AccentAccent http://www.accentmagasin.se Sveriges största tidning om droger och nykterhet Tue, 17 Sep 2019 05:42:09 +0000 sv-SE hourly 1 Förebyggande arbete kräver flera komponenterhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/forebyggande-arbete-kraver-flera-komponenter/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/forebyggande-arbete-kraver-flera-komponenter/#respond Tue, 17 Sep 2019 05:42:09 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1656348 En svala gör ingen sommar. Inte heller kan enstaka åtgärder minska alkoholskadorna. Så enkelt kan budskapet från den amerikanske forskaren Harold Holder sammanfattas.]]>

En svala gör ingen sommar. Inte heller kan enstaka åtgärder minska alkoholskadorna. Så enkelt kan budskapet från den amerikanske forskaren Harold Holder sammanfattas.

Nationell alkoholpolitik i all ära, men om den inte följs upp, så är den inte mycket värd. Det beska budskapet kommer från Harold Holder, den amerikanske forskaren som leder arbetet med den årliga forskarrapport som ges ut av bland andra IOGT-NTO.

– Det räcker inte att fatta nationella politiska beslut. Den lokala politiken måste dra åt samma håll och vi måste se till att de politiska besluten implementeras, säger han vid ett frukostmöte arrangerat av Alkoholpolitiskt forum.

Alkoholpolitik borde vara baserad på vetenskaplig evidens.

Forskargruppen han leder har just avslutat arbetet med årets rapport på IOGT-NTO:s folkhögskola Wendelsberg i Mölnlycke. Nu är Harold Holder i Stockholm några dagar, bland annat för att träffa representanter för organisationerna bakom rapporten, men han hinner också med en del andra möten, som detta frukostseminarium.

– Alkoholpolitik borde vara baserad på vetenskaplig evidens. Ibland är den det, men ibland inte alls. Det är också viktigt att den följs upp. Lagar och regler som man inte kontrollerar att de efterlevs kan få politiker att må bra, men har ingen effekt.

Som exempel tar han åldersgränser för att köpa alkohol.

– I USA har alla stater 21-årsgräns, men hur den efterföljs är olika från stat till stat vilket gör att konsumtionen bland unga varierar stort, säger han.

 

Mycket få åtgärder utvärderas ordentligt enligt Harold Holder.

– Den dåliga nyheten är att vi därför inte vet om det vi gör fungerar. Den goda nyheten är att ingen vet om det inte fungerar, säger han ironiskt.

Han påpekar att Sverige ändå är bättre än USA på utvärdering.

– Men ni har en del utmaningar ni med. Utvärdering underlättar för att få nationell och lokal nivå att dra åt samma håll, säger han.

Även skor säljs i större omfattning om antalet butiker ökar.

Trots att han är verksam i USA vet han en hel del om svensk alkoholpolitik.

– Det är 40 år sedan jag kom till Sverige första gången för att studera svensk alkoholpolitik, säger han.

Han tar upp diskussionen om gårdsförsäljning.

– Små förändringar kan få stora effekter och leda till systemförändringar, säger han varnande.

Tidigt i våras kom Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ut med en rapport där de drog slutsatsen att monopolet inte behövs eftersom det ändå är priset som håller konsumtionen nere.

Det håller Harold Holder inte alls med om.

– Det är naivt att tro att allt hänger på priset. Även skor säljs i större omfattning om antalet butiker ökar, säger han.

Risken att åka fast upplevdes som större än tidigare.

Som pensionär kan han välja vad han vill ägna sin tid åt. Dit hör att stötta lokalsamhällen som vill satsa långsiktigt på att minska alkoholskadorna. Han berättar om Lancaster county i South Carolina, den stat som hade tredje högsta antalet alkoholrelaterade trafikolyckor med unga förare.

– Trafikolyckorna gick ner kraftigt när ekonomin var i botten, men steg sedan rejält 2011. Vi genomförde en kampanj i medierna om rattfylleri. Den ledde till att risken att åka fast upplevdes som större än tidigare, vilket i sin tur ledde till att färre tog bilen när de druckit.

Förutom kampanjen utbildades serveringspersonal.

– De fick utbildning för att inte servera underåriga och minska överserveringen. Dessutom gjorde myndigheterna fler inspektioner i barer och restauranger. Alla som åkte fast i nykterhetskontroller fick också frågan var de köpt sin alkohol.

Sammantaget ledde åtgärderna till en kraftig minskning av rattfylleri och trafikolyckor där unga var inblandade. Det visar också att lagstiftning inte alltid är lösningen. Inga lagar eller regler ändrades under projektets gång.

– Men så snart projektet upphörde började rattfylleriet öka igen. Det räcker alltså inte med korta projekt för att minska skadorna. Det är ett arbete som måste pågå ständigt.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/forebyggande-arbete-kraver-flera-komponenter/feed/ 0
Dansk rapport: Åldersgräns för alkohol måste höjashttp://www.accentmagasin.se/politik/dansk-rapport-aldersgrans-alkohol-maste-hojas/ http://www.accentmagasin.se/politik/dansk-rapport-aldersgrans-alkohol-maste-hojas/#respond Mon, 16 Sep 2019 14:00:17 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1656051 Unga danskar hör till dem som dricker mest i Europa. Nu vill Rådet för hälso- och sjukdomsförebyggande att åldersgränsen för inköp höjs till 18 år.]]>

Unga danskar hör till dem som dricker mest i Europa. Nu vill Rådet för hälso- och sjukdomsförebyggande att åldersgränsen för inköp höjs till 18 år.

Barn och ungdomar i Danmark börjar dricka senare och dricker generellt mindre alkohol än de gjorde för 20 år sedan  – men när unga börjar på gymnasiet ökar drickandet markant, visar en ny rapport från Rådet för hälso- och sjukdomsförebyggande i Danmark.

De menar att siffror visar att den tidigare positiva trenden med minskande konsumtion av alkohol bland unga i landet har stannat av, och nu kan man återigen se en viss ökning i alkoholkonsumtionen, särskilt bland 15-åriga pojkar.

Därför har det danska hälsorådet sammanfattat orsakerna till att ungdomar konsumerar så mycket alkohol och hur man ska förebygga det. Alkoholkonsumtionen bland barn och ungdomar i Danmark är bland den högsta i hela Europa, vilket Accent uppmärksammade i ett reportage 2018. Det kan bland annat bero på att åldersgränsen för inköp av alkohol i detaljhandeln endast är 15 år.

I rapporten konstaterar de att det är väldokumenterat att länder som har en hög åldersgräns för alkoholdrickande och där alkoholpriserna är höga, har betydligt färre barn och ungdomar som dricker alkohol.

För att ta steg i rätt riktning och komma till rätta med drickandet bland unga i Danmark, listas i rapporten ett antal åtgärder:

1. En högre åldersgräns, 18 år, för alkoholförsäljning.

2. Ett faktiskt verkställande av den åldersgränsen för försäljning av alkohol.

3. Utarbetande av en gemensam nationell alkoholpolitik som tar en helhetsgrepp på utvecklingen av alkoholkulturen, genom en uppsättning gemensamma riktlinjer för interventioner och mål.

Dessutom fastslås i rapporten att landet behöver en bredare diskussion där man engagerar föräldrar, beslutsfattare, skollärare och ungdomar för att klargöra hur man kan förändra den danska alkoholkulturen och ge plats åt ungdomar som dricker lite eller inget alls.

”Vi måste göra det möjligt för ungdomar att undvika alkohol utan att det påverkar deras sociala liv och relationsbyggande aktiviteter. I detta sammanhang spelar gymnasieskolorna en viktig roll för att skapa en lämplig ram”, skriver de i rapporten.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/dansk-rapport-aldersgrans-alkohol-maste-hojas/feed/ 0
Göran Hägerdal ny förbundsrektor för NBVhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/goran-hagerdal-ny-forbundsrektor-nbv/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/goran-hagerdal-ny-forbundsrektor-nbv/#respond Mon, 16 Sep 2019 09:21:45 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1656297 I dag tillträder Göran Hägerdal som förbundsrektor för Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV. Kombinationen av bildning och nykterhet lockade honom att söka tjänsten.]]>

I dag tillträder Göran Hägerdal som förbundsrektor för Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV. Kombinationen av bildning och nykterhet lockade honom att söka tjänsten.

För många inom nykterhetsrörelsen är Göran Hägerdal ett känt namn. Redan som 8-åring gick han med i Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, i Kristdala utanför Oskarshamn. Sedan dess har han varit aktiv på olika nivåer både inom NSF och IOGT-NTO. I dag tillträder han tjänsten som förbundsrektor för Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV.

Vad ser du mest fram emot?

– Jag gillar skärningspunkten mellan bildning och nykterhet, men också tanken på den lilla gruppen som kommer tillsammans och lär av varandra. Kan jag få vara med och stötta så att vi når fler människor som det vanliga föreningslivet har svårt att nå så vill jag gärna göra det. Man ska inte underskatta värdet av bildning och att fler får tillgång till den.

Vilka styrkor ser du hos NBV?

– Att man når grupper och sammanhang som både nykterhetsrörelsen och övriga föreningsrörelsen har svårt att nå. En annan styrka är kombinationen av bildning och nykterhet.

Vad kan NBV kan bli bättre på?

– Jag tycker redan att man håller hög kvalitet, men det är något av en evighetskamp. Det finns ibland tendenser att man ser en motsättning mellan kvantitet och kvalitet, men det är en motsättning som jag anser inte finns. Att fortsätta upprätthålla både hög kvalitet och kvantitet ser jag som en utmaning.

Vad kan du tillföra NBV?

– Kärlek och en del energi, samt ett fokus på nykterhet. Och så har jag lång erfarenhet av att arbete i ideell sektor. Det har jag gjort hela mitt yrkesverksamma liv så jag har god förankring.

Du kommer närmast från Special Olympics World Winter Games 2021. Vad gjorde du där?

– Jag har varit projektledare för spelen i över ett år. Det är tungt att lämna, men ibland måste man göra svåra val och ta chansen när den kommer. Men jag har anmält mig som volontär så jag kommer att vara där och följa spelen.

 

Göran Hägerdal efterträder Åke Marcusson som varit förbundsrektor i åtta år.

– Det känns jättebra att lämna över till någon som har en sådan gedigen rörelse- och bildningsbakgrund. Dessutom har han internationell erfarenhet och han har varit med i ledningen för ett av världens största evenemang, World Scout Jamboree, säger Åke Marcusson.

Nu ska Åke Marcusson bli pensionär.

– Min fru tvivlar. Senast jag gick i pension började jag jobba som förbundsrektor istället. Då hade jag en lång lista på saker som skulle fixas hemma. Det var åtta år sedan. Listan har inte blivit kortare. Ett par mentoruppdrag har jag åtagit mig, sedan får vi väl se, säger han.

Fotnot: Special Olympics World Games är ett av världens största idrottsevenemang och riktar sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Spelen genomförs vartannat år och växlar mellan sommar- och vinterspel. År 2021 kommer spelen till Åre och Östersund.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/goran-hagerdal-ny-forbundsrektor-nbv/feed/ 0
Summan av lasterna är inte konstanthttp://www.accentmagasin.se/forskning/summan-av-lasterna-ar-inte-konstant/ http://www.accentmagasin.se/forskning/summan-av-lasterna-ar-inte-konstant/#respond Mon, 16 Sep 2019 05:14:28 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1656207 Med en hög alkoholkonsumtion kommer en ökad risk att använda andra beroendeframkallande medel.]]>

Med en hög alkoholkonsumtion kommer en ökad risk att använda andra beroendeframkallande medel.

En studie publicerad i Nordic Studies on Alcohol and Drugs har tittat på sambandet mellan att dricka alkohol och att använda tobak, narkotika eller receptbelagda läkemedel. Av resultaten att döma så är du mer benägen att använda andra beroendeframkallande ämnen ju mer alkohol du dricker. Det skriver studiens författare Mats Ramstedt på PopNad.

Den som kombinerar alkohol med andra substanser löper också större risk att hamna i ett alkoholberoende. Detta gäller i jämförelse med andra som i övrigt har en liknande alkoholkonsumtion, men som inte använder tobak, narkotika eller receptbelagda läkemedel. Av de som dricker sig fulla allra oftast har hälften av de som också använder narkotika eller är dagligrökare fastnat i ett alkoholberoende. Bland de som dricker ofta men inte använder andra substanser, var det bara 12 procent som uppvisade samma tecken på beroende.

Enligt Mats Ramstedt kan en förklaring vara att de som både dricker och använder andra substanser kan tillhöra en grupp av människor som genetiskt löper större risk att utveckla ett beroende. Det kan också vara så att denna grupp är utsatta för andra riskfaktorer kopplat till sin hälsa eller sociala situation som ökar deras sårbarhet.

I studien har svar från 15 576 personer som samlades in 2013 analyserats. Respondenterna delades in i olika grupper beroende på sina drogvanor. Mats Ramstedt menar att resultaten pekar på vikten av att inom förebyggande arbete vara uppmärksam på samtidig användning av flera substanser som en riskfaktor för beroende.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/summan-av-lasterna-ar-inte-konstant/feed/ 0
Klara, färdiga, gå, för årets Flatenlopphttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/klara-fardiga-ga-arets-flatenlopp/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/klara-fardiga-ga-arets-flatenlopp/#respond Fri, 13 Sep 2019 14:03:19 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1656280 För sju år sedan startade IOGT-NTO-medlemmen Annelie Ståhl Flatenloppet, för att bryta tystnaden kring beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Imorgon, lördag, går starten för årets lopp.]]>

För sju år sedan startade IOGT-NTO-medlemmen Annelie Ståhl Flatenloppet, för att bryta tystnaden kring beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Imorgon, lördag, går starten för årets lopp.

Idag är Annelie Ståhl nykter sedan elva år tillbaka och jobbar som projektledare anställd av IOGT-NTO. Utöver Flatenloppet och löpargruppen gör hon podcasten Beroendepodden, som tar upp alla möjliga typer av beroenden; allt från alkohol till tvångstankar och utmattningssyndrom.

– Jag får meddelanden varje dag från folk som blivit hjälpta av podden, som vågat söka hjälp, och som blivit nyktra och drogfria tack vare den. Det är jättehäftigt. Jag vill bryta tystnaden kring beroendeproblematik– det tror jag är superviktigt. Många personer med beroenden bär på mycket skam, säger Annelie Ståhl.

 

Själv hade hon skrattat om någon för elva år sedan sagt till henne att hon en dag skulle springa maraton, driva podcasts och anordna Flatenloppet. Men hon säger att hon vägrade låta hennes rädslor hindra henne.

– Små steg i taget fick mig dit jag är idag. Det är därför jag vill vara helt öppen med min personliga historia och demonstrera att vem som helst kan ha beroendeproblematik – men visa att det går att förändra.

 

När Annelie Ståhl varit nykter ett år ville hon inspirera andra att använda fysisk träning, och framförallt löpning, för att hantera sin psykiska ohälsa, precis som hon har använt rörelse för att minska sin egen ångest. Man behöver dock inte träna lika hårt som hon för att delta i Flatenloppet.

– Det räcker att jogga eller gå om man vill. Vissa kör sitt första lopp någonsin. Det handlar mer om att röra på sig, träffa andra och vara i naturen. Jag vet hur svårt det kan vara att ta första steget och ens komma utanför lägenheten, säger hon.

Läs en längre intervju med Annelie Ståhl i nästa nummer av papperstidningen Accent.

]]> http://www.accentmagasin.se/nykterhet/klara-fardiga-ga-arets-flatenlopp/feed/ 0 M vill ha söndagsöppet Systembolaghttp://www.accentmagasin.se/politik/moderaterna-vill-ha-sondagsoppet-systembolag/ http://www.accentmagasin.se/politik/moderaterna-vill-ha-sondagsoppet-systembolag/#respond Fri, 13 Sep 2019 11:47:16 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1656408 Inför Moderaternas partistämma vill partiledningen se en utökning av Systembolagets öppettider. "Osolidariskt", tycker Johnny Mostacero.]]>

Inför Moderaternas partistämma vill partiledningen se en utökning av Systembolagets öppettider. "Osolidariskt", tycker Johnny Mostacero.

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer tycker att det är rimligt att människor själva ska få bestämma när de ska köpa alkohol, säger han till Ekot. Att ökade öppettider på Systembolaget skulle kunna gå ut över alkoholberoende och deras familjer ser han som en acceptabel risk.

– I den här helheten, så bedömer vi ändå att möjligheten för var och en att få bestämma när man själv vill handla, i det här konkreta fallet göra det möjligt också på söndagar, att det känns som ett rimligt steg att ta, säger han till Ekot.

Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO håller inte med.

– En individs frihet kan i detta fallet vara andra individers ofrihet. Alkohol är den drog som orsakar störst andel andrahandsskador. Att ha öppet alla veckans dagar kommer främst drabba dem som far mest illa av de skador som alkoholen orsakar.

Han fortsätter:

– Det här är ett förslag som inte visar solidaritet med alla de som drabbas av alkoholens konsekvenser. Alkohol är ingen vanlig vara och av den anledningen har vi ett detaljhandelsmonopol för alkohol med begränsat antal försäljningsställen, reglerade öppettider och strikt ålderskontroll.

Johnny Mostacero menar att Sverige blivit en förebild för andra länder när det gäller det statliga alkoholmonopolet.

– Att Sverige då skulle röra sig åt andra hållet verkar både omodernt och saknar grund i forskning och levda erfarenheter hos de barn som växt upp i familjer med missbruk.

Flera studier tyder på att att ökade öppettider för alkoholförsäljning också leder till fler alkoholskador, bland annat en studie från Statens folkhälsoinstitut. Där noterar man att söndagsöppna alkoholbutiker i New Mexico ledde till en genomsnittlig ökning av alkoholrelaterade trafikolyckor och söndagsöppna barer i Australien ledde till att våldshändelser blev vanligare. Av ännu större intresse är kanske studiens slutsatser om vem som nyttjar de utökade öppettiderna:

”Även om den totala alkoholkonsumtionen är mer eller mindre oförändrad tyder evidensen på att högriskkonsumenter har störst benägenhet att dra fördel av sena eller tidiga öppettider”, konstaterar studien.

– Att urholka dagens detaljhandelsmonopol skulle leda till ökad konsumtion och ökade skador, och därmed en högre belastning på en redan tyngd hälso- och sjukvård och blåljuspersonal. Det blir ett dyrt pris för barn i missbruksmiljöer, för andra utsatta och slutligen även för alla skattebetalare. Vi borde istället prata om vad mer vi kan göra för att öka tryggheten och förbättra folkhälsan, säger Johnny Mostacero.

Ifall partistyrelsens förslag blir Moderaternas officiella politik avgörs på partistämman i oktober.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/moderaterna-vill-ha-sondagsoppet-systembolag/feed/ 0
Opioidjätte vill förlikahttp://www.accentmagasin.se/politik/opioidjatte-vill-forlika/ http://www.accentmagasin.se/politik/opioidjatte-vill-forlika/#respond Fri, 13 Sep 2019 05:10:32 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1656392 Processen mot Purdue Pharma, ett av de mest uppmärksammade läkemedelsföretagen som anklagats för att ha bidragit till den amerikanska opioidkrisen, kan ha nått en förlikning.]]>

Processen mot Purdue Pharma, ett av de mest uppmärksammade läkemedelsföretagen som anklagats för att ha bidragit till den amerikanska opioidkrisen, kan ha nått en förlikning.

Med sitt smärtstillande opioidbaserade läkemedel OxyContin har Purdue Pharma pekats ut som en av de tidigaste aktörerna bakom opioidkrisen. Företaget var tidiga med en aggressiv marknadsföring av den beroendeframkallande medicinen och uppmuntrade läkare att skriva ut OxyContin i höga doser.

Efter att ha stämts av tusentals kommuner och delstater har man nu skissat fram en förlikning som skulle kunna avgöra nästan alla fall. Det rapporterar New York Times. Detaljerna är ännu inte helt klara men enligt källor till New York Times så kommer Purdue Pharma begäras i konkurs och ett nytt bolag kommer att bildas för att fortsätta sälja företagets mediciner. Inkomsten från försäljningen av läkemedlen skulle gå till att betala de målsägande.

Purdue Pharma håller även på att ta fram läkemedel för att häva opioidöverdoser och för att bekämpa opioidberoende. Tanken är att dessa mediciner ska doneras. Däremot medger inte Purdue Pharma att de ska ha gjort något fel.

Företagets ägare, familjen Sackler, kommer också att betala en bot på 31 miljarder kronor över loppet av sju år. Sacklerfamiljen kommer heller inte att ha något att göra med det nya bolag som ska förvalta Purdue Pharmas läkemedel efter en förlikning. Men många åklagare på delstatsnivå är fortfarande inte nöjda med förlikningen och kräver att familjen Sackler ska betala mer för de kostnader som opioidkrisen orsakat.

Tidigare har läkemedelsföretaget Johnson & Johnson funnits delaktiga i opioidkrisen av en domstol i Oklahoma och bolaget Insys Therapeutics gick i konkurs efter att deras sätt att marknadsföra sina fentanylläkemedel fällts. Purdue Pharma skulle om denna förlikning går igenom vara det första läkemedelsföretag som löser tusentals stämningar i ett slag på detta sätt.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/opioidjatte-vill-forlika/feed/ 0
Alkoholkonsumtionen fortsätter minskahttp://www.accentmagasin.se/forskning/alkoholkonsumtionen-fortsatter-minska/ http://www.accentmagasin.se/forskning/alkoholkonsumtionen-fortsatter-minska/#respond Thu, 12 Sep 2019 12:39:47 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1656386 Svenskarna dricker allt mindre. Främst beror det på minskad införsel från utlandet.]]>

Svenskarna dricker allt mindre. Främst beror det på minskad införsel från utlandet.

Sedan toppåret 2004 har alkoholkonsumtionen gått ner nästan varje år. I år var inget undantag. Alkoholkonsumtionen sjönk från 8, 98 liter per svensk över 15 år 2017 till 8,83 liter 2018.  Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Det låter kanske inte så mycket, men är ändå en minskning med cirka två procent.

– Det är en trend som fortsätter. Under den senaste tioårsperioden har konsumtionen sjunkit med sju procent, säger Björn Trolldal, utredare på CAN.

Resandet har inte minskat, tyvärr ska man kanske säga.

Främst beror det på minskad resandeinförsel.

– Resandet har inte minskat, tyvärr ska man kanske säga med tanke på klimatet. Och det är lika många som tar med sig alkohol hem, men de tar med sig mindre mängder. Det var lite överraskande, säger han.

Sannolikt är förklaringen den svenska kronkursen.

– Valutakursen har antagligen stor betydelse. Den svenska kronan står inte så högt just nu. Man går kanske in i en butik för att handla, men upptäcker att det är ganska dyrt. Då kanske man handlar ändå, men inte lika mycket som tidigare.

 

Björn Trolldal påpekar också att svenskarna aldrig druckit så lite sprit som nu.

– Så långt tillbaka som vi har statistik så har spritkonsumtionen aldrig varit lägre än nu. I mitten av 1800-talet var sprit den helt dominerande alkoholdrycken. Sedan kom öl, i form av pilsner, och i slutet av 1800-talet stod det för 25 procent av marknaden.

Med bag-in-boxens inträde på marknaden har vinet successivt tagit över.

I årets undersökning utgör 42 procent av alkoholen vin, 37 procent öl och 19 procent sprit. Vinet började sitt intåg på 1950-talet.

– Försäljningen av vin tog fart på 60- och 70-talen. Med bag-in-boxens inträde på marknaden har vinet successivt tagit över.

Förpackningen bag-in-box lanserades 1996.

– I början hade de en del kvalitetsproblem så försäljningen tog inte riktigt fart från början. I dag är hälften av allt vin som säljs förpackat i bag-in-box. Det är inte så konstigt, man får ju motsvarande en flaska gratis när man köper en box, säger Björn Trolldal.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/alkoholkonsumtionen-fortsatter-minska/feed/ 0
Värvning och drogpolitik i fokus för UNF:s nya ordförandeparhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/varvning-och-drogpolitik-fokus-unfs-nya-ordforandepar/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/varvning-och-drogpolitik-fokus-unfs-nya-ordforandepar/#respond Thu, 12 Sep 2019 10:02:29 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1656351 Jane Segerblom och Filip Nyman från Jönköpings län är Ungdomens nykterhetsförbunds nya ordförandepar. Tillsammans vill de få UNF att växa – men hjärtefrågorna skiljer sig åt.]]>

Jane Segerblom och Filip Nyman från Jönköpings län är Ungdomens nykterhetsförbunds nya ordförandepar. Tillsammans vill de få UNF att växa – men hjärtefrågorna skiljer sig åt.

Ett par månader har gått sedan de valdes av kongressen i Örnsköldsvik i juni. Både Filip Nyman och Jane Segerblom säger att ingen av dem hade en tanke på ordförandeskap, eller att ens sitta med i förbundsstyrelsen, när de först blev aktiva i organisationen för flera år sedan.

– Det är något som har vuxit fram i och med att jag har blivit mer engagerad i organisationen. Och när jag satt i olika distriktsstyrelser och föreningsstyrelser i UNF började jag fundera på, och se saker, jag ville förändra, säger Jane Segerblom.

De berättar att de hade smitt en plan för hur ett dubbelt ordförandeskap skulle kunna se ut redan innan de anlände till kongressen.

– Vi känner varandra sedan tidigare, så hur vi skulle fördela arbetet kom naturligt. Eftersom vi båda är från Jönköping så har vi suttit i samma distriktsstyrelse, bland annat 2013, och vi har stött på varandra i olika sammanhang, som i planeringsgrupper, säger Jane Segerblom.

 

Planen är att Filip Nyman ska sköta det externa, kontakt med media, samarbetspartners och vara en slags politisk talesperson. Jane Segerblom sköter det interna arbetet, exempelvis kontakt mellan styrelse och distrikt.

– Det var det mest naturliga, eftersom Filip är den som är heltidsarvoderad har han kanske mer tid att besöka årsmöten  och så vidare. Jag är mer peppad på kontakt med distriktsstyrelser för jag har tidigare bland annat varit delaktig i en slags faddergrupp där man ”faddrar” och stöttar distrikt, säger hon.

Än så länge har de inte stött på något ämne där de tycker helt olika, men de säger skämtsamt att ”det kanske kan dyka upp under arbetets gång”. Däremot har de olika hjärtefrågor de vill fokusera på under mandatperioden.

– För mig handlar det just om den organisatoriska delen och att bygga upp och stärka distrikten, bland annat genom bildning. Att UNF ska växa och ha närvaro i vartenda distrikt, samt att distrikten hjälps åt mer – att distriktsgrannar samarbetar, säger Jane Segerblom.

 

Det nya ordförandeparet har också fått en del mål medskickade från kongressen – som att UNF ska ha 8 000 medlemmar, en siffra som låg på drygt 5 000 medlemmar förra året.  För båda är värvningen och att UNF ska få fler medlemmar de kommande åren centralt.

– Det vore skitcoolt om vi nådde 8 000 – eller ännu fler, säger Filip Nyman, och tillägger:

– För mig är även det drogpolitiska arbetet viktigt. Där jag vill driva på, eftersom att det finns en destruktiv utveckling rörande droger både i Sverige och världen.

Han önskar att UNF får större närvaro i narkotikadebatten, och tar ett bredare grepp, som att exempelvis koppla ämnet till den pågående diskussionen om gängkriminalitet.

– Vi borde dessutom arrangera fler egna debatter och faktiskt besöka de organisationer som vill legalisera droger – så att vi kan föra ett samtal och landa i något konstruktivt, istället för att stå och skrika på varandra, säger han.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/varvning-och-drogpolitik-fokus-unfs-nya-ordforandepar/feed/ 0
Vårdföretag får inte marknadsföra medicinsk cannabishttp://www.accentmagasin.se/politik/vardforetag-far-inte-marknadsfora-medicinsk-cannabis/ http://www.accentmagasin.se/politik/vardforetag-far-inte-marknadsfora-medicinsk-cannabis/#respond Thu, 12 Sep 2019 04:45:17 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1656362 Företaget skrev om "goda erfarenheter utomlands" av medicinsk cannabis. Det gillades inte av Läkemedelsverket.]]>

Företaget skrev om "goda erfarenheter utomlands" av medicinsk cannabis. Det gillades inte av Läkemedelsverket.

I våras rapporterade Accent om en privat smärtmottagning i Malmö som gick ut med att de gärna skrev ut medicinsk cannabis till sina patienter. Nu har Läkemedelsverket beslutat att förbjuda företaget att marknadsföra medicinsk cannabis som ett bra alternativ till annan medicin eller annan behandling. Bryter företaget mot detta förbud riskerar man ett vite på 150 000 kronor.

Läkemedelsverket uppmärksammade i våras en post på företagets facebooksida där man berättade om att man för första gången fått skriva ut bediol (växtdelar av cannabis) som en behandling mot kronisk smärta. Läkemedelsverket reagerade också på en text på företagets hemsida där man skrev om möjligheten att få medicinsk cannabis utskrivet och skickade flera brev där man ifrågasatte marknadsföringen.

Företaget har i svar till Läkemedelsverket skrivit att man inte avsett marknadsföra medicinsk cannabis utan enbart velat upplysa sina patienter. Läkemedelsverket bedömer däremot att de fortmuleringar som företaget haft på sin hemsida om medicinsk cannabis syftat till att främja förskrivning och därför utgör marknadsföring.

Bediol är inte ett godkänt läkemedel i Sverige men som andra icke-godkända läkemedel så kan det skrivas ut på licens genom att en läkare skickar en ansökan till Läkemedelsverket. Det är enligt läkemedelslagen inte tillåtet att marknadsföra varken receptbelagda läkemedel eller läkemedel som inte är godkända i Sverige.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/vardforetag-far-inte-marknadsfora-medicinsk-cannabis/feed/ 0
F d drogrådgivare i Vita huset: Legalisering katastrof för folkhälsanhttp://www.accentmagasin.se/politik/f-d-drogradgivare-vita-huset-legalisering-katastrof-folkhalsan/ http://www.accentmagasin.se/politik/f-d-drogradgivare-vita-huset-legalisering-katastrof-folkhalsan/#respond Wed, 11 Sep 2019 09:26:56 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1656150 New York har avkriminaliserat marijuana – Kevin Sabet, en av de främsta ledarna för den amerikanska anti-legaliseringsrörelsen, förklarar varför han tycker att det är positivt.]]>

New York har avkriminaliserat marijuana – Kevin Sabet, en av de främsta ledarna för den amerikanska anti-legaliseringsrörelsen, förklarar varför han tycker att det är positivt.

De senaste åren har 15 amerikanska stater avkriminaliserat marijuana – New York är den senaste i raden. Ytterligare 11 stater har legaliserat drogen för rekreationellt bruk.

Avkriminaliseringen innebär att innehav av små mängder av drogen kommer att straffas med böter snarare än med fängelse. Det tycker legaliseringsmotståndaren Kevin Sabet är bra.

– Politikerna ville egentligen legalisera drogen helt, men vi pressade tillbaka. Därför anser vi att  avkriminalisering är en kompromiss som vi kan leva med, säger han till Accent, och fortsätter:

– Vi vill varken att folk ska hamna i fängelset eller i brottsregistret, men samtidigt är inte legalisering lösningen, eftersom att det skulle innebära ytterligare kommersialisering av marijuana.

I över 20 år har han arbetat som drogpolitisk rådgivare för Vita huset, under tre presidenter: Bill Clinton, George Bush och Barack Obama. För sex år sedan startade han organisationen SAM, Smart Approaches to Marijuana. Kevin Sabet berättar att avsikten var att lyfta alla negativa konsekvenser som marijuana orsakar i samhället, eftersom han saknade de starka rösterna i debatten.

– Det var viktigt att skapa en sådan organisation, för det finns ingen annan som jag känner till. Vi ville stänga klyftan mellan forskning och de missförstånd som finns bland folk gällande marijuana, säger han.

 

I juni stoppades lagstiftarnas initiala försök att legalisera marijuana i New York på grund av oenighet inom det styrande demokratiska partiet om hur branschen skulle regleras. Detta ledde vidare till beslutet om avkriminalisering.

Enligt Kevin Sabet, som leder SAM:s New York-avdelning, har hans organisation stoppat legalisering av marijuana i många stater, inklusive New York.

– Vi är oppositionen. Visst, legaliseringssidan har mycket pengar, mycket mer än vi. Men ekonomi är inte den enda viktiga faktorn. Genom att fortsätta resonera med stöd av logik och forskning tror vi att vi kan pressa tillbaka och avvärja legalisering i många stater, säger han.

Kevin Sabet berättar att många människor tror att avkriminalisering är ett första steg mot legalisering. Han menar att det inte stämmer.

– För oss är det ett sista steg – inte det första. Om legaliseringen av marijuana i USA fortsätter vinna mark så är det inte bra, därför måste vi hålla koll på den utvecklingen. Men jag tror att vi kan pressa tillbaka om tillräckligt många gör sina röster hörda i frågan.

 

Trots att stater som Kalifornien och Colorado har legaliserat marijuana för rekreationellt bruk, så säger Kevin Sabet att det är flera mindre orter i delstaterna som stoppar sina lokala butiker från att sälja drogen.

– Det beror på de allra flesta människor inte vill ha drogerna i sitt grannskap. Många är för en legalisering eftersom de tror att det är enda sättet att avkriminalisera drogen, säger Kevin Sabet.

Som Accent tidigare rapporterat, menar många legaliseringsförespråkare att en legalisering skulle sätta stopp för den rasistiska tillämpningen av narkotikalagarna, eftersom många minoriteter drabbas hårdare av fängelsestraff på grund av innehav av drogen. Bara i delstaten New York arresterades över 360 000 personer för innehav av drogen mellan 2008 och 2017 enligt siffror från FBI.

Men Kevin Sabet menar att det finns en mellanväg: avkriminalisering, men inte legalisering. Han tror att en legalisering skulle innebära en folkhälsokatastrof i USA.

– Precis som vi redan har sett med alkohol, tobak och opioider. Dessutom finns marijuana idag i så många former; som gummibjörnar, kakor, glass, godis. Det är riktigt illa.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/f-d-drogradgivare-vita-huset-legalisering-katastrof-folkhalsan/feed/ 0
Europa fortsätter att dricka mesthttp://www.accentmagasin.se/forskning/europa-fortsatter-att-dricka-mest/ http://www.accentmagasin.se/forskning/europa-fortsatter-att-dricka-mest/#respond Wed, 11 Sep 2019 05:20:04 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1656316 Européer fortsätter att dricka mest i världen. Den minskning som tidigare noterats har avstannat. WHO uppmanar därför politiker att vidta effektiva åtgärder.]]>

Européer fortsätter att dricka mest i världen. Den minskning som tidigare noterats har avstannat. WHO uppmanar därför politiker att vidta effektiva åtgärder.

Förra veckan släppte WHO:s europakontor en ny rapport om alkoholsituationen i 30 europeiska länder. Den visar att den skadliga konsumtionen inte minskat som man hoppats, trots att samtliga länder har skrivit under en plan för att minska skadorna, European Action Plan to Reduce the Harmful Use of Alcohol 2012–2020.

I genomsnitt dricker européer alkohol motsvarande drygt två flaskor vin per vecka. Men det är ett genomsnitt för alla som är 15 år eller äldre. Räknar man bort dem som inte dricker alls så blir det istället drygt tre flaskor per person och vecka. Det är en konsumtion som enligt WHO leder till allvarliga konsekvenser för hälsan.

Risken för skador är större för den som dricker mycket vid samma tillfälle, så kallat berusningsdrickande. Bland Europas befolkning har 30 procent druckit mer än 60 gram ren alkohol vid ett och samma tillfälle den senaste månaden. Det är särskilt män som ägnar sig åt att dricka så stora mängder, 47 procent av männen och 14 procent av kvinnorna fanns bland dem som rapporterat sådan konsumtion. Vanligast var det bland invånarna i de Baltiska staterna, Tjeckien och Luxemburg.

– Alkoholkonsumtionen har minskat i många europeiska länder, men minskningen har avstannat. Beslutsfattare måste implementera strategier som vi vet är effektiva, som prishöjningar, begränsad tillgänglighet och förbud mot alkoholreklam. Med så många som 800 döda varje dag i delar av regionen på grund av alkoholrelaterad skada måste vi fortsätta kampen, säger Zsuzsanna Jakab, chef för WHO:s Europa-kontor, i ett pressmeddelande.

 

Drygt 76 procent av de alkoholrelaterade dödsfallen beror på sjukdom orsakad av långvarig konsumtion: cancer, levercirros och hjärt-kärlsjukdomar. Drygt 18 procent orsakas av alkoholrelaterade skador som trafikolyckor, mord och självmord. Totalt utgör de 5,5 procent av dödsfallen i Europa, vilket översatt till absoluta tal innebär att 291 100 personer avled på grund av alkohol 2016 och att 7,6 miljoner år förlorades på grund av för tidig död eller sjuklighet. WHO påpekar i rapporten att dödsfallen går att förebygga.

Bekymmersamt är att alkoholrelaterad död i oproportionerligt hög grad drabbar yngre. Ett av fyra dödsfall bland unga vuxna, 20–24 år, och var femte dödsfall i åldersgruppen 15–19 år orsakas av alkohol, vanligast är olycksfall. Det gör alkohol till en ledande orsak till förlorade arbetsår och till försämrad ekonomisk produktivitet och utveckling.

Länderna måste förbättra alkoholpolitiken och använda sig av de verktyg som visat sig vara framgångsrika.

Rapportens författare uppmanar länderna att förbättra alkoholpolitiken och använda sig av de verktyg som visat sig vara framgångsrika. Särskilt oroade är de över att så få länder använt prisinstrumentet eller stramat åt reglerna för reklam. Vanligast är att länderna följer minsta motståndets lag och istället genomför sådant som uppmärksamhetskampanjer och trafiknykterhetsregler.

För att kunna minska alkoholens negativa effekter på folkhälsan måste länderna bli bättre på att implementera effektiva åtgärder för att minska alkoholkonsumtionen och skadliga dryckesvanor. Länderna uppmanas att reglera marknadsföringen och kontrollera att reglerna efterföljs, minska tillgängligheten till alkohol, använda skatter för att öka priset och se till att korta interventioner i primärvården används för att hjälpa den som behöver minska sin alkoholkonsumtion.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/europa-fortsatter-att-dricka-mest/feed/ 0
NBV utsatt för svindlerihttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/nbv-utsatt-svindleri/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/nbv-utsatt-svindleri/#respond Tue, 10 Sep 2019 09:40:40 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1656318 Påhittad verksamhet har godkänts av personal på NBV. Det bekräftas av en extern revision som lett till att två anställda på NBV Syd nu har polisanmälts.]]>

Påhittad verksamhet har godkänts av personal på NBV. Det bekräftas av en extern revision som lett till att två anställda på NBV Syd nu har polisanmälts.

Det var i början av året som Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, fattade misstankar om att allt inte stod rätt till i några verksamheter.

– Vi gör både anmälda och oanmälda besök ute i verksamheterna. Vår kontrollansvariga började fatta misstankar när hon kom på ett oanmält besök och det inte pågick någon verksamhet i lokalen, säger Åke Marcusson, förbundsrektor.

Efter ytterligare kontroller och en lång rad telefonsamtal till personer på deltagarlistorna blev NBV allt mer övertygade om att det var fejkade listor med falska underskrifter.

– Det är ett tidsödande arbete att ringa runt. Folk byter telefonnummer eller går inte att få tag i av andra anledningar, men vi fick allt mer bestyrkt att det förelåg oegentligheter säger Åke Marcusson.

 

Den obefintliga verksamheten var underskriven och godkänd av handläggare på NBV Syd.

– Så vi anlitade en extern revisionsbyrå som gjort en noggrann genomlysning av hela verksamheten. Deras rapport fick vi i fredags och den bekräftade våra misstankar. I går polisanmälde vi de två anställda som är inblandade, säger han.

 

I maj kom också en fråga till Åke Marcusson från Folkbildningsrådet.

– De hade fått ett anonymt brev, på engelska, som tipsade om oegentligheterna. Då hade vi redan tillsatt den oberoende utredningen, säger han.

 

Genom bedrägeriet har föreningar fått bidrag som de inte är berättigade till.

– Sammanlagt har de här två handläggarna arbetat med elva föreningar. De har fått hyra för lokaler som inte använts och bidrag för verksamhet som inte genomförts. Om handläggarna själva har haft någon ekonomisk vinning vet vi inte. Det får polisutredningen visa, säger han.

Det betyder också att NBV fått bidrag för påhittad verksamhet.Bedrägeriet misstänks ha pågått mellan 2016 och 2018.

– Vi får statsbidrag, regionala och lokala bidrag. Allt vi fått på felaktiga grunder ska naturligtvis betalas tillbaka. Vi ska också korrigera statistiken och ta bort deltagare och verksamheter som inte är riktiga.

 

I andra medier har uppgifter förekommit om att det ska röra sig om många miljoner.

– Det är fel att påstå det. Vi vet ännu inte hur mycket pengar det rör sig om. Det är ju inte så att all deras verksamhet har varit fabricerad. En del har faktiskt genomförts. Vilka verksamheter det är ska vi ta reda på nu, säger Binaji Marouf, kommunikationschef på NBV.

 

Åke Marcusson är självkritisk.

– Det är jättetråkigt att vi inte upptäckte det här i ett tidigare skede. Vi tyckte att vi hade en bra kontrollapparat, men bevisligen var den inte tillräcklig. Den var uppbyggd för att upptäcka om föreningar fuskade. Vi hade dålig beredskap för att våra anställda skulle utsätta oss för svindleri, säger han.

Han beklagar att förtroendet ruckats.

– Hela den här verksamheten bygger på tillit; att vi har förtroende för föreningar och handläggare och att myndigheterna har förtroende för oss.

 

NBV har vidtagit en rad åtgärder för att det inte ska kunna hända igen.

– Nu jobbar vi mycket med våra rutiner. Tidigare räckte det med att berörd handläggare skrev under listorna, men nu ska en chef eller någon annan också garantera verksamheten. Vi har byggt ut kontrollerna och vi fortsätter med anmälda och oanmälda besök, säger han.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/nbv-utsatt-svindleri/feed/ 0
Föreningspremie ska sätta fart på lottförsäljninghttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/foreningspremie-ska-satta-fart-pa-lottforsaljning/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/foreningspremie-ska-satta-fart-pa-lottforsaljning/#respond Tue, 10 Sep 2019 04:15:40 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1656244 IOGT-NTO-föreningar som rekryterar lottköpare till Miljonlotteriet får en premie. "Vi vill involvera de lokala föreningarna mer," säger lotteriets vd Jonatan Hjort.]]>

IOGT-NTO-föreningar som rekryterar lottköpare till Miljonlotteriet får en premie. "Vi vill involvera de lokala föreningarna mer," säger lotteriets vd Jonatan Hjort.

Ettusen kronor i kassan för varje ny prenumerant får de IOGT-NTO-föreningar som värvar till Miljonlotteriet – om kunden stannar kvar i minst tre månader.

Det nya premiesystemet är något Miljonlotteriet aldrig har använt förut, enligt Jonatan Hjort.

– Vad jag förstår är det helt nytt. Vi har gjort ett omfattande förändringsarbete på Miljonlotteriet där de lojala kunderna är vårt fokus, för vi tycker om långsiktiga relationer. Många av våra kunder tycker att IOGT-NTO:s ändamål är den starka drivkraften för att de ska fortsätta köpa lotter månad efter månad. Därför vill vi involvera de lokala föreningarna ännu mer, säger han.

 

Vad de intjänade pengarna ska gå till får föreningarna själva bestämma. De behöver varken lagra, packa eller skicka lotter – allt sådant sköts av Miljonlotteriet.

Första steget är att registrera sig på hemsidan. Därefter tar Miljonlotteriet kontakt med den registrerade föreningen och skickar iväg försäljningsmaterial; broschyrer, affischer och beställningstalonger. Även de nyrekryterade kunderna kan fylla i vilken förening de har värvats av på hemsidan.

– Vi tycker att ersättningen är rejäl, för vi vill verkligen att pengarna ska komma till nytta hos föreningarna. Dessutom hoppas vi att medlemmarna ska känna ökad stolthet över sitt lotteri och att man känner av det ända ner på lokal nivå , säger Jonathan Hjort.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/foreningspremie-ska-satta-fart-pa-lottforsaljning/feed/ 0
Var tionde öl alkoholfrihttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/var-tionde-ol-alkoholfri/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/var-tionde-ol-alkoholfri/#respond Mon, 09 Sep 2019 09:56:31 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1656059 Var tionde öl som säljs i Sverige är alkoholfri. Den ökade populariteten beror framförallt på bättre kvalitet och större mångfald.  ]]>

Var tionde öl som säljs i Sverige är alkoholfri. Den ökade populariteten beror framförallt på bättre kvalitet och större mångfald. 

Alkoholfri öl är på frammarsch. Det är den kategori av drycker som ökade mest i försäljning i Sverige under 2018, med hela 41 procent enligt Svensk dryckesstatistik (som tas fram av Sveriges Bryggerier).

– Vi ser ökningen i alla kanaler. Systembolaget ökar försäljningen, restauranger har numera fler sorter att välja på, och ölhyllan i dagligvaruhandeln har blivit betydligt intressantare, säger Sveriges Bryggeriers vd, Anna-Karin Fondberg till nyhetsbyrån TT.

Mellan januari och juli i år har det sålts cirka 11 miljoner liter alkoholfri öl, vilket är en uppgång med 25 procent jämfört med samma period i fjol. Även hos bryggerijätten Spendrups har försäljningen av alkoholfri öl ökat stort, med 30 procent sedan juni 2018.

Enligt Rose-Marie Hertzman, presschef på Spendrups, beror ökningen på att det är en trend i samhället att vi rör oss mot allt fler alkoholfria produkter.

– Men jag tror att det framför allt beror på smaken. Nu finns ett fullgott alternativ för den som av någon anledning vill avstå från alkohol, och så var det inte tidigare, säger hon till TT.

 

Att brygga alkoholfri öl kan vara en komplex och dyr process. Antingen måste man avbryta jäsningsprocessen, eller så måste man ta bort alkoholen i efterhand. Alkohol är en smakbärare, men tack vare modern bryggeriteknik är den inte längre nödvändig för ett smakrikt slutresultat.

Smakutvecklingen kan vara en bärande förklaring till varför intresset ökat. Anna-Karin Fondberg säger att Svenska bryggerier var tidigt ute och har lagt mycket resurser på utveckling –  det betalar sig nu.

– Konsumenterna är kräsna och alkoholfri öl är numera en högkvalitativ produkt där man inte gjort avkall på smaken.

 

Nu för tiden finns inte bara ljus lager, utan också IPA, ale och porter som är alkoholfri. Framförallt är det yngre personer i storstäderna som föredrar öl utan alkohol. I samma takt som den alkoholfria ölen blir vanligare, har lättölens popularitet dalat.

Ytterligare en anledning till det alkoholfria ölets uppsving tros vara svenskarnas tilltagande hälsointresse. Fler har blivit medvetna om hur negativt alkohol påverkar kroppen.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/var-tionde-ol-alkoholfri/feed/ 0
Kampanj för att öka BVC:s kunskap om barns alkoholskadorhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/kampanj-att-oka-bvcs-kunskap-om-barns-alkoholskador/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/kampanj-att-oka-bvcs-kunskap-om-barns-alkoholskador/#respond Mon, 09 Sep 2019 05:00:53 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1656266 I dag, den 9 september är det internationella FAS-dagen. FAS-föreningen lanserar en ny kampanj för att öka kunskapen om fetalt alkoholsyndrom, FAS, hos landets barnavårdscentraler.]]>

I dag, den 9 september är det internationella FAS-dagen. FAS-föreningen lanserar en ny kampanj för att öka kunskapen om fetalt alkoholsyndrom, FAS, hos landets barnavårdscentraler.

Över hela världen uppmärksammas i dag de barn som fötts med fetalt alkoholsyndrom, FAS; skador orsakade av mammans alkoholkonsumtion under graviditeten.

– Datumet 9/9 har valts med tanke på att en graviditet är nio månader, förhoppningsvis nio alkoholfria månader. Av samma anledning är hela september en uppmärksamhetsmånad för FAS, säger Katarina Wittgard, kanslichef på FAS-föreningen.

 

FAS-föreningen har valt att satsa på en kampanj för att öka kunskapen hos personal på barnavårdscentralerna, BVC. En webbplats har tagits fram och informationsmaterial har skickats till över 1 000 barnavårdscentraler. Kampanjens namn, 1 av 100, syftar på andelen barn som man beräknar föds med alkoholskador varje år.

– Det är ungefär samma andel i hela den industrialiserade världen, men varierar, som alla andra alkoholskador, beroende på alkoholkonsumtion och alkoholkultur. Östeuropa, Sydafrika, Grönland och Storbritannien är exempel på länder som är särskilt hårt drabbade.

 

Katarina Wittgard är bekymrad över att kunskapsnivån är låg.

– Medvetenheten om de här problemen är usel. Ändå föds varje år cirka 300 barn i Sverige med fullt utvecklat syndrom, säger hon.

Trots att mödravården arbetar systematiskt med alkohol förs inte information om risken för att barn ska födas med FAS över till Barnavårdscentralerna, enligt Katarina Wittgard.

– De har ingen beredskap när de här barnen dyker upp. Det finns en stor grupp som aldrig får någon diagnos.

 

Till det finns flera tänkbara förklaringar.

– En svårighet är att det inte är någon enkel diagnos. Det är en spretig patientgrupp. Vissa är både utvecklingsstörda och svårt fysiskt handikappade, medan andra, som inte har fullt utvecklad FAS, kanske inte alls har så tydliga besvär. De kan vara normalbegåvade med ADHD eller högfungerande autism. Vanligt är att barnen har problem med sociala relationer, att logiskt tänkande inte fungerar och att det är svårt att se orsak och verkan, säger hon.

Katarina Wittgard. Foto: Fas-föreningen.

En annan tänkbar förklaring är en ovilja att se risker med alkohol.

– Alkohol har en väldigt speciell ställning i vårt samhälle. Vi vill absolut inte veta att alkoholkonsumtion kan vara skadligt. Och definitivt inte ta upp det med den välklädda mamman med det fina jobbet. Inte ens när föräldrar själva börjat misstänka vad som är orsaken till barnens problem har de alltid fått gehör hos vården, säger hon.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/kampanj-att-oka-bvcs-kunskap-om-barns-alkoholskador/feed/ 0
”Jag har aldrig upplevt en kräftskiva med alkohol”http://www.accentmagasin.se/nykterhet/jag-har-aldrig-upplevt-en-kraftskiva-med-alkohol/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/jag-har-aldrig-upplevt-en-kraftskiva-med-alkohol/#respond Fri, 06 Sep 2019 09:26:02 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1656231 Hur tar man sig an en så spritindränkt tradition som kräftskivan inom nykterhetsrörelsen? Medlemmarna i IOGT-NTO Älvsborg vet. ]]>

Hur tar man sig an en så spritindränkt tradition som kräftskivan inom nykterhetsrörelsen? Medlemmarna i IOGT-NTO Älvsborg vet.

Kräftor, västerbottenpaj, dill, bröd… och nubbe?

Ja tack till traditionell kräftskiva med allt vad det innebär – men nej till snapsen. Det säger Lars-Ove Källström, ordförande i IOGT-NTO:s lokalförening i Älvsborg som bjuder in till kräftskiva i föreningen:

– Att ordna nykter kräftskiva är enkelt! Det är bara att duka upp ordentligt med godtemplardricka och bordsvatten istället. Annars är det inte annorlunda mot andra kräftskivor egentligen, säger han.

 

I år slår föreningen på stort. Tidigare har de dukat upp till kräftfest i sin egen lokal i Borås – denna gång blir det båtutflykt ända till Fiskemuséet ute på Hönö, som kommer att dekoreras med sedvanliga kräftmånar och kulörta lyktor.

– Jag såg bilder från en annan kräftskiva på Fiskemuséet där de hade som hängrännor på alla bord. De var överfyllda med kräftor och räkor, och man fick äta så mycket man ville. Det såg så festligt ut! Så jag ville helt enkelt själv arrangera en sådan kräftskiva, säger Lars-Ove Källström.

Sagt och gjort. Lördagen den 14 september tar ett 30-tal personer på sig partyhattarna, redo att sätta tänderna i havets delikatesser. Deltagarna är inte bara inbjudna från Älvsborgs distrikt, utan även från bland annat Skaraborg, Göteborg och Alingsås.

 

– Det blir en riktig fest! Jag förstår faktiskt inte varför en kräftskiva nödvändigtvis måste vara förknippad med alkohol, säger Lars-Ove Källström.

– Jag tror att det finns en minst lika stark nykter tradition, och att det är många IOGT-NTO-medlemmar som har kräftskivor. Under mitt 70-åriga liv har jag faktiskt aldrig upplevt en enda kräftskiva med alkohol.

En återkommande tradition på många kräftskivor är ett vishäfte med sånger som centreras kring att ta en sup. Lars-Ove Källström menar att det finns många andra låtar att välja som man kan sjunga istället om man vill ha ett nyktert firande.

– Men det allra viktigaste för mig är att bara prata och ha trevligt – att äta kräftor är ett roligt sätt att umgås på helt enkelt. Och så är det ju så vansinnigt gott!

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/jag-har-aldrig-upplevt-en-kraftskiva-med-alkohol/feed/ 0
Skotska minimipriser ska rädda livhttp://www.accentmagasin.se/politik/skotska-minimipriser-ska-radda-liv/ http://www.accentmagasin.se/politik/skotska-minimipriser-ska-radda-liv/#respond Fri, 06 Sep 2019 05:18:32 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655834 Alkoholförsäljningen i Skottland har sjunkit till rekordlåga nivåer sedan minimipriser införts. ]]>

Alkoholförsäljningen i Skottland har sjunkit till rekordlåga nivåer sedan minimipriser införts.

Skottland blev det första landet i världen som införde minimipriser på alkohol i maj i fjol. Beslutet gjorde att andelen alkohol som såldes i landet minskade med tre procent 2018 jämfört med året innan rapporterar The Independent.

Minimiprissättningen som regeringen infört innebär att alkohol inte får säljas till ett lägre pris än 50 pence per enhet i Skottland, vilket motsvarar 5, 50 svenska kronor för ett litet glas vin eller öl. Tidigare har skottarna kunnat köpa ett glas alkoholhaltig dryck för endast drygt 1, 30 svenska kronor per glas.

 

Syftet med minimipriserna är att minska det skadliga drickandet, och den skotska regeringen uppskattar att åtgärden kommer att rädda 392 liv under de första fem åren. Men trots att alkoholrelaterade dödsfallen steg i fjol, säger ministrar att de sett en ”lovande start” för lagstiftningen.

– En treprocentig minskning av alkoholkonsumtionen innebär att vi går åt rätt håll, säger hälsoministern Jeane Freeman till the Independent, och fortsätter:

–  I genomsnitt inträffar 22 alkoholrelaterade dödsfall varje vecka i Skottland och 683 sjukhusinläggningar på grund av alkohol. Bakom varje siffra finns en person, en familj och ett samhälle som drabbats hårt av alkoholskador.

 

Alkoholdödsfallen har ökat för både män och kvinnor i Skottland sedan 2012 – och har varit på en betydligt högre nivå än för grannarna England och Wales.

Skottland hade mer än 35 000 alkoholrelaterade sjukhusvistelser förra året, och trots en nedåtgående trend sedan tio år tillbaka, så är siffrorna fyra gånger högre än de var i början av 1980-talet.

Andrew Horne, ordförande för Addaction, en välgörenhetsorganisation för personer med beroendeproblematik, hyllar minimipriserna och dess effekt på alkoholförsäljningen.

– Dessa siffror visar vad som händer när politiker sätter människors hälsa framför vinst i alkoholindustrin, säger han.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/skotska-minimipriser-ska-radda-liv/feed/ 0
Beroendeforskaren: Riktlinjerna är ett slag i luftenhttp://www.accentmagasin.se/politik/beroendeforskaren-riktlinjerna-ar-ett-slag-luften/ http://www.accentmagasin.se/politik/beroendeforskaren-riktlinjerna-ar-ett-slag-luften/#respond Thu, 05 Sep 2019 09:17:38 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1656195 Markus Heilig tycker att det är ”pinsamt” att ingen vet hur många patienter vi har i LARO i Sverige, och hur många av dessa som är beroende av smärt­lindrande mediciner. ]]>

Markus Heilig tycker att det är ”pinsamt” att ingen vet hur många patienter vi har i LARO i Sverige, och hur många av dessa som är beroende av smärt­lindrande mediciner.

När Accent frågar: Hur många är beroende? Av vilka preparat? Vilken vård kan man få? svarar Markus Heilig, psykiater och beroendeforskare vid Linköpings universitet, att ingen vet.

– Om det ska bli bättre behöver vi en seriös epidemiologisk forskning för att bestämma förekomsten av läkemedelsberoende, just nu vet vi nästan ingenting. När man försöker kartlägga är det ur läkemedelsregister, och där får man inte fram vem som är beroende, bara vem som får recept på höga doser under lång tid. Det kan vara beroende i ena fallet, och framgångsrik behandling av cancersmärtor i det andra, säger han, och fortsätter:

– Det finns, i stark kontrast mot Norge, där deras nationella forskningscentrum, SERAF, har totalkoll, helt enkelt inget system i Sverige för att hålla koll på detta, säger han.

2016 fick läkemedelsberoende rätt till LARO, läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.

– Problemet är att vi nu har föreskrifter som är utmärkta, men behandlingskapaciteten har inte utökats över huvud taget. Så de nya föreskrifterna, riktlinjerna, och det kommande kunskapsunderlaget, om än bra till innehåll, är närmast ett slag i luften. Det saknas läkare, sjuksköterskor och pengar, säger Marcus Heilig.

Uppsala var en av de första regionerna i landet att ta in smärtpatienter i LARO. Åsa Magnusson, är sektionschef för beroende och neuropsykiatri på Akademiska sjukhuset:

– Många av patienterna har svårt att inse att de blivit beroende. De har ju smärtan. Att komma till beroendeenheten ger dem större insikt i att de har läkemedel hemma som kan döda deras barn, sambo eller hund, säger hon.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/beroendeforskaren-riktlinjerna-ar-ett-slag-luften/feed/ 0
Cannabis ger inte förväntade skatteintäkterhttp://www.accentmagasin.se/politik/cannabis-ger-inte-forvantade-skatteintakter/ http://www.accentmagasin.se/politik/cannabis-ger-inte-forvantade-skatteintakter/#respond Thu, 05 Sep 2019 06:28:56 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1656131 Kaliforniens cannabisskatter uppbringade "bara" 771 miljoner kronor under andra kvartalet av 2019.]]>

Kaliforniens cannabisskatter uppbringade "bara" 771 miljoner kronor under andra kvartalet av 2019.

Guvernör Gavin Newsom har därför behövt revidera sina förväntningar på skatteinkomster från cannabissektorn. I januari uppskattade han att delstaten skulle dra in 3,7 miljarder kronor i cannabisskatter år 2019. I maj skrevs den siffran ner till 3 miljarder kronor. Totalt omsatte cannabisindustrin i Kalifornien ungefär 26 miljarder kronor 2018. Det rapporterar NPR.

Kalifornien legaliserade försäljning av cannabis för rekreationellt bruk på en reglerad marknad förra året. Det ledde märkligt nog till en minskad försäljning av laglig cannabis jämfört med året innan, då bara medicinsk cannabis var tillåten och marknaden mindre reglerad.

Jämfört med andra delstater som legaliserat cannabis har Kalifornien lyckats näst sämst med att uppbringa skatteintäkter från cannabismarknaden. Andra delstater har generellt sett en stark ökning i försäljningen av laglig cannabis efter legalisering av rekreationellt bruk.

Cannabisindustrins egna analytiker BDS Analytics tror att det har att göra med att det har varit svårt att få vissa områden att acceptera cannabisaffärer, och att det därför kan vara svårt att hitta lagliga försäljningsställen.

Kalifornien har valt att beskatta cannabis utifrån vikt snarare än utifrån pris och en försäljare kan också behöva betala skatt till flera olika instanser inom delstat och kommun. Detta leder till höga priser på laglig cannabis, vilket gör att kunderna vänder sig till den illegala marknaden.

Även om Kaliforniens cannabismarknad är den största lagliga i världen så är den illegala marknaden fortfarande större rapporterar Los Angeles Times. Uppskattningsvis kommer Kaliforniens invånare att spendera 90,5 miljarder kronor på den illegala marknaden.

BDS Analytics tror att så mycket som 53 procent av all cannabisförsäljning i Kalifornien fortfarande kommer att vara illegal om fem år.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/cannabis-ger-inte-forvantade-skatteintakter/feed/ 0
Litauen förbjuder ”barnchampagne”http://www.accentmagasin.se/politik/litauen-forbjuder-barnchampagne/ http://www.accentmagasin.se/politik/litauen-forbjuder-barnchampagne/#respond Wed, 04 Sep 2019 11:03:48 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1656065 Läskedryck som förpackas i färgglada champagneflaskor med Hello Kitty eller smurfar är snart ett minne blott i Litauen. I november träder den nya lagen i kraft.]]>

Läskedryck som förpackas i färgglada champagneflaskor med Hello Kitty eller smurfar är snart ett minne blott i Litauen. I november träder den nya lagen i kraft.

Leksaker, drycker och andra produkter som riktar sig till barn och ungdomar får inte längre likna alkoholförpackningar.

Det litauiska parlamentet har infört ett förbud sedan 52 parlamentsledamöter röstade för att ändra lagen. Sju parlamentariker röstade emot, och 13 lade ner sina röster. Därmed får man varken sälja eller producera produkterna från och med november 2019, då lagen träder i kraft.

 

Författarna till propositionen säger att kolsyrade drycker i färgglada champagneformade flaskor, som ibland marknadsförs som ”barnchampagne”, uppmuntrar till alkoholkonsumtion bland tonåringar, samt skapar en större tolerans inför att minderåriga dricker bland vuxna, skriver nyhetssajten LRT.

 

Enligt affärstidningen Verslo žinios har ett förbud diskuterats i parlamentet ända sedan 2016, men motståndare inom regeringen och parlamentet har hävdat att barn bör utbildas snarare än att landet ska införa ett förbud mot produkterna.

I Litauen är det redan sedan tidigare förbjudet att sälja leksaker, mat och andra varor som liknar tobaksvaror eller deras förpackningar.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/litauen-forbjuder-barnchampagne/feed/ 0
Beroendeläkaren: Det är en bedrövlig situationhttp://www.accentmagasin.se/missbruk/beroendelakaren-det-ar-en-bedrovlig-situation/ http://www.accentmagasin.se/missbruk/beroendelakaren-det-ar-en-bedrovlig-situation/#respond Wed, 04 Sep 2019 04:49:06 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1656171 Läkemedelsberoende som skapas av vården är nedpri­ori­terat. Det säger läkaren Stefan Borg. ]]>

Läkemedelsberoende som skapas av vården är nedpri­ori­terat. Det säger läkaren Stefan Borg.

Internationellt har missbruk och beroende av receptbelagda läkemedel identifierats som det näst största missbruksproblemet efter alkohol.
I Sverige har läkemedelsberoende uppmärksammats väldigt lite. Missbruksutredningen, som gjordes av Gerhard Larsson 2011, beskriver läkemedelsberoende som ett stort och ökande problem.

2009 gjorde drygt 350 000 personer, 4,8 procent av befolkningen, minst fyra uttag av sömnmedel, lugnande eller smärtstillande läkemedel. Av dem hade 85 000 uttag som motsvarade en förbrukning av två eller fler normala dygnsdoser i genomsnitt per dag under ett år.

En nationell enkätundersökning har skattat att 65 000 personer, 1,1 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år har problem orsakade av läkemedelsanvändning. Problem som uppfyller kriterierna för skadligt bruk eller beroende.

–Vården skapar problemen, en förskrivande läkare eller behandlande mottagning har ställt till det här. Det komplicerar att ta upp det och hantera det. Det blir obekvämt, säger Stefan Borg.

Stefan Borg är läkare med många års erfarenhet av beroendevård, bland annat som tidigare chef för landstingets beroendecentrum i Stockholm. Nu jobbar han deltid på ett par små LARO-mottagningar, med läke­medelsassisterad behandling vid opioidberoende.

– Jag tror IOGT-NTO kan göra stor nytta genom att fråga vad: har ni gjort, kom igen nu, skapa en diskussion i den här frågan. Så vi får känna att vi inte har prioriterat det här, säger han.

Stefan Borg var med och startade en specialmottagning för läkemedels­beroende i Stockholm på 1980-talet, bland annat utvecklade man där
ett särskilt vårdprogram för att trappa ner bensodiazepiner.

– Då fick patienter någonstans att direktsöka in till sjukvården.

Stefan Borg. Foto: Privat.

Om ett beroende med abstinensbesvär visar sig redan inom det som är normala doser kan doktorn tänka att om patien­ten slutar med medicinen då kommer besvären tillbaka. Enligt Stefan Borg hade många läkare svårt att ta till sig att patienter kunde utveckla beroende även om de inte tog mer än normal­dosen av ett preparat.

– Då har man ett bekymmer. Har ångestsjukdomen blivit värre, eller har det skett som en del i beroendeutveckling? I det ena fallet ska man ge en högre dos och i det andra lägre. Vi litade på de patienter som kom till oss, och behandlade dem för det de upplevde.

Det kom ungefär 400 patienter från Stockholmsområdet varje år fram till 2012, därefter blev det besparingar och minskad tillgänglighet. Det har också skett ett skifte när det gäller medicinerna som patienterna tar. I dag har de flesta i första hand ett opioidberoende av smärtmedicin, sedan lägger man på bensodiazepiner och sömnmedel. Överdosering är en allt vanligare dödsorsak menar Stefan Borg:

– Det här är inte medvetna överdoser, vi i professionen har inte förstått att det här har ändrat karaktär, när vi gått från benso till opioider. Vi har blivit mer liberala att förskriva smärtlindrande av humanitära skäl, men det finns en allvarlig biverkan. Tar man en överdos av sobril sover man i två- tre dygn, men i och med en kraftig inblandning av opiatläkemedel finns risken att man tappar kontrollen och tar för mycket. Somnar man minskar andningen och så dör man. I USA är det här den vanligaste dödsorsaken för personer under 50.

Från det att man visste att smärtläkemedlet fentanyl var inne på den illegala marknaden till dess att myndigheterna narkotikaklassat preparatet var det hundra människor som dog.

Stefan Borg träffar patienter som inte får hjälp för att de har något annat problem utöver läkemedelsberoendet.

– Kanske vill man förklara alla deras problem med smärta. De skickas till smärtmottagning och blir inte ett dugg bättre. De är vana att öka medicinen, inte att minska den och få hjälp att hantera smärtan på ett annat sätt.

Stefan Borg är bekymrad över att myndigheterna inte svarar upp tillräckligt kraftfullt och snabbt med att narkotika­klassa nya preparat.

– Från det att man visste att smärtläkemedlet fentanyl var inne på den illegala marknaden till dess att myndigheterna narkotikaklassat preparatet var det hundra människor som dog. Det är skakande, säger han.

Andra länder som till exempel Storbritannien har sluppit detta eftersom de har gruppklassning av till exempel alla fentanylpreparat. Stefan Borg tycker att myndigheterna är väldigt passiva när de låtit det här vara.

– Det är ett tungt pris att betala tycker jag. Försäljarna rear och pressar marknaden när de vet vartåt det lutar. Det är en bedrövlig situation.

]]>
http://www.accentmagasin.se/missbruk/beroendelakaren-det-ar-en-bedrovlig-situation/feed/ 0
Unga finländares drickande ökarhttp://www.accentmagasin.se/forskning/unga-finlandares-drickande-okar/ http://www.accentmagasin.se/forskning/unga-finlandares-drickande-okar/#respond Tue, 03 Sep 2019 16:41:33 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1656133 Unga finländare dricker och röker fortfarande mindre än i början av 2000-talet, men den utvecklingen ser ut att ha vänt. Och allt fler flickor snusar.]]>

Unga finländare dricker och röker fortfarande mindre än i början av 2000-talet, men den utvecklingen ser ut att ha vänt. Och allt fler flickor snusar.

Detta enligt Adolescent Health and Lifestyle Survey, en undersökning som gjorts vartannat år sedan 1977.

1 av 10 pojkar i åldern 14 – 18 år uppger att de dagligen använder tobaksprodukter. Bland flickor i samma åldersspann uppger något färre, 8 procent, dagligt tobaksbruk. Men flickornas andel ökar, vilket förklaras med ett ökat användande av snus. Andelen flickor som använder snus har ökat från 3 till 5 procent på två år.

 

Var tredje 14 – 18-åring, och det gäller både flickor och pojkar, säger sig också dricka alkohol minst en gång i månaden. 43 procent av pojkarna, och 40 procent av flickorna uppger att de aldrig dricker, vilket är en minskning jämfört med två år sedan. Då uppgav 45 procent av pojkarna, respektive 43 procent av flickorna att de aldrig drack alkohol.

 

Arja Rimpelä, professor vid universitetet i Tampere som arbetat med studien, tycker att utvecklingen är oroande:

– I värsta fall kan detta vara vändpunkten i den långsiktiga utvecklingen.

Fotnot: 3 520 unga mellan 14 och 18 år har intervjuats.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/unga-finlandares-drickande-okar/feed/ 0
Ewa blev fri från läkemedelsberoendethttp://www.accentmagasin.se/missbruk/ewa-blev-fri-fran-lakemedelsberoendet/ http://www.accentmagasin.se/missbruk/ewa-blev-fri-fran-lakemedelsberoendet/#respond Tue, 03 Sep 2019 09:25:31 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1656125 När Ewa Styfberg vågade trappa ner på tabletterna kunde hon trappa upp livet. Efter 20 år i en bubbla kände hon sig äntligen fri. ]]>

När Ewa Styfberg vågade trappa ner på tabletterna kunde hon trappa upp livet. Efter 20 år i en bubbla kände hon sig äntligen fri.

Ewa Styfberg har fyllt 69 år, men hon har kontrakt på sin 25-procentiga tjänst på Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare, RFHL, i Göteborg flera år framåt.

–Jag kommer aldrig att släppa RFHL. Jag tycker det är roligt varenda dag att gå till jobbet och har växt av att hjälpa andra. Jag blir fortfarande känslosam efter 30 år när jag tänker på det, men bemötandet, tillhörigheten och kunskapen jag fått där är fantastiskt.

Det var en sjuksköterska som gav henne rådet att ta kontakt med föreningen. Då var hon mitt i livet, som egentligen inte kändes som ett liv. Men vi tar det från början.

Livet var långt ifrån problemfritt, men Ewa Styfberg levde ett aktivt liv. Hon var en tjej på alerten med många intressen, hon red, åkte skridskor och tävlade i konståkning. Så en dag vid matbordet, som 16-åring, fick hon en panikattack.

– Mamma tog med mig till psyket, valium hade precis kommit då, det skulle inte ge några biverkningar överhuvud­taget sa de.

Ewa Styfberg blev snabbt beroende. Det var ingenting hon reflekterade över då, men ganska omgående behövde hon öka dosen och ta medicinen oftare. Någon utredning var det inte tal om, det var ju ingen sjukdom hon hade,
bara ångest.

Senare fick hon erbjudande om att prata med en psykolog, men då var hon inte mottaglig. Medicinen var som en skänk från ovan, så enkel att ta. Men hon förändrades, och blev som en omvänd hand.

– Jag drog mig undan, blev sluten. Jag kapslade in den sociala fobin och vågade ingenting, inte ens följa med kompisarna och fika, jag gick hem på lunchrasten för jag vågade inte gå till matsalen.

Hon fick fler mediciner, bensodiazepiner var alldeles nytt som lugnande medel och skulle ersätta barbiturater, som var den äldre sortens läkemedel mot sömnproblem och ångest. Hon hade inga sömnproblem men fick trots det medicin.

– Jag hade stora lager. Läkarna har skrivit ut mycket mediciner hela tiden, valium, stesolid och rohypnol, minns hon.

Hon gick ut skolan, åkte till England och jobbade på hotell. Läste till sekreterare med högsta betyg. Trots att studierna gick bra var Ewa Styfberg orolig och hade mycket ångest, som också förstärktes av läkemedlen. Men även om hon varit sjukskriven i långa perioder föll hon aldrig igenom helt.

– Det är klart att sånt här drabbar hela ens liv, socialt också, det sätter spår. Jag kom inte ur mina rädslor. Oftast stod det på burkarna ”tas vid behov”, och behoven infann sig väldigt ofta. Jag höll mig ovanför vattenytan, men tycker med facit i handen att jag levde liksom i en bubbla under alla de här åren.

Man är som på en annan planet, känner inte igen sin verklighet, knappt sin egen spegelbild när man trappar ner.

Ewa Styfberg. Foto: Nicke Johansson.

Den läkare som sa: ”Vet du om Ewa att det går att leva utan bensodiazepiner?” sådde ett frö. Ewa Styfberg var inlagd ett par gånger för att försöka sluta.

– Men det gick för fort. De tog bort allt på en gång, det var ingen hit, jag fick kramper, ingen pratade om abstinens. Andra gången jag försökte sluta blev jag ännu sämre. Det blir svårare för varje gång. Då var jag riktigt sjuk.

När hon så vid 37 års ålder kom i kontakt med RFHL, kände hon sig äntligen förstådd, och upplevde att hon kunde vara sig själv.

– Det är inte lätt att komma med ett sådant bagage, men jag fick ett oerhört stöd.

Den kunskap som fanns där om hur medicinerna fungerade var till stor hjälp och Ewa Styfberg gick på olika träffar. Det tog ett år att trappa ner medicinerna och det tog flera år att bli helt fri från abstinensen.

– Man är som på en annan planet, känner inte igen sin verklighet, knappt sin egen spegelbild när man trappar ner. Jag tänkte: var det så här det kändes att komma tillbaks till livet? Du kan få små fönster där du är normal en
kort stund. Det var det som gjorde attjag orkade, säger hon.

När du trappar ner tabletterna då trappar du upp livet. Det är spännande att hitta tillbaka till sig själv, även om det är otroligt jobbigt.

Ibland när det blev för svårt, när hon inte kunde andas, hände det att hon fick ta en kvarts tablett, men sedan var hon tillbaks på spåret igen. Hon hade ingen kontakt med sjukvården under sin nedtrappning.

– Det är otroligt långa processer att ta tag i ett bensoberoende. Det bästa är förstås om man kan gå på en mottagning och få sina mediciner, men ingen ovanför ska sitta och säga att man ska trappa ner, eller hur snabbt.

Biverkningar av bensodiazepiner, som ska lindra ångest, kan också vara ångest. Precis som man kan få smärta av smärtlindrande medicin. Och det ena förstärker det andra. För Ewa Styfberg försvann ångesten när hon slutade med medicinerna. Men det kan också lätt hända att man hamnar i andra beroenden.

– Det är viktigt att känna att det bär innan man tar nästa steg, ha tålamod och inte gå för fort fram. Men det är mödan värt varenda steg. När du trappar ner tabletterna då trappar du upp livet. Det är spännande att hitta tillbaka till sig själv, även om det är otroligt jobbigt. Att hitta tillbaka till något av det du tyckte var roligt.

För Ewa Styfbergs del är det mycket dans, bugg, salsa och så kallad 10-dans. När hon fick frågan om att börja arbeta på RFHL slutade hon på advokatbyrån där hon var anställd. På RFHL har hon varit verksamhetsansvarig (hon är utbildad beroendeterapeut). Att hon skulle våga stå inför folk och prata, det hade hon aldrig kunnat drömma om. Idag har hon också en bra relation med sin dotter och barnbarnen som bara bor tio minuter bort.

– Hon är stolt över mig och vad jag gör. Jag har varit hårt drabbad. Om jag klarar det så klarar vem som helst att sluta, säger Ewa Styfberg.

]]>
http://www.accentmagasin.se/missbruk/ewa-blev-fri-fran-lakemedelsberoendet/feed/ 0
Radiohjälpen fortsätter samarbeta med IOGT-NTO-rörelsenhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/radiohjalpen-fortsatter-samarbeta-med-iogt-nto-rorelsen/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/radiohjalpen-fortsatter-samarbeta-med-iogt-nto-rorelsen/#respond Tue, 03 Sep 2019 05:08:01 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1656186 IOGT-NTO-rörelsen har fått förnyat förtroende som samarbetspartner till Radiohjälpen. ”Inte oväntat, men ändå väldigt glädjande”, säger Jens Rosbäck, chef för internationella avdelningen.]]>

IOGT-NTO-rörelsen har fått förnyat förtroende som samarbetspartner till Radiohjälpen. ”Inte oväntat, men ändå väldigt glädjande”, säger Jens Rosbäck, chef för internationella avdelningen.

Under sommaren har besked kommit från Radiohjälpen om att IOGT-NTO-rörelsen godkänts som samarbetspartner i ytterligare fem år.

– Det var väntat, men nervöst ändå innan beskedet kom. Man oroar sig alltid för om man har missat något i ansökan, säger Jens Rosbäck, chef för internationella avdelningen på IOGT-NTO.

Han hade dock inte behövt oroa sig. I brevet med beskedet tackar Radiohjälpen för en tydlig och bra ansökan. IOGT-NTO-rörelsen var även tidigare samarbetspartner, men ny ansökan måste göras vart femte år. Mycket arbete ligger bakom den.

– Vi har skickat information om IOGT-NTO-rörelsen, hur vi arbetar och hur vi tänker framåt med det internationella arbetet, till exempel, säger Jens Rosbäck.

 

Framöver vill IOGT-NTO-rörelsen dra ner på antalet projekt.

– I början av året hade vi nio projekt i gång i olika delar av världen. Nästa år kommer vi att dra ner antalet till fyra. Flera av projekten har varit ettåriga. Nu vill vi gå över till tvååriga satsningar. Då blir det mer pengar till varje projekt.

Färre projekt innebär också en effektivisering.

– Vårt arbete blir effektivare och vi kan ägna oss mer åt alkohol som utvecklingshinder, och mindre åt projektadministration, säger Jens Rosbäck.

 

Även för Radiohjälpen är alkohol en viktig fråga. Som Accent skrivit om tidigare kommer alkohol att vara i fokus för årets Världens barn-insamling som drivs av Radiohjälpen.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/radiohjalpen-fortsatter-samarbeta-med-iogt-nto-rorelsen/feed/ 0
Läkemedel bakom ökad narkotikadödhttp://www.accentmagasin.se/forskning/lakemedel-bakom-okad-narkotikadod/ http://www.accentmagasin.se/forskning/lakemedel-bakom-okad-narkotikadod/#respond Mon, 02 Sep 2019 13:34:29 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655940 Receptförskrivna läkemedel ligger bakom den kraftiga ökningen av antalet narkotikadödsfall. Det visar en ny svensk studie.]]>

Receptförskrivna läkemedel ligger bakom den kraftiga ökningen av antalet narkotikadödsfall. Det visar en ny svensk studie.

Mellan 2006 och 2014 dubblerades antalet narkotikarelaterade dödsfall, från 3,6 till 8,1 per 100 000 invånare i Sverige. Två tredjedelar av dödsfallen var opioidöverdoser. Nu visar en ny studie, publicerad i tidskriften Drug and Alcohol Dependence, att det främst är läkemedel som ligger bakom ökningen, även om de inte alltid är utskrivna till den som dött. Läckage från substitutionsbehandling, stölder eller att någon anhörig övertalats att skaffa et recept, förekommer, liksom insmugglade preparat som också kan vara illegalt tillverkade.

– Tillgängligheten till starka opioder har ökat i Sverige. Det är förklaringen till ökningen av de narkotikarelaterade dödsfallen, säger Anna Fugelstad, forskare vid Karolinska institutet och huvudförfattare till den nya studien.

 

Av de 2 834 individer som enligt Toxreg, ett register baserat på rättsmedicinska undersökningar, dött av överdos mellan 2006 och 2014 hade 68 procent vid något tillfälle behandlats för beroende. Nästan lika stor andel, 61 procent, hade vid åtminstone något tillfälle fått ett recept på opioidläkemedel.

De döda personerna delades in i tre grupper: de som först fått ett recept mot smärta, de som först fått behandling för beroende, samt de som varken fått opioider förskrivna eller behandlats för beroende. Störst var gruppen med personer som först registrerats i beroendevården.

I smärtgruppen ingick, kanske inte oväntat, en större andel kvinnor än i de andra grupperna. De hade också oftare Oxycodone och Tramadol i kroppen när döden inträffade. I beroendegruppen fanns istället störst andel bensodiazepiner.

 

Anmärkningsvärt är att hälften av individerna i beroendegruppen och en tredjedel i smärtgruppen vårdats för alkoholproblem.

Vilken betydelse har alkohol i sammanhanget?

– Det kan jag inte svara på, men det är en jämförelsevis hög andel som vårdats för alkohol så det spelar säkert en roll. Vi har sökt, men inte fått, pengar för att ta reda på det, säger hon.

 

Anna Fugelstad. Foto: Anna Fredriksson

Metadon var den vanligast förekommande huvuddrogen vid dödsfallen, men många hade flera droger i kroppen.

– Ett välskött metadonprogram är utmärkt och räddar liv. Sämre skötta program kan bidra till dödsfall genom läckage.

Hon är oroad över utvecklingen i Sverige.

– Fram till 2005 fanns ett centralt register över inskrivna patienter på substitutionsbehandling. Nu har vi inte ens ett register över mottagningarna, som  ofta köper in läkemedlet och delar ut direkt till patienterna. Då behövs inga individuella recept vilket gör Sverige till ett av få länder som saknar statistik på området, säger hon.

I USA har en överdosepidemi pågått sedan 1990-talet. Då epidemin startade var den främst relaterad till förskrivna läkemedel. Tjugo år senare var heroin den vanligaste drogen och efter 2013 är fentanyl det preparat som orsakar flest dödsfall.

– En väldigt generös förskrivning av opioider gjorde folk beroende. Först när antalet dödsfall av överdoser blev fler än de som dog i trafiken uppmärksammades problemet. Då försökte de begränsa förskrivningen, vilket gjorde att många som redan blivit beroende gick över till heroin, säger hon.

Hon anser att läkemedelsbolagen har en stor skuld i utvecklingen.

– I USA sänder de reklam i tv på bästa sändningstid för olika läkemedel. De utmålar det som en mänsklig rättighet att vara smärtfri. Problemet är bara att opioider inte är någon långsiktig lösning, säger hon.

 

I Sverige har det inte gått så långt, men förskrivningen av såväl smärtlindrande opioider som substitutionspreparat, läkemedel som används för att hjälpa personer ur ett heroinberoende, ökar. Bland de smärtstillande preparaten är det främst de starkare som morfin, fentanyl och oxycodone som ökar, medan svagare preparat som tramadol minskar.

Har vi fått mer ont?

– Nej, men det är ett enkelt och billigt sätt för sjukvården att lösa problemen. Alternativen som består av psykologisk behandling och sjukgymnastik är mycket mer omfattande och dyrare för sjukvården. Jag tror det är där problemet ligger, säger Anna Fugelstad.

Så lösningen för att få bukt med dödsfallen är inte legalisering som en del hävdar?

– Nej, det är inte en framkomlig väg av flera skäl. Dessutom förutsätter jag att de som vill legalisera menar cannabis, som är en otrevlig drog i sig men som inte har någon relevans för problemen med förskrivna läkemedel. Ge istället folk ordentlig behandling!

 

Mer om de narkotikarelaterade dödsfallen och vad som kan göras för att minska dem finns att läsa i Narkotikapolitiskt centrums nya rapport: Sveriges höga narkotikadödlighet. Vad beror den på och vad kan göras?

Rapporten är skriven av författaren Pelle Olsson. Han har intervjuat en rad experter som samtliga är överens om att överförskrivning av läkemedel är en viktig bakgrundsfaktor som samhället bör komma till rätta med.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/lakemedel-bakom-okad-narkotikadod/feed/ 0
Försäljningsförbud kvarstår för fem CBD-företaghttp://www.accentmagasin.se/politik/forsaljningsforbud-kvarstar-fem-cbd-foretag/ http://www.accentmagasin.se/politik/forsaljningsforbud-kvarstar-fem-cbd-foretag/#respond Mon, 02 Sep 2019 10:00:33 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1656180 Förvaltningsrätten i Uppsala instämmer i Läkemedelsverkets bedömning att försäljningsförbud på CBD-produkter ska gälla för fem företag.]]>

Förvaltningsrätten i Uppsala instämmer i Läkemedelsverkets bedömning att försäljningsförbud på CBD-produkter ska gälla för fem företag.

Det handlar om hampaprodukter utan det rusgivande ämnet THC. CBD, cannabidiol, är en av många cannabinoider som förekommer i hampaväxten och påstås av somliga ha välgörande effekter. Läkemedelsverket har förbjudit de fem företagen från att sälja både namngivna CBD-produkter och CBD-produkter överlag. Om företagen överträder detta kommer de att dömas till viten.

Läkemedelsverket anser att CBD har en medicinsk funktion och att produkterna därför måste godkännas som läkemedel innan de får säljas. Dessutom anser man att produkterna har sålts med påståenden om deras medicinska funktioner som det inte finns stöd för i forskning.

Företagen som drabbats av försäljningsförbuden menar däremot att CBD-produkterna ska betraktas som kosttillskot och säger att halten av CBD i produkterna är så liten att det inte går att anse dem vara mediciner. Företagen överklagade därför Läkemedelsverkets beslut till förvaltningsdomstolen som alltså nu har fastställt Läkemedelsverkets försäljningsförbud.

– Förvaltningsrättens bedömning är att Läkemedelsverket inte har bevisat att de produkter försäljningsförbudet gäller har någon medicinsk effekt. Däremot har klagandena i samtliga mål tillhandahållit sina produkter med påståenden om att de har medicinska egenskaper, vilket innebär att försäljningen kräver tillstånd, säger lagmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson i ett pressmeddelande.

Domen kan överklagas till Kammarrätten. Tidigare i somras beslutade högsta domstolen att CBD-oljor med små mängder THC ska betraktas som narkotika.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/forsaljningsforbud-kvarstar-fem-cbd-foretag/feed/ 0
Ett arbete att se fram emothttp://www.accentmagasin.se/opinion/ett-arbete-att-se-fram-emot/ http://www.accentmagasin.se/opinion/ett-arbete-att-se-fram-emot/#respond Mon, 02 Sep 2019 04:38:43 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1656121 Nu stundar det två års hårt arbete fram till nästa kongress som går av stapeln i Jönköping 2021. Ett arbete som jag ser fram emot mer än någonsin.]]>

Jag sitter på mitt hemmakontor i Halmstad och skriver denna krönika och i tanken återvänder jag till sommarens kongress i Örnsköldsvik. Jag fylls av en varm känsla då mina höga förväntningar på arrangemanget som helhet med råge infriades. För det blev en kongress med både party och politik, där det fanns guldkorn för alla och envar. Precis så som kongressbestyrelsen lovat.

Förbundsstyrelse och ombud tillbringade i vanlig ordning mycket tid i förhandlingslokalen, men det fanns också ett stort utbud av föreläsningar, utflykter och andra arrangemang för de deltagare som inte var ombud. Kongressens största fråga var naturligtvis slutet på den första etappen av Expedition 50, där indelningen av framtidens distrikt haft mycket fokus det senaste året. Beslutet blev enligt förbundsstyrelsens slutliga förslag, vilket innebär att vi kommer gå från 23 till 8 distrikt. En indelning som ska vara genomförd 2020. En förändring som i sig själv inte kommer göra några underverk, men som skapar mer jämlika förutsättningar och som kommer stärka oss som organisation. Utöver detta togs det många andra viktiga beslut som ni kan läsa om i Accent.

Nu är det den nyvalda förbundsstyrelsen och vår nytillträdda generalsekreterare Kim Reenaas ansvar att fortsätta arbetet. Vi kommer göra allt vi kan för att våra resurser används på ett klokt sätt och att vi i fortsättningen ska uppfattas som en organisation som är ännu mer viktig och relevant i vår samtid och framtid. Att vi fortfarande är en stor och viktig organisation får jag ideligen kvitto på när jag besöker våra verksamheter runt om i landet.

Våra medlemmar som dagligen lägger ner tusentals ideella timmar ute i våra föreningar och andra verksamheter gör stor skillnad både på individ- och samhällsnivå. Nu stundar det två års hårt arbete fram till nästa kongress som går av stapeln i Jönköping 2021. Ett arbete som jag ser fram emot mer än någonsin. Utmaningarna vi har framför oss är stora, men samtidigt är förutsättningarna vi har väldigt goda och med gemensamma krafter hjälps vi åt med att gå från vad vi är till vad vi vill bli.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/ett-arbete-att-se-fram-emot/feed/ 0
Vännplatsen: gamla saker på ny platshttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/vannplatsen-gamla-saker-pa-ny-plats/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/vannplatsen-gamla-saker-pa-ny-plats/#respond Fri, 30 Aug 2019 14:09:50 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1656105 I maj flyttade IOGT-NTO:s second hand-affär Vännplatsen till nya lokaler. Men kunderna har inte haft några problem att hitta tillbaka.]]>

I maj flyttade IOGT-NTO:s second hand-affär Vännplatsen till nya lokaler. Men kunderna har inte haft några problem att hitta tillbaka.

Det har samlats människor utanför ingången redan en kvart innan öppning. Den nya affären ligger i en långsmal byggnad mellan andra industrilokaler. Det är lite svårt att hitta parkering, men lätt att ta sig hit till fots.

– Åkes är ju ett välkänt riktmärke som gör det lätt för folk att hitta hit, säger Beatrice Magnusson som står i kassan.

Bageriet Åkes Hönökakor ligger på andra sidan vägen från de nya lokalerna. Men för säkerhets skull finns även en skylt utplacerad vid vägen. Eller kanske inte riktigt en skylt.

– Det var svårt att få tillstånd att sätta upp en ny skylt så vi ställde dit en cykel istället, säger Beatrice Magnusson.

Foto: Jens Wingren.

Det var förra året som det blev klart att Vännplatsen skulle behöva flytta. Det sociala företaget har i flera år drivit en second handbutik i Torslanda på Hisingen i Göteborg. Men när nybyggnationen trängde sig på tvingades man flytta från de gamla lokalerna. Ett tag verkade det svårt att hitta en lokal som passade för ändamålet, men sen sent i maj finns butiken nu på Hangarvägen i Torslanda. Lite mer undangömt än tidigare.
– Men det är också närmare bostadsområdet här borta, säger Beatrice Magnusson.

Beatrice Magnusson. Foto: Jens Wingren.

De gamla lokalerna var luftiga, nästintill hangarliknande. Nya Vännplatsen löper som en enda lång gång från inredningsdetaljer till multimedia. Men även om det är trångt så finns det fortfarande plats för kreativitet och skaparglädje.

Redan en kort stund efter öppning är det kö vid kassan.
– Många är på en runda till flera second hand-affärer i området när de kommer hit, säger Beatrice Magnusson.

Foto: Jens Wingren.

Vännplatsen ligger på Hangarvägen 5 i Torslanda och är öppen tisdagar och torsdagar 14–18 samt lördagar 10–14.

Foto: Jens Wingren.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/vannplatsen-gamla-saker-pa-ny-plats/feed/ 0
SIWI: Vi ser fram mot dialog med IOGT-NTOhttp://www.accentmagasin.se/politik/siwi-vi-ser-fram-mot-dialog-med-iogt-nto/ http://www.accentmagasin.se/politik/siwi-vi-ser-fram-mot-dialog-med-iogt-nto/#respond Fri, 30 Aug 2019 10:58:47 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1656141  ”Vi välkomnar dialog, men tycker inte att den behöver föras i media”. Så svarar ansvariga på kritiken mot Water Weeks samarbete med alkoholindustrin.]]>

 ”Vi välkomnar dialog, men tycker inte att den behöver föras i media”. Så svarar ansvariga på kritiken mot Water Weeks samarbete med alkoholindustrin.

Förra helgen startade det årliga evenemanget World Water Week i Stockholm, som pågår under veckan med drygt 4 000 deltagare. Accent har tidigare rapporterat hur IOGT International har uppmärksammat att stora alkoholproducenter, som till exempel bolaget Heineken, var med och stöttade evenemanget.

Det fick även IOGT-NTO att reagera, och Irma Kilim, drogpolitisk chef, skickade ett brev till de ansvariga där hon uttryckte oro över att alkoholindustrins representanter får ta stor plats under vattenkonferensen, något IOGT-NTO menar är fel av etiska och miljömässiga skäl. Brevet avslutades med en vädjan om ett möte med arrangörerna, med förhoppningen att frågan lyfts inför kommande evenemang.

 

Mottagarna av brevet är Stockholms kommunstyrelses ordförande, Anna König Jerlmyr, SIDA:s generaldirektör Carin Jämtin, samt Peter Forssman, styrelseordförande för Stockholm International Water Institute, SIWI, den organisation som arrangerar den globala vattenkonferensen.

Ingen av dessa personer har personligen gått att nå för en kommentar. Fredrik Sperling, pressekreterare SIDA, bekräftar dock att Carin Jämtin har mottagit brevet och att hon välkomnar en dialog med IOGT-NTO, precis som Irma Kilim föreslår.

– Men vi tycker inte att den dialogen i detta läge behöver föras i media, säger han.

Även Henrika Thomasson, kommunikationschef på SIWI säger att de uppskattar viljan till dialog, och att organisationens VD Torgny Holmgren har svarat Irma Kilim att de gärna träffas för att föra det samtalet med IOGT-NTO.

–  Som Irma Kilim konstaterar är det dock inte möjligt att göra något i detta nu, säger hon.

 

Enligt Henrika Thomasson är det är viktigt för SIWI att samarbeta brett och de vill därför involvera många samhällssektorer och länder i deras arbete.

– Vi tror att det bästa sättet att hantera den växande vattenkrisen är just dialog, ökad kunskap och erfarenhetsutbyte ­– vilket är precis det som sker under World Water Week, säger hon.

 

Vidare, säger Henrika Thomasson att Heineken, företaget som Irma Kilim refererar till i brevet, deltar i en paneldebatt om FN:s Valuing Water Initiative, om hur företag arbetar med vattenfrågor i sin värdekedja. Hon vill understryka att seminariet anordnas gemensamt av Världsnaturfonden, Global Water Partnership, Heineken och Water Youth Network.

 – Vatten är för oss världens viktigaste fråga och vi behöver fatta välgrundade beslut baserade på all tillgänglig fakta. Därför ser vi fram emot dialogen med IOGT-NTO, säger Henrika Thomasson.

Hon säger också att de inte alls avböjer intervjuer med SIWI:s företrädare.

 –  Men vi vill inte förekomma den dialog med IOGT-NTO som nu är föreslagen med uttalanden via media, utan att ha hunnit få en djupare bild av hur IOGT-NTO ser på frågan. Så i just denna fråga ber vi att få avvakta lite.

Pressansvarig för den tredje mottagaren till brevet, Stockholms kommunstyrelses ordförande, Anna König Jerlmyr, hänvisar Accent vidare till Stockholms stads presstjänst, som hittills inte har återkommit.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/siwi-vi-ser-fram-mot-dialog-med-iogt-nto/feed/ 0