Forskare: ”Alkohol lindrar fibromyalgi”

Enligt en ny studie kan även fibromyalgi läggas till den räcka sjukdomar som alkohol sägs kunna förebygga eller lindra. Det framgår av en artikel i tidskriften Arthritis Research and Therapy. Samtidigt ifrågasätts om alkoholen verkligen är den undermedicin den ibland framställs som.
Av: Eva Ekeroth

Enligt forskarlaget från USA och Sydkorea har tidigare studier visat att alkohol har positiva effekter på kronisk smärta och ledgångsreumatism. Nu har alkoholkonsumtion, åtminstone måttlig sådan, visat sig ha gynnsamma effekter även på symptom av fibromyalgi.

I studien fick 946 patienter rapportera hur mycket alkohol de dricker, sedan undersöktes konsumtionens samband med hur allvarliga symptom patienten hade och vilken livskvalité patienten upplevde.

Resultatet visade att 546 patienter (58 %) inte drack alkohol alls. Låg konsumtion rapporterades av 338 patienter (36 %), måttlig av 31 (3 %) och hög av 31 (3 %).

Efter att forskarna justerat resultaten för utbildningsnivå, anställningsform, BMI, arbetlöshet och opiatanvändning kvarstod en skillnad mellan grupperna så att de som drack lite eller måttligt hade färre och inte lika starka symptom av sin fibromyalgi. De hade också större arbetsförmåga, mindre frånvaro från jobbet, högre social funktion och mådde över lag bättre än de som drack mycket eller inte alls.

Någon förklaring till sambandet ger inte studien, men forskarna spekulerar i att det kan ha med GABA-systemet att göra. GABA är en neurotransmittor som hämmar aktiviteten hos nervceller. Nivån av GABA är låg hos fibromyalgipatienter, medan alkohol stimulerar GABA-systemet.

Forskningen som pekar på alkoholens positiva effekter är dock ifrågasatt. Hans Olav Fekjaer argumenterade nyligen i en artikel i tidskriften Addiction för att alkoholen kanske inte är den undermedicin den ibland framstår som. Han påpekar bland annat att det saknas dos-responssamband för alkoholens positiva effekter på olika sjukdomar. Det gäller även fibromyalgi eftersom det är låg eller måttlig konsumtion som ger effekt, inte hög eller ingen alls.

Dela artikeln:
0