Gravida missbrukare kan låsas in i Norge

Av: Eva Ekeroth

Enligt norsk lag kan gravida missbrukare hållas bakom lås och bom tills barnet är fött. En uppföljning av kvinnorna har nu gjorts.

Kerstin Söderström och John-Arne Skolbekken, båda forskare vid Norwegian university of sciense and technology i Trondheim, har genomfört studien som beskrivs på webbsidan Science Nordic.

Siri, en av de intervjuade kvinnorna, deltog i ett läkemedelsassisterat behandlingsprogram. Hon rapporterade att hon var gravid så snart hon upptäckt det och valde att frivilligt låsas in eftersom hon ansåg sig behöva det stödet. När hon sedan upptäckte att dörrar och fönster var låsta ville hon inte längre vara kvar, men blev då kvarhållen mot sin vilja.

Eftersom hennes drogbruk kunde utgöra en risk för det ofödda barnet säger den norska lagen att hon kan låsas in.

En annan av de intervjuade kvinnorna, Anna, reagerade på inspärrningen genom att vilja göra abort. Innan hon hann träffa en läkare ändrade hon sig och beslöt att behålla barnet.

− Tanken är att barnet ska få bästa möjliga start, säger Kerstin Söderström till Science Nordic. Men paradoxalt nog kan konsekvensen bli att barnet inte föds alls. Lagen står inte över kvinnornas rätt till abort.

Anna kunde inte förstå varför hon blev inlåst.

− Jag har alltid hållit mig på rätt sida av lagen, men fick kände jag mig ändå som en grov brottsling. Och så ser väl andra också på mig när polisen kom hem och hämtade mig, säger hon i intervjun.

Anna beskriver hur hon kontrollerats av andra hela sitt liv, både under sin uppväxt och i sitt tidigare äktenskap.

− Jag hatar tvång. Frihet är jätteviktigt för mig. Jag hoppas jag aldrig behöver vara med om något liknande igen, säger hon.

Trots det svåra etiska dilemmat får inlåsningen många gånger avsedd effekt och Kerstin Söderström lutar åt att ändå vara positiv till att lagen finns.

− Om och om har jag hört kvinnor säga att inlåsningen var tuff och svår att klara av. Många tyckte det var värre än fängelse, men var ändå tacksamma i slutändan. En kvinna sa att hon skulle önskat att hon blev inlåst tidigare. Det skulle ha befriat henne från skuldbördan att eventuellt ha skadat sitt barn, säger Kerstin Söderström.

Hon påpekar att det inte bara är det ofödda barnets bästa man har att ta hänsyn till utan även mammans och att graviditeten är ett bra tillfälle att hitta motivation för missbrukaren att ta sig ur missbruket.

− Det är en viktig instinkt att skydda ett barn, men det måste ske utan att kränka kvinnan, säger Kerstin Söderström.

Studien är publicerad i NAD, Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0