Stockholms ungdomar dricker och röker allt mindre

Alkoholanvändningen har minskat med 20 procent bland niondeklassare i Stockholms län sedan 2010. Tobaksanvändningen har minskat med 25 procent. Det visar resultat från årets stockholmsenkät.
Av: Eva Ekeroth

– Det är en positiv trend. Dagens tonårsföräldrar är mer medvetna, tydliga och restriktiva gentemot sina barn än tidigare när det handlar om alkohol och tobak, säger Kaisa Snidare, länssamordnare för sociala frågor på Länsstyrelsen.

Hon tror att det förebyggande arbete som pågått det senaste decenniet kan vara en orsak till den positiva utvecklingen, men det kan också finnas andra förklaringar.

– En bidragande orsak till minskad alkoholkonsumtion kan vara att unga människor i allt större utsträckning umgås med varandra via nätet, säger Kaisa Snidare.

Men än finns det arbete kvar att göra i arbetet med föräldrar. Sju procent av eleverna i årskurs nio uppger att de blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar. Av de elever nio som använder tobak uppger 25 procent av pojkarna och 16 procent av flickorna att de får röka eller snusa för sina föräldrar.

Narkotikaanvändningen visar inte lika goda resultat som alkohol och tobak. Resultaten är heller inte lika entydiga. Användningen går upp i vissa kommuner och ner i andra. – Vi kan ana en svag nedgång i konsumtionen av narkotika när det gäller pojkar i årskurs nio i Stockholms stad, men den är fortfarande hög jämfört med övriga landet, säger Kaisa Snidare.

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år undersöker bland annat ungdomars alkohol-, narkotika- och tobaksvanor. År 2012 besvarades enkäten av cirka 22 400 elever i 18 av länets 26 kommuner. Frågorna berör bland annat tobaks-, alkohol- och narkotikaanvändning.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0