Accentförebyggande – Accent http://www.accentmagasin.se Sveriges största tidning om droger och nykterhet Fri, 20 Sep 2019 14:10:38 +0000 sv-SE hourly 1 Förebyggande arbete kräver flera komponenterhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/forebyggande-arbete-kraver-flera-komponenter/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/forebyggande-arbete-kraver-flera-komponenter/#respond Tue, 17 Sep 2019 05:42:09 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1656348 Enstaka åtgärder minskar inte alkoholskadorna. Politiska beslut måste implementeras och följas upp.]]>

En svala gör ingen sommar. Inte heller kan enstaka åtgärder minska alkoholskadorna. Politiska beslut måste implementeras, följas upp och kompletteras med andra åtgärder.

Nationell alkoholpolitik i all ära, men om den inte följs upp, så är den inte mycket värd. Det beska budskapet kommer från Harold Holder, den amerikanske forskaren som leder arbetet med den årliga forskarrapport som ges ut av bland andra IOGT-NTO.

– Det räcker inte att fatta nationella politiska beslut. Den lokala politiken måste dra åt samma håll och vi måste se till att de politiska besluten implementeras, säger han vid ett frukostmöte arrangerat av Alkoholpolitiskt forum.

Alkoholpolitik borde vara baserad på vetenskaplig evidens.

Forskargruppen han leder har just avslutat arbetet med årets rapport på IOGT-NTO:s folkhögskola Wendelsberg i Mölnlycke. Nu är Harold Holder i Stockholm några dagar, bland annat för att träffa representanter för organisationerna bakom rapporten, men han hinner också med en del andra möten, som detta frukostseminarium.

– Alkoholpolitik borde vara baserad på vetenskaplig evidens. Ibland är den det, men ibland inte alls. Det är också viktigt att den följs upp. Lagar och regler som man inte kontrollerar att de efterlevs kan få politiker att må bra, men har ingen effekt.

Som exempel tar han åldersgränser för att köpa alkohol.

– I USA har alla stater 21-årsgräns, men hur den efterföljs är olika från stat till stat vilket gör att konsumtionen bland unga varierar stort, säger han.

 

Mycket få åtgärder utvärderas ordentligt enligt Harold Holder.

– Den dåliga nyheten är att vi därför inte vet om det vi gör fungerar. Den goda nyheten är att ingen vet om det inte fungerar, säger han ironiskt.

Han påpekar att Sverige ändå är bättre än USA på utvärdering.

– Men ni har en del utmaningar ni med. Utvärdering underlättar för att få nationell och lokal nivå att dra åt samma håll, säger han.

Även skor säljs i större omfattning om antalet butiker ökar.

Trots att han är verksam i USA vet han en hel del om svensk alkoholpolitik.

– Det är 40 år sedan jag kom till Sverige första gången för att studera svensk alkoholpolitik, säger han.

Han tar upp diskussionen om gårdsförsäljning.

– Små förändringar kan få stora effekter och leda till systemförändringar, säger han varnande.

Tidigt i våras kom Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ut med en rapport där de drog slutsatsen att monopolet inte behövs eftersom det ändå är priset som håller konsumtionen nere.

Det håller Harold Holder inte alls med om.

– Det är naivt att tro att allt hänger på priset. Även skor säljs i större omfattning om antalet butiker ökar, säger han.

Risken att åka fast upplevdes som större än tidigare.

Som pensionär kan han välja vad han vill ägna sin tid åt. Dit hör att stötta lokalsamhällen som vill satsa långsiktigt på att minska alkoholskadorna. Han berättar om Lancaster county i South Carolina, den stat som hade tredje högsta antalet alkoholrelaterade trafikolyckor med unga förare.

– Trafikolyckorna gick ner kraftigt när ekonomin var i botten, men steg sedan rejält 2011. Vi genomförde en kampanj i medierna om rattfylleri. Den ledde till att risken att åka fast upplevdes som större än tidigare, vilket i sin tur ledde till att färre tog bilen när de druckit.

Förutom kampanjen utbildades serveringspersonal.

– De fick utbildning för att inte servera underåriga och minska överserveringen. Dessutom gjorde myndigheterna fler inspektioner i barer och restauranger. Alla som åkte fast i nykterhetskontroller fick också frågan var de köpt sin alkohol.

Sammantaget ledde åtgärderna till en kraftig minskning av rattfylleri och trafikolyckor där unga var inblandade. Det visar också att lagstiftning inte alltid är lösningen. Inga lagar eller regler ändrades under projektets gång.

– Men så snart projektet upphörde började rattfylleriet öka igen. Det räcker alltså inte med korta projekt för att minska skadorna. Det är ett arbete som måste pågå ständigt.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/forebyggande-arbete-kraver-flera-komponenter/feed/ 0
Kampanj för att öka BVC:s kunskap om barns alkoholskadorhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/kampanj-att-oka-bvcs-kunskap-om-barns-alkoholskador/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/kampanj-att-oka-bvcs-kunskap-om-barns-alkoholskador/#respond Mon, 09 Sep 2019 05:00:53 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1656266 I dag, den 9 september är det internationella FAS-dagen. FAS-föreningen lanserar en ny kampanj för att öka kunskapen om fetalt alkoholsyndrom, FAS, hos landets barnavårdscentraler.]]>

I dag, den 9 september är det internationella FAS-dagen. FAS-föreningen lanserar en ny kampanj för att öka kunskapen om fetalt alkoholsyndrom, FAS, hos landets barnavårdscentraler.

Över hela världen uppmärksammas i dag de barn som fötts med fetalt alkoholsyndrom, FAS; skador orsakade av mammans alkoholkonsumtion under graviditeten.

– Datumet 9/9 har valts med tanke på att en graviditet är nio månader, förhoppningsvis nio alkoholfria månader. Av samma anledning är hela september en uppmärksamhetsmånad för FAS, säger Katarina Wittgard, kanslichef på FAS-föreningen.

 

FAS-föreningen har valt att satsa på en kampanj för att öka kunskapen hos personal på barnavårdscentralerna, BVC. En webbplats har tagits fram och informationsmaterial har skickats till över 1 000 barnavårdscentraler. Kampanjens namn, 1 av 100, syftar på andelen barn som man beräknar föds med alkoholskador varje år.

– Det är ungefär samma andel i hela den industrialiserade världen, men varierar, som alla andra alkoholskador, beroende på alkoholkonsumtion och alkoholkultur. Östeuropa, Sydafrika, Grönland och Storbritannien är exempel på länder som är särskilt hårt drabbade.

 

Katarina Wittgard är bekymrad över att kunskapsnivån är låg.

– Medvetenheten om de här problemen är usel. Ändå föds varje år cirka 300 barn i Sverige med fullt utvecklat syndrom, säger hon.

Trots att mödravården arbetar systematiskt med alkohol förs inte information om risken för att barn ska födas med FAS över till Barnavårdscentralerna, enligt Katarina Wittgard.

– De har ingen beredskap när de här barnen dyker upp. Det finns en stor grupp som aldrig får någon diagnos.

 

Till det finns flera tänkbara förklaringar.

– En svårighet är att det inte är någon enkel diagnos. Det är en spretig patientgrupp. Vissa är både utvecklingsstörda och svårt fysiskt handikappade, medan andra, som inte har fullt utvecklad FAS, kanske inte alls har så tydliga besvär. De kan vara normalbegåvade med ADHD eller högfungerande autism. Vanligt är att barnen har problem med sociala relationer, att logiskt tänkande inte fungerar och att det är svårt att se orsak och verkan, säger hon.

Katarina Wittgard. Foto: Fas-föreningen.

En annan tänkbar förklaring är en ovilja att se risker med alkohol.

– Alkohol har en väldigt speciell ställning i vårt samhälle. Vi vill absolut inte veta att alkoholkonsumtion kan vara skadligt. Och definitivt inte ta upp det med den välklädda mamman med det fina jobbet. Inte ens när föräldrar själva börjat misstänka vad som är orsaken till barnens problem har de alltid fått gehör hos vården, säger hon.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/kampanj-att-oka-bvcs-kunskap-om-barns-alkoholskador/feed/ 0
Alkobommar invigs i Göteborgs hamnhttp://www.accentmagasin.se/politik/alkobommar-invigs-goteborgs-hamn/ http://www.accentmagasin.se/politik/alkobommar-invigs-goteborgs-hamn/#respond Mon, 12 Aug 2019 04:41:59 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655790 Idag införs automatiska nykterhetskontroller, så kallade alkobommar, i Göteborgs hamn.]]>

Idag inviger infrastrukturminister Tomas Eneroth den första utrustningen för automatiserad nykterhetskontroll, så kallade alkobommar, i Göteborgs hamns energihamn.

För två år sedan lovade infrastrukturminister Tomas Eneroth att alkobommar ska placeras i alla svenska hamnar med biltrafik. Förhoppningen var att det skulle ske under 2018. Riktigt så blev det inte, men i dag invigs den första utrustningen.

Enligt Göteborgs hamn är kontrollerna tänkta att omfatta alla typer av fordon som vill ta sig in på Energihamnens område.

 

Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, är glad över att det äntligen händer något, men hoppas att det här bara är början.

– Förhoppningsvis är detta första steget i en process. Vi är ju särskilt angelägna att få sådana här automatiska kontroller vid färjehamnar där det är betydligt fler fordon och sker fler incidenter, säger han.

 

Till och från Göteborgs energihamn kommer transporter av bränsle.

– Det är ju bra och viktigt att de förarna inte kör påverkade, men det finns nog inga fordon som är så kontrollerade och så utrustade med alkolås som de heller.

Att just energihamnen valts ut tror Lars Olov Sjöström kan bero på att det var en hamn där det var lätt att komma överens med hamnägare och aktörer.

– Man måste ta hänsyn till näringsverksamheten och inte störa. Säkerhet ska inte skapa negativa effekter utan verksamheten ska kunna flyta på som vanligt.

 

Det var MHF som tog initiativ till försöket med alkobommar som startade i Frihamnen i Stockholm 2014. Ett problem där var att bommarna under perioder stod oanvända på grund av att polisen inte hade resurser att ta hand om förare som blåste rött.

– Vi hade dialog med polisen varje gång bommarna skulle vara aktiva. De måste ju kunna ingripa snabbt så att inte trafiken stoppas upp.

Enligt Göteborgs Hamn AB är polisen informerad om att bommarna tas i bruk. I det fall att någon förare ”blåser rött” kommer personal från Göteborgs Hamn AB att kontakta Polisen. Därefter blir det polisen som beslutar om vidare åtgärder i form av utredning och eventuell lagföring.

De pengar regeringen avsatt ska både användas till permanenta och mobila bommar. Enligt Göteborgs Hamn AB ska bommarna i första hand köras under en testperiod på ett år. Bommarna kommer att vara aktiva under hela perioden och låta förare blåsa slumpvis, men med vilken frekvens är ännu inte fastställt.

– Man behöver inte blåsa jämt, men kontrollerna ska ske tillräckligt frekvent för att den upplevda upptäcktsrisken ska avhålla förarna från att dricka. Poängen är inte att fånga in rattfyllerister, utan att förebygga att de finns, säger Lars Olov Sjöström.

 

Erfarenheterna från försöksverksamheten visar att det fungerar.

– Ju längre vi höll på, ju färre blev rattfylleristerna.

Regeringen gav från början Trafikverket i uppdrag att hitta fem lämpliga hamnar för alkobommar. Trafikverket ansåg dock att en sådan lösning riskerade att flytta problemen till andra hamnar och föreslog istället att bommarna placeras i alla hamnar som trafikeras av stora bilfärjor, samt Öresundsbron.

Lösningen med mobila bommar är mer flexibel och gör att fler hamnar kan täckas.

– Det kan påverka konkurrensen om bara vissa hamnar får kontroller. Det ska vara lika villkor för alla och säkert överallt, säger Lars Olov Sjöström som önskar att färjehamnarna med personbilstrafik i södra Sverige och i Stockholm ska stå näst på tur.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/alkobommar-invigs-goteborgs-hamn/feed/ 0
Många föräldrar oroliga inför skolavslutninghttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/manga-foraldrar-oroliga-infor-skolavslutning/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/manga-foraldrar-oroliga-infor-skolavslutning/#respond Tue, 11 Jun 2019 13:16:54 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655384 Hela 90 procent av föräldrar tror att tonåringar dricker alkohol i samband med skolavslutningarna – men endast 17 procent tror att de egna barnen gör det. ]]>

Hela 90 procent av föräldrar tror att tonåringar dricker alkohol i samband med skolavslutningarna – men endast 17 procent tror att de egna barnen gör det.

I skolavslutningstider är det vanligt att ungdomar firar med att dricka alkohol. Det oroar många föräldrar enligt en ny undersökning från IQ. Däremot tror de allra flesta att det är andras tonåringar under 18 år som konsumerar alkohol. Inte ens eget.

– Det är tydligt, vi har sett liknande statistik i tidigare undersökningar också. Därför hoppas vi att föräldrar kan börja reflektera mer över sitt eget barn. Om man får höra historier hemma om vad alla andra hittar på hela tiden, måste man utgå från att ens barn är precis som sina kompisar, säger Karin Hagman.

I hela landet tror 17 procent att ens egen tonåring dricker i samband med skolavslutningen, medan det enbart är nio procent av föräldrarna i Jämtland och Blekinge län som tror att det är så.

Undersökningen*, som genomförts bland 3 335 föräldrar med barn mellan 13-17 år, på uppdrag av IQ, visar också att drygt 2 av 3 föräldrar, 68 procent, pratar mer med sina barn om alkohol än vad deras egna föräldrar gjorde med dem när de var tonåringar.

– Den siffran är ett gott betyg för alla som jobbar med prevention i Sverige. Vi tror och hoppas att de här samtalen spiller över i andra viktiga frågor också; som till exempel om tobak och internetfaror, säger Karin Hagman.

 

Hennes förhoppning är att Tonårsparlören som IQ skickar ut till föräldrar vars barn fyller 14 år kan underlätta samtalen, bland annat med kapitel om alkohol och sociala medier.

Däremot önskar Karin Hagman att det vore fler föräldrar som förstår att deras egen alkoholkonsumtion påverkar deras barns inställning till alkohol. Undersökningen visar att 6 av 10, 59 procent, föräldrar tror att så är fallet.

– Visserligen är det fler än hälften, men att vara en god förebild är verkligen nyckeln. Fler borde inse att ”tonåringen gör som jag gör – inte som jag säger”. Under semester och helgdagar är det dessutom många vuxna som dricker mer än vanligt. Tänk då som förälder: ”hur ska jag visa att man kan fira utan alkohol?”, säger Karin Hagman.

Hon anar att många föräldrar kan vara osäkra på vad som är rätt och fel, och om man ska lägga sig i eller inte, eftersom att det också är naturligt att som tonåring vilja slå sig lös från föräldrarna. Då tror Karin Hagman att det kan vara bra att diskutera med andra föräldrar om hur de gör.

– Man kan också vara noggrann med att hålla kontakten med barnet under kvällen och fråga hur det går. Men framförallt underskattar många föräldrar förebildsfrågan; klart att du som vuxen sätter normen kring alkohol.

*Undersökningen genomfördes av Norstat bland 3 335 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år via en slumpvis rekryterad webbpanel.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/manga-foraldrar-oroliga-infor-skolavslutning/feed/ 0
Ny grundutbildning i ANDT på Tollarehttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/ny-grundutbildning-andt-pa-tollare/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/ny-grundutbildning-andt-pa-tollare/#respond Mon, 10 Jun 2019 09:57:28 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655195 En ny grundutbildning i ANDT-frågor, alkohol-, narkotika-, dopning- och tobak, startar i höst i samarbete mellan CAN och IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare.   ]]>

En ny grundutbildning i ANDT-frågor, alkohol-, narkotika-, dopning- och tobak, startar i höst i samarbete mellan CAN och IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare.  

Målet med utbildningen är att nå ut och bredda kunskapen kring det förebyggande ANDT-arbetet till fler målgrupper i en kommun, så att det inte uppstår hålrum i kompetensen, enligt Charlotta Rehnman Wigstad, direktör på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Utbildningen har kommit till efter önskemål från CAN:s medlemsorganisationer, och som modell står den utbildning som Länsstyrelsen redan genomför tillsammans med CAN för lokala ANDT-samordnare.

– Denna utbildning kommer dock att vända sig till en annan målgrupp, som anställda eller förtroendevalda i civilsamhället som jobbar i anslutning till ANDT-frågor. Till exempel personer som arbetar inom kommunala verksamheter som berör ANDT-frågor, såsom fritidsverksamheter, fritidsgårdar, hälsoteam, kultur- och fritidsförvaltningar, skolor, socialtjänsten med flera, säger Charlotta Rehnman Wigstad.

Charlotta Rehnman Wigstad. Foto: Johan Svensson.

Kursen är en folkhögskolekurs på distans, på 25 procent av heltid. Omfattningen är 17 veckor, med två tillfällen, på tre dagar vardera, förlagda till Tollare folkhögskola i Stockholm. Föreläsningar på nätet kan också förekomma, och det är 15 personer som har möjlighet att gå utbildningen till hösten.

Tanken är att deltagarna ska få arbeta med hemuppgifter som är nära kopplade till deltagarnas dagliga arbete. Under utbildningen ska kursdeltagarna få grundläggande kunskaper om och förståelse för arbetet inom ANDT med utgångspunkt i både forskning och praktik.

– Områden som kommer att tas upp är bland annat det historiska perspektivet och politiken bakom ANDT-frågor, grunderna i statistik, med utgångspunkt i drogutvecklingen i Sverige, utvecklingen av ANDT-arbetet i Sverige, policyarbete, myndigheters ansvar och arbete inom ANDT samt, preventionsparadoxen och andra be­grepp, säger Charlotta Rehnman Wigstad.

Sista ansökningsdag för kursen är den 14 augusti.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/ny-grundutbildning-andt-pa-tollare/feed/ 0
Vården frågar sällan om alkoholvanorhttp://www.accentmagasin.se/politik/varden-fragar-sallan-om-alkoholvanor/ http://www.accentmagasin.se/politik/varden-fragar-sallan-om-alkoholvanor/#respond Mon, 08 Apr 2019 05:22:37 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654599 Fler patienter får samtalsstöd för ohälsosamma levnadsvanor som mat och fysisk aktivitet – men inte för tobak och alkohol. ”Oroande”, tycker Socialstyrelsen. ]]>

Fler patienter får samtalsstöd för ohälsosamma levnadsvanor som mat och fysisk aktivitet – men inte för tobak och alkohol. ”Oroande”, tycker Socialstyrelsen. 

Varje år skickar Socialstyrelsen ut enkäter till primärvården i landstingen, för att ta reda på hur  många patienter som får stöd för att ändra sina ohälsosamma levnadsvanor. Stödet har ökat markant rörande ohälsosam mat och fysisk aktivitet – men inte rådgivningen för rökning och riskbruk av alkohol.
– Vi har egentligen inga svar på vad den utvecklingen beror på. En sak skulle kunna vara att samhället har ökat fokus på bättre matvanor och fysisk aktivitet, och att landstingen därför har lyft de frågorna bättre, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen.

Sedan 2014 har det skett en liten minskning av rådgivning om rökning – trots att rökning är den levnadsvana som innebär störst hälsorisker. En orsak kan vara att rökning generellt har minskat bland befolkningen, även om skillnaden är stor mellan olika befolkningsgrupper. Beträffande riskbruk av alkohol är det svårt att veta varför utvecklingen har avstannat.
– Det kan bero på att landstingen snarare är dåliga på att dokumentera att de gett stöd till patienter för att ändra deras riskbruk av alkohol. Varför fler åtgärder inte är dokumenterade vet vi inte, säger Iréne Nilsson Carlsson.

Statistiken visar att det är i Norrbotten som störst andel av patienterna fått råd och samtal rörande deras riskbruk av alkohol; över tre procent av alla patienter i primärvården har fått sådan hjälp. På andra plats hamnar Skåne med två procent. Det kan jämföras med landsting som Jämtland och Kalmar där andelen i princip är noll.

Antal patienter inom primärvården som fått frågor och råd om alkohol. Källa: Socialstyrelsen

Att personer söker hjälp på grund av högt blodtryck eller sömnproblem kan exempelvis kopplas till att de dricker mycket – men behöver inte vara den enda orsaken. Det kan leda till att patienterna inte får frågan, eller att det inte antecknas i journalen.
–Man kanske pratar om alkoholvanorna med patienten, men inte dokumenterar uppgifterna eftersom att alkoholkonsumtionen kan ses som känslig information, säger Iréne Nilsson Carlsson.

I 2018 års sammanställning skriver Socialstyrelsen att de oroas över utvecklingen, och att forskningen på senare år har uppmärksammat att även mindre mängder alkohol innebär risker för hälsan. ”Det finns således ännu större skäl än tidigare att hälso- och sjukvården ställer frågor och ger råd om alkohol även om patienten inte har ett missbruk eller beroende”, skriver de i rapporten.

Iréne Nilsson Carlsson menar att det är viktigt att regionerna följer upp data över rådgivningen för sitt eget förbättringsarbete.  Hälso- och sjukvården behöver strukturer för denna typ av arbete, så att det är en naturlig del av hälso- och sjukvården framöver.

– Det har stor betydelse för att man ska nå bra resultat. Även vad gäller andra åtgärder för patienterna, som rör exempelvis läkemedel och operationer. Men också för att förebygga missbruk, säger hon.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/varden-fragar-sallan-om-alkoholvanor/feed/ 0
Halverade anslag till förebyggande insatserhttp://www.accentmagasin.se/politik/halverade-anslag-till-forebyggande-insatser/ http://www.accentmagasin.se/politik/halverade-anslag-till-forebyggande-insatser/#respond Thu, 04 Apr 2019 09:15:46 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1654597 I budgetplaneringen för 2020 är statens medel för ANDT- och spelförebyggande arbete mer än halverat. Riksdagsledamoten Karin Rågsjö anser att det är detsamma som att lägga ner arbetet.]]>

I budgetplaneringen för 2020 är statens medel för ANDT- och spelförebyggande arbete mer än halverat. Riksdagsledamoten Karin Rågsjö anser att det är detsamma som att lägga ner arbetet.

I budgetplaneringen för 2020 föreslås anslaget till ANDT, alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks-, och spelförebyggande arbete mer än halveras år 2020 jämfört med 2018, då anslaget var närmare 196 miljoner.

Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot som sitter i Socialutskottet, anser att en halvering av budgeten är detsamma som att lägga ner verksamheten.

– Det måste komma nya pengar. Annars kan vi lika gärna lägga ner hela ANDT-området. Det går inte att bedriva bra verksamhet utan pengar.

 

Hon tror att det gick lite fort när budgeten togs fram.

– Jag tror inte att Moderaterna och Kristdemokraterna riktigt förstod vilka konsekvenserna skulle bli. De gjorde riktade nedskärningar för Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna och hade nog inte tid att sätta sig in i vad det skulle leda till.

Det är stor skillnad mellan en vanlig budget och den budget som Riksdagen klubbade igenom i höstas.

– Den vanliga budgeten är ju gigantiskt omfattande. Varje område behandlas utförligt och detaljerat. Det hade inte M och KD förutsättningar att hinna med och deras budget var ju tunn, bara tjugo sidor eller så.

Karin Rågsjö är ändå förvånad över att ANDT-området drabbas så hårt av nedskärningar.

– Åtminstone narkotika och dödsfallen är ju ett område det pratas om hela tiden. Däremot är ointresset för alkoholens skadeverkningar anmärkningsvärt. I politiken har alkoholfrågan reducerats till att handla om gårdsförsäljning, säger hon.

 

Redan för i år är anslaget till ANDT och spel minskat med 30 miljoner. Hoppet för att vårbudgeten ska tillföra mer pengar är inte stort. I måndags aviserade finansminister Magdalena Andersson att reformutrymmet för vårbudgeten är litet.

– Svensk ekonomi är stark. Vi har en historiskt hög sysselsättningsgrad och starka offentliga finanser. Men riksdagens beslut om budgeten innebär att skatterna sänkts med 20 miljarder kronor. Det gör att reformutrymmet är obefintligt i den kommande vårändringsbudgeten, så nya satsningar behöver vara finansierade, säger hon i ett pressmeddelande.

 

Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO är oroad.

– Nedskärningarna är otroligt oroväckande och bara en del i den nedrustning vi ser i ANDT-arbetet, säger hon.

Liksom Karin Rågsjö anser hon att nedskärningar av den här storleken förhindrar möjligheten för staten att bedriva vettig verksamhet.

– Men vår förhoppning är att det här är ett undantag och att nya pengar kommer i nästa års budget, säger hon.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/halverade-anslag-till-forebyggande-insatser/feed/ 0
Äldres drickande utmaning för Norden – Professor vill se alkoholteamhttp://www.accentmagasin.se/politik/aldres-drickande-utmaning-norden-professor-vill-se-alkoholteam/ http://www.accentmagasin.se/politik/aldres-drickande-utmaning-norden-professor-vill-se-alkoholteam/#respond Fri, 22 Feb 2019 09:19:17 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653904 Ökad alkoholkonsumtion bland äldre kommer att resultera i framtida utmaningar. Professor Evy Gunnarsson efterlyser i en ny rapport alkoholteam i äldrevården. ]]>

Ökad alkoholkonsumtion bland äldre kommer att resultera i framtida utmaningar. Professor Evy Gunnarsson efterlyser i en ny rapport alkoholteam i äldrevården.

De kommande 30 åren väntas det ske en 50-100 procents ökning av antalet personer som är 65 år eller äldre. Och äldres alkoholvanor kan vara en av de centrala utmaningarna. Därför höjs nu röster för ökade insatser och fokus på förebyggande arbete gällande framtida äldre generationers alkoholkonsumtion.

Ämnet tas upp i en ny publikation från Nordens välfärdscenter: Äldre och alkohol – Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden. Där fastslås att den växande alkoholkonsumtionen bland äldre väntas resultera i ett större antal alkoholrelaterade skador och därmed nya utmaningar för äldreomsorgen. Frågan är hur väl förberedd den nordiska äldreomsorgen är på omställningen.

 

I Sverige finns idag inga enhetliga regler och riktlinjer för alla kommuner om hur kommunanställda ska hantera ett skadligt alkoholbruk bland äldre vårdtagare. Vissa kommuner har egna riktlinjer, men andra låter personalen själva avgöra hur de vill göra med exempelvis inköp av alkohol. Uppsala kommun är en av de kommuner som tas upp som ett av exempel där personal har fått gå en tvådagarskurs för att fördjupa sina kunskaper om hur man bemöter missbruk bland äldre. Detta eftersom man sett att andelen äldre med riskfylld alkoholkonsumtion ökar.

Personal inom äldreomsorg är inte lika benägna att reagera på äldre personers alkoholkonsumtion, jämfört med när det rör unga personer, visar studier. Orsakerna är många, men bland annat är det vanligt att vårdpersonal anser att drickandet ger äldre personer njutning under de sista levnadsåren. Utbildad personal tvekar även på om interventionsmetoder ens är effektiva för äldre personer, men i forskning har det inte funnits något stöd för sådana antaganden.

 

Tvärtom är det sannolikt att äldre som dricker på ett riskfyllt sätt kan ha stor nytta av att alkoholvanor kartläggs i samband med läkarbesök och att problemen förs på tal genom motiverande samtal. Det är även värt att kartlägga hur personen är utsatt för riskfyllda situationer rörande alkohol, och hur det påverkas av sjukdom, medicinering, sorg, förlust eller ensamhet.

Evy Gunnarsson, professor vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms Universitet, efterlyser i rapporten utökad utbildning och handledning för hemtjänstpersonal:

– Precis som det finns demensteam, vill jag se fler alkoholteam. Det är nästan nödvändigt att jobba två och två för att sköta personer som har ett svårt missbruk, säger Evy Gunnarsson, som de senaste åren har lett projekt kring hemtjänstens arbete med äldre och hälsoskadliga alkoholvanor.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/aldres-drickande-utmaning-norden-professor-vill-se-alkoholteam/feed/ 0
IOGT-NTO satsar på skuggstrategihttp://www.accentmagasin.se/politik/iogt-nto-satsar-pa-skuggstrategi/ http://www.accentmagasin.se/politik/iogt-nto-satsar-pa-skuggstrategi/#respond Tue, 05 Feb 2019 07:20:57 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653586 Hur ska regeringens framtida alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitik se ut? IOGT-NTO satsar på att påverka politiken genom att i samarbete med andra ta fram en skuggstrategi.]]>

Hur ska regeringens framtida alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitik se ut? IOGT-NTO satsar på att påverka politiken genom att i samarbete med andra ta fram en skuggstrategi.

Sverige har en nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitik, ANDT, som regeringen ansvarar för. Den senaste tillkom 2016. Men i maj 2020 avslutas nuvarande strategiperiod. Därför har IOGT-NTO redan nu tagit initiativet till att – i samarbete med andra organisationer och experter – ta fram en ”skuggstrategi”. Alltså ett alternativ till hur framtidens ANDT-strategi kan se ut.
– Vi tycker att det är viktigt att regeringen tar fram en ny strategi. Och om möjligt en ännu bättre, säger Irma Kilim, drogpolitisk chef för IOGT-NTO.
ANDT-strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador av alkohol, och ett minskat tobaksbruk.
– Vi vill visa vilka områden som är viktiga att ha med och vad man bör jobba med på nationell och regional nivå, säger Irma Kilim, som riktar viss kritik mot den nuvarande strategin och hoppas på ändring.
Hon menar att det är viktigt för IOGT-NTO att framtidens ANDT-strategi är konkret och verklighetsnära. Och att den måste synliggöra behovet av politiska åtgärder.
– Det är inte bara vård och behandling som är viktigt, ett förebyggande arbete måste genomsyra hela strategin. Vi önskar tydligare och mer konkret hjälp till de som jobbar med frågorna, exempelvis vilka metoder som fungerar. Vi tycker inte bara att man ska fokusera på dem som har ett missbruk, utan man måste arbeta för att sänka konsumtionen totalt i hela samhället, säger hon.
Flera experter är inblandade i att ta fram skuggstrategin, bland andra Håkan Leifman, tidigare direktör i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, Per Leimar, politisk sekreterare i IOGT-NTO, Gunborg Brännström med erfarenhet från Sveriges kommuner och landsting, SKL, Linda Nilsson, World Federation Against Drugs, WFAD, Göran Boethius, Tobaksfakta, och Irma Kilim själv.
– Vi är i ett tidigt skede nu och vi är många som ska samsas om innehållet i skuggstrategin. Men vi ser positivt på att fler organisationer hör av sig till oss om de tycker att arbetet med skuggstrategin låter intressant. De är välkomna att bidra till arbetet med att sprida skuggstrategin, säger Irma Kilim.

 

Planen är att skuggstrategin ska vara färdig i november 2019.
– Vi tror att en skuggstrategi är det bästa sättet att påverka den slutprodukt som vi hoppas att regeringen tar fram. Vi har inte hört ännu om de kommer att ta fram en ny strategi till 2020 eller inte, men vi vill uppmuntra till det, och dessutom påverka vad som står i den.

Dessutom tycker Irma Kilim att skuggstrategin är ett sätt att engagera IOGT-NTO:s medlemmar.

– Det är frågor som de bryr sig om. Och man kan använda det på lokal nivå genom att prata med sina lokala beslutsfattare så att de i sin tur påverkar på nationell nivå.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/iogt-nto-satsar-pa-skuggstrategi/feed/ 0
Satsar på spel som drogförebyggandehttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/satsar-pa-spel-som-drogforebyggande/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/satsar-pa-spel-som-drogforebyggande/#respond Wed, 30 Jan 2019 10:52:45 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1653531 Unga drogförebyggare och spelhobbyförbundet Sverok ska tillsammans utveckla ett spel med förhoppningen om att påverka ungas attityder till droger.]]>

Unga drogförebyggare och spelhobbyförbundet Sverok ska tillsammans utveckla ett spel med förhoppningen om att påverka ungas attityder till droger.

Vi tyckte att det behövdes ett nytt sätt att jobba med drogförebyggande arbete. Bortsett från informationsmaterial och föreläsningar. Sverok har gjort liknande projekt tidigare och ur det föddes idén att göra drogförebyggande arbete genom spel, säger Lisa Klefbom, generalsekreterare på Unga Drogförebyggare.

Projektet har precis fått anslag från Folkhälsomyndigheten och under det första året kommer organisationerna genomföra en förstudie för att sedan utveckla prototyper för ett spel. Under förstudien är målet att involvera minst fem olika skolor för att ta in åsikter, men förhoppningen är att hinna rådfråga fler än så.

– Vi jobbar just nu med att rekrytera projektledaren som kommer att leda det arbetet. Men vi har redan fått kontakt med flera skolor som är intresserade av att delta, säger Lisa Klefbom.

 

Enligt mätningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) så är det allt färre ungdomar som ser farorna med att testa cannabis. Detta är en av de attityder som man vill påverka med hjälp av spelet. Genom upplevelsebaserat lärande hoppas man att spelet ska kunna bli en del av det drogförebyggande arbetet för unga från årskurs nio upp till tredje året på gymnasiet.

– Mycket kring ungas droganvändande handlar om attityder, att det är tufft att använda droger till exempel. Så vår tanke är att göra ett spel som kan påverka just attityder. Inte genom att moralisera utan bara visa på att det inte är så coolt helt enkelt, säger Johan Groth, kanslichef på Sverok.

Att Sverok, som i övrigt inte har någon ingång i ANDT-arbete är med på tåget ser han som ganska naturligt.

– Vi vill ju vara med och utveckla möjligheterna kring spel. Spel kan ju användas till väldigt mycket, säger han.

 

Projektet är tänkt att löpa över tre år för att till slut utmynna i en färdig produkt. Under första året kommer dock fokus vara på förstudien. En forskningsgrupp ska sättas samman för att försäkra att projektet drivs på evidensbaserad grund.

– Vi har några i åtanke. Det vore till exempel kul om CAN ville delta på något sätt, säger Lisa Klefbom.

Hur spelet ska se ut är ännu ett arbete under utveckling men enligt Lisa Klefbom så är utgångspunkten att det blir någon form av bräd- eller rollspel snarare än ett digitalt spel.

– Där blir det viktigt vad skolorna säger under förstudien, vi kommer att ta fram olika prototyper, säger hon.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/satsar-pa-spel-som-drogforebyggande/feed/ 0
Varannan firade en vit julhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/varannan-firade-en-vit-jul/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/varannan-firade-en-vit-jul/#respond Thu, 24 Jan 2019 11:17:33 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653447 Fler kan tänka sig att fira jul utan alkohol, och många är positiva till IOGT-NTO-rörelsens kampanj Vit jul. Samtidigt minskar kännedomen om kampanjen. ]]>

Fler kan tänka sig att fira jul utan alkohol, och många är positiva till IOGT-NTO-rörelsens kampanj Vit jul. Samtidigt minskar kännedomen om kampanjen.

Varannan person drack alkohol under juldagarna 2018. Det är en minskning jämfört med 2017, då 59 procent uppgav att de druckit. Samtidigt säger 77 procent att de kan tänka sig att fira jul utan alkohol. Det visar en undersökning som gjorts av Yougov på uppdrag av IOGT-NTO-rörelsen.

– Av de som dricker under julen är det allt fler som kan tänka sig att välja alkoholfritt. Här finns det mark att vinna, att få fler att gå från ord till handling, säger Laura Luna, pressansvarig för Vit jul.

Yougov har gjort mätningar för att ta reda på allmänhetens kunskap och attityd till Vit jul och för att se förändringar över tid. Ett trendbrott är tydligt: tidigare har man sett en stadigt ökande kännedom av Vit jul. 2017 sade sig 53 procent känna till kampanjen – i år hade siffran sjunkit till 45 procent.

 

En orsak kan vara att Vit jul har förändrats från att vara primärt en påverkanskampanj till att mer bli en insamlingskampanj, där pengar som samlas in går till jullovsaktiviteter för barn. 2018 arrangerades 202 aktiviteter över hela landet. Den informationen har varit svår att nå ut med. Många är medvetna om att namnunderskrifter samlas in (där skriver upp sig för en jul utan alkohol) och hur bra det kan vara med en nykter jul, men 43 procent känner inte till de aktiviteter för barn som genomförs under julhelgerna.

– Där har vi mer att jobba på. En stor del känner inte till insamlingen eller vad pengarna går till. Vi har en lång väg kvar till andra organisationers nivå av igenkänning, men vi hoppas att det kommer, säger Laura Luna.

 

En skillnad i år var Vit juls förändrade ambassadörskap. Tidigare har kampanjen frontats av kändisar, men i år var det möjligt för privatpersoner att bli ambassadörer. Det gjorde att 9 375 ambassadörer tog ställning för en vit jul, och att 133 ambassadörer startade en egen insamling. Ett 20-tal ambassadörer samlade 2017 in 1 100 000 kronor. Medan 2018 års ambassadörer hittills samlat in 1 022 000 kronor.

Innan kampanjen drog igång hade Laura Luna en förhoppning om att något av IOGT-NTO-rörelsens distrikt skulle lyckas samla in 50 000 kronor. Då skulle hon sy en ”Peppis” (Vit juls maskot) i människostorlek till dem.

– Inget distrikt lyckades i år. Men jag vet att det finns förbättringspotential, säger hon.

 

Yougov-mätningen omfattade 1 000 män och kvinnor i hela landet mellan 18 och 74 år, med särskilt fokus på Vit juls målgrupp: mammor 35-45 år. I den gruppen finns det däremot en hög kännedom om kampanjen och hela 94 procent kan tänka sig att fira jul utan alkohol.

– Där är vi nöjda, de siffrorna kan inte öka mycket mer. Så bör vi utöka målgruppen till att innefatta pappor också? Sådant måste vi titta på redan nu, säger Laura Luna.

Nu ska siffrorna analyseras vidare för att se hur kampanjen ska utvecklas.

– Hur ökar vi igenkänningen? Ska vi fortsätta ambassadörskapet med privatpersoner? Det handlar om att nöta, nöta, nöta. Vilket vi gör genom att prata mer om insamlingen och vad pengarna går till. Där kan medlemmarna verkligen vara med och påverka, säger Laura Luna.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/varannan-firade-en-vit-jul/feed/ 0
Ny uppförandekod för IOGT-NTOhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/ny-uppforandekod-iogt-nto/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/ny-uppforandekod-iogt-nto/#respond Thu, 10 Jan 2019 11:42:25 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1653180 Det ska vara tydligt vad som gäller för den som i egenskap av förtroendevald, tjänsteman eller medlem representerar IOGT-NTO. Riktlinjerna är samlade i en ny uppförandekod.  ]]>

Det ska vara tydligt vad som gäller för den som i egenskap av förtroendevald, tjänsteman eller medlem representerar IOGT-NTO. Riktlinjerna är samlade i en ny uppförandekod. 

I dokumentet, som antogs av IOGT-NTO:s förbundsstyrelse den 14 september 2018, finns riktlinjer vad gäller alkohol och narkotika, korruption, sexköp, exploatering, diskriminering och organiserad brottslighet. Uppförandekoden gäller både i Sverige och utomlands. Det finns sedan tidigare en uppförandekod som omfattat hela IOGT-NTO-rörelsen (det vill säga även juniorförbundet, Junis, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, och Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF). 

Vad skiljer denna uppförandekod från tidigare?

– Denna är än mer anpassad efter lokal/nationell verksamhet, istället för att nästan enbart ha internationellt/utlandstjänst-fokus, säger Linda Engström, ansvarig för strategisk utveckling i IOGT-NTO.

Varför behövs en uppförandekod?

– Främst för att det ska vara klart och tydligt vad som gäller för medarbetare på IOGT-NTO. Det är viktigt för vår möjlighet att uppfattas som en seriös och pålitlig organisationen, och för att säkerställa att vårt varumärke inte skadas. 

– Den är även ett verktyg om någon medarbetare agerar olämpligt. Den är inte tillkommen efter att oegentligheter eller olämpligheter förekommit, utan snarare för att vara förebyggande.

Omfattas även IOGT-NTO:s noder, som exempelvis Miljonlotteriet och behandlingshemmet Dagöholm?

– Vår förhoppning är givetvis att våra noder, systerorganisationer och andra nivåer i organisationen också använder den, eller gör en egen variant.

 

I dokumentet finns även en skrivning om att den som ser något inom verksamheten som hen uppfattar som olagligt eller i strid med uppförandekoden ska rapportera detta till ordförande eller generalsekreterare för IOGT‐NTO, alternativt till sin närmaste chef, som ”har skyldighet att ta upp frågan på ett seriöst sätt och arbeta för en tillfredsställande lösning.”

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/ny-uppforandekod-iogt-nto/feed/ 0
Alkoholstopp i Journalistförbundethttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/alkoholstopp-i-journalistforbundet/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/alkoholstopp-i-journalistforbundet/#respond Wed, 12 Dec 2018 07:15:59 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1653113 När det svenska Journalistförbundet representerar kommer det i fortsättningen att ske utan alkohol. ]]>

När det svenska Journalistförbundet representerar kommer det i fortsättningen att ske utan alkohol.

Fackförbundet har genomfört en policyöversyn, och bestämt att skärpa alkoholpolicyn rapporterar medlemstidningen Journalisten.

– Vi ska inte representera med alkohol, säger Eva-Maria Kollberg, Journalistförbundets kanslichef, i en kommentar.

Det innebär att förbundets anställda vid den årliga julfest som hölls i veckan för första gången själva fick betala för eventuell alkohol.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/alkoholstopp-i-journalistforbundet/feed/ 0
IOGT-NTO sponsrar Hammarby bandyhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/iogt-nto-sponsrar-hammarby-bandy/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/iogt-nto-sponsrar-hammarby-bandy/#respond Tue, 04 Dec 2018 11:09:31 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1652950 Ikväll möter Hammarby bandy Villa BK på Zinkensdamm i Stockholm. Matchvärd är IOGT-NTO, som ingått ett sponsoravtal med Hammarby under säsongen 2018-2019. ]]>

Ikväll möter Hammarby bandy Villa BK på Zinkensdamm i Stockholm. Matchvärd är IOGT-NTO, som ingått ett sponsoravtal med Hammarby under säsongen 2018-2019.

Hur många mål som kommer att sättas under kvällens match vet förstås ingen ännu. IOGT-NTO:s mål är dock en alkoholfri bandykultur. En steg på vägen är att tillsammans med klubben verka för en alkoholfri läktardel.

 

Förutom att IOGT-NTO:s logotyp och budskap kommer att synas på Zinkensdamms idrottsplats och på klubbens officiella hemsida, kommer IOGT-NTO också få en egen marknadsföringsplats vid södra sidan av Zinkensdamm i syfte att marknadsföra sina aktiviteter, bland annat kampanjen Vit jul.

 

– Vi är oerhört glada och stolta över samarbetet med IOGT-NTO. Genom det här initiativet hoppas vi på sikt kunna locka en bredare målgrupp, säger Kjell Hedlund, marknadsansvarig för Hammarby bandy i en kommentar på IOGT-NTO:s webbplats.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/iogt-nto-sponsrar-hammarby-bandy/feed/ 0
ST-läkare vill införa frivillig alkoholspärrhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/st-lakare-vill-infora-frivillig-alkoholsparr/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/st-lakare-vill-infora-frivillig-alkoholsparr/#respond Tue, 27 Nov 2018 06:12:25 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1652810 Den som vill minska sitt drickande, men har svårt att stå emot impulsköp, bör få samhällets hjälp. Det föreslår Adrian Fröjdh, ST-läkare i psykiatri. ]]>

Den som vill minska sitt drickande, men har svårt att stå emot impulsköp, bör få samhällets hjälp. Det föreslår Adrian Fröjdh, ST-läkare i psykiatri.

I ett debattinläggdn.se lanserar han idén att införa en frivillig spärr för alkoholinköp på Systembolaget.

Han exemplifierar med att bara åsynen av en Systembolagsskylt kan trigga ett återfall och leda till impulsköp:

”Samhället borde både av humanitära och ekonomiska skäl, försöka hjälpa de människor som vill men har svårt att begränsa sitt drickande genom att införa en möjlighet att på frivillig basis, under en självvald tidsperiod, blockera sig från köp på Systembolaget,” skriver han, och jämför med att en spelberoende har möjlighet att spärra sitt spelkonto.

Adrian Fröjdh uppmanar till en utredning som undersöker förutsättningarna.

 

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/st-lakare-vill-infora-frivillig-alkoholsparr/feed/ 0
I täten för årets Vit jul-insamlinghttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/taten-arets-vit-jul-insamling/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/taten-arets-vit-jul-insamling/#respond Tue, 13 Nov 2018 06:27:57 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1652564 Idag är det den officiella starten för IOGT-NTO-rörelsens Vit jul-kampanj. Men Tess Liind i Hofors kunde inte hålla sig. Hon tjuvstartade sin insamling häromdagen. ]]>

Idag är det den officiella starten för IOGT-NTO-rörelsens Vit jul-kampanj. Men Tess Liind i Hofors kunde inte hålla sig. Hon tjuvstartade sin insamling häromdagen.

– Mitt mål är att få ihop tiotusen kronor, och jag hoppas förstås att det blir ännu mer. Om vi är många som hjälps åt så går det. Alla har inte möjlighet att ge så mycket, men varje tjuga gör skillnad, säger hon.

Accent når henne på telefon i hemmet i Hofors. I bakgrunden pratar och skrattar sonen Ludde.

– Visst kommer Ludde att få julklappar, men det är inte det viktigaste. Det jag främst vill ge honom är en jul med gemenskap, glädje, lugn och kärlek. Jag vet hur det känns att vara barn på jul när de vuxna är fulla, säger Tess Liind.

Tess Liind med sonen Ludde. Foto: Privat

På sin blogg delar hon med sig av sina minnen från barndomens jular:

”Det är julaftons morgon. Klumpen jag har i min mage kom inte igår kväll när jag gick och la mig. Den har varit där länge. I veckor. Jag hör hur julmusiken spelas nere i köket. Jag går ner. Det doftar tomtegröt och tallrikarna står framdukade. Där ser jag den. Flaskan. Glaset. Glaset som nästan är tomt för att snart fyllas på med mer. Flaskan töms och en ny öppnas. Jag känner hur jag bara vill bort. Jag vill inte vara här. I ren frustration häller jag ut spriten som finns kvar i flaskan, i hopp om att det var den sista flaskan som fanns hemma. Men det var det inte. Ännu en flaska öppnas och jag får skäll för att jag hällde ut det som fanns kvar i flaskan, och blir kallad det ena och det andra.”

 

Via bloggen når besökaren också hennes insamling, och där kan man följa hur insamlingen går. Tess Liind kom i kontakt med Vit jul via sociala medier för några år sedan. Hon brukar signa sig för Vit jul och även skänka pengar. I år kände hon att det var dags att satsa på en egen insamling till förmån för Vit jul.

– Pengarna kommer att gå till jullovsaktiviteter tillsammans med andra barn och trygga vuxna, till aktiviteter utan alkohol. Jag vill något för barnen, så att de får fina minnen från julen, säger hon.

 

Laura Luna. Foto: Jens Wingren.

Tidigare år har Vit jul frontats av kändisar som ambassadörer. I år är alla välkomna att bli ambassadörer för Vit jul, berättar Laura Luna, pressansvarig:

– Kända namn har tjänat Vit jul väl, men i fjol fick vi så många förfrågningar från såväl mikroinfluencers som privatpersoner som ville bli ambassadörer att vi helt enkelt inte hade kapacitet att plocka upp alla eldsjälar ute i stugorna.

Något som man bestämde sig för att följa upp när årets kampanj planerades.

– I år har vi släppt ambassadörskapet ”fritt”! Alla som vill vara, och känner sig som en ambassadör, kommer kunna kliva in i den rollen och ta sig an en eller fler av totalt tre utmaningar, säger Laura Luna.

För att vara ambassadör ska man ta sig an minst en av följande tre utmaningar: Skriva under Vit juls ställningstagande, värva en företagsgivare och/eller starta en egen insamling till förmån för Vit julaktiviteter för barn. I skrivande stund har fyra privatpersoner ”tjuvstartat”, varav en är Tess Liind.

– Förra året hade vi ett tjugotal insamlare. I år hoppas vi på att kunna dubbla det och inspirera fler att starta en insamling. Hundra insamlingar är drömmen, säger Laura Luna.

 

Bild av vitjultårta

Peppis.

Förhoppningen är också att IOGT-NTO:s 23 distrikt från norr till söder ska starta egna insamlingar. Till det distrikt som lyckas samla in 50 000 kronor har Laura Luna sytt en ”Peppis” (Vi juls maskot) i människostorlek att använda i framtida kampanjer.

– Den går inte att köpa eller beställa på något annat sätt, eftersom det är jag som tagit fram mönstret och sytt den, men jag lovat att för det distrikt som lyckas passera 50 000-kronorsgränsen kommer jag att sätta mig vid symaskinen och sy igen, säger hon.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/taten-arets-vit-jul-insamling/feed/ 0
Alkoholnormer upprätthålls av missuppfattningarhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/alkoholnormer-uppratthalls-av-missuppfattningar/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/alkoholnormer-uppratthalls-av-missuppfattningar/#respond Wed, 07 Nov 2018 08:52:50 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1652374 En majoritet av svenskarna tror att andra tycker att det är svårt att umgås med dem som inte dricker. Men enligt en ny undersökning från IQ är det inte så.]]>

En majoritet av svenskarna tror att andra tycker att det är svårt att umgås med dem som inte dricker. Men enligt en ny undersökning från IQ är det inte så.

På frågan om personen någon gång känt att det är svårt att umgås med vänner utan alkohol svarar få att det är svårt.

När de i stället får frågan om de tror att andra kan uppleva att det är svårt blir resultatet ett helt annat. En majoritet tror att andra tycker att det är svårt att umgås utan alkohol.

Nu startar IQ en kampanj, Alkoholkontraktet, för att lyfta missförståndet.

– Vi försöker synliggöra de vardagsnormer som säger att alkohol ska vara en självklar del i olika sammanhang. Vi hoppas att vi ska få folk att reflektera över hur man påverkas av de här oskrivna reglerna och hur man själv påverkar andra, säger Karin Hagman, vd för IQ.

 

Undersökningen, som Sifo gjort för IQ:s räkning, omfattar personer från 18 år och uppåt. Av de svarande mellan 18 och 35 år tror 63 procent att de uppfattas som tråkiga om de inte dricker.

– Men det är ju inte så! När man vänder på frågan och frågar om de själva uppfattar andra som tråkiga om de inte dricker så gör de inte det, säger hon.

Att många upplever en förväntan på att dricka i olika sammanhang framgår tydligt, främst på krogen.

– Undersökningen visar så tydligt att vi är flockdjur. Vi gör saker för att vi tror att det förväntas av oss.

 

Av undersökningen framgår också att 42 procent undvikit att delta i sociala sammanhang för att slippa dricka alkohol.

– För många är det lättare att avstå från en fest istället för att behöva säga nej till alkohol. Resultatet sätter fingret på de oskrivna regler som finns och att vi tror att det är viktigt med alkohol. Vi måste få upp ögonen för att det är så här. Det är först då vi kan göra något åt det.

Hon hoppas att IQ:s kampanj ska leda till att åtminstone några reflekterar över sitt beteende och inte bidrar till alkoholhetsen.

– Många tycker att det är svårt att säga nej till alkohol eftersom man tror att det signalerar att man säger nej till att vara med gruppen. Men du kanske inte behöver fundera så mycket på vad andra tycker och tänker? Den här undersökningen visar att andra inte bryr sig så mycket som vi tror, säger Karin Hagman.

 

Karin Hagmans tips:

  • Ifrågasätt inte den som väljer något annat än alkohol.
  • Gör det bekvämt och enkelt att välja alkoholfritt när du har gäster.
  • Om du själv inte vill dricka, säg hellre att du vill ha det alkoholfria än att du inte vill ha alkohol. En positiv utgångspunkt gör att andra lättare tar efter. Dessutom behöver ingen annan känna sig ifrågasatt, vilket minskar risken att du själv blir det.
  • Och kom ihåg att de flesta inte bryr sig om vad du dricker. Beslutet ligger hos dig.

 

I kampanjen finns ett antal filmer som IQ hoppas ska ge upphov till diskussion.

 

 

 

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/alkoholnormer-uppratthalls-av-missuppfattningar/feed/ 0
Kritik mot Olofström kommuns drogtester av jobbsökandehttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/kritik-mot-att-olofstroms-kommun-drogtestar-jobbsokande/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/kritik-mot-att-olofstroms-kommun-drogtestar-jobbsokande/#respond Mon, 05 Nov 2018 11:10:13 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1652314 Sedan i våras topsas jobbsökande i Olofströms kommun i syfte att ta reda på om de använder droger. Facket jurist och Alna är kritiska.]]>

Sedan i våras topsas jobbsökande i Olofströms kommun i syfte att ta reda på om de använder droger. Facket jurist och Alna är kritiska.

– Det är beklagligt att offentliga arbetsgivare beter sig på det här sättet. Det känns som om det sprider sig en paranoia bland arbetsgivare där man inte tar någon hänsyn till arbetssökandes och anställdas integritet, säger Annett Olofsson, jurist på LO/TCO Rättsskydd, till tidningen Vision.

 

Robin Öberg, rådgivare på Alna som ägs av fack och arbetsgivare och hjälper parterna med rådgivning om skadligt bruk, dömer ut snabbtestning med topsning.

– Det är en osäker metod med både falska positiva och falska negativa resultat. Ska man testa på ett tryggt sätt krävs laboratorieanalyser, säger han.

 

Kommunens HR-chef Johanna Spånér försvarar topsningen med att Olofströms policy är att kommunen ska ha drogfria arbetsplatser och förebygga missbruk. Kommunen bryter inte mot några lagar; de som topsas är ännu inte anställda och ingen tvingas.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/kritik-mot-att-olofstroms-kommun-drogtestar-jobbsokande/feed/ 0
Kalmar Årets förebyggare: ”Vi drar alla åt samma håll”http://www.accentmagasin.se/forebyggande/kalmar-arets-forebyggare-vi-drar-alla-samma-hall/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/kalmar-arets-forebyggare-vi-drar-alla-samma-hall/#respond Thu, 18 Oct 2018 04:54:13 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1652042 "Kalmar har som nästan ingen annan kommun i Sverige lyckats med att bibehålla ett välfungerade ANDT-förebyggande arbete under många års tid", säger CAN:s direktör Håkan Leifman. ]]>

"Kalmar har som nästan ingen annan kommun i Sverige lyckats med att bibehålla ett välfungerade ANDT-förebyggande arbete under många års tid", säger CAN:s direktör Håkan Leifman.

Årets förebyggande kommun utses av en jury tillsatt av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. I ett pressmeddelande i samband med att priset delades ut vid konferensen Drogfokus i Uppsala skriver de att Kalmars kommun ”på ett föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit och förvaltat ett ANDT-förebyggande arbete.”

En förklaring är tydligheten från politikens sida, säger Håkan Leifman, och fortsätter:

– Ett annat är att kommunen återkommande har deltagit i nationella utvecklingsarbeten. Ett tredje är att drogsamordaren varit exceptionellt drivande och sannolikt slitit ut dussintal par skosulor under sina år, säger Håkan Leifman.

 

Roger Holmberg, ordförande för socialnämnden i Kalmar kommun, säger att de politiska partierna i kommunen är överens om att drogförebyggande arbete är viktigt:

–När föreningsliv och näringsliv ställer upp helhjärtat blir det bra. Vi drar åt samma håll.

Om priset: Utmärkelsen tilldelas en kommun som uppnår höga poäng i det så kallade preventionsindex, där faktorer som policy och struktur, samverkan och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan ingår.

 

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/kalmar-arets-forebyggare-vi-drar-alla-samma-hall/feed/ 0
Det Isländska undret – finns det?http://www.accentmagasin.se/politik/islandska-undret-finns-det/ http://www.accentmagasin.se/politik/islandska-undret-finns-det/#respond Tue, 16 Oct 2018 04:31:31 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1651881 Sedan några år tillbaka har det talats om hur bra Island är på att förebygga droganvändande bland unga. Men Island är inte särskilt mycket bättre än andra, enligt en isländsk expert.]]>

Sedan några år tillbaka har det talats om hur bra Island är på att förebygga droganvändande bland unga. Men Island är inte särskilt mycket bättre än andra, enligt en isländsk expert.

Ungdomar är nyktrare än någonsin – särskilt på Island. Det har lett till att isländska experter kontaktas från andra länder som vill veta hemligheten bakom framgångarna. Nu kan Accent avslöja att det inte finns någon hemlighet.

– Det viktigaste vi gjort är att slåss för att få behålla alkoholmonopolet. Vi använder alkoholpolitik och opinionsbildning. Och så har vi aktiverat lokalsamhället – precis som forskningen säger att man ska göra, säger Árni Einarsson, chef för Information Center on Alcohol and Drug Prevention på Island, under en konferens i Stockholm anordnad av Nordic Alcohol and Drug Policy Network, Nordan.

Det sättet att arbeta anser han inte är speciellt isländskt.

– Det är mer en nordisk modell, säger han.

Vi har en bra situation, men den är inte så mycket bättre än er.

Han tycker inte att Island är så mycket bättre än andra.

– Vi har en bra situation, men den är inte så mycket bättre än er. Dessutom hade vi ett bättre utgångsläge jämfört med de andra nordiska länderna, säger han.

Han pekar på några faktorer som han anser viktiga:

– För att alkoholpolitiken ska fungera krävs en konsistens mellan politiken och attityderna hos allmänheten. Det är viktigt att Vínbúðin, vårt monopol, har allmänhetens stöd.

Bolaget brukar komma i topp tre när de populäraste företagen utses.

– Mellan 70 och 80 procent tycker att 20-årsgränsen för att köpa alkohol är bra. En majoritet skulle vilja sänka promillegränsen för att köra bil från 0,5 till 0,2 eller 0,25. Till och med alkoholskatterna är folk nöjda med, säger han.

Smolket i glädjebägaren är politikerna som med jämna mellanrum försöker avskaffa alkoholmonopolet.

 

På Island går en procent av alkoholskatten till en fond för folkhälsa. Där kan skolor och föreningar söka pengar för olika projekt.

– Det är inte alla som gör fantastiska saker för pengarna, men de har i alla fall aktiverats och tänkt lite på frågan. Det är viktigt att känna sig delaktig, säger han.

Det är en stor hjälp för föräldrar.

En annan sak som skiljer Island från övriga nordiska länder är utegångsförbud för unga, mellan 13 och 16, på kvällarna. På sommaren får de inte vara ute efter midnatt och på vintern ska de vara hemma klockan 22.

Árni Einarsson, chef för Information Center on Alcohol and Drug Prevention på Island. Foto: Eva Ekeroth

– Det är en stor hjälp för föräldrar att ha lagen att hänvisa till. När den infördes var det många som ropade ”polisstat”. Det är det ingen som gör längre, men de här reglerna fanns tidigare så de är inte orsaken till den minskade alkoholanvändningen.

Föräldrar har även i övrigt spelat en stor roll.

– I varje klass har föräldrarna skrivit på att om de får kännedom om att ett barn använder alkohol eller narkotika ska de kontakta barnets föräldrar. Likaså ska de kontakta andra föräldrar om de får kännedom en fest eller liknande där de misstänker att alkohol eller narkotika kommer att förekomma.

 

Sedan 1995 genomförs i de flesta europeiska länder vart fjärde år en gemensam drogvaneundersökning bland skolelever. Det sker på våren det år eleverna ska fylla 16. Undersökningen kallas The European School Survey Project on Alcohol and other Drugs, ESPAD.

– Den är viktig för att samla data och kunskap. Undersökningen ger också möjlighet att visa utvecklingen och göra jämförelser, både över tid och med andra länder, säger Árni Einarsson.

 

Resultaten från de tjugo år som undersökningen pågått visar att andelen 15–16-åringar som någon gång i livet druckit alkohol har minskat i de flesta länder. I Finland, Island, Irland, Norge och Sverige har den minskat mest, med omkring 15 procent. Det enda land som visade en ökning var Kroatien.

Island ligger överlägset lägst. Endast 35 procent av ungdomarna har någon gång i livet smakat alkohol i den senaste undersökningen från 2015. När den första Espad-undersökningen gjordes, 1995, var andelen 79 procent. Motsvarande siffror för Sverige är 65 respektive 89 procent. Så kanske är Árni Einarsson blygsam i överkant när han säger att Island inte är bättre än andra.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/islandska-undret-finns-det/feed/ 0
Håkan Leifman slutar som chef för CANhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/hakan-leifman-slutar-som-chef-can/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/hakan-leifman-slutar-som-chef-can/#respond Wed, 26 Sep 2018 10:36:00 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1651493 CAN:s direktör Håkan Leifman har meddelat att han avgår efter sju år på posten. Vad han ska göra i stället avslöjar han inte, men han kommer att vara kvar inom området.]]>

CAN:s direktör Håkan Leifman har meddelat att han avgår efter sju år på posten. Vad han ska göra i stället avslöjar han inte, men han kommer att vara kvar inom alkohol- och narkotikaområdet.

Håkan Leifman har varit direktör på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, i sju år. Nu meddelar han att han lämnar uppdraget.

– Jag har gjort mitt här. Vi har genomfört stora förändringar under de här sju åren. I nästa steg krävs att hitta former för att förvalta det vi har utvecklat. För det är inte jag rätt person. Jag är nog lite mer av en entreprenör, säger han.

Vad han ska göra när han slutar vill han inte säga.

– Jag har massor av olika idéer och kommer att jobba med olika projekt inom området. Mer kan jag inte säga just nu, säger han.

 

Jobbet på CAN har varit både roligt och krävande.

– Det som har varit roligast är att jag fått träffa så många olika människor runt om i landet: länsombud, medlemsorganisationer och andra som jobbar med frågan. Samtidigt är det ett ganska tungt jobb att leda en organisation med så olika verksamheter.

Något nytt chefsjobb blir det i alla fall inte just nu.

– Jag har varit chef i 12–13 år nu. Det kräver energi att motivera och stötta medarbetare. Nu vill jag vara min egen chef, säger han.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit?

– När det står ”enligt CAN är det så här eller så här”, då blir jag stolt. Stolt över att det vi säger har betydelse. Att vi fått ordning på alla siffror, och kommit förbi åren då vi bara levererar siffror. Nu analyserar vi materialet mer och försöker förklara utfallet. Vi har blivit ett kompetenscentrum på riktigt, säger han.

 

Det har varit lärorika år.

– Man lär sig nya saker på alla arbetsplatser, men det jag lärt mig här är att det går att förändra om man har vilja och goda medarbetare. Men också att det är krävande att arbeta i en organisation som är så lös i strukturen. Det ger visserligen större frihet, men i landstinget och på departementet, där jag jobbat tidigare, har det funnits en överbyggnad. Här måste vi bygga det själva. Samtidigt är det viktigt att vi inte halkar efter utan hänger med och moderniserar oss. Det tar kraft, säger han.

Någon gång i början av nästa år hoppas Håkan Leifman att en efterträdare kommer på plats så han kan sluta.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/hakan-leifman-slutar-som-chef-can/feed/ 0
”Lokalt förebyggande arbete är nödvändigt”http://www.accentmagasin.se/forebyggande/lokalt-forebyggande-arbete-ar-nodvandigt/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/lokalt-forebyggande-arbete-ar-nodvandigt/#respond Tue, 25 Sep 2018 11:36:48 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1651299 Lokalt förebyggande arbete mot alkohol och narkotika är ett nödvändigt komplement till en aktiv politik. Det säger forskaren Johanna Gripenberg.]]>

Lokalt förebyggande arbete mot alkohol och narkotika är ett nödvändigt komplement till en aktiv politik. Det säger forskaren Johanna Gripenberg.

Hon är mycket kritisk till att det inte finns någon myndighet som samordnar och förvaltar goda exempel inom förebyggande arbete. Och Johanna Gripenberg bör veta. I snart tjugo år har hon arbetat med frågorna på STAD.

– På läns- och lokalnivå finns samordnare, men nationellt finns det ingen som har ansvar att förvalta de metoder som visat sig ha effekter, säger hon.

Sedan 1995 har STAD jobbat för att utveckla, implementera och sprida metoder som fungerar.

– Arbetet måste rikta in sig på att begränsa såväl tillgång som efterfrågan. Kanske måste man också påverka samhällets normer. Att begränsa tillgängligheten exempelvis genom priset vet vi är mest effektivt, men även lokalt kan man minska tillgången, säger Johanna Gripenberg.

Hon beskriver processen för ett framgångsrikt förebyggande arbete:

– Först och främst måste man göra en kartläggning av problemen, och därefter en behovsanalys. Sedan identifierar man nyckelaktörer. Det krävs också en bra strategisk plan och tydliga, gemensamma mål. Med ett bra grundarbete blir insatserna så mycket bättre, säger hon.

Hon påpekar att en viktig framgångsfaktor är att mobilisera lokalsamhället.

– Att hitta de viktiga aktörerna och få dem med sig är ett måste. Alla ska känna sig delaktiga, säger hon.

Det är inte alltid självklart vilka som bör vara med.

– Men det är värt att lägga möda på att identifiera dem, säger hon.

Det är viktigt att träffas regelbundet anser hon.

– Man måste ha en samordnare som kallar till mötena och protokollför besluten. På STAD har vi till exempel skrivit avtal med alla samarbetsparter i vårt arbete i krogmiljön. På det viset blir det mindre personbundet och mindre risk att aktörerna inte förstår vad de ska bidra med om någon slutar.

Sedan gäller det att hitta ställen där man når målgruppen.

– Skolan är en populär arena, men det är ju unga vuxna som dricker mest och dem når man inte där. Krogen är däremot en mötesplats som lockar alla grupper av unga. Andra arenor kan vara universitet och högskolor, festivaler, idrotts­evenemang, träningsanläggningar och ungdomsmottagningar.

Uppföljning och utvärdering är andra nödvändiga moment.

– Dels måste man följa upp under processen och kanske revidera planen. Dels måste man utvärdera effekterna. Det är inte alltid lätt att bevisa att något haft effekt. Med Ansvarsfull alkohol­servering började vi i en stadsdel i Stockholm och kunde visa att våldsbrotten där minskade med 29 procent, jämfört med intilliggande stadsdelar. För varje satsad krona tjänade samhället 39 kronor i form av minskade kostnader.

Det är inte alltid ett enskilt projekt i en kommun har möjlighet att göra egna undersökningar för kartläggning och utvärdering.

– Men ofta finns det redan lokala data, skolundersökningar, akutsjukvårdsdata, ungdomsdata eller uppgifter om trafik­onykterhet, som man kan få tillgång till. Vi måste kunna visa att det vi gör har effekt, säger hon.

För små kommuner med begränsade resurser är samverkan med grann­kommuner ett utmärkt alternativ. Att rapportera tillbaka till skattebetalarna, om det är de som finansierar arbetet, anser hon är en skyldighet.

– Media är en viktig kanal för att öka medvetenheten om vilka problemen är, och få stöd för de åtgärder man vill göra. Dessutom kan man uppmärksamma och påverka beslutsfattare den vägen, säger hon.

Att arbeta långsiktigt är viktigt.

– Att förändra människors beteende, särskilt vuxnas, är svårt och tar tid, liksom att mobilisera lokalsamhället, säger hon.

Hon framhåller att man redan i starten ska tänka på fortsättningen.

– Om resultatet blir bra vill man ju att arbetet fortsätter. Därför är det viktigt att redan från början fundera över hur verksamheten ska finansieras när projekt­medlen tagit slut.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/lokalt-forebyggande-arbete-ar-nodvandigt/feed/ 0
Bakfyllehjälm ska avskräcka studenterhttp://www.accentmagasin.se/forskning/bakfyllehjalm-ska-avskracka-studenter/ http://www.accentmagasin.se/forskning/bakfyllehjalm-ska-avskracka-studenter/#respond Mon, 24 Sep 2018 10:40:33 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1651452 27 procent av tillfrågade studenter uppger att deras studier påverkas negativt av alkohol.]]>

27 procent av tillfrågade studenter uppger att deras studier påverkas negativt av alkohol.

En ny undersökning som IQ låtit Sifo göra visar att nästan hälften av de tillfrågade upplevt att de inte kunnat studera dagen efter att de druckit alkohol. Några fler är de som uppger att en annan student försökt övertala dem att dricka mer än vad de först tänkt och tre fjärdedelar av studenterna tror att det är lättare att passa in om man dricker alkohol. Nästan var femte tillfrågad student har haft oskyddat sex i samband med att de druckit alkohol.

– IQ har länge jobbat med studenter och det finns ett stort grupptryck bland högskolestudenter att dricka. Det är en kulturell fråga som behöver väckas. Det upplevs inte som ok att säga nej till alkohol i studentlivet och det är oroande. Där har vi en del jobb att göra, säger Karin Hagman, vd på IQ.

 

Unga med beroendeproblem kan påverkas extra mycket av grupptryck menar Lotfi Khemiri, läkare och beroendeforskare på Beroendecentrum i Stockholm.

– Det är just i denna ålder som människor med sårbarhet i regel utvecklar alkoholproblem, säger han i ett pressmeddelande från IQ.

 

Karin Hagman. Foto: IQ.

IQ lanserar nu en ny kampanj där influencers ska få pröva på en ordentlig baksmälla med hjälp av en 3D-printad hjälm. Hjälmen simulerar de vanligaste symtomen på bakfylla: illamående, huvudvärk, svettningar och nedsatt balans. Men själva hjälmen finns bara i ett exemplar och tanken är att den främst ska visas upp via sociala medier.

– Tanken är att väcka uppmärksamhet kring en viktig fråga och få stunderna att reflektera kring sitt drickande. Sen syftar den också till att studenterna ska få upp ögonen för vår chatbot Bottler, säger Karin Hagman.

IQ har sedan sedan förra året en chatbot som ska coacha studenter i deras drickande. En chatbot är ett interaktivt program man kan skriva till och som kan svara på dina frågor. Med Bottlers hjälp ska studenter kunna sätta upp egna mål för sitt drickande.

 – När du kommer in som ny i studentlivet kan du känna ett behov av att passa in, tre av fyra studenter tror att det är lättare att passa in om man dricker. Då finns risken att man dricker mer än vad man först tänkt och att man utvecklar en beroendeproblematik. Vi vill att studenter ska bli trygga i att dricka mindre och att reflektera kring hur drickandet påverkar deras studier, säger Karin Hagman.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/bakfyllehjalm-ska-avskracka-studenter/feed/ 0
De är proffs på att förebyggahttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/de-ar-proffs-pa-att-forebygga/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/de-ar-proffs-pa-att-forebygga/#respond Thu, 20 Sep 2018 04:49:29 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1651275 Ofta höjs röster för att satsa mer på förebyggande insatser. Men vad är det som fungerar i praktiken? Accent har träffat tre framgångsrika förebyggare.]]>

Ofta höjs röster för att satsa mer på förebyggande insatser. Men vad är det som fungerar i praktiken? Accent har träffat tre framgångsrika förebyggare.

Öckerö

Motiverade och kunniga föräldrar kan göra mycket för att minska ungdomars drickande. I Öckerö har andelen unga som varit berusade minskat från 42 till 12,7 procent sedan 2004.

Enligt Håkan Fransson, drogförebyggare i Öckerö kommun och pappa till Öckerö­metoden, är hemligheten föräldrarna.

– Om alla vuxna i en kommun blir överens om att ingen under 18 år ska dricka alkohol är problemet med ungdomsfylleri i princip redan löst, säger han.

Håkan Fransson deltar i föräldra­möten i årskurs 7–9, där han ger konkreta tips på hur föräldrarna kan försena sina barns alkoholdebut, och varför det inte är bra för barn att dricka, röka eller ta andra droger. Varje år genomförs en drog­­vane­undersökning, och på föräldra- mötena får vuxna en bild av hur situationen ser ut gällande alkohol, tobak och narkotika.

Han uppmuntrar föräldrarna att ta kontakt med varandra, göra gemensamma överenskommelser om utetider och annat, och också att alltid ringa och kolla när ungdomarna ska sova över hos varandra.

– Du älskar ditt barn över allt annat. När du nu vet hur farligt och dumt det är att ditt barn dricker måste du göra allt vad du kan för att göra det omöjligt, säger han.

Vi kan se att även de vuxnas drickande minskar, ibland lika fort som barnens.

I drogvaneundersökningen får barnen även frågan hur deras föräldrars alkoholvanor ser ut.

– Vi kan se att även de vuxnas drickande minskar, ibland lika fort som barnens drickande. Vad jag vet finns det ingen annan metod som lyckats med det, säger Håkan Fransson.

Han är noga med att inte prata om föräldrarnas alkoholdrickande på föräldra­möten.

– Oavsett om föräldrarna är nykterister, dricker måttligt eller väldigt mycket, handlar informationen om barnens drickande. En nyckel till Öckerömetodens framgång är att vi inte lägger oss i vuxnas drickande, säger han.

Illustration: Gunilla Hagström.

Norrtälje

I november 2017 utsågs Norrtälje kommun, för andra gången, till landets bästa förebyggande kommun av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

– Egentligen är det ganska enkelt; samsyn, samverkan och gemensamma mål är nycklarna till framgång, säger Marita Bertilsson, chef för Trygg i Norrtälje kommun, Tink.

Tink startade som ett projekt och Marita Bertilsson har lett arbetet från start.

– Visst jobbade både polisen, social­förvaltningen och andra med förebyggande arbete och trygghetsfrågor även tidigare. Men var och en jobbade på sin kammare och resultatet blev inte så bra, säger hon.

Vid skolavslutningen 2008 samlades 800 ungdomar, många av dem berusade, i Societetsparken. Den kvällen anmäldes 70 brott till polisen. Den yngsta som anmäldes var 12 år. Något måste göras och kommunen avsatte medel för ett två-årigt projekt.

Vid skol­avslutningen 2008 hade vi sjuttio anmälda brott, året därpå sju, 2010 var det tre, och sedan dess har det varit noll.

Inför nästa skolavslutning fördes en dialog med alla berörda politiker, kommuntjänstemän, företagare, polisen – och ungdomarna själva.

– Vi frågade vad de vill göra på skolavslutningen, och de ville ha fest på Mobergs, en populär krog här i stan, med en känd discjockey. Det ordnade vi.

Polisen beslagtog och hällde ut alkohol för ungdomar redan från lunch. För att få ut vuxna under skolavslutningskvällen anordnades en tipspromenad och lokala företag och organisationer engagerades.

– Vår tipspromenad, Walkabout, började kockan 21 i Societetsparken. Där fanns vi och en rad ideella föreningar. Promenaden gick stan runt med frågor utplacerade på strategiska platser. I parken stod kyrkan och serverade korv med bröd, skänkt av en lokal handlare, och vid IOGT-NTO-lokalen bjöds det på alkoholfria drinkar. I Pressbyrån vid busstationen serverades kaffe och kanelbullar.

Prisutdelningen skedde vid midnatt.

– Vi ville ju att så många vuxna som möjligt skulle stanna ute hela kvällen.

Norrtälje är en stor kommun och många har långt hem.

– För att ungdomarna skulle komma säkert hem efter festen ställde bussbolaget upp med bussar.

Hon betonar vikten av att få företagen med sig.

– Över hundra företagare har varit med. Vi har alla samma mål och jobbar tillsammans. Det sänder en tydlig signal.

Arbetet har gett resultat.

– Vid skolavslutningen 2009 hade vi sju anmälda brott jämfört med de sjuttio året före. 2010 var det tre anmälningar, och sedan dess har det varit noll. Numera är det en polis i tjänst, istället för som tidigare fjorton.

Glädjande är också att föräldrarna slutat förse sina barn med alkohol.

– För sådär sex–åtta år sedan var det 17,5 procent av föräldrarna som bjöd sina barn på alkohol. I vissa skolor var det upp till 25 procent. Förra året var det noll. Det är häftigt, säger hon.

Sedan 2009 finns också Mini Maria i kommunen.

– Vi har utbildat både invånare och tjänstemän att de ska anmäla minsta oro dit, till oss, till polisen eller socialtjänsten. Hos Mini Maria får man alltid tid dagen efter. Man är mest benägen att ta emot hjälp när man befinner sig i kris.

Sedan 2010 är Tink en fast verksamhet som även fått ansvar för de ”hårdare” trygghetsfrågorna som dålig belysning, skymmande buskar etcetera. Arbetet underlättas av att alla som arbetar med trygghetsfrågor samlats under samma tak: två fältsamordnare, en integrationsstrateg, en strateg för våld i nära relationer, två föräldraskapsstödjare, en kommunikatör, en folkhälsostrateg, en brottsförebyggare och en chef.

Man har också genomfört invånar­dialoger som visat att det är busstationerna som invånarna upplever som de otryggaste platserna i kommunen.

– Vänthallen i Hallstavik var ett tillhåll. En del var påverkade och det hände att de uppträdde hotfullt mot dem som väntade på bussen.

Där har man nu byggt om och skapat ett kommunalt kontaktcenter.

– Vi har också hyrt en lokal intill där vi har olika verksamheter, som föräldra­utbildning.

Illustration: Gunilla Hagström.

Farsta 

2017 fick preventionssamordnaren Gabriella Luoma och hennes arbetsgivare Farsta stadsdelsförvaltning Stockholm socialförvaltnings tillsynspris. Gabriella Luomas mål är att minderåriga inte ska få tag i folköl och tobak. Alla som säljer folköl eller tobak: kiosker, kvartersbutiker eller stora kedjor, får minst ett besök årligen. De som ligger där ung­domar befinner sig, som till exempel vid skolor, kan vänta sig fler besök.

– Butikerna ska veta att vi har ögonen på dem, säger Gabriella Luoma.

Hon arbetar bland annat med kontrollköp, där hon låter ungdomar som fyllt 18 år, men ser yngre ut, att köpa folköl eller tobak. Om de får handla utan att personalen kollar deras id-handlingar talar Gabriella Luoma direkt med butiksägaren.

– Ofta är de lite skamsna och kan skylla på att det var många i kö, eller att de såg att ungdomen är 18, säger hon.

Kontrollköpen ger resultat, ju fler som görs desto bättre resultat ser vi.

Vid ett tillsynsbesök följs ett protokoll med olika punkter, som butiken sedan får en kopia av.

– Kontrollköpen ger resultat, ju fler som görs desto bättre resultat ser vi. Det är flera som tar legitimation nu, men det är ett långsiktigt arbete, säger Gabriella Luoma, som även delar ut informationspärmar om vad som gäller vid försäljning av folköl och tobak till butikerna, samt de egenkontrollprogram som de ska göra.

De butiker som följer reglerna får ett brev där det står ”Tack för att ni inte säljer till ungdomar under 18 år”

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/de-ar-proffs-pa-att-forebygga/feed/ 0
Fotboll utan fylla samarbetar med beroendecentrumhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/fotboll-utan-fylla-samarbetar-med-beroendecentrum/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/fotboll-utan-fylla-samarbetar-med-beroendecentrum/#respond Tue, 28 Aug 2018 11:46:14 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1650963 Projektet Fotboll utan fylla har på kort tid förbättrat nykterheten vid fotbollsmatcher i Stockholm. Nu tar projektet flera steg till.]]>

Projektet Fotboll utan fylla har på kort tid förbättrat nykterheten vid fotbollsmatcher i Stockholm. Nu tar projektet flera steg till.

Fotboll utan fylla startade 2015 med målet att förbättra nykterheten och minska våldet kring fotbollsmatcher i Stockholm. Projektet beviljades medel för tre år 2015–2017. På den korta tiden har goda resultat uppnåtts.

 – Jag trodde faktiskt inte att vi skulle se så stora effekter på så kort tid, säger Johanna Gripenberg, chef för Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, STAD, som driver projektet tillsammans med IQ och Stockholmsklubbarna.

Resultaten är anmärkningsvärda. År 2015, när den första undersökningen av fotbollspubliken gjordes, hade 50 procent druckit innan de kom till arenan. Två år senare har det sjunkit till 43 procent. Dessutom har deras promillenivå sjunkit från 0,63 till 0,57 promille. Trots att publiken blivit nyktrare ökade andelen som vägrades inträde på arenan från 13 till 33 procent och andelen som nekades servering inne på arenan ökade från 32 till 57 procent.

– Det visar hur mycket mer uppmärksamma både entrévärdar och restauratörer är nu, säger Johanna Gripenberg.

 

I projektet samverkar STAD och IQ med klubbarna AIK, Djurgården och Hammarby, polisen, länsstyrelsen, arenabolagen och restauratörer. Serveringspersonalen får utbildning i ansvarsfull alkoholservering och får träning i att neka att servera den som druckit för mycket.

Andelen kraftigt berusade matchbesökare har sjunkit från tio till sex procent.

– Det kanske inte låter så mycket, men Hammarby IF:s vd räknade ut att det betyder 22 000 färre berusade på Hammarbys matcher under en säsong, säger hon.

En minskning som påverkar fler än de berusade, påpekar hon.

– Det är så många runt om som berörs av en kraftigt berusad person, både på väg till matchen och på hemvägen kan en berusad ställa till med saker som drabbar dem runtomkring. Och så är det familj och vänner nära personen som påverkas. Ju färre berusade desto mindre våld, skadegörelse och obehag för andra, säger hon.

 

I somras meddelade Socialdepartementet att projektet fått medel för 2018.

– Det här är ju inget man kan göra i tre år och sedan lägga ner och tro att problemen är lösta. Vi har sett bra effekter, men det finns utrymme för förbättringar och arbetet måste pågå hela tiden. Det kommer nya personer hela tiden och kunskapen måste hållas uppe, säger hon.

 

Nytt för i år är ett samarbete med Beroendecentrum Stockholm

– När klubbarna stoppar fler besökare från att komma in på arenorna har de uppmärksammat att det ofta är samma personer som blir nekade. Klubbarna värnar om sina supportrar. Därför vände de sig till oss för att få hjälp. Vi tog kontakt med Beroendecentrum Stockholm för att se om vi kunde samarbeta, säger hon.

På Beroendecentrum Stockholm var man snabbt med på noterna och nu har samarbetet blivit verklighet.

– Vi jobbar sedan tidigare med STAD på ett liknande sätt med krogpersonal. Det gäller att få in dem på en gång. Får de en lapp i handen med uppmaning att ringa ett nummer blir det ju inte av, säger Johan Franck, professor och verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

 

I stället har Fotboll utan fylla fått en kontaktperson på Magnus Huss-mottagningen i centrala Stockholm och ett direktnummer som klubbarnas SLO-er (Supporter Liaison Officer, kontaktpersonen mot supportrarna) kan ringa och snabbt få en tid för den berörda.

– I princip får de tid dagen efter eller kanske till och med samma dag. Klubbarnas SLO-er är enormt viktiga och väldigt bra. De kan också följa med personen till mottagningen vid första besöket.

 

Syftet är att tillgängligheten till behandling ska vara hög.

– Det är en metod, Skellefteå-modellen, som utvecklats för rattonyktra och som vi använt ett tag i ett rattfylleriprojekt. När polisen tar fast någon för rattfylleri ska de kunna köra personen direkt till oss. Det sättet att arbeta har vi använt för krogpersonal och nu för fotbollssupportrar.

Det första besöket är en tröskel.

– De behöver få kontakt innan ruelsen sätter in. Så fort de kommit till oss och träffat en trevlig person blir det mycket lättare att komma tillbaka. Man vet vem man ska träffa nästa gång och förstår att man inte blir kritiserad eller dömd, säger han.

 

Fotboll utan fylla fortsätter att utvecklas och sprider sig nu till övriga landet.

– Vi har börjat samarbeta med IFK Norrköping och har inlett en kontakt med Malmö FF. Även andra klubbar har hört av sig. Det har också hört av sig personer från andra idrotter som ishockey och bandy. Det är jätteroligt att initiativet kommer från klubbarna själva, säger Johanna Gripenberg.

Hon skulle önska att STAD fick ett nationellt uppdrag att utveckla och förvalta metoden.

– Det borde vara en myndighet som har ansvar för att förebygga och förvalta förebyggande metoder som fungerar. Men nu gör det inte det och då skulle vi gärna få det uppdraget. Vi försöker hjälpa till så gott vi kan även utanför Stockholm, men det är inte alltid vi har möjlighet, säger hon.

Det finns också ett internationellt intresse.

– Vi har varit och föreläst i flera länder, både Europa och USA, säger hon.

För en tid sedan ringde ett företag som fått i uppdrag av Quatar att förhöra sig om STADs metoder inför fotbolls-VM 2022.

– De hade läst artiklar vi skrivit och blivit intresserade. I ett land där man inte ens dricker alkohol blir det förstås ännu viktigare att personalen får utbildning om de ska servera alkohol. Man kan ju tycka att Quatars lagar skulle gälla, men så var det ju inte i Brasilien. Bra att de är ute i god tid och roligt att de uppmärksammat vårt arbete, säger Johanna Gripenberg.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/fotboll-utan-fylla-samarbetar-med-beroendecentrum/feed/ 0
Lockout från restauranger motverkar våld i Sidneyhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/lockout-fran-restauranger-motverkar-vald-sidney/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/lockout-fran-restauranger-motverkar-vald-sidney/#respond Mon, 20 Aug 2018 06:46:16 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1650372 Lock-out, för den som lämnar restaurangen de sista timmarna före stängning, har minskat våldet i Sidney. Och slumpvisa blåstester har räddat 7 000 liv i trafiken sedan 1982.]]>

Lock-out, för den som lämnar restaurangen de sista timmarna före stängning, har minskat våldet i Sidney. Och slumpvisa blåstester har räddat 7 000 liv i trafiken sedan 1982.

Efter klockan ett på morgonen släpps ingen som lämnar restaurangerna i Sidney in igen – trots att restaurangen har öppet två timmar till. Och det har givit resultat. Våldet på gatorna har minskat.

– Ändå har musikindustrin och underhållningsbranschen protesterat. De hävdar att Sidney har blivit en tråkigare stad. Tydligen krävs blod på gatan för att de ska tycka det är roligt, säger Ross Homel, kriminolog och preventionsforskare från Australien.

Däremot fungerade inte samma sak när det testats på krogar som stängde fem och lock-outen började klockan tre. Lock-outen infördes efter ett dödsfall där en ung man miste livet efter ett enda knytnävsslag.

– Att tvinga restaurangerna att stänga tidigare är inte politiskt gångbart. Det här blev en kompromiss, säger han.

 

Ross Homels tankar och idéer ligger till grund för delar av det arbete som STAD, Stockholm förebygger alkohol och drogproblem gör, till exempel Ansvarsfull alkoholservering.

Han arbetade på liknande sätt i Surfers Paradise, en stadsdel i Gold Coast i Queensland, i sin tur inspirerad av Addiction Reaserch Foundation i Kanada.

– Men era resultat är mycket bättre. Ni är ju bäst i världen, säger han.

Till en början fungerade satsningen bra även i Australien.

– Personalen blev stoltare över sitt arbete och publiken trivdes bättre.

Ändå rann arbetet ut i sanden.

– I Australien har vi problem med hög alkoholkonsumtion. Det förekommer mycket våld på uteställen och ägarna vet om det, men de hade inget incitament att fortsätta arbetet. Polisen förstod inte det preventiva syftet och hälsodepartementet brydde sig inte. De såg inte sin vinst i det hela, säger han.

Foto av Ross Homel

Ross Homel Foto: Eva Ekeroth

Ross Homel anser att utmaningen fortfarande är densamma för förebyggande arbete.

– Man måste ha ett gemensamt mål och presentera forskning för att visa att det fungerar. För att lyckas måste man få de olika myndigheterna att tänka likadant. Alkoholrelaterat våld trivialiseras, åtminstone tills någon dör. Men allvarliga problem kräver allvarliga lösningar, säger han.

Det gäller också att välja måttstock med omsorg.

– I Australien jobbar vi mycket med rattonykterhet och slumpvisa utandningstester. Resultatet av polisens arbete ska då inte mätas hur många som åkt fast, utan om olyckorna har minskat eller inte, säger han.

Själv har han fått blåsa tre gånger de senaste 12 månaderna.

– Hög synlighet utanför pubar gör att upptäcktsrisken uppfattas som hög. Det sättet att arbeta har räddat 7 000 liv sedan 1982, säger han.

 

Ross Homel talar om de risker han ser.

– Alkoholen är en viktig faktor. Men det finns annat som påverkar: om den som dricker har en tendens att bli aggressiv, om personen är ung och man till exempel. Även lokalen påverkar. Är det köer och trångt blir det mer våld, liksom om det är smutsigt och ofräscht.

Det handlar också om attityder.

– Är den sociala omgivningen tillåtande till aggressivitet? Vilka konsekvenser riskerar man? Om berusningsgraden är hög och om illegala aktiviteter, som droghandel och prostitution förekommer är också riskerna högre.

Personalen har stor betydelse.

– Tydliga roller och personal som har förmåga att upptäcka och avvärja konfliktsituationer minskar riskerna, liksom om alkohol serveras på ett ansvarsfullt sätt, säger han.

 

Att förändra människors normer är svårt.

– Men om reglerna ändras så att människor tvingas ändra sitt beteende så följer attityderna efter. När människor befinner sig i chock finns en beredskap för förändring, då får man passa på och handla snabbt, säger han.

Han räknar upp vilka åtgärder som har störst effekt för att förebygga våld:

– Reglerad fysisk tillgänglighet till alkohol, med pris och öppettider. Utbilda krogpersonalen, kontroll av att lagar och regler följs och lokalt förebyggande insatser, även om långtidseffekter bara uppmätts i Sverige.

Vad man däremot inte ska göra om man vill förebygga våld är han övertygad om.

– Det är onödigt att lägga energi på goda idéer som saknar evidens, att ägna sig åt interventioner som utgår från att några få individer är problemet, eller tekniska gimmickar som ID-scanners för att avslöja falska legitimationer.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/lockout-fran-restauranger-motverkar-vald-sidney/feed/ 0
Föräldrar oroliga för skolavslutningenhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/foraldrar-oroliga-skolavslutningen/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/foraldrar-oroliga-skolavslutningen/#respond Fri, 08 Jun 2018 04:42:15 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1650041 Föräldrar tror att tonåringar dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Tonåringar själva tror inte att det är så vanligt, och tycker det är bra att föräldrar inte köper ut.]]>

Föräldrar tror att tonåringar dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Tonåringar själva tror inte att det är så vanligt, och tycker det är bra att föräldrar inte köper ut.

Många förknippar skolavslutningar med fylleri och bråk. I en ny undersökning från IQ säger en majoritet av föräldrarna, 85 procent, att de tror att det är vanligt att minderåriga dricker alkohol i samband med skolavslutningen. 34 procent är oroliga för att deras egna tonårsbarn ska dricka. Bland ungdomarna själva är det endast 65 procent som tror att det är vanligt.

 

Ungdomar tycker att det är bra att föräldrar inte köper ut alkohol åt dem. I det instämmer hela 90 procent. 87 procent tycker också att det är bra att föräldrarna hjälper till med anledningar att inte dricka. Föräldrar är också de som ungdomarna tycker är bäst lämpade att tala med dem om alkohol.

– I samband med skolavslutningen är det många unga som dricker alkohol men du som förälder har stora möjligheter att se till att det inte blir så. Genom att prata med ditt barn om alkohol och vilka regler som gäller minskar du risken att ditt barn råkar illa ut på grund av alkohol och visar samtidigt att du bryr dig, säger Karin Hagman, vd på IQ, i ett pressmeddelande.

 

Den allra sista skolavslutningen, studenten, är kanske också den mest alkoholtäta. Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, och Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN tar upp studenten i podden #ballainteur, från 2017. Där intervjuas Alice Ekengren, insatschef för studentfirande i Stockholm, och Anna Alvenstål, blivande student från Sollentuna.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/foraldrar-oroliga-skolavslutningen/feed/ 0
Ingen alkohol på Brommapojkarnas hemmamatcherhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/ingen-alkohol-pa-brommapojkarnas-hemmamatcher/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/ingen-alkohol-pa-brommapojkarnas-hemmamatcher/#respond Wed, 09 May 2018 06:10:43 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1649609 På Grimsta IP spelas stockholmsderby utan bråk – och utan fylla. Klubben har tagit ett principbeslut att inte servera alkohol.]]>

Vid allsvenska fotbollsmatcher, särskilt derbyn, handlar det ofta om slagsmål mellan fulla supportrar. Många drar sig för att ta med sina barn på matcherna. Men på Grimsta IP spelas stockholmsderby utan bråk – och utan alkohol.

Solen lyser över Grimsta IP. Det är söndagseftermiddag och sommaren har kommit till Stockholm och Vällingby, där Brommapojkarnas hemmaarena ligger. Det ska strax bli allsvenskt derby. Djurgården kommer på besök.

Publiken strömmar till; mest djurgårdssupportrar i blårandiga tröjor. På den ena kortsidan vajar stora flaggor med symboler för både Djurgården och supporterklubben, Järnkaminerna. Mitt emot, där BP:s hejaklack borde stå, sitter några få personer utspridda, fler blårandiga än röd/svarta. Bakom dem tronar en stor hoppborg där barn köar för att komma in och hoppa.

 

Vår publik består mest av våra ungdomsspelare och deras familjer.

Djurgårdsklackens sång ljuder över arenan redan innan matchen börjat, medan BP:s supportrar står tysta i änden av ena långsidan. Där har de hängt upp en svart banderoll där det står Bromma support med röda bokstäver. Längre ner har någon textat ”BP bäst i stan” med stora svarta bokstäver på något som ser ut som ett lakan.

– Vår publik består mest av våra ungdomsspelare och deras familjer, men ofta krockar seniorlagetsmatcher med ungdomslagens så de är inte så frekventa besökare. Sedan har vi en del äldre, som kanske spelat i BP tidigare, som kommer, säger Peter Appelquist, kommunikationsansvarig på Brommapojkarna.

Djurgårdsklacken hejar fram sitt lag. Foto: Eva Ekeroth

Så sätter matchen i gång. Djurgårdsklacken sjunger sig igenom hela matchen och hejar på sitt lag, BP:s supportrar drar i gång en hejaramsa vid två tillfällen, i övrigt fortsätter de vara tysta.

– Vi har ingen tradition av mycket publik, klassiska supportrar och hejaklack. Det är något vi gärna skulle vilja bli bättre på, men då krävs det lite mer sportsliga framgångar; att vi hänger kvar i allsvenskan och att damerna går upp. De andra Stockholmslagen har en 100-årig tradition av seniorfotboll och vi har bara tio, säger Peter Appelquist.

BP:s klack är betydligt mindre och tystare. Foto: Eva Ekeroth.

Matchen är långsam och ganska tråkig. Dock saknas inte dramatik. Spelarna envisas med att ideligen nicka bollen, vilket leder till att de vid flera tillfällen stöter ihop med varandra. Vid två tillfällen blir kollisionerna så allvarliga att spelare blir liggande på planen och måste bytas ut.

Efter 27 minuter blåses matchen av och spelarna lämnar planen. Publiken tittar frågande på varandra. Speakern börjar prata reklam och kommenterar inte vad som hänt.

Några djurgårdssupportrar letar information på internet och får fram att en domare fått en flaska i huvudet. Eftersom han befann sig vid djurgårdsklacken när det hände är supportrarna oroliga för att matchen ska brytas, BP tilldömas segern och därmed tre poäng. Speakern informerar publiken att matchmöte mellan de båda lagen, domarna och polisen pågår och att mötet avgör om matchen ska spelas färdigt.

 

Som väl är visar det sig inte vara någon flaska i huvudet utan den backande domaren har kolliderat med en funktionär. Matchen fortsätter. Strax efter avbrottet gör hemmalaget BP matchens första mål.

 

Vi har ett principbeslut på att inte servera alkohol. Det har vi haft ända sedan vi började spela seniorfotboll.

 

I pausen köar den drygt 4 000 hövdade publiken för att köpa kokt korv med bröd, läsk, kaffe och godis i kiosker och cafeterior. Någon alkoholhaltig dryck serveras inte.

– Vi har ett principbeslut på att inte servera alkohol. Det har vi haft ända sedan vi började spela seniorfotboll. Brommapojkarna är i första hand en ungdomsklubb. Ungdom, idrott och alkohol hör inte ihop, säger Peter Appelquist.

Men skulle ni inte kunna tjäna pengar på ölförsäljning?

– Jo, när större följen från bortalag, som är vana vid att det serveras på arenan, kommer så förväntar de sig att det går att köpa öl. Då skulle vi nog kunna tjäna en del, men vi har inte räknat på vad vi förlorar på att inte sälja. Det är inte aktuellt, säger han.

 

Poliser och ordningsvakter står i klungor och småpratar i solskenet. Några ordningsproblem märks inte av.

– Det är väldigt lugnt, men varje match är individuell och matchen är inte slut än, säger Oscar Löfgren från polisens regionala ordningsgrupp.

Några alkoholpåverkade personer har han sett.

–  Men ingen som varit överförfriskad, säger han.

Varken han eller hans kollegor tror dock att det har någon större betydelse att det inte serveras någon alkohol på arenan.

– Nej, det beror nog mer på att det är mindre folk och en mindre arena här. De som dricker ser nog till att göra det redan innan de kommer. Fast det är klart att det inte är någon fördel om de kan fylla på inne på arenan, säger han.

 

Något bråk blir det inte. Inga fler mål heller. Besvikna djurgårdssupportrar buar åt sitt lag och lämnar med hängande huvuden arenan.

 

 

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/ingen-alkohol-pa-brommapojkarnas-hemmamatcher/feed/ 0
Läkare kräver alkoholfria operationerhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/lakare-kraver-alkoholfria-operationer/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/lakare-kraver-alkoholfria-operationer/#respond Fri, 04 May 2018 13:12:02 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1649578 Nu uppmanar svenska läkare patienter att avhålla sig från att dricka alkohol innan de ska opereras. På så vis räknar läkarna med att minska risken för komplikationer.]]>

Nu uppmanar svenska läkare patienter att avhålla sig från att dricka alkohol innan de ska opereras. På så vis räknar läkarna med att minska risken för komplikationer.

Som Accent skrivit om tidigare kan patienten minska risken för komplikationer i samband med operation genom att avstå alkohol veckorna närmast före operationen.

Nu skriver Svenska läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren och tio andra läkare, samtliga ordförande för olika kirurgiska specialistföreningar, på DN-debatt att en miljon svenskar dricker så mycket att en alkoholfri månad före operation kan halvera risken för komplikationer.

– Detta gäller särskilt den miljon svenskar med för hög alkoholkonsumtion, som har ett så kallat riskbruk, säger Roger Olsson, projektledare för Stark för kirurgi – stark för livet inom Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, och en av initiativtagarna till uppropet, i ett pressmeddelande från Svenska läkaresällskapet.

 

I artikeln hänvisar författarna till att forskning visar att risken för komplikationer är fördubblad för kvinnor som dricker mer än nio standardglas per vecka, eller en man som dricker mer än 14. Ett standardglas innehåller 12 gram ren alkohol, vilket motsvarar 33 cl starköl, 12–15 cl vin eller knappt fyra cl sprit.

Främst är det konsumtionen de sista veckorna före operationen som påverkar.

– Orsakerna till de ökade riskerna för komplikationer är ökad blödnings- och infektionsrisk, belastning på hjärta och kärl, med bland annat förhöjt blodtryck, hjärtrytmrubbning och hjärtsvikt, samt stressbelastning med förhöjd adrenalinkoncentration, säger Roger Olsson.

 

Efter fyra–åtta veckor utan alkohol har kroppen återställts och de ökade riskerna försvunnit eller åtminstone minskat betydligt.

Därför uppmanar läkarna nu patienter att efterfråga information om alkoholfria operationer, Sveriges opererande kliniker att införa rutiner för alkoholfria operationer, samt Sveriges sjukvårdshuvudmän att starta ett organiserat arbete för genomförande av alkoholfri operation.

År 2015 visade en undersökning från Svenska Läkaresällskapet att 85 procent av verksamhetscheferna i ortopedi, kirurgi och gynekologi hade ett vårdprogram som syftade till rökfrihet vid operation, medan endast 25 procent hade det för alkoholfrihet. Artikelförfattarna anser att det medför att patientsäkerheten är eftersatt.

 

Hanne Tønnesen, professor vid Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet, redogjorde i en tidigare artikel på Svt nyheter för en studie hon var med och genomförde 2015 att bland dem som dricker mer än tre glas per dag får var tredje komplikationer efter en liten operation, som ankelbrott.

– Det visar sig att det inte hjälper att reducera konsumtionen inför kirurgi. De måste sluta dricka helt, säger hon.

I en annan studie lät de en grupp äta middag och dricka fyra–fem glas vin under en kväll.

– Det tog en–två veckor innan försökspersonernas immunförsvar var helt återställt, säger Hanne Tønnesen, till Svt.

 

Läs också:

Alkohol försämrar överlevnad efter operation.

Läkarnas förslag: inför alkoholfri operation.

Akademiska sjukhuset först i landet med alkoholstopp inför operation.

Därför inför Östergötland alkoholstopp inför operation.

Alkoholstopp inför operation sprider sig i landet.

Alkoholstopp inför operation allt vanligare.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/lakare-kraver-alkoholfria-operationer/feed/ 0
Kritik mot alkolåsregler: ”Kommer att kosta liv”http://www.accentmagasin.se/politik/kritik-mot-nya-alkolasregler-kommer-kosta-liv/ http://www.accentmagasin.se/politik/kritik-mot-nya-alkolasregler-kommer-kosta-liv/#respond Wed, 25 Apr 2018 12:58:56 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1649463 EU-anpassningen kommer att kosta människoliv. Det anser MHF om nya regler som försvårar för rattfylleridömda att få köra bil med alkolås. ]]>

EU-anpassningen kommer att kosta människoliv. Det anser MHF om nya regler som försvårar för rattfylleridömda att få köra bil med alkolås.

När EU-kommissionen gick igenom alla medlemsländernas körkortslagar för att se att EU:s direktiv tillämpas, fick Sverige kritik för sitt alkolåsprogram. Det tillät personer som dömdes för rattfylleri, med eller utan beroendediagnos, att direkt ansöka om att delta i programmet. De kunde då behålla sitt körkort mot att de installerade ett alkolås i bilen och gick på regelbundna medicinska kontroller.

 

Men från den 1 mars i år gäller nya regler i Sverige. Detta som en följd av EU:s kritik. De innebär att en person som döms för rattfylleri och har ett diagnosticerat beroende, först måste bevisa sin nykterhet i minst sex månader för att därefter kunna ansöka om alkolås.

EU har inte förstått det svenska programmets rehabiliteringseffekt, menar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF.

– Alkolåsprogram är dubbelt så effektivt som de flesta andra rehabiliteringsformer. Det som nu händer är att den grupp som programmet har störst betydelse för inte längre får möjlighet att delta. Antalet återfall i rattfylleri kommer att öka. EU-anpassningen kommer att kosta människoliv, säger han.

 

Det som händer är att den här personen några år senare riskerar att döda sig själv eller andra, alkoholpåverkad och utan körkort.

 

Enligt Lars Olov Sjöström visar forskning under 1990-talet att närmare 59 procent av de rattfyllerimisstänka förarna hade ett problematiskt förhållande till alkohol.

– Rattfylleri speglar ett samhällsproblem. EU tänker att genom att dra in körkortet har vi hindrat rattfylleristen från att köra. Men det som händer är att den här personen några år senare riskerar att döda sig själv eller andra, alkoholpåverkad och utan körkort, säger han.

 

Under 2017 återkallades 5 694 körkort i Sverige som en följd av rattfylleri och 1620 drogs in på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende. Att återkalla körkortet är inte en straffrättslig åtgärd, utan en trafiksäkerhetsåtgärd. Straffet är att den som kört onykter döms till böter eller fängelse.

Transportstyrelsen beviljade ungefär 1 700 körkort med villkor om alkolås under 2017.

 

Många har tack vare detta kommit tillrätta med sin alkoholproblematik menar Lars Olov Sjöström.

–Vi vet också att personer som lagförts för rattfylleri och fått körkortet återkallat ökar sin alkoholkonsumtion och återfaller i rattfylleribrott. Förmodligen för att det inte satts in några som helst insatser mot alkoholanvändningen, säger han.

Han har uppvaktat EU-kommissionens generaldirektör, ansvarig för frågan, tillsammans med en forskare från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. som nu utvärderar programmet med alkolås.

– Generaldirektören är närmast förvånad att man inte har diskuterat detta från svenska myndigheters sida. Jag är besviken på politikerna som klubbat igenom en kraftig försämring, som ger en negativ effekt i trafiken, och för folkhälsan. Jag anser att Transportstyrelsen borde pekat på forskning och erfarenhet från Sverige.

 

Sverige och EU-kommissionen förde en dialog om det här och Sveriges ståndpunkt var hela tiden att den här gruppen borde omfattas.

 

Pär-Ola Skarviken, utredare på körkortsavdelningen på Transportstyrelsen säger att myndigheten försökte argumentera på samma sätt som MHF, men utan framgång.

–Sverige och EU-kommissionen förde en dialog om det här och Sveriges ståndpunkt var hela tiden att den här gruppen borde omfattas. Men EU stod på sig och hade vi inte ändrat våra regler hade det blivit en fråga för EU-domstolen, säger han.

I en del andra EU-länder finns alkolåsprogram. Både Lars Olov Sjöström och Pär-Ola Skarviken menar att det finns misstankar om att andra länder inte är lika noga med att kontrollera dömda personers beroendediagnoser. Då försvinner själva problemet och de kan delta i programmet.

–De efterforskar överhuvudtaget inte eventuella beroendediagnoser. De vet inte och kommer inte att ta reda på om deltagarna i alkolåsprogrammet har ett alkoholberoende, säger Lars Olov Sjöström på MHF.

Ett annat sätt att komma runt reglerna är att ta bort frivilligheten och döma en person att delta i ett alkolåsprogram.

– Det är en fråga för lagstiftaren, men hittills har Sverige inte valt den vägen, säger Pär-Ola Skarviken på Transportstyrelsen.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/kritik-mot-nya-alkolasregler-kommer-kosta-liv/feed/ 0