3000 alkoholreferenser per år – via musik

En ny studie visar att unga som berusar sig oftare lyssnar på musik som nämner alkoholvarumärken i sångtexterna.
Av: Eva Ekeroth

Forskare från University of Pittsburgh och Norris Cotton Cancer Center har genomfört en studie på mer än 2 500 unga i åldrarna 15 till 23 år.

– Varje år exponeras en genomsnittlig ung person för omkring 3 000 referenser till alkoholvarumärken via musiken, säger huvudförfattaren Brian A. Primack, docent i medicin och pediatrik vid medicinska fakulteten på University of Pittsburgh, i ett pressmeddelande.

Av ungdomarna i studien hade 59 procent druckit någon gång. Av dem rapporterade 18 procent att de dricker sig berusade åtminstone en gång i månaden. Hela 37 procent rapporterade att upplevt någon form av problem, till exempel skadat sig, i samband med att de druckit.

I undersökningen presenterades ungdomarna också för ett antal låttitlar och ta ställning till om det var en låt de gillade och brukade lyssna på. De fick också säga om de kunde nämna ett alkoholvarumärke som nämndes i sångtexten.

Sannolikheten var dubbelt så hög att de som kunde koppla ihop sångtexter med rätt varumärke också druckit alkohol.  Det var också större sannolikhet att de berusat sig.

– Ett förvånansvärt resultat är att det faktum att man kunde koppla ihop sångtexter med rätt varumärke var lika betydelsefullt för sannolikheten att den unga personen drack alkohol som föräldrarnas inflytande eller kompisars drickande, säger Brian A. Primack.

Forskarna påpekar att när varumärken nämns fungerar det som reklam även om inte producenterna betalt för den.

Forskarna slutsatser är att ungdomarna ska tränas i kritiskt tänkande och läras att förstå hur musiktexter kan påverka dem att köpa en produkt.

Enligt University of Pittsburgh är resultaten publicerade i tidskriften Alcoholism: Clinical & Experimental Research, 2014.

En tidigare studie, som ligger till grund för denna, är publicerad i Addiction 2011/2012

Dela artikeln:
0