AccentAccent http://www.accentmagasin.se Sveriges största tidning om droger och nykterhet Fri, 22 Feb 2019 12:58:49 +0000 sv-SE hourly 1 90 församlingar alkoholcertifieradehttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/90-forsamlingar-alkoholcertifierade/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/90-forsamlingar-alkoholcertifierade/#respond Fri, 22 Feb 2019 12:23:53 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653895 "Antalet alkoholcertifierade församlingar ökar, men inte i den takt vi önskar. Församlingarna borde bidra till att öka antalet alkoholfria zoner i samhället, säger Anette Kyhlström på organisationen Vita nykter. ]]>

"Antalet alkoholcertifierade församlingar ökar, men inte i den takt vi önskar. Församlingarna borde bidra till att öka antalet alkoholfria zoner i samhället", säger Anette Kyhlström på organisationen Vita nykter.

Sedan 2008 har Vita nykter arbetat med alkoholcertifiering av församlingar. Certifieringen innebär att kyrkan och församlingslokalen helt avstår från alkohol i alla former, även alkoholen i nattvardsvinet. Detta för att kyrkan ska vara en trygg miljö och människor som haft ett missbruk ska slippa hamna i en svår situation.

– Att inkludera alla i en gemenskap istället för att exkludera är viktigt. Att servera alkohol i nattvarden, eller vid dop och begravningskaffen kan för många gäster vara ett problem, säger Anette Kyhlström, verksamhetsansvarig på Vita nykter.

 

2014 var ett 30-tal kyrkor alkoholcertifierade, 2016 var det ett 80-tal. Sedan dess har ytterligare ett tiotal certifierats.

– Vi fortsätter träget att arbeta för att församlingarna ska bli alkoholfria zoner, men alkoholfrågan är en tabufråga och många församlingar blir mer och mer liberala i sin syn på alkohol, säger Anette Kyhlström.

Hon och några till arbetar sedan ett par år tillbaka med Vita Nykter på ideell basis. Därför går arbetet långsammare än när organisationen hade mer resurser tack vare ett generöst bidrag från Folkhälsomyndigheten.

– Men strategin är fortfarande samma som då. Varje vecka träffar vi människor som verkar i olika församlingar och vi förtröttas aldrig att tala om hur viktig alkoholfrågan är. Vi försöker på alla sätt sprida information om hur enkelt det är att certifiera och på så sätt inkludera människor i gemenskapen, istället för att servera alkohol och då exkludera de som inte tål alkohol och personer som lever i familjer med risk- eller missbruk, säger Anette Kyhlström.

 

Ytterligare en anledning till att arbetet går långsamt, är att det tar tid att bearbeta de som har faktisk bestämmanderätt i församlingarna.

– Många församlingsmedlemmar vi möter säger i enskilda samtal att de tycker att deras kyrka borde vara certifierad. Men när det kommer till beslut är det ofta en långdragen diskussion, säger Anette Kylström

Vita nykter certifierar allt eftersom och Anette Kyhlström säger att de församlingar som har certifierats är väldigt positiva kring hur det har mottagits av såväl församlingsmedlemmar som övriga besökare. Därför hoppas hon att fler kyrkor väljer att certifiera sig.

– Vi kan vara solidariska i andra sammanhang, till exempel vad gäller oblaten. De flesta församlingar använder glutenfria oblat, trots att alla människor är inte glutenintoleranta.

– Det borde vara lika självklart att servera alkoholfritt vin så att alla kan ta nattvard. Församlingarna borde bidra till att öka antalet alkoholfria zoner i samhället, eftersom det är brist på sådana platser.

]]> http://www.accentmagasin.se/nykterhet/90-forsamlingar-alkoholcertifierade/feed/ 0 Äldres drickande utmaning för Norden – Professor vill se alkoholteamhttp://www.accentmagasin.se/politik/aldres-drickande-utmaning-norden-professor-vill-se-alkoholteam/ http://www.accentmagasin.se/politik/aldres-drickande-utmaning-norden-professor-vill-se-alkoholteam/#respond Fri, 22 Feb 2019 09:19:17 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653904 Ökad alkoholkonsumtion bland äldre kommer att resultera i framtida utmaningar. Professor Evy Gunnarsson efterlyser i en ny rapport alkoholteam i äldrevården. ]]>

Ökad alkoholkonsumtion bland äldre kommer att resultera i framtida utmaningar. Professor Evy Gunnarsson efterlyser i en ny rapport alkoholteam i äldrevården.

De kommande 30 åren väntas det ske en 50-100 procents ökning av antalet personer som är 65 år eller äldre. Och äldres alkoholvanor kan vara en av de centrala utmaningarna. Därför höjs nu röster för ökade insatser och fokus på förebyggande arbete gällande framtida äldre generationers alkoholkonsumtion.

Ämnet tas upp i en ny publikation från Nordens välfärdscenter: Äldre och alkohol – Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden. Där fastslås att den växande alkoholkonsumtionen bland äldre väntas resultera i ett större antal alkoholrelaterade skador och därmed nya utmaningar för äldreomsorgen. Frågan är hur väl förberedd den nordiska äldreomsorgen är på omställningen.

 

I Sverige finns idag inga enhetliga regler och riktlinjer för alla kommuner om hur kommunanställda ska hantera ett skadligt alkoholbruk bland äldre vårdtagare. Vissa kommuner har egna riktlinjer, men andra låter personalen själva avgöra hur de vill göra med exempelvis inköp av alkohol. Uppsala kommun är en av de kommuner som tas upp som ett av exempel där personal har fått gå en tvådagarskurs för att fördjupa sina kunskaper om hur man bemöter missbruk bland äldre. Detta eftersom man sett att andelen äldre med riskfylld alkoholkonsumtion ökar.

Personal inom äldreomsorg är inte lika benägna att reagera på äldre personers alkoholkonsumtion, jämfört med när det rör unga personer, visar studier. Orsakerna är många, men bland annat är det vanligt att vårdpersonal anser att drickandet ger äldre personer njutning under de sista levnadsåren. Utbildad personal tvekar även på om interventionsmetoder ens är effektiva för äldre personer, men i forskning har det inte funnits något stöd för sådana antaganden.

 

Tvärtom är det sannolikt att äldre som dricker på ett riskfyllt sätt kan ha stor nytta av att alkoholvanor kartläggs i samband med läkarbesök och att problemen förs på tal genom motiverande samtal. Det är även värt att kartlägga hur personen är utsatt för riskfyllda situationer rörande alkohol, och hur det påverkas av sjukdom, medicinering, sorg, förlust eller ensamhet.

Evy Gunnarsson, professor vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms Universitet, efterlyser i rapporten utökad utbildning och handledning för hemtjänstpersonal:

– Precis som det finns demensteam, vill jag se fler alkoholteam. Det är nästan nödvändigt att jobba två och två för att sköta personer som har ett svårt missbruk, säger Evy Gunnarsson, som de senaste åren har lett projekt kring hemtjänstens arbete med äldre och hälsoskadliga alkoholvanor.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/aldres-drickande-utmaning-norden-professor-vill-se-alkoholteam/feed/ 0
Kvinnors hormoner kan spela roll för drogberoendehttp://www.accentmagasin.se/forskning/kvinnors-hormoner-kan-spela-roll-drogberoende/ http://www.accentmagasin.se/forskning/kvinnors-hormoner-kan-spela-roll-drogberoende/#respond Thu, 21 Feb 2019 11:01:03 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653874 Kvinnors hormonella cykler kan göra dem mer sårbara för drogberoende, och även mer påverkade av triggers som leder till återfall. Det visar en ny amerikansk studie. ]]>

Kvinnors hormonella cykler kan göra dem mer sårbara för drogberoende, och även mer påverkade av triggers som leder till återfall. Det visar en ny amerikansk studie.

Kvinnor lär sig snabbare, associerar starkare till triggers i sin omgivning och är mer benägna att söka belöningar under perioder då deras hormonnivåer är höga. Detta kan påverka kvinnors drogmissbruk och öka risken för återfall, enligt Erin Calipari, assisterande professor i farmakologi på Vanderbilt Center for Addiction Research, som ligger bakom studien, som gjorts på råttor.

Hon menar att resultaten är särskilt betydelsefulla eftersom att det praktiskt taget inte finns några studier som kopplar samman kvinnors missbruk och hormonella cykler.

– När kvinnor blir beroende av droger kan det vara en fundamentalt annorlunda process än för män, säger Erin Calipari i ett pressmeddelande på Vanderbilt Universitetets hemsida.

– Det är viktigt att förstå detta, för det är första steget i att utveckla behandlingar som faktiskt är effektiva.

 

Nästa steg, säger Erin Calipari, är att förstå mer specifikt kring hur hormonella förändringar påverkar kvinnors hjärnor – och slutligen utveckla mediciner som motverkar de problem som uppstår.

Men att utveckla mediciner tar tid. Så långt innan dess kan olika behandlingscentrum använda informationen för att utbilda kvinnor om starkare mentala kopplingar till platser och föremål under menscykeln. Det kan innebära en högre risk för återfall, bara kvinnor till exempel besöker en plats där de använt droger eller om de innehar den typ av sked som de tidigare haft vid droganvändning.

Läkemedelsutveckling har ofta fokuserat på att korrigera mäns problem, vilket kan förklara varför kvinnor ofta inte svarar på samma sätt vid bruk av tillgängliga mediciner och behandlingar.

 

I Erin Caliparis studie fick råttor av båda könen självdosera kokain genom att trycka på en hävarm, medan ett ljus som tändes under doseringen. Ljuset stod för en slags miljötrigger, likt drogutrustning kan vara för människor som tar narkotika. När hormonnivåerna var höga, gjorde kvinnliga råttor starkare kopplingar med ljuset och var mer benägna att fortsätta trycka hävarmen så mycket som det krävdes för att få kokain.

I slutändan var hondjuren villiga att göra mer för att få kokain i närvaron av dessa miljötriggers. Forskarna överför sedan resultaten till människor genom en beteendemässig ekonomisk analys. Den använder en matematisk ekvation, vilken innefattar värden för det minsta och det mesta ett subjekt är villig att göra för att få utdelning.

Forskningen bygger på tidigare arbete som Erin Calipari har publicerat vid Icahn School of Medicine, som visat att östrogen intensifierar hjärnans dopaminbelöning vid användning av kokain.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/kvinnors-hormoner-kan-spela-roll-drogberoende/feed/ 0
Forskarrapport: Så drabbar alkohol äldrehttp://www.accentmagasin.se/politik/forskarrapport-sa-drabbar-alkohol-aldre/ http://www.accentmagasin.se/politik/forskarrapport-sa-drabbar-alkohol-aldre/#respond Thu, 21 Feb 2019 06:04:28 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1653919 Med en åldrande befolkning som dricker allt mer står samhället inför stora utmaningar. ”Det är en form av diskriminering att inte uppmärksamma äldres alkoholvanor” säger Eva Eriksson, SPF.]]>

Med en åldrande befolkning som dricker allt mer står samhället inför stora utmaningar. ”Det är en form av diskriminering att inte uppmärksamma äldres alkoholvanor” säger Eva Eriksson, SPF.

I Sverige liksom i många andra länder ökar antalet äldre i befolkningen. Alkohol ökar risken för sjukdomar och olyckor i alla åldrar, och för äldre ökar riskerna ännu mer. I forskarrapporten Alkohol och äldre tar internationella forskare ett helhetsgrepp på ämnet.

Eva Eriksson, ordförande i SPF seniorerna som företräder 265 000 medlemmar, tycker att detta är en fråga som behöver uppmärksammas betydligt mer:

– Det här är frågor som diskuteras alldeles för lite. Vi talar inte om för våra medlemmar vad de ska göra, men vi har en uppgift att informera om risker och konsekvenser i frågor som berör dem.  Vårt perspektiv är att synlig- och tydliggöra riskerna. Och även att berätta att de som avstår alkohol ökar chansen att få ett längre och friskare liv, säger hon.

 

Alkoholkonsumtionen och därmed relaterade skador, både kroniska sjukdomar och akuta skador, har ökat bland äldre i Sverige under de senaste åren. Mellan 1997 till 2017 har till exempel antalet dödsfall bland män på grund av skrumplever, som har ett direkt samband med alkohol, tredubblats. Bland kvinnor har antalet dödsfall fyrdubblats.

– Detta är en politisk fråga. Det är en form av diskriminering att inte uppmärksamma äldres alkoholvanor, bland annat kopplingen till psykisk ohälsa och ensamhet. Men också alla andra sjukdomar och olycksrisker som kan kopplas till alkohol. Fallolyckor är till exempel väldigt vanligt bland äldre, och de får ofta allvarliga följder, säger Eva Eriksson.

Av rapporten framgår att fler än 60 olika sjukdomar orsakas helt eller delvis av alkohol. Hit hör bland annat cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Samtliga är sjukdomar som är vanligare bland äldre. Men även risken för olycksfall och andra skador ökar med åldern. Även om man inte dricker så mycket, eller dagligen. I rapporten hänvisas till att det inte finns några vetenskapliga belägg för att alkohol skulle vara nyttigt för äldre.

Slutsatsen är att den nivå som ger den minsta risken för hälsan är – noll. Och de flesta äldre personer skulle förbättra sin hälsa om de drack mindre.

 

Med stigande ålder ökar sårbarheten för alkohol; minskad muskelmassa och minskad vattenmängd i kroppen gör att alkoholhalten i blodet blir högre av att dricka samma mängd alkohol, alkohol aktiverar också kroppens stressystem och mängden kortisol, vilket har en negativ påverkan på bland annat blodtryck, diabetes, benskörhet och mottagligheten för infektioner. Alkohol har också stor påverkan på effekten av olika mediciner, och 80 procent av alla över 65 års ålder har minst en receptbelagd medicin. Alkohol i samband med starka smärtstillande mediciner (opioider) och ångestdämpande mediciner (bensodiazepiner) kan vara särskilt farligt.

Även låg alkoholkonsumtion hos äldre är förknippad med hälsoproblem som till exempel hjärtflimmer, mag- och tarmsjukdomar och vissa cancersjukdomar. Minne, uppmärksamhet, reaktions- och beslutsförmåga (som vid bilkörning) kan också försämras.

 

Ju tidigare förebyggande insatser sätts in desto större möjligheter att begränsa skadorna och det mänskliga lidandet, och i förlängningen samhällets kostnader.

– Kommuner, landsting, vård måste öka medvetenheten och kunskapen i den här frågan. Det ska vara en självklarhet och komma in naturligt i sjuksköterskeutbildningen, i hälsoundersökningar och vid vårdplanering, säger Eva Eriksson.

Hon betonar vikten av att rapporten får genomslag och önskar att fler organisationer går ihop så att innehållet når ut på bred front.

–Jag kommer också att ta upp frågan med äldreministern Lena Hallengren när vi träffas.

 

Johnny Mostacero, ordförande för IOGT-NTO. Foto: Nathalie C. Andersson

IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero tror att det är okänt för många äldre att hög alkoholkonsumtion är den största påverkningsbara faktorn för demens. Trots att det är en av de sjukdomar som många fruktar allra mest.

– Äldres alkoholkonsumtion har så många negativa effekter på hälsan som i vardagen kommer i skymundan till förmån för att prata om alkohol som en guldkant på tillvaron, säger han, och fortsätter:

– I media kan vi läsa om hur det på äldreboenden arrangeras pubar där det serveras alkohol. Något som görs av omtanke av vårdpersonal som bryr sig om de äldres välbefinnande. Men rapportens slutsatser klargör att det finns uppenbara risker med detta.

Blundar hälso- och sjukvården för äldres alkoholkonsumtion? 

– Tyvärr finns det en stor okunskap om alkoholens negativa effekter. Alkohol är ett ämne som kommer i skymundan för andra frågor i vårt samhälle, trots att vård och omsorg kostar enorma pengar. Mycket pengar och mänskligt lidande skulle kunna sparas in genom en sänkt totalkonsumtion av alkohol, säger Johnny Mostacero.

Slutsatsen i rapporten är att samhället behöver använda de alkoholpolitiska instrument som finns ännu mer menar han:

– Jag tänker främst på att skydda vårt alkoholmonopol, höja priset på alkohol genom rimliga alkoholskatter, införa minimipriser, samt begränsa alkoholreklamen.

 

Johnny Mostacero framhåller också behovet av att värna alkoholfria miljöer för äldre.

– I ivern att freda äldres rätt till att serveras alkohol på äldreboenden glömmer man, förutom alkoholens negativa påverkan på hälsan, också de som av en eller annan anledning väljer att ställa sig utanför alkoholnormen. Det kan handla om före detta missbrukare eller personer som helt enkelt inte känner sig trygga i miljöer där alkohol konsumeras. 

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/forskarrapport-sa-drabbar-alkohol-aldre/feed/ 0
”Nykterhet är ingen aktivitet – det är ett förhållningssätt”http://www.accentmagasin.se/nykterhet/nykterhet-ar-ingen-aktivitet-det-ar-ett-forhallningssatt/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/nykterhet-ar-ingen-aktivitet-det-ar-ett-forhallningssatt/#respond Wed, 20 Feb 2019 10:59:03 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653751 Hallå, Sven-Erik Alfredsson, ordförande IOGT-NTO-föreningen i Köping. Vad händer hos er i vår? – Vi har ett späckat schema, med Onsdag på forum, som består av tre föreläsningar och tre musikarrangemang. Senare under våren kommer Lasse Åberg för att prata om sin erfarenhet av showbiz, kultur och konst (3:e april) och Stina Wollter kommer att prata om […]]]>

Föreläsningar med kändisar och sing-a-long står på schemat för en av Sveriges äldsta IOGT-NTO-föreningar.

Hallå, Sven-Erik Alfredsson, ordförande IOGT-NTO-föreningen i Köping. Vad händer hos er i vår?
– Vi har ett späckat schema, med Onsdag på forum, som består av tre föreläsningar och tre musikarrangemang. Senare under våren kommer Lasse Åberg för att prata om sin erfarenhet av showbiz, kultur och konst (3:e april) och Stina Wollter kommer att prata om jämställdhet och kroppsfixering (8:e maj). Vi har också en onsdag med sing-a-long. Det blir kul!

Varför har ni valt just de här föreläsarna och aktiviteterna?
– Jag tycker att IOGT-NTO har varit för stelbenta vad gäller evenemang som enbart har med alkoholnormen att göra. Min inställning är att vi har en plattform som rör mer än så; demokrati, fred, kultur, miljö, jämställdhet och droger. För mig innebär det att jag vill vara nykter så att jag kan göra alla de andra sakerna så bra som möjligt. Nykterhet är ingen aktivitet – det är ett förhållningssätt.

Vad gör ni annars?
– Vi har ett kamratstöd, två gånger per vecka. Det är aktiviteter för människor som har blivit nyktra, ofta via Anonyma alkoholister eller Anonyma narkomaner, och som vill göra saker ihop. Det kan vara att spela Melodikrysset, åka på konserter eller spela tv-spel. Aktiviteten i sig är inte det viktiga, utan den sociala gemenskapen.

Vad är speciellt med er förening?
– Vår förening är den tredje äldsta IOGT-NTO-föreningen i Sverige, efter Göteborg och Arboga. Föreningen startades 1879 och sedan dess har verksamheten varit oavbruten, så nyligen hade vi vårt 140:e årsmöte i obruten följd!

Ni verkar ha en snygg lokal också?
– Vårt hus är från 1902 och är ett av IOGT-NTO:s flaggskepp skulle jag säga. Det kallas Forum och är väldigt fint – byggnaden fungerar även som Köpings kulturhus. Vi har bland annat en modern teatersalong med 300 platser där vi tidigare, via satellit, har direktsänt opera direkt från the Metropolitan Opera i New York.

Vad är nästa aktivitet?

– Den 6 mars kommer Annika Östberg till Onsdag på Forum.

Ur programmet om Annika Östlund: Efter 30 år i fängelse öppnades plötsligt grindarna och ett liv i frihet var möjligt för Annika Östberg. Efter att den självbiografiska boken Ögonblick som förändrade livet kommit ut förändrades hennes liv på många sätt. Numera åker Annika runt om i Sverige och berättar om sitt liv och sina erfarenheter

Här kan du läsa om: www.onsdagpåforum.se
]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/nykterhet-ar-ingen-aktivitet-det-ar-ett-forhallningssatt/feed/ 0
Narkotikans miljöpåverkanhttp://www.accentmagasin.se/politik/narkotikans-miljopaverkan/ http://www.accentmagasin.se/politik/narkotikans-miljopaverkan/#respond Wed, 20 Feb 2019 06:08:24 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1653864 Att narkotika är skadligt för individen och samhället är fakta vi är väl bekanta med. Något som det mer sällan talas om är miljöpåverkan.]]>

Att narkotika är skadligt för individen och samhället är fakta vi är väl bekanta med. Något som det mer sällan talas om är miljöpåverkan.

De områden som idag används för att odla narkotika på är förhållandevis små ur jordbrukssynpunkt, men odlingarna utgör ändå ett stort hot mot miljön. Eftersom verksamheten är olaglig är den helt oreglerad, vilket gör det svårt att få fram fakta om miljöpåverkan. FN uppskattar att 418 000 hektar mark (586 000 fotboll­splaner) används för att odla 10 500 ton opium årligen. Kokain uppskattas uppta 213 000 hektar (288 000 fotbollsplaner), 68,5 procent av denna yta ligger i Colombia, som producerar 1 400 ton kokain varje år.

• Jorderosion

Opiater framställs från vallmo, kokain från kokaplantan, och cannabis från hampa. Alla dessa växter behöver plats att växa på, och som alltid när grödor odlas monokulturellt (endast ett växtslag odlas) leder det till problem med erosion.

• Skog skövlas

Vallmo trivs bäst i kalkrika om­råden och har lett till stor skogsskövling i fattiga delar av världen. I Colombia har hundratusentals hektar skog röjts för att göra plats för odling av koka.

• Mark översvämmas

Skogsskövling leder till ytterligare erosion och översvämningar. Träd bidrar till att fånga upp nederbörd och en effektiv ytavrinning av vatten. När områden avskogas leder det till ytterligare erosion och översvämningar.

• Starka bekämpnings­medel används

För att bekämpa kokaodlingarna har flera sydamerikanska länder bombat stora områden med bekämpningsmedel. Den oreg­lerade och olagliga produktionen av narkotika drar sig inte heller för att använda starka bekämpningsmedel.

• Biologisk mångfald hotas

När skogsområden avverkas utarmas också den biologiska mångfalden, inte minst i Syd­amerikas regnskogar.

• Kemikalier som förgiftar

Både vallmo och koka förädlas för att kunna säljas som narkotika. I processen används flera skadliga kemikalier som förgiftar mark och vatten. När koka blir kokain används bland annat fotogen, svavelsyra, kaliumpermanganat, metylbensen och aceton. För att göra opium av vallmo används bland annat ättiksyreanhydrid, etyleter, aceton och saltsyra. Restprodukterna hamnar ofta i vattendrag nära förädlingsanläggningen. Amfetamin är en helt kemisk drog, men det betyder inte att den är ofarlig för miljön. För att tillverka ett kilo amfetamin krävs sex kilo miljöfarliga kemikalier som aceton, eter och metanol, som efter användning dumpas utan kontroll.

• Transporter

Narkotika som odlas i Sydamerika och Asien fraktas långa sträckor för att sedan konsumeras i världens rika länder. 2016 beslagtogs 71 ton kokain i EU.

• Mänskliga restprodukter

De ämnen i narkotikan som inte bryts ner i kroppen återförs med urin och avföring till naturen. En analys av avloppsvattnet i Östergötland under 2018 visade att cannabis och amfetamin absorberas av reningsverk, men att kokain är svårare att stoppa. Kokainet kan spridas i vattendrag och påverka djur– och växtliv, eller hamna i dricksvattnet. I Linköping var 68 procent av kokainresterna kvar i dricksvattnet.

 

Källor: The Environmental Magazine, UNODC, FCRN, EMCDDA, UNODC, Länsstyrelsen Östergötland.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/narkotikans-miljopaverkan/feed/ 0
Kongressförberedelser eldar på lokalt engagemanghttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/kongressforberedelser-eldar-pa-lokalt-engagemang/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/kongressforberedelser-eldar-pa-lokalt-engagemang/#respond Tue, 19 Feb 2019 13:05:47 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653826 Förberedelserna är i full gång inför IOGT-NTO-rörelsens kongresser i sommar. Mycket ska ordnas innan dess –  och kongressbestyrelsens ordförande efterlyser bättre kommunikation mellan förbunden. ]]>

Förberedelserna är i full gång inför IOGT-NTO-rörelsens kongresser i sommar. Mycket ska ordnas innan dess –  och kongressbestyrelsens ordförande Olle Häggström efterlyser bättre kommunikation mellan förbunden. 

Den 26:e juni öppnar IOGT-NTO-rörelsens kongress 2019 i Örnsköldsvik, och förutom mötesförhandlingarna är programmet späckat med aktiviteter; fest, stadsvandring, seminarier och utflyktsmöjligheter. Olle Häggström, ordförande i kongresstyrelsen, säger att arbetet går enligt planerna.
– Det går bra, men mycket ska falla på plats. Det blir mer konkret och intensivt arbete från och med nu. Hela tiden är det något att checka av, men det är upp till varje arbetskommitté att ordna med detaljerna och jag är en av de som samordnar så att inget faller mellan stolarna, säger han.
Åtta arbetskommittéer sköter allt från lokalvård och nattcafé, till marknadsföring och kvällsaktiviteter. Olle Häggström anser att två av höjdpunkterna under kongressen är invignings- och avslutningsfesten. Då blir det bland annat buffé i anslutning till arenan vid hamnen och dans – kanske en sambaorkester rent av. På fredagskvällen planeras också festligheter. Då kommer deltagarna att skjutsas ut till olika föreningslokaler runtomkring Örnsköldsvik, där det är middag och underhållning med lokala förmågor.

Foto: Nathalie C. Andersson

– Många ser nog fram emot själva mötet också, om de exempelvis inte har varit på en kongress tidigare. Vi hoppas också att folk stannar några dagar extra för att uppleva Höga Kusten och allt vi har att erbjuda, säger Olle Häggström.

Under kongressen anordnar UNF även två olika läger för 13-25 åringar; Äventyrsläger och Youth Activism Camp, NSF (som har sitt förbundsmöte i höst) ordnar flera workshops och aktiviteter kommer också att finnas för barn i åldrarna 3–12 år. Kongressarrangörerna ordnar därtill seminarier, på teman som: nykterhet, demokrati och solidaritet.
– Det är spännande och lite nytt, eftersom att vi kommer att kunna erbjuda seminarierna även till allmänheten. Det är bra att vi då får visa upp oss och öka kunskaperna kring exempelvis drogfrågan, säger Olle Häggström.

 

Han menar att kongressarbetet eldar på hela det lokala engagemanget i hela distriktet för IOGT-NTO Västernorrland. I mitten av januari ordnades nämligen bland annat tre kvällsträffar i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik, där man lyckades samla ett hundratal medlemmar från sjutton olika föreningar för att kraftsamla och diskutera ytterligare drivkrafter inför kongressen.
– Alla som var med har lovat att prata med sina 400 medlemmar om hur de kan engagera sig. Som värddistrikt hoppas vi att det är många fler som är mer engagerade efter kongressen, säger Olle Häggström.
Däremot är han bekymrad över att kontakten hittills inte har varit problemfri mellan de olika förbunden; IOGT-NTO, UNF och Junis.
– Det vill vi förbättra till kongressen 2021 i Jönköping och framtida kongresser. Vi har nu efterlyst bättre kommunikation och därför kommer flera representanter från förbunden hit denna vecka för att samtala, säger han.
]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/kongressforberedelser-eldar-pa-lokalt-engagemang/feed/ 0
Cannabismissbruk i tonåren kan leda till depressionhttp://www.accentmagasin.se/forskning/cannabismissbruk-tonaren-kan-leda-till-depression/ http://www.accentmagasin.se/forskning/cannabismissbruk-tonaren-kan-leda-till-depression/#respond Tue, 19 Feb 2019 06:00:17 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1653862 Risken att drabbas av depression i vuxen ålder är 37 procent högre för den som använt cannabis i ung ålder enligt en studie brittiska och kanadensiska forskare.]]>

Risken att drabbas av depression i vuxen ålder är 37 procent högre för den som använt cannabis i ung ålder enligt en studie brittiska och kanadensiska forskare.

Att den unga hjärnan löper större risk för skador när den utsätts för cannabis finns det flera tidigare studier som tyder på. Nu säger forskare från Oxfords universitet och McGills universitet i Montreal att cannabisbruk hos unga är en ”viktig folkhälsofråga”. Det rapporterar BBC.

Forskarna är oroade över vad de uppfattar som en avslappnad attityd bland föräldrar när deras barn använder cannabis.
– Risken är begränsad, men den kan få allvarliga konsekvenser, säger professor Andrea Cipriani som är författare till studien.

Forskarna har sammanställt 11 tidigare studier med sammanlagt mer än 23 000 ungdomar. Ungdomar som redan uppvisade depression eller hade depression i familjen exkluderades ur sammanställningen.

Resultatet visade att de ungdomar som rökt cannabis innan de fyllt 18 hade en 37 procent högre risk att drabbas av depression innan de fyllt 35. Även om det är svårt att uttala sig om att det skulle finnas ett definitivt kausalt samband så tror forskarna att det finns en tydlig koppling.

Det finns sen tidigare tecken på att cannabis påverkar de delar av hjärnan som styr rationellt och emotionellt tänkande. Också seratoninnivåerna i hjärnan kan påverkas. Men för att helt bekräfta det kausala sambandet skulle man behöva utföra tester där man låter röka cannabis, vilket anses oetiskt.

I Sverige har 6 procent av barn i årskurs nio och 15 procent av andraklassare på gymnasiet använt cannabis.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/cannabismissbruk-tonaren-kan-leda-till-depression/feed/ 0
”IOGT-NTO har samma tankar och värderingar som jag”http://www.accentmagasin.se/nykterhet/iogt-nto-har-samma-tankar-och-varderingar-som-jag/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/iogt-nto-har-samma-tankar-och-varderingar-som-jag/#respond Mon, 18 Feb 2019 10:26:55 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1653859 Lul Musa från IOGT-NTO Somali Women i Eskilstuna vill underlätta integrationen av invandrare genom sitt engagemang.]]>

Lul Musa från IOGT-NTO Somali Women i Eskilstuna vill underlätta integrationen av invandrare genom sitt engagemang.

Hur kom du i kontakt med IOGT-NTO?

– Vi hade nyligen bildat Somali Women forum när jag träffade på Ulrika Jansson som är utvecklingskonsulent i IOGT-NTO. Hon berättade om IOGT-NTO och jag gillade idéerna. Vi hade flera möten och sedan beslöt vi att göra föreningen till en IOGT-NTO-förening. Nu har jag varit ledamot i distriktsstyrelsen i Södermanland i två och ett halvt år. Jag gick dit och lyssnade först, sedan insåg jag att IOGT-NTO har samma tankar och värderingar som jag.

Vilken typ av verksamhet har ni i föreningen?

– Vi har bland annat språkkafé i Eskilstuna. Dit kommer pensionärer och pratar med nyanlända. Det är svårt att lära sig svenska om man bara får gå på SFI en gång i veckan. Det är inte bara somalier som kommer till vår lokal utan även araber, kurder och folk från Eritrea. På fredagar har vi dans och på helgerna Junis-verksamhet.

Vad är din drivkraft?

– Jag vill komma in i samhället i Eskilstuna. Det bor många invandrare här och föreningslivet är viktigt för integrationen.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/iogt-nto-har-samma-tankar-och-varderingar-som-jag/feed/ 0
Folkomröstning om psykedeliska svamparhttp://www.accentmagasin.se/politik/folkomrostning-om-psykedeliska-svampar/ http://www.accentmagasin.se/politik/folkomrostning-om-psykedeliska-svampar/#respond Mon, 18 Feb 2019 06:41:38 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653790 Denver kan bli den första amerikanska staden där användande av psykadeliska svampar inte längre leder till åtal. I maj ska invånarna rösta i frågan. ]]>

Denver kan bli den första amerikanska staden där användande av psykadeliska svampar inte längre leder till åtal. I maj ska invånarna rösta i frågan.


Folkomröstningen sker i maj och är ett resultat av att 5 500 personer i Denver i delstaten Colorado, har skrivit under en namninsamling. Lagförslaget gäller dock inte full legalisering, utan handlar om att polis och domstolar kraftigt ska nedprioritera innehav, odlande och användning av svampar som innehåller det narkotikaklassade ämnet psilocybin.
Initiativtagaren Kevin Matthews säger till lokaltidningen The Denver Post, att han anser att många i hela landet vill förändra lagar kring droger, särskilt psykadeliska svampar och psilocybin. Han tror inte heller att en eventuell lagändring skulle öka tillgången på svamparna.

– Nu när vi fått en omröstning och det här är officiellt, har vi en riktig chans här för att få till en nationellt samtal om saken, säger han.

 

Handel med svamparna ska vara fortsatt olaglig och förslaget gäller endast de som är 21 år eller äldre. De som stödjer ett avkriminaliserande av psykadeliska svampar hävdar att de är säkra att använda, att de kan minska stress och få färre personer att använda opioider.

Men det finns också högljudda kritiker. Till lokaltidningen säger Jeff Hunt, chef för Centennial Institute, en konservativ tankesmedja på Colorado Christian University, att Denver snabbt håller på att bli huvudstad för världens olagliga droger.

– Som stat borde vi snarare uppmuntra en hälsosam livsstil med mindre narkotikamissbruk, inte mer, säger han.

Även i delstaten Oregon finns en kampanj för att avkriminalisera psykedeliska svampar. Där väntas en eventuell folkomröstning först år 2020.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/folkomrostning-om-psykedeliska-svampar/feed/ 0
Växtgäris – grönt är skönthttp://www.accentmagasin.se/politik/vaxtgaris-gront-ar-skont/ http://www.accentmagasin.se/politik/vaxtgaris-gront-ar-skont/#respond Fri, 15 Feb 2019 12:07:18 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1653844 Snart är det tid att så frön och plantera sticklingar. Agnes Stuber har skapat både en egen hemmadjungel och facebookgruppen Växtgäris, som växer så det knakar.]]>

Snart är det tid att så frön och plantera sticklingar. Agnes Stuber har skapat både en egen hemmadjungel och facebookgruppen Växtgäris, som växer så det knakar.

När Agnes Stuber flyttade till sitt första egna hem, en lägenhet några trappor upp i Stockholmsförorten Råg­sved, upptäckte hon hur mycket hon saknade naturen.

– Jag började köpa hem växter, men de blev bara fula och dog. Jag saknade kunskap om hur jag skulle sköta dem, säger hon.

Hon började söka efter växtgrupper på facebook, men hittade ingen som passade.

– Jag vågade aldrig ställa mina frågor eftersom det kändes som att man redan måste kunna allt.

Så hon startade facebookgruppen Växt­gäris, en separatiskt grupp öppen för kvinnor och icke-binära, inspirerad av föreningen Streetgäris vars facebookgrupp hon är med i.

– Man kan tycka att det är konstigt med en separatistisk grupp när det gäller ett område som växter, men min erfarenhet är att det skapar en annan stämning och trygghet. I ett patriarkalt samhälle behöver vi fler rum där vi bara kan vara oss själva, säger Agnes Stuber och tillägger att hon tror att det är en förklaring till gruppens explosionsartade tillväxt.

Växtgäris kommer antagligen fortsätta att växa och kan nog bli hur stora som helst.

I mars har Växtgäris funnits i tre år. Idag har gruppen 20 000 medlemmar och det är kö för att bli insläppt.

– När vi några veckor efter starten var fyrtio medlemmar tänkte jag att ”Oj, vad många det finns som är intresserade av växter.” Att vi skulle bli tjugotusen hade jag inte förväntat mig. Men vi kommer antagligen fortsätta att växa och kan nog bli hur stora som helst.

Kristi törnekrona. Foto: Magnus Liam Karlsson.

Idag är det förutom Agnes Stuber fyra personer som är administratörer för gruppen. För att bli insläppt behöver man bli tillagd av någon som redan är medlem. Köande släpps in efterhand.

– Vi är måna om att gruppen oavsett storlek ska fortsätta att kännas familjär och öppen. Därför vill vi ge nya medlemmar lite tid att komma in i gruppen, och vill inte släppa in för många samtidigt.

Men vad är det då som lockar så många? Det beror lite på årstiden enligt Agnes Stuber.

– På våren är det många frågor och tips om sticklingar. Under vintern handlar frågorna mycket om varför ens växter ser ledsna ut och hur de ska skötas för att överleva. Sedan är det den eviga frågan om ohyra, vilken sort det är och hur man blir av med den.

Det är också vanligt att medlemmar i gruppen byter och ger bort sticklingar och krukväxter, och lokalt arrangeras träffar där medlemmarna byter sticklingar.

– Det är ett solidariskt och miljövänligt sätt att utöva sin hobby och få fler växter utan att det kostar pengar. Och växter som drivs upp i lugnare takt, utan massa bekämpningsmedel och inte drivs så hårt, lever längre.

Macodes petola trivs i skyddad glaskupa. Foto: Magnus Liam Karlsson.

I höstas gavs Agnes Stubers bok Krukväxter för alla ut av förlaget Natur & kultur.

– Förlaget kontaktade mig och frågade om jag ville göra en bok. Vi träffades och kom fram till att det behövdes en bok om lättskötta krukväxter för alla, inte bara för dem som redan kan.

Förutom fakta, odlingsråd, och vackra bilder, ryms också ett kapitel där människor öppnat sina hem och delat med sig av hur de inrett med växter. På frågan om hon har några favorit­växter svarar Agnes Stuber att de skiftar.

– Den senaste växten jag köpt brukar vara favorit. Sedan beror det på hur den trivs hos mig. Men Monsteran är en ständig favorit. Den blir stor, är lättskött och hjälper till att skapa djungelkänsla, säger hon, och blicken faller på det mäktiga exemplar som står några meter in i vardagsrummet.

Är det sant att krukväxterna mår bra av en pratstund? Pratar du med dina?

– Faktiskt inte. Jag känner mig så dum när jag försöker, men kommer det naturligt är det antagligen bra. Jag kan tänka mig att det har med syresättning att göra, men har inga vetenskapliga belägg för det.

 

Ta sticklingar

• Ett trevligt, billigt och enkelt sätt att utöka sitt och andras växtbestånd är att ta sticklingar.

• Överlag gäller det att ta toppsticklingar. Skär av en bit stjälk med några blad precis under en nod (en nod är en tillväxtpunkt som sitter på stjälken eller stammen, och är synliga, ofta lite upphöjda). De flesta sticklingar behöver en nod för att kunna utveckla nya rötter. På de växter som har stam ska en bit av stammen också vara med.

• Sticklingen kan rotas i vatten eller direkt i jorden och tar olika lång tid på sig.

• Obs! Om du ska skicka en stickling till någon annan, se till att den är väl förpackad så att den inte fryser eller skadas på annat sätt.

Källa: Krukväxter för alla, Natur & kultur.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/vaxtgaris-gront-ar-skont/feed/ 0
Nya poddar utmanar alkoholnormenhttp://www.accentmagasin.se/politik/nya-poddar-utmanar-alkoholnormen/ http://www.accentmagasin.se/politik/nya-poddar-utmanar-alkoholnormen/#respond Fri, 15 Feb 2019 07:16:36 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653745 Flera nya podcasts som problematiserar alkohol och droger har startats det senaste året. Det senaste tillskottet är Med eller utan av Moa Gürbüzer – som vill lyfta en ny fråga. ]]>

Flera nya podcasts som problematiserar alkohol och droger har startats det senaste året. Det senaste tillskottet är Med eller utan av Moa Gürbüzer – som vill lyfta en ny fråga.

Det första avsnittet av Med eller utan inleds med ljudet av en vinflaska som korkas upp. Med alkoholfritt innehåll såklart. Sedan talar Moa Gürbüzer med entreprenören Josef Fallesen, och vill veta; ”Hur ofta får du frågan ”med eller utan alkohol” i sociala sammanhang?” ”Aldrig”, svarar han.

Frågeställningen utgör grunden till podcasten, som nyligen släppte sitt första avsnitt. I podden kommer Moa Gürbüzer, som är grundare och VD för ett alkoholfritt vinföretag, fortsätta att bjuda in gäster för att diskutera olika sidor av alkohol; hur det kan vara svårt att säga nej, och den där känslan av att behöva ursäkta sig.
– Jag vill att frågan ”med eller utan alkohol” ska vara lika självklar som när man frågar ”med eller utan” om mjölk i kaffet, säger Moa Gürbüzer.

 

För att synliggöra hur en sådan enkel fråga kan göra skillnad berättar Moa Gürbüzer om hur hon en gång satt på en fin middag med företagsledare. En servitris med bricka frågade varenda person ”med eller utan alkohol?”.
– Då såg jag två personer vid mitt bord vars ansiktsuttryck ändrades totalt, och de valde alkoholfritt. Den stunden kommer jag aldrig glömma! Ofta måste personer som önskar alkoholfritt ha en ursäkt redo, och säga att de ska köra bil eller något. Här gjordes valet så enkelt!, säger hon.

Hennes vision att göra alkoholfritt till en självklarhet startade för många år sedan, när hon jobbade som socialarbetare och såg många barn växa upp i hem med alkoholmissbrukande föräldrar. Sedan dess har hon prisats som entreprenör för sina alkoholfria viner och champagne, och nu har hon alltså dessutom startat podden som släpps varannan torsdag.

Moa Gürbüzer: Foto: Pressbild

Moa Gürbüzer säger att hon såg en lucka i det offentliga samtalet om alkohol. Hon tycker att det är vanligare att man pratar om tunga missbruk, men inte normaliseringen av alkohol i samhället. Det var dock inte helt självklart att göra en podcast, men hon ville så gärna väcka frågan på ett bra sätt och få folk att tänka till varenda gång alkohol serveras.
– Förhoppningen är att budskapet sprider sig så att när du går på restaurang eller en bar, frågar de: ”med eller utan”, och att du slipper säga ”alkoholfritt” tyst. Jag hoppas att alla lyssnare kan hjälpa mig att uppnå det, säger hon.

Men Moa Gürbüzer är inte ensam om att lyfta alkohol- och missbruksfrågor i podcasts. Sedan snart ett år tillbaka finns exempelvis Alkispodden, med personliga samtal mellan två nyktra, tillfrisknande alkoholister. Samt Missbrukspodden av bloggaren och föreläsaren Emelie Olsson, där hon gästas av personer med olika typer av missbruk.
Poddarna hittas på de vanliga plattformarna, som bland annat: Acast, Spotify och iTunes.
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/nya-poddar-utmanar-alkoholnormen/feed/ 0
Ekonomiska orosmoln inför 2020http://www.accentmagasin.se/politik/ekonomiska-orosmoln-infor-2020/ http://www.accentmagasin.se/politik/ekonomiska-orosmoln-infor-2020/#respond Thu, 14 Feb 2019 12:26:44 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1653812 Ekonomin för 2019 verkar ha gått i lås efter en hel del nerskärningar. Men IOGT-NTO:s ekonomiska problem hopas inför 2020.]]>

Ekonomin för 2019 verkar ha gått i lås efter en hel del nerskärningar. Men IOGT-NTO:s ekonomiska problem hopas inför 2020.

IOGT-NTO har tvingats banta årets budget med 4,5 miljoner kronor. Dessutom har man fått använda överskott från 2018 och pengar som tidigare avsatts för att täcka upp. ­

– Istället för de 56 miljoner från Miljonlotteriet som budgeten från början räknat med så fick vi nöja oss med 42 miljoner, säger Eva Blomstand Persson, tillförordnad generalsekreterare för IOGT-NTO.

 

För att täcka upp de sista 4,5 miljonerna har man fått dra ner på kostnader lite varstans i budgeten.

­– Vi vill inte dra ner på verksamhet utan istället satsar vi på att göra besparingar genom att göra saker billigare och smartare.

Engagemangsavdelningen samt Kommunikationsavdelningen är avdelningar på kansliet som fått skäras ner med en miljon vardera.

­– Kongressen blir lite billigare än budgeterat eftersom den hålls i en gymnasieskola istället för ett konferenscenter. Vi har skurit ner på pengapotter som tidigare funnits till förbundsstyrelsens och generalsekreterarens förfogande, och vi ser också över förbundsstyrelsens kostnader, säger Eva Blomstrand Persson.

 

Förbundet ser nu också över om arbetet med fastigheter kan generera mer pengar.

­– Vissa renoveringar har fått skjutas upp och vi ska se över att höja hyror för externa hyresgäster, säger Eva Blomstrand Persson.

Det finns också en möjlighet att förbundet skulle kunna gå och ta över driften av fastigheter ute i landet för att göra dem mer vinstdrivande.

 

Överlag behöver man framöver tänka på fler intäktskällor. Idag kommer en överväldigande majoritet av rörelsens pengar från Miljonlotteriet som under det senaste året kämpat med svikande försäljningssiffror.

– Insamlingsverksamheten måste lyfta snart, men det är en utveckling som tar tid, säger Eva Blomstrand Persson.

Under 2018 satsade IOGT-NTO 4 miljoner kronor på insamlingen via INRIF, en satsning som gav 1,4 miljoner tillbaka.

 

Även om 2019 ser ut att gå vägen så beräknas underskottet för 2020 vara detsamma vilket betyder at cirka 10 miljoner saknas. När bufferten använts upp för att klara 2019 kan det därför bli aktuellt att titta på vilka verksamheter förbundet vill prioritera, och om det finns något som behöver avslutas eller läggas på is. I samband med det så skulle det även kunna bli aktuellt med neddragningar i personalen.

– Men det här är förhoppningsvis inget som ska märkas på medlemsnivå. Vi har inte tagit något från det regionala och lokala stödet som är en stor utgift i budgeten.

 

Samtidigt förväntas Patent- och marknadsdomstolen när som helst avkunna dom i fallet där Miljonlotteriet stämts av Konsumentombudsmannen för brister i lotteriförsäljningen via telefon. I värsta fall kan resultatet av domen bli en straffavgift för Miljonlotteriet på upp till 10 miljoner kronor.

­– Ifall det blir en straffavgift på upp till 5 miljoner kronor så har vi bestämt att Miljonlotteriet ska ta det på egen hand. Blir det mer så får IOGT-NTO gå in. Men vi kommer inte att ta de pengarna ifrån lotteriöverskottet så att de andra förbunden i rörelsen blir lidande, säger Eva Blomstrand Persson.

 

Utöver straffavgiften kommer IOGT-NTO vid en fällande dom också behöva betala advokatskostnader. Hur mycket det handlar om är ännu oklart. Likaså om domen i så fall ska överklagas, vilket skulle kunna leda till ännu större utgifter.

– Det får bli någon form av politiskt beslut efter domen, säger Eva Blomstrand Persson.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/ekonomiska-orosmoln-infor-2020/feed/ 0
Alkohol kan förändra gener och leda till ökat begärhttp://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-kan-forandra-gener-och-leda-till-okat-begar/ http://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-kan-forandra-gener-och-leda-till-okat-begar/#respond Thu, 14 Feb 2019 09:04:42 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653735 Hög konsumtion av alkohol kan påverka en persons genetik – och leda till ökat beroende. Det visar ny amerikansk forskning.]]>

Hög konsumtion av alkohol kan påverka en persons genetik – och leda till ökat beroende. Det visar ny amerikansk forskning.

Hög alkoholkonsumtion kan utlösa en långvarig genetisk förändring, vilket resulterar i en ond cirkel och ett ännu större behov av alkohol. Detta enligt en studie publicerad i tidningen Alcoholism: Clinical & Experimental Research.
– Vi såg att människor som dricker mycket kan förändra sitt DNA, på ett sätt som gör att de har ett ännu större begär efter mer alkohol, säger Dipak K. Sarkar, huvudförfattare till studien och professor vid Rutgers Universitet.
– Det kan förklara varför alkoholism är ett så starkt missbruk, och kan en dag bidra till nya sätt att behandla alkoholism eller att förhindra att människor blir beroende.

 

Forskarna vid Rutgers och Yale University School of Medicine fokuserade på två gener som är inblandade i att styra dryckesbeteende: PER2, som påverkar kroppens biologiska klocka och POMC, som reglerar hur kroppen svarar på stress.

Forskarna jämförde grupper av personer som dricker måttligt, mycket, och personer som hetsdricker. De fann då att generna hade förändrats bland de som hetsdricker och de som och dricker mycket. Detta genom en genmodifieringsprocess som kallades metylering. Bland dessa personer såg man också en minskning av genernas proteinproduktion. Ju större alkoholintag personerna i studien hade, desto mer ökade dessa genetiska förändringar.

 

Personerna i experimentet förevisades också stressrelaterade, neutrala och alkoholrelaterade bilder. De fick också se en behållare med öl för att sedan smaka öl – därefter utvärderades deras motivation att dricka. Resultatet: förändringar i generna bland de som drack mycket förknippades med ett ännu större begär efter mer alkohol.

Enligt Dipak K. Sarkar kan resultaten så småningom hjälpa forskare att identifiera biologiska markörer som kan förutsäga en persons risk för alkoholberoende.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-kan-forandra-gener-och-leda-till-okat-begar/feed/ 0
UNF lanserar spelkurserhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/unf-lanserar-spelkurser/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/unf-lanserar-spelkurser/#respond Wed, 13 Feb 2019 11:09:06 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653691 Gamers + UNF= sant. För att motarbeta alkoholindustrins inflytande över tv-spelsvärlden utvecklar Ungdomens nykterhetsförbund kurser för alla spelintresserade. ]]>

Gamers + UNF= sant. För att motarbeta alkoholindustrins inflytande över tv-spelsvärlden utvecklar Ungdomens nykterhetsförbund kurser för alla spelintresserade.

Svenska ungdomar dricker allt mindre alkohol. Många tror att det bland annat kan bero på det den växande gamingkulturen, som gör att fler väljer spelandet framför att dricka alkohol. Det är en målgrupp UNF vill fånga upp och samtidigt uppmana till en nykter miljö för gamers.
– Vi ser att många medlemmar redan har spelintresset och att gaming i grunden är en drogfri kultur. Det gör gaming till en viktig plattform för oss, säger Olle Åkesson, projektledare och förbundskassör i UNF.

 

Just nu utvecklar UNF fyra studiecirklar i samarbete med studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, och Eloso förlag, som kommer att släppas under våren 2019.

– Grundtanken är att skapa ett material som inte bara ställs i en bokhylla, utan som finns online och som man ska använda på olika sätt för att lära sig något och samtidigt guida det praktiska genomförandet, säger Olle Åkesson. Planen är att man anmäler sig som grupp till studiecirklarna, där man får lära sig hur man  arrangerar olika typer av verksamhet kopplat till gaming. Genom diskussionsfrågor och uppdrag kopplas cirklarnas verksamhet till UNF:s grundvärderingar om drogfrihet och jämställdhet. De tar också hjälp av Therese Szanto, som är en kvinnlig stor e-sportprofil.

 

Spelkurserna handlar om hur man anordnar:
1. Ett lan. 
Från att man bestämmer sig för att skapa ett LAN, till hur man utvärderar arrangemanget på ett bra sätt.

 2. En spelcirkel. På liknande sätt som en bokcirkel, fast där man efter att ha spelat ett spel, diskuterar och recenserar det utifrån bland annat ett drogperspektiv. Cirkeln skall leda till att man skriver en recension som sedan publiceras på exempelvis plattformen Steam, en text andra spelare sedan kan läsa.

 

3. En onlineturnering. Studiecirkeln handlar om hur man livesänder och lägger upp en bra struktur för genomförandet.
 
4. Ett e-sportlag. Hur man startar ett e-sportlag: hur man ska tänka och träna, både fysiskt och i spelet för att bli en bättre e-sportare.
 
Förhoppningen är att externa aktörer så småningom använder UNF:s spelstudiecirklar som en kvalitetssäkring av sina arrangemang; att de kan utgå från riktlinjerna och uppvisa en nykter kvalitetsstämpel till sin kommun eller sponsorer. UNF oroas nämligen över att alkoholindustrin allt oftare sponsrar och får inflytande över stora gamingevent.

– Det skapar kulturer kring alkohol och droger som vi vill motverka – innan de blivit norm. Projektet som helhet och studiecirklarna är därmed även ett påverkansarbete, där vi erbjuder nyktert engagemang, skapar nyktra evenemang och bibehåller en drogfri norm. Gaming ska vara en sund kultur och kan även vara en inkörsport till att engagera sig i UNF, säger Olle Åkesson.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/unf-lanserar-spelkurser/feed/ 0
LO-distrikt positiva till alkoholstopphttp://www.accentmagasin.se/politik/lo-distrikt-positiva-alkoholstopp/ http://www.accentmagasin.se/politik/lo-distrikt-positiva-alkoholstopp/#respond Wed, 13 Feb 2019 06:02:07 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653614 Drygt ett år har gått sedan LO införde sin nya alkoholpolicy: att aldrig bjuda på alkohol på sina evenemang. Idag är samtliga distrikt positiva till förändringen. ]]>

Drygt ett år har gått sedan LO införde sin nya alkoholpolicy: att aldrig bjuda på alkohol på sina evenemang. Idag är samtliga distrikt positiva till förändringen.

Hösten 2017 infördes nolltolerans mot att bjuda på alkohol vid arrangemang i LO:s regi, vilket innefattade både intern och extern representation.

De som vill ha alkohol får i så fall betala själva, alkohol ska aldrig finansieras med medlemspengar. Detta var en policyändring, då det innan dess var möjligt att bjuda på två glas öl eller vin.

– Det jag har hört är att man tycker det är skönt med en tydlig policy, sammanfattar LO:s kanslichef Annika Nilsson det första året med de nya reglerna i en intervju med LO:s tidning Arbetet.

När Arbetet ringer runt till alla tio LO-distrikt, är samtliga positiva till att det nu är stopp för att bjuda på alkohol.

– Som kassör är det fantastiskt bra, man behöver aldrig fundera, säger Maria Norrman-Östberg, chef och ekonomiansvarig på LO-distriktet i Norra Sverige, till tidningen.

 

Arbetet intervjuar även Bengt Forsling, chef och kassör på LO-distriktet i Västsverige, som säger att det kändes skönt att ha beslutet i ryggen när han kom in som ny chef förra hösten.

– Det var väl egentligen bara ”äntligen” från väldigt många. Samtidigt fanns en del som varit med länge som tyckte att styrelsen skulle kunna besluta om undantag i särskilda fall, säger han.

Emellanåt har det dykt upp en del problem under året. Bengt Forsling nämner bland annat ett projekt som LO-distriktet i Västsverige har i Serbien. Även vid de internationella projekten tillämpas policyn, men där ska det ha varit en större fråga. Då har det hänt att personer köpt alkohol, bland annat för att bjuda dem från Serbien.

–  Det har nog hänt någon gång, att det dykt upp en sådan faktura. Det har varit till någon måltid. Men då har man fått betala det själv i efterhand, säger Bengt Forsling till Arbetet.

Han säger också att vissa personer kanske inte helt kände till de nya reglerna:

– Men nu är det allmänt känt och vedertaget, säger han.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/lo-distrikt-positiva-alkoholstopp/feed/ 0
Färre tullbeslag av narkotika 2018http://www.accentmagasin.se/politik/farre-tullbeslag-av-narkotika-2018/ http://www.accentmagasin.se/politik/farre-tullbeslag-av-narkotika-2018/#respond Tue, 12 Feb 2019 10:47:20 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1653806 Tullverkets statistik visar på en minskning i antal beslag med 15 procent. Samtidigt har man beslagtagit mer kokain och heroin än på många år.]]>

Tullverkets statistik visar på en minskning i antal beslag med 15 procent. Samtidigt har man beslagtagit mer kokain och heroin än på många år.

Framför allt ses en minskning i antalet tillslag i post- och kurirflöden. Inte heller lastbilstrafiken gav upphov till lika många beslag den senaste året som under 2017, vilket också påverkar den totala mängden beslagtagen narkotika.

– Vi är medvetna om att vi inte tar allt och att vi skulle behöva bli fler, säger generaltulldirektören Charlotte Svensson till Ekot.

Tullverket uppskattar själva samhällsnyttan av sina beslag till 2,6 miljarder kronor, en summa som bland annat är beräknad på gatupriser för narkotika och samhällets kostnader för missbruk. 2017 beräknades samma siffra till strax över 3 miljarder.

Beslagen av amfetamin minskade både i mängd och antal tillslag. Samma sak gäller för cannabis, tramadol och LSD medan heroin har ökat både vad gäller beslagstillfällen och mängd. Totalt beslagtogs dubbelt så mycket heroin under 2018 jämfört med året innan; 71 kilo, vilket är den största mängd som hittills noteras hos Tullverket.

Värt att notera är att den totala mängden beslagtagen kokain och ecstacy har ökat markant trots att beslagstillfällena minskat. 488 kilo heroin beslagtogs under 2018, den största mängden på över 10 år. Av dessa togs 298 kilo i vid ett enda tillfälle i flygfrakt från Colombia till Skåne.

Tullverket framhåller i ett pressmeddelande att man även arbetat med andra saker som inte ger lika stort avtryck i just denna statistik.
– Vi har under året slagit ut eller allvarligt skadat 18 kriminella nätverk, samt identifierat ytterligare nätverk som vi kommer att fortsätta att arbeta mot framöver, säger Charlotte Svensson i pressmeddelandet.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/farre-tullbeslag-av-narkotika-2018/feed/ 0
WHO vill omklassificera cannabishttp://www.accentmagasin.se/politik/vill-omklassificera-cannabis/ http://www.accentmagasin.se/politik/vill-omklassificera-cannabis/#respond Tue, 12 Feb 2019 06:30:12 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1653656 Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar ett mindre restriktivt förhållningssätt till cannabis. Detta på grund av medicinska skäl.]]>

Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar ett mindre restriktivt förhållningssätt till cannabis. Detta på grund av medicinska skäl.

Cannabis finns idag både i klass 1 och klass 4 av FNs drogkonvention från 1961. Världshälsoorganisationens expertkommitté ECDD rekommenderar nu att cannabis stryks från klass 4, vilket skulle innebära ett mindre restriktivt förhållningssätt till drogen. Det rapporterar Forbes.

FNs medlemsstater skulle då kunna införa mindre stringent lagstiftning gentemot cannabis. Det skulle också underlätta framställning av medicinsk cannabis och forskning kring cannabis som medicin.

 

Cannabis skulle fortfarande finnas kvar i klass 1 tillsammans med andra ”skadliga psykoaktiva substanser” som kan ha ett medicinskt användningsområde.

Ändringen föreslås eftersom WHO menar att vissa cannabisprodukter har medicinska användningsområden.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/vill-omklassificera-cannabis/feed/ 0
Farida al-Abani ny partiledare i FIhttp://www.accentmagasin.se/politik/farida-al-abani-ny-partiledare-fi/ http://www.accentmagasin.se/politik/farida-al-abani-ny-partiledare-fi/#respond Mon, 11 Feb 2019 10:36:29 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1653719 I helgen valdes IOGT-NTO-medlemmen Farida al-Abani till partiledare i Feministiskt initiativ. "Det känns fantastiskt på alla sätt och vis", säger hon till Accent.]]>

I helgen valdes IOGT-NTO-medlemmen Farida al-Abani till partiledare i Feministiskt initiativ. "Det känns fantastiskt på alla sätt och vis", säger hon till Accent.

– Det är superroligt! Jag känner mycket glädje och förtroende, säger Farida al-Abani, som i helgen valdes till partiledare i Feministiskt initiativ, FI, tillsammans med Gita Nabavi.

Farida al-Abani har länge varit engagerad i nykterhetsrörelsen och blev vid IOGT-NTO:s senaste kongress i Karlstad utsedd till Årets eldsjäl. Hon har i dagarna tillträtt en tjänst som verksamhetsutvecklare i Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, i Stockholm. Tidsmässigt tror hon inte att hennes livssituation kommer att förändras dramatiskt.

– Det blir fler resor och så, men jag tror inte att det tidsmässigt kommer att bli någon större förändring. Jag kommer snarare att rikta in mitt engagemang mer på partipolitik. Jag tänker forma mina uppdrag efter mina egna resurser och inte från behoven, för de är bottenlösa. Och jag tänker inte köra in i kaklet, säger hon.

 

Accent gjorde nyligen en längre intervju med Farida al-Abani om hennes engagemang i nykterhetsrörelsen och i politiken, där hon presenterar vilka frågor hon vill driva. Ett engagemang som väcker ont blod i vissa grupperingar. Nyligen blev hon utsatt för hot.

– Det är första gången det händer mig. Men det är sånt som hänger över personer som är synliga och som gör motstånd, om det så är mot alkoholindustrin eller mot rasister. Jag var tveksam till att prata om det eftersom det ger dem näring, men samtidigt är det viktigt att vara medveten om hur det är, säger Farida al-Abani, som kommer att göra en polisanmälan.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/farida-al-abani-ny-partiledare-fi/feed/ 0
Norskt förslag om förbud mot lådvinhttp://www.accentmagasin.se/politik/norskt-forslag-om-forbud-mot-ladvin/ http://www.accentmagasin.se/politik/norskt-forslag-om-forbud-mot-ladvin/#respond Mon, 11 Feb 2019 05:26:27 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653626 Norska Helsedirektoratet vill att lådvin ska förbjudas, eftersom förpackningarna ökar drickandet. Men landets hälsovårdsminister säger att ett förbud inte är aktuellt.]]>

Norska Helsedirektoratet vill att lådvin ska förbjudas, eftersom förpackningarna ökar drickandet. Men landets hälsovårdsminister säger att ett förbud inte är aktuellt.

Ett lådvinsförbud kan rädda 30 liv om året, menar Helsedirektoratet, motsvarigheten till den svenska Socialstyrelsen. Därför vill de att politikerna ska begränsa eller helt avskaffa vin i stora förpackningar i Norge.
– Har man en öppen tre-litare i skåpet är det lättare att ta ett glas vin än om man måste öppna en ny flaska, säger Linda Granlund, divisionsdirektör för folkhälsa och förebyggande på Helsedirektoratet, till norska NRK.

 

Förslaget att ta bort lådvinet från hyllorna på Vinmonopolet kommer i en ny rapport från Helsedirektoratet. Till NRK säger Linda Granlund att försäljning av vin i mindre förpackningar leder till minskad alkoholförbrukning. Myndigheten önskar en minskning av skadlig alkoholförbrukning på tio procent i Norge, och hänvisar till en studie genomförd i Australien, där man under en period prövade att enbart sälja förpackningar som innehöll max en liter,  och kunde konstatera att alkoholintaget minskade.

 

Men folkhälsoministern Åse Michaelsen säger nej till förslaget.
– Det är fullständigt inaktuellt för regeringen att förbjuda lådvin. Det kommer inte att komma ett förbud mot detta, uttalar hon sig till tidningen VG via departementets kommunikationsenhet.

En organisation som däremot hyllar förslaget från Helsedirektoratet är Actis, en paraplyorganisation för 32 frivilliga aktörer inom berusningspolitik.
– Vi är glada över att myndigheten är så modig att de pekar ut lådvinerna. Jag menar att vi måste se till hälsovinsterna av att hjälpa människor göra bättre val, säger Pernille Huseby, Actis generalsekreterare, till NRK.

 

I fjol sålde Vinmonopolet runt 67 miljoner liter vin, varav 42 procent var lådvin. När NRK talar med kunder på Vinmonopolet i staden Drammen, är många negativa till förslaget.
– Jag tror att lådvin är bättre än en flaska, för då behöver man inte dricka allt på en gång, säger Else Rosland Ruud till kanalen.

Det är inte första gången som Helsedirektoratet kritiserar lådvin. År 2013 föreslog experter att man skulle begränsa alkohol till 1,5-litersbehållare. Dåvarande hälsominister, Jonas Gahr Støre sade också ”nei”.
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/norskt-forslag-om-forbud-mot-ladvin/feed/ 0
Unga syrier gör film om alkoholhttp://www.accentmagasin.se/kultur/unga-syrier-gor-film-om-alkohol/ http://www.accentmagasin.se/kultur/unga-syrier-gor-film-om-alkohol/#respond Fri, 08 Feb 2019 12:26:59 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653515 Khaldoun Al Ghanem och Ali Nazar har gjort en film om alkohol och drogers påverkan på samhället i samarbete med NBV. Om en månad har den premiär på kulturhuset i Arvika. ]]>

Khaldoun Al Ghanem och Ali Nazar har gjort en film om alkohol och drogers påverkan på samhället i samarbete med NBV. Om en månad har den premiär på kulturhuset i Arvika.

]]>
http://www.accentmagasin.se/kultur/unga-syrier-gor-film-om-alkohol/feed/ 0
Cannabis på danskt recepthttp://www.accentmagasin.se/politik/cannabis-pa-danskt-recept/ http://www.accentmagasin.se/politik/cannabis-pa-danskt-recept/#respond Fri, 08 Feb 2019 08:06:26 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1653642 De är svenskarna som tröttnat på att inte kunna få tag på medicinsk cannabis i Sverige. Nu organiserar de själva resor till Köpenhamn för att få cannabis utskrivet.]]>

De är svenskarna som tröttnat på att inte kunna få tag på medicinsk cannabis i Sverige. Nu organiserar de själva resor till Köpenhamn för att få cannabis utskrivet.

Vi har just passerat Mölndal när Angela de Cabo tar upp bussens mikrofon och hälsar den handfull personer som stigit på Gröna bussen i Göteborg välkomna. Vi har just gett oss ut på en resa som hon menar är historisk.

Resans mål är Clinic Horsted i Köpenhamn där resenärerna ska få träffa läkaren Tina Horsted och hennes kollegor, med förhoppning om att få medicinsk cannabis utskrivet.

Men många ombord skulle nog mena att resans mål är något ännu större. Enligt dem kan hampa ersätta plast, bota cancer, rena miljön. Det har en tilltro till hampaplantan som för somliga verkar gränsa mot det religiösa.

– Ibland undrar jag ens om vi är värda att handskas med den här plantan eller om vi människor bara kommer förstöra den, säger Angela de Cabo.

 

Det är hon som arrangerat resan med Gröna bussen via en diskussionsgrupp på Facebook. Innan avfärd var 24 resenärer anmälda till resan, men några har hoppat av i sista stund. Idén om en gemensam resa till Köpenhamn för personer som är intresserade av medicinsk cannabis har funnits länge. Men det var först kring jul som Angela de Cabo bestämde sig för att göra slag i saken efter att ha varit nere i Köpenhamn och besökt Tina Horsteds klinik.

Angela de Cabo har en spridd cancer i skelettet. Det är en obotlig och dödlig cancer som började med en bröstcancerdiagnos 2012. Under en tid fick hon sativex mot smärtan.

– Mina läkare ville inte skriva ut det till mig, men en vän berättade att det finns en läkare som heter Risto Sutinen som skriver ut cannabis till sina patienter, säger hon.

Anledningen att hon sökte sig till just medicinsk cannabis var dels att lindra sina smärtor utan opiatiska läkemedel, men också en övertygelse om att cannabis kan läka cancer.

– Det vågar man ju knappt prata om. Men även om det inte botar mig så botar det mina symtom och gör mitt liv drägligt, säger hon.

Men medicineringen med sativex tog slut när hennes läkare Risto Sutinen flyttade till Finland sommaren 2018.

– Bemanningsföretaget han jobbade för tyckte nog inte om att han skrev ut cannabis till sina patienter, säger Angela de Cabo.

Angela de Cabo. Foto: Jens Wingren.

Det visar sig att Angela de Cabo inte är den enda på bussen som fått sativex utskrivet av Risto Sutinen. Flera berättar hur de fått hjälp av honom att få sativex tills han kom tillbaka från semestern i somras och fann sig entledigad. Av de 16 ombord som ska söka vård har 10 tidigare haft Risto Sutinen som läkare.

Under hösten lånade Angela de Cabo från vänner och köpte på gatan. Att vara utan cannabis var inte ett alternativ för henne. Strax innan jul sökte hon sig därför till Tina Horsteds klinik i Köpenhamn där hon fick bediol utskrivet.

 

Sedan början av 2018 är det möjligt för danska läkare att skriva ut medicinsk cannabis till patienter med exempelvis multipel skleros, ryggmärgsskador, illamående i samband med cancerbehandling eller kronisk smärta. Det är en tillfällig regel som kommer att gälla under fyra år för att sedan utvärderas. Men det är långt ifrån alla läkare som ordinerar cannabis. Danska forskare och den danska läkareföreningen har protesterat mot att det saknas kliniska studier och evidens på området. Flera stora metastudier har visat att cannabis har begränsade användningsområden som medicin. Effekten är svår att förutsäga och risken för biverkningar är stor. Men vissa patienter får effekt av medicinsk cannabis mot nervsmärtor och multipel skleros.

Trots det har många fler danskar fått cannabis utskrivet än vad den danska regeringen hade förväntat under första året. 1 400 stycken för att vara exakt. Och av dem är det 1 000 som gått till Tina Horsted, enligt henne själv.

 

Även svenskar söker sig alltså nu till Danmark.

– Jag har haft sativex mot min mördande huvudvärk och det är det enda som fungerat. De andra pillren de gav mig fick jag bara ont i magen av, säger en kvinna.

Men även sativex säger hon bara kapar den värsta toppen av smärtan. Medicinsk cannabis är det enda som fungerat helt för henne.

Sativex är ett cannabisextrakt som i Sverige främst skrivs ut för att lindra symtom av multipel skleros. Det är den enda formen av medicinsk cannabis som är möjlig att få utskriven i Sverige; undantaget ett fåtal patienter med ryggmärgsskador som fått dispens för andra typer av medicinsk cannabis. I Danmark finns möjligheten att få ett flertal olika mediciner som oljor med CBD och THC, samt bediol på recept. Det senare är ett läkemedel baserat på faktiska växtdelar från cannabis.

Bediol tillverkas av blomknopparna på cannabisplantan. Foto: Jens Wingren.

Angela de Cabo visar upp en liten vit burk med ett grönt, malet innehåll från knoppen av cannabisblomman. Hon får 30 gram utskrivet varje gång hon besöker Köpenhamn och använder ett gram om dagen. Det betyder att hon behöver åka till Köpenhamn en gång i månaden.

– Det här kostar 160 kronor grammet så det är ju bra mycket dyrare än cannabis som man köper på gatan. Men då är också innehållet mycket mer kontrollerat, säger hon.

Hon föredrar dock sina hemodlade plantor.

– Man får en annan samenergi med plantorna man odlat själv. Det blir en helig olja för mig. Jag har fått ett nytt liv efter min dödsdom. Jag har fått så mycket kunskap om den här växten, säger hon.

 

En annan fråga är införandet av substanserna till Sverige. Angela de Cabo har brottats med Läkemedelsverket för att få ta med sin medicinska cannabis hem, men veckan innan bussresan fick hon avslag.

– Jag behövde söka ett införselintyg för att få ta med mig 30 gram hem, men de tyckte uppenbarligen inte att jag hade synnerliga skäl. Vi är flera här på bussen som sökt utan att få något intyg, säger hon.

Men hon är inte orolig inför resan hem ikväll.

– Vi ska inte behöva deklarera för något. Folk är för sjuka för att orka med sånt. Det får avgöras mellan Sverige och Danmark, det är inte något som jag tänker ta ansvar för. Jag har fått min medicin lagligt utskriven. Och hälsa går före lag, säger hon.

Enligt Läkemedelsverket gäller olika regler för införande av olika narkotiska preparat. Preparat så som bediol, som består av växtdelar från cannabis räknas till en annan klass än cannabisoljor och andra extrakt. Extrakt av cannabis faller under Läkemedelsverkets förteckning 2, vilket innebär att det är tillåtet att som svensk medborgare föra med sig fem dagsdoser av en medicin som är utskriven utomlands, även om den är narkotikaklassad i Sverige. Bediol däremot faller under förteckning 1, vilket innebär att den inte får föras in alls utan tillstånd från Läkemedelsverket. Och för att få tillstånd krävs synnerliga skäl, något som ingen ombord på bussen har enligt Läkemedelsverket. De som är på resa för att få tag på extrakt av cannabis kan alltså lagligen ta med sig fem doser hem. De som hoppas få med sig bediol hem bryter enligt Läkemedelsverket mot lagen.

Foto: Jens Wingren.

Solen skiner i Helsingborg när bussen rullar in. De resande samlas i en klunga omgiven av söt rök utanför bussen. Angela de Cabo har rullat en cigarett med bediol.

– Nackdelen med att röka varje dag är att jag blandar ut med tobak, så jag röker mycket mer tobak än vad jag gjorde innan, säger hon.

Men tidsschemat är tight. Snart är alla tillbaka på bussen igen och en man med skägg och stickad keps improviserar en liten sång om Gröna bussen på ukulele. Han är inte med för att få något recept utan av intresse. Han är engagerad i partiet Enhet som har avkriminalisering av narkotika i sitt partiprogram.

– Så jag är mest med för att se att allt går rätt till, säger han.

Men även han har fått sativex utskrivet av Risto Sutinen. Mot invärtes sår i tarmarna.

En annan som också är med av intresse för cannabisfrågan är reggaeartisten Ivan Olausson Klatil, mer känd som ”General Knas” från bandet Svenska Akademien, som kliver på i Malmö. I högtalarsystemet ger han resenärerna en acapellaversion av sin låt ”Doktor Cannabis” medan bussen rullar över Öresundsbron med strax över tjugo personer ombord.

General Knas sjunger ”Doktor Cannabis” ombord på Gröna bussen. Foto: Jens Wingren.

Men rörelsen som backar upp den här resan är betydligt större. Facebookgruppen där resan planerats har över tusen medlemmar.

– Många har uttryckt ett intresse av att följa med men känner sig rädda och vågar inte riktigt än, säger Angela de Cabo.

Och även om man ska göra tydlig skillnad på medicinskt bruk av cannabis, avkriminalisering och legalisering så finns det helt klart en rörelse som drar åt ett liberalare håll.

Den svenska legaliseringsrörelsen må kunna samla tusentals intressenter på internetforum. Men politiskt sett är frågan inte särskilt het, och en majoritet av svenskarna är inte intresserade av att legalisera cannabis enligt en undersökning Aftonbladet nyligen genomfört. Frågan lever inom några av de politiska ungdomsförbunden och inom några mindre partier. Men trots att cannabisfrågan inte åtnjuter någon större synlighet i svensk narkotikadebatt har ungdomars inställning till cannabis blivit mer tillåtande enligt mätningar gjorda av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. En anledning kan vara att världen utanför Sverige långsamt ändrar sitt förhållningssätt till cannabis.

 

Men det finns de som har ett mer organiserat tillvägagångssätt att få till förändring i Sverige. Sargon de Basso är en av dem. Dagarna innan Gröna bussens resa har han och flera av hans kollegor på advokatfirman De Basso publicerat en debattartikel om avkriminalisering av drogbruk. De Basso arrangerade även seminarier om cannabispolitik under Almedalsveckan förra året tillsammans med det amerikanska CBD-företaget Charlottes web. Han har också försvarat flera återförsäljare av CBD-oljor under det senaste året. Sargon de Basso har även startat en organisation för jurister med namnet Tryggare Ruspolitik som kommer arbeta för avkriminalisering och skademinimering i narkotikapolitiken.

 

Tina Horsted. Foto: Jens Wingren.

Tina Horsteds klinik ligger på andra våningen av ett tegelhus i korsningen av Farvergade och Hestemöllestraede i Köpenhamn. Hon har jobbat med cannabis som medicin i sex år, under de tre senaste åren från sin egen klinik. Hon har nyligen blivit kontroversiell efter att hon skrivit ut CBD-olja till barn i smärtlindrande syfte. Idag uppskattar hon att hon har 3 000 patienter som får medicinsk cannabis. Ett hundratal av patienterna är svenskar som kommer ner en gång i månaden för att få sitt recept förnyat.

– Det handlar om sjuka människor som prövat andra typer av behandling utan att bli hjälpta, säger hon.

Det svenska Läkemedelsverkets bestämmelser om att fem dagsdoser skulle vara den högsta tillåtna införselkvoten för cannabisextrakt, och som helt förbjuder växtdelar från cannabis, har hon inte mycket till övers för.

– Det är dumheter. Enligt Schengenavtalet har du rätt att ta med dig medicin för 30 dagar, säger hon.

Men Läkemedelsverket menar att det här rör sig om ett missförstånd. Bara en person som är bosatt i ett annat schengenland än Sverige får föra med sig 30 dagsdoser av en narkotikaklassad medicin in i landet. Bestämmelsen är alltså menad att underlätta för boende i andra länder att ta med sig sin medicin när de vistas i Sverige tillfälligt.

Receptionisten blir märkbart stressad när ett 20-tal svenskar tränger sig in i det lilla väntrummet samtidigt. Ett beslut tas att dela upp gruppen. En handfull ska stanna på kliniken för att träffa läkare medan resten tar sig till fristaden Christiania mitt inne i Köpenhamn i väntan på deras läkartid.

 

På Pusher street i Christiania har killarna som säljer cannabis i små stånd luvorna uppdragna över huvudet. Det är en råkall februaridag. För femtio kronor kan man få en färdigrullad joint i ett litet plaströr. Bitar av olika sorters hasch ligger upplagda på fat och cannabisknoppar hälls mellan plastpåsar. Men trots den öppna stämningen kring försäljningen gäller det för försäljarna att vara beredda.

– Om det blir en polisrazzia måste de snabbt kunna plocka ihop grejerna och gömma sig, säger Rod Parero Maller, dokumentärfilmare som följt med bussen.

Cannabisförsäljningen i Christiania har länge varit ett stående inslag i stadsbilden och det har inte alltid varit populärt bland de boende. Speciellt inte när tungt kriminella kontrollerat handeln. Runt Pusher street finns barer, restauranger och caféer med olika kutym kring cannabis. Det är oskrivna regler som en besökare gör bäst i att snappa upp. På restaurangen närmast Pusher street vill de inte se någon cannabis överhuvudtaget, medan det på restaurangen Woodstock är fritt fram att både mecka och röka inomhus. Här finns det goda möjligheter att skaffa cannabis på ett enkelt sätt även för den som inte har ett medicinskt tillstånd. Rod Parero Maller frågar Ivan Olausson Klatil om han också ska träffa läkaren.

– Nja det tror jag inte, jag har väl inga krämpor direkt mer än att jag får migrän så fort jag ser en snut, säger han.

Christiania. Foto: Jens Wingren.

Tillbaka på Tina Horsteds klinik får Angela de Cabo till slut träffa en läkare för att förnya sitt recept. Det blir ytterligare 30 gram fördelat på sex burkar, tre baserade på indica och tre baserade på sativa. Angela upplever att de två olika sorterna har något olika verkan på henne.

– Indican passar bättre till natten medan sativan är lite gladare, säger hon.

Men läkaren är missnöjd med att hon röker medicinen, det är inte det bästa sättet säger han och visar en vaporizer som hettar upp cannabis för att patienten ska kunna inhalera ångan. Men en vaporizer kostar pengar och bara det här besöket kommer addera ytterligare 700 kronor till Angela de Cabos kostnad för att få tag på sin medicin.

 

Resenärerna packar in sig i bussen igen och de flesta verkar uppspelta och nöjda med dagen. En man som under resan ner verkade en aning spänd är nu istället lättad och pratsam.

– Det känns som att en sten ramlat från bröstet, säger han.

Han berättar om ledsmärtor som han upplever lättas med cannabis och en hjärntumör som han hoppas ska krympa.

Av de 16 svenska patienter som träffat Tina Horsted denna dag har alla utom en fått cannabis i olika former utskrivet. En äldre man har nekats cannabis för sin smärta eftersom han inte tagit med säg röntgenbilder till mötet.

– Jag känner mig lite lurad, säger han.

Foto: Jens Wingren

Resans sista stopp är apoteket där medicinen ska hämtas ut. Här får resenärerna också det så kallade ”pillerpappret” med apotekets signatur och stämpel, som de kan visa upp med hänvisning till Schengenavtalet om de skulle bli stoppade av polisen.

Men apoteket har inte förberett sig på anstormningen av svenskar och det visar sig att de har slut på bediol. Ett andra apotek behöver uppsökas. Vissa får med sig intyg som de hoppas ska hjälpa dem att få sin medicin levererad till sitt lokala apotek.

– För de som tagit sig hit handlar det ju om liv och död. Det är inte personer med ett flyende intresse för att bli höga utan människor som på riktigt är sjuka, säger Angela de Cabo.

Nästa resa med Gröna bussen är planerad till början av mars.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/cannabis-pa-danskt-recept/feed/ 0
Färre medlemmar i IOGT-NTOhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/farre-medlemmar-iogt-nto/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/farre-medlemmar-iogt-nto/#respond Thu, 07 Feb 2019 15:40:37 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653654 Antalet medlemmar i IOGT-NTO minskar totalt sett. Men tre distrikt har ökat och förbundsordförande Johnny Mostacero tror att den negativa trenden snart kan vända. ]]>

Antalet medlemmar i IOGT-NTO minskar totalt sett. Men tre distrikt har ökat och förbundsordförande Johnny Mostacero tror att den negativa trenden snart kan vända.

Nu har IOGT-NTO:s medlemsantal för det gångna året fastställts. Totalt har antalet medlemmar sjunkit från 27 479 år 2017 till 26 562 år 2018, en minskning med drygt 900 medlemmar.

– Det är jättetråkigt. Inte minst eftersom jag var övertygad om att botten var nådd vid årsskiftet 2017/2018 och att trenden skulle vända under 2018. Men vi genomför många insatser för att vända utvecklingen och det finns trots allt glädjeämnen, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande i IOGT-NTO.

Han hänvisar till Jämtland, Sörmland och Stockholm – tre distrikt som sticker ut och har lyckats vända trenden. De uppvisar en nettoökning och hade fler betalande medlemmar 2018 än 2017.

– Dessutom är det ytterligare en handfull distrikt som nästan uppnådde samma sak. Därför känns det som att vi trots allt är på väg åt rätt håll, säger Johnny Mostacero.

 

En orsak till de tre distriktens nettoökning tror han är att de haft en tydlig plan för hur de ska värva nya medlemmar – och att de sedan följt den planen. Distriktens tillvägagångssätt skiljer sig dock åt.

– Sörmland har exempelvis värvat i själva verksamheten. Ett effektivt sätt för att också få en omedelbar anknytning till organisationen. I Stockholm har man varit aktiv ute på mässor och träffat potentiella medlemmar. De har haft fokus på hälsomässor, där det är lättare att värva de som redan fått upp ögonen för hälsoaspekten av att inte dricka alkohol, säger Johnny Mostacero.

 

Under 2018 värvades 2 948 nya medlemmar, varav 171 kommer från Ungdomens nykterhetsförbund, UNF (då de fyllt 26 år). Att medlemsantalet sjunkit har flera orsaker; en del betalar inte medlemsavgiften och skrivs ut som medlemmar, cirka 600 medlemmar har avlidit, och under 2018 valde drygt 1 000 personer att aktivt lämna IOGT-NTO, dock 363 färre än 2017. Här finns det mer att göra menar Johnny Mostacero:

– Det är viktigt att vi skapar möjligheter för ett engagemang så att fler blir kvar hos oss under en längre tid. Vi har bland annat insett att vi inte haft en tillräckligt bra strategi för att hantera medlemmar som väljer att avsluta sitt medlemskap. Att de får ett samtal som gör att vi får veta orsaken till varför de väljer att gå ur är värdefullt för oss, säger han.

En annan fråga är hur nyvärvade medlemmar tas emot.

– Det kanske inte är någon som hör av sig och önskar en välkommen, eller frågar hur man vill engagera sig. Då kan det vara en anledning att lämna, eftersom att man inte kommit in ordentligt i organisationen. Vi måste arbeta med bemötandet så att nya medlemmar känner att de är välkomna och har möjlighet att påverka, säger Johnny Mostacero.

 

Johnny Mostacero har tidigare uttalat att hans målsättning är att IOGT-NTO ska uppnå 50 000 medlemmar under hans tid som ordförande. Ett mål han fortfarande ser som realistiskt.

– Det är klart att det är ett högt satt mål. Men vi har varit där förut och man bör ha något att sträva mot. Jag tror att när vi väl knäcker koden för en positiv utveckling av medlemsantalet, då kan det gå snabbt.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/farre-medlemmar-iogt-nto/feed/ 0
Sri Lankas president prisar Dutertes narkotikakrighttp://www.accentmagasin.se/politik/sri-lanka-vill-ta-efter-dutertes-narkotikakrig/ http://www.accentmagasin.se/politik/sri-lanka-vill-ta-efter-dutertes-narkotikakrig/#respond Thu, 07 Feb 2019 05:47:39 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1653563 Tusentals människor har dödats på Filippinerna i presidenten Rodrigo Dutertes "krig mot narkotikan". Vid ett besök i landet sade sig Sri Lankas president vilja följa i hans fotspår.]]>

Tusentals människor har dödats på Filippinerna i presidenten Rodrigo Dutertes "krig mot narkotikan". Vid ett besök i landet sade sig Sri Lankas president vilja följa i hans fotspår.

Sri Lankas president Maithripala Sirisena har prisat Dutertes drogkrig och kallat det ”en förebild för omvärlden”. När han i januari besökte Filippinerna sa han sig vilja implementera samma metoder för att bekämpa drogerna på Sri Lanka.
– Droghotet är överhängande i vårt land och jag känner att vi borde följa i dina fotspår för att avvärja den här faran, sa han i ett tal under besöket. Det rapporterar The Guardian.

Redan i somras uttalade Maithripala Sirisena sitt stöd för Duterte och Sri Lanka har återigen öppnat för att tillämpa dödsstraff genom hängning mot knarklangare.

Rodrigo Duterte å sin sida öppnade upp för möjligheten att samarbeta med Sri Lanka för att bekämpa internationell droghandel.

Dutertes ”krig mot droger” har dödat mer än 5 000 personer sen han tillträdde presidentposten 2016. Vissa menar att dödssiffran i själva verket kan vara upp mot 20 000. Amnesty har kritiserat Rodrigo Duterte och menar att våldet främst riktar sig mot fattiga filippinare. Internationella brottsdomstolen ICC utreder för närvarande om kriget utgör ett brott mot mänskligheten.

Även Egypten beslutade i förra veckan att införa dödsstraff för att föra in narkotika i landet.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/sri-lanka-vill-ta-efter-dutertes-narkotikakrig/feed/ 0
UNF:s förbundsstyrelse vill avskaffa medlemsavgiftenhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/unfs-forbundsstyrelse-vill-avskaffa-medlemsavgiften/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/unfs-forbundsstyrelse-vill-avskaffa-medlemsavgiften/#respond Wed, 06 Feb 2019 10:45:17 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653574 Förbundsstyrelsen i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, föreslår inför sin kongress i juni att medlemsavgiften ska slopas. Orsaken: det nya medlemsregistret. ]]>

Förbundsstyrelsen i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, föreslår inför sin kongress i juni att medlemsavgiften ska slopas. Orsaken: det nya medlemsregistret.

Att bli medlem i UNF kostar idag 50 kronor. Men det är en avgift som förbundsstyrelsen nu föreslår ska avskaffas. Bakgrunden till förslaget, som kommer att tas upp på kongressen i Örnsköldsvik 24 – 30 juni, är att man har bytt medlemsregister. Enligt Isabelle Benfalk, ordförande i UNF, är det nya registret utformat så att föreningarna enklare kan sköta sin administration själva.
– I det nya registret finns en knapp, där man kan bekräfta sitt medlemsskap. Det är den funktionen som till stor del ligger bakom förslaget. För när vi söker bidrag från myndigheter, räknas endast bekräftade medlemmar, vilket vi behövde avgiften för. Men nu försvinner avgiftens praktiska funktion, säger hon, och fortsätter:

 

Pengarna från medlemsavgifterna har alltid gått tillbaka ut till distrikten, så att de kan använda pengarna för sin verksamhet. Dessutom har vissa regioner fortfarande ett krav på medlemsavgift för att de ska få regionbidrag. Till det har förbundsstyrelsen ytterligare ett förslag:

– Att vi tar bort den nationella avgiften, men det ska vara möjligt för distrikten själva att ta upp en medlemsavgift om de vill. Så att vi inte hindrar dem från att ta emot regionbidrag. Det bestäms i så fall på respektive distrikts årsmöten, säger Isabelle Benfalk.
 
Den 22 – 24 februari äger UNF:s kongressförfest rum. Då kommer deltagarna få möjlighet att diskutera medlemsavgifterna. Enligt Isabelle Benfalk är det största motargumentet till att slopa medlemsavgift att vissa regioner kräver avgift för att ta emot regionbidrag, vilket löses genom lokala medlemsavgifter. Ett annat motargumentet är att vissa tycker att det finns en principiell, symbolisk vikt i att betala en medlemsavgift; att man ger något för få att vara med i organisationen.

– Vissa tycker att det är känslomässigt, men det argumentet är personligen inte för mig. Man kan visa att man är med i vår rörelse på andra sätt. Framförallt har avgiften varit en teknisk fråga för hur vi ska bekräfta antalet medlemmar, säger Isabelle Benfalk.

Hennes förhoppning är att borttagandet av medlemsavgiften tar bort ett administrativt tryck på föreningarna, eftersom att de i nuläget har ansvar för att samla in medlemmarnas pengar.

– Tar vi bort det kravet, kan de fokusera på bra verksamhet istället för att tjata på medlemmar att betala, säger hon.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/unfs-forbundsstyrelse-vill-avskaffa-medlemsavgiften/feed/ 0
Att inte dricka alls under graviditeten är bästhttp://www.accentmagasin.se/forskning/att-inte-dricka-alls-graviditeten-ar-bast/ http://www.accentmagasin.se/forskning/att-inte-dricka-alls-graviditeten-ar-bast/#respond Wed, 06 Feb 2019 06:28:15 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653507 ”Lite alkohol kan vara okej under graviditeten”, har vissa forskare sagt de senaste åren. Men ny forskning visar: ett totalstopp är det enda säkra alternativet. ]]>

”Lite alkohol kan vara okej under graviditeten”, har vissa forskare sagt de senaste åren. Men ny forskning visar: ett totalstopp är det enda säkra alternativet.

Alkoholkonsumtion under graviditeten – även litegrann –  är inte säkert för barnets hälsa.
Forskare på University of Washington har studerat 84 tvilling- och syskonpar, som alla var utsatta för alkohol som foster i mammans mage. De upptäckte då att två foster som är utsatta för lika höga nivåer av alkohol, kan få helt olika grader av neurologiska skador. Därför menar de amerikanska forskarna att den enda säkra mängden alkohol att dricka, är inget alls – eftersom att vissa foster är mer genetiskt sårbara för alkohol än andra. Detta enligt studien som publicerades i mitten av januari i tidskriften Advances in Pediatric Research.

Att studera tvillingar avslöjade något annat fascinerande. Identiska tvillingar, vars gener också är identiska, fick samma hälsopåverkan när de utsattes för alkohol i livmodern. Men för tvåäggstvillingar, kunde ett barn knappt påverkas, medan den andra fick alla symptom av så kallat fetalt alkoholsyndrom, FAS. Fetalt alkoholsyndrom innebär att barn bland annat kan få annorlunda ansiktsdrag, kort längd, låg kroppsvikt, små huvuden, nedsatt koordination, hyperaktivitet, dåligt minne, och inlärningssvårigheter – på grund av att den gravida kvinnan dricker under graviditeten.

 

Forskare på University of Washington, menar att den viktigaste slutsatsen från studien är att ett barns DNA framförallt avgör om det kommer att få varaktiga effekter av sin moders drickande. Än så länge går det inte att på förhand avgöra vilket foster som påverkas eller inte. Det finns inget sådant test.

Vart fjortonde barn med FAS har exponerats för cirka en alkoholhaltig dryck per dag, enligt forskarna som ligger bakom studien.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/att-inte-dricka-alls-graviditeten-ar-bast/feed/ 0
Miljoner till forskning om internetbaserad behandlinghttp://www.accentmagasin.se/forskning/miljoner-till-forskning-om-internetbaserad-behandling/ http://www.accentmagasin.se/forskning/miljoner-till-forskning-om-internetbaserad-behandling/#respond Tue, 05 Feb 2019 12:57:20 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1653572 Systembolaget delar ut 10 miljoner kronor i alkoholforskningsstöd i år. Tyngpunkten ligger på projekt som undersöker behandling via internet.]]>

Systembolaget delar ut 10 miljoner kronor i alkoholforskningsstöd i år. Tyngpunkten ligger på projekt som undersöker behandling via internet.

Totalt är det 33 projekt som får stöd från Systembolagets alkoholforskningsråd. Flera av projekten fokuserar på unga som har alkoholproblem eller vars anhöriga har problem. Vid Karolinska institutet leder Anna Strandberg ett projekt som undersöker ett verktyg där 15-25-åringar kan söka hjälp för sina föräldrars drickande.

– Ungdomar som växer upp i familjer med alkoholproblem nås inte alltid av det stöd som erbjuds inom exempelvis socialtjänsten. Därför är det viktigt att utveckla och studera metoder som kan nå fler, säger hon i ett pressmeddelande från Systembolaget.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/miljoner-till-forskning-om-internetbaserad-behandling/feed/ 0
IOGT-NTO satsar på skuggstrategihttp://www.accentmagasin.se/politik/iogt-nto-satsar-pa-skuggstrategi/ http://www.accentmagasin.se/politik/iogt-nto-satsar-pa-skuggstrategi/#respond Tue, 05 Feb 2019 07:20:57 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653586 Hur ska regeringens framtida alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitik se ut? IOGT-NTO satsar på att påverka politiken genom att i samarbete med andra ta fram en skuggstrategi.]]>

Hur ska regeringens framtida alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitik se ut? IOGT-NTO satsar på att påverka politiken genom att i samarbete med andra ta fram en skuggstrategi.

Sverige har en nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitik, ANDT, som regeringen ansvarar för. Den senaste tillkom 2016. Men i maj 2020 avslutas nuvarande strategiperiod. Därför har IOGT-NTO redan nu tagit initiativet till att – i samarbete med andra organisationer och experter – ta fram en ”skuggstrategi”. Alltså ett alternativ till hur framtidens ANDT-strategi kan se ut.
– Vi tycker att det är viktigt att regeringen tar fram en ny strategi. Och om möjligt en ännu bättre, säger Irma Kilim, drogpolitisk chef för IOGT-NTO.
ANDT-strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador av alkohol, och ett minskat tobaksbruk.
– Vi vill visa vilka områden som är viktiga att ha med och vad man bör jobba med på nationell och regional nivå, säger Irma Kilim, som riktar viss kritik mot den nuvarande strategin och hoppas på ändring.
Hon menar att det är viktigt för IOGT-NTO att framtidens ANDT-strategi är konkret och verklighetsnära. Och att den måste synliggöra behovet av politiska åtgärder.
– Det är inte bara vård och behandling som är viktigt, ett förebyggande arbete måste genomsyra hela strategin. Vi önskar tydligare och mer konkret hjälp till de som jobbar med frågorna, exempelvis vilka metoder som fungerar. Vi tycker inte bara att man ska fokusera på dem som har ett missbruk, utan man måste arbeta för att sänka konsumtionen totalt i hela samhället, säger hon.
Flera experter är inblandade i att ta fram skuggstrategin, bland andra Håkan Leifman, tidigare direktör i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, Per Leimar, politisk sekreterare i IOGT-NTO, Gunborg Brännström med erfarenhet från Sveriges kommuner och landsting, SKL, Linda Nilsson, World Federation Against Drugs, WFAD, Göran Boethius, Tobaksfakta, och Irma Kilim själv.
– Vi är i ett tidigt skede nu och vi är många som ska samsas om innehållet i skuggstrategin. Men vi ser positivt på att fler organisationer hör av sig till oss om de tycker att arbetet med skuggstrategin låter intressant. De är välkomna att bidra till arbetet med att sprida skuggstrategin, säger Irma Kilim.

 

Planen är att skuggstrategin ska vara färdig i november 2019.
– Vi tror att en skuggstrategi är det bästa sättet att påverka den slutprodukt som vi hoppas att regeringen tar fram. Vi har inte hört ännu om de kommer att ta fram en ny strategi till 2020 eller inte, men vi vill uppmuntra till det, och dessutom påverka vad som står i den.

Dessutom tycker Irma Kilim att skuggstrategin är ett sätt att engagera IOGT-NTO:s medlemmar.

– Det är frågor som de bryr sig om. Och man kan använda det på lokal nivå genom att prata med sina lokala beslutsfattare så att de i sin tur påverkar på nationell nivå.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/iogt-nto-satsar-pa-skuggstrategi/feed/ 0
Tredje gången gillthttp://www.accentmagasin.se/opinion/tredje-gangen-gillt/ http://www.accentmagasin.se/opinion/tredje-gangen-gillt/#respond Mon, 04 Feb 2019 10:33:17 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653608 Efter drygt fyra månader och ett antal sonderingar har vi till slut en regering på plats och en statsminister vald. För oss som organisation innebär det att vi har ett helt nytt politiskt landskap att navigera i. ]]>

Efter drygt fyra månader och ett antal sonderingar har vi till slut en regering på plats och en statsminister vald. För oss som organisation innebär det att vi har ett helt nytt politiskt landskap att navigera i. Något som sannolikt kan bli knepigt då ett antal partier i den överenskommelse som möjliggjort regeringsbildningen i många frågor har åsikter som står i bjärt kontrast till varandra. Inte minst vad gäller den svenska alkoholpolitiken.

Bland annat kring frågan om gårdsförsäljning. Enligt uppgift kommer det att bli en tredje utredning, trots att frågan redan utretts vid två tidigare tillfällen, av två olika utredare, och båda kom fram till att gårdsförsäljning inte är förenligt med det svenska detaljhandelsmonopolet. Vi hade önskat lägga vår tid på att verka för höjd alkoholskatt och förbud mot alkoholreklam. Nu får vi istället ännu en gång lägga tid och kraft på att möta politiker och beslutsfattare på olika nivåer för att delge dem våra kunskaper om vad alkoholmonopolet innebär.

Vi som varit med tidigare kan dra vårt strå till stacken genom att uppmuntra dem som aldrig deltagit att åka på denna demokratiska folkfest för nykterister.

2019 är för IOGT-NTO inte vilket år som helst, för i juni är det kongress. Denna gång är det Västernorrland och Örnsköldsvik som är värdar för IOGT-NTO-rörelsens kongresser. I sep­tember förra året fick vi som deltog i samlingen för distriktsordförande och kassörer en försmak av vad som komma skall. En försmak som bådar gott.

Västernorrlands ambition är att det ska bli en kongress för alla, och de som inte är valda ombud ska få ta del av ett digert program med seminarier, utflykter och gemenskap. Målet är att samla 1 200 deltagare, och vi som varit med tidigare kan dra vårt strå till stacken genom att uppmuntra dem som aldrig deltagit att åka på denna demokratiska folkfest för nykterister.

Själv ser jag fram emot att få tillbringa ännu en kongressvecka tillsammans med gamla och nya bekantskaper i en stad som jag tycker väldigt mycket om. Jag är dessutom övertygad om att vi som rörelse under dessa dagar på ett positivt sätt kommer höras, synas och göra avtryck i Örnsköldsvik. Det är i den nyktra gemenskapen vi hämtar kraften att enträget fortsätta vårt folk­rörelsearbete.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/tredje-gangen-gillt/feed/ 0
Ny CAN-direktör tror på samarbetehttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/ny-can-direktor-tror-pa-samarbete/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/ny-can-direktor-tror-pa-samarbete/#respond Mon, 04 Feb 2019 06:41:14 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653280 Charlotta Rehnman Wigstad har arbetat med beroendefrågor hela sitt yrkesliv och utvecklade Sveriges vanligaste dopningsförebyggande insats. Nu blir hon direktör på CAN.]]>

Charlotta Rehnman Wigstad har arbetat med beroendefrågor hela sitt yrkesliv och utvecklade Sveriges vanligaste dopningsförebyggande insats. Nu blir hon direktör på CAN.

Det ska bli riktigt roligt. CAN är en organisation som funnits med mig under hela min karriär. En viktig kunskapskälla med otroligt mycket data, säger Charlotta Rehnman Wigstad.

De senaste åren har hon varit samordnare på Socialstyrelsen för alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak- och spelberoendefrågor. Men den 5 februari byter Charlotta Rehnman Wigstad arbetsplats – och tillträder som direktör för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Hon vill ännu inte uttala sig kring om något att förändras under hennes ledning. Det första hon vill göra, är att samtala med andra medarbetare och chefer.
– De som redan jobbar där har säkert massvis med tankar om hur vi ska utveckla verksamheten. Jag vill höra vad de tycker och tänker, så att vi kan slå våra kloka huvuden ihop, säger hon.

Passionen för beroendefrågor väcktes när hon 1996 pluggade på Folkhälsovetenskapliga programmet i Stockholm och jobbade extra på avgiftningsklinik.
– Det var en stark upplevelse att se misären som många människor befann sig i. Men att samtidigt förstå vilken potential de personerna har. Då insåg jag att det här var frågorna jag ville jobba med för alltid.
Framförallt insåg hon vikten av förebyggande arbete. Efter examen arbetade hon på STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem). Hennes arbete där riktade sig till ungdomar och föräldrar, samt på att få lokala handlare att sluta sälja folköl till minderåriga.

2007 bytte Charlotta Rehnman Wigstad fokus och började arbeta med dopningsfrågor. Informationen var knapphändig och på den tiden fanns det inga dopningsförebyggande insatser i Sverige.
– Då utvecklade jag en sådan, för det var ett svart hål i kunskapen kring dopning och vi visste inte hur många som använde preparat på gym. Det var vi tvungna att ta reda på.
Metoden ”100% ren hårdträning” startades. Idag är det den vanligaste insatsen på gym, och den finns i tre av fyra kommuner. Det innebär att träningsbranschen tar problemet på allvar och samarbetar lokalt med polis och andra aktörer. Genom ökad information, utbildning av gympersonal och policys vet samhället nu mer om vidden av problemet än tidigare.

Efter att ha jobbat förebyggande, styrde Charlotta Rehnman Wigstad om mot vård- och behandling. Hon började på sitt nuvarande arbete på Socialstyrelsen 2015. Där har hon varit utredare och samordnare på nationell nivå och har försökt få hela kedjan att fungera, detta genom att fler myndigheter samarbetar.
– Det finns ingen tydlig brygga. Vi måste få ihop delarna, de som jobbar förebyggande och de i vården. Det är en helhet. Polis, tullverket, vården – alla berörs. Vi har mycket att vinna på att jobba tillsammans.
Som CAN-direktör säger hon att det blir viktigt att jobba långsiktigt och strategiskt.
– Med min erfarenhet tror jag att jag kan bidra med att se vad vi ska förstärka, identifiera hålen och vilka vi bör samarbeta med för att utvecklas ytterligare. Att hela tiden tänka ”vart är vi på väg?”, säger Charlotta Rehnman Wigstad och skrattar.
– Nu låter det nästan som om jag är med i tv-programmet På Spåret.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/ny-can-direktor-tror-pa-samarbete/feed/ 0