AccentAccent http://www.accentmagasin.se Sveriges största tidning om droger och nykterhet Wed, 15 Aug 2018 10:53:09 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.3 ”Köksträdgården är ett bra komplement till forskningen”http://www.accentmagasin.se/forskning/kokstradgarden-ar-ett-bra-komplement-till-forskningen/ http://www.accentmagasin.se/forskning/kokstradgarden-ar-ett-bra-komplement-till-forskningen/#respond Wed, 15 Aug 2018 10:53:09 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1650724 Claudia Fahlke är en av initiativtagarna till och föreståndare för Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende, CERA. Hon visste tidigt att det var forskare hon ville bli.]]>

Claudia Fahlke är en av initiativtagarna till och föreståndare för Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende, CERA. Hon visste tidigt att det var forskare hon ville bli.

Hur hamnade du i beroendeforskningen?

– Jag visste tidigt att jag ville bli forskare. Biologi och psykologi var mina favoritämnen och den allra första delkursen i grundkursen i psykologi var biologisk psykologi. Det handlade mycket om hjärnans funktion och beteende kopplat till det. Jag kände att nu har jag kommit hem.

Claudia Fahlkes lärare såg hennes entusiasm och presenterade henne för professorn i biologisk psykologi: ”Åh, en student. Du är så välkommen. Vad vill du göra?”

– Det var ett djurexperimentellt laboratorium och jag blev otroligt fascinerad. Jag var 19 år och det bemötandet av en engagerad senior person, tillsammans med en lärare på kursen som hade förmågan att fånga upp en intresserad student, gjorde att jag blev kvar.

 

Du är en av initiativtagarna till och föreståndare för Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende, CERA. Varför startade ni det?

– Vi hade ett nätverk av forskare, från olika discipliner, som ville samtala och diskutera beroende tvärvetenskapligt. Vi hade inget specifikt uppdrag, men vi fungerade som referensgrupp till beroendekliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. När de första nationella riktlinjerna för beroendevård kom 2007 fick vi förfrågningar om uppdragsutbildningar, främst inom regionen, men även på nationell nivå. På det följde flera nya uppdrag, för bland annat Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Det ledde till tankar på att nätverket borde organiseras och få en mer tydlig form.

– Sedan 2012 är vi ett kunskapscentrum vid Göteborgs universitet. CERA består i dag av cirka 40 forskare med olika vetenskapliga inriktningar och till CERA har flera externa partners knutits , som t.ex. Länsstyrelsen, Kriminalvården, beroendevården.

 

Vad håller ni på med just nu?

– Vi har tre uppdragsutbildningar på gång: Motiverande samtal, Återfallsprevention och Motivationshöjande behandling, på uppdrag av Västra Götalands region. En stor del av CERAs arbete är samverkan kring allt från prevention till beroendeproblematik. Då måste det till olika typer av expertis. Jag hoppas nu att nästa steg blir att vi kunde få en mer permanent bas för CERA, som ett nationellt kunskapscentrum. Vi har redan samarbete med aktörer på nationell nivå, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN och Systembolaget. Tillsammans med IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet är vi också medutgivare av den årliga forskarrapporten Alkoholen och samhället.

Framöver hoppas Claudia Fahlke komma ett steg närmare förståelsen för varför vissa har lättare att ta sig ur ett beroende än andra.

– Vi har ett stort material av patienter med beroendeproblem som vi följer över tid. Vi försöker ta reda på vilka faktorer som bidrar till att det går bra för vissa och sämre för andra. På sikt hoppas vi att det ska leda till att man tidigare ska kunna identifiera vad olika patienter behöver. Den som inte haft alltför allvarliga problem under alltför lång tid och har ett stabilt socialt nätverk har vanligtvis bättre förutsättningar. Skilsmässa eller förlust av relationer, arbetslöshet eller dålig hälsa kan vara omständigheter som påverkar återfallsrisken. Kanske borde vi hålla kvar kontakten med patienterna under längre tid?

 

Vad gör du när du inte forskar?

– Jag har en ganska stor köksträdgård och gillar att odla. Det är ett bra komplement att få jobba med händerna.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/kokstradgarden-ar-ett-bra-komplement-till-forskningen/feed/ 0
Högt betyg för folkhögskolornahttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/hogt-betyg-folkhogskolorna/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/hogt-betyg-folkhogskolorna/#respond Wed, 15 Aug 2018 05:37:18 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1650422 Folkhögskolorna får högt betyg av Statskontorets utvärderare när det gäller att stärka deltagarnas självförtroende och praktisera demokratiska principer. ]]>

Folkhögskolorna får högt betyg av Statskontorets utvärderare när det gäller att stärka deltagarnas självförtroende och praktisera demokratiska principer.

Statskontoret har granskat hur Sveriges folkhögskolor uppfyller folkbildningens fyra statsbidragsgrundande syften:

• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.

• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.

• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

• Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Av slutrapporten En folkbildning i tiden framgår enligt tidningen Folkhögskolan att statens fyra syften med statsbidraget till folkhögskolan är levande inslag i verksamheten. Framför allt när det gäller de tre första syftena. De har svårare att leva upp till kultursyftet.

 

Rapporten pekar också på att utrikesfödda är underrepresenterade på de särskilda kurserna. Bara tolv procent finns representerade i särskild kurs.  Ännu färre är det i de estetiskt inriktade kurserna, där endast sex procent är utrikesfödda. Det kan jämföras med allmän kurs där fyra av tio deltagare är födda utanför Sverige, skriver Folkhögskolan.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/hogt-betyg-folkhogskolorna/feed/ 0
Kojbyggandet går i arvhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/kojbyggandet-gar-arv/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/kojbyggandet-gar-arv/#respond Tue, 14 Aug 2018 13:20:12 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1650801 När Simon Granberg var barn var han på kojbyggarlägret som Junis anordnar i Öjebyn. Idag är hans två barn Joshua och Adrian här och har byggt sina egna kojor.]]>

När Simon Granberg var barn var han på kojbyggarlägret som Junis anordnar i Öjebyn utanför Piteå på somrarna. Idag är hans två barn Joshua Johnsson och Adrian Johnsson här och har byggt sina egna kojor.

Bland 50 000 spikar, 35 kojor, 113 andra barn, minst tio stickor per dag och lika många omplåstrade fingrar och ben, gör sig storebror Adrian Granberg redo för att sova över i kojan som han och hans kompisar byggt.
– Det är roligast i början. Då får man bygga så att den blir stadig. Det är bra att man får göra allt själv från grunden, säger Adrian Granberg.
– Jag tycker att det är så fint att eldsjälarna och syskonen S-G Pettersson och Britt-Marie Pettersson har varit med så länge och gör det här för barnen. S-G var ju här när jag var barn, säger Simon Granberg.

Piteå Handel och Trädgård köpte några av Junis kojor för några år sedan och nu används de permanent som en del av skyltningen. Foto: Angelica Ogland.

Jag bodde några hundra meter härifrån. Jag var här flera somrar. Men en sommar hade min kompis skadat sina ben och kunde inte bygga. Då kom alla hans kusiner hit och byggde med oss. Vi byggde den största kojan som någonsin byggts här. Okej, kanske inte den största men den var jättestor.
– Kom nu pappa så ska jag visa dig taket, säger Adrian Granberg och drar i pappa Simon Granberg.

Joshua Granberg, som inrett sin koja med affisch på idolen Benjamin Ingrosso, springer efter sin storebror i snabb fart.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/kojbyggandet-gar-arv/feed/ 0
Gratis heroin till norska missbrukarehttp://www.accentmagasin.se/politik/gratis-heroin-till-norska-missbrukare/ http://www.accentmagasin.se/politik/gratis-heroin-till-norska-missbrukare/#respond Tue, 14 Aug 2018 05:38:38 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1650793 Den norska regeringen vill se ett projekt där 400 heroinister ska tilldelas gratis heroin. Insatsen ska rikta sig mot patienter där annan behandling inte gett någon effekt.]]>

Den norska regeringen vill se ett projekt där 400 heroinister ska tilldelas gratis heroin. Insatsen ska rikta sig mot patienter där annan behandling inte gett någon effekt.

Helsodirektoratet, den norska motsvarigheten till Socialstyrelsen, ska nu ta fram en plan för projektet. De ska välja ut 400 missbrukare med ett ”tungt missbruk” och anses vara ”resistenta” mot andra behandlingsalternativ. Projektet beräknas dra igång någon gång 2020 eller 2021. Det rapporterar TT.

 

Enligt en utvärdering som det europeiska narkotikaorganet EMCDDA presenterade 2012 skulle denna typ av projekt kunna leda till högre livskvalité för brukarna och minskad kriminalitet. Men norska forskare är skeptiska. Helge Waal, professor i psykiatri vid Senter for rus av avhengighetsforskning (SERAF) går i norska Aftenposten till angrepp mot det föreslagna projektet. Han har tidigare gjort en studie där han avråder från heroinassisterad behandling och oroas över att initiativet inte kommer från behandlingssektorn eller forskare på området.
– Det är politiska värderingar och media som är bakgrunden till detta. Det är bara en del av det politiska spelet, säger han till Aftenposten.

 

Waals kollega Thomas Clausen från SERAF säger till ABC Nyheter att det finns et risk för att projektet skulle kunna leda till fler överdoser.
– Det finns flera risker med drogen. Den som injicerar löper risk för infektioner och överdoser. Dessutom kan det leda till att färre söker vård för sitt beroende, säger han till ABC Nyheter.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/gratis-heroin-till-norska-missbrukare/feed/ 0
IOGT:s kongress lockade deltagare från hela världenhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/iogts-kongress-lockade-deltagare-fran-hela-varlden/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/iogts-kongress-lockade-deltagare-fran-hela-varlden/#respond Mon, 13 Aug 2018 12:29:25 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1650742 Närmare 300 deltagare från 41 länder möttes förra veckan i Sigtuna när IOGT International höll kongress.]]>

Närmare 300 deltagare från 41 länder möttes förra veckan i Sigtuna när IOGT International höll kongress.

Solen skiner över Sigtuna. Det är tisdag förmiddag och i den kvardröjande sommarhettan pågår invigningen av IOGT Internationals kongress. För Kerstin Lindgren Olsson började arbetet redan i söndags. Hon är volontär och en av de drygt 40 funktionärer som tjänstgör under kongressveckan. Hennes uppgift är att, tillsammans med ett par kollegor, se till att det finns funktionärer på rätt plats vid rätt tid.

– Och så rycka in själv överallt där det behövs, förstås, säger hon.

Hemma i Norrköping är hon Junisledare och aktiv i IOGT-NTO. Hon gillar att vara med där det händer.

– Det är det här som är föreningsliv för mig. Att träffa folk och jobba tillsammans, att känna att man gör nytta och vara en del av något större. Det är en livsstil, säger hon.

 

Under måndagen smygstartade programmet med ungdomarnas möte, en guidad tur och sportaktiviteter. På kvällen var det disco.

– De skärmade av delen där discot var med ett draperi, så vi behövde inte vänta till det var slut med att bära stolar och möblera för dagens sittning. Det gick bra. Vi var sju stycken som hjälptes åt.

Kerstin Lindgren Olsson är funktionär under världskongressen. Foto: Nathalie C. Andersson

Strax efter midnatt var allt klart och halv ett var Kerstin Lindgren Olsson i säng. Kvart i åtta i morse var det dags att börja jobba igen.

– Invigningen började 8.30 och vi skulle ha fram frukt och vatten till alla. Det kom fler än vi räknat med hit till aulan så nu har vi skickat några att hämta mer frukt och vatten hit, säger hon.

När öppningsceremonin är avslutad uppstår viss förvirring.

– I vårt schema står att vi ska möblera om för en utställning här, men i deltagarnas program står att de ska genomföra en social aktivitet i lokalen. Men det löser sig, säger hon.

Och det gör det. Kristina Sperkova, IOGT internationals ordförande, går upp i talarstolen och reder ut det hela. Deltagarna traskar över till idrottshallen och volontärer och utställare kan möblera om lokalen.

I idrottshallen får deltagarna rita av sina händer på färgglada papper som de skriver namn och land på. Händerna klipps ut och sätts ihop till en lång girland som sedan ska hängas upp vid fredagens avslutningsmiddag.

 

Asia Ashrat och Sunny Saman från organisationen Sunny Trust i Pakistan. Foto: Nathalie C. Andersson

Utställningen är nu uppackad i aulan. Framför en skärm står två överlyckliga kvinnor från Pakistan.

– Vår organisation har just invalts som medlemmar i IOGT, säger Asia Ashrat och Sunny Saman från organisationen Sunny Trust som arbetar med kvinnor med beroende.

 

UNF:arna Sigrid Björk från Karlskoga och Daniel Bergdahl från Umeå. Foto: Nathalie C. Andersson

Mot aulan kommer Sigrid Björk, från Karlskoga och ordförande i UNF:s Örebrodistrikt och Daniel Bergdahl, från Umeå och sekreterare i Västerbottens distriktet. De har finansierat sitt deltagande på ett annorlunda sätt.

– Jag ville verkligen åka hit och funderade på att anmäla mig som volontär till barnpassningen, men så kollade jag med UNF om de kunde betala om jag fick 300 likes, 150 delningar och 50 kommentarer på sociala medier, säger Sigrid Björk

Daniel Bergdahl fick tips av UNF:s ordförande Isabella Benfalk att han kunde satsa på något liknande. I hans fall blev målet 300 likes, 100 delningar, och 75 kommentarer.

– Jag var på en alkoholpolitisk kurs i Oslo i vintras. Det var första gången jag var på ett internationellt evenemang och jag ville gärna få chansen att göra om det. Jag ser det som en möjlighet att träffa nya människor, säger Daniel Bergdahl.

 

320 världskongressdeltagare promenerar genom Sigtuna. Foto: Nathalie C. Andersson

Dagen avslutas med att alla 320 deltagare tågar genom Sigtunas gator ner mot Borgmästarparken på andra sidan centrum. På vägen får deltagarna stanna till vid någon av tre utvalda restauranger och hämta en matlåda. Middagen äter alla gemensamt vid långbord medan Caroline Wennergren underhåller från den uppsatta scenen. Dryck till maten, kaffe och kaka serveras vid små stånd vid sidan av långborden.

Kerstin Lindgren Olsson ställer fram chokladbollar till invigningsfestens efterrätt. Foto: Nathalie C. Andersson

Vid ett av stånden står Kerstin Lindgren Olsson och pressar den sista äppeljuicen ur en bag-in-box.

– Min stegräknare visar att jag gått en och en halv mil i dag, men allt har flutit på bra. Vi är ju många som hjälps åt, säger hon och fortsätter hälla upp juice och växla några ord med dem hon serverar.

När alla verkar ha ätit och druckit flyttar hon över till kaffeståndet och börjar stapla delicato-bakverk på ett kakfat.

Deltagarna och förbipasserande sigtunabor lyssnar till musiken och Caroline Wennergrens jazzsång. Det är medryckande och spontandans uppstår bland publiken.

När konserten är slut ska bord och bänkar fraktas bort.

– Vi ska fälla ihop borden och stapla bord och bänkar bakom scenen, säger Kerstin Lindgren Olsson.

 

Kristina Sperkova, ordförande för IOGT International. Foto: Nathalie C. Andersson

På onsdagen möter Accent Kristina Sperkova mitt i språnget. Hon är mycket nöjd med kongressen så här långt.

– Det känns väldigt bra. Det är en öppen miljö för debatt och vi har bra diskussioner. Det enda klagomål jag har hört är att det erbjuds så många intressanta seminarier och utflykter som delegaterna skulle vilja vara med på, men de är ju upptagna av förhandlingar, säger hon.

 

På fredag eftermiddag är Kerstin Lindgren Olsson på väg till Stockholm för att ta tåget hem.

– Jag missar avslutningsmiddagen i kväll. Det är lite synd för de skulle ordna midsommarfirande och dans, men jag ska faktiskt på bröllop i Grästorp i morgon, säger hon.

Krafterna är inte helt slut.

– Jag gör gärna om det här igen. Det har varit jätteroligt att lära känna de andra funktionärerna och att träffa alla deltagare. Jag har varit i alla funktionärsgrupper utom transportgruppen. I går var jag i barnpassningen. I dag fick jag möjlighet att lyssna på Jan Eliasson. Det var väldigt bra. Han pratade om sina erfarenheter och att vi måste ta hand om varandra i världen. Och så sa han att en inte kan göra allt, men att alla kan göra något.

 

Enkät: Vad har du för förväntningar på världskongressen?

Ortrun Rinkel, Tyskland. Foto: Nathalie C. Andersson

Ortrun Rinkel, Tyskland
– Det är första gången jag är på ett internationellt evenemang. Jag hoppas att träffa andra och att vi kan lära saker av varandra.

 

Mohammed Mahabubur Rahman, Bangladesh. Foto: Nathalie C. Andersson

Mohammed Mahabubur Rahman, Bangladesh
– Jag vill se vilka utmaningar som finns i de olika länderna och hitta strategier för att möta dem. Det räcker inte med asiatiska eller europeiska lösningar. Industrin är global och då måste vi vara det också.

 

Brenda Mkwesha, Kenya. Foto: Nathalie C. Andersson

Brenda Mkwesha, Kenya
– Det är ett bra tillfälle att nätverka, men också en möjlighet till reflektion och att tänka på framtiden. Alkoholindustrin har blivit väldigt aggressiv. Då måste vi hitta nya metoder för att möta dem. Och så gillar jag den alkoholfria livsstilen. Jag föredrar uttrycket alkoholfri. Nykter låter tråkigt, men alkoholfri låter positivt.

 

Rose Nzali, Tanzania. Foto: Nathalie C. Andersson

Rose Nzali, Tanzania
– Det här är en ny erfarenhet för mig. Jag har lyssnat på imponerande, passionerade tal och träffat många jag känner, till exempel scouterna från Sri Lanka. Jag jobbar på IOGT-NTO:s Östafrika-kontor och är så glad att de förlagt vårt årliga personalmöte hit.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/iogts-kongress-lockade-deltagare-fran-hela-varlden/feed/ 0
Därför väljer vissa alkohol framför annan belöninghttp://www.accentmagasin.se/forskning/darfor-valjer-vissa-alkohol-framfor-annan-beloning/ http://www.accentmagasin.se/forskning/darfor-valjer-vissa-alkohol-framfor-annan-beloning/#respond Mon, 13 Aug 2018 04:24:36 +0000 Nathalie C. Andersson http://www.accentmagasin.se/?p=1650396 Låga nivåer av en molekyl i hjärnan gör att råttor blir alkoholberoende. Mycket tyder på att samma sak gäller även för människor. Det visar en ny studie från Linköpings universitet.]]>

Låga nivåer av en molekyl i hjärnan gör att råttor blir alkoholberoende. Mycket tyder på att samma sak gäller även för människor. Det visar en ny studie från Linköpings universitet.

De senaste fem åren har forskare vid Linköpings universitet undersökt vad som händer i hjärnan hos råttor som utvecklar alkoholberoende. Råttorna har fått välja mellan att trycka fram alkohol med tassen via en pedal i buren, eller att dricka sötat vatten.

– Det normala beteendet är att välja socker. Det är en större belöning för de flesta däggdjur, säger Eric Augier, som lett studien.

Men alla råttor valde inte socker. 15 procent av de 600 råttorna i studien valde att dricka alkohol i stället – och de råttorna fortsatte att välja alkohol trots att de senare i studien fick elstötar av det.

– Just det var det överraskande, när vi upptäckte att råttorna fortsatte även fast de blev skadade av beteendet. Det är nämligen ett av de viktigaste kriterierna för att fastslå ett mänskligt beroende. En människa som är beroende kommer att välja drogen även när de vet att det kommer att skada dem. De kommer fortsätta oavsett konsekvenser, säger Eric Augier.

 

Råttorna hade uppenbarligen blivit alkoholberoende, och brydde sig inte om att de blev skadade, det viktigaste var att få i sig alkohol.

Forskarna började då att undersöka de beroende råttornas hjärna. Och de hittade ett stort fel. Råttorna hade låga nivåer av en molekyl i hjärnan – ett transportprotein som heter GAT-3 och som ligger i amygdala, en del av hjärnan som styr känsloreaktioner. De låga nivåerna av transportproteinet gör att signalsubstansen GABA i hjärnan inte sugs upp som den ska, utan samlas i amygdala.

Mycket tyder på att samma samband finns även hos människor som är alkoholberoende. Via University of Texas i USA har Linköpingsforskarna fått möjlighet att analysera hjärnvävnad från avlidna personer. De kunde då se att nivåerna av signalsubstansen GAT-3 var låga även hos konstaterat alkoholberoende människor.

– Nu hoppas vi kunna ta fram ett nytt läkemedel mot alkoholism. Vi arbetar redan med det. Det har inte kommit något nytt läkemedel på 30 år, så det finns ett stort behov, säger Eric Augier.

Studien har gjorts av professor Markus Heiligs forskargrupp vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap på Linköpings universitet, i samarbete med forskare vid Göteborgs universitet och University of Texas i Austin, USA. Studien har publicerats i forskningstidskriften Science.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/darfor-valjer-vissa-alkohol-framfor-annan-beloning/feed/ 0
Här kan anhöriga få andas uthttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/har-kan-anhoriga-fa-andas-ut/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/har-kan-anhoriga-fa-andas-ut/#respond Fri, 06 Jul 2018 12:32:40 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1650579 Projektet ”Ett gott liv” är nu igång. Denna vecka arrangeras en anhörigvecka på IOGT-NTO:s sommarhem Sillvik utanför Göteborg.]]>

Projektet ”Ett gott liv” är nu igång. Denna vecka arrangeras en anhörigvecka på IOGT-NTO:s sommarhem Sillvik utanför Göteborg.

Sillviksbadet är Hisingens mest lättillgängliga badstrand. Men på andra sidan av en kobbe, skymd från sommarbadarna, sticker en vit byggnad upp. Det är IOGT-NTO:s sommarhem Sillvik. Anläggningen består av en storstuga med kök och matsal, flera små stugor och en barack med toaletter.

Nicklas Kartengren står i storstugans kök och rör i en gryta köttfärs. Det är han som sedan årsskiftet rattat projektet Ett gott liv. Till sin hjälp har han Tina Hermansson, anhörigkonsulent i stadsdelsförvaltningen centrum i Göteborg, som skär upp en sallad.

 

Ett gott liv är ett så kallat IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med stadsdelscentrum, vilket betyder att civilsamhället  samarbetar med kommunen på ett område där det inte finns en kommersiell marknad. Under våren har IOGT-NTO Göteborg därför arrangerat lunchseminarier för anställda inom stadsdelen för att lyfta anhörigfrågorna.

– Det har varit mycket uppskattat. Nu ska vi se om de vill ha en fördjupning till hösten, eller om vi kan röra oss vidare till någon annan del av kommunen, säger Nicklas Kartengren.

 

Arbetet med projektet har till stor del handlat om att utforma idéer och skapa kontakter inom stadsdelsnämnden. I Göteborg finns redan flera olika projekt som jobbar med anhöriga och Ett gott liv har försökt att hitta de luckor som behöver täppas till inom området.

Nicklas Kartengren. Foto: Jens Wingren.

– Så vi har försökt titta på om det finns kö på något område, eller om någon grupp inte hittar rätt. Många andra arrangerar anhörigkurser eller barnaktiviteter, men allt sånt är insatser som förr eller senare tar slut, säger Nicklas Kartengren.

Men även efter att anhörigkursen tagit slut kan det finnas ett behov av att prata och att hitta meningsfulla fritidssysselsättningar för anhörigfamiljer. Här hoppas Ett gott liv kunna spela roll.

– Olika sorters arrangemang passar in för olika typer av anhöriga. I IOGT-NTO är vi duktiga på att arrangera familjeaktiviteter. Samtidigt är det ett sätt för oss att nå ut till nya grupper. Anhöriga ligger ju nära vårt fokusområde, säger Nicklas Kartengren.

 

Det finns otroligt mycket skuld och skam i detta.

 

Lunchen dukas upp i storstugans ljusa matsal med fönster som sträcker sig från golv till tak och utsikt över havet. Vanligtvis är Sillvik uppbokat hela sommaren, men Ett gott liv passade på att boka in denna vecka när sommarhemmet fick ett återbud från ett handbollslag.

– Vi hade ingen riktig plan, vi bara bokade, säger Nicklas Kartengren.

Den här veckan är ett första test för att se om man kan skapa mötesplatser och möjlighet till gemenskap för människor som lever med en missbrukande anhörig.

Samtalet kring bordet kommer in på termerna anhörigskap och medberoende. Det finns fortfarande ett starkt stigma kring att vara anhörig till någon med missbruk och vissa har varit tveksamma till att delta i veckan just på grund av det.

– Det är som att folk fortfarande tänker att någon som missbrukar får skylla sig själv, säger Linda Wahlström, medan dottern Ella, 3 år, stoppar in spaghetti i munnen med så stor entusiasm att hela handen följer med in.

Tina Hermansson, som jobbar med alla typer av anhöriga – inte bara anhöriga till personer med missbruk, menar att det finns en hierarki av stigmatisering.

– Det finns otroligt mycket skuld och skam i detta, och även de anhöriga behöver hjälp att förstå missbruket som sjukdom, säger hon.

 

Linda Wahlström och dottern Ella. Foto: Jens Wingren.

Inga gruppsamtal är inplanerade under veckan. Ingen ska tvingas prata om sin situation inför andra. Förhoppningen är att gemenskap ska uppstå ändå. Om någon önskar enskilda samtal finns Tina Hermansson tillgänglig som samtalsstöd. De aktiviteter som planeras är mer fokuserade på förströelse, som klättring och yoga.

– Samtidigt så är det aktiviteter som man kan ta med sig i sin vardag och få användning av för avslappning och en meningsfull fritid, säger Nicklas Kartengren.

Inga aktiviteter är obligatoriska. Tanken är att familjerna som kommer hit ska få ha det skönt och koppla av. Det finns inte heller några krav på de som deltar.

 

Samhället är inte anpassat för att man ska vara ensamstående förälder.

 

Linda Wahlström och dottern Ella. Foto: Jens Wingren.

Linda Wahlström är varken medlem i IOGT-NTO eller bosatt i den stadsdel som Ett gott liv samarbetar med. Det är första gången hon är på Sillvik.

– Som ensamstående hade jag inte haft råd med någon annan semester så det är fantastiskt att få komma hit. Samhället är inte anpassat för att man ska vara ensamstående förälder, säger hon.

Hon haft kontakt med rörelsen sedan hon gick musikteaterutbildningen på Wendelsbergs folkhögskola 1999. Sedan hon fick sin dotter Ella har hon uppskattat att IOGT-NTO arrangerar drogfria familjearrangemang.

– Vi är alla anhöriga på ett eller annat sätt om man tittar noga på det. Som anhörig blir man lätt avskärmad. Det finns en förutfattad mening om hur man är som anhörig, men det är ju helt vanliga människor, säger hon.

Med en bakgrund inom restaurang- och underhållningsbranschen har hon sett mycket av sociala sammanhang som varit knutet till alkohol.

– Det är väldigt sällan det finns ett alternativ till alkoholen, säger hon.

 

Linda Wahlström och dottern Ella. Foto: Jens Wingren.

 

Tina Hermansson. Foto: Jens Wingren.

Sedan 2009 ska alla kommuner kunna erbjuda anhörigstöd till de som står nära en person med funktionsnedsättning, missbruk eller annan sjukdom. Tina Hermansson uppmanar IOGT-NTO-föreningar ute i landet att ta kontakt med Anhörigstödet på sin ort för att se om det finns möjlighet till samarbeten som liknar Ett gott liv.

– Vi behöver ett sätt att fånga upp ensamma människor, säger hon.

Både Tina Hermansson och Nicklas Kartengren hoppas att projektet kan utvecklas ytterligare framöver och att man även kan börja arrangera fysiska träffar för anhöriga inne i stan.

 

Från badplatsen på andra sidan bergsknallen stiger en tjock rökpelare. Någon har ställt en engångsgrill på det snustorra gräset och den starka vinden sprider elden in i buskagen ovanför badplatsen. Från Sillviks brygga följer barnen brandkårens utryckning medan spänning men på ett säkert avstånd, i en liten vik med utsikt mot Göteborgs norra skärgård.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/har-kan-anhoriga-fa-andas-ut/feed/ 0
Alkoholfritt hetare än någonsinhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/alkoholfritt-hetare-nagonsin/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/alkoholfritt-hetare-nagonsin/#respond Fri, 06 Jul 2018 10:01:01 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1650669 Tre tecken på att alkoholfria drycker vinner mark: På modemässan tog det slut på nolltid, ölsorterna blir allt fler på butikshyllorna, och reklamen för alkoholfritt byter skepnad.  ]]>

Tre tecken på att alkoholfria drycker vinner mark: På modemässan tog det slut på nolltid, ölsorterna blir allt fler på butikshyllorna, och reklamen för alkoholfritt byter skepnad. 

 När företaget God dryck, som producerar alkoholfria viner, blev inbjudna till herrmodetidningen King magazines modegala tog det alkoholfria slut på nolltid.

– Bara att vi blev inbjudna visar att något hänt. Det var första gången de hade en alkoholfri bar på galan, säger Peter Roland, vd för God dryck, och berättar:

– Vi frågade vilken åtgång vi skulle räkna med och de gissade på hundra glas. Vi hade med oss 150 och de tog slut på en halvtimme. Vi fick låna från de andra barerna, som sålde alkoholdrycker, men efter 250 glas fick vi åka till kontoret och hämta 150 till, 

Även de gick åt.

Totalt serverade de 400 glas till 650 gäster. 

– Många gick också till de andra barerna, men det var slående att så många valde det alkoholfria. Några tyckte det var spännande att testa, andra var överlyckliga för att det fanns alkoholfritt.

Peter Roland är glad över det positiva mottagandet, men inte jätteförvånad.

– Alkoholfritt har blivit mer populärt, och det är en del av trenden att vi blev inbjudna att vara med på galan. Man tänker smartare på dryck idag. Många av besökarna var ju där i tjänsten. Ändå har vi tidigare känt av att det funnits en norm som hindrat folk att välja det alkoholfria alternativet, säger Peter Roland.

 

Den ökade efterfrågan har lett till ett större utbud. Det gör att det alkoholfria tar plats och syns mer. Nu kan även nykterister botanisera i hyllorna.

 

Peter Roland. Foto: God fond.

För ett par år sedan skedde något, säger Peter Roland:

– Då gick bryggerierna ”all-in”.  Innan dess hade de alkoholfritt som en alibi-produkt, men plötsligt kom drycker paketerade för målgruppen, som inte gick att förväxla med alkoholprodukter. Den ökade efterfrågan har lett till ett större utbud. Det gör att det alkoholfria tar plats och syns mer. Nu kan även nykterister få botanisera i hyllorna.

Han har också märkt av att livsmedelsbranschen upptäckt det alkoholfria.

– Vi säljer ju i premiumnivån och där har Systembolaget varit outstanding, men nu har även vi börjat sälja via livsmedelsbutikerna.

 

Livsmedelsbranschen gläds åt uppsvinget.

– Alkoholfritt har verkligen blivit en storsäljare. Det tar andelar från allt annat, både lättöl och starkare öl. Kvaliteten blir allt bättre och jag tror att många tänker till. Hellre alkoholfritt än 3,5-or, som är det starkaste vi säljer, för småbarnsföräldrar till exempel, säger Tommy Nyheim, dricka-ansvarig på Ica Flygfyren i Norrtälje.

Han har tydligt känt av ökningen.

– Det alkoholfria ökar för varje år. Det verkliga genombrottet var nog 2016. Innan dess hade vi Carlsberg och Mariestad. Nu har vi ett tjugotal olika ölsorter. Alla bryggerier vill in på den alkoholfria marknaden. Det är en tydlig skillnad. Jag tror vi säljer tre gånger så mycket som för ett par år sedan. 

Främst är det öl som ökar.

– Alkoholfri cider har ju funnits jättelänge så där finns det inte så stor potential att öka, men ölet har utvecklats enormt och blir bara bättre och bättre, Tommy Nyheim.

 

Segmentet ökar, men det ska inte vara vilket blask som helst. Det måste vara bra grejer. Jag vill inte sälja något som jag inte själv vill dricka.

 

En utveckling som uppskattas av kunderna.

– Jag försöker ta in så många nya sorter som möjligt, eftersom jag vet att segmentet ökar, men det ska inte vara vilket blask som helst. Det måste vara bra grejer. Jag vill inte sälja något som jag inte själv vill dricka, säger han.

Systembolaget har inget emot konkurrensen.

– Ju fler butiker som säljer, och ju fler kunder som köper alkoholfritt, desto bättre. Det finns en stor efterfrågan och kvaliteten har blivit högre. En ökad kvalitet och större utbud gör i sin tur att efterfrågan ökar ännu mer, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget.

 

Foto: Privat

Nu märks också en ny ton i reklamkampanjerna. Kontrasten är stor mot 90-talets förtäckta starkölskampanjer, där bryggerier gjorde reklam för lättöl i 50-centilitersburkar – en produkt som inte ens fanns på marknaden. I en kampanj som just nu syns ute i gatubilden är annonserna utformade som alkoholreklam, men varningstexten är ersatt med budskap som: ”Alkoholfritt kan ge bestående minnen” och ”Oberoendeframkallande”.

 

Väldigt positivt med reklam som verkligen marknadsför alkoholfritt, och inte är smygreklam för alkohol.

 

Elon Svärdhagen, ledamot i UNF:s distriktsstyrelse i Uppsala, gillar reklamen.

– Väldigt positivt med reklam som verkligen marknadsför alkoholfritt, och inte är smygreklam för alkohol. Här är det jättetydligt att alkoholfritt är något positivt. Jag tycker det är fantastiskt att de gör något av det, säger han.

Det är en stor skillnad mot hur reklamen brukat se ut, menar Elon Svärdhagen.

– Jag har nyligen sett reklam för en dryck där det står ”non-alcoholic” på burken, men där ljuset blänker så det är svårt att se vad det står. Då används det alkoholfria som ett sätt att ta sig runt reklamreglerna, säger han.

Han gillar även budskapet som förmedlas indirekt.

– Det är underförstått att alkohol påverkar minnet. Det är värderande på ett sätt som jag inte sett tidigare. Här har någon verkligen tänkt till, säger han.

God drycks vd Peter Rolandhåller med.

– Trots att det egentligen inte är tillåtet har reklam för alkohol varit emotionellt centrerad och kryddad med livsstilsargument. Reklamen för det alkoholfria har varit mer rationell och argumenterande, trots att man vet att det inte är lika effektivt. Att använda känsloargument för alkoholfritt är något nytt, säger Peter Roland.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/alkoholfritt-hetare-nagonsin/feed/ 0
Nykter queerfest i Eskilstunahttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/de-arrangerar-nykter-queerfest-eskilstuna/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/de-arrangerar-nykter-queerfest-eskilstuna/#respond Fri, 06 Jul 2018 04:53:55 +0000 Nathalie C. Andersson http://www.accentmagasin.se/?p=1650149 De tröttnade på alkoholkulturen och kommersialismen i Pride. Nu arrangerar de för tredje året i rad det nyktra alternativet Etown queer fest.]]>

De tröttnade på alkoholkulturen och kommersialismen i Pride. Nu arrangerar de för tredje året i rad det nyktra alternativet Etown queer fest.

– Vi ville ha något slags alternativ till Pride. Det har blivit så kommersialiserat, och det är många politiska partier som vill vinna poäng genom att vara där. Så vi vill göra en egen fest, helt ideellt och av queerpersoner för queerpersoner, säger Majja Unkuri, UNF:are och en av de fem arrangörerna av festivalen Etown queer fest.

Festivalen hållas den 27–28 juli i Eskilstuna och bjuda på föreläsningar, samtal, musikframträdanden, dans och karaoke.

– Det ska finnas möjlighet till både lärande, häng, roligheter och party. Den här festivalen är något vi känner behövs i den här staden, och i vår umgängeskrets har vi lärt oss att om man vill ha något så fixar man det själv, då styr man upp någonting.

 

Att evenemanget skulle vara nyktert var självklart för arrangörerna. De är alla medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen.

– Många queersammanhang är alkoholbaserade och vi tycker att det är väldigt exkluderande. Att försöka skapa ett tryggt sammanhang samtidigt som man har med en så stor otrygghetsfaktor som alkohol. Det är inte föredömligt, säger Majja Unkuri.

Maja Unkuri är en av arrangörerna bakom Etown Queer fest. Foto: Privat

Hon är taggad inför festivalen, mest på att gå runt och känna av stämningen och träffa nya människor. Men hur många nya människor som kommer är än så länge oklart.

– Vi har ett donationsbaserat inträde, så vi har aldrig räknat hur många som kommit de tidigare åren. Förra året hade vi en väldigt fin stämning, så vi vill skapa den stämningen igen, och så får vi se hur många som kommer för att ta del av det. Men vi hoppas att festivalen kommer växa och att fler hör talas om den och vill komma hit.

Delar av arrangörsgänget under Etown queer fest 2017: Jack Almgren, Julia Danielsson, Vincent Almgren och Elina Wieser. Foto: Privat

 

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/de-arrangerar-nykter-queerfest-eskilstuna/feed/ 0
Största Mångfaldsparaden någonsin – se Accents bildspelhttp://www.accentmagasin.se/politik/mangfaldsparaden2018/ http://www.accentmagasin.se/politik/mangfaldsparaden2018/#respond Thu, 05 Jul 2018 21:28:02 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1650680 Tusentals människor demonstrerade i Visby under torsdagen för kärlek och allas lika värde.]]>

Tusentals människor demonstrerade i Visby under torsdagen för kärlek och allas lika värde.

IOGT-NTO-rörelsen fanns, liksom i fjol, på plats och marscherade tillsammans med tusentals andra människor. Nordiska motståndsrörelsens närvaro under Almedalsveckan präglar många samtal och enar de som tror på människors lika värde.

 

Manifestationen avslutades med tal från RFSL som arrangerade paraden och samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/mangfaldsparaden2018/feed/ 0
Oviss framtid för svensk narkotikapolitikhttp://www.accentmagasin.se/politik/oviss-framtid-svensk-narkotikapolitik/ http://www.accentmagasin.se/politik/oviss-framtid-svensk-narkotikapolitik/#respond Thu, 05 Jul 2018 12:52:36 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1650631 Under Almedalsveckan hålls minst tio seminarier med budskapet att narkotikalagstiftningen borde mjukas upp. RNS tror ändå att Sverige kommer att behålla sin restriktiva politik.]]>

Under Almedalsveckan hålls minst tio seminarier med budskapet att narkotikalagstiftningen borde mjukas upp. RNS tror ändå att Sverige kommer att behålla sin restriktiva politik.

Vid seminariet Är den restriktiva narkotikapolitiken hotad frågades Per Johansson, generalsekreterare för Riksförbundet för narkotikafritt samhälle, RNS, ut av Per-Olof Svensson, chefredaktör för Blå bandet.

– På kort sikt ser jag nog inte att det finns något hot, även om en del medier ibland för fram liberaliseringstanken. Men frågar man svenska folket så står 80–90 procent bakom en restriktiv politik, säger Per Johansson.

Att Sverige har en så restriktiv syn på narkotika tror han är en reaktion på att svensk politik präglades av en liberal syn under 60- och 70-talet. I slutet av 60-talet delade man på försök ut narkotika till missbrukare.

– Och på kommunala ungdomsgårdar hade man så kallade flumrum där det var okej att röka hasch. Många av mina kompisar lärde sig att röka hasch på ungdomsgården. Dessutom fanns en tanke om att unga skulle lära sig dricka alkohol på ett naturligt sätt. Eftersom de som gick på fritidsgården var under 18 hade man lättölsbarer, säger han.

 

Experimentet med utdelning av narkotika gick inte så bra. Läckaget var stort och de som fick drogerna tog sig ändå inte ur kriminaliteten. Och den tillåtande attityden fick många att reagera.

– Som en motreaktion infördes begreppet ”Drogfri gård” och 1977 flyttade mellanölet in på Systembolaget. Då bröt också den restriktiva opinionen igenom, säger han.

Det gällde både alkohol och narkotika.

– Man kan inte ha en väldigt liberal alkoholpolitik och en restriktiv narkotikapolitik. Det funkar liksom inte, säger han.

Han är inte så rädd för att den amerikanska ivern att legalisera cannabis nödvändigtvis kommer att sprida sig till Sverige.

– Visserligen finns ett mjukt inflytande i form av tv-serier, filmer och musik som normaliserar cannabis. Det är troligt att det kommer att bli en legalisering i hela Nordamerika inom en snar framtid, men det börjar också komma signaler om negativa effekter. Förhoppningsvis leder det till en motreaktion, säger han.

 

Även om Per Johansson tror att den svenska narkotikapolitiken står fast finns också andra strömningar. Det märks i Almedalen där antalet seminarier som för fram synen att svensk narkotikalagstiftning bör mjukas upp ökat. En snabb sökning i programmet visar att åtminstone tio seminarier hålls på temat, medan åtta hålls om riskerna med cannabis eller för en restriktiv politik.

En markant skillnad jämfört med tidigare år är att det nu är en advokatfirma som står för de flesta liberala seminarierna, inte intresseorganisationer eller Piratpartiet, vilka tidigare varit ensamma på arenan. Dessutom finns ett företag med svensk agentur för amerikanska hampaprodukter på plats.

Är du inte oroad av att det kommit kommersiella intressen med i bilden?
– Det stämmer att det dykt upp nya aktörer, och det kan förstås påverka, men jag är i grunden liberal och tycker att det är bra att de här åsikterna kommer fram. Det är bra att få mothugg. Det är inte bra att känna sig för säker på sin sak, säger Per Johansson.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/oviss-framtid-svensk-narkotikapolitik/feed/ 0
Oberoende samlingslokaler kan välja samarbetspartnershttp://www.accentmagasin.se/politik/oberoende-samlingslokaler-kan-valja-samarbetspartners/ http://www.accentmagasin.se/politik/oberoende-samlingslokaler-kan-valja-samarbetspartners/#respond Thu, 05 Jul 2018 10:57:56 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1650635 Vid flera tillfällen har högerextrema grupper försökt hyra nykterhetsrörelsens lokaler. Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté har tillsatt en juridisk utredning för att se om uthyrare verkligen måste samarbeta med antidemokrater.]]>

Vid flera tillfällen har högerextrema grupper försökt hyra nykterhetsrörelsens lokaler. Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté har tillsatt en juridisk utredning för att se om uthyrare verkligen måste samarbeta med antidemokrater.

Flera organisationer som hyr ut lokaler har antagit policys som säger att de inte vill hyra ut till antidemokrater. Men frågan är kontroversiell och det har varit oklart om organisationer har rättsligt stöd att neka vissa organisationer att hyra.

Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté, där även Våra gårdar ingår, har därför gett juristen Stellan Gärde i uppdrag att utforma ett rättsutlåtande.

De två frågor man ville ha svar på var:
• Har vi rätt att säga nej till antidemokrater?
• Har det offentliga rätt att tvinga idéburna organisationer att hyra ut till alla?

 

Stellan Gärdes rättsutlåtande presenterades under ett seminarium på Almedalen i torsdags. Mycket kokar ner till hur lokalerna finansieras.

– Det bästa är att inte ha några bidrag, som Folkets hus och parker, men om man behöver bidrag ska man se till att så mycket som möjligt av stödet är organisationsbidrag. Det är ett fritt bidrag som ska verka för föreningarnas oberoende, säger Stellan Gärde.

Sverige har en stark kultur av föreningsrätt och föreningars oberoende ska skyddas. Staten ska till och med verka för att föreningar ska kunna verka fritt och oberoende. Organisationsbidraget kan villkoras med att organisationen ska vara demokratisk men man kan inte tvingas till att samarbeta med någon.

– Alternativet är att man tar emot lokalstöd, där bidraget villkoras genom kommunens policy. Vissa kommuner kräver då att man hyr ut till alla för att få bidragsstöd, säger Stellan Gärde.

Stellan Gärde. Foto: Jens Wingren.

Enligt kommunallagen ska nämligen alla kommunens invånare behandlas lika. Men det är i slutändan upp till kommunen om man beviljar bidrag eller inte.

– I ett demokratiskt Sverige ska ingen tvingas samarbeta med rasister, men det kan ju ändå uppstå situationer där det är svårt att hävda, säger Stellan Gärde.

Vissa organisationer kan enligt Stellan Gärde vara så beroende av lokalbidraget att det i praktiken blir en fråga om deras existens. Då blir det svårt att hävda att föreningen verkligen är oberoende från kommunen, vilket bryter mot föreningsrätten.

– Min rekommendation är att rättsligt pröva detta, säger Stellan Gärde.

 

Ännu svårare att tacka nej till oönskade hyresgäster blir det om en förening utför ett förvaltningsuppdrag åt kommunen. Då gäller kommunens krav att behandla alla lika även för föreningen.

– Så då har man också sämre läge att hävda sin föreningsrätt, säger Stellan Gärde.

Statens kommuner och landstings chefsjurist Germund Persson säger att det är en kommunal angelägenhet att det finns föreningslokaler åt alla.

– Det är en viktig princip för lokalstödet, säger han.

 

Inför politikerveckan i Almedalen har många spaltmeter tillägnats Nordiska Motståndsrörelsens vara eller icke vara i Visby. Men även till vardags söker rasister och antidemokratiska rörelser efter utrymmen och plattformar för sin politik. För Våra gårdar blev detta extra aktuellt i våras när en högerextrem grupp hyrde en av organisationens lokaler i Lund under falsk flagg.

Inga-Lill Söderberg från Våra gårdars styrelse menar att organisationen har en lång historia att neka folk på grund av kravet på nykterhet.

– Vi har fått en del propåer från medlemmar som varit bekymrade för hur de ska agera. Vi rekommenderar att man inte hyr ut till rasister, men det är upp till medlemmarna i slutändan, säger hon.

 

Problemet för Våra gårdar är att mycket av deras pengar kommer från Boverket och är hårt villkorade. Vd Thomas Olli tror att man behöver tänka över detta både på kort och lång sikt.

– På kort sikt kan det här rättsutlåtandet visa våra föreningar hur man kan agera. I slutändan är det ju en lokal föreningsordförande som ska lämna över nycklarna till lokalen. På lång sikt behöver vi bli bättre på att flytta kommunernas stöd mot mindre lokalbidrag och därmed säkra oberoendet, säger han.

Fotnot: Utredningen i frågan går att läsa här.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/oberoende-samlingslokaler-kan-valja-samarbetspartners/feed/ 0
De utbildar om farmor på fyllanhttp://www.accentmagasin.se/missbruk/de-utbildar-om-farmor-pa-fyllan/ http://www.accentmagasin.se/missbruk/de-utbildar-om-farmor-pa-fyllan/#respond Thu, 05 Jul 2018 08:07:17 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1650441 Vården har dålig beredskap för att möta äldre kvinnor med alkoholproblem. Det vill KSAN ändra på.]]>

Vården har dålig beredskap för att möta äldre kvinnor med alkoholproblem. Det vill KSAN ändra på.

Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN, utbildar vårdplanerare, biståndshand­läggare och andra berörda om äldre kvinnor och alkohol.

– Vård- och behandlingssverige är inte beredda på att möta farmor på fyllan. Vården känner inte igen tecknen, och insatserna är inte designade för den här gruppen, säger Leena Haraké, kanslichef på KSAN.

Tidiga tecken på beroende missas ofta.

– De blandas ihop med ålderstecken, som tidig demens. Det är allvarligt eftersom beroendeutvecklingen kan gå snabbt för äldre. Kunskapen om alkoholens effekter i kombination med läkemedel är också dålig.

Även hemtjänstens personal drabbas.

– De får inte neka att handla på Systembolaget. Det skapar rädsla och osäkerhet. Det är ett arbetsmiljöproblem som kan bidra till psykisk ohälsa hos personalen. De tar ofta på sig ett stort ansvar och skyddar och håller under armarna.

 

Vissa vill ha alkohol på äldreboenden.

– Men alkohol hör inte hemma bland dem som är så sjuka att de får plats på ett boende. Vi driver rätten att få välja en nykter miljö att åldras i.

Leena Haraké anser dock att kunskapen ökat på senare tid.

– Medvetenheten har ökat och efterfrågan på mer kunskap finns, så det blir bättre. Många IOGT-NTO-medlemmar gör också nytta genom att göra sina röster hörda.

]]>
http://www.accentmagasin.se/missbruk/de-utbildar-om-farmor-pa-fyllan/feed/ 0
Minskad droganvändning bland pojkar på gymnasiethttp://www.accentmagasin.se/forskning/minskad-droganvandning-bland-pojkar-pa-gymnasiet/ http://www.accentmagasin.se/forskning/minskad-droganvandning-bland-pojkar-pa-gymnasiet/#respond Wed, 04 Jul 2018 11:27:43 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1650611 CAN presenterade preliminära siffror för årets skolundersökning i Almedalen på onsdagsmorgonen. ”Överlag går det i rätt riktning”, kommenterar UNF:s ordförande.]]>

CAN presenterade preliminära siffror för årets skolundersökning i Almedalen på onsdagsmorgonen. ”Överlag går det i rätt riktning”, kommenterar UNF:s ordförande.

Användningen av både alkohol och narkotika har minskat bland ungdomar sedan millennieskiftet. Årets skolundersökning från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, visar inte på några större förändringar från det mönstret.

– Det som sticker ut särskilt är pojkar i årskurs 2 på gymnasiet som fortsätter minska sitt drogbruk, säger Anna Englund, utredare på CAN.

Minskningen av andelen ungdomar som dricker alkohol har planat ut något under de senaste två åren. Däremot fortsätter alkoholdrickandet för pojkar i gymnasieåldern att minska. Flickornas alkoholkonsumtion ligger däremot nästan oförändrat jämfört med förra året.

En historisk trend som håller i sig är volymen alkohol, där pojkar generellt fortfarande dricker mer än flickor. Men även här har pojkar i årskurs 2 på gymnasiet minskat sin konsumtion från 3,7 liter per år till 3 liter per år.

När det gäller andelen ungdomar som regelbundet berusningsdricker alkohol ligger pojkar och flickor på samma nivå.

– I år är första gången som killar och tjejer i årskurs 9 är i samma nivå sedan vi började våra mätningar 1971. Vi får se om det är en trend som följer med upp i åldrarna, säger Håkan Leifman, VD på CAN.

Han tror att det främst har att göra med förändrade sociala mönster:

– Varför skulle tjejer inte dricka lika mycket som killar i dag?

 

Alkoholen som unga dricker kommer oftast från Systembolaget och har köpts ut av en kompis eller en kompis syskon. På andra plats kommer smuggelsprit, och en stor andel ungdomar uppger att de inte vet varifrån alkoholen de dricker kommer.

Vad förändringen i ungas alkoholvanor beror på är ännu inte klarlagt. Olika faktorer som en digitaliserad kultur, inflytande från kulturer som traditionellt inte dricker alkohol, större fokus på hälsa och träning, samt föräldrars inställning är några av de faktorer som nämns.

Att ungdomar skulle ersätta alkohol med andra droger är en annan teori. Men någon stark ökning i narkotikaanvändningen bland ungdomar syns inte i CAN:s undersökning. Dock syns en liten ökning av narkotikaanvändningen bland elever i årskurs 9. Sju procent av eleverna i årskurs 9 har testat narkotika och 16 procent i årskurs 2 på gymnasiet har testat. Den vanligaste formen av narkotika är fortfarande cannabis och det är också den drog som utgör ökningen i årskurs 9.

– Cannabistillgängligheten är större än på många år, säger Håkan Leifman.

 

Isabelle Benfalk, ordförande för Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, reagerar positivt på CAN:s siffror.

– Jag blir glad över att tendensen håller i sig. Sedan undrar jag ju vad som händer med ungdomar när de kommer ut på sitt första jobb eller börjar på högskolan. Men överlag går det i rätt riktning, säger hon.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/minskad-droganvandning-bland-pojkar-pa-gymnasiet/feed/ 0
Pensionsfällan – Äldre dricker allt mer alkoholhttp://www.accentmagasin.se/missbruk/pensionsfallan-aldre-dricker-allt-mer-alkohol/ http://www.accentmagasin.se/missbruk/pensionsfallan-aldre-dricker-allt-mer-alkohol/#respond Wed, 04 Jul 2018 06:55:01 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1650412 Svenskarna dricker allt mindre alkohol, särskilt de yngre. Men de äldre går mot strömmen, och dricker både mer och oftare.]]>

Svenskarna dricker allt mindre alkohol, särskilt de yngre. Men de äldre går mot strömmen, och dricker både mer och oftare.

Alkoholkonsumtionen i Sverige har sjunkit de senaste åren. Det finns dock en grupp som avviker – de äldre. De dricker både mer och oftare; 2016 uppgav 75 procent av 65–84-åringarna att de druckit de senaste 30 dagarna, jämfört med 62 procent 2002. Det visar rapporten Trender i dryckesmönster – befolkningens självrapporterade alkoholvanor under 2000-talet, utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

– Kroppen förändras när man blir äldre, muskelmassan minskar och andelen fettvävnad ökar, vilket gör att alkoholkoncentrationen i blodet blir högre. Den mängd som var okej att dricka tidigare kan vara riskabelt hög när kroppen åldrats, säger Michaela Prochazka, utredare och samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Enligt rapporten Trender i dryckesmönster är det numera personer över 50 år som dricker oftast, de har också ökat sin intensivkonsumtion. De äldsta, över 65 år, är de som dricker allra oftast. I genomsnitt har de druckit vid 6,1 tillfällen de senaste 30 dagarna, vilket är närmare 50 procent oftare än 17–29-åringarna som dricker vid 4,1 tillfällen.

 

Det är inte bara dryckestillfällena som blir fler. Medan alla andra åldersgrupper har minskat antal tillfällen då de risk- eller högkonsumerar alkohol, så gör de äldsta det allt oftare. De är också den enda grupp som ökat sin totala konsumtion, även om det är från låga nivåer. De dricker fortfarande minst, men utvecklingen oroar.

En stor risk för äldre är fallolyckor.

– Det behövs inte mycket alkohol för att balansen ska påverkas. Risken för fallolyckor ökar och det är ett problem bland äldre, säger hon.

Fallolyckor kan leda till så mycket mer än den akuta skadan.

– En skada, till exempel ett lårbensbrott, kan bli startskottet för andra sjukdomar. Under konvalescensen blir man mindre rörlig och det tar tid att komma tillbaka. Kanske blir man aldrig helt återställd. Det kan ge en kedjereaktion, säger hon.

Många äldre tar också läkemedel.

– Alla är inte medvetna om vilka effekter det kan ge att blanda alkohol med de läkemedel de ordinerats, säger hon.

 

Förklaringen till att äldre dricker mer, tror hon är att vi tar med oss våra vanor när vi blir äldre.

– Många som tillhör gruppen äldre är födda på 40- och 50-talet. Det är en generation som växt upp i en mer alkoholliberal miljö och de har tagit med sig sina vanor när de blivit äldre.

Michaela Prochazka påpekar att det har hänt mycket i alkoholpolitiken sedan 1990-talet.

– Sedan EU-inträdet får man ta med sig stora mängder alkohol när man varit utomlands. Det här är en grupp som rest mycket och fortsätter resa. De kan också ha tagit med sig alkoholvanor från de länder de besökt. Deras ekonomi är bättre än tidigare generationers och de har råd att dricka vin ofta, säger hon.

Att bli pensionär är en stor förändring. För den som får ha hälsan kan det vara som att ha ständig semester.

– När man inte längre ska upp och gå till jobbet dagen efter kan man unna sig att dricka ett glas vin vilken dag som helst, säger Michaela Prochazka.

Effekterna märks allt tydligare i vården.

– I vår senaste lägesrapport har vi sett att den alkoholrelaterade dödligheten har ökat bland personer över 65 år, från 790 personer 2007 till 1 033 personer 2016. Det är inga enorma ökningar med tanke på att gruppen äldre blivit större, men vi har också sett att fler söker för alkoholrelaterade problem och får en alkohol­relaterad diagnos, säger hon.

 

I rapporten konstateras att den ökande alkoholkonsumtionen bland äldre kan få allvarliga konsekvenser, vilket ställer nya krav både på äldreomsorgen och beroendevården. Socialstyrelsen uttrycker oro för att många kommuner saknar en helhetssyn och ett systematiskt arbetssätt när det gäller gruppen äldre med missbruk.

Att allt fler äldre dricker alkohol på ett riskabelt sätt tror myndigheten kan leda till att de inte får rätt vård.

Michaela Prochazka anser att öppenvården skulle kunna bli bättre på att upptäcka riskkonsumtion av alkohol.

– Men det är svårt när man bara träffar en person vid ett kort möte ett enstaka tillfälle. Man måste lita på vad patienten säger, men kanske är ökningen av personer som söker hjälp ett tecken på att det är mindre skamfyllt och att fler kan tänka sig att prata om det, säger hon.

 

Illustration: Spektra

]]>
http://www.accentmagasin.se/missbruk/pensionsfallan-aldre-dricker-allt-mer-alkohol/feed/ 0
Alkoholkommissionen läggs ner – efter sex veckorhttp://www.accentmagasin.se/politik/alkoholkommissionen-laggs-ner-efter-sex-veckor/ http://www.accentmagasin.se/politik/alkoholkommissionen-laggs-ner-efter-sex-veckor/#respond Tue, 03 Jul 2018 11:29:52 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1650570 I går meddelade Sprit- och vinleverantörsföreningen och Sveriges bryggerier att de lägger ner den alkoholkommission de startade för sex veckor sedan. Oväntat stort externt motstånd uppges vara orsaken.]]>

I går meddelade Sprit- och vinleverantörsföreningen och Sveriges bryggerier att de lägger ner den alkoholkommission de startade för sex veckor sedan. Oväntat stort externt motstånd uppges vara orsaken.

Enligt alkoholkommissionens hemsida har motståndet lett till att två nyckelpersoner har hoppat av. Det är forskaren Nina-Katri Gustafsson och tidigare finansministern Erik Åsbrink och dessutom kommissionens ordförande, som valt att lämna uppdraget.

Kommissionens uppgift var att beskriva den oreglerade handeln med alkohol, undersöka sambandet mellan alkoholskatt och konsumtion och hur utformningen av skatten påverkar brottslighet och sociala problem. Vidare skulle alkoholkommissionen belysa alkoholnäringens betydelse för jobb och tillväxt, granska om totalkonsumtionsmodellen är tillämplig samt granska olika aktörers inbördes ägande, beroende och roller i den svenska alkoholpolitiken.

 

IOGT-NTO anser att nedläggningen är ett klokt beslut.

– Vår reaktion när alkoholkommissionen presenterades var att det var lika dumt som om tobaksindustrin tillsatte en kommission som skulle föreslå hur man ska jobba med cancerprevention. Även om inte alkoholindustrin förstod det då, så har i alla fall de personer som nu valt att lämna kommissionen antagligen sett konflikten i uppdraget. All heder åt dem, säger Johnny Mostacero, ordförande för IOGT-NTO.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/alkoholkommissionen-laggs-ner-efter-sex-veckor/feed/ 0
Fake news styr inte alkoholdebattenhttp://www.accentmagasin.se/politik/fake-news-styr-inte-alkoholdebatten/ http://www.accentmagasin.se/politik/fake-news-styr-inte-alkoholdebatten/#respond Tue, 03 Jul 2018 07:34:21 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1650572 Att inte fake news styr alkoholdebatten konstaterades under ett seminarium anordnat av IOGT-NTO under Almedalsveckan.]]>

Att inte fake news styr alkoholdebatten konstaterades under ett seminarium anordnat av IOGT-NTO under Almedalsveckan.

Fake news är ett uttryck som används allt mer frekvent, inte minst av den amerikanske presidenten.

– Det används slarvigt och undergräver tilltron till journalistiken när man kallar nyheter man inte gillar för fake news. Begreppet har blivit så laddat att jag tycker man ska tala om oäkta nyheter i stället. Det är inte journalistik utan fabricerade nyheter som görs i ett visst syfte utan intresse för att skildra hur det egentligen ser ut, säger Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, och författare till boken Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender.

Hon tycker inte att artiklar som orsakar löpsedlar som ”Vin är nyttigare än motion” hör till kategorin fake news.

– Det är löpsedelsjouralistik, eller klick-journalistik. Det är slarvig och dålig journalistik, men det är inte fake news. Ovetenskapliga studier kan ge stora rubriker, eller så har journalisten vridit på forskningsdata och plockat russinen ur kakan. Det är ofta garderat med ordet ”kan” men det är inte påhittat, säger hon.

 

Psykologiska mekanismer gör att de flesta väljer att titta på forskningsdata som stöder det de vill tro på, enligt Åsa Wikforss.

– Vad ska jag göra om någon säger att det är farligt att dricka kaffe?

Hon säger att man ska vara extra vaksam om det finns ekonomiska intressen inblandade.

– En vanlig strategi är att försöka underminera tilltron till forskarna: ”De har en agenda.”

Något som bekräftades vid ett tidigare seminarium om narkotikapolitik då seniorprofessorn Fred Nyberg i en paneldebatt nämnde att han ofta blir ifrågasatt med påståendet att han har ekonomiska intressen i att upprätthålla en restriktiv narkotikapolitik.

– Men jag har inga intressen i det, mer än att jag förstås får vara med och via skattsedeln betala de kostnader en legalisering av cannabis skulle medföra, säger han.

 

Åsa Wikforss menar att det inte bara är ekonomiska intressen som kan misstänkas för att förvanska verkligheten.

– Det finns en risk att intresseorganisationer, som IOGT-NTO, väjer för studier som visar sådant ni inte vill höra. Det skadar tilltron till er som organisation, säger hon.

 

Johnny Mostacero, förundsordförande för IOGT-NTO, har tittat på hur alkoholindustrin agerar.

– De vill så tvivel för att skapa misstro i syfte att gynna egna intressen. De vill påverka politiker, köpbeteende och opinionen, säger han.

Han visar också exempel på artiklar med märkliga vinklar. En ledare i Dagens Nyheter om gårdsförsäljning hör till dem.

– Skribenten påstår att två statliga utredningar har kommit till fel slutsatser. En av utredningarna han hänvisar till handlar inte ens om gårdsförsäljning. Sedan presenterar han en egen tolkning.

Till sist är det ändå politikernas ansvar att basera sina beslut på fakta och inte på önsketänkande eller industrins behov av att sälja mer, säger han.

 

Julius von Wright är redaktör för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings tidskrift Alkohol och narkotika. Han har blivit ombedd att ge ett journalistiskt perspektiv på fake news. Inte heller han gillar hur ordet används.

– Att kalla nyheter man inte gillar för fake news erbjuder ingen konstruktiv kritik, säger han.

Inför seminariet har han tittat särskilt på hur gårdsförsäljningsfrågan skildrats i Sverige och hur alkohollagsreformen 2018 skildrats i Finland.

– Efter reformen har vi fått någon slags ”gårdsförsäljning” i Finland. Mikrobryggerier kan sälja sin egen öl om den inte är starkare än 12 procent. Enligt den finska forskaren Pia Mäkelä, likställdes forskningsbaserade argument med känsloargument. På sociala medier var opinionen stark. Den ekonomiska krisen gjorde att ekonomiska argument vägde tungt, säger han.

 

Även i den svenska debatten är det ekonomiska argument som används.

– Det är näringslivsperspektivet snarare än folkhälsoperspektivet som förs fram.

Julius von Wright visar en artikel i Svenska Dagbladet där en vinskribent skriver att han är trött på att höra samma argument.

– Men det är ju just det som utmärker goda argument – att de håller i längden, säger han.

Han menar att det finns en del utmaningar för journalister.

– Skala bort politiken från fakta, nyansera uppfattningar och bildsätt inte gårdsförsäljning med en gård. Majoriteten av svenska alkoholproducenter är inte vingårdar. Lobbyorganisationer måste granskas, liksom forskning ska granskas.

 

Åsa Wikforss anser att bäst chans att påverka har man med balanserade och lugna debatter.

– Folk vill inte få fakta slagna i huvudet. Att få folk att känna sig trygga och lyssnade på gör att folk kan ta till sig informationen, säger hon.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/fake-news-styr-inte-alkoholdebatten/feed/ 0
Semester året om – ”Det tippar lätt över”http://www.accentmagasin.se/missbruk/semester-aret-om-det-tippar-latt/ http://www.accentmagasin.se/missbruk/semester-aret-om-det-tippar-latt/#respond Mon, 02 Jul 2018 11:23:26 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1650386 Många pensionerade svenskar tillbringar vintern i Spanien. Där finns sol och värme, men också billig och lättillgänglig alkohol. En ekvation som kan gå fel. ]]>

Många pensionerade svenskar tillbringar vintern i Spanien. Där finns sol och värme, men också billig och lättillgänglig alkohol. En ekvation som kan gå fel.

Costa Tropical i södra Spanien är det varmaste området i Europa vinter­tid. Visst kan det vara dåligt väder här också, men inte många dagar i sträck, och det blir sällan kallare än tio–tolv plus­grader. Vädret är en stor anledning till att många svenskar bosätter sig helt eller delvis i Spanien efter pensionen. Men det behagliga livet i övrigt lockar också, lite guldkant mest varje dag.

Spanienpensionärerna är inte någon homogen grupp, de är inte alls bara bortskämda golfare, det har forskaren i social­antropologi Anna Gavanas visat i sin bok Pensionärsplaneten. Här finns alla sorter. För dem som har en låg pension kan pengarna räcka mycket längre här. Maten är billigare. Och för många är ett glas vin till middagen en del av det goda livet. Att alla därför skulle gå i en ständig alkoholdimma stämmer naturligtvis inte. Det beror alldeles på vem du frågar hur de ser på konsekvenserna av den billiga, lättillgängliga alkoholen.

Mina barn och barnbarn frågade varje gång jag ramlade om jag hade druckit vin.

Det finns några olika nätverk för Spaniensvenskarna här. I dag träffas en grupp för allmänt informationsmöte på ett av strandpromenadens kaféer.

Mari-Anne tycker att hon ser fler påverkade i den Stockholmskommun där hon bor under sommarhalvåret, än här.

– Kanske är det en som dricker lite för mycket, men det gör han hemma också. Men jag gillar inte att de har vinflaskor som vinster på de nordiska träffarna, säger hon.

Hennes lägenhet är inte stor. Men både soluppgång och solnedgång i Medelhavet är fantastiska skådespel från balkongen. Mari-Anne är 88 år och nu­mera tvungen att använda rullator. Hon har skakningar och blodtrycksfall.

– Jag slutade dricka helt för två år sedan. Mina barn och barnbarn frågade varje gång jag ramlade om jag hade druckit vin. Jag orkade inte höra det längre. Jag har ramlat 30 gånger och senaste gångerna var det illa. Innan slog jag mig aldrig.

När Mari-Anne var ung var hon med i IOGT-NTO, som ordnade danser och gav henne ett stipendium på 50 kronor. Hon och maken bodde många år utomlands under yrkeslivet. Efter pensioneringen drack de två glas vin till maten varje dag, aldrig mer. Maken lever inte längre, men Mari-Ann har ett aktivt liv med sina vänner.

Foto: Spektra

Med vid kafébordet finns också Nalle, 80 år, som miste sin fru för drygt ett år sedan. De hade varit gifta i 52 år och han är ledsen. Men han fortsätter spela boule.

– Det har jag gjort i 22 år, jag ser hur de dricker varje dag. Har man lätt för alkohol ska man inte bo här. Jag har sett många som dukat under, det är så billigt.

Bosse är drivande i just det här nät­verket. Han och hans fru har inte varit i Sverige på två år.

– Alla dricker, men ingen blir berusad här. Vin är en måltidsdryck. Det finns alkoholfritt vin också. Själv dricker jag gärna en ”cerveza sin alcohol”, en alkoholfri öl, till maten. Jag upplever inte att någon kommer hit och får problem, men man kan ha problem med sig, säger han.

Frida är av en annan åsikt. Hon berättar hur kvinnor hon sett upp till, helt fallit ur ramen.

– De flesta tycker inte de dricker nämnvärt, men efter en dag ute på stan kan det bli flera flaskor. Det har jag märkt eftersom jag inte själv dricker utan iakttar vad som händer. Många vågar inte erkänna för sig själva ens. De kan inte säga nej och då har det hänt att de bett mig om hjälp. Hjälpen de fick var att jag hällde ut deras glas.

 

Själv fick hon dåliga erfarenheter i sitt första äktenskap, både av alkohol och misshandel som en följd av det. Till slut bröt hon upp.

– Jag blir förbannad när folk säger: ”hur kan hon stanna kvar?”. De har ingen aning om hur det är att brytas ner, säger hon.

På kaféet ligger gratistidningen Svenska Magasinet. I den finns en liten annons från Anonyma alkoholister. Ett namn och ett telefonnummer.

– Det är inte så ofta någon hör av sig som det borde vara, kanske tre–fyra per år, säger Krister.

Han heter något annat i verkligheten eftersom Anonyma alkoholister ska vara just anonyma när de uttalar sig i media.

– Om någon tar ett återfall kan det vändas emot oss.

Han undersökte själv alla områdets 500 barer när han flyttade ner, först på deltid, sedan på heltid.

– Ta en tapas är ett sätt att umgås, det är lätt att falla in i. Med tanke på hur många som dricker för mycket borde det vara 60 stycken på våra möten.

Har man själv varit en riktig alkoholist som jag då ser man tendenserna hos folk här.

Ofta är det sex personer, men det kan också vara uppemot femton. En kärntrupp bor här året om. När Krister flyttade ner gick han först på en engelsktalande grupp som hade ett möte i veckan, i dag har de fem per vecka. Den nordiska gruppen har startat eget med två träffar.

– Jag vågar aldrig sluta gå på mötena. Det är min medicin. Det kan gå fort när man tar återfall. En vän som gick regelbundet på AA-möten åkte till Filippinerna. Där hade han inget att göra. Han dog tre veckor senare.

Genom att hjälpa andra håller Krister sig nykter. Nykomlingarna är på det sättet de viktigaste personerna på mötena.

– Något bra här nere är att du inte behöver berätta varför du inte dricker. I Sverige säger folk: ”är du sjuk eller kör du bil?”. De vill ha en förklaring.

Foto: Spektra

Jonas (som egentligen heter något annat) har satt sig i ett undanskymt hörn av caféet, han kom ner sent i natt från Sverige och behöver kaffe i lugn och ro.

– Har man själv varit en riktig alkoholist som jag då ser man tendenserna hos folk här. Det är billigt, man träffas innan middag, det rullar på. Det var så en annan började också. Det är lätt att det tippar över. Jag vill inte komma med några pekpinnar, jag ser ju dem kämpa, men kanske en liten uppmaning om att vakna upp. Alla börjar nätt, så är det bara. Jag har varit nere och vänt ordentligt, säger han.

 

Fotnot: Ingen av de intervjuade vill delta med sitt efternamn.

]]>
http://www.accentmagasin.se/missbruk/semester-aret-om-det-tippar-latt/feed/ 0
Årets Almedalsdrink: ”Frisk och god”http://www.accentmagasin.se/politik/arets-almedalsdrink-frisk-och-god/ http://www.accentmagasin.se/politik/arets-almedalsdrink-frisk-och-god/#respond Mon, 02 Jul 2018 07:58:41 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1650512 Årets Almedalsdrink får väl godkänt av besökarna på invigningen av Soberian i Almedalen. ]]>

Årets Almedalsdrink får väl godkänt av besökarna på invigningen av Soberian i Almedalen.

Prick klockan 17 på söndagen öppnas tältdörren och gästerna strömmar in. Det är invigning av Soberian, det tält i Visby där ett antal organisationer håller egna och gemensamma seminarier under Almedalsveckan.

Efter inledande ord av Kjell-Ove Oscarsson, som hälsar besökarna välkomna för organisationernas bakom Soberian räkning, och inledningstal av IQ:s vd Karin Hagman, blir det fullt ös i tältet när dansgruppen Camelonts uppträder med sångaren Vincent. Publiken rycks med och ingen står still.

 

Jonas Lundgren. Foto: Eva Ekeroth

Gästerna är nyfikna på årets Almedalsdrink. Nytt för i år är att den serveras på flaska. Smaken domineras av ingefära, men även päron och te märks.

– Jättegod. Frisk, vilket kan behövas i den här miljön, säger besökaren Jonas Lundgren.

Jessica Schedvin.

Hans kompis Jessica Schedvin instämmer.

– Den är god. Kul att den liknar en ölflaska. Det utmanar normen och visar att det finns alternativ, säger hon.

 

 

Lysa Pfasoni.

Lysa Pfasoni, som strax ska dansa för Soberians besökare, är lika förtjust.

– Jättegod. Den påminner om iste, men liknar inget jag druckit förut, säger hon.

 

 

Per Johansson.

Även Per Johansson, generalsekreterare på Riksförbundet narkotikafritt samhälle, gillar smaken.

– Den är rätt god, faktiskt. Den har en distinkt och god smak av ingefära, säger han.

 

 

Isabelle Benfalk.

UNF:s ordförande Isabelle Benfalk, som står bakom disken och serverar drickan till besökarna, har bara hört berömmande ord.

– De säger att den är fräsch och att flaskan är grejen, säger hon.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/arets-almedalsdrink-frisk-och-god/feed/ 0
Systembolagets hemleveranser kan permanentashttp://www.accentmagasin.se/politik/systembolagets-hemleveranser-kan-permanentas/ http://www.accentmagasin.se/politik/systembolagets-hemleveranser-kan-permanentas/#respond Sun, 01 Jul 2018 05:55:59 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1650505 Regeringen föreslår att försöket med hemleverans från Systembolaget permanentas och görs tillgänglig i hela landet. IOGT-NTO:s ordförande gillar inte att det blir fler distributionskanaler.]]>

Regeringen föreslår att försöket med hemleverans från Systembolaget permanentas och görs tillgänglig i hela landet. IOGT-NTO:s ordförande gillar inte att det blir fler distributionskanaler, men anser att det viktigaste är att inte monopolet hotas.

Regeringen föreslår att den försöksverksamhet som Systembolaget har, med möjlighet till hemkörning av varor, ska permanentas och göras tillgänglig för hela landet.

– Vi lever i ett avlångt land med väldigt varierade avstånd till serviceverksamhet. Jag tror att detta skulle kunna underlätta för landsbygden, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

 

Systembolaget tycker att det är bra om hemleveranser blir tillgängliga för alla.

– Det är ju inte klart än. Först ska det bli en proposition som ska gå igenom i riksdagen. Men hemleveranser är ett sätt att möta kundernas förändrade köpbeteende. Det förväntas idag att man ska kunna handla på nätet och få varorna hemkörda, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget.

Systembolaget är beredda.

– Om den går igenom så får vi förstås gå igenom logistik och transport, eftersom distributionen då ska ske till hela landet, men vi är beredda. Vi har jobbat med detta sedan 2012, så vi känner oss uppvärmda, säger han.

 

Erfarenheterna hittills är goda enligt Lennart Agén.

– Kunderna är nöjda och ålderskontrollen fungerar. Några tycker att kostnaden är lite hög. När man handlar annat på nätet ingår ofta frakten, men vi tar ut vad det kostar. Vi ger inga rabatter, säger han.

Inte heller är det frågan om någon snabbleverans.

– Det tar minst fyra dagar, säger han.

Vilka är det som använder tjänsten?

– Det är storstadskunder, främst småbarnsföräldrar och äldre. Det handlar antagligen om att få ihop livspusslet och att slippa bära hem tunga varor, säger han.

 

IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero är inte precis entusiastisk, men anser ändå att hemleverans i Systembolagets regi är bättre än om privata aktörer gör detsamma.

– Vår inställning är att all ökad försäljning och ökade försäljningskanaler i grunden är negativt. Ska man se något positivt så är det att det här sker under Systembolagets flagg och regi, vilket säkrar upp monopolet, säger han.

Liksom Lennart Agén anser han dock att kunderna förväntar sig att kunna handla på internet.

– Vi måste ju inse att all handel är under ett paradigmskifte. Man kommer att gå från att köpa fysiskt till att handla på nätet.

 

Han anser inte heller att Systembolagets näthandel är problemet.

– Det stora problemet är den näthandel som görs från utlandet av andra aktörer än Systembolaget. Så länge näthandel opereras av Systembolaget kan man se det som en garanti för att monopolet inte hotas.

Johnny Mostacero konstaterar att sajten bubblig.se som förra året uppmärksammades för sina hemleveranser av alkohol på kvällar och helger i Malmö, inte längre finns kvar.

– Kanske var kunderna i Malmö och Lund för lojala mot Systembolaget. Eller så var det hela bara en grej för att provocera kring monopolet, säger han.

 

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/systembolagets-hemleveranser-kan-permanentas/feed/ 0
Alkoglassen ska enbart säljas på Systembolagethttp://www.accentmagasin.se/politik/alkoglassen-ska-enbart-saljas-pa-systembolaget/ http://www.accentmagasin.se/politik/alkoglassen-ska-enbart-saljas-pa-systembolaget/#respond Fri, 29 Jun 2018 11:06:10 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1650486 Regeringen beslutade igår föreslå i en lagrådsremiss att alkoholhaltig glass inte får säljas i vanliga butiker.]]>

För två år sedan slog IOGT-NTO larm och startade en protestlista för att få bort alkoglassen från vanliga butiker. Nu föreslår regeringen i en lagrådsremiss att alkoholhaltig glass ska säljas på Systembolaget.

Glassen, som har en alkoholhalt på 4-5 procent, har kunnat säljas i detaljhandeln eftersom den inte är menad att drickas. Den har därför omfattats av ett undantag som gäller för bland annat punchrullar och romglass.

– Vi har utrett detta och kommer nu att lägga ett förslag att det här ska vara omöjligt. Det ska vara samma regler som för annan alkohol, säger socialminister Annika Strandhäll till Ekot.

Gårdagens beslut går alltså på samma linje som ett delbetänkande från regeringen ritade upp redan för ett år sedan.

 

Alkoglassen fick stor uppmärksamhet kring Almedalsveckan för två år sedan då IOGT-NTO startade en protestlista för att få bort glassen från vanliga butiker. 3000 personer skrev under uppropet på bara några dagar.

– Det här är vår fråga, och det är vi som lyft den till debatt. Det här beslutet är en anledning för oss och våra medlemmar att fira, sägerIOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero.

Johnny Mostacero minns hur han under några intensiva dagar i juni 2016 hann träffa ICA:s ledningsgrupp såväl som dåvarande folkhälsominister Gabriel Wikström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson för att prata alkoglass. Resultatet av mötet med ICA:s ledning var att matvarukedjan några dagar senare offentligt tog avstånd från alkoglassen.

– Man sa att det här är en produkt som borde regleras och säljas via Systembolaget. Det visar vilken kraft den finns i en folklig opinion, säger Johnny Mostacero.

Socialminister Annika Strandhäll tar allvarligt på alkoglassen och säger till Ekot att alkoholprodukter som riktar sig mot unga riskerar att bli en inkörsport.
– Det här är produkter med hög alkoholhalt, som en starköl. Den riktar sig dessutom i färg och form till barn och unga och som nu kan säljas i dagligvaruhandeln. Det tror jag att många, inte minst föräldrar, tycker är dåligt, säger Annika Strandhäll.

Ännu är det dock inte klart om, när och hur glassen kommer att säljas via Systembolaget

– Om lagförslaget går igenom måste vi ta ställning till hur Systembolaget ska sälja glassen och hur inköpsprocessen ska se ut, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget.

Om förslaget passerar riksdagen så föreslås det träda i kraft den 1 april 2019.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/alkoglassen-ska-enbart-saljas-pa-systembolaget/feed/ 0
Skarpt om mytifierat djurhttp://www.accentmagasin.se/kultur/skarpt-om-mytifierat-djur/ http://www.accentmagasin.se/kultur/skarpt-om-mytifierat-djur/#respond Fri, 29 Jun 2018 08:03:28 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1650388 Det är med viss bävan jag börjar läsa reportageboken Vargattacken, om historien som föregick att en djurskötare den 17 juni 2012 blev dödad i Kolmårdens varghägn.]]>

Det är med viss bävan jag börjar läsa reportageboken Vargattacken, om historien som föregick att en djurskötare den 17 juni 2012 blev dödad i Kolmårdens varghägn.

Bävan kommer sig av den oförsonliga polarisering och hatiska ton som präglar svensk vargdebatt. Men Vargattacken (Albert Bonniers förlag) är inte bara oavbrutet spännande och lättläst, den är även nyanserad och bygger på insatta källor. 

 

Lars Berge tar avstamp i rättegången där en av Kolmårdens anställda döms för den unga vargguidens död, och tar sedan ett rejält kliv bakåt i vargens historia. Han intervjuar forskare och naturexperter, och skildrar detaljerat vardagen i Kolmårdens varghägn – och hur vargturismen växte till en betydande inkomstkälla. Han beskriver hur Kolmårdens djurpark föddes, och om hur naturen utvecklats till en upplevelseindustri för besökare som i många fall tappat sin anknytning till naturen. En distans som kan leda såväl till överdriven rädsla, som till idealisering och förmänskligande av vilda djur.

 

Vargattacken

Enligt Lars Berge ledde det till ett livsfarligt experiment där människor skulle göras till en del av vargflocken. Säkerheten brast, incidenter med hotfulla och bitska vargar som borde fungerat som varning och föranlett åtgärder ignorerades. Han påpekar också att varghannarna i hägnet levde hopträngda långtifrån naturliga förhållanden, vilket i sig ledde till aggressivitet.  

 

Lars Berge är journalist, författare och dokumentärfilmare.

]]>
http://www.accentmagasin.se/kultur/skarpt-om-mytifierat-djur/feed/ 0
Medicinsk cannabis tillåts i Portugalhttp://www.accentmagasin.se/politik/medicinsk-cannabis-tillats-portugal/ http://www.accentmagasin.se/politik/medicinsk-cannabis-tillats-portugal/#respond Fri, 29 Jun 2018 04:25:55 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1650359 Portugals parlament har röstat igenom ett lagförslag som tillåter cannabispreparat med medicinskt syfte. Däremot tillåts inte portugiserna odla cannabis hemma.]]>

Portugals parlament har röstat igenom ett lagförslag som tillåter cannabispreparat med medicinskt syfte. Däremot tillåts inte portugiserna odla cannabis hemma.

Portugal avkriminaliserade alla droger redan 2001, som första land i EU, och cannabis kan odlas lagligt av registrerade företag. Portugal har med sitt gynnsamma klimat och sin liberala lagstiftning under de senaste åren blivit en exportör av cannabisprodukter till övriga Europa. Men det är först nu portugiserna kommer kunna förskrivas cannabis mot bland annat kronisk smärta, posttraumatisk stress och sidoeffekterna av cancerbehandling. Det rapporterar Reuters.

 

Medicinsk cannabis kan skrivas ut av läkare när annan medicin inte hjälper och kommer att säljas via apotek.

Lagen träder i kraft den 1 juli men det kan dröja till slutet av året innan cannabis kan skrivas ut lagligt skriver Marijuana Business Daily.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/medicinsk-cannabis-tillats-portugal/feed/ 0
Narkotikapoliser vill se över påföljderhttp://www.accentmagasin.se/politik/narkotikapoliser-vill-se-pafoljder/ http://www.accentmagasin.se/politik/narkotikapoliser-vill-se-pafoljder/#respond Thu, 28 Jun 2018 11:26:37 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1650464 Vi måste kunna se över påföljderna, men behålla förbudet mot att konsumera och inneha narkotika för eget bruk. Det hävdar Lennart Karlsson, ordförande för Svenska narkotikapolisföreningen.]]>

Vi måste kunna se över påföljderna, men behålla förbudet mot att konsumera och inneha narkotika för eget bruk. Det hävdar Lennart Karlsson, ordförande för Svenska narkotikapolisföreningen.

Vi ska ha kvar konsumtionsförbudet, men samtidigt inse att böter för tunga missbrukare eller för ungdomar inte alltid är adekvata påföljder, säger Lennart Karlsson, kommissarie vid Citypolisen i Stockholm och ordförande för Svenska narkotikapolisföreningen, som menar att det måste gå att ha två tankar i huvudet samtidigt.

Narkotikadebatten är extremt polariserad, och det är lätt att bli misstolkad. När Lennart Karlsson blev intervjuad i SVT nyligen och förde fram tankar om en differentierad påföljdsmodell läste några in att han, och hela föreningen, var beredd att ge upp konsumtionsförbudet.

– Det stämmer inte överhuvudtaget. Det vi har sagt är att man borde se över om det går att ha olika påföljder för olika målgrupper. Men det är inget som är enkelt att knäcka, säger han.

 

För att vända utvecklingen ska man börja med de yngsta. Det är skola, vård och omsorg som ska göra jobbet. Men polisen ska, ibland med tvång, också få dem som hamnat snett att komma in i systemen för stöd och hjälp, menar Lennart Karlsson. Och när det gäller ungdomar görs det för lite.

Straffvarning, att en ung person som tas för innehav av narkotika, får i uppdrag att tillsammans med socialtjänsten utarbeta en plan för att bli drogfri, det tycker han är en bra påföljd. Det används idag, men inte regelmässigt.

– Det väsentliga är inte att påföljden är hård, utan att den är adekvat och kommer snabbt.

 

Inte heller för personer med missbrukssjukdom tycker Lennart Karlsson att böter är en bra påföljd.

– Men allt kokar ner till resurser. Precis allt. Ska man kunna ge en adekvat påföljd måste det få kosta både tid och pengar.

Idag förekommer det att personer med tungt beroende döms till vård, men enligt Lennart Karlsson finns det ingen röd tråd.

– Det man pratar om att man ska göra i Norge, efter portugisisk modell, är att redan efter 72 timmar ställa en person inför någon typ av vårdnämnd. Det intressanta, och som de överhuvudtaget inte löst, är vad man gör med dem som struntar i det, eller som inte vill ha vård?

 

Därför kan man inte heller säga att vi ska avskaffa böter anser Lennart Karlsson:

– Det finns de som tror enbart på frivillighet. Men efter 25 år som narkotikapolis kan jag säga att frivillighet fungerar ibland, för vissa fungerar det inte överhuvudtaget. Konsumtionsförbudet är en förutsättning för arbete med ungdomar.

Lennart Karlsson tycker att den statliga utredningen i Norge redan i förväg grävt ett antal gropar när den ska diskutera hur mycket narkotika man får ha för eget bruk. Det blir ett antal gränsdragningsproblem.

– Langarna kommer att ha exakt det man tillåts ha, på grammet. Det stora lagret ligger någon annanstans. Det kommer att bli omöjligt att ta langarna. Jag förstår att mina norska kollegor är uppgivna när man diskuterar sådana saker.

 

Lennart Karlsson är mest bekymrad över att hur detta skulle påverka polisernas motivation.

– Att de ger upp sitt arbete mot narkotikan. Det har jag hört från de norska kollegorna som varit på besök i Portugal, att där har polisen delvis gett upp.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/narkotikapoliser-vill-se-pafoljder/feed/ 0
Unga Danderydsbor använder mest narkotika i Stockholmhttp://www.accentmagasin.se/politik/unga-danderydsbor-anvander-mest-narkotika-stockholm/ http://www.accentmagasin.se/politik/unga-danderydsbor-anvander-mest-narkotika-stockholm/#respond Thu, 28 Jun 2018 05:58:20 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1650363 20 procent av pojkarna i årskurs 2 på gymnasiet i Danderyds kommun, och 12 procent av flickorna har använt narkotika. Det är dubbelt så många som för genomsnittet i Stockholms län. ]]>

20 procent av pojkarna i årskurs 2 på gymnasiet i Danderyds kommun, och 12 procent av flickorna har använt narkotika. Det är dubbelt så många som för genomsnittet i Stockholms län.

Siffrorna kommer från Stockholmsenkäten, där unga själva deklarerar sina vanor, och där 22 av länets 26 kommuner deltog. De siffror som rapporteras avser användning av narkotika de fyra senaste veckorna innan intervjutillfället.

Danderyds kommun, som ligger i topp bland landets höginkomstkommuner, startar nu projektet ”Danderyd lyssnar” för att ta reda på varför så många av kommunens unga använder narkotika. Det rapporterar Sveriges radio.

 

– Väldigt få av oss har frågat ungdomarna om hur de tänker kring de här siffrorna. Tanken är att presentera de här siffrorna för ungdomarna och fråga dem hur de ser på det här, säger Charlotte Skoglund, överläkare i psykiatri och forskare vid Karolinska institutet, projektets expert, till SR.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/unga-danderydsbor-anvander-mest-narkotika-stockholm/feed/ 0
Rekordnivåer av kokain och opium i världenhttp://www.accentmagasin.se/politik/rekordnivaer-av-kokain-och-opium-varlden/ http://www.accentmagasin.se/politik/rekordnivaer-av-kokain-och-opium-varlden/#respond Wed, 27 Jun 2018 09:50:55 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1650447 Produktionen av kokain och opium har nått rekordnivåer globalt. Det framgår av en FN-rapporten World Drug Report 2018. ]]>

Produktionen av kokain och opium har nått rekordnivåer globalt. Det framgår av en FN-rapporten World Drug Report 2018.

Den ökade produktionen sker framförallt i Colombia och Afghanistan. Larmet kommer från FN:s kontor för narkotika och brott, UNODC, som varnar för att dödsfall kopplade till narkotika är på väg att bli ett stort hot mot folkhälsan i världen.

 

Colombia är det land där mest kokain produceras, och FN rapporterar en ökning från 2015 till 2016 på 25 procent. Årsproduktionen av opium globalt har ökat med 65 procent mellan 2016 och 2017 enligt nyhetsbyrån AFP. När det gäller opium är Afghanistan den dominerande producenten. Politisk instabilitet, bristande regeringskontroll och dålig ekonomi uppges som orsaker.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/rekordnivaer-av-kokain-och-opium-varlden/feed/ 0
Sametinget antar alkoholpolicyhttp://www.accentmagasin.se/politik/sametinget-antar-alkoholpolicy/ http://www.accentmagasin.se/politik/sametinget-antar-alkoholpolicy/#respond Wed, 27 Jun 2018 05:57:05 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1650265 Sametinget tar ett steg mot nykterhet med en nyantagen alkohol- och drogpolicy. Och regeringen satsar på att bygga ett kunskapsnätverk för samisk hälsa.]]>

Sametinget tar ett steg mot nykterhet med en nyantagen alkohol- och drogpolicy. Och regeringen satsar på att bygga ett kunskapsnätverk för samisk hälsa.

Det ska inte finnas några tvivel om nykterhet vid tjänstgöring, och det känns bra att Sametinget nu slår fast den saken, säger Daniel Holst, den ledamot som motionerat i frågan.

Han representerar sametingets största parti, Jakt- och fiskesamerna, som är i opposition sedan valet förra våren. Under sametingets plenum togs beslut om att arbeta fram en alkoholpolicy, och nu pågår ett arbete med de exakta formuleringarna i den nya policyn.

 

För sametinget är det ett tydligt kliv mot nykterhet, menar ledamoten Stefan Mikaelsson från Skogssamerna. Han har varit ordförande i sametinget och sett attityderna förskjutas mot en ökad medvetenhet kring riskerna med alkohol.

– När jag motionerade om en alkoholpolicy för 15 år sedan fanns ett högst begränsat intresse, och det blev aldrig någonting. Istället tog jag då initiativ till ett beslut i sametingets presidium om att i alla fall inte betala alkohol som ledamöter konsumerar, säger han.

Den nya policyn ska omfatta ledamöter, tjänstemän och gäster.

– Så markerar vi ordentligt att sametinget ska ha alkoholfria miljöer. Jag tror inte minst att det är en viktig signal till samiska ungdomar att alla har en plats hos oss. Jag har själv upplevt som ung att jag drog mig undan engagemang för att det var miljöer med alkohol, säger Stefan Mikaelsson.

 

Daniel Holst, sametinget. Foto: Marie Birkl

Att inkludera bekämpning av droger blev efter diskussioner under sametingets plenum ett tillägg till den motion som Daniel Holst skrev med rubriken ”Sunda ledamöter, sunda beslut”.

– Min grundtanke är enkel – i sametinget representerar man sitt folk och då ska man bete sig ordentligt. Alkoholen har förstört många politiska karriärer. Jag vill att Sametinget ska stå över sådant, och riktlinjer i en särskild policy kan bidra till det, säger Daniel Holst.

 

Kanske finns det också ett symbolvärde som kan ge effekt med lägre alkoholkonsumtion inom den samiska befolkningen. Enligt forskaren Petter Stoor, som för regeringens räkning undersökt den samiska befolkningens hälsa, ligger alkoholkonsumtion bland samer på ungefär samma nivå som i den svenska befolkningen i sin helhet.

Samtidigt finns en tydlig riskgrupp med manliga renskötare, och studier visar på en stor spännvidd bland samer med både en hög andel nykterister – och en stor grupp med hög alkoholkonsumtion.

– Men egentligen vet vi ganska lite, och de studier som vi kan referera till gjordes för minst tio år sedan. Mer kunskap behövs och regeringen satsar nu medel under tre år på ett kunskapsnätverk för samisk hälsa. Ett steg i rätt riktning, men samtidigt på tok för lite, säger Petter Stoor.

 

Han tillägger att de norska och finländska motsvarigheterna till Sveriges sameting har betydligt mer resurser med egna hälsoavdelningar. Som psykolog har Petter Stoor erfarenhet från jobb i Norge vid Sanks, som kan ge samiska patienter vård.

– Sanks har vårdenheter speciellt för samer med kompetens kring bland annat psykisk ohälsa och missbruksbehandling. Det finns många positiva delar i det sättet att organisera och bedriva vård som vi skulle önska fanns för svenska samer, säger han.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/sametinget-antar-alkoholpolicy/feed/ 0
Fyra miljoner till IOGT-NTO-föreninghttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/fyra-miljoner-till-iogt-nto-forening/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/fyra-miljoner-till-iogt-nto-forening/#respond Tue, 26 Jun 2018 10:10:07 +0000 Nathalie C. Andersson http://www.accentmagasin.se/?p=1650251 IOGT-NTO Sollentuna har fått fyra miljoner från Arvsfonden. Pengarna ska användas till att hjälpa unga människor att bli drogfria.]]>

IOGT-NTO Sollentuna har fått fyra miljoner från Arvsfonden. Pengarna ska användas till att hjälpa unga människor att bli drogfria.

– Vi har fått pengar för att hjälpa människor ut ur en destruktiv livsstil. När de har valt att ta hjälp för sitt beroende vill vi kunna erbjuda gemenskap och andra extraverktyg för att hjälpa dem komma vidare i livet, säger projektledare Annelie Ståhl.

Hon driver Beroendepodden och kommer vara anställd av IOGT-NTO Sollentuna för att leda projektet som fått pengar av Arvsfonden.

– Beroendepodden handlar om beroende och missbruk, men även om psykisk ohälsa och medberoende. Det är mycket människor som söker hjälp via podden, och med det här projektet hoppas vi kunna hjälpa de människor som hör av sig, säger Annelie Ståhl.

 

Under tre år kommer föreningen ordna motionsgrupper, där personer ska kunna samlas i en ny gemenskap kring löpning. Det kommer även finnas gå-grupper. Föreningen kommer också att ordna motionslopp runt sjön Flaten.

– Flatenloppet kommer gå den 15 september. Vi springer för att bryta tystnaden kring beroende, missbruk och psykisk ohälsa. Vi kommer sätta ihop en eventgrupp med en del av de som lyssnar på podden och som behöver något nytt att göra. Vår tanke är att skapa en ny sund gemenskap för människor som behöver stöd.

Annelie Ståhl. Foto: Privat

Utöver att engagera sig i eventgrupper och springa kommer projektet även erbjuda samtalsgrupper där personer som kliver ur ett beroende kan bearbeta sorg eller trauman som kan uppkomma vid livsförändringar.

– Jag tror att man behöver jobba med hela människan, inte bara det själsliga, för att kunna hjälpa på riktigt. Det går att ta sig ur ett beroende, byta livsstil, och få ett schyst liv.

Projektet drar igång den 1 juli med den första löpgruppen.

– Vi väntar inte en sekund, det ska bli otroligt kul att komma igång. Jag har själv varit nykter i tio år och levt för att hjälpa andra människor i nykterhet, så det här blir verkligen ett sätt att få göra det helhjärtat på heltid. Jag är superglad att få dra igång det här, säger Annelie Ståhl.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/fyra-miljoner-till-iogt-nto-forening/feed/ 0
Låt inte destruktiva normer styrahttp://www.accentmagasin.se/opinion/lat-inte-destruktiva-normer-styra/ http://www.accentmagasin.se/opinion/lat-inte-destruktiva-normer-styra/#respond Tue, 26 Jun 2018 05:37:22 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1650346 Ännu en sommar ligger framför oss fylld av förväntningar. Sommaren medför av tradition också normer som vi alla på ett eller annat sätt måste förhålla oss till.]]>

Ännu en sommar ligger framför oss fylld av förväntningar. Sommaren medför av tradition också normer som vi alla på ett eller annat sätt måste förhålla oss till. Jag tänker belysa tre av dessa: väder, fotboll och alkohol.

Vad gäller väder så är sol, klarblå himmel och minst 25 plusgrader normen för en bra sommar. Bönder undantagna, då de enligt fördomen oftast anser sommaren vara antingen för varm, för kall eller för regnig. För trots att vi gillar olika utgår tidningars rubriker och nyheternas väderrapporter från att vi alla gillar sol och värme. Till er som gillar svalare väder är trösten att sommaren är lång och att även ni kommer få det väder ni uppskattar.

Den andra normen vi har att förhålla oss till i sommar är fotbollsnormen. Hur starkt genomslag normen får är beroende av vilka framgångar vårt landslag har i VM-turneringen i Ryssland. Går Sverige vidare kommer vibbarna från sommaren 1994 göra sig påminda. Särskilt för oss som var med då. Turneringen slutade med att landslaget åkte hem med en bronsmedalj efter den bästa prestationen sedan VM 1958.

Ibland är personerna som deltar med på bilden, men påfallande ofta avbildas endast drycken. Som om alkoholen är det primära, och vilka man umgås med sekundärt.

Den tredje och mest destruktiva normen gäller alkohol. Den finns omkring oss nästan överallt, men är mer frekvent förekommande under sommaren. Semester, grillning och inte minst fotbolls-VM är företeelser som driver på alkohol­normen. Som om inget blir riktigt full­ändat om inte alkohol finns med i bilden.

Jag blir alltid lika förundrad över vänner som via sociala medier förmedlar vilken trevlig middag, semester, återförening med gamla vänner de haft, och gör det genom en bild på ett glas öl, vin eller en drink. Ibland är personerna som deltar med på bilden, men påfallande ofta avbildas endast drycken. Som om alkoholen är det primära, och vilka man umgås med sekundärt.

Vad jag dock vet, är att en solig och varm sommar och ett landslag som går långt i VM-spelet kommer att driva på alkoholkonsum­tionen. Mer drickande ökar risken för våld, fler barn som far illa och fler som går in i hösten med ett riskbruk eller missbruk i bagaget. En insikt som gör mig ledsen, men som också ger mig kraft att jobba vidare. Till alla er som är med mig i detta arbete önskar jag en sommar som blir som du vill ha den – och inte vad eventuella normer säger är det rätta!

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/lat-inte-destruktiva-normer-styra/feed/ 0
Cannabislegalisering passerar kanadensiska senatenhttp://www.accentmagasin.se/politik/cannabislegalisering-passerar-kanadensiska-senaten/ http://www.accentmagasin.se/politik/cannabislegalisering-passerar-kanadensiska-senaten/#respond Mon, 25 Jun 2018 10:25:38 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1650368 Kanada blir det andra landet i världen att helt legalisera cannabis. Detta efter ett beslut förra veckan i Kanadas senat.]]>

Kanada blir det andra landet i världen att helt legalisera cannabis. Detta efter ett beslut förra veckan i Kanadas senat.

Premiärminister Justin Trudeaus förhoppning om att legalisera cannabis innan den 1 juli i år blir dock inte verklighet. Det datum man nu jobbar med är 17 oktober. Det rapporterar Associated Press.

I en tweet efter beslutet skrev Trudeau att det ”varit alldeles för lätt för våra unga att få tag på marijuana – och för kriminella att håva in vinsten.”

 

Den konservativa senatorn Leo Housakos delar inte premiärministerns uppfattning.

– Nu kommer vi få se hur de som sålt cannabis olagligt omvandlas till stora företag, sa han efter beslutet och tillade att han tror att en normalisering av cannabis riskerar att leda till att fler unga testar drogen.

 

Personer över 18 eller 19 (beroende på provins) kommer hädanefter få bära på sig upp till 30 gram cannabis och odla fyra plantor för eget bruk. Cannabis kommer inte att säljas i samma butiker som alkohol eller tobak och att köra bil påverkad av cannabis kommer att beläggas med hårda straff.

Tidigare är det bara Uruguay som helt legaliserat cannabis på nationell front. Tio amerikanska delstater har även legaliserat cannabis för rekreationellt bruk.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/cannabislegalisering-passerar-kanadensiska-senaten/feed/ 0