AccentAccent http://www.accentmagasin.se Sveriges största tidning om droger och nykterhet Thu, 19 Apr 2018 19:13:22 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.3 Ny avhandling om droganvändare på nätethttp://www.accentmagasin.se/forskning/ny-avhandling-om-droganvandare-pa-natet/ http://www.accentmagasin.se/forskning/ny-avhandling-om-droganvandare-pa-natet/#respond Thu, 19 Apr 2018 10:53:51 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1649366 Internet gör nya droger lättillgängliga. Men kunskapen om vilka som använder dem är begränsad. I en ny avhandling undersöks deras motiv. ]]>

Internet gör nya droger lättillgängliga. Men kunskapen om vilka som använder dem är begränsad. I en ny avhandling undersöks deras motiv.

I en ny avhandling i psykologi vid Karlstads universitet undersöks attityder, drivkrafter och upplevelser hos droganvändare på internet. Studien omfattade cirka 600 användare som besvarat en enkät.

– Det jag lärt mig under mina forskningsår är att det finns fler brukartyper och fler attityder till droger än vad det normalt pratas om i den vanliga debatten, säger Christophe Soussan, doktor i psykologi vid Karlstads universitet.

– De flesta som använder internetdroger drivs av andra anledningar än beroende och abstinens. Deras upplevelser och drivkrafter är nyanserade och de uttrycker sig specifikt om vad varje drog för med sig, i form av både positiva och negativa upplevelser. Generellt talar de om rekreation, nöje och njutning.

 

Christophe Soussan. Foto: Malin Åhs

Det var runt 2006–2007 som nätdrogerna gjorde sitt intåg. Sedan dess har över 500 nya droger med mestadels okända effekter och risker dykt upp. De är ofta framtagna för att efterlikna kända droger, samtidigt som de kringgår narkotikalagstiftningen. När en substans förbjuds byts någon byggsten ut och marknaden svarar med en ny drog.

Har internet skapat nya sorters droganvändare?

– Det har alltid funnits dolda populationer. Men internet har synliggjort sådant som kanske funnits tidigare, men inte i samma utsträckning. Här är det många som har ett välmående i genomsnitt med övriga befolkningen. Många är välinformerade, vältaliga och har en skademinimerande hållning. De ser droger som ett komplement till sådant som meditation, och använder dem i självutforskande syften, säger Christophe Soussan.

 

Den traditionella bilden av narkotikaanvändning är inte fel, men den behöver nyanseras, anser han.

– Svensk narkotikadebatt har ett överdrivet fokus på problematiskt användande, säger Christophe Soussan,

Han har undersökt de största forumen för drogdiskussioner på den öppna webben, och menar att nätet möjliggör en plattform för diskussioner om hur man använder droger på ett säkrare sätt. I forumen diskuteras vad man kan ta, i vilka doser, och vilka effekter och risker som finns.

– Om något dåligt händer rapporterar man om det, säger Christophe Soussan.

 

På nätet utbyter deltagarna erfarenheter och kunskap, men de ger också en möjlighet att relatera till människor i samma sits menar han.

– När man för en diskussion om stigmatiserade ämnen blir det en stark gruppsammanhållning.

Christophe Soussan har observerat att många av de som besvarat enkäten saknar förtroende för vård och institutioner. De uttrycker allt från förakt till missnöje, vilket får till följd att de isolerar sig. Det gör det svårt att utforma vård och förebyggande arbete. Just nu tittar han på 1 500 enkätsvar på frågan om vad de här personerna skulle göra i en krissituation.

– Många uppger att de skulle kontakta akutvården. Men en stor andel har ett stort motstånd som de uttrycker som: ”Jag kan inte ringa 112, för då kommer polisen och jag blir straffad.”

 

Att använda argument som ”de kanske inte vet sitt eget bästa”, är en typ av förmyndarmentalitet som gör att de här personerna vänder sig bort från samhället säger Christophe Soussan.

– Här finns också många som går igång på att trotsa regler och förbud, och på att gå emot det normativa. En slutsats i min forskning är att ett första steg är att åtminstone erkänna den här gruppens perspektiv. Så kan vi få en mer nyanserad drogprevention och kanske återupprätta ett förtroende för samhället och vården.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/ny-avhandling-om-droganvandare-pa-natet/feed/ 0
MHF kräver nollgräns för alkoholhttp://www.accentmagasin.se/politik/mhf-kraver-nollgrans-alkohol/ http://www.accentmagasin.se/politik/mhf-kraver-nollgrans-alkohol/#respond Thu, 19 Apr 2018 04:14:11 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1649361 I var tredje dödsolycka i trafiken är en rattonykter förare inblandad. En nollgräns för alkohol skulle göra att ingen kan chansa menar MHF. ]]>

I var tredje dödsolycka i trafiken är en rattonykter förare inblandad. En nollgräns för alkohol skulle göra att ingen kan chansa menar MHF.

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, har beslutat att driva frågan om nollgräns för alkohol i samband med bilkörning. Bakom beslutet ligger en pedagogisk tanke.

– Det är viktigt att markera att alkohol och trafik aldrig hör ihop. Det blir svårare om man accepterar att folk dricker litegrann och sedan kör. Vi vill att man ska ha inställningen att ska jag köra bil i trafiken då avstår jag helt från alkohol, säger Lars Olov Sjöström, MHF:s trafiksäkerhetschef.

 

Ungefär 12 000 rattfyllerikörningar görs varje dygn enligt trafikmyndigheternas analyser av rutinmässiga utandningsprov. Cirka en fjärdedels procent av alla resor görs med onykter förare.

– Det låter inte så mycket, men uppemot en tredjedel av alla dödsolyckor sker med anledning av denna grupp. Antingen omkommer föraren själv, eller någon annan, säger Lars Olov Sjöström.

2016 omkom 270 personer i vägtrafik enligt Trafiksäkerhetsverkets statistik. Antalet som dog i alkoholrelaterade olyckor ökade från 61 personer 2015, till 67 personer 2016.

– Medan olyckor av andra orsaker har haft en ganska positiv utveckling de sista 10-15 åren är tendensen att rattfylleriproblemet inte minskar på samma sätt, säger Lars Olov Sjöström.

 

För att komma vidare med nollvisionsarbetet i trafiken måste frågor om alkohol och droger tas på allvar menar MHF. Men de åtgärder som skulle påverka kan bara delvis göras i trafiken, till exempel fler nykterhetskontroller och ökad användning av alkolås i bilar.

– Vi måste angripa den generella alkoholproblematiken i samhället, lyckas vi med det, så att konsumtionen minskar, då ger det tydliga resultat i trafiken, säger Lars Olov Sjöström.

Han hänvisar till tidigare forskning från Stockholms universitet som säger att om alkoholkonsumtionen minskar med en procent då minskar också alkoholrelaterade olyckor med mellan 0,6 och 0,7 procent.

 

En anledning till siffrorna är att när den totala konsumtionen av alkohol ökar är det fler som hamnar i riskabla alkoholvanor. De allmänpreventiva insatserna är alltså en viktig pusselbit för trafiknykterheten menar Lars Olov Sjöström.

– Allt nykterhetsarbete är indirekt en insats för en nyktrare trafik. Av dem som lagförs för rattfylleri har närmare 60 procent ett problematisk användande av alkohol eller ett beroende, visar forskning vid Karolinska institutet.

 

1990 sänktes gränsen för rattfylleri till 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet, från att tidigare ha varit 0, 5 promille. Det var ett politiskt beslut, en kompromisslösning. Det fanns både de som ville ha en högre gräns och de som ville ha en lägre.

– Gränsen har inte tagits fram av medicinska experter. Det går att se nedsättningar vid körförmågan redan vid lägre tal, ögats funktioner påverkas vid ganska låga promillenivåer, säger Lars Olov Sjöström.

 

När gränsen sänktes från 0,5 till 0, 2 promille minskade antalet alkoholrelaterade trafikolyckor med åtta procent.

Enligt Lars Olov Sjöström är det inga tekniska problem med en nollgräns.

– Det är lite svårare att mäta värden nära noll. Men då får man ha högre säkerhetsavdrag. Det kan vi lösa, säger han.

 

Fyra länder i Europa har nollgräns 0,0 promille för rattfylleri: Tjeckien, Ungern, Slovakien och Rumänien.

Hur bedömer ni möjligheten att få politiskt gehör?

– Det finns en förståelse för vår poäng. Med en nollgräns är det definitivt markerat att jag inte kan dricka lite grann om jag ska köra. Det är inte så länge sedan vi hade en minister som hade värden precis i gränsområdet. Det är ett bra exempel på att det inte behövs så mycket för att man ska komma över promillenivån och ha en försämrad körförmåga.

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/mhf-kraver-nollgrans-alkohol/feed/ 0
UNF-ordförande avgårhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/unf-ordforande-avgar/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/unf-ordforande-avgar/#respond Wed, 18 Apr 2018 11:20:06 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1649344 Max Johansson avgår som ordförande för Ungdomens nykterhetsförbund, UNF. Detta efter att förbundsstyrelsen förklarat att man inte längre har förtroende för hans ledarskap.]]>

Max Johansson avgår som ordförande för Ungdomens nykterhetsförbund, UNF. Detta efter att förbundsstyrelsen förklarat att man inte längre har förtroende för hans ledarskap.

Enligt ett uttalande som förbundsstyrelsen publicerat på facebook har processen pågått sedan i februari, och den kulminerade i en omröstning vid ett möte den 14:e april. En majoritet av styrelsen uttryckte då att de inte längre har förtroende för Max Johansson, som då valde att avgå som ordförande.

I ett uttalande på facebook tackar Max Johansson UNF:s medlemmar för deras engagemang, och säger att han nu efter en paus kommer att gå vidare med andra uppdrag. Han skriver också att hans avgång inte har något med #nykterfrizon att göra.

 

Isabelle Benfalk som delat ordförandeposten med Max Johansson säger att det var en klar majoritet som vid omröstningen uppgav att de saknade förtroende.

– Det är på grund av anklagelser mot hans ledarskap vi tog det här beslutet. Vi vill inte gå in närmare på detaljer av respekt för de inblandade, säger hon.

Förbundsstyrelsen skriver i sitt uttalande att processen har varit svår, men att man tagit detta beslut för att ta ansvar för den egna organisationen.

 

Max Johansson tillträdde som ordförande tillsammans med Isabelle Benfalk vid UNF:s kongress i Karlstad 2017. Isabelle Benfalk kommer framöver att axla ansvaret som ordförande på egen hand.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/unf-ordforande-avgar/feed/ 0
Tjejerna knappar in inom e-sportenhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/tjejerna-knappar-inom-e-sporten/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/tjejerna-knappar-inom-e-sporten/#respond Wed, 18 Apr 2018 04:59:52 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1649330 På Dreamhack, Sveriges största LAN-event, är det fortfarande väldigt tätt med killar. Men en revolution är på gång i det tysta.]]>

På Dreamhack, Sveriges största LAN-event, är det fortfarande väldigt tätt med killar. Men en revolution är på gång i det tysta.

Female legends är ett e-sportcommunity för tjejer och icke-binära. De vill att tjejer ska vara en självklar del av gamingscenen både på amatörnivå och professionellt. Fröet till det som skulle bli Female legends såddes under ett Respect all compete-läger. På lägret tränade deltagarna e-sport halva tiden och under den andra hälften diskuterade de beteenden och inkludering inom e-sporten.

– Vi såg tydligt att tjejerna var mer tillbakadragna och inte ville tävla i samma utsträckning. Om en kille och en tjej var lika bra så kunde tjejen ofta vara mindre skrytig medan killen slog sig själv för bröstet. Det ville vi göra något åt, säger Liza Lind, en av grundarna till Female legends.

 

De hade själva spelat länge och förstod inte varför de högt uppsatta inom sporten bara var killar.

– E-sport är ju verkligen ett område där killar och tjejer borde kunna tävla på lika villkor. Att spela har ju inget med fysisk styrka att göra utan det handlar om normer, säger Liza Lind.

 

I oktober 2016 startades Female legends och på Dreamhack Winter samma år rekryterades de hundra första medlemmarna. Idag är de uppe i över 1500.

99 av medlemmarna har mobiliserats till Dreamhack Winter 2017. De sitter på rad i C-hallen där de spelar tillsammans och arrangerar även separatistiska turneringar.

– Vi ser det som att tjejer spelar med tjejer för att bygga nätverk. Då får man en mer trygg miljö. Vi vill att de ska utvecklas och våga tävla. Idag slutar ju många spela på grund av all skit de möter på nätet, säger Liza Lind.

Liza Lind. Foto: Jens Wingren.

Hon berättar att kvinnliga spelare ofta undviker att använda röstchatten eftersom de inte vill avslöja att de är kvinnor, vilket i sin tur kan leda till nackdelar i spelen.

– Du måste ju kommunicera med ditt lag, säger Liza Lind.

Internets anonymitet gör saker värre tror hon.

– Var tredje tjej har blivit utsatt för sexuella trakasserier via internet. Kvinnliga spelare får oftare höra att de spelar dåligt för att de är tjejer, inte för att de till exempel tog fel beslut, säger Liza Lind.

Kulturen i Female legends interna grupper har en annan kultur enligt henne.

– Där handlar det mer om att peppa varandra, säger hon.

 

Och den kultur som finns på internet och som gör att kvinnliga spelare inte vill visa att de är just kvinnor tar sig även fysiska uttryck på festivalen.

Dennis Greve minns hur det var när han först blev aktiv i Dreamhack. Idag är han verksamhetsutvecklare på IOGT-NTO. Men två veckor om året är han även teamansvarig för Dreamhacks städvolontärer. Det har han varit i snart 15 år.
– Jag blev rekryterad på gymnasiet. De kom till vår klass och lockade med gratis inträde om vi var volontärer. När jag var distriktsordförande för UNF så brukade vi ställa ut här, säger han.

Under åren har han sett hur kulturen på Dreamhack gradvis förändras.

– Det har varit en sunkig attityd även inom arrangörsgruppen. Men under de senaste åren har det verkligen rensats upp. Det är klart att vi kan göra mer, men för bara tio år sen kunde det hänga sexdockor över datorerna och vara porr på var fjärde skärm, säger han.

Liza Lind säger att hon fortfarande ser de uppblåsbara sexdockorna på LAN-festivaler.
– Ibland undrar jag vad det är för 1800-talssyn man har på saker egentligen, säger hon.

 

Dreamhack Winter 2017. Foto: Jens Wingren.

Den sexistiska kulturen kan även göra sig påmind när det blir dags att gå och lägga sig. För första gången har Dreamhack på denna festival avsatt en del av sovsalen för kvinnor och icke-binära.

– I somras hade vi en egen sovsal men den låg en bit bort och det blev bökigt, säger Liza Lind.

Den avskärmade delen av sovsalen bevakas av festivalens säkerhetspersonal. Female legends har gjort en enkät bland sina medlemmar och runt 60 procent av dem känner sig obekväma med att sova i en delad sovsal. Flera har också berättat om att du utsatts för övergrepp i sovsalar på tidigare festivaler.

Erik Järlestrand, event manager på Dreamhack, medger att det förekommit incidenter i sovsalen under tidigare festivaler.

– Hittills har vi bara haft positiv respons på att vi inför en avdelning för kvinnor och icke-binära, säger han.

Erik Järlestrand uppskattar att andelen kvinnliga besökare på festivalen närmar sig 20 procentstrecket.

– Det här communityt behöver bli mer blandat så det är bara positivt att fler kan känna sig välkomna här, säger han.

 

Ett annat hinder för att få se fler kvinnliga e-sportare på elitnivå är enligt Liza Lind att de flesta tjejer slutar med datorspel i tolvårsåldern.

– Det är fortfarande inte lika accepterat att en tjej sitter inne och spelar datorspel som att en kille gör det. Överlag ställer vi högre krav på tjejer än killar. Sociala krav gör att många tjejer inte har tid. Om man då dessutom får skit på internet så är det ju inte så konstigt att man lägger av, säger hon.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/tjejerna-knappar-inom-e-sporten/feed/ 0
Även måttlig alkoholkonsumtion skadar hälsanhttp://www.accentmagasin.se/forskning/aven-mattlig-alkoholkonsumtion-skadar/ http://www.accentmagasin.se/forskning/aven-mattlig-alkoholkonsumtion-skadar/#respond Tue, 17 Apr 2018 12:24:20 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1649342 En ny stor studie visar att även måttlig alkoholkonsumtion är skadligt. Forskarna ifrågasätter nuvarande riskgränser.]]>

En ny stor studie visar att även måttlig alkoholkonsumtion är skadligt. Forskarna ifrågasätter nuvarande riskgränser.

Ju mer man dricker desto större är risken att dö av stroke, hjärt-kärlsjukdom (utom hjärtinfarkt), högt blodtryck eller aorta-bråck. Det framgår av en ny stor studie presenterad i the Lancet.

Även för andra dödsorsaker ökar risken så snart mängden alkohol per vecka överskrider 100 gram. Den som dricker mellan 100 och 200 gram alkohol per vecka vid 40 års ålder minskar sin förväntade livslängd med sex månader jämfört med den som dricker max 100 gram per vecka. Det är en mängd som motsvarar en flaska vin.

 

I studien har den internationella forskargruppen tittat på närmare 600 000 alkoholkonsumenter i 19 länder i västvärlden, även Sverige. De har kommit fram till att den som dricker mer än 100 gram per vecka ökar risken att dö av alla slags dödsorsaker. För hjärt-kärlsjukdomar, utom hjärtinfarkt, finns inga tröskelvärden; risken ökar linjärt.

 

Bakgrunden till studien är de mycket stora variationerna i nationella riktlinjer som forskarna ville utreda vetenskapen bakom.

I USA anges en övre gräns på 196 gram per vecka för män och 98 gram för kvinnor. Ungefär samma gränser finns i Sverige och Kanada, medan Italien, Portugal och Spaniens rekommendationer ligger ungefär femtio procent högre. Storbritannien hamnar i den andra änden och anger en gräns som är omkring hälften av USA:s.

Att nivåerna skiljer sig så mycket leder till osäkerhet om vad som gäller och minskar förtroendet för riktlinjerna.

Forskarna anser att resultaten bör leda till en översyn av nationella riktlinjer.

 

I en kommentar till artikeln skriver Jason Connor och Wayne Hall, båda professorer vid the University of Queensland Centre for Youth Substance Abuse Research i Australien:

”De nivåer som rekommenderas i den här studien kommer utan tvivel beskrivas som osannolik och ogenomförbar av alkoholindustrin och andra som motsätter sig hälsovarningar på alkohol. Resultaten borde emellertid spridas vitt och brett och ge upphov till en kunskapsbaserad debatt bland både professionella och allmänhet.”

 

I en muntlig kommentar till the Guardian säger Tim Chico, professor i hjärt-kärlmedicin:

”Den här studien gör klart att det finns inga hälsofördelar med att dricka alkohol. Det är som vanligt när något låter för bra för att vara sant.”

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/aven-mattlig-alkoholkonsumtion-skadar/feed/ 0
7 963 underskrifter mot eftersupninghttp://www.accentmagasin.se/politik/7-963-underskrifter-mot-eftersupning/ http://www.accentmagasin.se/politik/7-963-underskrifter-mot-eftersupning/#respond Tue, 17 Apr 2018 05:36:22 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1649313 Norge har en lag mot eftersupning sedan femtio år. Nu har Motorförarnas Helnykterhetsförbund uppvaktat Justitiedepartementet med 7 963 namn för en svensk lag. ]]>

Norge har en lag mot eftersupning sedan femtio år. Nu har Motorförarnas Helnykterhetsförbund uppvaktat Justitiedepartementet med 7 963 namn för en svensk lag.

Ungefär tio procent av alla misstänkta rattfyllerister hävdar när de tas av polisen att det är efter själva olyckan eller bilfärden som de druckit alkohol. Enligt Göran Sydhage, vd för Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, rör det sig om flera tusen förare per år som på detta sätt menar att de ”eftersupit”.

– ”Jag blev så stressad av det som hände att jag drack lite”, säger de. Och det gör de fast polisen och kanske också andra vittnen är på plats, säger Göran Sydhage.

 

Ett av de mer kända rättsfallen är den före detta EU-parlamentarikern och miljöpartisten Per Gahrton som 2008 frikändes för rattfylleri av Kristianstads tingsrätt som menade att det inte gick att utesluta eftersupning. 2015 hävdade Per Gahrton samma sak när han stoppades i sin bil med 1,89 promille alkohol i blodet. Den gången motbevisades han av åklagaren och dömdes till två månaders fängelse för grovt rattfylleri.

 

Enligt Göran Sydhage är eftersupning lätt att bevisa om polisen tar upprepade urinprov.

– Då har personen en stigande alkoholkurva. Men att göra det tar en massa resurser, både av polisen och Rättsmedicinalverket. Om någon erkänner på plats, men sedan ändrar sig i rätten och hävdar eftersupning, då har polisen inte gjort kontrollerna. Och enligt svensk rättspraxis ska det vara ställt utom allt rimligt tvivel att du är skyldig, säger han.

 

För medlemmarna i MHF är det en viktig fråga att täppa till det här kryphålet i lagen. De har samlat in 7 963 namnunderskrifter som Göran Sydhage nyligen överlämnade till Justitiedepartementet. Det MHF önskar är en lag liknande den som funnits i Norge i femtio år.

– Där finns ett förbud mot att dricka alkohol under sex timmar efter en trafikincident som kan bli föremål för utredning. Gör du det blir det rattfylleri. Det är en icke-fråga där, säger Göran Sydhage.

 

Tidigare har det funnits enighet över partigränserna om att åtgärda det här juridiskt, och frågan utreddes 2015 på riksdagens uppdrag.

– Utredaren kom fram till att man kan göra det, men avrådde från det, säger Göran Sydhage.

Morgan Johansson, som var justitieminister även då, kommenterade 2015 till SVT att ”Den lagtekniska möjligheten som vi ville se fungerar nog tyvärr inte.”

Men nu lyfter alltså MHF frågan igen genom namninsamlingen.

– Nu ska vi komma in med argument till departementet och då hoppas jag att vi har en ingång till en förändring, säger Göran Sydhage.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/7-963-underskrifter-mot-eftersupning/feed/ 0
Ny IOGT-NTO-ordförande i Göteborg hoppas på ökat engagemanghttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/ny-iogt-nto-ordforande-goteborg-hoppas-pa-okat-engagemang/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/ny-iogt-nto-ordforande-goteborg-hoppas-pa-okat-engagemang/#respond Mon, 16 Apr 2018 10:17:22 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1649315 Alla landets distriktsårsmöten i IOGT-NTO är nu genomförda. På Wendelsberg i Göteborg valdes i lördags Cariina Sundström till ny distriktsordförande i Göteborg och Bohusläns distrikt.]]>

Alla landets distriktsårsmöten i IOGT-NTO är nu genomförda. På Wendelsberg i Göteborg valdes i lördags Cariina Sundström till ny distriktsordförande i Göteborg och Bohusläns distrikt.

När Cariina Sundström i lördags avslutade distriktsårsmötet på Wendelsberg var det dock inte första gången hon svingade ordförandeklubban. 2004 valdes hon till ordförande i Norrbottens distrikt.

 

Den nya styrelsen som tillsattes i helgen är relativt ung, med en medelålder på 41 år. Cariina Sundström hoppas att detta är starten på en mer omfattande generationsväxling.

– Jag hoppas att nya, unga iggisar ska känna att de vill engagera sig i distriktsstyrelsen och vara med och påverka det som händer här.

För egen del hoppas hon kunna bidra med mer framförhållning i arbetet.

– Jag hoppas att det ska bli lite mer transparens, och att handlingar och protokoll delas ut som de ska.

 

När Accent förra året gjorde en inventering av jämställdheten i IOGT-NTO-rörelsens styrelser stod Göteborg ut som en av de distrikt där jämställdheten backat. Den nya styrelsen består av Cariina Sundström som ordförande, Kenneth Eriksson som vice ordförande, Marcus Andersson som kassör, Hilma Svedberg som sekreterare, samt ledamöterna Ulla-Stina Holm, Warawat Saibua och Amanda Ylipää, och är därmed återigen en av de mest jämställda i landet.

 

Göteborgs och Bohusläns distrikt kämpar med en del ekonomiska problem. Man äger en flera kostsamma fastigheter, något om Cariina Sundström nu vill titta närmare på tillsammans med distriktets nya kassör Marcus Andersson.

– Vi ska säkerställa att distriktet inte dras med i någon eventuell konkurs. Det är ju en fråga vad ett distrikt ska jobba med, om man ska vara fastighetsförvaltare eller om man ska vara samordnande för föreningar och driva annan ideologisk verksamhet och alkoholpolitik, säger Cariina Sundström.

 

2005 tvingades Cariina Sundström begära Norrbottens distrikt i konkurs just på grund av att distriktet ägde för många fastigheter. Hennes lärdom från den episoden sammanfattar hon kort:
– Äg inte hus helst. De kan gå i konkurs och bli belånade så att man tillslut inte har likvida medel att betala sina anställda med.

 

Samtliga årsmöten i IOGT-NTO:s 23 distrikt är nu genomförda, en tredjedel hölls i helgen, och även Uppsala distrikt fick en ny ordförande i Emma Laursen. Börje Tjärnström valdes i helgen till distriktsordförande i Västernorrland och Per Wihlborg valdes förra helgen till ordförande i Skåne och Blekinge vars distrikt har bestämt sig för att gå samman. Västerbottens distrikt har inte lyckats tillsätta en slutgiltig styrelse utan har i nuläget istället en interimstyrelse i väntan på nytt beslut.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/ny-iogt-nto-ordforande-goteborg-hoppas-pa-okat-engagemang/feed/ 0
Gillar att jobba med kniven mot strupenhttp://www.accentmagasin.se/politik/gillar-att-jobba-med-kniven-mot-strupen/ http://www.accentmagasin.se/politik/gillar-att-jobba-med-kniven-mot-strupen/#respond Mon, 16 Apr 2018 04:47:22 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1649290 Sedan sju år är tårtkonstnären Liv Sandberg drogfri. Idag är skapandet viktigast. Hon kompromissar vare sig med det ena eller det andra.]]>

Sedan sju år är tårtkonstnären Liv Sandberg drogfri. Idag är skapandet viktigast. Hon kompromissar vare sig med det ena eller det andra.

Ett kök, ett litet rum med massor av penslar och färgburkar, och så själva butiken, målad helt i svart. Det är Liv Sandbergs skaparplats. Här gör hon de mest fantastiska konstverk. Och kunderna kommer hit för att handla praliner, macarones och tårtor. Trots det lite avsides läget en bit från Hökarängens centrum, i södra Stockholm.

– Att det blev just här var känslostyrt, jag ville ha stora fönster och bra ljusinsläpp, förklarar Liv Sandberg.

Hon är varken utbildad konditor eller bagare, utan helt självlärd. Som liten var hon familjens kakmonster och började tidigt baka tillsammans med mamma och mormor. Nu är hon artist. Det går knappt att tro att allt på hennes tårtor är ätbart, men det är det. Det passar henne perfekt att hennes konst – tårtorna – äts upp.

När hon ställer upp i tävlingar är det både tidskrävande och dyrt. Drivkraften är att visa att det går att vara nyskapande.

– Det jag håller på med har så dålig status bland konditorer. Jag vill att de ska se att det går att göra otroligt vackra och goda tårtor på nya sätt, både när det gäller smak och teknik. Och så gillar jag att jobba med kniven mot strupen, att bara få en chans.

Precis allt på Liv Sandbergs tårtor går att äta. Foto: David Magnusson

I Årets konditor 2017 föll hon på tidsbrist och blev fyra. I januari i år fick hon utmärkelsen Årets Stella-konditor. Juryns motivering löd: Med sina konstnärliga och mästerligt utförda tårtor har Liv Sandberg slagit världen med häpnad. Hennes många vinster i tävlingar på både svensk och internationell nivå visar på ett enormt driv och skicklighet. Sammantaget är Liv Sandberg med sitt kunnande, sitt mod och sina goda smaker en sann förebild för konditorer.”

Liv Sandberg kompromissar inte, vare sig i sitt skapande eller med sin drogfrihet. I teve-programmet Dessertmästarna häromåret blev det därför dramatiskt, fast tittarna fick aldrig se hur det gick till bakom kulisserna. Programansvariga hade tjatat för att få Liv Sandberg att delta. Hon hade ställt kravet att skulle hon vara med då fick det inte vara någon alkohol i programmet. Och fått okej på det. Men ganska snart kom ändå ett moment där desserten skulle innehålla alkohol.

Liv Sandberg blev ursinnig när hon såg spritbordet. Det gick inte att värja sig.

– De visste att jag var alkoholist, jag trodde i min enfald att de förstod och att de skulle hålla vad de lovat. Att de sa till mig att jag kunde få använda alkoholfria alternativ, det spelade liksom ingen roll.

Foto: David Magnusson

Hon beskriver hur hon fick flashbacks från sin missbrukstid.

– Mitt missbruk körde full sula för att knäcka mig. Det är din värsta fiende och går på dina största svagheter. Nu kom en massa känslor av saknad efter vänner jag hade då, och tankarna om att de flesta är döda idag.

Efter att ha skällt ut programledningen blev Liv Sandberg lovad att få använda hörlurar. Med punk och black metal i öronen gick det att tränga undan jobbiga tankar och fokusera.

–Jag jobbade på jävligt bra. Så kom de och sa att jag inte fick ha hörlurarna på mig, att det inte såg bra ut i tv. Då avbröt jag tävlingen och gick min väg. Jag accepterade att bli utröstad för att slippa frågor om missbruk. Jag orkar inte riktigt med det.

Att vinna och att prestera i andras ögon spelar egentligen inte så stor roll för Liv Sandberg. Hon skapar för sin egen skull och låter tårtorna tala.

– Tävlingarna är mer för att utmana mig själv, jag känner mig inte exalterad eller har kamplust.

Kanske är det en fördel att hon har diagnosen asperger, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

– Men det är också en nackdel att jag inte riktigt bryr mig och inte känner direkt glädje heller. När jag drar fingrarna över barken på ett träd, då kan jag känna eufori. Textur, natur och olika smaker, det gör mig glad.

Är du en väldigt stor och kreativ person med ett jävla driv, då är det svårt att klämma in dig i ett fack. Jag tar plats och jag har aldrig fått plats i ett fack

Foto: David Magnusson.

Hon är en person som ger allt. Det gällde också hennes beroende.

– Jag gick all in på att supa och knarka. Och det började tidigt.

Liv Sandberg har aldrig gått ut gym­nasiet. Hon var där till och från in på andra året.

– Alla är inte gjorda för att gå i skolan, det beror på vad du är för person. Jag kan inte ta till mig saker om jag inte är intresserad.

För henne hade det varit bättre att vara lärling hos en keramiker eller en snickare, var som helst där hon hade fått använda händerna. Under några månader fick hon vara på en tapetserarverkstad. Men det var en lösning för att hon betett sig illa på skolan, inte för att ta tillvara hennes kapacitet. Idag minns hon bara att hon trivdes under den perioden.

– Är du en väldigt stor och kreativ person med ett jävla driv, då är det svårt att klämma in dig i ett fack. Jag tar plats och jag har aldrig fått plats i ett fack.

– Alkoholen var ett sätt att överleva, en respirator, fram tills jag visste hur jag skulle kunna kringgå det som var jobbigt på andra sätt, och kanalisera min kreativitet.

Hon flyttade från Sverige, levde i många år i drogliberala subkulturer. Brytpunkten kom när hennes lillasyster fick en adhd-diagnos.

– Om jag har adhd, då har du det också! sa hon.

Det innebar en stor skillnad för Liv Sandberg att kunna förstå sig själv. Hon hade nått en punkt där hon inte kunde skapa någonting.

– Jag hade bilderna av vad jag ville göra, men händerna lydde inte. Jag hade ångest och smärta, jag var för väck, för trasig. Det var som ett aha, helt plötsligt fattade jag var jag var i livet. Jag kände att antingen dör jag eller så får jag vända på det.

Det blev många års väg bort från bero­endet. De som stod henne nära hade försökt få henne att lägga av åtskilliga gånger tidigare.

– Ingen kan få någon annan att vara nykter och drogfri. Har du inte viljan, så har du inte kraften. Du måste göra det för din egen skull. Och ibland vill du inte, men du gör det ändå, för att du vet att du egentligen vill.

Det handlar om att våga vända sitt liv.

– Missbruk är inte bara att sluta knarka, man måste lära sig leva också.

För Liv Sandberg har ett 12-stegs­program varit vägen till tillfrisknade och ett drogfritt liv.

Hon är jättedålig på att be om hjälp berättar hon. Men mamma och syskon har funnits där.

– Hjälp kommer också från ställen där man minst anar det, säger hon.

Och när Liv Sandberg väl bestämt sig så finns inget alternativ.

– Nykterheten är inte förhandlingsbar. Jag kan inte riskera att fantisera om, eller romantisera droglivet.

Det hon gör idag hade inte varit möjligt om hon inte blivit drogfri. Hon började baka för fem år sedan när hon bodde i skogen i Östergötland.

– Det var mitt första år som nykter, jag blev rastlös och började göra blommor i modelleringschoklad. Sedan måste jag sätta dem på något. Störst för mig nu är kärleken till min konst, att skapa.

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/gillar-att-jobba-med-kniven-mot-strupen/feed/ 0
Överdomstol ger KO rätt mot IOGT-NTOhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/patent-och-marknadsoverdomstolen-ger-ko-ratt-mot-iogt-nto/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/patent-och-marknadsoverdomstolen-ger-ko-ratt-mot-iogt-nto/#respond Fri, 13 Apr 2018 12:27:25 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1649292 Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer domen mot Miljonlotteriet tills ärendet är slutligen avgjort. IOGT-NTO beklagar domen som uppfattas som orättvis.]]>

Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer domen mot Miljonlotteriet tills ärendet är slutligen avgjort. IOGT-NTO beklagar domen som uppfattas som orättvis.

Vi beklagar beslutet. I marknadsföringen av våra lotter har vi följt branschpraxis som bygger på gällande lagstiftning. Det var omöjligt för oss att förutsäga att vi skulle kunna bli fällda. Det drabbar oss oproportionerligt med tanke på att intäkterna går till ideell verksamhet, säger Linda Fröström, förbundsjurist på IOGT-NTO.

Beslutet är interimistiskt vilket betyder att det gäller med omedelbar verkan tills ärendet prövats slutligt.

– Det innebär att om vi bryter mot någon av punkterna kan de väcka åtal och vi får böta.

 

Linda Fröström. Foto: Jens Wingren

Vilka konsekvenser får beslutet för Miljonlotteriets lottförsäljning?

– Eftersom även den första domen var interimistisk så har vi redan gjort en del förändringar, till exempel har vi ett nytt samtalsmanus och vi är extra tydliga mot säljarna med vad som gäller, säger hon.

 

Vilka konsekvenser tror du att det kan få för IOGT-NTO och Miljonlotteriet?

– Det är förstås inte bra med den här typen av uppmärksamhet, men hur det kommer att drabba oss på längre sikt är svårt att säga i dagsläget, säger hon.

 

På en punkt friar Patent- och marknadsöverdomstolen IOGT-NTO med motiveringen att det handlar om en enskild anställd som inte längre finns kvar i säljorganisationen. Några av punkterna formuleras lite annorlunda än tidigare:

 1. Om betalning krävs för lotter som konsumenten inte beställt.
 2. IOGT-NTO förbjuds vid vite om 3 miljoner kr att vid marknadsföring av lotter via telefon, lämna påståenden som ger intryck av att konsumenten har vunnit eller kommer att vinna i lotteriet eller lämna påståenden med väsentligen samma innebörd, när det inte finns någon garanterad vinst eller när möjligheten att vinna är beroende av att konsumenten betalar för abonnemang. (ny formulering)
 3. IOGT-NTO åläggs vid vite om 3 miljoner kr att vid marknadsföring av abonnemang på lotter via telefon, i början av samtalet tydligt informera om att syftet med samtalet är att sälja ett abonnemang på lotter.
 4. Upphävs.
 5. IOGT-NTO åläggs vid vite om 3 miljoner kronor att vid marknadsföring av abonnemang på lotter via telefon, i början av samtalet tydligt informera om att syftet med samtalet är att sälja ett abonnemang på lotter. (ny formulering)
 6. Om konsumenten inte tydligt informeras om att erbjudandet enbart kan fås genom en prenumeration.
 7. IOGT-NTO åläggs vid vite om 3 miljoner kr att vid marknadsföring av lotter via telefon, under samtalet klart och tydligt informera om dels att eventuella vinster utfaller antingen som varor eller kontanter, dels de fall då kontantutbetalning kommer i fråga. (ny formulering)

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/patent-och-marknadsoverdomstolen-ger-ko-ratt-mot-iogt-nto/feed/ 0
Dansa in våren i Västeråshttp://www.accentmagasin.se/kultur/dansa-varen-vasteras/ http://www.accentmagasin.se/kultur/dansa-varen-vasteras/#respond Fri, 13 Apr 2018 10:46:33 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1649258 Välkommen att dansa in våren i nyktert sällskap på Lovisagården i Västerås ikväll! Det blir folkdans över gränserna under Eva Teljebäcks ledning. ]]>

Välkommen att dansa in våren i nyktert sällskap på Lovisagården i Västerås ikväll! Det blir folkdans över gränserna under Eva Teljebäcks ledning.

– Alla är välkomna, IOGT-NTO-medlemmar och ickemedlemmar, nybörjare och erfarna, i alla åldrar! En del tror att det bara är äldre som håller på med folkdans, men det stämmer inte, säger Eva Teljebäck.

 

Eva Teljebäck har arrangerat danskvällar under namnet Dans över gränserna i tio år. Hon är medlem i en IOGT-NTO-förening i Skinnskatteberg, lånar lokal av NBV i Västerås, och marknadsför arrangemangen bland annat i facebookgruppen IOGT-NTO Folk.

– Jag brinner för folkmusik, folkdans och IOGT-NTO-rörelsen, så jag arrangerar helt enkelt aktiviteter jag tycker om. Jag vill göra positiva saker, säger hon.

 

Eva Teljebäck. Foto: Privat

Eftersom Eva Teljebäck satsar på folkdanser från hela världen så blir det av praktiska skäl oftast till inspelad musik.

– Men ibland blir det levande musik, och vi bjuder in internationella gäster, senast från Holland. Deltagarna är också beredda att resa en bit, ibland kommer folk från Falun och Sala för att dansa.

Inför danskvällarna har hon ett arkiv på drygt hundra låtar att välja mellan.

– Jag väljer musik och dans utifrån vilka som kommer och vilken nivå de ligger på, säger Eva Teljbäck, som säger att hon gillar ”allt”, men att hon har en särskild smak för danser från Balkan och Tjeckien.

 

Ikväll, fredagen den 13 april, klockan 19.00 finns det alltså möjlighet att dansa in våren i Västerås. Nästa tillfälle blir den 25 maj, samma tid och plats, Lovisagården, Slottsgatan 6. Inträde är 50 kronor och fika medtages. Danspartner behöver dock inte medtagas, dem hittar man på plats, enligt Eva Teljebäck.

Hon berättar också att det finns planer på att bjuda gästerna på IOGT:s internationella världskongress i Sigtuna i augusti att pröva på svenska folkdanser.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/kultur/dansa-varen-vasteras/feed/ 0
Läkemedelsföretagens opioidlobbying i USAhttp://www.accentmagasin.se/missbruk/lakemedelsforetagens-opioidlobbying-usa/ http://www.accentmagasin.se/missbruk/lakemedelsforetagens-opioidlobbying-usa/#respond Fri, 13 Apr 2018 05:17:18 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1649245 Enligt en amerikansk senatrapport har fem läkemedelsföretag betalat mer än 10 miljoner dollar till lobbygrupper och läkare, som stöttat företagens uppmuntran att använda smärtstillande medel.]]>

Enligt en amerikansk senatrapport har fem läkemedelsföretag betalat mer än 10 miljoner dollar till lobbygrupper och läkare, som stöttat företagens uppmuntran att använda smärtstillande medel.

De fem företagen har kontrakterat grupper och läkare knutna till dem, för att stötta industrin. Det kan ha haft betydelse för utvecklingen av den opioid-epidemi som 2016 krävde 42 000 människors liv på grund av överdoser. Det rapporterar Reuters.

Rapporten, som presenterades av demokraternas senatsledamot Claire McCaskill, visar att grupperna också motarbetat lagstiftning för att begränsa användningen av opioider.

– De här finansiella relationerna är lömska och saknar insyn. De är en av flera faktorer som lett till den mest dödliga drogepidemin i amerikansk historia, sa hon i ett officiellt uttalande.

 

Purdue Pharma, som varit det bolag som lagt mest pengar på lobbyverksamhet, meddelar att de ska sluta att rikta marknadsföring av opioider till läkare. Under åren 2012–2017 gav företaget 4,15 miljoner dollar till tolv olika lobbygrupper.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/missbruk/lakemedelsforetagens-opioidlobbying-usa/feed/ 0
Utskott öppnar för gårdsförsäljninghttp://www.accentmagasin.se/politik/oppning-gardsforsaljning-av-alkohol/ http://www.accentmagasin.se/politik/oppning-gardsforsaljning-av-alkohol/#respond Thu, 12 Apr 2018 12:58:42 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1649269 Socialutskottet öppnar för att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. IOGT-NTO:s ordförande anser att socialutskottet ska ta folkhälsopolitiska hänsyn istället för näringspolitiska.]]>

Socialutskottet öppnar för att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. IOGT-NTO:s ordförande anser att socialutskottet ska ta folkhälsopolitiska hänsyn istället för näringspolitiska.

Under det senaste halvåret har frågan om gårdsförsäljning av alkohol gått varm på lokaltidningarnas debattsidor. Riksdagens socialutskott tycker nu att gårdsförsäljning av alkohol bör tillåtas förutsatt att Systembolagets monopol kan bevaras. Det rapporterar TT.

Utskottet uppmanar nu riksdagen att verka för att regeringen ska genomföra en lagförändring.

 

Barbro Westerholm (L) är ledamot i socialutskottet och emot beslutet.

– Jag kommer att rösta med Socialdemokraterna när Riksdagen ska ta ställning. Frågan är redan utredd två gånger. Det finns ingen anledning att lägga mer av skattebetalarnas pengar på att utreda gårdsförsäljning igen, säger hon.

 

De utredningar hon syftar på är dels Anita Werners utredning som kom fram till att gårdsförsäljning inte var förenligt med monopolet, och dels Lotty Nordlings, som efter en del möda fick ihop ett förslag till en form för gårdsförsäljning som hon trodde att EU möjligen skulle kunna acceptera.

Förslaget liknade dock inte det man närmast associerar till gårdsförsäljning: små gårdar eller bryggerier på landet som säljer sina egna produkter. För att inte diskriminera utländska produkter skulle alla som yrkesmässigt tillverkar alkohol kunna söka tillstånd för att få sälja öl, vin och sprit. Inte heller skulle försäljningen begränsas till egna produkter, utan även andra producenters varor skulle kunna erbjudas. Försäljningen skulle inte heller behöva var knuten till landsbygden.

 

IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero anser att socialutskottets uppmaning till riksdagen är tragisk.

– Socialutskottet bör ägna sig åt folkhälsopolitik istället för att gå alkoholindustrins ärenden, säger han.

Liksom Barbro Westerholm anser han att frågan är färdigutredd.

– Hur mycket behöver de egentligen ha på fötterna innan de kan fatta ett slutgiltigt beslut i frågan? De tidigare utredningarna har ju visat att det inte är förenligt med monopolet, säger han.

 

 

Vid senaste landsmötet röstade Liberalerna för att tillåta gårdsförsäljning under förutsättning att monopolet på detaljhandel inte hotades.

– Det tycker jag var ett dumt beslut, säger Barbro Westerholm.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger i dagsläget nej till gårdsförsäljning. Alliansen och Sverigedemokraterna utgör dock en majoritet i riksdagen.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/oppning-gardsforsaljning-av-alkohol/feed/ 0
NBV och Tollare startar samarbete i Rosengårdhttp://www.accentmagasin.se/politik/nbv-och-tollare-startar-samarbete-rosengard/ http://www.accentmagasin.se/politik/nbv-och-tollare-startar-samarbete-rosengard/#respond Thu, 12 Apr 2018 05:17:27 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1649248 NBV är i särklass bland studieförbunden med många utlandsfödda i sina studiecirklar. I höst startar NBV och Tollare folkhögskola samarbete i Rosengård. ]]>

NBV är i särklass bland studieförbunden med många utlandsfödda i sina studiecirklar. I höst startar NBV och Tollare folkhögskola samarbete i Rosengård.

Av 57 000 unika deltagare i NBV:s studiecirklar är hälften utlandsfödda. Det visar siffror från Folkbildningsrådet, som varje år låter Statistiska Centralbyrån ta fram statistik.

– Vi står i särklass jämfört med de andra studieförbunden, säger Åke Marcusson, rektor för Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV.

 

Av alla deltagare i alla de tio studieförbunden över hela landet är siffran 18 procent utlandsfödda när man räknar både studiecirklar och annan folkbildning. Annan folkbildning kan då vara förenklade studiecirklar, till exempel under ett veckoslut. Här är siffran för NBV 42 procent, en ökning från 36 procent 2016. ABF har 21 procent utlandsfödda deltagare, Vuxenskolan 11 procent. Hos det muslimska studieförbundet, Ibn Rushd (öppet för alla, men med en särskild målgrupp) är 80 procent av deltagarna utlandsfödda.

 

Något som bidrar till att NBV:s siffror blir så höga är att mycket verksamhet är lokalmässigt förlagd till socioekonomiskt utsatta områden. Men också att en stor del av NBV:s medarbetarkår och representanter i lokala styrelser är utlandsfödda.

– Det har varit en medveten satsning under hela 2000-talet att integrera utlandsfödda i hela NBV:s struktur. Vi tycker att vi som studieförbund har ett särskilt ansvar, inte minst ur demokratisynpunkt, säger Åke Marcusson.

 

NBV Skåne har byggt upp en stor studiecirkelverksamhet i stadsdelen Rosengård, i Malmö. Cirka 100 000 studietimmar genomförs årligen i Rosengård.

– Som rektor är mitt uppdrag att se till att vi håller kvalitén även i en stor verksamhet. För att få reda på hur det såg ut beställde jag en utredning av Johnny Nilsson, tidigare rektor för Studiefrämjandet, säger Åke Marcusson.

Utredningen visade att kvalitén hålls, men pekade på risker med att ett antal personer i Rosengård deltog på uppemot fem cirklar varje dag, i allt från samhällskunskap till matlagning.

– Då blir det en slags dagverksamhet. Det strider inte mot reglerna, men det är inte meningen. Det rör sig om 30-40 arbetslösa personer som borde ha en annan form av verksamhet som passar dem bättre.

 

NBV hörde sig för bland folkhögskolorna om någon kunde tänka sig att öppna en allmän kurs, en filial i NBV:s lokaler. Tollare, som drivs av IOGT-NTO nappade.

– De har väldigt fullt på sin skola utanför Stockholm. De har fått fler deltagarveckor, men måste öka i andra lokaler. För oss är det extra roligt att samverka med någon i nykterhetsfamiljen. Om allt går enligt planerna startar vi till hösten, säger Åke Marcusson.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/nbv-och-tollare-startar-samarbete-rosengard/feed/ 0
Överförskrivning orsaken till USA:s opioid-krishttp://www.accentmagasin.se/forskning/overforskrivning-orsaken-till-usas-opioid-kris/ http://www.accentmagasin.se/forskning/overforskrivning-orsaken-till-usas-opioid-kris/#respond Wed, 11 Apr 2018 11:20:10 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1649213 Välmenande läkare och läkemedelsbolag som överöser marknaden med smärtstillande preparat ligger bakom den massiva ökningen av opioidberonde i USA. Det menar experten Lisa Marsch.]]>

Välmenande läkare och läkemedelsbolag som överöser marknaden med smärtstillande preparat ligger bakom den massiva ökningen av opioidberonde i USA. Det menar experten Lisa Marsch.

Lisa Marsch från Dartmouth Geisel School of Medicine är expert på förebyggande arbete och behandling av substansbrukssyndrom. I en artikel i Medical Express redogör hon för bakgrunden till det utbredda beroendet av opioider bland amerikaner.

Till skillnad från andra preparat har problemen för de flesta börjat med ett recept.

–  Läkare med goda intentioner har försökt ge patienten hjälp mot smärta. Och läkemedelsbolagen har översköljt marknaden med mängder av opioid-alternativ. Det drabbar alla slags människor i alla samhällsklasser, säger hon till Medical Express.

 

Lisa Marsch har gjort en studie på 76 personer som använder fentanyl. En majoritet, 80 procent, har börjat med receptbelagda tabletter. Efter ett par år har de övergått till heroin och efter ytterligare en tid till fentanyl.

– Opioiderna tar över den del av hjärnan som är fokuserad på överlevnad. Hjärnan säger till dig att det här behöver du för att överleva, säger hon.

Inget tyder på att epidemin är på väg att ta slut.

– Det kommer rapporter om att människor tillverkar fentanyl hemma. Dessutom har Karfentanil dykt upp på drogscenen. Det är en drog som är omkring 100 gånger starkare än fentanyl. Karfentanil i storlek motsvarande ett sandkorn räcker för att döda en människa. Drogen är avsedd för att söva mycket stora djur, säger hon och drar slutsatsen att frikostig utdelning av Naloxon är en av de saker som måste göras.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/overforskrivning-orsaken-till-usas-opioid-kris/feed/ 0
Mer pengar till tullen i vårbudgetenhttp://www.accentmagasin.se/politik/satsning-pa-tullen-varbudgeten/ http://www.accentmagasin.se/politik/satsning-pa-tullen-varbudgeten/#respond Wed, 11 Apr 2018 05:29:00 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1649236 Tullverket får 72 miljoner kronor extra i vårbudgeten för att stoppa illegala varor vid gränsen. Pengarna ska gå till ny teknisk utrustning som ska hjälpa till i jakten på narkotika.]]>

Tullverket får 72 miljoner kronor extra i vårbudgeten för att stoppa illegala varor vid gränsen. Pengarna ska gå till ny teknisk utrustning som ska hjälpa till i jakten på narkotika.

52 av de 72 miljonerna förväntas gå till ny teknik.

– Det kan handla om fasta kameror, det kan handla om de ska bli bättre på dataövervakning till exempel, säger finansminister Magdalena Andersson till Ekot.

 

Brottsbekämpande myndigheter måste hålla jämna steg med den organiserade brottsligheten när allt mer avancerade smugglingsmetoder uppfinns, säger hon.

De övriga 20 miljonerna ska användas för att kontrollera den allt större strömmen av privatimporterade varor.

Vårbudgeten läggs fram den 16:e april och är ett samarbete mellan regeringen och Vänsterpartiet.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/satsning-pa-tullen-varbudgeten/feed/ 0
Dagöholm satsar på sammanlänkad vårdkedjahttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/dagoholm-satsar-pa-sammanlankad-vardkedja/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/dagoholm-satsar-pa-sammanlankad-vardkedja/#respond Tue, 10 Apr 2018 10:59:29 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1649202 Nu öppnar IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm avgiftning. Ihop med kamratstöden och jobb i rörelsens sociala företag skapas en vårdkedja för hållbar nykterhet. ]]>

Nu öppnar IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm avgiftning. Ihop med kamratstöden och jobb i rörelsens sociala företag skapas en vårdkedja för hållbar nykterhet.

 – Vi har ofta varit nedslagna över att kommunernas egna resurser inte räcker till. Inte heller samordningen med landstingen och andra myndigheter fungerar så att de personer som är svårast substansberoende kan få en chans till ett liv utan alkohol och andra droger. Efter behandling hos oss kommer de till samma hemmiljö och ett nätverk som består av personer som är beroende. Det slutar väldigt ofta med återfall.

 Så förklarar verksamhetschefen Thomas Barrögård Fahlquist beslutet att Dagöholm den 17 april öppnar en avdelning för avgiftning. Platserna där blir en nödvändig länk för en sammanhållen vårdkedja.

 

Genom att samarbeta inom förbundet kan vi med basen i Dagöholm styra och hålla i en vårdkedja som räcker upp till två år.

 

De som kommer till Dagöholm har ett svårt substansberoende som inte gått att få hjälp med på hemmaplan. Därför vill man kunna erbjuda olika slags stöd och sammanhållna insatser: trygg bostad, fungerande ekonomi, arbete, meningsfull fritid, psykosocialt stöd och gemenskap med andra.

– Att skicka de här personerna fram och tillbaka mellan olika instanser blir vad man skulle kunna kalla för en ovärdig rehabilitering, säger Thomas Barrögård Fahlquist.

Att det inom IOGT-NTO finns både kamratstöd, lokala föreningar, sociala företag och folkhögskolor ger goda förutsättningar.

– Genom att samarbeta inom förbundet kan vi med basen i Dagöholm styra och hålla i en vårdkedja som räcker upp till två år, kanske ännu längre.

Då är avgiftning en viktig del så att ingen hamnar utan vård och stöd vid ett återfall.

– Det ska vara lätt för en klient att höra av sig och be om hjälp. Det blir också en hjälp för de kommuner som har svårt att få tillgång till snabb och kvalificerad abstinensvård.

 

Eftervården måste vara tajt, man måste kärleksfullt omhulda de här personerna, samtidigt som man hjälper dem att utveckla självständighet.

 

Hjälpen ska vara omedelbar, så att skadan blir så begränsad som möjligt för den enskilda personen. Tillnyktring, motivation till fortsatt livsförändring, förebyggande åtgärder, och justering i eftervården ingår i avgiftningen. Inom en till två veckor ska den aktuella personen som regel vara tillbaka på sitt jobb eller till sina studier.

– Eftervården måste vara tajt, man måste kärleksfullt omhulda de här personerna, samtidigt som man hjälper dem att utveckla självständighet, säger Thomas Barrögård Fahlquist.

 

Thomas Barrögård Fahlquist. Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

Gemensamt för de flesta som kommer till Dagöholm är att de inte har några nyktra vänner som de kan ringa när de känner att de skulle behöva det.

– De gamla kompisarna är i regel själva aktiva i missbruk och det biologiska nätverket är bränt för länge sedan, säger Thomas Barrögård Fahlquist.

Utan ett fungerande nyktert socialt nätverk och en meningsfull tillvaro blir personen sittande i sin bostad, med känslor av ensamhet och övergivenhet som skapar en outhärdlig ångest.

– En trygg person har utvecklat tillit till sig själv och andra, kan ta hjälp av andra och också trösta sig själv när livet är svårt, men de som kommer till Dagöholm har aldrig fått uppleva tillit i nära relationer, säger han.

Här kommer IOGT-NTO:s kamratstöd in. De kan skapa nätverk, tillhörighet och gemenskap. I lokalföreningen i Torshälla är engagemanget för uppgiften stort.

– De är fantastiska! Många i kamratstödet har också egen erfarenhet av 12-stegsmodellen. De vet vad som behövs för att finna en hållbar nykterhet över tid, säger Thomas Barrögård Fahlquist.

 

Kamratstöden är fantastiska! De vet vad som behövs för att finna en hållbar nykterhet över tid.

 

Kamratstödet bygger ofta på eldsjälar som på samma sätt som de själva blivit hjälpta en gång i tiden vill hjälpa andra. De behöver i sin tur också stöd från resten av lokalföreningarna och distrikten för att orka hålla igång över en längre tid. Det hoppas Thomas Barrögård Fahlquist ska fungera.

En annan del för att hålla ihop vårdkedjan är det sociala företaget IOGT-NTO Alltjänst Sörmland som Dagöholm startat tillsammans med IOGT-NTO distrikt Sörmland och lokalföreningen Torshälla.

 

Thomas Barrögård Fahlquist lovordar också samarbetet med IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare.

– Vi kan komma in när som helst under terminen med klienter som får gå en preparandutbildning. Målet med den är att få igång lusten att studera, till exempel på de allmänna kurser som finns. Lärarna är fantastiskt engagerade och kreativa, jag är tacksam att de finns inom vår rörelse, säger han.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/dagoholm-satsar-pa-sammanlankad-vardkedja/feed/ 0
CBD-preparat får inte säljas i Sverigehttp://www.accentmagasin.se/politik/cbd-preparat-far-inte-saljas-sverige/ http://www.accentmagasin.se/politik/cbd-preparat-far-inte-saljas-sverige/#respond Tue, 10 Apr 2018 04:52:59 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1649219 Produkter som innehåller cannabidiol, CBD, är läkemedel. Då de inte är godkända och registrerade innebär de att de inte får säljas i Sverige. ]]>

Produkter som innehåller cannabidiol, CBD, är läkemedel. Då de inte är godkända och registrerade innebär de att de inte får säljas i Sverige.

Det slår Läkemedelsverket fast efter avslutade tillsynsärenden. Läkemedelslagstiftningen syftar till att säkerställa att läkemedel som används vid sjukdomar har god kvalitet, är säkra och har bevisad effekt. Läkemedel som säljs i Sverige måste därför vara godkända.

– Produkter som används för att behandla sjukdomsymptom måste vara kontrollerade och godkända. Det handlar helt enkelt om patientsäkerhet, säger Lena Björk, direktör i Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

 

Besluten omfattar bland annat oljor, kapslar och inhalationslösningar innehållande cannabidiol, CBD. CBD används för behandling av olika sjukdomar, och produkterna har också sålts i detta syfte.

Företag som vill utveckla läkemedel baserade på cannabidiol kan göra det inom ramen för läkemedelslagstiftningen.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/cbd-preparat-far-inte-saljas-sverige/feed/ 0
Globala fonden lägger avtal med Heineken på ishttp://www.accentmagasin.se/politik/globala-fonden-lagger-avtal-med-heineken-pa/ http://www.accentmagasin.se/politik/globala-fonden-lagger-avtal-med-heineken-pa/#respond Mon, 09 Apr 2018 11:46:33 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1649211 Det kontroversiella avtalet mellan Globala fonden och Heineken, som många protesterat mot, suspenderas. Orsaken uppges vara Heinekens agerande i Afrika.]]>

Det kontroversiella avtalet mellan Globala fonden och Heineken, som många protesterat mot, suspenderas. Orsaken uppges vara Heinekens agerande i Afrika.

Under påskhelgen meddelade Globala fonden mot hiv/aids, tuberkulos och malaria att det nyligen ingångna avtalet, som Accent skrivit om tidigare, med Heineken suspenderas sedan det kommit till fondens kännedom att Heineken använder så kallade ölflickor i sin marknadsföring.

– Vi ser mycket allvarligt på dessa anklagelser och har uppmanat Heineken att granska sin verksamhet och vidta åtgärder för att skydda kvinnor för att utnyttjas sexuellt och utsättas för hälsorisker. Vi suspenderar partnerskapet tills Heineken vidtagit lämpliga åtgärder för att lösa problemen, säger Peter Sands, vd för Globala fonden, i ett pressmeddelande.

 

Øystein Bakke, seniorrådgivare i den norska biståndsorganisationen FORUT som ägs av norska IOGT-rörelsen och som är en av dem som engagerat sig för att stoppa avtalet, tycker att det är bra att avtalet läggs på is, men är besviken på anledningen.

– Vi hade ju helst sett att man avslutat hela saken och inte på grund av en hur Heineken agerat i det här fallet utan på grund av alkoholens roll för spridning av sjukdomar som tuberkulos och hiv/aids, säger han.

Han hoppas att detta bara är ett första steg.

– Jag väljer att se det så, och att det ska leda till att Globala fonden helt drar sig ur samarbetet så småningom. Det har ju blivit en del protester mot Globala fonden på grund av avtalet och nu kom boken om Heinekens agerande i Afrika ut i Nederländerna och satte ytterligare press, säger han.

Boken Øystein Bakke syftar på är Heineken in Afrika av Olivier van Beemen som har väckt debatt i Nederländerna och bland annat lett till att några parlamentariker ställt frågor till regeringen om Heinekens agerande och vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att stoppa framfarten.

 

Skandalerna stannar inte vid att kvinnor utnyttjas i marknadsföringssyfte. Enligt European Centre for Monitoring Alcohol Marketing, Eucam, har Heineken också fått 6,6 miljoner euro av Nederländernas biståndsmedel för att driva projekt i flera afrikanska länder.

I Etiopen har Heineken fått 1,3 miljoner euro av nederländska skattemedel för att köpa upp två statliga bryggerier. Genom uppköpet kontrollerar Heineken nu 30 procent av den etiopiska ölmarknaden. Trots den ökade försäljningen betalar Heineken nu mindre skatt än tidigare. Bolaget betalar också mindre i arbetsgivaravgifter eftersom de sparkade 699 etioper.

Enligt Eucam har en expert från IMF kallat resultatet av den nederländska biståndsinsatsen för en lose–lose–win situation. Förlust för etiopiska staten, förlust för personalen och vinst för Heineken. Avtalet mellan Heineken och Globala fonden ledde till en lång rad protester.

– Flera har uttryckt sin tacksamhet för att Norge och Sverige varit så tydliga i frågan, säger Øystein Bakke och tillägger att IOGT-international har gjort en stor insats för att samordna protesterna.

 

Även enskilda personer har protesterat på olika vis. Efter tillkännagivande av samarbetet skriver Robert Marten, London School of Hygiene and Tropical Medicine, och Ben Hawkins, från samma skola samt University of York, i en blogg: ”Industrins produkter dödar mer än 3,3 miljoner människor varje år och internationella alkoholföretag har bevisligen manipulerat bevis om deras produkters skadeverkningar. Sett ur den synpunkten förefaller det ytterst tveksamt att någon hälsoorganisation skulle inleda ett samarbete eller partnerskap med alkoholindustrin, men ändå är det precis vad Globala fonden har beslutat att göra.”

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/globala-fonden-lagger-avtal-med-heineken-pa/feed/ 0
Vill vara en normbrytarehttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/vill-vara-en-normbrytare/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/vill-vara-en-normbrytare/#respond Mon, 09 Apr 2018 05:35:07 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1649198 Att vara nykter som tonårsmamma är en ovärderlig fördel säger medlemmen Jessica Jönsson.]]>

Att vara nykter som tonårsmamma är en ovärderlig fördel säger medlemmen Jessica Jönsson.

Vad betyder IOGT-NTO för dig?

–Jag vill vara normbrytare och ruska tag i folk. Men alla får komma till egen insikt. Jag behöver inte ett glas vin, jag känner mig fri ändå. Jag går den avancerade sociala kursen på Wendelsberg nu, och ska gå den alkoholpolitiska kursen som avslutas i Almedalen. Det är mycket gemenskap och jag lär nytt hela tiden.

Jag behöver inte ett glas vin, jag känner mig fri ändå.

– Jag är medlem sedan jag gick utbildning i ledarskap på IOGT-NTO:s folkhögskola Wendelsberg. Genom att vara Junis-ledare har jag fått större inblick i rörelsen.

Hur påverkar det din dotter att du inte dricker? 

– Unga ser och tar efter. Jag har aldrig alkohol hemma, hon ser mig aldrig berusad. Händer det något, som att jag behöver hämta, kan jag alltid vara medveten och lyhörd. Det är en ovärderlig fördel som tonårsmamma. Och en trygghet för henne.

Du har precis avslutat en utställning i Mölnlycke kulturhus. Varför har du valt taggtråd som material i ditt skapande?

– Mina kreationer är mitt sätt att reflektera över det som händer, en ventil. Det är destruktivt med taggtråd, järn och begränsningar, du hoppar inte högt av glädje. Men de är omgivna av blommor och fjärilar. Vi kan ändå välja våra handlingar i det dagliga livet.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/vill-vara-en-normbrytare/feed/ 0
Oro över kraftig ökning av narkotika på krogen: ”Görs för lite”http://www.accentmagasin.se/politik/oro-kraftig-okning-av-narkotika-pa-krogen-gors-lite/ http://www.accentmagasin.se/politik/oro-kraftig-okning-av-narkotika-pa-krogen-gors-lite/#respond Fri, 06 Apr 2018 12:03:27 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1649179 Allt fler i krogvärlden använder narkotika, både bland gäster och personal. Nästan 60 procent av de anställda svarar att de har använt cannabis, var tredje har tagit kokain. ]]>

Allt fler i krogvärlden använder narkotika, både bland gäster och personal. Nästan 60 procent av de anställda svarar att de har använt cannabis, var tredje har tagit kokain.

Narkotikaanvändningen har ökat kraftigt både bland de anställda själva och gästerna. Majoriteten av de anställda på Stockholms restauranger har sett narkotikapåverkade gäster under det senaste halvåret, och fler än hälften har själva blivit erbjudna narkotika på krogen.

Det visar en enkät från STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, som besvarats av 665 restauranganställda.

 

De vanligast förekommande drogerna är cannabis, kokain och ecstasy. Nästan 60 procent av de anställda svarar att de använt cannabis, var tredje att de har använt kokain och var fjärde att de har använt ecstasy.

– Särskilt oroväckande är att nästan varannan kroganställd i åldern 18-24 år har använt narkotika under det senaste året, och att 22 procent har använt narkotika senaste månaden, säger Johanna Gripenberg, chef och forskare på STAD.

 

Stefan Lundin, chefsjurist på arbetsgivarorganisationen Visita håller med om att det är ett allvarligt samhällsproblem som visar sig i restaurangvärlden.

–Ingen vill ha det här i sin verksamhet, det handlar om att hitta metoder att förebygga och om en polisiär närvaro i krogmiljön. Men undersökningen talar om att personalen använt narkotika, inte att de gjort det på jobbet. Då blir det svårt. Arbetsgivaren kan inte lägga sig i vad anställda gör på fritiden om det inte påverkar arbetet, säger han.

 

Pim van Dorpel, vice ordförande för Hotell- och restaurangfacket, tycker att arbetsgivarna har ett stort ansvar, och också stora möjligheter att kunna förbättra arbetsmiljön och situationen för de anställda. Ett ansvar man smiter undan menar han.
– Arbetsgivarna sitter inne med nyckeln. Men det är lättare att säga upp en person än att konfrontera och stötta genom den process det innebär att bli drogfri.

Många i restaurangbranschen har osäkra villkor med tillfälliga anställningar, många anställda är unga. Det finns också en del destruktiva förhållningssätt.

–I vilken annan bransch bjuder arbetsgivaren på några starköl efter avslutat pass? undrar Pim van Dorpel.

Hotell- och restaurangfacket har skrivit ett särskilt kollektivavtal där man är överens med arbetsgivarparten om att använda drogtest. En möjlighet som utnyttjas alldeles för sällan av arbetsgivarna, anser Pim van Dorpel.

 

Antje Dedering, chefsjurist och förhandlingschef på Visita känner inte igen sig i fackets beskrivning.

–I de kontakter vi har med våra medlemsföretag får vi en helt annan bild. Man tolererar inte på något sätt droger på arbetsplatsen och i det fall man misstänker att någon använder droger vidtas regelmässigt åtgärder. Möjligheten att genomföra drogtester används, säger hon.

Projektet Krogar mot knark är ett samarbete mellan STAD, restaurangbranschen och olika myndigheter.

– Vi vet vad vi ska göra för att minska knarket på krogen, vi har en metod som fungerar. Trots den höga narkotikaanvändningen visar resultaten av enkäten också att anställda tycker att det är viktigt att minska narkotika på krogen och de har en mängd förslag på åtgärder. Bland annat nämns många av de delar som ingår i Krogar mot Knark: utbildning för personal, tydlig drogpolicy, samarbete mellan olika personalgrupper och mer samarbete med polisen, säger Johanna Gripenberg.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/oro-kraftig-okning-av-narkotika-pa-krogen-gors-lite/feed/ 0
Läsvärd biografi om banbrytande journalisthttp://www.accentmagasin.se/kultur/lasvard-biografi-om-banbrytande-journalist/ http://www.accentmagasin.se/kultur/lasvard-biografi-om-banbrytande-journalist/#respond Fri, 06 Apr 2018 09:13:10 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1649150 Ester Blenda Nordström är Sveriges första "wallraffande" journalist. I Ett jävla solsken beskriver Fatima Bremmer hennes livsgärning på ett sätt som gör henne levande för läsaren.]]>

Ester Blenda Nordström är Sveriges första "wallraffande" journalist. I Ett jävla solsken beskriver Fatima Bremmer hennes livsgärning på ett sätt som gör henne levande för läsaren, och boken lika spännande som Ester Blenda Nordström själv.

Ett jävla solsken är smeknamnet som Ester Blenda Nordström, Sveriges första wallraffande journalist, får av sin familj. Det är också titeln på Fatima Bremmers ambitiösa, och välförtjänt Augustprisade, biografi om journalisten. Ester Blenda Nordströms wallraffande äger dessutom rum långt innan Günther Wallraff är född. Redan 1914 tog Ester Blenda Nordström tjänst som piga för att kunna skildra pigornas usla villkor i arbetslivet i en artikelserie i Svenska Dagbladet.

Ester Blenda Nordström var en pionjär inom den svenska journalistiken; hon ville själv uppleva den verklighet hon skulle skildra, inte berätta andras historier. Hon var också med och banade väg för kvinnliga journalister. När hon började på Svenska Dagbladet fanns där bara tre kvinnliga reportrar. De var inte inbjudna till redaktionens morgonmöten och fick endast ägna sig åt notisskrivande. De stora nyheterna och reportagen var reserverade för de manliga kollegorna.

 

I eget namn tjänstgjorde Ester Blenda Nordström senare som lärarinna på en nomadskola för barn till renskötande samer. Hennes engagemang för samernas livsvillkor går inte att ta miste på, trots att hennes skildringar delvis präglas av samtidens rasistiska syn.

Under finska inbördeskriget reste hon till nordligaste Finland som utsänd nödkommissarie. När hon blir varse hur illa ställt det är med livsmedelsförsörjningen lyckas hon får svenska Folkhushållningskommittén att bidra med kött och grönsaker. Hennes artikel i Svenska Dagbladet får igång en pengainsamling.

Hon tar en båt till New york och reser i tredje klass tillsammans med emigranter från Norden, hon bodde en period i Sibiren tillsammans med upptäcktsresanden René Malaise och, inspirerad av Evert Taube, red hon över Anderna på en åsna.

 

Hon blev också flickboksförfattare och hennes böcker om Ann-Mari Lindelöf, ”en impulsiv vildhjärna som alltid tycks råka i problem” blev mycket framgångsrika. Ann-Mari har tydligt inspirerat Astrid Lindgren till hennes mer berömda karaktärer Pippi Långstrump, Madicken och Emil i Lönneberga.

 

Tack vare Fatima Bremmers gedigna arbete (källhänvisningarna upptar 32 sidor), där Ester Blendas brev till nära och kära är främsta källan, och familjens välvilja att låta författaren få tillgång till desamma, får läsaren möjlighet att komma Ester Blenda Nordström in på livet. Hon visar sig vara en orolig själ som inte kan vara hemma i Stockholm särskilt långa perioder utan ständigt har nya resor på gång. Att resa, särskilt till glest bebyggda områden har en lugnande inverkan. Stundtals drömmer hon om att slippa skrivmaskinen och bli bonde. Hon gick till och med igenom en lantbruksutbildning och köpte sig en liten gård.

I Stockholm hade hon ett rikt umgängesliv och var mycket ute och festade. Lite väl mycket. Cigaretter och alkohol konsumerade hon i stora mängder, något som sannolikt ledde till hennes allt för tidiga död. Fatima Bremmer anar att en livslång, förbjuden, kärleksrelation med Carin Wærn Frisell, kan ha bidragit till oron och självmedicineringen med alkohol och, på slutet då familjen dragit åt tumskruvarna kring alkoholtillförseln, även lugnande medicin och opium. Femtiosju år gammal somnar Ester Blenda Nordström in 1948 i sviterna av lunginflammation.

Boken är utgiven av bokförlaget Forum.

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/kultur/lasvard-biografi-om-banbrytande-journalist/feed/ 0
Spelmonopolet avskaffashttp://www.accentmagasin.se/politik/spelmonopolet-avskaffas/ http://www.accentmagasin.se/politik/spelmonopolet-avskaffas/#respond Fri, 06 Apr 2018 05:11:46 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1649160 Spelmonopolet släpps och ett system där privata aktörer kan söka licens införs. ”Nu har de privata vinstintressena släppts in på marknaden” säger IOGT-NTO:s generalsekreterare, som ändå är ganska nöjd med förslaget.]]>

Spelmonopolet släpps och ett system där privata aktörer kan söka licens införs. ”Nu har de privata vinstintressena släppts in på marknaden” säger IOGT-NTO:s generalsekreterare, som ändå är ganska nöjd med förslaget.

Det svenska spelmonopolet, som säger att endast staten och ideella organisationer får anordna spel, är i praktiken redan upphävt. Vi översköljs ständigt med reklam från olika betting-företag och matas med exempel på hur våra liv kommer att förändras efter storvinsten.

– Det oreglerade spelet har tagit över och spel används i kriminell verksamhet. För 14 år sedan tillsattes den första i raden av spelutredningar. Det är på tiden att vi går från ord till handling och får ordning och reda på den svenska spelmarknaden, säger civilminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

 

Att något måste göras verkar alla vara överens om och idag lade regeringen fram sitt förslag till en ny spelpolitik, där monopolet ersätts med en licensiering av bolag som då kommer att omfattas av de svenska reglerna och betala skatt i Sverige.

I det nya förslaget delas spelmarknaden upp mellan en konkurrensutsatt del, som främst omfattar spel online och vadhållning, en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål, och som främst omfattar lotterier och bingo, samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater.

Skatt på licenspliktigt spel ska tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat. Om en spelare vinner pengar på en olicensierad spelsida ska vinsten beskattas.

 

Peter Moilanen, generalsekreterare på IOGT-NTO som driver Miljonlotteriet, är ganska nöjd med förslaget.

– Det viktigaste för oss var att vi fick behålla ensamrätten och skattebefrielsen för lotterier, säger han.

Mindre nöjd är han med att online-bingon kommersialiseras.

– Folkrörelserna var först med bingospel. Sådan hävdvunnen verksamhet borde vi fått behålla ensamrätten på. Nu får vi bara ensamrätt på den fysiska bingon, inte på den man spelar online. När vi nu lever i en digital värld så är det naturligt att även lotter och spel flyttas dit. Från början sades det att den nya politiken inte skulle bli sämre för oss, men den här delen innebär en stor försämring, säger han.

 

Han är också orolig för folkhälsan.

– Nu har de privata vinstintressena släppts in på marknaden och då får vi se vad det kommer att leda till. Om man drar parallellen till alkohol så skulle det vara förödande, säger han.

Ardalan Shekarabi hävdar vid en presskonferens att skyddet för konsumenten i själva verket kommer att stärkas. Spelare ska till exempel kunna stänga av sig själva från allt spel genom en anmälan, inte som idag vara tvungna att anmäla sig till varje enskilt bolag. Det ska också vara möjligt att sätta en maxgräns för belopp man spelar för.

Enligt Sveriges radios eko-reporter Bengt Hansell är dock Datainspektionen väldigt kritisk mot den delen.

 

Det ska också bli ett stopp för läggmatcher genom en ny brottsrubricering, spelfuskbrott. Och bonusar ska inte få erbjudas annat än vid första speltillfället. Att marknadsföra eller på annat sätt främja olicensierade spel kommer att bli förbjudet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Bedömare anser att förslaget har goda chanser att gå igenom i Riksdagen.

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/spelmonopolet-avskaffas/feed/ 0
Alkohol vanligt vid sexuella övergrepphttp://www.accentmagasin.se/politik/alkohol-vanligt-vid-sexuella-overgrepp/ http://www.accentmagasin.se/politik/alkohol-vanligt-vid-sexuella-overgrepp/#respond Thu, 05 Apr 2018 10:42:21 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1649144 Alkohol är en vanlig drog vid sexuella övergrepp. Det visar en kommande studie och även den verklighet som möter aktiva i Föreningen Tillsammans. ]]>

Alkohol är en vanlig drog vid sexuella övergrepp. Det visar en kommande studie och även den verklighet som möter aktiva i Föreningen Tillsammans.

En av slutsatserna i en pågående undersökning vid Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm är att det finns en stor våldtäktsdrog: alkohol. Många som kommer till mottagningen berättar att de inte minns något alls från övergreppet och därför tror att de har blivit drogade med narkotiska preparat. Det berättar Anna Möller, medicinskt ansvarig läkare, i en intervju med tidningen Ottar.

– Men när man nått en viss alkoholkoncentration i blodet kan det också ge stora minnesluckor, säger hon.

 

Julia Östfeldt, verksamhetsledare på Tillsammans, en förening av och för personer som utsatts för sexuellt våld i någon form, är inte förvånad över studiens resultat.

– Det speglar det vi möter i vår verksamhet. Många som söker stöd hos oss har trott att de blev drogade. De har minnesluckor och var väldigt berusade när övergreppet skedde, säger hon.

I tidigare studier har patienter i det akuta skedet efter ett övergrepp fått frågan om vilka droger de tagit frivilligt. Då kan det vara lätt att känna sig trängd och kanske inte säga sanningen. Genom att ta prover i det akuta läget och sedan fråga personerna i lugn och ro vid återbesöket om de vill berätta mera, ska studien vid Södersjukhuset nu ge en mer rättvisande bild. Resultatet ger misstankar om att gärningsmännen utnyttjar ett tillfälle där offret redan är i en utsatt situation.

Har inte den som blir utsatt insett hur mycket hen druckit?

Julia Östfeldt

– Man försöker rationalisera sitt eget beteende, göra det begripligt, speciellt när man är traumatiserad. Lite på vägen tappar man kontrollen över hur mycket man har druckit. Om någon har ett risk- eller missbruk är ju personen också sjuk i den meningen. Det är förknippat med mycket skuld och skam att dricka för mycket eller ta droger och sedan bli utsatt för övergrepp. Om du har gjort det får du skylla dig själv tycker många, säger Julia Östfeldt.

 

Fram till mars 2005 räknades det inte som våldtäkt om offret druckit sig berusad på alkohol och inte kunnat värja sig. Det krävdes att gärningspersonen hade drogat eller tvingat i offret alkohol. Efter en lagändring 1 april 2005 är det numera lika allvarligt att förgripa sig på en person som på egen hand har druckit sig kraftigt berusad som på en nykter person.

Men tankesättet om den egna skulden hänger kvar menar Julia Östfeldt.

– Det finns en rädsla att vara helt ärlig, att skuldbeläggas och då inte få upprättelsen man behöver för att kunna gå vidare.

Vi vet att det finns ett samband mellan sexualbrott, våldsbrott och alkohol och vi behöver problematisera sättet vi dricker på och varför, tycker Julia Östfeldt.

– Hälften av alla gärningsmän är påverkade av alkohol eller droger när de begår övergrepp. Vi har en del av lösningen framför oss, men det har vi svårt att prata om. Generellt vill vuxna ha sin alkohol i fred, de vill inte koppla ihop den med tråkigheter. Men allt det här hänger ihop, säger hon.

Föreningen Tillsammans pratar om normer och stereotyper kopplade till alkohol när man möter unga, till exempel i skolor.

– Ta tv-serien Paradise hotel. Den går ut på att deltagarna ska dricka skitmycket för att skapa bråk och intriger. Vad sänder det ut för signaler?

Studien vid Södersjukhuset beräknas bli klar under hösten 2018.

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/alkohol-vanligt-vid-sexuella-overgrepp/feed/ 0
Det lönar sig att tycka tillhttp://www.accentmagasin.se/politik/det-lonar-sig-att-paverka/ http://www.accentmagasin.se/politik/det-lonar-sig-att-paverka/#respond Thu, 05 Apr 2018 04:52:57 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1649136 IOGT-NTO-medlemmars och andra EU-medborgares synpunkter på införselkvoter har inte gått EU-kommissionen förbi.]]>

Att lägga ner en stund på att säga sin mening, till exempel genom att fylla i en enkät, lönar sig. IOGT-NTO-medlemmars och andra EU-medborgares synpunkter på införselkvoter har inte gått EU-kommissionen förbi.

Vi gör avtryck i Bryssel!

”Vi gör avtryck i Bryssel! Många av er var med och svarade och hjälpte till att få ut info om enkäten till folk i landet, stort tack!” Så skriver Kalle Dramstad, politisk sekreterare på IOGT-NTO, på organisationens intranät.

Det var i juni förra året som EU-kommissionen startade sin översyn av direktivet om punktskatter för bland annat alkohol och tobak som förs från ett EU-land till ett annat.

Som en del i översynen gav kommissionen möjlighet för allmänheten att lämna sina synpunkter genom en medborgarenkät. Och det har många gjort.

– Av dem som svarat är 30 procent privatpersoner, flest svenskar, 10–12 procent är civilsamhällesorganisationer och resten är branschföreträdare, säger Kalle Dramstad.

 

Att det kom in så många svenska svar från privatpersoner är nog till stor del Kalle Dramstads förtjänst. På Facebook uppmanade han medlemmar att besvara enkäten och han gjorde en lathund för hur man skulle göra. Den publicerades i en artikel i Accent.

– De som läst artikeln utgör nog en stor del av de svarande. Kommissionens undersökningar är inte så lätta att hitta, så en länk är en stor hjälp. Att vi gjorde lathunden hade nog också betydelse, säger han.

Det blir svårt för kommissionen att hävda att alkoholinförsel inte är ett problem för vissa medlemsstater.

I enkäten fanns några öppna frågor, till exempel på vilket sätt man ansåg att införseln påverkade.

– Det har kommit in 50 olika berättelser om hur EU-medborgare upplever att alkoholinförseln påverkar negativt. Min bedömning är att det nu blir svårt för kommissionen att hävda att alkoholinförsel inte är ett problem för vissa medlemsstater, säger Kalle Dramstad.

Berättelserna har främst handlat om de stora mängderna man får ta in, och att alkoholen ofta säljs vidare, även till ungdomar.

– Men de har också handlat om att den stora införseln ökar totalkonsumtionen och därmed sjukvårdskostnaderna och att staten förlorar skatteintäkter, säger han.

 

Kalle Dramstad tror också att det faktum att privatpersoner är med gör enkäten mer intressant.

– Nu har man en tydlig konflikt. Företagen tycker inte att införseln är något problem, medan civilsamhällets organisationer och privatpersoner tycker det. Deras medverkan visar också att det inte enbart är ekonomiska aktörer som har intresse för frågan. Det blir också tydligt att industrin inte har något intresse av folkhälsofrågor, säger han.

Det finns ett stort intresse för att se över artikel 32.

Och kommissionen har noterat engagemanget. I anteckningarna från ett möte med kommittén för nationell alkoholpolitik och åtgärder går att läsa: ”Det finns ett relativt stort intresse för att se över artikel 32. Frågorna som berör hälsa har fått stort gensvar bland privatpersoner. En majoritet av länderna, särskilt de nordiska som främst berörs, har givit starkt stöd för begäran att se över artikel 32.”

 

Nästa steg i processen är att EU:s hälsodirektorat och skattedirektorat ska göra en studie om införselreglerna.

– Studien kommer att leda till en konsekvensbedömning. Hur den kommer att se ut är omöjligt att säga, men jag är försiktigt positiv. Nu hörs fler röster som ifrågasätter. Tidigare har Sverige varit nästan ensamma om att vilja diskutera införselreglerna, säger Kalle Dramstad. 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/det-lonar-sig-att-paverka/feed/ 0
IOGT-NTO: ”Bra att narkotikapolitiken uppmärksammas”http://www.accentmagasin.se/politik/iogt-nto-bra-att-narkotikapolitiken-uppmarksammas/ http://www.accentmagasin.se/politik/iogt-nto-bra-att-narkotikapolitiken-uppmarksammas/#respond Wed, 04 Apr 2018 12:14:28 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1649127 I en debattartikel i Dagens Nyheter lägger Moderaterna fram sju punkter för att förändra den svenska narkotikapolitiken. IOGT-NTO hyllar att frågan lyfts men hade gärna sett ett annat fokus.]]>

I en debattartikel i Dagens Nyheter lägger Moderaterna fram sju punkter för att förändra den svenska narkotikapolitiken. IOGT-NTO hyllar att frågan lyfts men hade gärna sett ett annat fokus.

Det är partiledare Ulf Kristersson tillsammans med Anna König Jerlmyr och Kristina Axén Olin som skrivit under artikeln. Alla tre har tidigare varit socialborgarråd i Stockholm. Moderaterna skriver att de vill se tyngre insatser mot de grupper som organiserar handeln med narkotika men också bättre vård och mer samarbete mellan olika instanser. Utifrån detta formulerar man sju konkreta förslag.

 

 1. Att återinföra specialiserade narkotikapoliser och ge särskilda enheter i uppgift att utreda narkotikabrottslighet.

 

 1. Skarpare gränskontroll genom Tullverket och särskilda insatser mot post- och kurirflöde.

 

 1. Strängare straff för narkotikaförsäljning.

 

 1. Familjeklassificering av nya psykoaktiva substanser, s.k. nätdroger.

 

 1. Döm fler missbrukare till kontraktsvård istället för upprepade böter.

 

 1. Mer samarbete mellan socialtjänst och polis, se till att socialsekreterare, fältassistenter och andra som arbetar förebyggande finns tillgängliga även efter kontorstid.

 

 1. Tvångsvård för fler unga missbrukare för att ge en väg ut ur beroende.

 

Linda Engström, tillförordnad påverkanschef på IOGT-NTO tycker att det är bra att narkotikapolitiken överhuvudtaget uppmärksammas inför valet.

– Narkotikapolitiken är väldigt eftersatt och det är glädjande att någon vill ta i de här frågorna, säger hon.

Dock hade hon gärna sett flera andra förslag för en minskad narkotikadödlighet.
– Det här är ju att angripa problemet från ett håll, vi hade snarare börjat i änden med effektiva förebyggande åtgärder. Kraftfulla tag mot den organiserade brottsligheten hade hamnat betydligt längre ner. Så de väljer en annan ingång, säger Linda Engström.

 

IOGT-NTO har inga invändningar mot någon enskild del i moderaternas förslag. Att satsa på bättre samordning tycker Linda Engström är en bra strategi och att det är viktigt att fler får vård snabbt.

Men är kontraktsvård och tvångsvård bra alternativ där?

– Det kan vara lösningen på en del av problematiken, men man gör det lite lätt för sig om man säger att allt ska tvingas bort. När man befinner sig i ett tungt missbruk är det så mycket annat som gått snett i livet innan som samhället borde ha hittat lösningar på.

Pierre Andersson är policyrådgivare kring alkohol och utveckling på IOGT-NTO:

– På lång sikt är det förebyggande arbete som är det viktigaste, vi måste se till att färre hamnar i missbruk från början. Där är en restriktiv lagstiftning en hörnsten, men den måste förstås kombinera med humanism och god vård av de som trillar dit, säger han.

 

IOGT-NTO satsar på alkoholpolitiken i årets valrörelse. Linda Engström tror inte att man kommer kunna lyfta narkotikadödligheten som en valfråga utan att den bästa taktiken är att prata om dessa frågor i ett samhällsperspektiv.

– Alkoholdödligheten är också väldigt hög och alkoholkonsumtion föder narkotikakonsumtion. Så vi ser det som att de där två hänger ihop, säger Linda Engström.

 

 

Sverige har Europas näst högsta narkotikadödlighet sett till befolkningsmängd. Under 2016 dog 908 personer av narkotika i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. Det motsvarar 11 dödsfall per 100 000 invånare. För att på riktigt komma tillrätta med narkotikadödligheten tror Pierre Andersson att det krävs en kombination av olika förebyggande insatser.

– Att regeringen nu öppnar för ett större användande av motgiftet Naloxon är bra, men vi behöver också en satsning på tillgänglig och effektiv vård. Och så måste vi försöka minska tillgängligheten, inte minst av opioider som är ett snabbt växande problem, säger han.

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/iogt-nto-bra-att-narkotikapolitiken-uppmarksammas/feed/ 0
Rörelsens samlade krafterhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/samlade-krafter/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/samlade-krafter/#respond Wed, 04 Apr 2018 06:22:10 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1649111 Borde IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund slås samman till ett? Accent intervjuar förbundsordförandena om samarbete – idag, i valrörelsen, i framtiden, och med andra aktörer. ]]>

Borde IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund slås samman till ett? Accent intervjuar förbundsordförandena om samarbete – idag, i valrörelsen, i framtiden, och med andra aktörer.

Vid IOGT-NTO:s förbundsstyrelsemöte i januari diskuterades organisationens varumärke: Är det bra att splittra krafterna på fyra olika förbund? Skulle det inte ge större kraft att samla rörelsen med totalt 47 813 medlemmar under samma namn i ett förbund?

Accent bjöd in ordförandena i IOGT-NTO-­förbunden till ett rundabordssamtal på Klara Södra för att diskutera frågan.

– En rörelse är vi ju, men därifrån till att vara en organisation känns långt. Hur skulle det till exempel påverka våra möjligheter att få bidrag? säger Mona Örjes, ordförande för IOGT-NTO:s juniorförbund, Junis.

– I vissa frågor, som insamling och den internationella verksamheten fungerar vi redan idag som en organisation, medan vi i andra frågor är självständiga, säger Johnny Mostacero, ordförande i IOGT-NTO.

En gemensam organisation skulle kräva ett gemensamt namn.

– Vi har börjat nosa på frågan i varumärkesarbetet. År 2020 fyller vårt ”tillfälliga” namn IOGT-NTO 50 år. Frågan har ju varit uppe många gånger, utan att man lyckats enas. Det ligger så mycket känslor i namnet, säger Johnny Mostacero.

Johnny Mostacero. Illustration: Katarina Strömgård.

I vissa frågor, som insamling och den internationella verksamheten fungerar vi redan idag som en organisation.

Isabelle Benfalk, en av UNF:s två ordförande, kan se många fördelar med att vara en organisation. Men också många nackdelar.

– Det sitter så mycket identitet och samhörighet i att vara UNF:are – liksom det gör i att vara ”iggis”. Och det tror jag gagnar oss, säger hon.

Junis å sin sida går mer och mer mot att använda enbart namnet Junis.

– Att heta IOGT-NTO:s juniorförbund är inte så smidigt, särskilt inte när man jobbar med barn. Egentligen är det som att vi har två namn. Det är lite opraktiskt så jag skulle kunna tänka mig att byta, säger Mona Örjes.

Karin Wester. Illustration: Katarina Strömgård.

Vi står på två ben – ett i nykterhets­rörelsen och ett i scoutrörelsen. Det är både bra och dåligt.

För Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, är identiteten en komplicerad fråga.

– Vi står på två ben – ett i nykterhets­rörelsen och ett i scoutrörelsen. Det är både bra och dåligt. Vi tar mycket utbildningar från Scouterna, men sedan måste vi själva få in vår ideologi från nykterhetsrörelsen. Helnykterhet är ju det som gör NSF unikt bland scouter, säger Karin Wester, ordförande i NSF.

Och nykterhetsrörelsens värderingar sprider sig till den övriga scoutrörelsen.

– Det var väldigt imponerande att NSF lyckades få med sig hela scoutrörelsen på att genomföra en helnykter världsjamboree när Sverige var värdnation. Och att det sedan ledde till att nästa jamboree, i Japan, också var alkoholfritt, säger Mona Örjes.

– Ja, men det går inte av sig själv. I övriga scoutrörelsen har det varit okej med alkohol för dem som är över 18 år. Där har NSF fått hela svenska scoutrörelsen med på att verksamheten ska vara alkoholfri. Men det är något vi måste försvara och argumentera för hela tiden, säger Karin Wester.

– Snacka om att en liten organisation kan göra stor nytta. Vilken positionsförflyttning, inflikar Johnny Mostacero.

Många nya IOGT-NTO-föreningar, särskilt de där medlemmarna har rötter i andra kulturer, fungerar som familjeföreningar där vuxna, barn och ungdomar har gemensam verksamhet.

– En av fördelarna med ett gemensamt förbund kan vara att man gör ännu fler åldersöverskridande aktiviteter. Sådan familjeverksamhet skulle kanske få oss att känna oss mer som en enhet, säger Isabelle Benfalk.

Mona Örjes tycker att förbunden borde bli bättre på att dela information med varandra. IOGT-NTO:s yngste medlem är till exempel endast 12 år.

–Barn borde inte bli inbjudna till vuxenevenemang och få Accent hem i brev­lådan. De ska få rätt tidning, Struten eller Motdrag, och inbjudningar till arrangemang som är adekvata för dem, men idag får vi ingen information om att de här barnen finns, säger Mona Örjes.

Karin Wester utbrister:

– Då är lösningen att starta en NSF-kår! Vi har inga åldersgränser. Örebro är ett exempel där vi har nya kårer, bland annat en där medlemmarna har somalisk bakgrund. De gör familjeaktiviteter.

I år är det valår. Vad innebär det för samarbetet?

IOGT-NTO kommer att fokusera på temat alkohol och våld inför valet, men någon samverkan med de andra förbunden är inte planerad.

– IOGT-NTO har alkoholpolitiska utbildningar. Dit borde vi ha bjudit in de andra förbunden, men det har vi inte gjort. Nu ska UNF starta Debattakademin som ska ge ökad kunskap på många områden. Deltagarna kan var upp till 30 år. Det är ett exempel på att man tänker utanför sin egen organisation, säger Johnny Mostacero.

Ett annat exempel är Centrum för ideellt ledarskap som IOGT-NTO startat på Tollare folkhögskola.

– Det riktar sig till alla organisationer i civilsamhället. Det finns bara fördelar att göra sådant för hela rörelsen, säger Johnny Mostacero.

– Ja, det är ju en väldigt enkel grej att börja med, att se till att våra verksamheter är öppna för de andra förbunden, säger Isabelle Benfalk.

Mona Örjes säger att Junis inte har någon tradition att bedriva valrörelse.

– Men jag tycker att alkoholpolitik är både roligt och viktigt. När nu IOGT-NTO har bestämt vilken fråga de ska driva så kan vi som barnorganisation tillföra ett perspektiv som gör att frågan känns mer på riktigt, säger hon.

Isabelle Benfalk. Illustration: Katarina Strömgård.

UNF har gjort det modiga valet att satsa på politik efter valet. Vi kommer att kickstarta de nya ministrarnas mandatperiod.

I somras var Mona Örjes på en konferens i FN om våld mot barn.

– Ingen ens nämnde alkohol. Ändå vet vi att alkohol ligger bakom mycket av det våld som barn utsätts för, säger hon.

Hon tycker att det är svårt att veta hur man ska ta upp frågan i en Junis-förening.

– Men vi har tänkt utgå från demokratitänket. Val är ju en demokratifest också. Föreningarna kan till exempel bjuda in en politiker. Och så har vi gjort egna frågor till frågesportappen Kahoot, säger hon.

Kahoot är en spelbaserad inlärningsplattform. Med appen kan man själv producera egna frågor om vilket ämne som helst.

– UNF har gjort det modiga valet att satsa på politik efter valet. Vi kommer att kick-starta de nya ministrarnas mandatperiod. I vår ska vi välja en alkoholpolitisk nyckelfråga. Den ska vi sedan börja driva och kampanja kring i höst, säger Isabelle Benfalk.

Mona Örjes. Illustration: Katarina Strömgård.

Jag drömmer om att skriva en debattartikel tillsammans med Rädda barnen eller BRIS.

NSF är inte så aktiva i politiken påpekar Karin Wester, även om man har många medlemmar som är intresserade av alkoholpolitik.

– Vi anordnar till exempel en alkoholpolitisk helg. Men vi borde kanske vara mer politiskt aktiva. Finns det en fråga som kan vara vår? Vi kanske skulle behöva det för att stärka vår rörelseprofil, funderar hon.

Hon får snabbt hjälp av de övriga kring bordet: Alkohol i världen!

Ibland är samverkan med organisationer utanför rörelsen att föredra. Orförandena har olika favoriter.

– Jag drömmer om att skriva en debattartikel tillsammans med Rädda barnen eller BRIS. Jag tror att det är viktigt att hitta samarbetspartner utanför rörelsen. Att vi fyra drar upp alkoholfrågan är så förutsägbart, säger Mona Örjes.

– Förutom övriga scoutrörelsen så har vi Friluftsfrämjandet. De har en verksamhet som ligger nära vår, säger Karin Wester.

– RFSL och RFSL-ungdom. Unga HBTQ-personer dricker mer och mår sämre. Det skulle vara jättekul om UNF och RFSL kunde göra något tillsammans. Alla politiska ungdomsförbund skulle annars vara drömmen, även om det är orealistiskt, säger Isabelle Benfalk.

– Det är så många vi skulle kunna samverka med kring alkohol och våld, inte minst de politiska partierna. Alla vill satsa på vård–skola–omsorg. Samtidigt låter man massor med pengar läcka ut för att folk slår varandra på käften. Något man faktiskt kan förhindra med en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik, säger Johnny Mostacero.

IOGT-NTO:s valkampanj heter Elefanten i rummet.

– I så många sammanhang är alkohol elefanten i rummet. Det som Mona berättar, om konferensen om våld mot barn där man inte nämner alkohol är bara ett exempel där man missar att prata om en av de viktigaste faktorerna bakom problemet. Det vill vi ändra på. Vi vill att man börjar prata om elefanten, säger Johnny Mostacero.

 

IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO verkar för att minska bruket av alkohol och narkotika, i Sverige och i andra länder.
Målgrupp: Personer över 25 år.
Antal medlemmar: 27 479.
Verksamhet: IOGT-NTO arbetar förebyggande såväl nationellt som internationellt samt stöttar och stärker personer som har, eller har haft, problem med alkohol och andra droger.

UNF Ungdomens nykterhetsförbund, utvecklar, förverkligar och driver idéer om ungas styrka och nykterhet.
Målgrupp: Unga mellan
13 och 25 år.
Antal medlemmar: 3 878.
Verksamhet: UNF arbetar
utifrån fem verksamhets­områden som på olika sätt
för organisationen, medlemmarna och samhället framåt i en nykter riktning: drogpolitik, förebyggande, globalt, organisatoriskt och socialt.

Junis IOGT-NTO:s junior­förbund, är barnens organisation som ordnar fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma.
Målgrupp: Barn och unga
upp till 15 år.
Antal medlemmar: 11 982.
Verksamhet: Allt som barnen vill göra: se film, dansa, spela innebandy eller teater, pyssla, eller baka. Junis arrangerar också många läger varje år.

NSF Nykterhetsrörelsens scoutförbund, är en nykter scoutorganisation.
Målgrupp: Alla från 8 år och uppåt. Medlemmar i NSF
kan utan extra kostnad även vara medlemmar i IOGT-NTO eller UNF.
Antal medlemmar: 4 474.
Verksamhet: Scouting, vilket kan innebära nästan vad som helst: filmkväll, paddling eller besök på tivoli, men baserat
på scoutmetoden som består av sju delar: Scoutlag och scoutlöfte (att vara schyst), patrullsystemet (liten grupp), lära genom att göra, stödjande och lyssnande ledarskap,
symboler och ceremonier, friluftsliv samt lokalt och globalt samhällsengagemang.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/samlade-krafter/feed/ 0
Fotbollspublik vill ha korv och kaffe – inte alkoholhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/fotbollspublik-vill-ha-korv-och-kaffe-inte-alkohol/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/fotbollspublik-vill-ha-korv-och-kaffe-inte-alkohol/#respond Tue, 03 Apr 2018 11:39:35 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1649116 Fotbollspubliken vill ha korv och kaffe, inte alkohol. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av IQ.]]>

Fotbollspubliken vill ha korv och kaffe, inte alkohol. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av IQ.

Endast tio procent av de svarande anser att det är mycket eller ganska viktigt att dricka alkohol när de besöker en allsvensk fotbollsmatch. I stället är det korv (47 procent) och kaffe (44 procent) som besökarna helst vill ha. Först på delad fjärdeplats kommer starköl (20 procent), samma placering som vatten.

– Det var överraskande. Vi trodde faktiskt det var viktigare med öl för fotbollspubliken. Det visar bara att även vi är en del av myten att öl hör ihop med fotboll, säger Karin Hagman, vd för IQ.

Undersökningen har genomförts i Stockholm, Göteborg och Malmö. Särskilt ointresserade av att dricka öl verkar göteborgarna vara.

– Ja, Göteborg ligger flera procentenheter under, men jag vet faktiskt inte vad det beror på. Vi har ju bara jobbat med Stockholmslagen än så länge, men vi ser fram emot att få komma och jobba med fler klubbar, på andra orter. Vi har just nu diskussioner med IFK Norrköping, säger hon.

 

I början av 2016 lanserades satsningen Fotboll utan Fylla. IQ och STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) arbetar tillsammans med de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby för att minska andelen kraftigt berusade personer i samband med fotbollsmatcher. Främst har det handlat om utbildning av personal på serveringar och arenor. Redan märks resultat. Båda andelen som är påverkade och andelen som är rejält berusade har minskat.

– Det är så roligt att det går att få resultat på så kort tid. Vi har ju inte hållit på mer än ett år och 40 procent färre är kraftigt berusade nu än tidigare. Det är ett viktigt jobb och en säkerhetsfråga. Man vill ju att fotbollsmatcher ska vara ett familjeevenemang mer än det är idag, säger hon.

Hon anser att en viktig uppgift för IQ är att få ut kunskap om det minskade fylleriet.

– Fyllan skapar obehag på arenan. Vi behöver nå ut med att det blivit nyktrare på matcherna så att folk vågar gå dit med sina barn.

 

Samarbete är nyckeln till framgången som Karin Hagman hoppas ska sprida sig över landet.

– Samarbetet mellan polisen, klubbarna, arenorna, STAD och oss har fungerat jättebra, vilket har varit avgörande. Vi kommer att fortsätta arbeta med stockholmsklubbarna ett tag till. Men vi hoppas kunna sprida metoden och att klubbarna framöver tar ansvar för utbildningarna tillsamammans med polisen och arenorna, säger hon.

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/fotbollspublik-vill-ha-korv-och-kaffe-inte-alkohol/feed/ 0
Därför är Norrtälje bäst på att förebyggahttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/darfor-ar-norrtalje-bast-pa-att-forebygga/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/darfor-ar-norrtalje-bast-pa-att-forebygga/#respond Tue, 03 Apr 2018 05:42:45 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1648770 I november utsågs Norrtälje kommun till landets bästa förebyggande kommun – för andra gången sedan priset instiftades 2011. Accent åkte dit för att ta reda på varför de är så bra.]]>

I november utsågs Norrtälje kommun till landets bästa förebyggande kommun – för andra gången sedan priset instiftades 2011. Accent åkte dit för att ta reda på varför de är så bra.

När Norrtälje tilldelades Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings, CAN, pris som Årets förebyggande kommun 2017 var det inte första gången. Även 2014 stod de som vinnare. Så vad gör de som inte andra gör?

– Egentligen är det ganska enkelt. Det behövs inte så mycket för att få resultat. Samsyn, samverkan och gemensamt mål är nycklarna till framgång. En person kan inte göra något, men tillsammans kan man göra mycket, säger Marita Bertilsson, chef för Trygg i Norrtälje kommun.

Vi ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Hennes engagemang märks tydligt när hon berättar om jobbet. Trygg i Norrtälje kommun, Tink, huserar i en lokal alldeles intill busstationen i Norrtälje stad. Det är en strategisk plats; busstorget pekas ut som den mest otrygga platsen i staden. När vi träffas har Marita Bertilsson varken hunnit äta frukost eller lunch och undrar om det är okej att hon äter ett par knäckebrödssmörgåsar medan vi pratar.

– Vi ska vara Sveriges tryggaste kommun, säger hon, som om det var en självklarhet.

 

Trygg i Norrtälje startade som ett projekt och Marita Bertilsson har lett arbetet från början. Hon var tidigare anställd på socialförvaltningen, men hade också jobbat inom skola och kultur- och fritid: ”Man såg att det inte fanns något upparbetat strategiskt förebyggande arbete.”

– Visst jobbade både polisen, socialförvaltningen och andra med förebyggande arbete och trygghetsfrågor, men resultaten var inte så bra. Arbetet var inte strukturerat och samordnat. Var och en jobbade på sin kammare. Någon hade några procent av sin tjänst för att jobba med föräldrastöd och någon annan gjorde något annat, någon annanstans, säger hon.

Kommunen beslöt att något måste göras och avsatte medel för ett två-årigt projekt.

 

Hon berättar om skolavslutningen 2008 som samlade omkring 800 ungdomar, många av dem berusade, i Societetsparken.

– Den kvällen anmäldes 70 brott till polisen. Den yngsta som anmäldes var 12 år. 14 poliser var i tjänst. Det var väldigt stökigt.

De började med att analysera vad som fanns, vad som fungerade och vad som behövde komma till.

– Vi hade till exempel inte Mini Maria då. Fulla ungdomar och deras föräldrar kördes ner till Stockholm. Det är sju mil dit. De flesta tackade nej till fortsatt stöd eftersom de inte ville åka så långt, säger hon.

 

Inför nästa skolavslutning hade Trygg i Norrtälje en dialog med alla berörda, allt från politiker, kommuntjänstemän, företagare och polisen till ungdomar.

– Vi frågade ungdomarna vad de skulle vilja göra på skolavslutningen och de ville ha fest på Mobergs, en populär krog här i stan, med en känd discjockey. Det ordnade vi. Polisen jobbade enligt Kronobergsmodellen och hällde ut alkohol för ungdomar redan från lunch.

För att få ut vuxna under skolavslutningskvällen anordnade de en tipspromenad.

– Vår tipspromenad, Walkabout, började kockan 21 i Societetsparken. Där fanns också vi och en rad ideella föreningar. Promenaden gick sedan runt stan med frågor utplacerade på strategiska platser. I parken stod kyrkan och serverade korv med bröd, skänkt av Ica Flygfyren, till dem som svarade på frågor. Även vid Flygfyren fick man korv med bröd och vid IOGT-NTO-lokalen bjöds de svarande på alkoholfria drinkar. I Pressbyrån vid busstationen serverades kaffe och kanelbullar.

Deltagarna fick även möjlighet att lära sig hjärt-lungräddning.

– På Borgmästarholmen, ett populärt ställe där unga ofta samlades och drack alkohol, stod räddningstjänsten och höll kurs för de som deltog i tipspromenaden.

Vi ville ju att så många vuxna som möjligt skulle stanna ute hela kvällen.

Prisdragningen skedde vid midnatt. Massor med fina priser, bland annat en stor platt-tv, lottades ut bland dem som var kvar så länge.

– Vi ville ju att så många vuxna som möjligt skulle stanna ute hela kvällen.

Även kommunens politiker gick med på vandringen.

– Vi delade ut ett vandringspris till bästa nämnd.

 

Norrtälje kommun är stor och många har därför långt hem.

– För att ungdomarna skulle komma säkert hem efter festen ställde Nobina (bussbolaget som kör reguljärtrafik för Storstockholms lokaltrafik, SL, i Norrtälje) upp med bussar och körde dem hem.

Busstationen är den enda plats som upplevs som otrygg i centrala Norrtälje.

– Där höll Pressbyrån öppet till midnatt trots att de vanligen stänger 19 i vanliga fall.

Hon betonar att företagen varit viktiga att få med sig.

– Över 100 företagare har varit med. Vi har alla samma mål och jobbar tillsammans. Det är en tydlig signal. Alla har ställt upp utan att ta något betalt, inte heller Nobina och Mobergs.

 

Och arbetet har givit resultat.

– Vid skolavslutningen 2009 hade vi sju anmälda brott jämfört med 70 året före. 2010 var det tre och sedan dess har det varit noll. Numera är det en polis i tjänst, istället för 14. Det är en stor besparing.

Glädjande är också att föräldrarna slutat förse sina barn med alkohol.

– För sådär sex–åtta år sedan var det 17,5 procent av föräldrarna som bjöd sina barn på alkohol. I vissa skolor var det upp till 25 procent. Förra året var det noll. Det är häftigt, säger hon.

Sedan 2009 finns Mini Maria i kommunen.

– Vi har utbildat både invånare och tjänstemän att de ska anmäla minsta oro dit, till oss, till polisen eller socialtjänsten. De behöver vara inte säkra på att det finns droger med i bilden, de kan anmäla vid minsta oro. Och nu anmäler invånarna faktiskt. Hos Mini Maria får man alltid tid dagen efter. Man är mest benägen att ta emot hjälp när man befinner sig i kris.

Skolavslutningsdagen har ändrat karaktär de senaste åren.

– De vuxna började undra varför de skulle vara ute till midnatt när inga ungdomar var ute, så nu slutar vi elva. I stället så börjar vi redan vid tre på eftermiddagen. Då har vi familjefest med ponnyridning och sockervadd för de yngre barnen.

 

Skolavslutning är det bara en gång om året, men förebyggande arbete är en ständigt pågående process. Sedan 2010 är Trygg i Norrtälje inte längre något projekt utan en fast verksamhet och sedan 2011 har de även ansvar för de ”hårdare” trygghetsfrågorna, som dålig belysning, skymmande buskar etcetera.

– Vi samlar information och hör sedan av oss till den det berör. Är det buskar som borde ansas eller tas bort kontaktar vi gata–park, säger hon.

Vårt gemensamma motto är ”invånarna först”.

Arbetet underlättas av att alla som arbetar med trygghetsfrågor samlats under samma tak; två fältsamordnare, en integrationsstrateg, en strateg för våld i nära relationer, två förädraskapsstödjare, en kommunikatör, en folkhälsostrateg, en brottsförebyggare och en chef.

– Och så har vi ett nära samarbete med alla andra som berörs, som polisen, Mini Maria, socialtjänsten, skolan, kultur och fritid, näringslivet och ideella organisationer. Vi har också genomfört invånardialoger. Vårt gemensamma motto är ”invånarna först”, säger Marita Bertilsson.


Genom invånardialogerna
har de fått fram att det är busstationerna i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik som invånarna upplever som de mest otrygga platserna i kommunen.

– Vänthallen i Hallstavik var ett tillhåll där personer uppehöll sig. En del var påverkade och det hände att de uppträdde hotfullt mot dem som väntade på bussen.

Där har man byggt om och skapat ett kommunens kontaktcenter en filial för att öka den upplevda tryggheten.

– Vi har också hyrt en lokal intill där vi har olika verksamheter, som föräldrautbildning. Det har verkligen blivit ett kontaktcentrum, med levande verksamhet.

 

På Trygg i Norrtälje är det nära till handling.

– När vi fick in en anmälan en torsdag om att det var stök på busstationen i Norrtälje hade vi redan på fredagen ett möte med socialtjänsten, kultur och fritid, Nobina, Securitas och polisen. Vi informerade också Pressbyrån om att vi kommer att finnas på plats från klockan 18 på kvällarna från fredag och tre veckor framåt.

När det började kännas oroligt rusade Marita Bertilsson in på Pressbyrån och fick en bricka med bullar.

– Ungdomarna som stökade kom helt av sig när jag bjöd på bullar. Istället började de prata med oss och med polisen. Och nu ska busstationen byggas om, säger hon.

I Rimbo sker också förändringar för att öka tryggheten.

– Vi öppnar ett invånarkontor med kontaktcenter vid busstationen. Socialtjänsten och polisen kommer att finnas på plats. Det kommer också att medföra att badhusets och fritidsgårdens personal får en tryggare arbetsmiljö eftersom de ligger precis intill.

 

Marita Bertilsson är mycket glad över utmärkelsen ”Årets förebyggande kommun”.

– Jag blev så glad och förvånad när de ringde från CAN och sa att vi fått priset igen. Det är ett erkännande till alla oss som jobbar med det här.

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/darfor-ar-norrtalje-bast-pa-att-forebygga/feed/ 0
Jan Linde kommer inte kandidera till distriktsstyrelsenhttp://www.accentmagasin.se/politik/jan-linde-kommer-inte-kandidera-till-distriktsstyrelsen/ http://www.accentmagasin.se/politik/jan-linde-kommer-inte-kandidera-till-distriktsstyrelsen/#respond Wed, 28 Mar 2018 20:26:33 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1649077 Jan Linde har nu meddelat valberedningen för IOGT-NTO Göteborg Bohuslän att han inte kommer att kandidera för omval till distriktsordförande. ]]>

Jan Linde har nu meddelat valberedningen för IOGT-NTO Göteborg Bohuslän att han inte kommer att kandidera för omval till distriktsordförande.

Jan Linde lämnar sitt uppdrag som distriktsordförande och kandiderar alltså inte för omval vid distriktsårsmötet den 14 april. Ulf Nilsson, ledamot i valberedningen, bekräftar.

– Det stämmer. Jan Linde har meddelat att han inte kommer att kandidera, säger han till Accent.

Bakgrunden är en intervju i Accent där Jan Linde, ordförande i IOGT-NTO Göteborg Bohuslän, överraskande backade från ett besked han lämnat den 20 december. Han meddelade då skriftligt i flera facebookgrupper att han, på grund av rörelsens eget metoo-upprop #nykterfrizon, inte skulle kandidera för omval, och bad samtidigt om ursäkt.

Men i Accents intervju sade han sig inte längre vara säker på att han bör lämna styrelsen: ”Det kan bli så att jag avgår, men det beror på vilket pris rörelsen i Göteborg får betala”, sade han. Ett uttalande som många har reagerat starkt på.

 

I en intervju som publicerades i Accents webbtidning accentmagasin.se i fredags sade IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero att ”Vi förväntar oss att Jan Linde står fast vid den överenskommelse som han själv medverkade till”. Sedan dess har samtal pågått för att klara ut situationen, som nu ser ut att vara löst.

– Det hedrar honom  att han väljer att hålla sig till det löfte som han gav i december, kommenterar Johnny Mostacero.

 

Ulf Nilsson i valberedningen:

– Vi i valberedningen tycker att det är bra att han själv tagit beslutet, så behövde inte vi ta ställning. Nu jobbar vi på att forma en bra styrelse, säger han.

Accent söker Jan Linde för kommentar. Göteborg och Bohusläns distrikts årsmöte äger rum den 14 april.

Artikeln har uppdaterats, och uppdateras löpande.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/jan-linde-kommer-inte-kandidera-till-distriktsstyrelsen/feed/ 0
Dagens 23 IOGT-NTO-distrikt föreslås bli 7http://www.accentmagasin.se/nykterhet/dagens-23-distrikt-foreslas-bli-7/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/dagens-23-distrikt-foreslas-bli-7/#respond Wed, 28 Mar 2018 12:41:51 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1649056 Nu finns ett första utkast med förslag till två möjliga framtida distriktsindelningar av IOGT-NTO. Fram till 15 april tar utredaren Erik Wagner emot synpunkter. I maj ska förbundsstyrelsen ha rapporten.]]>

Nu finns ett första förslag till två möjliga framtida distriktsindelningar av IOGT-NTO. Fram till 15 april tar utredaren Erik Wagner emot synpunkter. I maj ska förbundsstyrelsen ha rapporten.

Som Accent tidigare rapporterat fattade IOGT-NTO:s kongress 2017 att distriktsindelningen ska ses över, och att distrikten ska bli färre och större.

I båda förslagen är antalet distrikt sju. Även i övrigt är de ganska lika; de skiljer sig endast vad gäller tillhörigheten för Gävleborg, Värmland, Uppsala och Östergötland. Förslaget har nu skickats på snabbremiss till distrikten.

– Enligt uppdraget jag fick ska den nya distriktsindelningen ta hänsyn till befolkningsstorlek, medlemsantal och geografiska avstånd. Men de är parametrar som i mycket motverkar varandra. Jag tycker det är svårt att veta vilken parameter vi ska lägga störst vikt vid och vill därför ha fler synpunkter, säger Erik Wagner, som är den som har uppdraget att utreda och komma med ett förslag till ny distriktsindelning.

 

Erik Wagner har under sin turné rapporterat om många bra möten med distriktens styrelser. Foto: Ulrica Ambjörn

Han har rest runt i landet och mött alla distrikt, och konstaterar att det går att resonera på olika sätt.

– På många ställen är man överens om hur det bör vara och då är det enkelt, men på andra ställen är det svårare, säger han.

Han tar Stockholm och Uppsala, två av Sveriges fyra största städer, som exempel.

– De ligger väldigt nära varandra. Man kan tänka att det är naturligt att de ska höra ihop. De är båda storstadsregioner med liknande förutsättningar och liknande medlemsstruktur. Men det finns också en rädsla för att Uppsala ska ätas upp av Stockholm.

 

Vissa distrikt kommer att vara dubbelt så stora som andra medlemsmässigt. Jag har svårt att se hur man ska komma runt det.

 

Hur Erik Wagner än försökt har han inte kommit ifrån att storleken på distrikten inte kommer att vara jämn.

– Vissa distrikt kommer att vara dubbelt så stora som andra medlemsmässigt. Jag har svårt att se hur man ska komma runt det, säger han.

Geografiskt är det ännu svårare.

– Norrbotten är enormt redan som det är idag.

Många har haft synpunkter på storleken.

– En del tycker att allt som är större än idag är för stort,  många har svårt att se hur arbetet ska fungera i de nya distrikten.

 

Nu har distrikten på sig till 15 april att komma med synpunkter.

– Det är en hopplös tid att skicka ut en remiss mitt i årsmötestider, när en del styrelser kommer att bytas ut. Och det är kort svarstid, men jag hoppas att en majoritet av distriktsstyrelserna ändå hinner kasta ett öga på förslaget och komma med synpunkter, säger han.

I dokumentet som skickats ut finns även andra förslag som man kan ha synpunkter på.

– Jag har till exempel flaggat för att jag tycker att man ska ha en kravprofil för distriktsstyrelser. Man ska tala om vilken kompetens man behöver i styrelsen. Sedan anser jag att distrikten borde ha en gemensam syn på arvodering av ledamöter. Och så föreslår jag att IOGT-NTO ska påbörja ett projekt för att utveckla en framåtsyftande organisationskultur.

 

Även andra än distriktsstyrelser får höra av sig.

– Inspel från medlemmar är välkommet, men det är ändå distriktsstyrelserna som har störst erfarenhet så deras synpunkter väger tyngre, säger han.

 

Hur distriktens verksamheter ser ut och vilka som har upparbetade samarbeten kommer att ha stor betydelse.

 

I början av maj ska Erik Wagner lämna sin rapport till IOGT-NTO:s förbundsstyrelse.

– När förbundsstyrelsen sagt sitt tror jag att ett slutligt förslag kommer att gå ut på en längre remissrunda, säger han.

I slutänden tror han att andra parametrar än de som gavs i direktivet kommer att vara avgörande.

– Hur distriktens verksamheter ser ut och vilka som har upparbetade samarbeten kommer att ha stor betydelse, säger han.

 

Förslaget i korthet

Sju distrikt föreslås:

 • Skåne, Blekinge, Halland.
 • Skaraborg, Älvsborg, Göteborg och Bohuslän (i förslag nr 2 även Värmland).
 • Kronberg, Kalmar, Jönköping, Gotland (i förslag nr 2 även Östergötland).
 • Östergötland, Södermanland, Stockholm (i förslag nr 2 Uppsala istället för Östergötland).
 • Dalarna, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro (i förslag nr 2 Gävleborg istället för Värmland och Uppsala).
 • Gävleborg, Jämtland, Västernorrland (förslag nr 2 utan Gävleborg).
 • Västerbotten, Norrbotten.

 

Fler förslag:

 • Att de nya distrikten fortsatt ska kallas distrikt.
 • Att i indelningen ta hänsyn till läns-/regiongränser.
 • Att organisationen tar fram:
  – förslag på riktlinjer för eventuell arvodering av förtroendevalda på distriktsnivå (osäkert om det behövs, men det bör vara lika förutsättningar).
  – förslag på riktlinjer till distriktens nya valberedningar inklusive en kravprofil (kunskap, erfarenhet, mångfald, etcetera) på framtidens distriktsstyrelser.
 • Att IOGT-NTO påbörjar ett projekt med fokus på att utveckla en framåtsyftande organisationskultur.
 • Att förbundsstyrelsen genomför en remissrunda gällande framtidens distrikt under hösten 2018.
 • Att kongressen tar beslut om distriktens gränser i juni 2019.
 • Att nya distrikt ska inrättas från och med 1 januari 2020.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/dagens-23-distrikt-foreslas-bli-7/feed/ 0