Sänk blodtrycket med vin – alkoholfritt, förstås!

Att ett glas vin om dagen kan vara bra för hjärtat har många länge hävdat. Resultaten från en ny studie tyder på att det inte är en effekt av alkohol. Alkoholfritt vin fungerar nämligen bättre.
Av: Eva Ekeroth

Forskare från Barcelona har delat in 67 män i tre grupper; en som fick börja dricka 30 gram alkohol per dag i form av gin, en grupp som drack samma mängd i form av rött vin och en som drack motsvarande mängd alkoholfritt rött vin. Efter fyra veckor bytte grupperna dryck så att alla till slut druckit alla drycker. Männen var mellan 55 och 75. De hade diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Gruppen som fick alkoholfritt vin sänkte sitt blodtryck och ökade halterna av kväveoxid i blodet. Kväveoxid påverkar blodcirkulationen positivt.

Blodtrycket hos dem som drack rött vin med alkohol sjönk också något, men inte tillräckligt mycket för att sänkningen skulle vara signifikant. De som drack gin fick ingen effekt alls.

Forskarnas slutsats är att det är polyfenoler och inte alkohol i det röda vinet som har en skyddande effekt. Tvärtom förefaller alkoholen motverka de positiva effekterna eftersom det avalkoholiserade vinet har bättre effekt.

Forskarna påpekar att det inte går att dra några slutsatser om effekter på lång sikt.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0