AccentAccent http://www.accentmagasin.se Sveriges största tidning om droger och nykterhet Tue, 28 Mar 2017 06:10:55 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.3 Kanada legaliserar cannabis nästa århttp://www.accentmagasin.se/politik/kanada-legaliserar-cannabis-nasta-ar/ http://www.accentmagasin.se/politik/kanada-legaliserar-cannabis-nasta-ar/#respond Tue, 28 Mar 2017 05:09:17 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1642967 Det har varit på gång i flera år, men igår kom uppgifter om att Kanada kommer legalisera cannabis från den 1 juli 2018.]]>

Det har varit på gång i flera år, men igår kom uppgifter om att Kanada kommer legalisera cannabis från den 1 juli 2018.

President Justin Trudeau har haft legalisering på agendan sedan han tillträdde posten 2015. Men det var först igår som uppgifter som när detta kommer äga rum nådde det kanadensiska public service-bolaget CBC. Detta rapporterar SVT.

 

En kommission har utrett hur legaliseringen kan genomföras och det officiella förslaget förväntas komma i mitten av april. Enligt de uppgifter som CBC tagit del av kommer lagförslaget föreslå en åldergräns på 18 år men det kommer också finnas utrymme för provinserna att sätta en högre åldergräns. Det förväntas bli provinserna som ansvarar för regelverken kring försäljning och distribution av cannabis.

 

Kommissionen föreslår att privatpersoner ska få inneha upp till 30 gram cannabis och odla fyra plantor i hemmet. Cannabiskonsumtion ska tillåtas i specifika lokaler och cannabisprodukter ska inte få blandas med alkohol, tobak, nikotin eller koffein enligt förlaget.

 

Justin Trudeaus liberala parti har varit tydliga med sin linje när det kommer till cannabis i flera år. De anser att den rådande narkotikalagstiftningen inte fungerar och att personer som ertappas med små mängder cannabis inte bör straffas. Istället vill man genom att legalisera cannabis kunna reglera marknaden och se till att vinsterna inte hamnar i kriminella nätverk. Samtidigt vill man höja straffen för de som kör bil påverkade eller förser minderåriga med cannabis.

 

Kanada kommer därmed att bli det andra landet, efter Uruguay, att helt legalisera cannabis.

 

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:


»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/kanada-legaliserar-cannabis-nasta-ar/feed/ 0
Känsligt läge – hur informera om alkohol och hälsa?http://www.accentmagasin.se/politik/kansligt-lage-hur-informera-om-alkohol-och-halsa/ http://www.accentmagasin.se/politik/kansligt-lage-hur-informera-om-alkohol-och-halsa/#respond Mon, 27 Mar 2017 12:54:08 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1642939 Att vår livsstil påverkar risken att drabbas av olika sjukdomar står klart. Men det kan vara svårt att informera utan att skuldbelägga.]]>

Att vår livsstil påverkar risken att drabbas av olika sjukdomar står klart. Men det kan vara svårt att informera utan att skuldbelägga.

Allt oftare kommer rön som tyder på att vår livsstil kan påverka ifall vi drabbas av diverse sjukdomar och för tidig död. I särskilt fokus står de sjukdomar som de flesta av oss kommer att dö av: hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Vad och hur mycket vi äter, dricker, rör på oss och stressar – allt påverkar.

Men när nya fakta om livsstilens betydelse ska föras ut innebär det också en risk att de som redan drabbats känner sig skuldbelagda. Det fick Cancerfonden erfara när deras kampanj Nej till cancer mötte så starka protester att den hastigt drogs in.

Kampanjen byggde på det faktum att en tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas genom sunda livsstilsval. Budskapet uppfattades dock av många som att man skulle kunna välja bort cancer.

Beata Fejer. Foto: Privat

– ”Nejet” uppfattades inte väl av drabbade och anhöriga. De tyckte att vi skuldbelade dem. Ingen har ju sagt ”ja” till cancer, säger Beata Fejer, PR- och kommunikationsstrateg på Cancerfonden.

Hon tror att orsaken till den starka reaktionen var att kampanjen blev för personlig och pekpinneaktig.

– När det kommer för nära en själv och ens levnadsvanor blir det personligt. Vem ska ha rätt att tillrättavisa oss och säga att vi ska avstå från att röka, dricka och sola i solarium?

Efter att kampanjen drogs in gjorde Cancerfonden en analys för att kartlägga vad som gick snett.

– Vi hade använt oss av samma slogan, Nej till cancer, tidigare, vid cancergalan till exempel. Då var det ingen som reagerade, men då var den i ett större sammanhang. Nu körde vi en kampanj under 30 dagar med 30 nej. Då blev det bara korta budskap i olika medier, utan möjlighet till förklaring, säger Beata Fejer.

Att testa kampanjbudskap mer på målgruppen är en lärdom Cancerfonden dragit.

– Vi borde testat ännu mer än vi gjorde innan vi körde igång kampanjen, särskilt när det gäller så korta och förenklade budskap som det inte finns utrymme att förklara. Sedan kanske det är bättre att fokusera på vad man ska göra för att förebygga cancer, i stället för vad man inte ska göra. Men det är givetvis alltid lättare att vara efterklok, säger hon.

Cancerfonden har inte avskräckts från att arbeta med kampanjer.

– Att vi ska fortsätta att informera om cancerrisker är vi helt övertygade om. Kunskapen om till exempel alkoholens roll för cancer är det många som saknar. Vi måste fundera över hur vi kan jobba med prevention utan att det missuppfattas. Vad vi ska säga vet vi, men vi måste fundera mer över hur vi säger det. Vi kanske inte ska säga till folk att de ska sluta dricka alkohol, men de ska åtminstone veta att alkohol kan orsaka cancer och hur den gör det. Sedan kan de dra sina egna slutsatser, säger Beata Fejer.

Det är lätt att hamna i skuldbeläggningsfällan när det handlar om att försöka förändra människors livsstil. Jonna Lappalainen är doktor i filosofi och arbetar som lärare, forskare och föreståndare vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hon tror att människors reaktion avgörs av hur man informerar.

– Min upplevelse är att det ofta finns en moralisk dimension, och att man hellre skrämmer än informerar, säger hon.

Särskilt känsligt anser hon det vara när det gäller kvinnor, som vid sambandet mellan alkohol och bröstcancer.

– Kvinnors kroppar har omgivningen, särskilt män, länge försökt kontrollera. Det gäller allt från hur man ska se ut till amning. Emancipationen handlar mycket om att själv få bestämma över sin kropp. Då kan reaktionen bli kraftig om man uppfattar att någon, återigen, lägger sig i. Det gäller även när tonårsmammor, i all välmening, har synpunkter på längden på dotterns kjol när hon ska gå ut. Det är en kränkning värd att tas på allvar, säger hon.

Vi måste fundera över hur vi kan jobba med prevention utan att det missuppfattas.

Jonna Lappalainen. Foto: Anna Hartwig

Jonna Lappalainen tror också att de korta budskapen är en orsak till protesterna.

– Ger man i stället informationen i ett sammanhang så får man en annan ingång.

När en enskild faktor lyfts ur sitt sammanhang blir det lätt fel.

– När man lyfter upp alkohol som ensam faktor i en informationskampanj framstår det som att man vill hävda att det är enbart människors alkoholintag som leder till att de får cancer. Det tycks som man söker en viss effekt för att avskräcka människor och det är inte helt ärligt. Om man vill informera om hur vårt sätt att leva har effekter på bröstcancer, och att vi genom ett annat leverne skulle kunna minska riskerna att drabbas, skulle det vara ärligare att ta upp alkoholintaget i samband med att man räknar upp samtliga riskfaktorer, säger hon.

Alkohol är ett känsligt ämne.

– Många människor dricker alkohol för att slappna av eller roa sig. De använder alkohol som ett sätt att vila upp sig eller komma ifrån sin ofta stressade vardag eller komplicerade tillvaro. Samtidigt är människor medvetna om de risker som finns förknippade med alkohol. Därför blir relationen till alkohol på en gång både djupt personlig och problematisk.  Det gör att människor inte tänker helt rationellt, säger Jonna Lappalainen.

Kerstin Nordstrand. Foto: Privat

Kerstin Nordstrand, utredare på Social-styrelsen, har tidigare jobbat som distriktsköterska och bland annat träffat föräldrar på Barnavårdscentralen, BVC. Där fick hon ofta tillfälle att prata med föräldrar om levnadsvanor.

– Det finns många anledningar till att föräldrar med små barn bör vara försiktiga med alkohol. Alkohol påverkar omdömet och kan göra att omsorgen sviktar. Man är inte lika vaken och uppmärksam. Men det är svårt att prata om alkohol. Det uppfattas lätt som moraliserande, säger hon.

För att undvika att gå över integritetsgränsen tycker hon att man måste tänka över hur man tar upp frågan.

– Ett sätt att göra det neutralt är att ta upp frågan om alkohol i grupp, till exempel i en föräldragrupp. Då blir det allmänt hållet och inte utpekande, säger hon.

När hon jobbade med föräldragrupper utgick de från barnens upplevelse.

– På temat levnadsvanor visade vi till exempel teckningar som barn ritat om hur de upplever att vara på en fest där vuxna dricker. Att flytta fokus till barnen fungerade bra. Min erfarenhet är att de flesta föräldrar förstår det här och drar ner på sin konsumtion under småbarnstiden, säger Kerstin Nordstrand.

Sven Andréasson. Foto: Accent

På beroendemottagningen Riddargatan 1 är skuldkänslor något man kämpar med hela tiden.

– Patienterna är sina största kritiker. De bär ofta med sig inställningen att om man dricker och skämmer ut sig eller uteblir från jobbet så är man en dålig människa, säger Sven Andréasson, chef för mottagningen.

Miljö och bemötande är viktigt enligt Sven Andréasson.

– Att mottagningen är välkomnande, hur receptionen ser ut och att man möts av trevliga serviceinriktade människor, minskar känslan av stigma. I behandlingen utgår vi från patientens situation och önskemål, på samma sätt som man numera gör inom övriga vården. Det är viktigt att det finns valmöjligheter och möjlighet att ändra inriktning på behandlingen under resans gång, säger han.

Han tycker också att det kan vara svårt att få fram rätt budskap när man ska informera om alkoholens risker.

– Det blev diskussion när kirurger vägrade operera patienter som inte slutade röka. Kirurgerna hade ju sakliga grunder för sina krav, och i praktiken opererade de även dem som inte lyckats sluta, men det uppfattades ändå kränkande. Det var heller ingen som bekymrade sig för den oro kraven orsakade patienterna, säger han.

Ändå är det viktig information för patienten att få, menar han.

– Det är ofrånkomligt att vissa budskap är jobbiga. Det är samma sak när man ska informera gravida kvinnor. Många har druckit innan de visste att de var gravida. Då gäller det att informera på en saklig nivå; att berätta om risken, men att den är liten och att det är bättre att sluta nu än inte alls.

I allmänna kampanjer tycker han att man ska vara försiktig.

– Budskapen kan gärna ges i tredje person: Om man dricker alkohol ökar risken för cancer, hjärt-kärlsjukdom och annat, säger Sven Andréasson.

Liksom Cancerfonden har nykterhetsrörelsen många gånger anklagats för att komma med pekpinnar, vara präktiga och tro att man är bättre än andra. Kritiken kan ha varit både berättigad och helt felaktig. Frågan är känslig.

– Vi pratar hela tiden om hur våra budskap kommer att uppfattas, säger Linda Engström, kommunikations- och påverkanschef på IOGT-NTO.

Men IOGT-NTO:s situation är en annan än Cancerfondens.

– Vårt budskap ska bäras av medlemmarna. De är en folkrörelses största styrka. Vi har nästan 30 000 medlemmar som kan föra ut vårt budskap. Cancerfonden har givare och drabbade. Det är en helt annan sak.

Vårt budskap ska bäras av medlemmarna. De är en folkrörelses största styrka.

Linda Engström. Foto: Jens Wingren

Det är en komplexitet, men också en styrka, säger Linda Engström.

– Vi resonerar om vilket budskap vi vill få fram och hur vi ska anpassa det för att nå den målgrupp vi önskar. De stora kommunikationsinsatserna görs i vårt fall oftast av andra än utbildade kommunikatörer och budskapet passerar flera led, från kommunikatörer till distrikt, föreningar och sedan medlemmarna, innan det når mottagaren.

Det händer dock att även IOGT-NTO kommunicerar direkt till allmänheten. Fyll livet var ett sådant exempel. Under 2013 fanns serien Vinballen och Ökenråttan med i Aftonbladet som en del av den kampanjen. Seriekaraktärerna var tänkta att öka kännedomen om IOGT-NTO bland 30–45-åringar, med humor och igenkänning. Kampanjen bygger mycket på att få uppmärksamhet i sociala medier. I stället fick kampanjen hård kritik internt, bland annat i insändare i Accent, där serien kallades för sexistisk, moralistisk och tondöv.

– Det var ett nytt grepp där det inte var medlemmarna som var budskapsbärare, vilket var ett ovant upplägg. Oavsett vad man tycker om kampanjen så ställde den alkoholnormen på sin spets, säger Linda Engström.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/kansligt-lage-hur-informera-om-alkohol-och-halsa/feed/ 0
Ökad risk för stroke med alkoholhttp://www.accentmagasin.se/missbruk/okad-risk-stroke-med-alkohol/ http://www.accentmagasin.se/missbruk/okad-risk-stroke-med-alkohol/#respond Mon, 27 Mar 2017 06:26:45 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1642917 Varje år drabbas minst 30 000 svenskar av stroke. Många fall kan förebyggas, inte minst genom att dricka mindre alkohol.]]>

Varje år drabbas minst 30 000 svenskar av stroke. Många fall kan förebyggas, inte minst genom att dricka mindre alkohol.

Hög alkoholkonsumtion under lång tid ökar risken för stroke, men en stroke kan också komma vid ett enskilt tillfälle då man druckit mycket. Det skriver Dagens nyheter.

Hjärt-och kärlsjukdomar är de vanligaste orsakerna till att svenskar dör. En av de vanligaste sjukdomarna i cirkulationsorganen är stroke som varje år drabbar minst 30 000 personer, men många fall går att förebygga med förändringar av livsstilen.

 

En stroke kan bero på en blödning i hjärnan, men oftast beror den på att en blodpropp har bildats som täpper till ett blodkärl i hjärnan. Följden blir syrebrist i en del av hjärnan och symptomen är ofta att personen börjar sluddra, får synfältsbortfall eller blir förlamad i ena sidan.

Det är viktigt att behandling sätts in snabbt. Ju snabbare man kommer under vård desto större är chansen att bli helt återställd.

– Ring 112 direkt om någon visar symtom på stroke. Vissa märker inte ens själva när de drabbas – men andra kan upptäcka det. Till exempel om personen dricker kaffe så kan kaffet plötsligt börja rinna ur ena mungipan eller den kan börja sluddra. Ta inte en taxi till sjukhuset, utan ring ambulans direkt för då får sjukhuset strokelarmet tidigare och kan förbereda sig, säger Mia von Euler, docent i neurologi vid Karolinska institutet, till Dagens nyheter.

 

Men stroke går också att förebygga. Risken att drabba minskar om man håller koll på sitt blodtryck och sina kolesterolnivåer, inte röker, inte stressar, motionerar, äter bra kost och låter bli att dricka alkohol, åtminstone att dricka mycket över lång tid och särskilt att dricka sig full.

– Man ska inte supa. Dricker man mycket och ofta får man sämre sömn, man har ofta en tendens att äta onyttigare när man dricker och alkoholen ökar risken för hjärtproblem – som förmaksflimmer, så allting hänger ihop, säger Mia von Euler.

]]>
http://www.accentmagasin.se/missbruk/okad-risk-stroke-med-alkohol/feed/ 0
Vägen in – Liselott har äntligen hittat hemhttp://www.accentmagasin.se/politik/vagen-liselott-har-hittat-hem/ http://www.accentmagasin.se/politik/vagen-liselott-har-hittat-hem/#respond Fri, 24 Mar 2017 12:08:08 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1642925 För tio år sedan gick Liselott Rehnstrand med i IOGT-NTO. Men först många år senare, efter en djup livskris, växte viljan att engagera sig tillsammans med andra medlemmar. ]]>

För tio år sedan gick Liselott Rehnstrand med i IOGT-NTO. Men först många år senare, efter en djup livskris, växte viljan att engagera sig tillsammans med andra medlemmar.

En dag kom ett brev till IOGT-NTO:s förbundsordförande. Med skribentens goda minne hittade det så småningom fram till Accent. Brevet var från medlemmen Liselott Rehnstrand, som ville dela med sig av sina upplevelser av IOGT-NTO:

”Nu har jag varit medlem i tio år. Jag har betalt min avgift och fått min medlemstidning. Jag har alltid läst den noga, haft den liggande på köksbordet tills alla sidor och artiklar har gåtts igenom. Det har kommit meddelande från min avdelning i Helsingborg och jag har konstaterat att de grillar korv på Örby Ängar och har roligheter för sig, men jag har aldrig känt att det har varit något för mig. Jag har nog, ärligt talat, haft vissa fördomar mot min egen förening och inte känt att det har varit något som skulle passa mig att engagera mig i.”

Men – skriver hon – en dag kom hon på andra tankar. När en kursinbjudan damp ner i brevlådan hemma i Billesholm i Skåne var hon först nära att slänga den, men sedan funderade hon en stund och anmälde sig i stället. Fram till den där dagen hade hon känt sig rätt ointresserad av föreningsliv, kurser och kongresser. Hon tyckte att det räckte med att medlemskapet bekräftade hennes ställningstagande. Men nu såg hon plötsligt en dörr öppna sig till något nytt.

Liselott Rehnstrands första tanke var: Hjälp, vad gör jag om kursdeltagarna är trista gamla tanter och gubbar? Tänk om jag inte passar in? Men nyfikenheten tog överhanden, och med ett förväntansfullt pirr i magen åkte hon på kursen i Halland.

Det är coolt att vara nykterist

Farhågorna kom snabbt på skam. Deltagarna var nyfikna och positiva, och för första gången i livet befann hon sig i ett sammanhang där nykterheten var norm och hon kunde vara sig själv fullt ut. Hon trivdes med öppenheten och värmen med vilken hon togs emot, och blev på kort tid god vän med flera av deltagarna.

– Det blev en fantastisk, inspirerande kurshelg och en riktig aha-upplevelse för mig. Såväl deltagarna som kursledarna var kloka, vettiga personer som jag känner stort förtroende för. Jag lärde mig massor om organisationen och fick blodad tand, berättar hon för Accent.

Det blev en fantastisk, inspirerande kurshelg och en riktig aha-upplevelse.

Liselott Rehnstrand insåg att hon ville lära sig mer – mycket mer.

– När jag såg att man kunde följa med på en studieresa till Bryssel anmälde jag mig till det också. Och den sommaren åkte jag på min första kongress i Lund. Allt med IOGT-NTO har sedan dess varit över förväntan, säger hon.

Liselott Rehnstrand bubblar av energi, rösten är klar och spänstig. Hon är välformulerad, snabb i tanken och hennes livshistoria skakar om. Den är huvudorsaken till att hon halvvägs in i medelåldern kände behovet av att omfamna nykterheten och låta den definiera livet tydligare. Men hon kände också behov av att klippa banden med gamla, destruktiva mönster.

– Jag har tagit farväl av mamma, hon är inte välkommen i mitt liv så länge hon dricker alkohol. Det känns otroligt skönt att släppa taget, säger hon.

Under Liselott Rehnstrands uppväxt var alkoholen ständigt närvarande, och hon testade alkohol för första gången när hon var 13 år.

– Jag kände mig oälskad. Jag hatade att det dracks hemma, men jag skämdes inför mina kompisar och vågade inte berätta för någon. Min bror, som flyttat hemifrån, visste förstås och jag ringde honom när det blev jobbigt. Då kom han och hämtade mig. Men först letade vi rätt på alla flaskor och tömde dem i vasken. Sedan ställde vi dem demonstrativt på diskbänken, för att markera. Dagen därpå var det som om inget hade hänt.

Liselott Rehnstrand blev en självdestruktiv tonåring som skar sig i armarna som ett rop på hjälp och bekräftelse. Men ingen såg henne eller erbjöd henne stöd, och självbilden – ett barn som inte var värt att älskas – befästes ytterligare.

Liselott Rehnstrand. Foto Lars Jansson

I tjugoårsåldern började hon minska på alkoholen, och ytterligare några år senare valde hon att sluta dricka helt. Då hade hon redan träffat mannen som skulle komma att bli far till hennes barn, och som hade en uppväxt som liknade hennes egen. De gifte sig, barnen kom i tät följd, men äktenskapet var inte lyckligt.

– Min man var extremt lynnig och stämningen kunde förändras på ett ögonblick. Jag försökte vara till lags och tryckte undan mina egna behov. Men till slut gick hela min tillvaro ut på att tassa på tå.

Liselott Rehnstrand beskriver sig som klassiskt medberoende. Hon höll fasaden utåt, men en gång antydde hon något för en arbetskamrat, som omedelbart sa att det där skulle hon aldrig acceptera.

Det fick mig att fundera. För mig var det min vardag, jag ställde upp på vad som helst för husfridens skull. Jag hade tappat all självrespekt och förstod nu att det inte var okej. Till sist gick det inte längre och vi flyttade isär. En viktig anledning var att jag ville vara en förebild för mina döttrar, det var främst för att rädda dem.

Men de nya förhållanden hon inledde blev inte bättre.

– Jag trodde att de männen var annorlunda, men det visade sig snart att de var ungefär likadana.

När hon lämnades av en man som hon ”var tokförälskad i” bröt Liselott Rehnstrand ihop och hamnade i en depression.

– Jag sörjde inte bara den brustna relationen utan också insikten om att det måste vara något hos mig som gjorde att jag alltid träffade ”fel” män. Jag förstod att det inte handlade om otur, utan om något annat. Jag började bläddra i mina gamla dagböcker från högstadiet och såg att jag mådde exakt likadant som då. Jag började gå i terapi och 47 år gammal såg jag äntligen ett värdigt liv gestalta sig.

Jag bläddrade i mina gamla dagböcker från högstadiet och såg att jag mådde exakt likadant som då.

I läkningsprocessen började hon skriva en bok om sin uppväxt, samt en diktbok som sitt äktenskap. Det var i den krisen som hon bestämde sig för att åka på kurs med IOGT-NTO och som viljan att engagera sig mer växte fram, liksom behovet att bryta med det som orsakat smärta i det förflutna.

Nu vill Liselott Rehnstrand leva sitt liv fullt ut, tacka ja till det som är gott, må bra och stå upp för sig själv. Självkänslan och självrespekten har stärkts, i dag vet hon vem hon är och vad hon är värd – och hon låter sig inte trampas på. En ny kärlek har börjat spira. Hon säger att det känns fint. Men det har det ju gjort tidigare också. Vad är annorlunda den här gången? Hon ler när hon svarar:

– Jag är annorlunda.

Döttrarna, 17 och 19 år gamla, har betytt mycket efter krisen, de är en tajt trio och kan prata med varandra om allt.

– Jag är jättestolt över mina döttrar. De är anledningen till att jag stiger upp varje morgon, de är meningen med allt.

Liselott Rehnstrand med döttrarna Kajsa och Sara. Foto Lars Janson

Ingen av dem dricker alkohol och den äldsta har gått med i UNF, Ungdomens nykterhetsförbund, och de är trygga, självständiga tjejer, säger deras mamma.

– Vi tycker alla tre att det är coolt och skönt att vara nykter, säger Liselott Rehnstrand, och berättar att hon har tatuerat in ordet Sober på armen; ett evigt och synligt bevis på nykterheten.

Det nyväckta engagemanget i IOGT-NTO fortsätter. Under det gångna året har hon inte haft tid att vara med på så många föreningsaktiviteter som hon hade önskat, men det ska det bli ändring på, har hon bestämt.

– Nu känner jag mig taggad och redo för nya, roliga erfarenheter i IOGT-NTO:s regi.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/vagen-liselott-har-hittat-hem/feed/ 0
Om människorna bakom rubrikernahttp://www.accentmagasin.se/kultur/om-manniskorna-bakom-rubrikerna/ http://www.accentmagasin.se/kultur/om-manniskorna-bakom-rubrikerna/#respond Fri, 24 Mar 2017 08:42:34 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1642913 I nya filmen Brev till en seriemördare berättar Manal Masri om människorna bakom rubrikerna. När hennes 16-årige bror sköts drabbades inte bara han utan hela familjen.]]>

I nya filmen Brev till en seriemördare berättar Manal Masri om människorna bakom rubrikerna. När hennes 16-årige bror sköts drabbades inte bara han utan hela familjen.

2006 överfölls och besköts en 16-årig invandrarpojke i Malmö. Han överlevde, men skadades svårt. Polisen antog att pojken varit inblandad i något kriminellt. Men kommande år skedde flera liknande dåd; invandrarungdomar besköts synbarligen slumpmässigt av en okänd gärningsman, några av dem avled. Så småningom lyckades polisen ringa in Peter Mangs, en av vår tids värsta seriemördare.

 

Den här dokumentären berättar historien bakom tidningsrubrikerna. Pojkens familj – också de indirekt våldsoffer – träder fram och kommer till tals. Det är ena systern, Manal Masri, som beslutar sig för att söka svar om vad som egentligen hände och varför. Hon börjar skriva brev till den fängslade Peter Mangs och hoppas på att få möta honom och få ett erkännande. På så sätt kan familjen komma vidare, resonerar hon.

 

Men frågan jag som tittare ställer mig är vad som är hönan och vad som är ägget. Växte idén om en dokumentär fram ur brevskrivandet – eller var det tvärtom? Det filmen förtjänstfullt gör är att lyfta fram de som blir kvar efter ett våldsdåd; föräldrar syskon, vänner. De vi sällan läser om. Här är deras historia. Efter alla skjutningar på senare tid känns filmen skrämmande aktuell.

]]>
http://www.accentmagasin.se/kultur/om-manniskorna-bakom-rubrikerna/feed/ 0
Svenska brukarföreningen hotas av konkurshttp://www.accentmagasin.se/politik/svenska-brukarforeningen-hotas-av-konkurs/ http://www.accentmagasin.se/politik/svenska-brukarforeningen-hotas-av-konkurs/#comments Fri, 24 Mar 2017 07:09:44 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1642905 Rapporter om ekonomiska oegentligheter och uteblivna löner gör Svenska brukarföreningens framtid osäker. Samtidigt verkar ordföranden ha gått under jord.]]>

Rapporter om ekonomiska oegentligheter och uteblivna löner gör Svenska brukarföreningens framtid osäker. Samtidigt verkar ordföranden ha gått under jord.

Brukarföreningens riksorganisation har under de fyra senaste åren tagit emot minst sju miljoner kronor från bland annat Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Men nu rapporterar Sveriges Television om en revisionsrapport som tyder på stora brister.

Folkhälsomyndigheten, som beställt revisionsrapporten vill nu att Brukarföreningen ska betala tillbaka hela bidraget för 2016 på en miljon kronor. Samtidigt har de anställda inte fått ut sina löner sedan november och flera av dem har nu begärt föreningen i konkurs.

 

Christina Paulsrud är talesperson för Stockholms brukarförening och tror att det blir svårt för riksorganisationen att återhämta sig från det inträffade.
– Men lokalföreningarna kommer att finnas kvar och vi planerar nu att bilda ett nätverk för att kunna stötta och hjälpa varandra, säger hon till Accent.

 

Drugnews har pratat med anställda på föreningen som nu försöker driva in sina löner på juridisk väg. Men föreningens ordförande Berne Stålenkrantz har ännu inte dykt upp i Tingsrätten vid de två förhandlingstillfällen som planerats. Sammanlagt handlar det om löner för cirka 200 000 kronor. De som arbetat nära honom har inte sett till honom på flera månader.

– Antagligen håller han sig undan för att slippa bli delgiven. Det är tråkigt eftersom det påverkar personalen och drar ut på konkursförfarandet, säger Christina Paulsrud.

 

Svenska brukarföreningens hemsida är nu nerstängd. Telefonnumren till deras kansli i Stockholm och till Berne Stålenkrantz är avstängda. I ett mail till SVT skriver han att han inte kan uttala sig innan ”alla legaliteter” har retts ut. Inte heller Accent lyckas nå honom för en kommentar.
­– Det blir ju ett stort förtroendetapp i detta och det är ju olyckligt eftersom det främst handlar om en person och Brukarföreningen är så mycket mer än bara Berne. Vi som blir kvar har inte förtjänat detta, säger Christina Paulsrud.

 

Svenska Brukarföreningen har funnits sedan 2002 och jobbar för skademinimering i narkotikafrågan. Rörelsen bildades av Berne Stålenkrantz kring frågan om metadonprogram och har sedan dess bland annat lobbat för sprututbytesprogram, subutexbehandlingar och utdelning av naloxon i förebyggande syfte.

Föreningen har agerat remissinstans för bland annat Regeringens Missbruksutredning och Socialdepartementet.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/svenska-brukarforeningen-hotas-av-konkurs/feed/ 3
Samuel Somo UNF:s nya generalsekreterarehttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/samuel-somo-ny-generalsekreterare-unf/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/samuel-somo-ny-generalsekreterare-unf/#comments Thu, 23 Mar 2017 12:03:02 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1642892 Igår fick Samuel Somo beskedet att han blir generalsekreterare för Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, från och med den 2 maj. Hans största utmaningar blir att hitta nya sätt att öka engagemanget och antalet medlemmar.]]>

Igår fick Samuel Somo beskedet att han blir generalsekreterare för Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, från och med den 2 maj. Hans största utmaningar blir att hitta nya sätt att öka engagemanget och antalet medlemmar.

Hur känns det?

– Det känns helt galet och jättespännande! Jag kom in i nykterhetsrörelsen via UNF redan som 13-åring hemma i Jönköping, men har varit borta från UNF sedan 2011, då jag började jobba för NBV och IOGT-NTO. Det känns fint att vara tillbaka där allt började. Nu senast kommer jag från Techsoup, där jag jobbat som projektledare.

Vad betyder UNF för dig?

– UNF har betytt massor. Jag gick med efter att ha bjudits på gratis fika och upptäckte att det passade mig perfekt. UNF har varit en viktig del av min uppväxt och en trygg plats att vara på. Jag kände mig sedd och hörd och accepterad för den jag är och det har präglat mig mycket. Det var i UNF jag fick min demokratiska skolning, lärde mig att föra mig i olika sammanhang, jag lärde mig tolerans och sätta mig in i andra människors situationer. UNF har lärt mig att organisera och administrera, ja nästan allt det som jag har nytta av i mitt yrkesliv i dag.

Varför är du rätt person att leda UNF?

– Just för att jag har en så bred bakgrund och erfarenhet inom nykterhetsrörelsen. Nästan allt jag kan har jag lärt mig här och jag har ett stort kontaktnät. En annan styrka är att jag både har ett inifrån- och ett utifrånperspektiv. Jag är inte född in i nykterhetsrörelsen. Och så är jag jäkligt peppig och entusiasmerande, det tror jag är en bra egenskap.

Hur vill du utveckla UNF?

– Jag vill hitta vändpunkten i den nedåtgående medlemsspiralen och få ungdomarna att hitta sitt engagemang. Medlemsantalet minskar samtidigt som svenska 15-åringar dricker allt mindre, så nu gäller det att hitta former och strukturer för oss att möta upp dessa ungdomar och få dem med på banan. Alkoholnormen är en viktig fråga liksom att titta på nya engagemangsformer. Jag vill att UNF ska vara en demokratiskola och min önskan är att alla högstadieelever ska känna till UNF och helst lära sig om demokrati genom oss. Vi ska vara närvarande i alla ungdomars liv.

Vilka andra utmaningar står du inför?

– Det är viktigt att vara modig och anpassa sig efter trender för att locka fler medlemmar. Samtidigt får vi inte bli för populistiska och vända kappan efter vinden. Det kan vara en svår balansgång och är en utmaning.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/samuel-somo-ny-generalsekreterare-unf/feed/ 1
Duterte överväger undantagstillståndhttp://www.accentmagasin.se/politik/duterte-overvager-undantagstillstand/ http://www.accentmagasin.se/politik/duterte-overvager-undantagstillstand/#respond Thu, 23 Mar 2017 07:38:43 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1642887 Filippinernas president kan införa undantagstillstånd som ett steg i sitt så kallade krig mot narkotikan. ]]>

Filippinernas president kan införa undantagstillstånd som ett steg i sitt så kallade krig mot narkotikan.

President Duterte säger också att lokalval kan komma att skjutas upp vilket väcker oro för landets demokrati. Det rapporterar Svenska Dagbladet. Han tror att åtgärderna kan lösa fler problem än bara narkotikahandeln i landet. Duterte vill även införa militära domstolar med befogenhet att döma ut dödsstraff.

 

Över 7 000 människor har dödats sedan Rodrigo Duterte tillträdde som president för Filippinerna förra året i vad presidenten kallar ett krig mot narkotikan. Polisen beräknas stå för ungefär 2 500 av dessa mord medan resten utförts av andra, ofta på uppdrag av polisen och med presidentens goda minne. Personer som dödat åt polisen berättar för Amnesty att de fått 100 dollar för att döda en missbrukare och mellan 200 och 300 dollar för att mörda en langare.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/duterte-overvager-undantagstillstand/feed/ 0
Minskad trafikdöd med restriktiv alkoholpolitikhttp://www.accentmagasin.se/politik/minskad-trafikdod-med-restriktiv-alkoholpolitik/ http://www.accentmagasin.se/politik/minskad-trafikdod-med-restriktiv-alkoholpolitik/#respond Wed, 22 Mar 2017 14:17:56 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1642878 Alkohol är inblandat i mer än var fjärde trafikolycka där en ung person avlider. En ny amerikansk studie visar att restriktiv alkoholpolitik politik förebygger dödsolyckor.]]>

Alkohol är inblandat i mer än var fjärde trafikolycka där en ung person avlider. En ny amerikansk studie visar att restriktiv alkoholpolitik politik förebygger dödsolyckor.

Olyckor med motorfordon är den vanligaste orsaken till att unga amerikaner avlider. Mer än var fjärde dödsolycka, 28 procent, där en person 20 år eller yngre dör, är alkoholrelaterad. De flesta som dog var förare, 46,3 procent. Passagerare stod för 43 procent av dödsfallen och gångtrafikanter, cyklister och andra 10,7 procent. Det visar en ny amerikansk studie som publiceras i Pediatrics.

Majoriteten av olyckorna inträffar på lördags- och söndagsnätter. De flesta avlidna var män mellan 18 och 20.

 

I stater med restriktiv alkoholpolitik var risken för dödsolyckor lägre än i stater med en mer liberal politik. Forskarnas slutsats är därför att alkoholpolitiska åtgärder som att minska tillgängligheten, höjd alkoholskatt, sänkt promillegräns för yngre förare, begränsad rätt att köra nattetid för unga förare och införa nykterhetskontroller kan minska antalet unga som dör i trafiken.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/minskad-trafikdod-med-restriktiv-alkoholpolitik/feed/ 0
Så ska fler nykterister bli medlemmar i IOGT-NTOhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/nytt-projekt-ska-fa-nykterister-att-bli-medlemmar-i-iogt-nto/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/nytt-projekt-ska-fa-nykterister-att-bli-medlemmar-i-iogt-nto/#respond Wed, 22 Mar 2017 05:14:16 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1642595 Allt fler väljer att avstå alkohol, men långt ifrån alla är medlemmar i IOGT-NTO. Det vill nu Emanuel Norén, verksamhetsutvecklare på NBV, ändra på och startar ett projekt på sociala medier.]]>

Allt fler väljer att avstå alkohol, men långt ifrån alla är medlemmar i IOGT-NTO. Det vill nu Emanuel Norén, verksamhetsutvecklare på NBV, ändra på och startar ett projekt på sociala medier.

Varför vill du starta ett projekt riktat till oorganiserade nykterister?

– Det finns många som av olika anledningar inte dricker alkohol, men som inte är medlemmar i någon nykterhetsorganisation. Det är en utmaning för IOGT-NTO att fånga upp dem, eftersom de är en stor resurs som delar våra värderingar. De finns därute. Jag skulle vilja engagera dem och få dem att bli ambassadörer för nykterhet och på sikt medlemmar.

Hur ska det gå till?

– Jag tänker att de som är nykterister men inte medlemmar ska enas under en gemensam hashtag på sociala medier, där de kan lägga upp bilder på hur kul det är att inte dricka, som en motvikt till alla bilder som läggs upp på drinkar med alkohol. För att vara med i projektet ska man rekrytera minst en person till som ansluter sig till den gemensamma hashtagen. På så vis kommer antalet snabbt att öka.

När sjösätts projektet?

– Så snart som möjligt. Jag har redan kontaktat ett tiotal nyktra personer som inte är medlemmar och som rör sig mycket på social medier. De kan bli pionjärer för projektet. Jag har tänkt kalla hashtagen ”soberfun”.

 

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/nytt-projekt-ska-fa-nykterister-att-bli-medlemmar-i-iogt-nto/feed/ 0