Accentforskning – Accent http://www.accentmagasin.se Sveriges största tidning om droger och nykterhet Mon, 01 Jul 2019 14:54:59 +0000 sv-SE hourly 1 Alkohol kostar Indien ofattbara 1 867 miljarder dollar på 40 århttp://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-kostar-indien-ofattbara-1-867-miljarder-dollar-pa-40-ar/ http://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-kostar-indien-ofattbara-1-867-miljarder-dollar-pa-40-ar/#respond Mon, 17 Jun 2019 05:37:56 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655362 I en ny studie har Indiens kostnader för alkohol beräknats för perioden 2011–2050. Kostnaden kommer att sluta på 1 867 miljarder dollar, vilket motsvarar 17 591 miljarder, eller 17,6 biljoner kronor.]]>

I en ny studie har Indiens kostnader för alkohol beräknats för perioden 2011–2050. Kostnaden kommer att sluta på 1 867 miljarder dollar, vilket motsvarar 17 591 miljarder, eller 17,6 biljoner kronor.

I en studie som publicerats i International Journal of Drug Policy har indiska forskare beräknat effekterna på hälsan och kostnaderna för indiernas alkoholkonsumtion under perioden 2011–2050.

Forskarna beräknade kostnaderna för leverskador, cancer och trafikolyckor, samt de uppskattade kostnaderna för sjukdom, död, förlorade år och försämrad livskvalitet, till den ofattbara summan 1 867 miljarder dollar. Då är både direkta och indirekta kostnader medräknade. Omräknat till svenska kronor blir summan 17 591 miljarder, 17 591 000 000 000 kronor.

 

Även när de förväntade intäkterna från alkoholskatt räknas av är nettokostnaden enorm, 1506 miljarder dollar eller 14 190 miljarder kronor, eller 14,2 biljoner.

Enligt forskarna har alkohol en signifikant negativ påverkan på indiernas hälsa och Indiens ekonomi. Forskarnas slutsats är att politiska åtgärder krävs för att kontrollera alkoholens skadeverkningar.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-kostar-indien-ofattbara-1-867-miljarder-dollar-pa-40-ar/feed/ 0
EMCDDA: Rekordbeslag av kokainhttp://www.accentmagasin.se/forskning/emcdda-rekordbeslag-av-kokain/ http://www.accentmagasin.se/forskning/emcdda-rekordbeslag-av-kokain/#respond Thu, 13 Jun 2019 05:53:31 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1655373 Runtom Europa verkar tillgängligheten av kokain öka. En ny rapport från EU:s narkotikaorgan EMCDDA visar på rekordmånga och rekordstora beslag av kokain.]]>

Runtom Europa verkar tillgängligheten av kokain öka. En ny rapport från EU:s narkotikaorgan EMCDDA visar på rekordmånga och rekordstora beslag av kokain.

140 ton kokain beslagtogs i EU 2017 enligt rapporten. Det är nästan en fördubbling jämfört med året innan. Sammanlagt gjordes över 100 000 beslag av kokain. Även analyser av avloppsvatten visar på större rester av kokain i 22 av 38 undersökta europeiska städer.

Samtidigt har kokainet blivit renare utan att gå upp i pris. Accent rapporterade tidigare i våras om läget i Sverige.

– Vi ser växande utmaningar inom drogområdet. Utöver den växande tillgången på plantbaserade droger som cannabis och kokain så ser vi också en framväxande marknad för syntetiska droger, säger Alexis Goosdeel, chef vid EMCDDA i ett pressmeddelande.

Myndigheter i Europa har gjort fler beslag av substanser som används i tillverkningen av exempelvis MDMA och amfetamin. 21 illegala laboratorier upptäcktes 2017, en fördubbling jämfört med året innan. Under året gjordes flest beslag av MDMA sedan 2007.

– Vi behöver ett mer koordinerat tillvägagångssätt som bekämpar både tillgång och efterfrågan, säger Dimitris Avramopuolos, EU:s inrikeskommisionär.

Han vill även att EU ska titta närmare på den digitala handeln med narkotika då försäljning via sociala medier och darknet blivit allt vanligare under senare år.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/emcdda-rekordbeslag-av-kokain/feed/ 0
Många föräldrar oroliga inför skolavslutninghttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/manga-foraldrar-oroliga-infor-skolavslutning/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/manga-foraldrar-oroliga-infor-skolavslutning/#respond Tue, 11 Jun 2019 13:16:54 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655384 Hela 90 procent av föräldrar tror att tonåringar dricker alkohol i samband med skolavslutningarna – men endast 17 procent tror att de egna barnen gör det. ]]>

Hela 90 procent av föräldrar tror att tonåringar dricker alkohol i samband med skolavslutningarna – men endast 17 procent tror att de egna barnen gör det.

I skolavslutningstider är det vanligt att ungdomar firar med att dricka alkohol. Det oroar många föräldrar enligt en ny undersökning från IQ. Däremot tror de allra flesta att det är andras tonåringar under 18 år som konsumerar alkohol. Inte ens eget.

– Det är tydligt, vi har sett liknande statistik i tidigare undersökningar också. Därför hoppas vi att föräldrar kan börja reflektera mer över sitt eget barn. Om man får höra historier hemma om vad alla andra hittar på hela tiden, måste man utgå från att ens barn är precis som sina kompisar, säger Karin Hagman.

I hela landet tror 17 procent att ens egen tonåring dricker i samband med skolavslutningen, medan det enbart är nio procent av föräldrarna i Jämtland och Blekinge län som tror att det är så.

Undersökningen*, som genomförts bland 3 335 föräldrar med barn mellan 13-17 år, på uppdrag av IQ, visar också att drygt 2 av 3 föräldrar, 68 procent, pratar mer med sina barn om alkohol än vad deras egna föräldrar gjorde med dem när de var tonåringar.

– Den siffran är ett gott betyg för alla som jobbar med prevention i Sverige. Vi tror och hoppas att de här samtalen spiller över i andra viktiga frågor också; som till exempel om tobak och internetfaror, säger Karin Hagman.

 

Hennes förhoppning är att Tonårsparlören som IQ skickar ut till föräldrar vars barn fyller 14 år kan underlätta samtalen, bland annat med kapitel om alkohol och sociala medier.

Däremot önskar Karin Hagman att det vore fler föräldrar som förstår att deras egen alkoholkonsumtion påverkar deras barns inställning till alkohol. Undersökningen visar att 6 av 10, 59 procent, föräldrar tror att så är fallet.

– Visserligen är det fler än hälften, men att vara en god förebild är verkligen nyckeln. Fler borde inse att ”tonåringen gör som jag gör – inte som jag säger”. Under semester och helgdagar är det dessutom många vuxna som dricker mer än vanligt. Tänk då som förälder: ”hur ska jag visa att man kan fira utan alkohol?”, säger Karin Hagman.

Hon anar att många föräldrar kan vara osäkra på vad som är rätt och fel, och om man ska lägga sig i eller inte, eftersom att det också är naturligt att som tonåring vilja slå sig lös från föräldrarna. Då tror Karin Hagman att det kan vara bra att diskutera med andra föräldrar om hur de gör.

– Man kan också vara noggrann med att hålla kontakten med barnet under kvällen och fråga hur det går. Men framförallt underskattar många föräldrar förebildsfrågan; klart att du som vuxen sätter normen kring alkohol.

*Undersökningen genomfördes av Norstat bland 3 335 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år via en slumpvis rekryterad webbpanel.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/manga-foraldrar-oroliga-infor-skolavslutning/feed/ 0
”Helnykterhet effektivast som mål vid alkoholbehandling”http://www.accentmagasin.se/forskning/helnykterhet-effektivast-mal-vid-alkoholbehandling/ http://www.accentmagasin.se/forskning/helnykterhet-effektivast-mal-vid-alkoholbehandling/#respond Tue, 04 Jun 2019 09:58:58 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1655320 Behandlingar av alkoholproblem ger bättre effekt om målet är helnykterhet än om målet är kontrollerat drickande. Detta enligt en långtidsstudie från Göteborgs universitet.]]>

Behandlingar av alkoholproblem ger bättre effekt om målet är helnykterhet än om målet är kontrollerat drickande. Detta enligt en långtidsstudie från Göteborgs universitet.

I studien har 349 vuxna alkoholberoende indelade i tre grupper följts upp. I den ena gruppen var målet helnykterhet, i den andra var målet att kunna dricka kontrollerat. För en tredje grupp fanns inget mål uppsatt. Alla klienter i studien hade gått i olika evidensbaserade behandlingar i Region Västra Götaland; två 12-stegsbehandlingar och en psykosocial behandling. Den första uppföljningen skedde efter två och ett halvt år och den andra fem år efter avslutad behandling.

– Bäst resultat visar gruppen som hade helnykterhet som mål, säger psykolog Kristina Berglund, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Bland de som hade helnykterhet som mål när behandlingen inleddes var 76 procent antingen helnyktra eller hade en låg till måttlig alkoholkonsumtion efter fem år. Som jämförelse hade 59 procent i gruppen med kontrollerad konsumtion samma låga konsumtion. Bland dem utan mål var motsvarande siffra 61 procent.

 

Det som utmärkte klienter med nykterhet som målsättning var också att de hade dubbelt så hög alkoholkonsumtion som de andra klienterna, drygt 11 flaskor vin i veckan i medeltal, när de påbörjade behandlingen. De hade också haft problem länge, i medeltal i 13 år.

– Det är viktigt att de som behandlar personer med alkoholproblem upplyser klienterna om att helnyheterhet är den mest effektiva målsättningen för att resultatet ska hålla över tid. Detta gäller speciellt för de klienter som under en lång tid haft en hög alkoholkonsumtion, säger Kristina Berglund.

Studien är gjord inom det longitudinella och tvärvetenskapliga projektet Gothenburg Alcohol Research Project, GARP, vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/helnykterhet-effektivast-mal-vid-alkoholbehandling/feed/ 0
Fler än 8 av 10 kvinnor har utsatts för fylleragghttp://www.accentmagasin.se/forskning/fler-8-av-10-kvinnor-har-utsatts-fylleragg/ http://www.accentmagasin.se/forskning/fler-8-av-10-kvinnor-har-utsatts-fylleragg/#respond Wed, 29 May 2019 04:36:34 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655279 Många unga kvinnor uppger att de blivit sexuellt trakasserade av en berusad person. Samtidigt har metoo fått fler killar att tänka till. Det framgår av en ny rapport.]]>

Många unga kvinnor uppger att de blivit sexuellt trakasserade av en berusad person. Samtidigt har metoo fått fler killar att tänka till. Det framgår av en ny rapport.

Ett par glas används av många för att de vill känna sig mer avslappnade, och kanske för att de ska våga närma sig en annan person. Men samtidigt försämrar alkohol omdömet när det kommer till sex och relationer, det framgår tydligt av IQ:s nya rapport Röster om alkohol, sex och relationer bland unga vuxna.

Undersökningen, som genomförts i samarbete med Sifo, pekar på att det är en stor andel, framför allt kvinnor, 85 procent, som har varit med om att någon som raggat på dem har varit för berusad. Var femte kvinna, 19 procent, har blivit utsatt för ett övergrepp av någon som var alkoholpåverkad.

 – Många använder ofta alkohol som ett smörjmedel för att underlätta kontakt. Det är också sorgligt att det är en tydlig jämställdhetsfråga. Även om sex av tio kvinnor i undersökningen uppger att de har blivit trakasserad av någon som varit alkoholpåverkad, så har få av dem anmält, säger Karin Hagman, vd på IQ.

 

I rapporten intervjuas forskare som berättar hur alkohol snabbt påverkar hjärnan – det gör att man inte kan längre kan läsa andra människors signaler på samma sätt, och därmed ökar risken för att gå över andras gränser vad gäller sex och därmed för sexuella trakasserier.

– Vi lever i tid där alkohol används som ursäkt för något som vi aldrig skulle acceptera annars. Men alkohol ska aldrig vara en ursäkt för dåligt beteende. Man har ett ansvar oavsett om man druckit eller inte, säger Karin Hagman.

I IQ:s undersökning uppger hela 88 procent av de tillfrågade att de tror att alkohol i samband med sex ökar risken att utsätta någon annan för någonting som den inte vill.

– Så vi är medvetna om det, men samtidigt sker det hela tiden. För att kunna förändra mönstret är första steget att prata om det och lyfta upp frågan på agendan, säger Karin Hagman.

 

Frågan har bland annat aktualiserats inför EU-valet i maj, då Sverigedemokraternas toppkandidat Peter Lundgren själv medgett att han tagit en kvinnlig partikamrat på brösten mot hennes vilja. Men han skyllde på att varit berusad.

Karin Hagman säger att alla har ett ansvar i att försöka förändra kulturen, även hon själv som mamma till tonårspojkar.

 

– Vi måste sätta ner foten. Alla måste agera när de ser någonting. Om någon beter sig illa kan de inte längre använda ursäkten att de var berusade. Och vi måste vara tydliga med att det aldrig är den som utsatts för något som har gjort fel, oavsett om den personen druckit eller ej, säger Karin Hagman.

I IQ:s undersökning, där 1 065 personer mellan 18 och 25 år deltog, uppger 30 procent att metoo-debatten har fått dem att reflektera mer över hur de beter sig mot andra när de är alkoholpåverkade. Framförallt har männen svarat att de reflekterar mer – 35 procent jämfört med 24 procent av kvinnorna.

– Trots att man kan bli deppig av de andra siffrorna, så finns det alltså ändå något positivt. Den ökade reflektionen visar att det går att göra skillnad och förändra, säger Karin Hagman.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/fler-8-av-10-kvinnor-har-utsatts-fylleragg/feed/ 0
Studie: ”Förbjud alkoholreklam”http://www.accentmagasin.se/forskning/belgisk-studie-forbjud-alkoholreklam/ http://www.accentmagasin.se/forskning/belgisk-studie-forbjud-alkoholreklam/#respond Wed, 22 May 2019 04:41:55 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655007 Ett totalförbud för alkoholreklam är nödvändigt för folkhälsan, enligt en belgisk studie. ]]>

Ett totalförbud för alkoholreklam är nödvändigt för folkhälsan, enligt en belgisk studie. 

Forskare vid Ghent University har undersökt reglerna för alkoholreklam i Belgien och jämfört med hur regelverken ut i sex andra europeiska länder: Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Polen och Storbritannien.

Slutsatsen: att alkoholreklam borde förbjudas.

– Frankrike är strängare än Belgien. Trots oro för ekonomiskt blodbad valde landet redan 1991 att inte längre tillåta att alkoholmärken sponsrar sportevenemang, säger forskaren Ruben Kramer, till tidningen The Brussels Times.

– Och fotbolls-VM 1998 i Frankrike visade att lediga reklamutrymmen ändå omedelbart fylldes av andra företag.

I Belgien finns det ett avtal om alkoholreklam undertecknad av de berörda parterna. Det är en reklametisk panel, JEP, som ser till att uppförandekoden följs och annars kan ge böter vid överträdelser.

Men enligt den nya studien fungerar inte systemet, eftersom folkhälsoaspekten inte är en del av panelens beslut.

– JEP är branschens självreglerande organ. Det ligger inte i deras intresse att skydda folkhälsan, säger forskaren Ruben Kramer till The Brussels Times.

Enligt den belgiska annonsörs-unionen, UBA, är ett totalförbud av alkoholreklam naivt.

”Om du verkligen vill förbjuda något, förbjud då produkten”, ska unionen ha sagt i ett uttalande.

Enligt rapporteringen ska inte heller landets folkhälsominister vara entusiastisk över tanken på ett förbud.

I studien konstaterar forskarna att: ” Eftersom alkoholmarknadsföring är en avgörande faktor för alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador, är regleringen av alkoholreklam ett viktigt politiskt verktyg för att skydda unga människor mot exponering av alkoholreklam”.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/belgisk-studie-forbjud-alkoholreklam/feed/ 0
Kunskapspriset 2019 till Peter Allebeckhttp://www.accentmagasin.se/forskning/kunskapspriset-2019-till-peter-allebeck/ http://www.accentmagasin.se/forskning/kunskapspriset-2019-till-peter-allebeck/#respond Mon, 20 May 2019 10:49:21 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655104 Systembolagets kunskapspris 2019 tilldelas Peter Allebeck. Han får priset för sin alkoholforskning som bidragit till samhällets arbete för att minska alkoholskador.]]>

Systembolagets kunskapspris 2019 tilldelas Peter Allebeck. Han får priset för sin alkoholforskning som bidragit till samhällets arbete för att minska alkoholskador.

Peter Allebeck blev den som i år fick motta Systembolagets kunskapspris på 100 000 kronor. Han har forskat såväl på kvinnor som män och ägnat sig åt både nationell och internationell forskning.

Grattis! Vad ska du göra med pengarna?

– Det var väldigt oväntat att jag skulle få så mycket pengar. Jag tror att jag ska använda dem till sådant som inte ryms inom ramen för de vanliga forskningsanslagen, till exempel resor till konferenser eller inköp av datorer. Vi jobbar med stora datamängder som kräver bra datorer.

Vad är det som är så intressant med alkohol?

– Det spänner över så många områden. Jag har alltid varit intresserad av både naturvetenskap och socialvetenskap. Alkohol är väldigt tvärvetenskapligt och passar min specialitet som är socialmedicin.

Peter Allebeck sökte sig tidigt till alkoholforskningen.

– Det var värnpliktsstudierna som blev min introduktion till alkoholområdet. Vi håller fortfarande på med uppföljning av dem.

Alla som mönstrade till värnplikten fick förr fylla i ett frågeformulär om sin alkoholkonsumtion. Så länge alla män mönstrade var det så nära en totalundersökning av den manliga befolkningen man kan komma. Peter Allebeck och hans kollegor kunde bland annat visa att hög konsumtion vid mönstringstillfället ökade risken främst för våldsam död, men även för död av andra orsaker.

Just nu är det dock inte värnpliktsuppföljningar som tar hans mesta tid.

– Mest ägnar jag mig åt studien av den globala sjukdomsbördan. Vi är ett stort nätverk med flera tusen forskare över hela världen som samlar in enorma datamängder och hittar nya sätt för att analysera dödlighet och sjuklighet.

Vad är det mest spännande du gjort under din karriär?

– Svårt att säga. Det jag gör nu är jättespännande, men det var det också att jobba med kvinnor och alkohol i Göteborg, eller med alkoholens risker och konsekvenser både här hemma och internationellt, säger Peter Allebeck.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/kunskapspriset-2019-till-peter-allebeck/feed/ 0
Billigare och tillgängligare drogerhttp://www.accentmagasin.se/forskning/billigare-och-tillgangligare-droger/ http://www.accentmagasin.se/forskning/billigare-och-tillgangligare-droger/#respond Thu, 16 May 2019 04:28:35 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1655076 Priset på narkotika har sjunkit under de senaste 30 åren. Det visar en ny rapport från CAN.]]>

Priset på narkotika har sjunkit under de senaste 30 åren. Det visar en ny rapport från CAN.

2018 var priset på heroin och amfetamin bara en tredjedel av vad det var 1988. Prisnedgången skedde främst under perioden fram till millenieskiftet. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har i över 30 år samlat in information om narkotikaprisutvecklingen i Sverige. De har tittat på cannabis, amfetamin, heroin, ecstacy och LSD.

Priset på cannabis har enligt rapporten ökat något det senaste decenniet, men är fortfarande lägre än för 30 år sedan. Dessutom är THC-halten i dagens cannabis högre än det som såldes 1988. Du får alltså mer rus för pengarna idag. Den svenska cannabismarknaden tros omsätta över en miljard kronor årligen.

För LSD har priset legat relativt stadigt under hela mätperioden.

Siffrorna är inrapporterade från Sveriges samtliga polisområden. Genom att ta del av deras rapportering kan CAN också göra en uppskattning av hur vanligt förekommande olika droger är inom olika geografiska områden. Cannabis och amfetamin har varit väl spritt i landet sedan mätningarna började 1988. Sedan millenieskiftet har kokain blivit allt vanligare och heroin, ecstacy och LSD har ökat något de senaste fem åren.

I en rapport som CAN publicerade tidigare i våras drog man också slutsatsen att narkotikatillgången blivit mer spridd över hela landet.

Från och med detta år dokumenteras även prisuppgifterna för tramadol, som är en opioid och alprazolam, som är en bensodiazepin. Två tredjedelar av polisområdena kunde rapportera prisuppgifter om tramadol och ungefär hälften kunde göra det samma med alprazolam.

Priserna i rapporten har justerats för inflation enligt SCB:s konsumentprisindex.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/billigare-och-tillgangligare-droger/feed/ 0
Även måttligt drickande ökar risk för blodpropphttp://www.accentmagasin.se/forskning/aven-mattligt-drickande-okar-risk-blodpropp/ http://www.accentmagasin.se/forskning/aven-mattligt-drickande-okar-risk-blodpropp/#respond Wed, 15 May 2019 04:27:30 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1654982 Mindre än ett glas alkohol om dagen räcker för att öka risken för blodpropp. Åtminstone bland män enligt en ny avhandling från Umeå universitet.]]>

Mindre än ett glas alkohol om dagen räcker för att öka risken för blodpropp. Åtminstone bland män enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

Blodpropp kan leda till en för tidig död och att alkohol kan vara en bidragande faktor har varit känt sen innan. Men nu visar en ny avhandling att män löper en ökad risk för blodpropp även vid en alkoholkonsumtion som betraktas som måttlig.

Blodpropp, venös trombos, har blivit vanligare under de senaste decennierna och mer än var femte patient som drabbas av blodpropp avlider inom det närmsta året.

Magdalena Johansson har i sin avhandling tittat på 2 000 fall av venös trombos och kunde se en tydlig koppling mellan ett högt alkoholintag och en ökad risk för att drabbas av blodpropp, i alla fall bland män. Män som dricker fem glas alkohol eller mer per vecka löper en 30 procent högre risk för blodpropp än de som drack mindre än ett glas alkohol per vecka.

Enligt avhandlingen kan också kvinnor minska risken för att drabbas av blodpropp genom att motionera, medan detsamma inte verkar gälla för män.
– Även om studierna inte ger svar om de direkta orsakssambanden, hoppas jag att resultaten ska motivera människor till en hälsosammare livsstil. Mindre alkohol och mer fysisk aktivitet har ju också många andra positiva hälsoeffekter, säger Magdalena Johansson i ett pressmeddelande.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/aven-mattligt-drickande-okar-risk-blodpropp/feed/ 0
Fake news om cannabis som cancerbot ökarhttp://www.accentmagasin.se/forskning/fake-news-om-cannabis-som-cancerbot-okar/ http://www.accentmagasin.se/forskning/fake-news-om-cannabis-som-cancerbot-okar/#respond Thu, 09 May 2019 04:34:06 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654913 Falska nyheter om cannabis som botmedel för cancer får stor spridning. ]]>

Falska nyheter om cannabis som botmedel för cancer får stor spridning. 

En artikel med rubriken: ”Cancerinstitutet medger äntligen att marijuana dödar cancer” har genererat 4,26 miljoner kommentarer, delningar och gillanden på sociala medier de senaste åren – men nyheten är heltigenom falsk. Men när en organisation däremot publicerade en rapport som slog hål på informationen, genererade den endast 2 200 reaktioner på sociala medier.

Detta visar hur falska nyheter om cannabis som cancerbehandling kan spridas snabbt på nätet, och intresset för sådana nyhetsberättelser ökar. Det visar en ny studie som publicerats i Cureus Journal of Medical Science och genomfördes av ett amerikanskt forskarlag från Stanford University och The Interstate Radiation Oncology Center, IROC.

De slår fast att intresset för cannabis som cancerbehandling har nära fördubblats de senaste sju åren på nätet.

Forskarna jämförde sökaktiviteten för cancer och cannabis över tid med hjälp av verktyget Google Trends  och studerade ”relativ sökningsvolym”, RSV. De jämförde resultaten med sökningar för vanliga cancerbehandlingar och klassificerade nyheter på sociala medier om cannabisanvändning och cancer som falskt, korrekt eller irrelevant.

Det visade sig att sökvolymen för cannabis och cancer ökat tio gånger mer än frekvensen av standardbehandlingar under perioden 2011-2018.

I studien konstaterar de att användningen av alternativa behandlingar är särskilt vanligt hos cancerpatienter och har ökat successivt sedan 1970-talet. Av alla artiklar på sociala medier om alternativa cancerbehandlingar som de undersökte, förekom cannabis flest gånger; 23 procent av alla artiklar om alternativa cancerbehandlingar handlade om drogen.

80 procent av alla artiklar, som nämnde både cannabis och cancer, handlade om hur drogen kunde bota sjukdomen. Endast 2,5 procent var korrekta nyhetsartiklar som avrådde från cannabis som cancerbehandling.

Forskarna konstaterar att de falska nyheterna om cannabis som cancerbehandling ligger i linje med tre rådande samhällstrender: ett intresse för alternativa behandlingar, spridning av falska nyheter online och legalisering av cannabis.

I studien fann de även att sökningarna på nätet om cannabis som cancerbehandling ökade i stater i USA som legaliserat cannabis.

”När allt fler stater legaliserar cannabis för medicinskt- och fritidsbruk, och gör cannabis mer tillgängligt, så är det mer troligt att den växande trenden fortsätter”, skriver forskarna i studien.

De skriver också att cancerorganisationer har liten närvaro på sociala medier och sällan tar upp ämnen som cannabis, vilket resulterar i att de inte bemöter den felaktiga information som sprids.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/fake-news-om-cannabis-som-cancerbot-okar/feed/ 0
Alkoholproblem vanligare än PTSD i brittiska arménhttp://www.accentmagasin.se/forskning/alkoholproblem-vanligare-ptsd-brittiska-armen/ http://www.accentmagasin.se/forskning/alkoholproblem-vanligare-ptsd-brittiska-armen/#respond Mon, 06 May 2019 06:44:30 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654762 Alkoholmissbruk är vanligt i brittiska väpnade styrkor – mer utbrett än posttraumatisk stress. Nu har forskare utvecklat en app som de hoppas kan minska drickandet i trupperna. ]]>

Alkoholmissbruk är vanligt i brittiska väpnade styrkor – mer utbrett än posttraumatisk stress. Nu har forskare utvecklat en app som de hoppas kan minska drickandet i trupperna. 

Det skadliga drickandet i de brittiska väpnade styrkorna är dubbelt så stort som bland resten av Storbritanniens befolkning, visar studier. Forskarna räknar med att drygt elva procent av männen och fem procent av kvinnorna i de väpnade styrkorna uppfyller kraven för alkoholmissbruk, vilket kan jämföras med fyra respektive två procent bland övriga britter.

Enligt en artikel skriven av forskare från University of Liverpool och King’s College London, är alkoholmissbruk till och med vanligare bland de väpnade soldaterna i Storbritannien än posttraumatiskt stressyndrom. Ändå får problemet betydligt mindre uppmärksamhet.

De skriver också att personer som tjänstgör i de väpnade styrkorna dricker av många olika skäl; för nöjets skull, av social press, för att klara stress eller för att försöka hantera sin mentala hälsa. Men även om en person lämnar tjänstgöringen och dess dryckeskultur, så minskar inte personens höga alkoholkonsumtion. Bland personal i de väpnade styrkorna uppger enbart en tredjedel av de som medger att de har ett alkoholproblem att de har sökt hjälp. En majoritet gör alltså aldrig det.

Forskarna konstaterar även att deras undersökningar visar att många människor som är oroliga för sitt drickande, vänder sig till digitala hjälpmedel för att hålla koll på sin alkoholkonsumtion. Därför har King’s Center for Military Health Research och University of Liverpool, finansierat av Medical Research Council, också utvecklat en app i syfte för att ta reda på om den kan stödja just människor i väpnade styrkor i att minska sitt drickande.

För att testa appen genomfördes en studie på 31 personer som arbetar i de väpnade styrkorna och som drack på ohälsosamma nivåer. I studien fann de att deltagarna öppnade appen i snitt 29 gånger under den månaden för att skriva ner sin alkoholkonsumtion dag för dag. Under perioden som deltagarna använde appen minskade deras konsumtion.

Forskarna skriver också att många deltagare inte upplevde att de ens hade något alkoholproblem, vilket förklarade varför vissa funktioner i appen – som en inställning för förbättrade mål – inte var lika använd som dryckesdagboken.

”Med tanke på att skadligt drickande i väpnade styrkor är väsentligt högre jämfört med befolkningen i allmänhet, och att forskning har visat hur effektiv digital teknik kan vara ur ett hälsoperspektiv, hoppas vi att vår app kan ha potential att den hantera problematiska dryckeskulturen i brittiska väpnade styrkor.”, skriver forskarlaget i webbtidningen the Conversation.

Efter studien har forskarna mottagit feedback och hoppas på att förbättra appen ytterligare innan den släpps officiellt senare under 2019.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/alkoholproblem-vanligare-ptsd-brittiska-armen/feed/ 0
Joar Guterstam: ”Tacksamt jobba med beroendepatienter”http://www.accentmagasin.se/forskning/guterstam/ http://www.accentmagasin.se/forskning/guterstam/#respond Thu, 25 Apr 2019 10:21:33 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654787 Joar Guterstam arbetar parallellt som psykiatriker på beroendemottagning och som forskare – två perspektiv som han tycker berikar varandra. ]]>

Joar Guterstam arbetar parallellt som psykiatriker på beroendemottagning och som forskare – två perspektiv som han tycker berikar varandra.

Det är spännande med ny kunskap och berikande att arbeta både som forskare och läkare. På så sätt genereras nya idéer; patienter på kliniken kan rapportera vad de upplever och ser för behov, och jag tar till mig nya kunskaper från forskningen som kanske kan hjälpa patienterna bättre, säger han.

Att arbeta med patienter med beroendesjukdomar tycker han oftast är tacksamt.

– Många tror att beroendepatienter är svåra att jobba med, men jag tycker ofta det är tvärtom – många är tacksamma för att jag forskar om just deras problem. Det är intressant att arbeta med grupper som annars är marginaliserade och det känns extra värdefullt när man kan göra en positiv skillnad för dem.

Kan du berätta om din forskning?

– Jag är parallellt forskare och psykiatriker på en beroendemottagning, och forskningsbiten är just nu i en slags mellanfas. Jag disputerade för ett år sedan och var insyltad i större projekt då, nu har jag avrundat de projekten och är på väg att starta min postdok-forskning. Men det är inte helt officiellt ännu, därför kan jag tyvärr inte avslöja mer.

Vad handlade din doktorsavhandling om?

– Hur amfetaminberoende påverkar det så kallade opioidsystemet i hjärnan. Vi utgick från naltrexon, ett läkemedel som har använts mot alkoholberoende i snart 30 år. Mina handledare upptäckte för tio år sedan att det även fungerar mot amfetaminberoende och minskar risken för återfall. Läkemedlet minskar suget efter drogen, precis som det minskar sug efter alkohol. Min avhandling gick ut på att förstå hur sjutton det kan hjälpa även vid amfetaminberoende – det hade man inte förstått innan. Nu har vi några ledtrådar till varför det fungerar.

Vad kom du fram till?

– Endorfin är ju kroppens eget morfin och en del av vårt motivationssystem, så när vi får ett endorfinpåslag mår vi bra. Det här opioidsystemet i hjärnan är det som morfin, heroin och liknande droger aktiverar, medan läkemedlet naltrexon tvärtom blockerar opioidsystemet, det är en så kallad ”opioid-antagonist”. Men amfetamin liknar ju inte morfin, utan är en stimulerande drog som främst aktiverar hjärnans dopaminsystem, så det har varit väldigt oklart hur naltrexon skulle kunna påverka det. Våra studier kunde dock bekräfta att naltrexon dämpar amfetamins effekter och att det tycks ha att göra med hur opioid- och dopaminsystemen samverkar i hjärnan.

Hur gick studien till?

– Vi genomförde tre huvudstudier. Två med friska försökspersoner som undersöktes med PET-kamera, där man kan mäta frisättningen av till exempel endorfin eller dopamin i hjärnan. De fick en injektion amfetamin innan PET-undersökningen började. Första frågan var enkel: ger amfetamin en aktivering av hjärnans opioidsystem?

– I den andra studien fick försökspersonerna också amfetamin, men de fick naltrexon eller placebo innan, så att vi kunde se om det dämpade frisättningen av dopamin. I den tredje studien använde vi oss av amfetaminberoende patienter. De fick naltrexon eller placebo och genomgick sedan en fMRI-undersökning, där man enkelt uttryckt mäter hjärnaktivitet. Samtidigt som de låg i kameran fick de se filmer med drogrelaterat innehåll, som att skådespelarna tog amfetamin. Syftet var att se om naltrexon kunde dämpa det drogsug patienterna upplevde när de såg på filmerna. Vi fann dock inga tecken på att naltrexon skulle dämpa drogsug av det slaget.

Ska ni gå vidare med detta på något sätt?

– Ja, vi har lite olika spår. Framför allt ska vi starta en stor klinisk prövning för att undersöka om en långverkande variant av naltrexon kan hjälpa beroendepatienter med samtidig ADHD. Annars brukar patienter ta en tablett naltrexon varje dag, men många patienter har svårt att göra det – kanske blir det lätt slarv, att man tappar bort eller glömmer medicinen. Men nu finns en ny variant av samma läkemedel, där man tar en spruta en gång i månaden och tanken är att undersöka om det kan minska risken för återfall.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/guterstam/feed/ 0
Restriktiva föräldrar har störst förebyggande effekthttp://www.accentmagasin.se/forskning/nyktra-foraldrar-har-storst-forebyggande-effekt/ http://www.accentmagasin.se/forskning/nyktra-foraldrar-har-storst-forebyggande-effekt/#respond Thu, 11 Apr 2019 14:47:28 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654655 En förälder räcker inte – men om två föräldrar har restriktiv attityd till alkohol, ökar det sannolikheten för att unga också skippar alkoholen. Det visar en ny studie. ]]>

En förälder räcker inte – men om två föräldrar har restriktiv attityd till alkohol, ökar det sannolikheten för att unga också skippar alkoholen. Det visar en ny studie. 

Allt färre ungdomar i Sverige dricker alkohol – det är en tydlig trend. Andelen nyktra ungdomar har tredubblats sedan 1990-talet.

– Jag ville undersöka varför den trenden har uppstått, säger Peter Larm, på CAN, centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, som snart är färdig med sitt forskningsprojekt.

Han understryker att resultaten än så länge är preliminära.

Han ville undersöka flera faktorer samtidigt som kan bidra till ungas avståndstagande från alkohol. Drygt 15 000 elever i årskurs nio fick svara på enkäter under åren 1999, 2003, 2007, 2011 och 2015, om:

• Alkoholbegränsande faktorer, till exempel – restriktiva föräldrar, tillgång till alkohol och få vänner som dricker.

• Föräldrafaktorer, till exempel – regler hemma och utanför hemmet, om föräldrarna har kunskap om vilka de umgås med på lördagkvällar, vilket emotionellt stöd de upplever från föräldrarna.

 

Peter Larm. Foto: CAN.

Enligt Peter Larm skyddar tre eller fler föräldrafaktorer mot ungdomars alkoholkonsumtion om man tittar på varje enskilt år. En eller två faktorer räcker inte.

– Men när det gäller alkoholbegränsande faktorer syns en effekt redan vid en faktor. Störst effekt uppnås däremot vid tre eller fyra faktorer, säger han.

Om man ser till den övergripande trenden så förklarar inte föräldrafaktorerna den. Det gör däremot de alkholbegränsande faktorerna. Peter Larm hat tittat på olika kombinationer av dessa faktorer.

Han undersökte två grupper: de som hade två restriktiva föräldrar – och inget annat. Men också de som hade två restriktiva föräldrar, och samtidigt har få vänner som dricker. I de grupperna ökade andelen nyktra ungdomar från 3,4 procent, till 44 procent mellan 1999 och 2015.

– Här ser vi tydligt att dessa faktorer har påverkat trenden att ungdomar dricker mindre, säger Peter Larm.

– Man ser betydelsen av att båda föräldrar har restriktiva attityder till alkohol och att det påverkat trenden också. Det räcker inte med att en förälder har restriktiv attityd, det är jag lite överraskad över, säger han.

I dagarna åker Peter Larm till Polen för att presentera studien på en internationell konferens.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/nyktra-foraldrar-har-storst-forebyggande-effekt/feed/ 0
Alkohol på äldreboende svårt dilemma för personalenhttp://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-pa-aldreboende-svart-dilemma-personalen/ http://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-pa-aldreboende-svart-dilemma-personalen/#respond Thu, 11 Apr 2019 04:33:20 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654533 Vårdpersonal ställs inför svåra dilemman när de handskas med äldres alkoholdrickande på äldreboenden. Problematiken lyfts i en ny kandidatuppsats från Lunds Universitet. ]]>

Vårdpersonal ställs inför svåra dilemman när de handskas med äldres alkoholdrickande på äldreboenden. Problematiken lyfts i en ny kandidatuppsats från Lunds Universitet. 

Socionomen Isabell Engwall Fahlén ligger bakom kandidatuppsatsen Bara en droppe till?, som blev en avslutning på hennes studier på Socialhögskolan, Lunds Universitet. I uppsatsen har hon intervjuat personal inom äldrevården om hur de upplever arbetet med äldre som dricker alkohol på ett problematiskt sätt – och vad personalen gör för att lösa situationerna som uppstår.

Personalen vittnar om hur flera äldre på boendena har svårt att hantera alkoholen. För att påverka situationen berättar personalen om hur de kan ställa alkoholen på svåråtkomliga ställen, om behov av lift och extrapersonal, och om samtal med anhöriga. De försöker också hitta sätt att avleda från alkoholen med andra aktiviteter och ibland även tillkalla polis. Återkommande i personalens berättelser är att de hela tiden ställs inför svåra val, mellan å ena sidan den äldre personens självbestämmanderätt – och å andra sidan ansvaret för den äldres hälsa.

 

Isabell Engwall Fahlén. Foto: Privat

– Det är ett svårt dilemma för personalen – när alkohol ses som ett sätt för den äldre att få livskvalitet och en väg till välbefinnande. Men det är lätt att det blir för mycket och att personalen måste se till vad som är bäst för den äldres hälsa, när det är risk för den äldre att skada sig själv eller att det påverkar andra på boendet, säger Isabell Engwall Fahlén.

Hon har intervjuat sju personer inom äldrevården i ett antal svenska kommuner. Intervjusvaren har Isabell Engwall Fahlén sedan jämfört med tidigare forskning inom området. En av orsakerna till att hon tog sig an ämnet var för att hon ansåg att det inte fanns så mycket fakta.

– Jag har själv arbetat några år inom äldrevården och är intresserad av missbruksproblematik, därför tyckte jag att det skulle vara spännande att kombinera ämnena. Dessutom verkade det inte finnas så mycket information om hur det faktiskt ser ut gällande alkohol på äldreboenden. Många har tidigare fokuserat på hur det ser ut inom hemtjänsten, säger Isabell Engwall Fahlén.

 

Hon använder sig bland annat av en teori i uppsatsen, som kallas ”account”, vilket kan översättas till ”ursäktande” eller ”rättfärdigande”. I intervjuerna framgick att personalen använder sig av dessa strategier för att exempelvis rättfärdiga varför den äldre får dricka, och att det handlar om de äldres självbestämmande. Flera intervjupersoner ser det som en självklarhet att de äldre ska få dricka alkohol och att de som vårdpersonal inte kan stoppa det, eftersom det i så fall skulle inskränka på hyresgästens personliga integritet och självbestämmande. Personalen har även olika uppfattningar om när alkoholen utvecklas till ett problem på boendena.

Oftast berättade de om tre svåra situationer: att den berusade påverkar andra hyresgäster, att det finns en risk för skada eller att personen skadar sig själv, och när det blir en ökad arbetsbelastning för personalen. Socionomen Isabell Engwall Fahlén säger dock att hennes förväntan var att alkoholen skulle vara ett ännu större problem på boendena:

– Jag vill absolut inte förminska problemet, men min uppfattning är trots allt att personalen lyckas se till så att alkoholen inte blir ett utbrett problem. De gör ett fantastiskt jobb med att lösa de olika situationerna.

Samtidigt tror hon att personalen ofta utsätts för stress på grund av ovissheten kring äldre med alkoholproblem, och att det behövs mer kunskap och forskning i framtiden.

 

– Det vore intressant att se om ett större samarbete mellan missbruksenheten och äldreomsorgen hade förändrat situationen för de äldre på boendena och personalens arbete. Eller vilken inverkan mer utbildning för personalen; om hur alkohol påverkar kroppen, och hur läkemedel i kombination med alkohol påverkar den äldre kroppen, hade haft. Men också att personalen får stöttning i hur de ska hantera situationer, så att även de äldre får det så bra som möjligt.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-pa-aldreboende-svart-dilemma-personalen/feed/ 0
1 av 4 har varit hög på jobbethttp://www.accentmagasin.se/politik/1-av-4-har-varit-hog-pa-jobbet/ http://www.accentmagasin.se/politik/1-av-4-har-varit-hog-pa-jobbet/#respond Mon, 01 Apr 2019 06:01:03 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1654339 En amerikansk undersökning har tittat på vanorna hos 900 cannabisanvändare i delstater som legaliserat rekreationellt bruk av cannabis.]]>

En amerikansk undersökning har tittat på vanorna hos 900 cannabisanvändare i delstater som legaliserat rekreationellt bruk av cannabis.

Det är delstaterna Colorado, Washington och Oregon, det vill säga de tre som var först med att legalisera cannabis, som undersökts. Ett urval med 300 cannabisanvändare i varje delstat gjordes. Seattle Times rapporterar om undersökningen.

Förutom att en av fyra av deltagarna i undersökningen hade rökt på under arbetstid hade också en fjärdedel rökt innan jobbet. Många i undersökningen uppger att de röker mer idag än innan deras delstat legaliserade cannabis.

I övrigt verkar cannabisanvändarna vara som folk är mest, även om det finns en övervikt av män i gruppen. Många av dem, 79 procent, upplever att det fortfarande finns ett socialt stigma mot cannabis trots legaliseringen.

Enligt undersökningen efterfrågar många cannabisanvändare mer information om hälsa och risker kring cannabis, endast 38 procent litar på att få den informationen från sjukvården. 49 procent litar på att få den informationen från sin cannabisförsäljare.

Det verkar även som att cannabisanvändarna med lägst inkomst är de som lägger mest pengar på cannabis. Ju mer respondenterna tjänade desto mindre uppgav de att de spenderade på cannabis.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/1-av-4-har-varit-hog-pa-jobbet/feed/ 0
Stort forskningsanslag och utmärkelse till beroendeforskninghttp://www.accentmagasin.se/forskning/stort-forskningsanslag-och-utmarkelse-till-beroendeforskning/ http://www.accentmagasin.se/forskning/stort-forskningsanslag-och-utmarkelse-till-beroendeforskning/#respond Fri, 29 Mar 2019 10:34:08 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1654490 Beroendeforskaren Markus Heilig vid Linköpings universitet utses till Wallenberg Clinical Scholar. Med utmärkelsen följer ett forskningsanslag på 15 miljoner kronor.]]>

Beroendeforskaren Markus Heilig vid Linköpings universitet utses till Wallenberg Clinical Scholar. Med utmärkelsen följer ett forskningsanslag på 15 miljoner kronor.

Markus Heilig är professor i psykiatri vid Linköpings universitet. Han är en av fem forskare som får utmärkelsen i år och anslagspengarna ska gå till att, i hopp om att utveckla ett läkemedel,  undersöka varför vissa människor utvecklar alkoholberoende  Hans forskning har under de senaste åren fokuserat på att hitta mekanismer i hjärnan som kan spela roll vid beroende.

I djurstudier hans forskarteam kunnat visa att råttor som har en fallenhet för att utveckla alkoholberoende även har svårt att reglera signalsubstansen GABA i hjärnan. Brist på GABA har även återfunnits i hjärnan på avlidna personer som haft ett alkoholberoende.

Nästa steg blir att undersöka hjärnan hos människor med både hög och låg alkoholkonsumtion när de ställs inför valet mellan alkohol och något annat som triggar hjärnans belöningssystem. Markus Heilig vill också titta på om det går att påverka halten GABA i hjärnan och därmed motverka alkoholberoende.

De pengar som följer med utmärkelsen ska användas för att finansiera denna forskning under de kommande fem åren. Pengarna gör det möjligt för forskarna att satsa på mer långsiktiga och osäkra projekt, som man annars inte hade haft råd med.
– Det är inte säkert att alla projekt bär frukt, men det är ur högriskprojekten som de viktigaste fynden kommer, säger Markus Heilig i ett pressmedelande.

Wallenberg Clinical Scholars drivs av en stiftelse i samarbete med Kungliga vetenskapsakademien. Målet med programmet är att stärka svensk, klinisk forskning.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/stort-forskningsanslag-och-utmarkelse-till-beroendeforskning/feed/ 0
Unga hjärnor sårbara för beroendehttp://www.accentmagasin.se/forskning/unga-hjarnor-sarbara-beroende/ http://www.accentmagasin.se/forskning/unga-hjarnor-sarbara-beroende/#respond Thu, 28 Mar 2019 05:57:36 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654201 Skillnader i hjärnan kan avgöra om unga riskerar att utveckla ett missbruk, visar ny forskning.]]>

Skillnader i hjärnan kan avgöra om unga riskerar att utveckla ett missbruk, visar ny forskning.

De flesta människor fattar impulsiva beslut då och då. Men personer som har substans- och beteendemissbruk uppvisar ofta en mycket högre grad av impulsivitet. Nu visar en färsk studie att den impulsiviteten kan bero på avsaknaden av ett visst ämne i hjärnan.

Studien, ledd av ett internationellt team från University of Cambridge och Aarhus Universitet i Danmark, visade en stark koppling mellan ökad impulsivitet hos unga och förändringar i deras nervceller i skalhjärnan, den region i hjärnan som har mycket att göra med beroendeframkallande sjukdomar.

 

I studien utförde 99 unga vuxna mellan 16 och 26 år en datorbaserad mätning av deras impulsivitet. Forskarna skannade även volontärernas hjärnor vilket visade deras halt av myelin – det proteinrika skikt kring nervtrådarna som är avgörande för snabb nervledning i hjärnan.

Testerna pekade på att de som hade en högre grad av impulsivitet, hade lägre nivåer av myelin i skalhjärnan. Hjärnans myelin kan därmed styra ökad impulsivitet, och avgöra om du har anlag för psykiska problem.

– Som bland annat substans- och beteendemissbruk, ätstörningar och ADHD, säger Camilla Nord, som lett studien på Cambridge, i ett pressmeddelande.

 

Impulsivitet kan därmed vara en så kallad biomarkör, det vill säga: mätbara biologiska parametrar som indikerar att människor riskerar att utveckla vissa psykiatriska och neurologiska störningar.

I framtiden hoppas man att upptäckten kan underlätta att förutsäga om en person riskerar att utveckla ett missbruksproblem. Forskarna säger dock att det skulle kräva ytterligare tester.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/unga-hjarnor-sarbara-beroende/feed/ 0
Blyga får värre bakfylleångesthttp://www.accentmagasin.se/forskning/blyga-far-varre-bakfylleangest/ http://www.accentmagasin.se/forskning/blyga-far-varre-bakfylleangest/#respond Tue, 26 Mar 2019 05:33:58 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654332 Blyga personer löper större risk att drabbas av kraftig bakfylleångest än extroverta. Det framkommer i en ny forskningsstudie. ]]>

Blyga personer löper större risk att drabbas av kraftig bakfylleångest än extroverta. Det framkommer i en ny forskningsstudie.

I en ny brittisk studie har man testat drygt 100 unga personers nivåer av ångest; före, under och efter att de har druckit alkohol.

Studien visade att alkohol minskade de blyga personernas ångest under tiden de drack. Men nästa dag fick de blyga personerna en signifikant ökning av ångesten och upplevde ännu mer så kallad ”hangxiety” – alltså kraftig ångest under bakfylla – jämfört med mer extroverta personer.

– Vi vet att många människor dricker för att lindra ångest i sociala situationer, den här undersökningen visar att det kan få konsekvenser nästa dag. Blyga personer är mer benägna att uppleva denna, ibland försvagande, aspekt av baksmälla, säger professor Celia Morgan, vid University of Exeter, i ett pressmeddelande.

Forskarna, från University of Exeter och UCL, fann också att det finns en stark koppling mellan blyga personers bakfylleångest och en risk för att utveckla ett alkoholproblem. Det tror forskarna kan bero på att personen dricker på ett ohälsosamt sätt just för att lindra sin oerhörda blyghet. De hoppas nu att studien kan hjälpa till att peka på vilka som ligger i riskzonen för att utveckla ett beroende.

 

En teori till varför blyga personer drabbas hårdare av bakfylleångest och av alkoholproblem, är att alkoholen påverkar deras signalsubstanser i centrala nervsystemet ännu mer. Det kan också vara en psykologisk effekt: ängsliga personer är mer benägna att drabbas eftersom att de tänker mycket på vad som hände kvällen innan, säger Celia Morgan till brittiska tidningen the Guardian.

Det verkar inte finnas mycket man kan göra för att motverka kraftig bakfylleångest, annat än att dricka mindre alkohol. Men Celia Morgan säger också att det kan vara bra att acceptera att man är blyg eller introvert.

– Det kan hjälpa människor att hålla sig borta från överdrivet alkoholdrickande. Blyghet är ett positivt drag. Det är okej att vara tyst, säger Celia Morgan.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/blyga-far-varre-bakfylleangest/feed/ 0
Hela familjen samlas i uppskattat öppenvårdsprojekthttp://www.accentmagasin.se/forskning/hela-familjen-samlas-uppskattat-oppenvardsprojekt/ http://www.accentmagasin.se/forskning/hela-familjen-samlas-uppskattat-oppenvardsprojekt/#respond Mon, 25 Mar 2019 10:38:29 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654393 I ett nytt projekt samlas alla familjemedlemmar till samtal kring en förälders missbruk. Målet är att förbättra kommunikationen, och samtalen är så uppskattade att många inte vill gå hem.]]>

I ett nytt forskningsprojekt samlas alla familjemedlemmar till samtal kring en förälders missbruk. Målet är att förbättra kommunikationen, och samtalen är så uppskattade att många inte vill gå hem.

Svensk socialtjänst är vanligen strikt uppdelad i olika problemområden – det finns samtalsgrupper för vuxna med missbruk och andra grupper för deras barn och partners. Systemet kan liknas vid stuprör där informationen sällan förmedlas mellan de olika insatserna. I missbruksvården har det också saknats ett familjeperspektiv där barnen involveras.

Men ett nytt öppenvårdsprogram som just nu testas i tio svenska kommuner syftar till att förändra det. I ett treårigt forskningsprojekt som stöds av Folkhälsomyndigheten utvärderas programmet – ett program där  hela familjen samlas för att på ett avdramatiserat sätt samtala om missbruket och problemen i familjen.

– Det är avlastande för barnen att prata om det som sker i familjen, och en lättnad att tala utan att det blir bråk. Det är vanligt att barn tror att de är orsaken till familjens problem och att det är deras ansvar att se till att föräldern inte dricker. Att höra att det inte är barnens fel är skönt för dem – och föräldrarna kanske inte ens har en aning om hur ”Lisa” känner, säger Ann Lyrberg, projektledare och initiativtagare till det familjebaserade öppenvårdsprogrammet Jag och min familj.

Förutom att förbättra kommunikationsförmågan och det känslomässiga klimatet i familjen, är målet att barn ska få en bättre psykisk hälsa genom att de avlastas från skuld, skam och ansvar. Förhoppningen är också att de vuxna ska stärka sin motivation för att förändra sina alkohol- och drogvanor.
Barnen deltar från sexårsåldern. Även vuxna barn får närvara, men fokus ligger på de som är minderåriga.

 

Hela familjen ses under åtta träffar och två uppföljningsträffar, och de diskuterar kring fem olika teman, som exempelvis: hur samvaron i familjen kan förbättras, eller vad man ska göra om en förälder får ett återfall.

I forskningsprojektet undersöks om barnets psykiska hälsa och om familjeklimatet blir bättre samt om förälderns motivation till förändrade alkohol- och drogvanor stärks av att gå programmet. Detta sker genom tester och skattningsformulär strax före och efter programmet, samt tre månader, ett halvår och ett år senare.

Hittills deltar ett 15-tal familjer i forskningsprojektet. Enligt Ann Lyrberg har inte alla grupper kommit igång ännu och några kommuner har haft svårt att nå ut med information och rekrytera familjer som vill medverka. Men programmet är uppskattat av de som deltar – så pass att samtalsledarna rapporterat att vissa knappt vill gå hem.

– De gillar det här. Tonen understödjer ett respektfullt bemötande där de kan berätta ”så här känns det för mig”. De lyssnar på varandra och spänningen lättar lite under träffarna. När man kommer igång och pratar med varandra vill ingen gå hem, de vill fortsätta samtalet och vara kvar i den tillåtande samtalstonen.

Samtidigt säger hon att det självklart inte är några lätta pratstunder.

– Det är väldigt känslosamt. De här barnen och föräldrarna är väldigt modiga. Att de vågar prata på det viset är väldigt fint och bra gjort, säger Ann Lyrberg.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/hela-familjen-samlas-uppskattat-oppenvardsprojekt/feed/ 0
Forskare vill kunna stänga av alkoholsugethttp://www.accentmagasin.se/forskning/forskare-vill-kunna-stanga-av-alkoholsuget/ http://www.accentmagasin.se/forskning/forskare-vill-kunna-stanga-av-alkoholsuget/#respond Thu, 21 Mar 2019 07:42:04 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1654370 I studier på alkoholberoende råttor har forskare lyckats blockera den del av hjärnan som ger upphov till suget efter alkohol.]]>

I studier på alkoholberoende råttor har forskare lyckats blockera den del av hjärnan som ger upphov till suget efter alkohol.

Med hjälp av lasrar har man lyckats att tillfälligt stänga av specifika delar av råttornas hjärnor. Det har lett till att de inte i samma utsträckning uppsökt alkohol, samt att de visat mindre tecken på abstinens. Det rapporterar Science Daily.

Forskarna, från Scripps Research, säger att detta innebär att man hittat ännu en pusselbit för att kunna förstå de mekanismer som driver alkoholkonsumtion. Att använda den här typen av laserbehandling på människor är ännu långt borta. Men forskarna hoppas att detta ska öppna dörrar för andra typer av behandlingar eller genterapier när man nu identifierat den här nyckeldelen i hjärnan, en samling neuroner i mitten av amygdala.

I studien implanterades optiska fibrer i råttornas hjärnor, forskarna matade sedan råttorna med alkohol för att göra dem beroende. När man tog bort alkoholen uppstod abstinenssymtom och när alkohol återigen blev tillgängligt för råttorna kunde man se hur neuronerna i amygdala drev råttorna till att dricka ännu mer än tidigare. När forskarna slog av neuronerna i amygdala med hjälp av laser återvände råttorna omedelbart till normala dryckesmönster och symtomen på abstinens upphörde.

Nästa steg blir enligt forskarna att försöka åstadkomma samma effekt hos människor.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/forskare-vill-kunna-stanga-av-alkoholsuget/feed/ 0
Opioider inblandade i fler än 9 av 10 narkotikadödsfallhttp://www.accentmagasin.se/forskning/opioider-inblandade-fler-9-av-10-narkotikadodsfall/ http://www.accentmagasin.se/forskning/opioider-inblandade-fler-9-av-10-narkotikadodsfall/#respond Thu, 21 Mar 2019 06:10:33 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1654316 Narkotikadödligheten fortsätter att öka i Sverige. Tre av fyra som dör är män. Det visar en sammanställning från Folkhälsomyndigheten.]]>

Narkotikadödligheten fortsätter att öka i Sverige. Tre av fyra som dör är män. Det visar en sammanställning från Folkhälsomyndigheten.

Under 2017 ökade antalet narkotikarelaterade dödsfall, totalt skedde 626 dödsfall jämfört med 590 dödsfall 2016. Siffrorna är beräknade utifrån den europeiska definitionen där något färre narkotikaklassade läkemedel inkluderas än i den svenska statistiken. Män utgör ungefär tre fjärdedelar av de narkotikarelaterade dödsfallen. Överdoser är den vanligaste dödsorsaken, och opioider förekommer i 95 procent av fallen.

Dock uppger färre skolelever än tidigare att de använt någon form av ny psykoaktiv substans, NPS. Under 2018 var det 0,8 procent i årskurs 9 och 1 procent i gymnasiets år 2 som uppgav att de någon gång använt dem. Den mest använda typen var syntetiska cannabinoider. Cannabis är också den vanligaste illegala drogen i Sverige.

En stor del av det narkotikaförebyggande arbetet i Sverige sker på lokal nivå i kommunerna. Dessa insatser koordineras oftast av lokala samordnare för ANDT, alkohol, narkotika, dopning och tobak.

​Rapporten Den svenska narkotikasituationen gäller för år 2017 – 2018 och innehåller uppgifter som Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter rapporterar in till EU:s narkotikabyrå EMCDDA. I publikationen sammanfattas bland annat droganvändningen i Sverige, de narkotikarelaterade dödsfallen, och kommunernas förebyggande arbete.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/opioider-inblandade-fler-9-av-10-narkotikadodsfall/feed/ 0
Cannabis ökar risken för psykoshttp://www.accentmagasin.se/forskning/cannabis-okar-risk-psykos/ http://www.accentmagasin.se/forskning/cannabis-okar-risk-psykos/#respond Wed, 20 Mar 2019 10:15:56 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1654361 En stor internationell forskningsstudie belägger sambandet mellan cannabis och risken att utveckla psykiska sjukdomar, som schizofreni och paranoia.]]>

En stor internationell forskningsstudie belägger sambandet mellan cannabis och risken att utveckla psykiska sjukdomar, som schizofreni och paranoia.

Studien, som utfördes på elva orter i Europa och en i Brasilien, visar att risken är hela fem gånger högre vid användning av cannabis med minst tioprocentig halt av den psykoaktiva substansen THC. Risken ökar också vid dagligt bruk.

 

Mer än vart tionde nytt fall av psykos, 12 procent, skulle kunna undvikas om inte cannabis med hög THC-halt fanns tillgänglig enligt forskarna. I holländska Amsterdam skulle det betyda att antalet personer som årligen insjuknar i psykos skulle halveras, 50 procent, och i London skulle 30 procent av nya psykosfall kunna undvikas.

Studien presenterades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/cannabis-okar-risk-psykos/feed/ 0
Dementa erbjuds cannabis i forskningssyftehttp://www.accentmagasin.se/forskning/dementa-erbjuds-cannabis-forskningssyfte/ http://www.accentmagasin.se/forskning/dementa-erbjuds-cannabis-forskningssyfte/#respond Wed, 06 Mar 2019 13:37:34 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654122 Cannabis används för första gången i en stor studie i Storbritannien för att behandla symptom av demens. Ledande personer på forskningsområdet varnar för riskerna. ]]>

Cannabis används för första gången i en stor studie i Storbritannien för att behandla symptom av demens. Ledande personer på forskningsområdet varnar för riskerna. 

Äldre personer med symptom av Alzheimers sjukdom rekryteras nu för att forskare ska kunna undersöka hur cannabis kan påverka deras tillstånd, rapporterar den brittiska tidningen The Telegraph.

Forskare i London testar om sativex, en munspray smaksatt med pepparmint som innehåller cannabinoider, kan användas gör att minska aggression eller agitation. Det är vanliga symptom för de med Alzheimers – en sjukdom som framförallt brukar förknippas med glömska och förvirring hos patienterna. Men tidningen uppger att cirka hälften av de 850 000 personer som lider av demenssjukdomar i Storbritannien upplever aggression utöver minnesproblem och förvirring.

Organisationen Alzheimers Research UK bidrar med motsvarande drygt 3,6 miljoner svenska kronor i finansiering till Kings College där studien kommer att genomföras. Forskarna rekryterar 60 volontärer med Alzheimers, mellan 55 och 90 år gamla, som bor på vårdhem och har symptom av förhöjd aggression. I fyra veckor ska volontärerna ta cannabis-sprayen och resultatet jämförs därefter med en grupp som fått ett placebo-läkemedel.

 

Redan idag används läkemedlet sativex för att behandla patienter med multipel skleros, MS, för att lindra muslekstyvhet och spasmer i Storbritannien. Det gäller även i Sverige sedan 2012. Men än så länge är sativex inte licenserat för andra behandlingar i något av länderna. Om denna initiala prövning blir lyckad meddelar forskarna att det troligtvis kommer att leda till större studier, med fler patienter.

Men Dr David Reynolds, vetenskaplig chef på Alzheimers Research UK, en forskande välgörenhetsorganisation i Storbritannien som bidragit ekonomiskt till studien, höjer ett varningens finger gällande riskerna.  Han säger till tidningen att detta är en rigorös klinisk prövning av en medicinsk behandling, som har förberetts väl och som kommer att testas under omständigheter där deltagarnas hälsa och välbefinnande övervakas noggrant.

– Men det finns inga goda bevis för att användning av cannabis i en okontrollerad miljö skulle kunna gynna dem som lever med demens. Och vi vet att läkemedlet kan innebära risker, inklusive kortvarigt minne och problem med tänkande, koordinationssvårigheter och ångest.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/dementa-erbjuds-cannabis-forskningssyfte/feed/ 0
Laglig cannabis har inte konkurrerat ut alkohol – änhttp://www.accentmagasin.se/forskning/laglig-cannabis-har-inte-konkurrerat-ut-alkohol/ http://www.accentmagasin.se/forskning/laglig-cannabis-har-inte-konkurrerat-ut-alkohol/#respond Mon, 04 Mar 2019 08:25:14 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1654043 Alkoholförsäljningen har inte minskat i tre amerikanska delstater som var först med att legalisera cannabis för rekreationellt bruk. Cannabis verkar inte konkurrera ut alkoholen enligt en ny studie.]]>

Alkoholförsäljningen har inte minskat i tre amerikanska delstater som var först med att legalisera cannabis för rekreationellt bruk. Cannabis verkar inte konkurrera ut alkoholen enligt en ny studie.

En studie från Distilled Spirits Council har tittat på alkoholförsäljningen i Colorado, Washington och Oregon, de tre delstater var först med att legalisera rekreationellt bruk av cannabis. Man fann att alkoholförsäljningen per capita i alla tre delstater låg kvar på ungefär samma nivå och verkade följa samma trender som landet i övrigt.
– Vi ser inga bevis för att legalisering av cannabis har någon påverkan på alkoholförsäljningen, säger David Ozgo, chefsekonom på Distilled Spirits Council till Beveragedaily.com.

Som i resten av USA sjönk ölförsäljningen under de undersökta åren. Försäljningen av starksprit ökade något.

Colorado legaliserade cannabis i januari 2014, Washington i juli 2014 och Oregon i oktober 2015. Undersökningen tittade på försäljningen under två år innan legaliseringen och 3–4 år efter legalisering.

Samtidigt drar andra analytiker helt andra slutsatser och hävdar att cannabis visst kan komma att utgöra ett hot mot alkoholindustrin på sikt. En studie från analysföretagen IWSR och BDS Analytics menar att risken för att alkoholindustrin ska förlora marknadsandelar ökar allteftersom cannabis blir allt mer normaliserat i USA. Framförallt är det yngre konsumenter som idag både använder alkohol och cannabis som studien tror att alkoholindustrin riskerar att gå miste om.

Tio amerikanska delstater har legaliserat rekreationellt bruk av cannabis.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/laglig-cannabis-har-inte-konkurrerat-ut-alkohol/feed/ 0
Pia Kvillemo: ”Jätteroligt att mitt fält blir uppmärksammat”http://www.accentmagasin.se/forskning/pia-kvillemo-jatteroligt-att-mitt-falt-blir-uppmarksammat/ http://www.accentmagasin.se/forskning/pia-kvillemo-jatteroligt-att-mitt-falt-blir-uppmarksammat/#respond Mon, 25 Feb 2019 06:22:41 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1653965 Pia Kvillemo är forskare vid STAD, Centrum för psykiatriforskning, vid Karolinska institutet och har fått stipendium för sitt arbete med unga som söker hjälp för alkoholproblem.]]>

Pia Kvillemo är forskare vid STAD, Centrum för psykiatriforskning, vid Karolinska institutet och har fått stipendium för sitt arbete med unga som söker hjälp för alkoholproblem.

Du fick under Svenska föreningen för alkohol- och drogforskningkonferens i Östersund motta Bertil Göranssons resestipendium. Hur känns det?

– Jätteroligt, särskilt roligt att mitt område blir uppmärksammat. Eftersom ungas psykiska ohälsa ökar känns det extra viktigt att stödja unga och personal som jobbar med utsatta unga!

Vad är det du gör?

– Jag har kartlagt alkoholkonsumtion och konsekvenser av den bland besökarna på ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting. Nu arbetar jag med att ta fram en webbaserad utbildning för personal som ska träna dem inför uppgiften att ta upp alkoholfrågan med besökarna. Dessutom planeras en webbaserad intervention för unga. Stipendiet är inrättat i syfte att stimulera forskning om ungdom, alkohol och idrott, och är på 30 000 kronor.

Var ska du resa?

– Jag ska använda pengarna till att besöka internationella konferenser, till exempel EUSPR (The European Society for Prevention Research). Jag hoppas få möjlighet att sprida min forskning och lära mig av andra.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/pia-kvillemo-jatteroligt-att-mitt-falt-blir-uppmarksammat/feed/ 0
Kvinnors hormoner kan spela roll för drogberoendehttp://www.accentmagasin.se/forskning/kvinnors-hormoner-kan-spela-roll-drogberoende/ http://www.accentmagasin.se/forskning/kvinnors-hormoner-kan-spela-roll-drogberoende/#respond Thu, 21 Feb 2019 11:01:03 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653874 Kvinnors hormonella cykler kan göra dem mer sårbara för drogberoende, och även mer påverkade av triggers som leder till återfall. Det visar en ny amerikansk studie. ]]>

Kvinnors hormonella cykler kan göra dem mer sårbara för drogberoende, och även mer påverkade av triggers som leder till återfall. Det visar en ny amerikansk studie.

Kvinnor lär sig snabbare, associerar starkare till triggers i sin omgivning och är mer benägna att söka belöningar under perioder då deras hormonnivåer är höga. Detta kan påverka kvinnors drogmissbruk och öka risken för återfall, enligt Erin Calipari, assisterande professor i farmakologi på Vanderbilt Center for Addiction Research, som ligger bakom studien, som gjorts på råttor.

Hon menar att resultaten är särskilt betydelsefulla eftersom att det praktiskt taget inte finns några studier som kopplar samman kvinnors missbruk och hormonella cykler.

– När kvinnor blir beroende av droger kan det vara en fundamentalt annorlunda process än för män, säger Erin Calipari i ett pressmeddelande på Vanderbilt Universitetets hemsida.

– Det är viktigt att förstå detta, för det är första steget i att utveckla behandlingar som faktiskt är effektiva.

 

Nästa steg, säger Erin Calipari, är att förstå mer specifikt kring hur hormonella förändringar påverkar kvinnors hjärnor – och slutligen utveckla mediciner som motverkar de problem som uppstår.

Men att utveckla mediciner tar tid. Så långt innan dess kan olika behandlingscentrum använda informationen för att utbilda kvinnor om starkare mentala kopplingar till platser och föremål under menscykeln. Det kan innebära en högre risk för återfall, bara kvinnor till exempel besöker en plats där de använt droger eller om de innehar den typ av sked som de tidigare haft vid droganvändning.

Läkemedelsutveckling har ofta fokuserat på att korrigera mäns problem, vilket kan förklara varför kvinnor ofta inte svarar på samma sätt vid bruk av tillgängliga mediciner och behandlingar.

 

I Erin Caliparis studie fick råttor av båda könen självdosera kokain genom att trycka på en hävarm, medan ett ljus som tändes under doseringen. Ljuset stod för en slags miljötrigger, likt drogutrustning kan vara för människor som tar narkotika. När hormonnivåerna var höga, gjorde kvinnliga råttor starkare kopplingar med ljuset och var mer benägna att fortsätta trycka hävarmen så mycket som det krävdes för att få kokain.

I slutändan var hondjuren villiga att göra mer för att få kokain i närvaron av dessa miljötriggers. Forskarna överför sedan resultaten till människor genom en beteendemässig ekonomisk analys. Den använder en matematisk ekvation, vilken innefattar värden för det minsta och det mesta ett subjekt är villig att göra för att få utdelning.

Forskningen bygger på tidigare arbete som Erin Calipari har publicerat vid Icahn School of Medicine, som visat att östrogen intensifierar hjärnans dopaminbelöning vid användning av kokain.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/kvinnors-hormoner-kan-spela-roll-drogberoende/feed/ 0
SPF: ”Äldres drickande en politisk fråga”http://www.accentmagasin.se/forskning/forskarrapport2019/ http://www.accentmagasin.se/forskning/forskarrapport2019/#respond Thu, 21 Feb 2019 06:04:28 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1653919 Med en åldrande befolkning som dricker allt mer står samhället inför stora utmaningar. ”Det är en form av diskriminering att inte uppmärksamma äldres alkoholvanor” säger Eva Eriksson, SPF.]]>

Med en åldrande befolkning som dricker allt mer står samhället inför stora utmaningar. ”Det är en form av diskriminering att inte uppmärksamma äldres alkoholvanor” säger Eva Eriksson, SPF.

I Sverige liksom i många andra länder ökar antalet äldre i befolkningen. Alkohol ökar risken för sjukdomar och olyckor i alla åldrar, och för äldre ökar riskerna ännu mer. I forskarrapporten Alkohol och äldre tar internationella forskare ett helhetsgrepp på ämnet.

Eva Eriksson, ordförande i SPF seniorerna som företräder 265 000 medlemmar, tycker att detta är en fråga som behöver uppmärksammas betydligt mer:

– Det här är frågor som diskuteras alldeles för lite. Vi talar inte om för våra medlemmar vad de ska göra, men vi har en uppgift att informera om risker och konsekvenser i frågor som berör dem.  Vårt perspektiv är att synlig- och tydliggöra riskerna. Och även att berätta att de som avstår alkohol ökar chansen att få ett längre och friskare liv, säger hon.

 

Alkoholkonsumtionen och därmed relaterade skador, både kroniska sjukdomar och akuta skador, har ökat bland äldre i Sverige under de senaste åren. Mellan 1997 till 2017 har till exempel antalet dödsfall bland män på grund av skrumplever, som har ett direkt samband med alkohol, tredubblats. Bland kvinnor har antalet dödsfall fyrdubblats.

– Detta är en politisk fråga. Det är en form av diskriminering att inte uppmärksamma äldres alkoholvanor, bland annat kopplingen till psykisk ohälsa och ensamhet. Men också alla andra sjukdomar och olycksrisker som kan kopplas till alkohol. Fallolyckor är till exempel väldigt vanligt bland äldre, och de får ofta allvarliga följder, säger Eva Eriksson.

Av rapporten framgår att fler än 60 olika sjukdomar orsakas helt eller delvis av alkohol. Hit hör bland annat cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Samtliga är sjukdomar som är vanligare bland äldre. Men även risken för olycksfall och andra skador ökar med åldern. Även om man inte dricker så mycket, eller dagligen. I rapporten hänvisas till att det inte finns några vetenskapliga belägg för att alkohol skulle vara nyttigt för äldre.

Slutsatsen är att den nivå som ger den minsta risken för hälsan är – noll. Och de flesta äldre personer skulle förbättra sin hälsa om de drack mindre.

 

Med stigande ålder ökar sårbarheten för alkohol; minskad muskelmassa och minskad vattenmängd i kroppen gör att alkoholhalten i blodet blir högre av att dricka samma mängd alkohol, alkohol aktiverar också kroppens stressystem och mängden kortisol, vilket har en negativ påverkan på bland annat blodtryck, diabetes, benskörhet och mottagligheten för infektioner. Alkohol har också stor påverkan på effekten av olika mediciner, och 80 procent av alla över 65 års ålder har minst en receptbelagd medicin. Alkohol i samband med starka smärtstillande mediciner (opioider) och ångestdämpande mediciner (bensodiazepiner) kan vara särskilt farligt.

Även låg alkoholkonsumtion hos äldre är förknippad med hälsoproblem som till exempel hjärtflimmer, mag- och tarmsjukdomar och vissa cancersjukdomar. Minne, uppmärksamhet, reaktions- och beslutsförmåga (som vid bilkörning) kan också försämras.

 

Ju tidigare förebyggande insatser sätts in desto större möjligheter att begränsa skadorna och det mänskliga lidandet, och i förlängningen samhällets kostnader.

– Kommuner, landsting, vård måste öka medvetenheten och kunskapen i den här frågan. Det ska vara en självklarhet och komma in naturligt i sjuksköterskeutbildningen, i hälsoundersökningar och vid vårdplanering, säger Eva Eriksson.

Hon betonar vikten av att rapporten får genomslag och önskar att fler organisationer går ihop så att innehållet når ut på bred front.

–Jag kommer också att ta upp frågan med äldreministern Lena Hallengren när vi träffas.

 

Johnny Mostacero, ordförande för IOGT-NTO. Foto: Nathalie C. Andersson

IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero tror att det är okänt för många äldre att hög alkoholkonsumtion är den största påverkningsbara faktorn för demens. Trots att det är en av de sjukdomar som många fruktar allra mest.

– Äldres alkoholkonsumtion har så många negativa effekter på hälsan som i vardagen kommer i skymundan till förmån för att prata om alkohol som en guldkant på tillvaron, säger han, och fortsätter:

– I media kan vi läsa om hur det på äldreboenden arrangeras pubar där det serveras alkohol. Något som görs av omtanke av vårdpersonal som bryr sig om de äldres välbefinnande. Men rapportens slutsatser klargör att det finns uppenbara risker med detta.

Blundar hälso- och sjukvården för äldres alkoholkonsumtion? 

– Tyvärr finns det en stor okunskap om alkoholens negativa effekter. Alkohol är ett ämne som kommer i skymundan för andra frågor i vårt samhälle, trots att vård och omsorg kostar enorma pengar. Mycket pengar och mänskligt lidande skulle kunna sparas in genom en sänkt totalkonsumtion av alkohol, säger Johnny Mostacero.

Slutsatsen i rapporten är att samhället behöver använda de alkoholpolitiska instrument som finns ännu mer menar han:

– Jag tänker främst på att skydda vårt alkoholmonopol, höja priset på alkohol genom rimliga alkoholskatter, införa minimipriser, samt begränsa alkoholreklamen.

 

Johnny Mostacero framhåller också behovet av att värna alkoholfria miljöer för äldre.

– I ivern att freda äldres rätt till att serveras alkohol på äldreboenden glömmer man, förutom alkoholens negativa påverkan på hälsan, också de som av en eller annan anledning väljer att ställa sig utanför alkoholnormen. Det kan handla om före detta missbrukare eller personer som helt enkelt inte känner sig trygga i miljöer där alkohol konsumeras. 

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/forskarrapport2019/feed/ 0
Cannabismissbruk i tonåren kan leda till depressionhttp://www.accentmagasin.se/forskning/cannabismissbruk-tonaren-kan-leda-till-depression/ http://www.accentmagasin.se/forskning/cannabismissbruk-tonaren-kan-leda-till-depression/#respond Tue, 19 Feb 2019 06:00:17 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1653862 Risken att drabbas av depression i vuxen ålder är 37 procent högre för den som använt cannabis i ung ålder enligt en studie brittiska och kanadensiska forskare.]]>

Risken att drabbas av depression i vuxen ålder är 37 procent högre för den som använt cannabis i ung ålder enligt en studie brittiska och kanadensiska forskare.

Att den unga hjärnan löper större risk för skador när den utsätts för cannabis finns det flera tidigare studier som tyder på. Nu säger forskare från Oxfords universitet och McGills universitet i Montreal att cannabisbruk hos unga är en ”viktig folkhälsofråga”. Det rapporterar BBC.

Forskarna är oroade över vad de uppfattar som en avslappnad attityd bland föräldrar när deras barn använder cannabis.
– Risken är begränsad, men den kan få allvarliga konsekvenser, säger professor Andrea Cipriani som är författare till studien.

Forskarna har sammanställt 11 tidigare studier med sammanlagt mer än 23 000 ungdomar. Ungdomar som redan uppvisade depression eller hade depression i familjen exkluderades ur sammanställningen.

Resultatet visade att de ungdomar som rökt cannabis innan de fyllt 18 hade en 37 procent högre risk att drabbas av depression innan de fyllt 35. Även om det är svårt att uttala sig om att det skulle finnas ett definitivt kausalt samband så tror forskarna att det finns en tydlig koppling.

Det finns sen tidigare tecken på att cannabis påverkar de delar av hjärnan som styr rationellt och emotionellt tänkande. Också seratoninnivåerna i hjärnan kan påverkas. Men för att helt bekräfta det kausala sambandet skulle man behöva utföra tester där man låter röka cannabis, vilket anses oetiskt.

I Sverige har 6 procent av barn i årskurs nio och 15 procent av andraklassare på gymnasiet använt cannabis.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/cannabismissbruk-tonaren-kan-leda-till-depression/feed/ 0
Alkohol kan förändra gener och leda till ökat begärhttp://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-kan-forandra-gener-och-leda-till-okat-begar/ http://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-kan-forandra-gener-och-leda-till-okat-begar/#respond Thu, 14 Feb 2019 09:04:42 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653735 Hög konsumtion av alkohol kan påverka en persons genetik – och leda till ökat beroende. Det visar ny amerikansk forskning.]]>

Hög konsumtion av alkohol kan påverka en persons genetik – och leda till ökat beroende. Det visar ny amerikansk forskning.

Hög alkoholkonsumtion kan utlösa en långvarig genetisk förändring, vilket resulterar i en ond cirkel och ett ännu större behov av alkohol. Detta enligt en studie publicerad i tidningen Alcoholism: Clinical & Experimental Research.
– Vi såg att människor som dricker mycket kan förändra sitt DNA, på ett sätt som gör att de har ett ännu större begär efter mer alkohol, säger Dipak K. Sarkar, huvudförfattare till studien och professor vid Rutgers Universitet.
– Det kan förklara varför alkoholism är ett så starkt missbruk, och kan en dag bidra till nya sätt att behandla alkoholism eller att förhindra att människor blir beroende.

 

Forskarna vid Rutgers och Yale University School of Medicine fokuserade på två gener som är inblandade i att styra dryckesbeteende: PER2, som påverkar kroppens biologiska klocka och POMC, som reglerar hur kroppen svarar på stress.

Forskarna jämförde grupper av personer som dricker måttligt, mycket, och personer som hetsdricker. De fann då att generna hade förändrats bland de som hetsdricker och de som och dricker mycket. Detta genom en genmodifieringsprocess som kallades metylering. Bland dessa personer såg man också en minskning av genernas proteinproduktion. Ju större alkoholintag personerna i studien hade, desto mer ökade dessa genetiska förändringar.

 

Personerna i experimentet förevisades också stressrelaterade, neutrala och alkoholrelaterade bilder. De fick också se en behållare med öl för att sedan smaka öl – därefter utvärderades deras motivation att dricka. Resultatet: förändringar i generna bland de som drack mycket förknippades med ett ännu större begär efter mer alkohol.

Enligt Dipak K. Sarkar kan resultaten så småningom hjälpa forskare att identifiera biologiska markörer som kan förutsäga en persons risk för alkoholberoende.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-kan-forandra-gener-och-leda-till-okat-begar/feed/ 0
Att inte dricka alls under graviditeten är bästhttp://www.accentmagasin.se/forskning/att-inte-dricka-alls-graviditeten-ar-bast/ http://www.accentmagasin.se/forskning/att-inte-dricka-alls-graviditeten-ar-bast/#respond Wed, 06 Feb 2019 06:28:15 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653507 ”Lite alkohol kan vara okej under graviditeten”, har vissa forskare sagt de senaste åren. Men ny forskning visar: ett totalstopp är det enda säkra alternativet. ]]>

”Lite alkohol kan vara okej under graviditeten”, har vissa forskare sagt de senaste åren. Men ny forskning visar: ett totalstopp är det enda säkra alternativet.

Alkoholkonsumtion under graviditeten – även litegrann –  är inte säkert för barnets hälsa.
Forskare på University of Washington har studerat 84 tvilling- och syskonpar, som alla var utsatta för alkohol som foster i mammans mage. De upptäckte då att två foster som är utsatta för lika höga nivåer av alkohol, kan få helt olika grader av neurologiska skador. Därför menar de amerikanska forskarna att den enda säkra mängden alkohol att dricka, är inget alls – eftersom att vissa foster är mer genetiskt sårbara för alkohol än andra. Detta enligt studien som publicerades i mitten av januari i tidskriften Advances in Pediatric Research.

Att studera tvillingar avslöjade något annat fascinerande. Identiska tvillingar, vars gener också är identiska, fick samma hälsopåverkan när de utsattes för alkohol i livmodern. Men för tvåäggstvillingar, kunde ett barn knappt påverkas, medan den andra fick alla symptom av så kallat fetalt alkoholsyndrom, FAS. Fetalt alkoholsyndrom innebär att barn bland annat kan få annorlunda ansiktsdrag, kort längd, låg kroppsvikt, små huvuden, nedsatt koordination, hyperaktivitet, dåligt minne, och inlärningssvårigheter – på grund av att den gravida kvinnan dricker under graviditeten.

 

Forskare på University of Washington, menar att den viktigaste slutsatsen från studien är att ett barns DNA framförallt avgör om det kommer att få varaktiga effekter av sin moders drickande. Än så länge går det inte att på förhand avgöra vilket foster som påverkas eller inte. Det finns inget sådant test.

Vart fjortonde barn med FAS har exponerats för cirka en alkoholhaltig dryck per dag, enligt forskarna som ligger bakom studien.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/att-inte-dricka-alls-graviditeten-ar-bast/feed/ 0