”Grundbulten är en god relation till ditt barn”

I Olofströms kommun har drickandet bland ungdomar minskat ordentligt tack vare satsningen Olofströms Vuxna är Eniga, Ove. ”Vi har forskningsstöd för att det är föräldrarna som har störst påverkansmöjlighet på sina barn, och det innebär att vi måste jobba med föräldraskap på olika sätt”, säger Ulf Clang, drogförebyggande samordnare i Olofströms kommun.
”Grundbulten är en god relation till ditt barn” Det gäller att bygga upp en bra relation till sitt barn redan från början för att undvika problem längre fram, anser Ulf Clang, drogförebyggande samordnare i Olofströms kommun. Foto: iStock
Av: Jenny Stadigs

Vad är Olofströms Vuxna är Eniga, Ove?

– Ove handlar om att ingen ska använda varken alkohol eller tobak fram till 18-årsdagen, och att de vuxna ska vara eniga om det. Vi behöver ha ett förhållningssätt när det gäller ungdomars drickande, droganvändande och andra problembeteenden. När jag började min tjänst som drogförebyggande samordnare i Olofströms kommun år 2012 så startade vi det här arbetet under samlingsnamnet Ove. Det är en snarlik kopia av modellen Alla överens, som finns i Öckerö kommun.

Varför valde ni den här modellen?

– Öckerö kommun hade bland det högsta alkoholdrickandet i Sverige bland ungdomar för tio–tolv år sedan, och det hade att göra med att vuxna tillät alkoholdrickande på ett häpnadsväckande sätt. Öckerö kommun ville förändra det, med utgångspunkten att ungdomsdrickande inte är ett ungdomsproblem utan ett vuxenproblem. Om vuxna är tydliga med vad som gäller, inte köper ut och inte bjuder på alkohol, så vänder det. Och mycket riktigt: Öckerö ligger mycket lågt när det gäller berusningsdrickande bland ungdomar nu, och alkoholdebuten har skjutits upp i åldern. De har fått med sig den vuxna delen av befolkningen, och det är det vi har anammat här i Olofström.

Hur går ni tillväga rent praktiskt?

– Vi har forskningsstöd för att det är föräldrarna som har störst påverkansmöjlighet på sina barn, och det innebär att vi måste jobba med föräldraskap på olika sätt. Bland annat går vi ut till alla föräldrar i högstadiet och erbjuder ett program i samband med föräldramöten. Programmet går ut på att de ska ha en god relation med sin tonåring, vara tydliga med att det inte är okej att använda alkohol före 18 års ålder, inte köpa ut och så vidare. Sedan försöker vi utveckla ett föräldrastöd, exempelvis använder vi föräldrautbildningen Cope för att man som förälder ska bemöta sin tonåring på nya sätt och få mindre konflikter. Vi träffar även alla föräldrar i årskurs sex och går igenom ett program från Folkhälsomyndigheten. Syftet är att stärka dem i föräldraskapet och få dem nyfikna på att gå med i Cope. Och de föräldrar som har haft sina barn i någon sorts insats från socialtjänsten erbjuds stöd. Vi har även föreläsningar med inriktning på föräldraskap, jag skickar ut ett nyhetsbrev, och vi går ut till idrottsföreningar – vi försöker vara breda i vårt sätt att tänka.

Är det ovanligt att kommuner arbetar på det här sättet mot alkohol och andra droger?

– Alla kommuner arbetar mer eller mindre mot alkohol och andra droger, men det ser väldigt olika ut. Jag tycker att vi har kommit en ganska bra bit på väg. Vi ville få med kommunledning, politiker och chefer på att det är föräldrarna som är den viktigaste biten. Det är evidensbaserat, men jag tror att många inte har insett det. Och framför allt är det många som inte har hittat formen för hur man ska arbeta. Det räcker inte att träffa föräldrarna en gång i årskurs sju. Och man måste ha ett stöd som täcker in alla typer av föräldrar. Många kommuner brister i att de inte tänker brett. Det är enklare att göra i en så liten kommun som Olofström, med bara en högstadieskola.

Har ni mätt vilka effekter Ove har fått?

– Ja, vi har vår egen undersökning som vi har gjort varje år sedan 2011. Våra siffror visar att alkoholkonsumtionen minskar bland ungdomar, både på högstadiet och i gymnasiet. Och alkoholdebuten har skjutits upp, och det är färre som provar alkohol, både i gymnasiet och på högstadiet. Den största förändringen är att fler föräldrar säger nej till alkohol: nästan 65 procent säger nej nu, mot 48 procent år 2011.

Hur ska jag som förälder agera om mitt barn dricker alkohol?

– Även om du är den bästa föräldern så kommer barnet kanske testa alkohol och tobak. Det ingår lite i tonårsutvecklingen att testa gränser och prova grejer. Men om det finns en god relation i botten så blir det inga problem. Du kan berätta att det inte var okej, och det kanske händer en gång till, men inte 20 gånger till. Men om du inte har varit tydlig och om du inte har en bra relation med ditt barn så kanske ditt barn kommer hem berusad varje helg och skiter i vad du säger. Grundbulten är att du har en god relation till ditt barn, och det börjar redan när barnet ligger i magen. Jag jobbar som drogförebyggande samordnare, men jag pratar hellre om att jag jobbar med att stödja föräldrar, för jag vet att det är den enskilt största faktorn för att barn och ungdomar ska fungera bra. Det är mycket bättre att jobba förebyggande än att satsa på att ta hand om folk som redan har råkat illa ut. Vi måste agera långt innan Kalle börjar dricka alkohol varje helg i sjuan.

Hur gör jag för att få en god relation till mitt barn?

– Många föräldrar vet inte hur de ska hantera sina barn. Föräldrar är mer kompisar med sina barn i dag, och det är helt fel, tycker jag. Jag menar inte att man ska gå tillbaka till att vara auktoritär, men föräldrar måste vara vuxna, och skydda och hjälpa sina barn i resan mot att bli vuxna. Där tror jag att vi har ett stort problem i samhället – ungdomar behöver ha gränser. Det är föräldrarna som gör fel – det är inte barnen som gör fel. Men det är svårt att prata om, även med professionella, för vi vill gärna fokusera på barnet. Men jag anser att alla barns beteende går genom föräldrarna på ett eller annat sätt. Vissa grundläggande saker behöver barn ständigt få veta: du beter dig på ett visst sätt mot människor, du behöver sova vid en viss tid, du behöver äta bra mat, du behöver gå i skolan, och så vidare. Vi som föräldrar får inte tumma på det här, men det gör vi. Relationen med ditt barn kommer per automatik att stärkas när du säger nej och har gränser, eftersom barn vill ha en tydlig tillvaro. Deras överjag är inte utvecklat, utan du som förälder måste hjälpa dem, och tala om vad som är rätt eller fel. Om du inte får ett barn att inordna sig under samhällets regler kan du ha en bandit för livet. Det handlar om att inte curla sina barn för mycket. Och man måste som förälder ge upp vissa saker för barnens skull, men det har många svårt för – karriären pockar och så vidare, säger Ulf Clang.

Dela artikeln:
0