Mediehusens alkoholpolicyer: Viktigt med regler
Susanna Lundell. Foto: Jens Wingren. Collage Danielle Dahlström

Mediehusens alkoholpolicyer: Viktigt med regler

Att journalistbranschen genomgått en förändring märks i branschens officiella dokument. Av de mediehus Accent kontaktat har samtliga en alkoholpolicy.
Av: Jens Wingren

När bolaget LO:s Mediehus, en koncern som består av Kommunalarbetaren, Handelsnytt, SEKO-tidningen, Fastighetsfolket och Arbetet, startade för två år sedan var det självklart att formulera en alkoholpolicy. Susanna Lundell är chefredaktör på Kommunalarbetaren och var en av de som var med och tog fram dokumentet.

– Det är viktigt att vi har regler för hur vi umgås och hur vi ser på alkohol, säger hon.

När Accent mejlar en förfrågan till en handfull svenska mediehus så svarar samtliga att de har en alkoholpolicy. De som svarar verkar eniga om att alkohol inte hör hemma på en arbetsplats och att man bör jobba förebyggande mot missbruk. Men trots en restriktiv hållning finns det dock fortfarande formuleringar om att alkohol kan förekomma i vissa, begränsade sammanhang, som till exempel vid representation.

Enligt LO:s Mediehus policy kan ledningsgruppen besluta om undantag från regeln om att alkohol inte får förekomma. Än så länge har dock inte några såna undantag gjorts.

– Vi har haft mingel där vi bestämt oss för att köra alkoholfritt. Det fick många positiva reaktioner från gästerna. Någon sa att det var skönt att känna att man inte förväntades dricka alkohol så tidigt på eftermiddagen, säger Susanna Lundell.

Det kan tyckas att det borde vara självklart att ett mingel som äger rum på en vardagseftermiddag skulle vara alkoholfritt. Och enligt Susanna Lundell har det skett en stor förändring i vad folk förväntar sig senare år.

– Alkoholfritt borde vara normen, där har ju nykterhetsrörelsen nått stora framgångar. Jag tror att många uppskattar alkoholfria zoner, speciellt på arbetsplatsen, säger hon.

De policyer vi får se verkar stödja bilden av att journalistbranschen fasar ut sitt alkoholstinna förflutna. Västerbottenskuriren skriver i sin policy att man har en ”kompromisslös syn på alkohol, droger och spel”. Att vara berusad eller bakfull på jobbet framstår inte som ett acceptabelt beteende i mediesverige 2017 av dessa dokument att döma.

Flera redaktioner, däribland mediekoncernen Stampen, har samarbeten med organisationer som ska kunna hjälpa anställda med missbruksproblem. I Stampens alkoholpolicy står det att en medarbetare med missbruk ska erbjudas stöd och att ett kontrakt och en behandlingsplan ska skrivas för att medarbetaren ska tillfriskna.

Robert Laul som jobbar för Schipsted-ägda Aftonbladet har ingen kritik mot hur hans arbetsgivare agerade när hans alkoholmissbruk uppdagades.

– De har ju historiskt varit en del av den kultur där det druckits mycket. Men de verkar ju också ha lärt sig något av det. I dag finns det rutiner som upprättats ur hur det var på den tiden, och hur man hanterar människor som har problem, säger han.

Robert Laul fick hjälp av arbetsgivaren att komma på rätt köl.

– Även om man kan säga att någon hade kunnat uppmärksamma det ett halvår eller ett år tidigare så vet jag faktiskt inte om jag hade varit mottaglig för hjälpen då, säger han.

Alkoholpolicyn på LO:s Mediehus verkar ha landat väl hos medarbetarna.

– Vissa tycker såklart att fest och alkohol hör ihop. Men jag tror att de flesta tycker att det åtminstone är bra att vi inte använder medlemmarnas pengar till alkohol, utan att det i så fall är något man får bekosta själv, säger Susanna Lundell.

Fotnot: Accent har tagit del av alkoholpolicyer från LO:s Mediehus, Stampen, Dagens Nyheter, Västerbottenkuriren, Egmont förlag och Sveriges Radio.

Dela artikeln:
0