Accentforskning – Accent http://www.accentmagasin.se Sveriges största tidning om droger och nykterhet Fri, 20 Sep 2019 14:10:38 +0000 sv-SE hourly 1 Samma moral – men mindre empati – vid berusninghttp://www.accentmagasin.se/forskning/samma-moral-men-mindre-empati-vid-berusning/ http://www.accentmagasin.se/forskning/samma-moral-men-mindre-empati-vid-berusning/#respond Thu, 19 Sep 2019 04:18:28 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1656258 Att skylla dåligt beteende på alkohol håller inte. Moraliskt är du fortfarande samma person visar ny forskning.]]>

Att skylla dåligt beteende på alkohol håller inte. Moraliskt är du fortfarande samma person visar ny forskning.

Många skyller på alkoholen när de gjort något dumt på fyllan. Men en ny brittisk studie visar att våra moraliska principer, som vi använder för att kunna skilja på rätt och fel, inte nödvändigtvis påverkas av berusning.

I experimentet gav forskare vid University of Bradford och University of Plymouth en dos vodka till de som deltog i studien. Personerna svarade sedan att de kände positiva känslor inför ansikten med sorgliga uttryck, men negativa känslor inför glada uttryck.

Ju mer berusade personerna var, desto mindre empati. Kort och gott: de saknade förmågan att förstå och dela andra människors känslor. Forskarna menar att många slagsmål på krogen kan förklaras på det viset. Berusade personer tolkar helt enkelt sociala situationer på fel sätt.

 

Däremot visade studien att berusningen inte påverkade deras grundläggande moral. Personerna fick delta i simulerade moraliska dilemman genom virtual reality-glasögon och ombads tänka på vad de skulle göra i följande situation:

En vagn är på väg ner på ett järnvägsspår mot fem byggnadsarbetare som inte hör att den närmar sig. Du står på en gångbro mellan vagnen och arbetarna. Framför dig står en främling. Om du puttar främlingen på spåren kommer vagnen att stoppas. Denna person kommer att avlida, men de fem byggnadsarbetarna räddas. Skulle du putta främlingen?

Det visade sig att, trots att alkoholen försämrade empatin bland deltagarna i studien, så hade det inte någon inverkan på hur de bedömde situationen.

Om en försöksperson valde att putta personen från bron för att rädda fler liv, skulle de ha gjort samma sak om de var berusade. Men om personerna vägrade att offra en annan persons liv, eftersom att de tyckte att handlingen var fel oavsett konsekvenserna, så gjorde de samma sak i berusat tillstånd.

 

Kathryn Francis, lektor i psykologi på University of Bradford och en av de som lett studien, drar följande slutsatser i en artikel The Conversation:

”Även om alkohol kan påverka hur vi tolkar och förstår andra människors känslor, kan vi inte skylla vårt omoraliska beteende på alkohol. Är du berusad så du har samma moraliska kompass. Därför är du ansvarig för dina moraliska och omoraliska handlingar, oavsett om du har tagit några drinkar eller inte”.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/samma-moral-men-mindre-empati-vid-berusning/feed/ 0
Summan av lasterna är inte konstanthttp://www.accentmagasin.se/forskning/summan-av-lasterna-ar-inte-konstant/ http://www.accentmagasin.se/forskning/summan-av-lasterna-ar-inte-konstant/#respond Mon, 16 Sep 2019 05:14:28 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1656207 Med en hög alkoholkonsumtion kommer en ökad risk att använda andra beroendeframkallande medel.]]>

Med en hög alkoholkonsumtion kommer en ökad risk att använda andra beroendeframkallande medel.

En studie publicerad i Nordic Studies on Alcohol and Drugs har tittat på sambandet mellan att dricka alkohol och att använda tobak, narkotika eller receptbelagda läkemedel. Av resultaten att döma så är du mer benägen att använda andra beroendeframkallande ämnen ju mer alkohol du dricker. Det skriver studiens författare Mats Ramstedt på PopNad.

Den som kombinerar alkohol med andra substanser löper också större risk att hamna i ett alkoholberoende. Detta gäller i jämförelse med andra som i övrigt har en liknande alkoholkonsumtion, men som inte använder tobak, narkotika eller receptbelagda läkemedel. Av de som dricker sig fulla allra oftast har hälften av de som också använder narkotika eller är dagligrökare fastnat i ett alkoholberoende. Bland de som dricker ofta men inte använder andra substanser, var det bara 12 procent som uppvisade samma tecken på beroende.

Enligt Mats Ramstedt kan en förklaring vara att de som både dricker och använder andra substanser kan tillhöra en grupp av människor som genetiskt löper större risk att utveckla ett beroende. Det kan också vara så att denna grupp är utsatta för andra riskfaktorer kopplat till sin hälsa eller sociala situation som ökar deras sårbarhet.

I studien har svar från 15 576 personer som samlades in 2013 analyserats. Respondenterna delades in i olika grupper beroende på sina drogvanor. Mats Ramstedt menar att resultaten pekar på vikten av att inom förebyggande arbete vara uppmärksam på samtidig användning av flera substanser som en riskfaktor för beroende.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/summan-av-lasterna-ar-inte-konstant/feed/ 0
Alkoholkonsumtionen fortsätter minskahttp://www.accentmagasin.se/forskning/alkoholkonsumtionen-fortsatter-minska/ http://www.accentmagasin.se/forskning/alkoholkonsumtionen-fortsatter-minska/#respond Thu, 12 Sep 2019 12:39:47 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1656386 Svenskarna dricker allt mindre. Främst beror det på minskad införsel från utlandet.]]>

Svenskarna dricker allt mindre. Främst beror det på minskad införsel från utlandet.

Sedan toppåret 2004 har alkoholkonsumtionen gått ner nästan varje år. I år var inget undantag. Alkoholkonsumtionen sjönk från 8, 98 liter per svensk över 15 år 2017 till 8,83 liter 2018.  Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Det låter kanske inte så mycket, men är ändå en minskning med cirka två procent.

– Det är en trend som fortsätter. Under den senaste tioårsperioden har konsumtionen sjunkit med sju procent, säger Björn Trolldal, utredare på CAN.

Resandet har inte minskat, tyvärr ska man kanske säga.

Främst beror det på minskad resandeinförsel.

– Resandet har inte minskat, tyvärr ska man kanske säga med tanke på klimatet. Och det är lika många som tar med sig alkohol hem, men de tar med sig mindre mängder. Det var lite överraskande, säger han.

Sannolikt är förklaringen den svenska kronkursen.

– Valutakursen har antagligen stor betydelse. Den svenska kronan står inte så högt just nu. Man går kanske in i en butik för att handla, men upptäcker att det är ganska dyrt. Då kanske man handlar ändå, men inte lika mycket som tidigare.

 

Björn Trolldal påpekar också att svenskarna aldrig druckit så lite sprit som nu.

– Så långt tillbaka som vi har statistik så har spritkonsumtionen aldrig varit lägre än nu. I mitten av 1800-talet var sprit den helt dominerande alkoholdrycken. Sedan kom öl, i form av pilsner, och i slutet av 1800-talet stod det för 25 procent av marknaden.

Med bag-in-boxens inträde på marknaden har vinet successivt tagit över.

I årets undersökning utgör 42 procent av alkoholen vin, 37 procent öl och 19 procent sprit. Vinet började sitt intåg på 1950-talet.

– Försäljningen av vin tog fart på 60- och 70-talen. Med bag-in-boxens inträde på marknaden har vinet successivt tagit över.

Förpackningen bag-in-box lanserades 1996.

– I början hade de en del kvalitetsproblem så försäljningen tog inte riktigt fart från början. I dag är hälften av allt vin som säljs förpackat i bag-in-box. Det är inte så konstigt, man får ju motsvarande en flaska gratis när man köper en box, säger Björn Trolldal.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/alkoholkonsumtionen-fortsatter-minska/feed/ 0
Europa fortsätter att dricka mesthttp://www.accentmagasin.se/forskning/europa-fortsatter-att-dricka-mest/ http://www.accentmagasin.se/forskning/europa-fortsatter-att-dricka-mest/#respond Wed, 11 Sep 2019 05:20:04 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1656316 Européer fortsätter att dricka mest i världen. Den minskning som tidigare noterats har avstannat. WHO uppmanar därför politiker att vidta effektiva åtgärder.]]>

Européer fortsätter att dricka mest i världen. Den minskning som tidigare noterats har avstannat. WHO uppmanar därför politiker att vidta effektiva åtgärder.

Förra veckan släppte WHO:s europakontor en ny rapport om alkoholsituationen i 30 europeiska länder. Den visar att den skadliga konsumtionen inte minskat som man hoppats, trots att samtliga länder har skrivit under en plan för att minska skadorna, European Action Plan to Reduce the Harmful Use of Alcohol 2012–2020.

I genomsnitt dricker européer alkohol motsvarande drygt två flaskor vin per vecka. Men det är ett genomsnitt för alla som är 15 år eller äldre. Räknar man bort dem som inte dricker alls så blir det istället drygt tre flaskor per person och vecka. Det är en konsumtion som enligt WHO leder till allvarliga konsekvenser för hälsan.

Risken för skador är större för den som dricker mycket vid samma tillfälle, så kallat berusningsdrickande. Bland Europas befolkning har 30 procent druckit mer än 60 gram ren alkohol vid ett och samma tillfälle den senaste månaden. Det är särskilt män som ägnar sig åt att dricka så stora mängder, 47 procent av männen och 14 procent av kvinnorna fanns bland dem som rapporterat sådan konsumtion. Vanligast var det bland invånarna i de Baltiska staterna, Tjeckien och Luxemburg.

– Alkoholkonsumtionen har minskat i många europeiska länder, men minskningen har avstannat. Beslutsfattare måste implementera strategier som vi vet är effektiva, som prishöjningar, begränsad tillgänglighet och förbud mot alkoholreklam. Med så många som 800 döda varje dag i delar av regionen på grund av alkoholrelaterad skada måste vi fortsätta kampen, säger Zsuzsanna Jakab, chef för WHO:s Europa-kontor, i ett pressmeddelande.

 

Drygt 76 procent av de alkoholrelaterade dödsfallen beror på sjukdom orsakad av långvarig konsumtion: cancer, levercirros och hjärt-kärlsjukdomar. Drygt 18 procent orsakas av alkoholrelaterade skador som trafikolyckor, mord och självmord. Totalt utgör de 5,5 procent av dödsfallen i Europa, vilket översatt till absoluta tal innebär att 291 100 personer avled på grund av alkohol 2016 och att 7,6 miljoner år förlorades på grund av för tidig död eller sjuklighet. WHO påpekar i rapporten att dödsfallen går att förebygga.

Bekymmersamt är att alkoholrelaterad död i oproportionerligt hög grad drabbar yngre. Ett av fyra dödsfall bland unga vuxna, 20–24 år, och var femte dödsfall i åldersgruppen 15–19 år orsakas av alkohol, vanligast är olycksfall. Det gör alkohol till en ledande orsak till förlorade arbetsår och till försämrad ekonomisk produktivitet och utveckling.

Länderna måste förbättra alkoholpolitiken och använda sig av de verktyg som visat sig vara framgångsrika.

Rapportens författare uppmanar länderna att förbättra alkoholpolitiken och använda sig av de verktyg som visat sig vara framgångsrika. Särskilt oroade är de över att så få länder använt prisinstrumentet eller stramat åt reglerna för reklam. Vanligast är att länderna följer minsta motståndets lag och istället genomför sådant som uppmärksamhetskampanjer och trafiknykterhetsregler.

För att kunna minska alkoholens negativa effekter på folkhälsan måste länderna bli bättre på att implementera effektiva åtgärder för att minska alkoholkonsumtionen och skadliga dryckesvanor. Länderna uppmanas att reglera marknadsföringen och kontrollera att reglerna efterföljs, minska tillgängligheten till alkohol, använda skatter för att öka priset och se till att korta interventioner i primärvården används för att hjälpa den som behöver minska sin alkoholkonsumtion.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/europa-fortsatter-att-dricka-mest/feed/ 0
Unga finländares drickande ökarhttp://www.accentmagasin.se/forskning/unga-finlandares-drickande-okar/ http://www.accentmagasin.se/forskning/unga-finlandares-drickande-okar/#respond Tue, 03 Sep 2019 16:41:33 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1656133 Unga finländare dricker och röker fortfarande mindre än i början av 2000-talet, men den utvecklingen ser ut att ha vänt. Och allt fler flickor snusar.]]>

Unga finländare dricker och röker fortfarande mindre än i början av 2000-talet, men den utvecklingen ser ut att ha vänt. Och allt fler flickor snusar.

Detta enligt Adolescent Health and Lifestyle Survey, en undersökning som gjorts vartannat år sedan 1977.

1 av 10 pojkar i åldern 14 – 18 år uppger att de dagligen använder tobaksprodukter. Bland flickor i samma åldersspann uppger något färre, 8 procent, dagligt tobaksbruk. Men flickornas andel ökar, vilket förklaras med ett ökat användande av snus. Andelen flickor som använder snus har ökat från 3 till 5 procent på två år.

 

Var tredje 14 – 18-åring, och det gäller både flickor och pojkar, säger sig också dricka alkohol minst en gång i månaden. 43 procent av pojkarna, och 40 procent av flickorna uppger att de aldrig dricker, vilket är en minskning jämfört med två år sedan. Då uppgav 45 procent av pojkarna, respektive 43 procent av flickorna att de aldrig drack alkohol.

 

Arja Rimpelä, professor vid universitetet i Tampere som arbetat med studien, tycker att utvecklingen är oroande:

– I värsta fall kan detta vara vändpunkten i den långsiktiga utvecklingen.

Fotnot: 3 520 unga mellan 14 och 18 år har intervjuats.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/unga-finlandares-drickande-okar/feed/ 0
Läkemedel bakom ökad narkotikadödhttp://www.accentmagasin.se/forskning/lakemedel-bakom-okad-narkotikadod/ http://www.accentmagasin.se/forskning/lakemedel-bakom-okad-narkotikadod/#respond Mon, 02 Sep 2019 13:34:29 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655940 Receptförskrivna läkemedel ligger bakom den kraftiga ökningen av antalet narkotikadödsfall. Det visar en ny svensk studie.]]>

Receptförskrivna läkemedel ligger bakom den kraftiga ökningen av antalet narkotikadödsfall. Det visar en ny svensk studie.

Mellan 2006 och 2014 dubblerades antalet narkotikarelaterade dödsfall, från 3,6 till 8,1 per 100 000 invånare i Sverige. Två tredjedelar av dödsfallen var opioidöverdoser. Nu visar en ny studie, publicerad i tidskriften Drug and Alcohol Dependence, att det främst är läkemedel som ligger bakom ökningen, även om de inte alltid är utskrivna till den som dött. Läckage från substitutionsbehandling, stölder eller att någon anhörig övertalats att skaffa et recept, förekommer, liksom insmugglade preparat som också kan vara illegalt tillverkade.

– Tillgängligheten till starka opioder har ökat i Sverige. Det är förklaringen till ökningen av de narkotikarelaterade dödsfallen, säger Anna Fugelstad, forskare vid Karolinska institutet och huvudförfattare till den nya studien.

 

Av de 2 834 individer som enligt Toxreg, ett register baserat på rättsmedicinska undersökningar, dött av överdos mellan 2006 och 2014 hade 68 procent vid något tillfälle behandlats för beroende. Nästan lika stor andel, 61 procent, hade vid åtminstone något tillfälle fått ett recept på opioidläkemedel.

De döda personerna delades in i tre grupper: de som först fått ett recept mot smärta, de som först fått behandling för beroende, samt de som varken fått opioider förskrivna eller behandlats för beroende. Störst var gruppen med personer som först registrerats i beroendevården.

I smärtgruppen ingick, kanske inte oväntat, en större andel kvinnor än i de andra grupperna. De hade också oftare Oxycodone och Tramadol i kroppen när döden inträffade. I beroendegruppen fanns istället störst andel bensodiazepiner.

 

Anmärkningsvärt är att hälften av individerna i beroendegruppen och en tredjedel i smärtgruppen vårdats för alkoholproblem.

Vilken betydelse har alkohol i sammanhanget?

– Det kan jag inte svara på, men det är en jämförelsevis hög andel som vårdats för alkohol så det spelar säkert en roll. Vi har sökt, men inte fått, pengar för att ta reda på det, säger hon.

 

Anna Fugelstad. Foto: Anna Fredriksson

Metadon var den vanligast förekommande huvuddrogen vid dödsfallen, men många hade flera droger i kroppen.

– Ett välskött metadonprogram är utmärkt och räddar liv. Sämre skötta program kan bidra till dödsfall genom läckage.

Hon är oroad över utvecklingen i Sverige.

– Fram till 2005 fanns ett centralt register över inskrivna patienter på substitutionsbehandling. Nu har vi inte ens ett register över mottagningarna, som  ofta köper in läkemedlet och delar ut direkt till patienterna. Då behövs inga individuella recept vilket gör Sverige till ett av få länder som saknar statistik på området, säger hon.

I USA har en överdosepidemi pågått sedan 1990-talet. Då epidemin startade var den främst relaterad till förskrivna läkemedel. Tjugo år senare var heroin den vanligaste drogen och efter 2013 är fentanyl det preparat som orsakar flest dödsfall.

– En väldigt generös förskrivning av opioider gjorde folk beroende. Först när antalet dödsfall av överdoser blev fler än de som dog i trafiken uppmärksammades problemet. Då försökte de begränsa förskrivningen, vilket gjorde att många som redan blivit beroende gick över till heroin, säger hon.

Hon anser att läkemedelsbolagen har en stor skuld i utvecklingen.

– I USA sänder de reklam i tv på bästa sändningstid för olika läkemedel. De utmålar det som en mänsklig rättighet att vara smärtfri. Problemet är bara att opioider inte är någon långsiktig lösning, säger hon.

 

I Sverige har det inte gått så långt, men förskrivningen av såväl smärtlindrande opioider som substitutionspreparat, läkemedel som används för att hjälpa personer ur ett heroinberoende, ökar. Bland de smärtstillande preparaten är det främst de starkare som morfin, fentanyl och oxycodone som ökar, medan svagare preparat som tramadol minskar.

Har vi fått mer ont?

– Nej, men det är ett enkelt och billigt sätt för sjukvården att lösa problemen. Alternativen som består av psykologisk behandling och sjukgymnastik är mycket mer omfattande och dyrare för sjukvården. Jag tror det är där problemet ligger, säger Anna Fugelstad.

Så lösningen för att få bukt med dödsfallen är inte legalisering som en del hävdar?

– Nej, det är inte en framkomlig väg av flera skäl. Dessutom förutsätter jag att de som vill legalisera menar cannabis, som är en otrevlig drog i sig men som inte har någon relevans för problemen med förskrivna läkemedel. Ge istället folk ordentlig behandling!

 

Mer om de narkotikarelaterade dödsfallen och vad som kan göras för att minska dem finns att läsa i Narkotikapolitiskt centrums nya rapport: Sveriges höga narkotikadödlighet. Vad beror den på och vad kan göras?

Rapporten är skriven av författaren Pelle Olsson. Han har intervjuat en rad experter som samtliga är överens om att överförskrivning av läkemedel är en viktig bakgrundsfaktor som samhället bör komma till rätta med.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/lakemedel-bakom-okad-narkotikadod/feed/ 0
Så drack svenskarna under semesternhttp://www.accentmagasin.se/forskning/sa-drack-svenskarna-semestern/ http://www.accentmagasin.se/forskning/sa-drack-svenskarna-semestern/#respond Wed, 28 Aug 2019 05:43:44 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1656093 Fyra av tio svenskar drack alkohol varannan dag eller oftare under semestern. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av IQ.]]>

Fyra av tio svenskar drack alkohol varannan dag eller oftare under semestern. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av IQ.

Under semestern brukar alkoholkonsumtionen öka. Årets semester var inget undantag. Närmare fyra av tio, 39 procent, uppger för Kantar Sifo att de druckit varannan dag eller oftare. Sju procent har druckit varje dag.

– Så har det sett ut de senaste åren. Vi dricker mer under semestern, säger Karin Hagman, vd för IQ.

Intressant att notera är dock att gruppen 18–34 år, som brukar vara de som dricker mest, inte drack oftast på semestern. Det gjorde istället åldersgruppen 35–54 år och tvåa kom gruppen över 55. De yngsta drack alltså mest sällan.

– Det är väldigt positivt att de yngre inte dricker oftast. Hälsa är en stark trend bland unga, en trend som rimmar illa med alkohol. De kanske vill ha en aktiv semester med mycket träning istället för att dricka.

I gruppen som druckit oftast, 35–54 år, har 47 procent druckit tre gånger per vecka eller oftare.

 

Män dricker alkohol oftare än kvinnor. Bland männen var det 42 procent som uppgav att de drack varannan dag eller oftare, bland kvinnorna var siffran 33 procent.

Det är dock inte alla som druckit sig igenom semestern. Av de tillfrågade är det sju procent som inte druckit alls. Här är kvinnorna i majoritet, 9 procent, jämfört med männens fem. Eftersom sju procent uppger att de aldrig dricker alkohol förefaller det som om det endast är nykterister som inte har druckit under semestern.

Nästan var fjärde, 24 procent, uppger att dock att de druckit alkohol mer sällan än en gång i veckan. Tillsammans med de sju procent som inte druckit alls utgör de ändå 33 procent.

– Det är jättepositivt. Det skapar förutsättningar för en bra semester. De flesta vill ju göra saker på semestern, kanske tillsammans med sina barn. Dricker man så sällan är det ju inget problem.

 

Flera, 15 procent, har varit med om att andra försökt övertala dem att dricka vid ett eller flera tillfällen under semestern. Det gäller främst de unga, 25–34 år där 28 procent utsatts för övertalningsförsök, medan endast sju procent av de äldsta varit med om det.

– Trots att de unga dricker mest sällan är det de som utsätts mest för alkoholtjat och grupptryck. Unga beskriver det väldigt bra själva: att alkohol blir en social grej. Du blir en i gänget om du dricker och det är viktigt att alla är med.

Att det konsumeras mer alkohol på semestern tycker Karin Hagman är förståeligt.

– När vi är lediga umgås vi mer med släkt och vänner och alkohol förekommer mer i sociala sammanhang. Vi vill också unna oss mer på semestern och vi behöver inte kliva upp tidigt på morgonen. Men nu är semestern över och det gäller att bryta semestervanorna och komma in i vardagen igen, säger Karin Hagman.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/sa-drack-svenskarna-semestern/feed/ 0
Minskad strokerisk för diabetespatienter som dricker mindrehttp://www.accentmagasin.se/forskning/minskad-strokerisk-diabetespatienter-som-dricker-mindre/ http://www.accentmagasin.se/forskning/minskad-strokerisk-diabetespatienter-som-dricker-mindre/#respond Tue, 27 Aug 2019 04:07:10 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655962 Personer som diagnosticerats med diabetes typ 2 kan minska risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom genom att dricka mindre alkohol. Även en liten minskning ger stor effekt.]]>

Personer som diagnosticerats med diabetes typ 2 kan minska risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom genom att dricka mindre alkohol. Även en liten minskning ger stor effekt.

Den som drabbas av typ 2-diabetes löper större risk att även drabbas av hjärt-kärl-sjukdom, till exempel hjärtinfarkt och stroke.

Sedan tidigare är det känt att livsstilsfaktorer påverkar risken att få diabetes. Nu har forskare från University of Cambridge visat att diabetespatienter kan minska risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom genom att minska sin alkoholkonsumtion.

Tio år efter insjuknandet har de som skurit ner sin alkoholkonsumtion med åtminstone två glas per vecka minskat sin risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom med 44 procent jämfört med dem som inte gjort någon förändring.

 

Studien är gjord på 852 vuxna i England som diagnosticerats med diabetes. När de fick diagnosen fyllde de i ett frågeformulär om sina kost-, motions- och alkoholvanor. Ett år senare gjorde forskarna en uppföljning med samma frågor för att se om patienterna ändrat sina vanor. Tio år senare gick forskarna igenom journalerna för patienterna för att se hur många som drabbats av hjärt-kärlsjukdom.

Enligt forskarna beror den minskade risken inte på någon annan faktor, som viktminskning eller ändring av kost- och motionsvanor. Inte heller kan den förklaras av ålder, kön, BMI, utbildning eller medicinering.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/minskad-strokerisk-diabetespatienter-som-dricker-mindre/feed/ 0
Fler kvinnor dricker merhttp://www.accentmagasin.se/forskning/fler-kvinnor-dricker-mer/ http://www.accentmagasin.se/forskning/fler-kvinnor-dricker-mer/#respond Tue, 20 Aug 2019 09:51:06 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655943 Kvinnor dricker mer än tidigare. De får också mer problem med alkohol, men fortfarande färre än män. Möjligen har männen något att lära.]]>

Kvinnor dricker mer än tidigare. De får också mer problem med alkohol, men fortfarande färre än män. Möjligen har männen något att lära.

 I en unik undersökning har Göteborgs kvinnors konsumtion och upplevelser av alkohol kartlagts i 30 år.

– Det som förändrats mest under de här åren är mängden. Det är en större andel kvinnor som dricker alkohol och de dricker betydligt större mängder, ja alla slags alkoholmått är vanligare nu, säger Gunnel Hensing, professor vid Göteborgs universitet, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, och huvudforskare för projektet Women and Alcohol i Gothenburg, WAG.

 

Det verkar som om man delar mer på ansvaret.

Numera kan hon inte heller se den tydliga minskning av alkoholkonsumtionen som tidigare skedde bland kvinnor i barnafödande ålder.

– Tidigare drack kvinnor mer när de var unga och minskade sedan kraftigt vid den ålder då man kan tänka sig att de föder barn, för att sedan öka något igen, när barnen kanske blivit större. Den tydliga dippen ser vi inte längre. Kurvan är mer kontinuerlig nu.

Att ha småbarn innebär alltså inte längre automatiskt att man dricker särskilt mycket mindre.

– Å andra sidan minskar män sin konsumtion i den åldern i större utsträckning nu än tidigare, så det verkar som om man delar mer på ansvaret, säger hon.

Till skillnad från förr så dricker äldre mer än tidigare.

Vid första undersökningstillfället, som skedde 1989–1990, ingick kvinnor som var 25, 35, 45, 55 och 65 år gamla. De följdes upp fem och tio år senare, 1995 och 2000, samt 2013.

Vid varje uppföljningstillfälle har dessutom nya yngre deltagare lagts till. Vid senaste tillfället skickades ingen enkät till den äldsta gruppen, eftersom de blivit för få.

– Till skillnad från förr så dricker äldre mer än tidigare. Det är inte så att man börjar dricka mer när man blir äldre, men alkohol har varit en del av livet för dem som blir äldre idag och så fortsätter det att vara.

De äldsta, som är födda 1925, var 65 år vid första undersökningstillfället.

– Andelen alkoholkonsumenter bland dem var låg. Men de kvinnorna hade inte druckit alkohol när de var yngre heller.

 

Undersökningen består av en enkät med 13 frågor om alkohol, varav 12 om problem kvinnorna kan ha upplevt med koppling till alkohol. Vissa kallas sedan till en intervju som ger detaljerad information som är en stor och viktig del av studien.

Enkäten skickas ut till alla kvinnor, med rätt ålder, i utvalda stadsdelar i Göteborg.

– Den visar på stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland kvinnorna födda 1925 hade 95 procent inga alkoholrelaterade problem när de tillfrågades 1990.

 

Unga dricker mer än äldre, det gäller såväl kvinnor som män. Så har det också varit hela tiden studien pågått. Men undersökningen visar att unga idag upplever fler problem än de gjorde tidigare.

Vid senaste undersökningen, 2013, rapporterade 80 procent av dem som är födda 1945–1955 att de inte har några problem med alkohol, medan bara 20 procent av kvinnor födda 1993 inte upplever några problem. Det kan jämföras med att av kvinnorna som var 20 år 1990 var det, betydligt fler, 60 procent som inte ansåg sig ha problem med alkohol.

Av dem som rapporterar 4–12 problem hörde 30 procent till den yngsta åldersgruppen vid senaste undersökningen medan det bara gällde 4–5 procent av motsvarande åldersgrupp 1990.

Trots att normen tidigare var att kvinnor inte skulle dricka alls så är det betydligt fler som känner skam idag.

De unga idag skäms också mer än tidigare för sitt drickande.

– Här är det något som hänt. Trots att normen tidigare var att kvinnor inte skulle dricka alls så är det betydligt fler som känner skam idag, säger Gunnel Hensing.

Vid senaste mätningen, 2013, instämde 9,3 procent av kvinnorna födda 1993 i påståendet: ”Jag känner mig mindervärdig och skamsen när jag druckit.” Bland kvinnorna födda 1965 var det bara 1,7 procent som instämde när de var 20 år.

Vad det beror på kan Gunnel Hensing bara spekulera i.

– Det skulle kunna bero på att kvinnor dricker mer idag, men ju fler som uppvisar ett beteende, desto mindre skambelagt borde det bli. Kanske har attityderna till kvinnors drickande inte ändrats så mycket som beteendet, säger hon och tillägger att det skulle vara intressant att få veta hur män skulle svarat.

 

En annan intressant fråga handlar om benägenheten att söka vård.

– Trots att endast 0,6 procent av kvinnorna födda 1965 ansåg att de hade alkoholproblem när de var tjugo så sökte de vård i ungefär samma utsträckning som kvinnorna födda 1993, där 3,9 procent rapporterade att de hade alkoholproblem.

Gunnel Hensing tror att det kanske skulle vara lättare för kvinnor att söka vård om mottagningarna var enkönade.

– Det är något med skammen som omger den här typen av problem som jag tror hänger ihop med motståndet att söka hjälp, säger hon.

 

Fler uppger idag att de dricker för att lugna nerverna.

– Närmare en fjärdedel av 20-åringarna säger att det är ett skäl att dricka.

Vid datainsamlingen år 2000 drack 17,7 procent av det skälet, 1995 var andelen 7,4 procent och 1985 endast 2,4 procent.

– Det är alltid svårt att jämföra över tid. Det kan ha skett en förskjutning i vad man uppfattar som att ”lugna nerverna”. Tillgänglighet och samhällsnormer kan spela in. Den mediala bilden är att alkohol är något man använder för att slappna av. Det kan också mycket väl vara så att självmedicineringen faktiskt har ökat eftersom det inte är lika tabubelagt för kvinnor att dricka i dag.

Skulle så vara fallet kan det vara ett riskfyllt sätt att hantera problemen.

– Det finns teorier som säger att det är mer riskabelt att dricka för att hantera negativa känslor, än att dricka för att förstärka något positivt. De som dricker för att lugna nerverna drabbas ofta också av ångest och depression senare i livet.

Däremot fann forskarna inget samband mellan riskkonsumtion i ungdomen och risk för ångest och depression i framtiden.

Tvärtemot vad man skulle kunna tro är de flesta kvinnor ganska nöjda med sin kropp.

I den senaste studien ingick också nya frågor om kroppsuppfattning.

– Tvärtemot vad man skulle kunna tro är de flesta kvinnor ganska nöjda med sin kropp, till exempel anser 70 procent att deras vikt är lagom. Det är positivt eftersom vi sett ett samband mellan att inte vara nöjd med sin kropp och psykiatrisk diagnos.

Utsatthet i barndomen inverkar på framtida alkoholproblem. Och det behöver inte handla om misshandel eller sexuella övergrepp.

– Känslomässig försummelse är en viktig faktor, säger Gunnel Hensing.

Även om det finns en trend att kvinnor dricker mer, och därför drabbas av problem i större utsträckning än tidigare, så dricker ändå en stor andel av kvinnorna på ett sätt som gör att de påverkas mindre negativt.

– Kvinnor dricker inte så att de får sociala problem i samma utsträckning som män. Till exempel blir kvinnor inte våldsamma eller kör bil påverkade särskilt ofta. Deras totalkonsumtion är också lägre och det finns fortfarande en större andel livstidsnykterister bland kvinnor än bland män.

Gunnel Hensing har en förhoppning om att män ska ta efter kvinnors sätt att dricka.

– Det är ett tecken i tiden att män dricker alkoholsvagare drycker, mer vin och mindre sprit. Män dricker också mindre när de får småbarn, något som inte påverkade dem tidigare.

 

Studiens viktigaste bidrag anser Gunnel Hensing är att kvinnorna följts över så lång tid.

– Och att vi har så detaljerad information. Vi kan gå in på detaljnivå och förstå mekanismer. Förhoppningsvis kan våra resultat leda till att minska fördomarna och att vården får en beredskap för att en person med alkoholproblem vara vem som helst, även en äldre dam eller en ung kvinna.

Det kan tyckas som om unga kvinnor har ett väldigt avspänt förhållande till alkohol, men vår studie visar att det inte riktigt stämmer.

En annan viktig kunskap är unga kvinnors relation till alkohol.

– Det kan tyckas som om unga kvinnor har ett väldigt avspänt förhållande till alkohol, men vår studie visar att det inte riktigt stämmer.

 

Hon hoppas att resultaten ska kunna användas i vården för att förebygga beroende.

– I dag är fokus främst på hur mycket man dricker, men det är viktigt att gestalta både mäns och kvinnors riskmönster och fråga mer om hur och varför man dricker, säger Gunnel Hensing.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/fler-kvinnor-dricker-mer/feed/ 0
Opioiddöden märks av även i Storbritannienhttp://www.accentmagasin.se/forskning/opioiddoden-marks-av-aven-storbritannien/ http://www.accentmagasin.se/forskning/opioiddoden-marks-av-aven-storbritannien/#respond Fri, 16 Aug 2019 05:45:16 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655492 Allt fler opioidrelaterade dödsfall i England och Skottland – bör ses som en folkhälsokris menar forskare. ]]>

Allt fler opioidrelaterade dödsfall i England och Skottland – bör ses som en folkhälsokris menar forskare.

Antalet drogrelaterade förgiftningar i England och Skottland 2017 var de högsta som hittills uppmätts, skriver forskare i den medicinska tidskriften The Lancet.

De konstaterar att det framförallt är opioider som bidragit till att antalet drogrelaterade dödsfall ökat.

Under 2017 uppmättes 815 dödsfall som orsakats av opioider i Skottland, vilket är dubbelt så många jämfört med vid de mätningar som genomfördes 2007.

I grannlandet England registrerades 1829 dödsfall som orsakats av opioider, vilket innebär en 40-procentig ökning jämfört med 2007.

Forskarna bakom studien menar att den ökade opioiddödligheten bör behandlas som en folkhälsokris. Men få länder har ett system som kan slå fast exakt vilka sammanfallande faktorer som ökar antalet dödsfall. Dessutom menar forskarna att det inte finns bestämmelser om ett tröskelvärde för antalet opioidrelaterade dödsfall som gör att personal inom sjukvården kan slå larm om en folkhälsokris och på så sätt kräva ytterligare åtgärder.

Flera faktorer kan ligga bakom den ökade dödligheten; fler som injicerar vid narkotikamissbruk, en persons kön och ålder kan påverka, personer kan ha minskad tolerans efter en avgiftning, eller så exponeras folk mer för extremt potenta opioider, som till exempel fentanyl.

Dödligheten kan också ha ökat på grund av förändringar i befolkningens droganvändande, riskmiljöer eller på förändringar i behandlingar, samt en kombination av dessa förklaringar.

Opioider är starkt smärtstillande och ångestdämpande. De återfinns både bland illegala droger, så som heroin, men också som receptbelagda läkemedel vilka används vid cancerbehandling och smärtbehandling. Gemensamt för opioiderna är dock att de är beroendeframkallande och därför är användningen omtvistad inom sjukvården.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/opioiddoden-marks-av-aven-storbritannien/feed/ 0
Alkohol kostar Indien ofattbara 1 867 miljarder dollar på 40 århttp://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-kostar-indien-ofattbara-1-867-miljarder-dollar-pa-40-ar/ http://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-kostar-indien-ofattbara-1-867-miljarder-dollar-pa-40-ar/#respond Mon, 17 Jun 2019 05:37:56 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655362 I en ny studie har Indiens kostnader för alkohol beräknats för perioden 2011–2050. Kostnaden kommer att sluta på 1 867 miljarder dollar, vilket motsvarar 17 591 miljarder, eller 17,6 biljoner kronor.]]>

I en ny studie har Indiens kostnader för alkohol beräknats för perioden 2011–2050. Kostnaden kommer att sluta på 1 867 miljarder dollar, vilket motsvarar 17 591 miljarder, eller 17,6 biljoner kronor.

I en studie som publicerats i International Journal of Drug Policy har indiska forskare beräknat effekterna på hälsan och kostnaderna för indiernas alkoholkonsumtion under perioden 2011–2050.

Forskarna beräknade kostnaderna för leverskador, cancer och trafikolyckor, samt de uppskattade kostnaderna för sjukdom, död, förlorade år och försämrad livskvalitet, till den ofattbara summan 1 867 miljarder dollar. Då är både direkta och indirekta kostnader medräknade. Omräknat till svenska kronor blir summan 17 591 miljarder, 17 591 000 000 000 kronor.

 

Även när de förväntade intäkterna från alkoholskatt räknas av är nettokostnaden enorm, 1506 miljarder dollar eller 14 190 miljarder kronor, eller 14,2 biljoner.

Enligt forskarna har alkohol en signifikant negativ påverkan på indiernas hälsa och Indiens ekonomi. Forskarnas slutsats är att politiska åtgärder krävs för att kontrollera alkoholens skadeverkningar.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-kostar-indien-ofattbara-1-867-miljarder-dollar-pa-40-ar/feed/ 0
EMCDDA: Rekordbeslag av kokainhttp://www.accentmagasin.se/forskning/emcdda-rekordbeslag-av-kokain/ http://www.accentmagasin.se/forskning/emcdda-rekordbeslag-av-kokain/#respond Thu, 13 Jun 2019 05:53:31 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1655373 Runtom Europa verkar tillgängligheten av kokain öka. En ny rapport från EU:s narkotikaorgan EMCDDA visar på rekordmånga och rekordstora beslag av kokain.]]>

Runtom Europa verkar tillgängligheten av kokain öka. En ny rapport från EU:s narkotikaorgan EMCDDA visar på rekordmånga och rekordstora beslag av kokain.

140 ton kokain beslagtogs i EU 2017 enligt rapporten. Det är nästan en fördubbling jämfört med året innan. Sammanlagt gjordes över 100 000 beslag av kokain. Även analyser av avloppsvatten visar på större rester av kokain i 22 av 38 undersökta europeiska städer.

Samtidigt har kokainet blivit renare utan att gå upp i pris. Accent rapporterade tidigare i våras om läget i Sverige.

– Vi ser växande utmaningar inom drogområdet. Utöver den växande tillgången på plantbaserade droger som cannabis och kokain så ser vi också en framväxande marknad för syntetiska droger, säger Alexis Goosdeel, chef vid EMCDDA i ett pressmeddelande.

Myndigheter i Europa har gjort fler beslag av substanser som används i tillverkningen av exempelvis MDMA och amfetamin. 21 illegala laboratorier upptäcktes 2017, en fördubbling jämfört med året innan. Under året gjordes flest beslag av MDMA sedan 2007.

– Vi behöver ett mer koordinerat tillvägagångssätt som bekämpar både tillgång och efterfrågan, säger Dimitris Avramopuolos, EU:s inrikeskommisionär.

Han vill även att EU ska titta närmare på den digitala handeln med narkotika då försäljning via sociala medier och darknet blivit allt vanligare under senare år.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/emcdda-rekordbeslag-av-kokain/feed/ 0
Många föräldrar oroliga inför skolavslutninghttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/manga-foraldrar-oroliga-infor-skolavslutning/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/manga-foraldrar-oroliga-infor-skolavslutning/#respond Tue, 11 Jun 2019 13:16:54 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655384 Hela 90 procent av föräldrar tror att tonåringar dricker alkohol i samband med skolavslutningarna – men endast 17 procent tror att de egna barnen gör det. ]]>

Hela 90 procent av föräldrar tror att tonåringar dricker alkohol i samband med skolavslutningarna – men endast 17 procent tror att de egna barnen gör det.

I skolavslutningstider är det vanligt att ungdomar firar med att dricka alkohol. Det oroar många föräldrar enligt en ny undersökning från IQ. Däremot tror de allra flesta att det är andras tonåringar under 18 år som konsumerar alkohol. Inte ens eget.

– Det är tydligt, vi har sett liknande statistik i tidigare undersökningar också. Därför hoppas vi att föräldrar kan börja reflektera mer över sitt eget barn. Om man får höra historier hemma om vad alla andra hittar på hela tiden, måste man utgå från att ens barn är precis som sina kompisar, säger Karin Hagman.

I hela landet tror 17 procent att ens egen tonåring dricker i samband med skolavslutningen, medan det enbart är nio procent av föräldrarna i Jämtland och Blekinge län som tror att det är så.

Undersökningen*, som genomförts bland 3 335 föräldrar med barn mellan 13-17 år, på uppdrag av IQ, visar också att drygt 2 av 3 föräldrar, 68 procent, pratar mer med sina barn om alkohol än vad deras egna föräldrar gjorde med dem när de var tonåringar.

– Den siffran är ett gott betyg för alla som jobbar med prevention i Sverige. Vi tror och hoppas att de här samtalen spiller över i andra viktiga frågor också; som till exempel om tobak och internetfaror, säger Karin Hagman.

 

Hennes förhoppning är att Tonårsparlören som IQ skickar ut till föräldrar vars barn fyller 14 år kan underlätta samtalen, bland annat med kapitel om alkohol och sociala medier.

Däremot önskar Karin Hagman att det vore fler föräldrar som förstår att deras egen alkoholkonsumtion påverkar deras barns inställning till alkohol. Undersökningen visar att 6 av 10, 59 procent, föräldrar tror att så är fallet.

– Visserligen är det fler än hälften, men att vara en god förebild är verkligen nyckeln. Fler borde inse att ”tonåringen gör som jag gör – inte som jag säger”. Under semester och helgdagar är det dessutom många vuxna som dricker mer än vanligt. Tänk då som förälder: ”hur ska jag visa att man kan fira utan alkohol?”, säger Karin Hagman.

Hon anar att många föräldrar kan vara osäkra på vad som är rätt och fel, och om man ska lägga sig i eller inte, eftersom att det också är naturligt att som tonåring vilja slå sig lös från föräldrarna. Då tror Karin Hagman att det kan vara bra att diskutera med andra föräldrar om hur de gör.

– Man kan också vara noggrann med att hålla kontakten med barnet under kvällen och fråga hur det går. Men framförallt underskattar många föräldrar förebildsfrågan; klart att du som vuxen sätter normen kring alkohol.

*Undersökningen genomfördes av Norstat bland 3 335 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år via en slumpvis rekryterad webbpanel.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/manga-foraldrar-oroliga-infor-skolavslutning/feed/ 0
”Helnykterhet effektivast som mål vid alkoholbehandling”http://www.accentmagasin.se/forskning/helnykterhet-effektivast-mal-vid-alkoholbehandling/ http://www.accentmagasin.se/forskning/helnykterhet-effektivast-mal-vid-alkoholbehandling/#respond Tue, 04 Jun 2019 09:58:58 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1655320 Behandlingar av alkoholproblem ger bättre effekt om målet är helnykterhet än om målet är kontrollerat drickande. Detta enligt en långtidsstudie från Göteborgs universitet.]]>

Behandlingar av alkoholproblem ger bättre effekt om målet är helnykterhet än om målet är kontrollerat drickande. Detta enligt en långtidsstudie från Göteborgs universitet.

I studien har 349 vuxna alkoholberoende indelade i tre grupper följts upp. I den ena gruppen var målet helnykterhet, i den andra var målet att kunna dricka kontrollerat. För en tredje grupp fanns inget mål uppsatt. Alla klienter i studien hade gått i olika evidensbaserade behandlingar i Region Västra Götaland; två 12-stegsbehandlingar och en psykosocial behandling. Den första uppföljningen skedde efter två och ett halvt år och den andra fem år efter avslutad behandling.

– Bäst resultat visar gruppen som hade helnykterhet som mål, säger psykolog Kristina Berglund, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Bland de som hade helnykterhet som mål när behandlingen inleddes var 76 procent antingen helnyktra eller hade en låg till måttlig alkoholkonsumtion efter fem år. Som jämförelse hade 59 procent i gruppen med kontrollerad konsumtion samma låga konsumtion. Bland dem utan mål var motsvarande siffra 61 procent.

 

Det som utmärkte klienter med nykterhet som målsättning var också att de hade dubbelt så hög alkoholkonsumtion som de andra klienterna, drygt 11 flaskor vin i veckan i medeltal, när de påbörjade behandlingen. De hade också haft problem länge, i medeltal i 13 år.

– Det är viktigt att de som behandlar personer med alkoholproblem upplyser klienterna om att helnyheterhet är den mest effektiva målsättningen för att resultatet ska hålla över tid. Detta gäller speciellt för de klienter som under en lång tid haft en hög alkoholkonsumtion, säger Kristina Berglund.

Studien är gjord inom det longitudinella och tvärvetenskapliga projektet Gothenburg Alcohol Research Project, GARP, vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/helnykterhet-effektivast-mal-vid-alkoholbehandling/feed/ 0
Fler än 8 av 10 kvinnor har utsatts för fylleragghttp://www.accentmagasin.se/forskning/fler-8-av-10-kvinnor-har-utsatts-fylleragg/ http://www.accentmagasin.se/forskning/fler-8-av-10-kvinnor-har-utsatts-fylleragg/#respond Wed, 29 May 2019 04:36:34 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655279 Många unga kvinnor uppger att de blivit sexuellt trakasserade av en berusad person. Samtidigt har metoo fått fler killar att tänka till. Det framgår av en ny rapport.]]>

Många unga kvinnor uppger att de blivit sexuellt trakasserade av en berusad person. Samtidigt har metoo fått fler killar att tänka till. Det framgår av en ny rapport.

Ett par glas används av många för att de vill känna sig mer avslappnade, och kanske för att de ska våga närma sig en annan person. Men samtidigt försämrar alkohol omdömet när det kommer till sex och relationer, det framgår tydligt av IQ:s nya rapport Röster om alkohol, sex och relationer bland unga vuxna.

Undersökningen, som genomförts i samarbete med Sifo, pekar på att det är en stor andel, framför allt kvinnor, 85 procent, som har varit med om att någon som raggat på dem har varit för berusad. Var femte kvinna, 19 procent, har blivit utsatt för ett övergrepp av någon som var alkoholpåverkad.

 – Många använder ofta alkohol som ett smörjmedel för att underlätta kontakt. Det är också sorgligt att det är en tydlig jämställdhetsfråga. Även om sex av tio kvinnor i undersökningen uppger att de har blivit trakasserad av någon som varit alkoholpåverkad, så har få av dem anmält, säger Karin Hagman, vd på IQ.

 

I rapporten intervjuas forskare som berättar hur alkohol snabbt påverkar hjärnan – det gör att man inte kan längre kan läsa andra människors signaler på samma sätt, och därmed ökar risken för att gå över andras gränser vad gäller sex och därmed för sexuella trakasserier.

– Vi lever i tid där alkohol används som ursäkt för något som vi aldrig skulle acceptera annars. Men alkohol ska aldrig vara en ursäkt för dåligt beteende. Man har ett ansvar oavsett om man druckit eller inte, säger Karin Hagman.

I IQ:s undersökning uppger hela 88 procent av de tillfrågade att de tror att alkohol i samband med sex ökar risken att utsätta någon annan för någonting som den inte vill.

– Så vi är medvetna om det, men samtidigt sker det hela tiden. För att kunna förändra mönstret är första steget att prata om det och lyfta upp frågan på agendan, säger Karin Hagman.

 

Frågan har bland annat aktualiserats inför EU-valet i maj, då Sverigedemokraternas toppkandidat Peter Lundgren själv medgett att han tagit en kvinnlig partikamrat på brösten mot hennes vilja. Men han skyllde på att varit berusad.

Karin Hagman säger att alla har ett ansvar i att försöka förändra kulturen, även hon själv som mamma till tonårspojkar.

 

– Vi måste sätta ner foten. Alla måste agera när de ser någonting. Om någon beter sig illa kan de inte längre använda ursäkten att de var berusade. Och vi måste vara tydliga med att det aldrig är den som utsatts för något som har gjort fel, oavsett om den personen druckit eller ej, säger Karin Hagman.

I IQ:s undersökning, där 1 065 personer mellan 18 och 25 år deltog, uppger 30 procent att metoo-debatten har fått dem att reflektera mer över hur de beter sig mot andra när de är alkoholpåverkade. Framförallt har männen svarat att de reflekterar mer – 35 procent jämfört med 24 procent av kvinnorna.

– Trots att man kan bli deppig av de andra siffrorna, så finns det alltså ändå något positivt. Den ökade reflektionen visar att det går att göra skillnad och förändra, säger Karin Hagman.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/fler-8-av-10-kvinnor-har-utsatts-fylleragg/feed/ 0
Studie: ”Förbjud alkoholreklam”http://www.accentmagasin.se/forskning/belgisk-studie-forbjud-alkoholreklam/ http://www.accentmagasin.se/forskning/belgisk-studie-forbjud-alkoholreklam/#respond Wed, 22 May 2019 04:41:55 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655007 Ett totalförbud för alkoholreklam är nödvändigt för folkhälsan, enligt en belgisk studie. ]]>

Ett totalförbud för alkoholreklam är nödvändigt för folkhälsan, enligt en belgisk studie. 

Forskare vid Ghent University har undersökt reglerna för alkoholreklam i Belgien och jämfört med hur regelverken ut i sex andra europeiska länder: Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Polen och Storbritannien.

Slutsatsen: att alkoholreklam borde förbjudas.

– Frankrike är strängare än Belgien. Trots oro för ekonomiskt blodbad valde landet redan 1991 att inte längre tillåta att alkoholmärken sponsrar sportevenemang, säger forskaren Ruben Kramer, till tidningen The Brussels Times.

– Och fotbolls-VM 1998 i Frankrike visade att lediga reklamutrymmen ändå omedelbart fylldes av andra företag.

I Belgien finns det ett avtal om alkoholreklam undertecknad av de berörda parterna. Det är en reklametisk panel, JEP, som ser till att uppförandekoden följs och annars kan ge böter vid överträdelser.

Men enligt den nya studien fungerar inte systemet, eftersom folkhälsoaspekten inte är en del av panelens beslut.

– JEP är branschens självreglerande organ. Det ligger inte i deras intresse att skydda folkhälsan, säger forskaren Ruben Kramer till The Brussels Times.

Enligt den belgiska annonsörs-unionen, UBA, är ett totalförbud av alkoholreklam naivt.

”Om du verkligen vill förbjuda något, förbjud då produkten”, ska unionen ha sagt i ett uttalande.

Enligt rapporteringen ska inte heller landets folkhälsominister vara entusiastisk över tanken på ett förbud.

I studien konstaterar forskarna att: ” Eftersom alkoholmarknadsföring är en avgörande faktor för alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador, är regleringen av alkoholreklam ett viktigt politiskt verktyg för att skydda unga människor mot exponering av alkoholreklam”.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/belgisk-studie-forbjud-alkoholreklam/feed/ 0
Kunskapspriset 2019 till Peter Allebeckhttp://www.accentmagasin.se/forskning/kunskapspriset-2019-till-peter-allebeck/ http://www.accentmagasin.se/forskning/kunskapspriset-2019-till-peter-allebeck/#respond Mon, 20 May 2019 10:49:21 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655104 Systembolagets kunskapspris 2019 tilldelas Peter Allebeck. Han får priset för sin alkoholforskning som bidragit till samhällets arbete för att minska alkoholskador.]]>

Systembolagets kunskapspris 2019 tilldelas Peter Allebeck. Han får priset för sin alkoholforskning som bidragit till samhällets arbete för att minska alkoholskador.

Peter Allebeck blev den som i år fick motta Systembolagets kunskapspris på 100 000 kronor. Han har forskat såväl på kvinnor som män och ägnat sig åt både nationell och internationell forskning.

Grattis! Vad ska du göra med pengarna?

– Det var väldigt oväntat att jag skulle få så mycket pengar. Jag tror att jag ska använda dem till sådant som inte ryms inom ramen för de vanliga forskningsanslagen, till exempel resor till konferenser eller inköp av datorer. Vi jobbar med stora datamängder som kräver bra datorer.

Vad är det som är så intressant med alkohol?

– Det spänner över så många områden. Jag har alltid varit intresserad av både naturvetenskap och socialvetenskap. Alkohol är väldigt tvärvetenskapligt och passar min specialitet som är socialmedicin.

Peter Allebeck sökte sig tidigt till alkoholforskningen.

– Det var värnpliktsstudierna som blev min introduktion till alkoholområdet. Vi håller fortfarande på med uppföljning av dem.

Alla som mönstrade till värnplikten fick förr fylla i ett frågeformulär om sin alkoholkonsumtion. Så länge alla män mönstrade var det så nära en totalundersökning av den manliga befolkningen man kan komma. Peter Allebeck och hans kollegor kunde bland annat visa att hög konsumtion vid mönstringstillfället ökade risken främst för våldsam död, men även för död av andra orsaker.

Just nu är det dock inte värnpliktsuppföljningar som tar hans mesta tid.

– Mest ägnar jag mig åt studien av den globala sjukdomsbördan. Vi är ett stort nätverk med flera tusen forskare över hela världen som samlar in enorma datamängder och hittar nya sätt för att analysera dödlighet och sjuklighet.

Vad är det mest spännande du gjort under din karriär?

– Svårt att säga. Det jag gör nu är jättespännande, men det var det också att jobba med kvinnor och alkohol i Göteborg, eller med alkoholens risker och konsekvenser både här hemma och internationellt, säger Peter Allebeck.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/kunskapspriset-2019-till-peter-allebeck/feed/ 0
Billigare och tillgängligare drogerhttp://www.accentmagasin.se/forskning/billigare-och-tillgangligare-droger/ http://www.accentmagasin.se/forskning/billigare-och-tillgangligare-droger/#respond Thu, 16 May 2019 04:28:35 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1655076 Priset på narkotika har sjunkit under de senaste 30 åren. Det visar en ny rapport från CAN.]]>

Priset på narkotika har sjunkit under de senaste 30 åren. Det visar en ny rapport från CAN.

2018 var priset på heroin och amfetamin bara en tredjedel av vad det var 1988. Prisnedgången skedde främst under perioden fram till millenieskiftet. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har i över 30 år samlat in information om narkotikaprisutvecklingen i Sverige. De har tittat på cannabis, amfetamin, heroin, ecstacy och LSD.

Priset på cannabis har enligt rapporten ökat något det senaste decenniet, men är fortfarande lägre än för 30 år sedan. Dessutom är THC-halten i dagens cannabis högre än det som såldes 1988. Du får alltså mer rus för pengarna idag. Den svenska cannabismarknaden tros omsätta över en miljard kronor årligen.

För LSD har priset legat relativt stadigt under hela mätperioden.

Siffrorna är inrapporterade från Sveriges samtliga polisområden. Genom att ta del av deras rapportering kan CAN också göra en uppskattning av hur vanligt förekommande olika droger är inom olika geografiska områden. Cannabis och amfetamin har varit väl spritt i landet sedan mätningarna började 1988. Sedan millenieskiftet har kokain blivit allt vanligare och heroin, ecstacy och LSD har ökat något de senaste fem åren.

I en rapport som CAN publicerade tidigare i våras drog man också slutsatsen att narkotikatillgången blivit mer spridd över hela landet.

Från och med detta år dokumenteras även prisuppgifterna för tramadol, som är en opioid och alprazolam, som är en bensodiazepin. Två tredjedelar av polisområdena kunde rapportera prisuppgifter om tramadol och ungefär hälften kunde göra det samma med alprazolam.

Priserna i rapporten har justerats för inflation enligt SCB:s konsumentprisindex.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/billigare-och-tillgangligare-droger/feed/ 0
Även måttligt drickande ökar risk för blodpropphttp://www.accentmagasin.se/forskning/aven-mattligt-drickande-okar-risk-blodpropp/ http://www.accentmagasin.se/forskning/aven-mattligt-drickande-okar-risk-blodpropp/#respond Wed, 15 May 2019 04:27:30 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1654982 Mindre än ett glas alkohol om dagen räcker för att öka risken för blodpropp. Åtminstone bland män enligt en ny avhandling från Umeå universitet.]]>

Mindre än ett glas alkohol om dagen räcker för att öka risken för blodpropp. Åtminstone bland män enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

Blodpropp kan leda till en för tidig död och att alkohol kan vara en bidragande faktor har varit känt sen innan. Men nu visar en ny avhandling att män löper en ökad risk för blodpropp även vid en alkoholkonsumtion som betraktas som måttlig.

Blodpropp, venös trombos, har blivit vanligare under de senaste decennierna och mer än var femte patient som drabbas av blodpropp avlider inom det närmsta året.

Magdalena Johansson har i sin avhandling tittat på 2 000 fall av venös trombos och kunde se en tydlig koppling mellan ett högt alkoholintag och en ökad risk för att drabbas av blodpropp, i alla fall bland män. Män som dricker fem glas alkohol eller mer per vecka löper en 30 procent högre risk för blodpropp än de som drack mindre än ett glas alkohol per vecka.

Enligt avhandlingen kan också kvinnor minska risken för att drabbas av blodpropp genom att motionera, medan detsamma inte verkar gälla för män.
– Även om studierna inte ger svar om de direkta orsakssambanden, hoppas jag att resultaten ska motivera människor till en hälsosammare livsstil. Mindre alkohol och mer fysisk aktivitet har ju också många andra positiva hälsoeffekter, säger Magdalena Johansson i ett pressmeddelande.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/aven-mattligt-drickande-okar-risk-blodpropp/feed/ 0
Fake news om cannabis som cancerbot ökarhttp://www.accentmagasin.se/forskning/fake-news-om-cannabis-som-cancerbot-okar/ http://www.accentmagasin.se/forskning/fake-news-om-cannabis-som-cancerbot-okar/#respond Thu, 09 May 2019 04:34:06 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654913 Falska nyheter om cannabis som botmedel för cancer får stor spridning. ]]>

Falska nyheter om cannabis som botmedel för cancer får stor spridning. 

En artikel med rubriken: ”Cancerinstitutet medger äntligen att marijuana dödar cancer” har genererat 4,26 miljoner kommentarer, delningar och gillanden på sociala medier de senaste åren – men nyheten är heltigenom falsk. Men när en organisation däremot publicerade en rapport som slog hål på informationen, genererade den endast 2 200 reaktioner på sociala medier.

Detta visar hur falska nyheter om cannabis som cancerbehandling kan spridas snabbt på nätet, och intresset för sådana nyhetsberättelser ökar. Det visar en ny studie som publicerats i Cureus Journal of Medical Science och genomfördes av ett amerikanskt forskarlag från Stanford University och The Interstate Radiation Oncology Center, IROC.

De slår fast att intresset för cannabis som cancerbehandling har nära fördubblats de senaste sju åren på nätet.

Forskarna jämförde sökaktiviteten för cancer och cannabis över tid med hjälp av verktyget Google Trends  och studerade ”relativ sökningsvolym”, RSV. De jämförde resultaten med sökningar för vanliga cancerbehandlingar och klassificerade nyheter på sociala medier om cannabisanvändning och cancer som falskt, korrekt eller irrelevant.

Det visade sig att sökvolymen för cannabis och cancer ökat tio gånger mer än frekvensen av standardbehandlingar under perioden 2011-2018.

I studien konstaterar de att användningen av alternativa behandlingar är särskilt vanligt hos cancerpatienter och har ökat successivt sedan 1970-talet. Av alla artiklar på sociala medier om alternativa cancerbehandlingar som de undersökte, förekom cannabis flest gånger; 23 procent av alla artiklar om alternativa cancerbehandlingar handlade om drogen.

80 procent av alla artiklar, som nämnde både cannabis och cancer, handlade om hur drogen kunde bota sjukdomen. Endast 2,5 procent var korrekta nyhetsartiklar som avrådde från cannabis som cancerbehandling.

Forskarna konstaterar att de falska nyheterna om cannabis som cancerbehandling ligger i linje med tre rådande samhällstrender: ett intresse för alternativa behandlingar, spridning av falska nyheter online och legalisering av cannabis.

I studien fann de även att sökningarna på nätet om cannabis som cancerbehandling ökade i stater i USA som legaliserat cannabis.

”När allt fler stater legaliserar cannabis för medicinskt- och fritidsbruk, och gör cannabis mer tillgängligt, så är det mer troligt att den växande trenden fortsätter”, skriver forskarna i studien.

De skriver också att cancerorganisationer har liten närvaro på sociala medier och sällan tar upp ämnen som cannabis, vilket resulterar i att de inte bemöter den felaktiga information som sprids.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/fake-news-om-cannabis-som-cancerbot-okar/feed/ 0
Alkoholproblem vanligare än PTSD i brittiska arménhttp://www.accentmagasin.se/forskning/alkoholproblem-vanligare-ptsd-brittiska-armen/ http://www.accentmagasin.se/forskning/alkoholproblem-vanligare-ptsd-brittiska-armen/#respond Mon, 06 May 2019 06:44:30 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654762 Alkoholmissbruk är vanligt i brittiska väpnade styrkor – mer utbrett än posttraumatisk stress. Nu har forskare utvecklat en app som de hoppas kan minska drickandet i trupperna. ]]>

Alkoholmissbruk är vanligt i brittiska väpnade styrkor – mer utbrett än posttraumatisk stress. Nu har forskare utvecklat en app som de hoppas kan minska drickandet i trupperna. 

Det skadliga drickandet i de brittiska väpnade styrkorna är dubbelt så stort som bland resten av Storbritanniens befolkning, visar studier. Forskarna räknar med att drygt elva procent av männen och fem procent av kvinnorna i de väpnade styrkorna uppfyller kraven för alkoholmissbruk, vilket kan jämföras med fyra respektive två procent bland övriga britter.

Enligt en artikel skriven av forskare från University of Liverpool och King’s College London, är alkoholmissbruk till och med vanligare bland de väpnade soldaterna i Storbritannien än posttraumatiskt stressyndrom. Ändå får problemet betydligt mindre uppmärksamhet.

De skriver också att personer som tjänstgör i de väpnade styrkorna dricker av många olika skäl; för nöjets skull, av social press, för att klara stress eller för att försöka hantera sin mentala hälsa. Men även om en person lämnar tjänstgöringen och dess dryckeskultur, så minskar inte personens höga alkoholkonsumtion. Bland personal i de väpnade styrkorna uppger enbart en tredjedel av de som medger att de har ett alkoholproblem att de har sökt hjälp. En majoritet gör alltså aldrig det.

Forskarna konstaterar även att deras undersökningar visar att många människor som är oroliga för sitt drickande, vänder sig till digitala hjälpmedel för att hålla koll på sin alkoholkonsumtion. Därför har King’s Center for Military Health Research och University of Liverpool, finansierat av Medical Research Council, också utvecklat en app i syfte för att ta reda på om den kan stödja just människor i väpnade styrkor i att minska sitt drickande.

För att testa appen genomfördes en studie på 31 personer som arbetar i de väpnade styrkorna och som drack på ohälsosamma nivåer. I studien fann de att deltagarna öppnade appen i snitt 29 gånger under den månaden för att skriva ner sin alkoholkonsumtion dag för dag. Under perioden som deltagarna använde appen minskade deras konsumtion.

Forskarna skriver också att många deltagare inte upplevde att de ens hade något alkoholproblem, vilket förklarade varför vissa funktioner i appen – som en inställning för förbättrade mål – inte var lika använd som dryckesdagboken.

”Med tanke på att skadligt drickande i väpnade styrkor är väsentligt högre jämfört med befolkningen i allmänhet, och att forskning har visat hur effektiv digital teknik kan vara ur ett hälsoperspektiv, hoppas vi att vår app kan ha potential att den hantera problematiska dryckeskulturen i brittiska väpnade styrkor.”, skriver forskarlaget i webbtidningen the Conversation.

Efter studien har forskarna mottagit feedback och hoppas på att förbättra appen ytterligare innan den släpps officiellt senare under 2019.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/alkoholproblem-vanligare-ptsd-brittiska-armen/feed/ 0
Joar Guterstam: ”Tacksamt jobba med beroendepatienter”http://www.accentmagasin.se/forskning/guterstam/ http://www.accentmagasin.se/forskning/guterstam/#respond Thu, 25 Apr 2019 10:21:33 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654787 Joar Guterstam arbetar parallellt som psykiatriker på beroendemottagning och som forskare – två perspektiv som han tycker berikar varandra. ]]>

Joar Guterstam arbetar parallellt som psykiatriker på beroendemottagning och som forskare – två perspektiv som han tycker berikar varandra.

Det är spännande med ny kunskap och berikande att arbeta både som forskare och läkare. På så sätt genereras nya idéer; patienter på kliniken kan rapportera vad de upplever och ser för behov, och jag tar till mig nya kunskaper från forskningen som kanske kan hjälpa patienterna bättre, säger han.

Att arbeta med patienter med beroendesjukdomar tycker han oftast är tacksamt.

– Många tror att beroendepatienter är svåra att jobba med, men jag tycker ofta det är tvärtom – många är tacksamma för att jag forskar om just deras problem. Det är intressant att arbeta med grupper som annars är marginaliserade och det känns extra värdefullt när man kan göra en positiv skillnad för dem.

Kan du berätta om din forskning?

– Jag är parallellt forskare och psykiatriker på en beroendemottagning, och forskningsbiten är just nu i en slags mellanfas. Jag disputerade för ett år sedan och var insyltad i större projekt då, nu har jag avrundat de projekten och är på väg att starta min postdok-forskning. Men det är inte helt officiellt ännu, därför kan jag tyvärr inte avslöja mer.

Vad handlade din doktorsavhandling om?

– Hur amfetaminberoende påverkar det så kallade opioidsystemet i hjärnan. Vi utgick från naltrexon, ett läkemedel som har använts mot alkoholberoende i snart 30 år. Mina handledare upptäckte för tio år sedan att det även fungerar mot amfetaminberoende och minskar risken för återfall. Läkemedlet minskar suget efter drogen, precis som det minskar sug efter alkohol. Min avhandling gick ut på att förstå hur sjutton det kan hjälpa även vid amfetaminberoende – det hade man inte förstått innan. Nu har vi några ledtrådar till varför det fungerar.

Vad kom du fram till?

– Endorfin är ju kroppens eget morfin och en del av vårt motivationssystem, så när vi får ett endorfinpåslag mår vi bra. Det här opioidsystemet i hjärnan är det som morfin, heroin och liknande droger aktiverar, medan läkemedlet naltrexon tvärtom blockerar opioidsystemet, det är en så kallad ”opioid-antagonist”. Men amfetamin liknar ju inte morfin, utan är en stimulerande drog som främst aktiverar hjärnans dopaminsystem, så det har varit väldigt oklart hur naltrexon skulle kunna påverka det. Våra studier kunde dock bekräfta att naltrexon dämpar amfetamins effekter och att det tycks ha att göra med hur opioid- och dopaminsystemen samverkar i hjärnan.

Hur gick studien till?

– Vi genomförde tre huvudstudier. Två med friska försökspersoner som undersöktes med PET-kamera, där man kan mäta frisättningen av till exempel endorfin eller dopamin i hjärnan. De fick en injektion amfetamin innan PET-undersökningen började. Första frågan var enkel: ger amfetamin en aktivering av hjärnans opioidsystem?

– I den andra studien fick försökspersonerna också amfetamin, men de fick naltrexon eller placebo innan, så att vi kunde se om det dämpade frisättningen av dopamin. I den tredje studien använde vi oss av amfetaminberoende patienter. De fick naltrexon eller placebo och genomgick sedan en fMRI-undersökning, där man enkelt uttryckt mäter hjärnaktivitet. Samtidigt som de låg i kameran fick de se filmer med drogrelaterat innehåll, som att skådespelarna tog amfetamin. Syftet var att se om naltrexon kunde dämpa det drogsug patienterna upplevde när de såg på filmerna. Vi fann dock inga tecken på att naltrexon skulle dämpa drogsug av det slaget.

Ska ni gå vidare med detta på något sätt?

– Ja, vi har lite olika spår. Framför allt ska vi starta en stor klinisk prövning för att undersöka om en långverkande variant av naltrexon kan hjälpa beroendepatienter med samtidig ADHD. Annars brukar patienter ta en tablett naltrexon varje dag, men många patienter har svårt att göra det – kanske blir det lätt slarv, att man tappar bort eller glömmer medicinen. Men nu finns en ny variant av samma läkemedel, där man tar en spruta en gång i månaden och tanken är att undersöka om det kan minska risken för återfall.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/guterstam/feed/ 0
Restriktiva föräldrar har störst förebyggande effekthttp://www.accentmagasin.se/forskning/nyktra-foraldrar-har-storst-forebyggande-effekt/ http://www.accentmagasin.se/forskning/nyktra-foraldrar-har-storst-forebyggande-effekt/#respond Thu, 11 Apr 2019 14:47:28 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654655 En förälder räcker inte – men om två föräldrar har restriktiv attityd till alkohol, ökar det sannolikheten för att unga också skippar alkoholen. Det visar en ny studie. ]]>

En förälder räcker inte – men om två föräldrar har restriktiv attityd till alkohol, ökar det sannolikheten för att unga också skippar alkoholen. Det visar en ny studie. 

Allt färre ungdomar i Sverige dricker alkohol – det är en tydlig trend. Andelen nyktra ungdomar har tredubblats sedan 1990-talet.

– Jag ville undersöka varför den trenden har uppstått, säger Peter Larm, på CAN, centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, som snart är färdig med sitt forskningsprojekt.

Han understryker att resultaten än så länge är preliminära.

Han ville undersöka flera faktorer samtidigt som kan bidra till ungas avståndstagande från alkohol. Drygt 15 000 elever i årskurs nio fick svara på enkäter under åren 1999, 2003, 2007, 2011 och 2015, om:

• Alkoholbegränsande faktorer, till exempel – restriktiva föräldrar, tillgång till alkohol och få vänner som dricker.

• Föräldrafaktorer, till exempel – regler hemma och utanför hemmet, om föräldrarna har kunskap om vilka de umgås med på lördagkvällar, vilket emotionellt stöd de upplever från föräldrarna.

 

Peter Larm. Foto: CAN.

Enligt Peter Larm skyddar tre eller fler föräldrafaktorer mot ungdomars alkoholkonsumtion om man tittar på varje enskilt år. En eller två faktorer räcker inte.

– Men när det gäller alkoholbegränsande faktorer syns en effekt redan vid en faktor. Störst effekt uppnås däremot vid tre eller fyra faktorer, säger han.

Om man ser till den övergripande trenden så förklarar inte föräldrafaktorerna den. Det gör däremot de alkholbegränsande faktorerna. Peter Larm hat tittat på olika kombinationer av dessa faktorer.

Han undersökte två grupper: de som hade två restriktiva föräldrar – och inget annat. Men också de som hade två restriktiva föräldrar, och samtidigt har få vänner som dricker. I de grupperna ökade andelen nyktra ungdomar från 3,4 procent, till 44 procent mellan 1999 och 2015.

– Här ser vi tydligt att dessa faktorer har påverkat trenden att ungdomar dricker mindre, säger Peter Larm.

– Man ser betydelsen av att båda föräldrar har restriktiva attityder till alkohol och att det påverkat trenden också. Det räcker inte med att en förälder har restriktiv attityd, det är jag lite överraskad över, säger han.

I dagarna åker Peter Larm till Polen för att presentera studien på en internationell konferens.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/nyktra-foraldrar-har-storst-forebyggande-effekt/feed/ 0
Alkohol på äldreboende svårt dilemma för personalenhttp://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-pa-aldreboende-svart-dilemma-personalen/ http://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-pa-aldreboende-svart-dilemma-personalen/#respond Thu, 11 Apr 2019 04:33:20 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654533 Vårdpersonal ställs inför svåra dilemman när de handskas med äldres alkoholdrickande på äldreboenden. Problematiken lyfts i en ny kandidatuppsats från Lunds Universitet. ]]>

Vårdpersonal ställs inför svåra dilemman när de handskas med äldres alkoholdrickande på äldreboenden. Problematiken lyfts i en ny kandidatuppsats från Lunds Universitet. 

Socionomen Isabell Engwall Fahlén ligger bakom kandidatuppsatsen Bara en droppe till?, som blev en avslutning på hennes studier på Socialhögskolan, Lunds Universitet. I uppsatsen har hon intervjuat personal inom äldrevården om hur de upplever arbetet med äldre som dricker alkohol på ett problematiskt sätt – och vad personalen gör för att lösa situationerna som uppstår.

Personalen vittnar om hur flera äldre på boendena har svårt att hantera alkoholen. För att påverka situationen berättar personalen om hur de kan ställa alkoholen på svåråtkomliga ställen, om behov av lift och extrapersonal, och om samtal med anhöriga. De försöker också hitta sätt att avleda från alkoholen med andra aktiviteter och ibland även tillkalla polis. Återkommande i personalens berättelser är att de hela tiden ställs inför svåra val, mellan å ena sidan den äldre personens självbestämmanderätt – och å andra sidan ansvaret för den äldres hälsa.

 

Isabell Engwall Fahlén. Foto: Privat

– Det är ett svårt dilemma för personalen – när alkohol ses som ett sätt för den äldre att få livskvalitet och en väg till välbefinnande. Men det är lätt att det blir för mycket och att personalen måste se till vad som är bäst för den äldres hälsa, när det är risk för den äldre att skada sig själv eller att det påverkar andra på boendet, säger Isabell Engwall Fahlén.

Hon har intervjuat sju personer inom äldrevården i ett antal svenska kommuner. Intervjusvaren har Isabell Engwall Fahlén sedan jämfört med tidigare forskning inom området. En av orsakerna till att hon tog sig an ämnet var för att hon ansåg att det inte fanns så mycket fakta.

– Jag har själv arbetat några år inom äldrevården och är intresserad av missbruksproblematik, därför tyckte jag att det skulle vara spännande att kombinera ämnena. Dessutom verkade det inte finnas så mycket information om hur det faktiskt ser ut gällande alkohol på äldreboenden. Många har tidigare fokuserat på hur det ser ut inom hemtjänsten, säger Isabell Engwall Fahlén.

 

Hon använder sig bland annat av en teori i uppsatsen, som kallas ”account”, vilket kan översättas till ”ursäktande” eller ”rättfärdigande”. I intervjuerna framgick att personalen använder sig av dessa strategier för att exempelvis rättfärdiga varför den äldre får dricka, och att det handlar om de äldres självbestämmande. Flera intervjupersoner ser det som en självklarhet att de äldre ska få dricka alkohol och att de som vårdpersonal inte kan stoppa det, eftersom det i så fall skulle inskränka på hyresgästens personliga integritet och självbestämmande. Personalen har även olika uppfattningar om när alkoholen utvecklas till ett problem på boendena.

Oftast berättade de om tre svåra situationer: att den berusade påverkar andra hyresgäster, att det finns en risk för skada eller att personen skadar sig själv, och när det blir en ökad arbetsbelastning för personalen. Socionomen Isabell Engwall Fahlén säger dock att hennes förväntan var att alkoholen skulle vara ett ännu större problem på boendena:

– Jag vill absolut inte förminska problemet, men min uppfattning är trots allt att personalen lyckas se till så att alkoholen inte blir ett utbrett problem. De gör ett fantastiskt jobb med att lösa de olika situationerna.

Samtidigt tror hon att personalen ofta utsätts för stress på grund av ovissheten kring äldre med alkoholproblem, och att det behövs mer kunskap och forskning i framtiden.

 

– Det vore intressant att se om ett större samarbete mellan missbruksenheten och äldreomsorgen hade förändrat situationen för de äldre på boendena och personalens arbete. Eller vilken inverkan mer utbildning för personalen; om hur alkohol påverkar kroppen, och hur läkemedel i kombination med alkohol påverkar den äldre kroppen, hade haft. Men också att personalen får stöttning i hur de ska hantera situationer, så att även de äldre får det så bra som möjligt.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-pa-aldreboende-svart-dilemma-personalen/feed/ 0
1 av 4 har varit hög på jobbethttp://www.accentmagasin.se/politik/1-av-4-har-varit-hog-pa-jobbet/ http://www.accentmagasin.se/politik/1-av-4-har-varit-hog-pa-jobbet/#respond Mon, 01 Apr 2019 06:01:03 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1654339 En amerikansk undersökning har tittat på vanorna hos 900 cannabisanvändare i delstater som legaliserat rekreationellt bruk av cannabis.]]>

En amerikansk undersökning har tittat på vanorna hos 900 cannabisanvändare i delstater som legaliserat rekreationellt bruk av cannabis.

Det är delstaterna Colorado, Washington och Oregon, det vill säga de tre som var först med att legalisera cannabis, som undersökts. Ett urval med 300 cannabisanvändare i varje delstat gjordes. Seattle Times rapporterar om undersökningen.

Förutom att en av fyra av deltagarna i undersökningen hade rökt på under arbetstid hade också en fjärdedel rökt innan jobbet. Många i undersökningen uppger att de röker mer idag än innan deras delstat legaliserade cannabis.

I övrigt verkar cannabisanvändarna vara som folk är mest, även om det finns en övervikt av män i gruppen. Många av dem, 79 procent, upplever att det fortfarande finns ett socialt stigma mot cannabis trots legaliseringen.

Enligt undersökningen efterfrågar många cannabisanvändare mer information om hälsa och risker kring cannabis, endast 38 procent litar på att få den informationen från sjukvården. 49 procent litar på att få den informationen från sin cannabisförsäljare.

Det verkar även som att cannabisanvändarna med lägst inkomst är de som lägger mest pengar på cannabis. Ju mer respondenterna tjänade desto mindre uppgav de att de spenderade på cannabis.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/1-av-4-har-varit-hog-pa-jobbet/feed/ 0
Stort forskningsanslag och utmärkelse till beroendeforskninghttp://www.accentmagasin.se/forskning/stort-forskningsanslag-och-utmarkelse-till-beroendeforskning/ http://www.accentmagasin.se/forskning/stort-forskningsanslag-och-utmarkelse-till-beroendeforskning/#respond Fri, 29 Mar 2019 10:34:08 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1654490 Beroendeforskaren Markus Heilig vid Linköpings universitet utses till Wallenberg Clinical Scholar. Med utmärkelsen följer ett forskningsanslag på 15 miljoner kronor.]]>

Beroendeforskaren Markus Heilig vid Linköpings universitet utses till Wallenberg Clinical Scholar. Med utmärkelsen följer ett forskningsanslag på 15 miljoner kronor.

Markus Heilig är professor i psykiatri vid Linköpings universitet. Han är en av fem forskare som får utmärkelsen i år och anslagspengarna ska gå till att, i hopp om att utveckla ett läkemedel,  undersöka varför vissa människor utvecklar alkoholberoende  Hans forskning har under de senaste åren fokuserat på att hitta mekanismer i hjärnan som kan spela roll vid beroende.

I djurstudier hans forskarteam kunnat visa att råttor som har en fallenhet för att utveckla alkoholberoende även har svårt att reglera signalsubstansen GABA i hjärnan. Brist på GABA har även återfunnits i hjärnan på avlidna personer som haft ett alkoholberoende.

Nästa steg blir att undersöka hjärnan hos människor med både hög och låg alkoholkonsumtion när de ställs inför valet mellan alkohol och något annat som triggar hjärnans belöningssystem. Markus Heilig vill också titta på om det går att påverka halten GABA i hjärnan och därmed motverka alkoholberoende.

De pengar som följer med utmärkelsen ska användas för att finansiera denna forskning under de kommande fem åren. Pengarna gör det möjligt för forskarna att satsa på mer långsiktiga och osäkra projekt, som man annars inte hade haft råd med.
– Det är inte säkert att alla projekt bär frukt, men det är ur högriskprojekten som de viktigaste fynden kommer, säger Markus Heilig i ett pressmedelande.

Wallenberg Clinical Scholars drivs av en stiftelse i samarbete med Kungliga vetenskapsakademien. Målet med programmet är att stärka svensk, klinisk forskning.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/stort-forskningsanslag-och-utmarkelse-till-beroendeforskning/feed/ 0
Unga hjärnor sårbara för beroendehttp://www.accentmagasin.se/forskning/unga-hjarnor-sarbara-beroende/ http://www.accentmagasin.se/forskning/unga-hjarnor-sarbara-beroende/#respond Thu, 28 Mar 2019 05:57:36 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654201 Skillnader i hjärnan kan avgöra om unga riskerar att utveckla ett missbruk, visar ny forskning.]]>

Skillnader i hjärnan kan avgöra om unga riskerar att utveckla ett missbruk, visar ny forskning.

De flesta människor fattar impulsiva beslut då och då. Men personer som har substans- och beteendemissbruk uppvisar ofta en mycket högre grad av impulsivitet. Nu visar en färsk studie att den impulsiviteten kan bero på avsaknaden av ett visst ämne i hjärnan.

Studien, ledd av ett internationellt team från University of Cambridge och Aarhus Universitet i Danmark, visade en stark koppling mellan ökad impulsivitet hos unga och förändringar i deras nervceller i skalhjärnan, den region i hjärnan som har mycket att göra med beroendeframkallande sjukdomar.

 

I studien utförde 99 unga vuxna mellan 16 och 26 år en datorbaserad mätning av deras impulsivitet. Forskarna skannade även volontärernas hjärnor vilket visade deras halt av myelin – det proteinrika skikt kring nervtrådarna som är avgörande för snabb nervledning i hjärnan.

Testerna pekade på att de som hade en högre grad av impulsivitet, hade lägre nivåer av myelin i skalhjärnan. Hjärnans myelin kan därmed styra ökad impulsivitet, och avgöra om du har anlag för psykiska problem.

– Som bland annat substans- och beteendemissbruk, ätstörningar och ADHD, säger Camilla Nord, som lett studien på Cambridge, i ett pressmeddelande.

 

Impulsivitet kan därmed vara en så kallad biomarkör, det vill säga: mätbara biologiska parametrar som indikerar att människor riskerar att utveckla vissa psykiatriska och neurologiska störningar.

I framtiden hoppas man att upptäckten kan underlätta att förutsäga om en person riskerar att utveckla ett missbruksproblem. Forskarna säger dock att det skulle kräva ytterligare tester.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/unga-hjarnor-sarbara-beroende/feed/ 0
Blyga får värre bakfylleångesthttp://www.accentmagasin.se/forskning/blyga-far-varre-bakfylleangest/ http://www.accentmagasin.se/forskning/blyga-far-varre-bakfylleangest/#respond Tue, 26 Mar 2019 05:33:58 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654332 Blyga personer löper större risk att drabbas av kraftig bakfylleångest än extroverta. Det framkommer i en ny forskningsstudie. ]]>

Blyga personer löper större risk att drabbas av kraftig bakfylleångest än extroverta. Det framkommer i en ny forskningsstudie.

I en ny brittisk studie har man testat drygt 100 unga personers nivåer av ångest; före, under och efter att de har druckit alkohol.

Studien visade att alkohol minskade de blyga personernas ångest under tiden de drack. Men nästa dag fick de blyga personerna en signifikant ökning av ångesten och upplevde ännu mer så kallad ”hangxiety” – alltså kraftig ångest under bakfylla – jämfört med mer extroverta personer.

– Vi vet att många människor dricker för att lindra ångest i sociala situationer, den här undersökningen visar att det kan få konsekvenser nästa dag. Blyga personer är mer benägna att uppleva denna, ibland försvagande, aspekt av baksmälla, säger professor Celia Morgan, vid University of Exeter, i ett pressmeddelande.

Forskarna, från University of Exeter och UCL, fann också att det finns en stark koppling mellan blyga personers bakfylleångest och en risk för att utveckla ett alkoholproblem. Det tror forskarna kan bero på att personen dricker på ett ohälsosamt sätt just för att lindra sin oerhörda blyghet. De hoppas nu att studien kan hjälpa till att peka på vilka som ligger i riskzonen för att utveckla ett beroende.

 

En teori till varför blyga personer drabbas hårdare av bakfylleångest och av alkoholproblem, är att alkoholen påverkar deras signalsubstanser i centrala nervsystemet ännu mer. Det kan också vara en psykologisk effekt: ängsliga personer är mer benägna att drabbas eftersom att de tänker mycket på vad som hände kvällen innan, säger Celia Morgan till brittiska tidningen the Guardian.

Det verkar inte finnas mycket man kan göra för att motverka kraftig bakfylleångest, annat än att dricka mindre alkohol. Men Celia Morgan säger också att det kan vara bra att acceptera att man är blyg eller introvert.

– Det kan hjälpa människor att hålla sig borta från överdrivet alkoholdrickande. Blyghet är ett positivt drag. Det är okej att vara tyst, säger Celia Morgan.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/blyga-far-varre-bakfylleangest/feed/ 0
Hela familjen samlas i uppskattat öppenvårdsprojekthttp://www.accentmagasin.se/forskning/hela-familjen-samlas-uppskattat-oppenvardsprojekt/ http://www.accentmagasin.se/forskning/hela-familjen-samlas-uppskattat-oppenvardsprojekt/#respond Mon, 25 Mar 2019 10:38:29 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654393 I ett nytt projekt samlas alla familjemedlemmar till samtal kring en förälders missbruk. Målet är att förbättra kommunikationen, och samtalen är så uppskattade att många inte vill gå hem.]]>

I ett nytt forskningsprojekt samlas alla familjemedlemmar till samtal kring en förälders missbruk. Målet är att förbättra kommunikationen, och samtalen är så uppskattade att många inte vill gå hem.

Svensk socialtjänst är vanligen strikt uppdelad i olika problemområden – det finns samtalsgrupper för vuxna med missbruk och andra grupper för deras barn och partners. Systemet kan liknas vid stuprör där informationen sällan förmedlas mellan de olika insatserna. I missbruksvården har det också saknats ett familjeperspektiv där barnen involveras.

Men ett nytt öppenvårdsprogram som just nu testas i tio svenska kommuner syftar till att förändra det. I ett treårigt forskningsprojekt som stöds av Folkhälsomyndigheten utvärderas programmet – ett program där  hela familjen samlas för att på ett avdramatiserat sätt samtala om missbruket och problemen i familjen.

– Det är avlastande för barnen att prata om det som sker i familjen, och en lättnad att tala utan att det blir bråk. Det är vanligt att barn tror att de är orsaken till familjens problem och att det är deras ansvar att se till att föräldern inte dricker. Att höra att det inte är barnens fel är skönt för dem – och föräldrarna kanske inte ens har en aning om hur ”Lisa” känner, säger Ann Lyrberg, projektledare och initiativtagare till det familjebaserade öppenvårdsprogrammet Jag och min familj.

Förutom att förbättra kommunikationsförmågan och det känslomässiga klimatet i familjen, är målet att barn ska få en bättre psykisk hälsa genom att de avlastas från skuld, skam och ansvar. Förhoppningen är också att de vuxna ska stärka sin motivation för att förändra sina alkohol- och drogvanor.
Barnen deltar från sexårsåldern. Även vuxna barn får närvara, men fokus ligger på de som är minderåriga.

 

Hela familjen ses under åtta träffar och två uppföljningsträffar, och de diskuterar kring fem olika teman, som exempelvis: hur samvaron i familjen kan förbättras, eller vad man ska göra om en förälder får ett återfall.

I forskningsprojektet undersöks om barnets psykiska hälsa och om familjeklimatet blir bättre samt om förälderns motivation till förändrade alkohol- och drogvanor stärks av att gå programmet. Detta sker genom tester och skattningsformulär strax före och efter programmet, samt tre månader, ett halvår och ett år senare.

Hittills deltar ett 15-tal familjer i forskningsprojektet. Enligt Ann Lyrberg har inte alla grupper kommit igång ännu och några kommuner har haft svårt att nå ut med information och rekrytera familjer som vill medverka. Men programmet är uppskattat av de som deltar – så pass att samtalsledarna rapporterat att vissa knappt vill gå hem.

– De gillar det här. Tonen understödjer ett respektfullt bemötande där de kan berätta ”så här känns det för mig”. De lyssnar på varandra och spänningen lättar lite under träffarna. När man kommer igång och pratar med varandra vill ingen gå hem, de vill fortsätta samtalet och vara kvar i den tillåtande samtalstonen.

Samtidigt säger hon att det självklart inte är några lätta pratstunder.

– Det är väldigt känslosamt. De här barnen och föräldrarna är väldigt modiga. Att de vågar prata på det viset är väldigt fint och bra gjort, säger Ann Lyrberg.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/hela-familjen-samlas-uppskattat-oppenvardsprojekt/feed/ 0
Forskare vill kunna stänga av alkoholsugethttp://www.accentmagasin.se/forskning/forskare-vill-kunna-stanga-av-alkoholsuget/ http://www.accentmagasin.se/forskning/forskare-vill-kunna-stanga-av-alkoholsuget/#respond Thu, 21 Mar 2019 07:42:04 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1654370 I studier på alkoholberoende råttor har forskare lyckats blockera den del av hjärnan som ger upphov till suget efter alkohol.]]>

I studier på alkoholberoende råttor har forskare lyckats blockera den del av hjärnan som ger upphov till suget efter alkohol.

Med hjälp av lasrar har man lyckats att tillfälligt stänga av specifika delar av råttornas hjärnor. Det har lett till att de inte i samma utsträckning uppsökt alkohol, samt att de visat mindre tecken på abstinens. Det rapporterar Science Daily.

Forskarna, från Scripps Research, säger att detta innebär att man hittat ännu en pusselbit för att kunna förstå de mekanismer som driver alkoholkonsumtion. Att använda den här typen av laserbehandling på människor är ännu långt borta. Men forskarna hoppas att detta ska öppna dörrar för andra typer av behandlingar eller genterapier när man nu identifierat den här nyckeldelen i hjärnan, en samling neuroner i mitten av amygdala.

I studien implanterades optiska fibrer i råttornas hjärnor, forskarna matade sedan råttorna med alkohol för att göra dem beroende. När man tog bort alkoholen uppstod abstinenssymtom och när alkohol återigen blev tillgängligt för råttorna kunde man se hur neuronerna i amygdala drev råttorna till att dricka ännu mer än tidigare. När forskarna slog av neuronerna i amygdala med hjälp av laser återvände råttorna omedelbart till normala dryckesmönster och symtomen på abstinens upphörde.

Nästa steg blir enligt forskarna att försöka åstadkomma samma effekt hos människor.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/forskare-vill-kunna-stanga-av-alkoholsuget/feed/ 0