Förebyggande åtgärder bör riktas till alla unga

Av: Eva Ekeroth

Det går inte att förutsäga vilka som kommer att dricka för mycket som vuxna genom att titta på hur de dricker i tonåren. Det är slutsatsen av en ny norsk-svensk studie.

Forskarna Thor Norström, professor i sociologi vid Stockholms universitet, och Hilde Pape, doktor i psykologi vid det norska alkoholforskningsinstitutet, Sirus, har undersökt 1 800 norska ungdomars alkoholvanor. Det skriver Dagens Nyheter idag.

I början av 1990-talet, då ungdomarna var 14 – 17 år, fick de svara på frågor om sin alkoholkonsumtion. Femton år senare, då de var mellan 27 och 30 år gamla, gjordes en ny undersökning. Resultaten visar att de flesta som drack för mycket som tonåringar hade en normal konsumtion när de blev äldre. De som drack för mycket vid andra undersökningstillfället hade oftast haft en måttlig konsumtion eller inte druckit alls under tonåren.

− Det händer så mycket under den här tidsperioden i livet som kan påverka alkoholvanorna, säger Thor Norström till DN.

Forskarnas slutsats är att förebyggande åtgärder ska riktas mot alla ungdomar, inte bara mot dem som dricker för mycket, eftersom man inte vet vem som kommer att få alkoholproblem senare i livet.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0
  • Med andra ord kan man dra slutsatsen att ett medlemskap i UNF är en riskfaktor. Intressant.

    • Pierre Andersson

      Knappast. Andra studier pekar på två saker: Tidig debut är en riskfaktor för senare problem. Och när UNF:s preventiva arbete utvärderades kom man fram till att det haft störst skyddande effekt just bland de elever som också blev medlemmar.

  • @Magnus. Hänger inte riktigt med på dina slutsater. Poängen är att den som inte dricker i unga år inte har någon garanti för att gå fri från från alkoholproblem senare i livet. Förutsatt att man börjar dricka förstås. Men de flesta gör ju det. Är man med i UNF och fortsätter med det är risken obefintlig, men de flesta är tyvärr inte medlemmar. Förebyggande arbete bör därför riktas till alla ifall målet är att den framtida konsumtionen inte skall bli för hög. Att rikta den mot riskkonsumenter kan också vara bra ifall målet är att man skall hindra dem från att råka ut för akuta problem, men är bortkastat om tanken är att det skall hjälpa på sikt.