Svensk studie: Bättre missbruksvård med individanpassning
Foto: Dan Loewen/Flickr-CC by 2.0

Svensk studie: Bättre missbruksvård med individanpassning

Psykisk ohälsa och missbruk hänger ofta ihop. Om sjukvården utgick mer från detta skulle behandlingen bli effektivare enligt en ny svensk studie.
Av: Ulrica Ambjörn

Jonas Stålheim är psykolog och möter i sin kliniska verksamhet många patienter som också har missbruksproblem. Omvänt är det känt att personer som söker vård för ett missbruk ofta även lider av psykisk ohälsa. Sambanden har belagts i tidigare forskning, men i sin avhandling vid Göteborgs universitet har Jonas Stålheim kunnat visa att de är vanligare än vad som tidigare uppskattats.

– Framförallt fanns det en större grupp än väntat bland personer med alkoholberoende som också uppvisade psykossymtom, säger doktoranden Jonas Stålheim i ett pressmeddelande.

 

Studien visar också ett tydligt samband mellan psykossymtom, barndomstrauma och låg tilltro till att själv kunna kontrollera sitt bruk av alkohol.

Det leder till slutsatsen att vården av personer med beroenden och med psykisk ohälsa behöver förändras och i högre grad individanpassas menar Jonas Stålheim. Dagens system behöver problematiseras.

–  Det kanske inte är viktigast att veta vad som är den ursprungliga sjukdomen, utan istället se patientens livssituation och symtombild i sin helhet och utifrån detta sätta samman en behandling. Vilket förutsätter förtroende och att psykologen lyssnar på patienten, säger han.

 

– Om inte annat så behöver vården av missbruk och psykisk ohälsa ges som en sammanhängande behandling, säger Jonas Stålheim.

I avhandlingen “Everybody gets a little bit loco”: Interactions between psychotic experiences and substance use as dimensional phenomena, 2018, har Jonas Stålheim gjort enkätstudier och djupintervjuer med personer som har psykos- och/eller missbruksproblematik.

Dela artikeln:
0