Australiensiska barn drabbas av vuxnas drickande

Ny forskning visar att många australiensare känner någon familj där barnen inte tas om hand ordentligt, eller riskerar att skadas, på grund av vuxnas drickande.
Av: Eva Ekeroth

Studien har genomförts av Roy Morgan Research på uppdrag av Frälsningsarmén som har utlyst den här veckan till uppmärksamhetsvecka för alkohol.

− Det är tydligt att det är många som känner till barn som inte tas väl om hand på grund av alkohol, säger major Brad Halse, Fräslningsarmén.

Han påpekar att alkohol är den mest spridda och accepterade drogen.

− Att tänka på att barn är otrygga på grund av det sätt någon i familjen hanterar alkohol är mycket oroande, säger han.

Undersökningen,somhar fått stort genomslag i australiensisk media, visar också att 2,6 miljoner australiensare, vilket motsvarar 14 procent av befolkningen, har upplevt problem som orsakats av att någon inom familjen druckit under de senaste tolv månaderna.

− När en individ har problem med alkohol påverkar det många omkring dem, arbetskamrater, vänner, men allra mest familjen oh särskilt då barnen. Många som söker hjälp hos oss uppger att alkohol är en bidragande orsak till deras situation, säger Brad Halse.

Australiens ledande barn- och ungdomspsykolog, Dr Michael Carr-Gregg, säger att sociala och mentala skador som barnen får av föräldrars missbruk, kan bestå hela livet.

− Jag är orolig av många skäl. Föräldrarnas roll är att skydda sina barn. Har föräldrarna problem med alkohol kan de ha svårt att klara sin roll och barnen blir lidande, säger han.

Uppmärksamhetsveckan för alkohol har som mål att få igång diskussioner i samhället om alkoholens sociala effekter. Kampanjen har också som syfte att få människor att tänka över hur deras sätt att dricka påverkar dem själva och omgivningen.

Dela artikeln:
0