AccentAccent http://www.accentmagasin.se Sveriges största tidning om droger och nykterhet Fri, 20 Oct 2017 22:17:40 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2 Fängelsestraffet blev räddningen för knarkkurirenhttp://www.accentmagasin.se/missbruk/fangelsestraffet-blev-raddningen/ http://www.accentmagasin.se/missbruk/fangelsestraffet-blev-raddningen/#respond Fri, 20 Oct 2017 08:00:09 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1646306 Sara var en av Sveriges mest hårdföra knarkkurirer och människosmugglare. Journalisten Helen Stommel Olsson skrivit en bok om hennes dramatiska livshistoria, Gangsterprinsessan.]]>

Sara var en av Sveriges mest hårdföra knarkkurirer och människosmugglare. Journalisten Helen Stommel Olsson skrivit en bok om hennes dramatiska livshistoria, Gangsterprinsessan.

För tre år sedan fick journalisten Helen Stommel Olsson ett tips. Kunde hon tänka sig att skriva en bok om en tjej som under många år finansierade sitt drogmissbruk genom att agera knarkkurir och människosmugglare i Europa?

– Jag fick frågan flera gånger, men slog ifrån mig. Det var ett jätteprojekt att ro i land och jag tyckte inte att jag hade tid. Dessutom var jag rädd för min och min familjs säkerhet. Sara, som inte är hennes riktiga namn, lever med skyddad identitet och jag kunde bli en måltavla. Men till slut tog min nyfikenhet över. Jag fångades av hennes kämpaglöd och fascinerande livsöde. Hon hade alla odds emot sig. Ändå lyckades hon vända sitt liv, säger Helen Stommel Olsson.

 

Hon såg potentialen i historien om en ung Göteborgskvinna, som kom att bli en ansedd knarklangare, och som när åkte fast och fick ett långt fängelsestraff. Det är en historia om gängkriminalitet och trafficking och om en värld vi sällan får insyn i och därför högaktuell i det samhällsklimat som håller på att utvecklas. Hon sålde in bokidén till förlaget Bladh by Bladh innan hon påbörjade arbetet med boken tillsammans med Sara.

Sara, som växte upp i en dysfunktionell familj, anammade redan som tonåring en kriminell livsstil med snatterier, slagsmål och droger som alkohol, GHB och hasch.

Tjugo år gammal och ensamstående mamma till två döttrar blev hon bjuden på amfetamin av sin egen mor. Belöningssystemet gick i spinn och efter det drogs Sara snabbt in i den kriminella världens yttersta och innersta krets.

 

Helen Stommel Olsson började med att göra research om Sara, hennes bakgrund och de miljöer hon rörde sig i. Hon intervjuade poliser och andra nyckelpersoner med kunskap om vittnesprogram och kriminella miljöer. Därefter tog många veckor av djupintervjuer med Sara vid.

– Hon visade sig vara en skärpt, varm och ödmjuk person och jag kom henne under huden. När jag hade skrivit ungefär en tredjedel av boken fick hon läsa. Jag var jättenervös inför hennes omdöme. Tänk om hon inte kände igen sig? Men det blev tvärtom. Hon kunde inte fatta hur jag lyckats gestalta henne, jargongen och miljöerna så på pricken, säger Helen Stommel Olsson.

 

Allt som kom fram under intervjuerna finns inte med i boken. Som så ofta överträffar verkligheten dikten. Men också för att Sara inte ska gå att identifiera.

– Vissa saker har jag dragit på extra, annat har jag tonat ner, säger Helen Stommel Olsson, som under arbetets gång själv förundrades över hur en person på samma gång kunde vara så smart och så korkad som Sara var.

– Men det var såklart drogsuget som slet i henne och grumlade hennes omdöme. Hon visste att det hon gjorde var fel och farligt, men hon gjorde det ändå.

 

För Helen Stommel Olsson har arbetet med Gangsterprinsessan blivit en ögonöppnare och också ett sätt att närma sig sina personliga erfarenheter av medberoende.

– Jag har insett att droger är ett gigantiskt samhällsproblem och att det bästa är att aldrig någonsin testa, eftersom du inte vet hur ditt belöningssystem fungerar, säger hon.

 

Hon hoppas att boken ska bidra till samhällsdebatten om ökande användningen av narkotika och gängkriminalitet. Det pratas ofta om unga män i utsatta miljöer. Men Helen Stommel Olsson menar att kriminaliteten bland tjejer har ökat och blivit råare, och hon är kritisk till narkomanvården.

– Unga kriminella tjejer i dag har tagit på sig rollen som killarna alltid haft. Tjejer inne på anstalter våldtar, slåss och drar sig inte för att döda. Det är en helt annan jargong än när Sara satt inne, mycket värre, vilket fängelsepersonal jag intervjuat har vittnat om. Det är ett växande problem som måste tas på allvar, säger hon.

]]>
http://www.accentmagasin.se/missbruk/fangelsestraffet-blev-raddningen/feed/ 0
Alkoholstopp i LOhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/alkoholstopp-hos-lo/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/alkoholstopp-hos-lo/#respond Fri, 20 Oct 2017 05:43:56 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1646407 LO kommer inte längre att bjuda på alkohol, varken vid intern eller extern representation. Det klubbades igenom av ett enigt representantskap igår.]]>

LO kommer inte längre att bjuda på alkohol, varken vid intern eller extern representation. Det klubbades igenom av ett enigt representantskap igår.

Fram till igår var det möjligt att bjuda på två glas öl eller vin, med det regelverk som gäller på LO-kansliet. Ute i landet har LO-distrikten tidigare fått bestämma själva hur deras alkoholpolicys ska se ut, men från och med gårdagens beslut gäller samma regler för alla. Beslutet började gälla omgående.

 

Enligt tidningen Arbetet var det Kommunal Mellersta Norrland och Kommunal Skåne som på LO:s representantskap, LO:s högst beslutande organ mellan kongresserna, motionerade för en striktare alkoholpolicy.

 

LO-styrelsen ställde sig enig bakom förslaget, och beslutet innebär att ingen alkohol kommer att serveras vid LO-arrangemang. Även LO-distrikten omfattas.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/alkoholstopp-hos-lo/feed/ 0
Därför inför Östergötland alkoholstopp inför operationhttp://www.accentmagasin.se/politik/darfor-infor-ostergotland-alkoholstopp-infor-operation/ http://www.accentmagasin.se/politik/darfor-infor-ostergotland-alkoholstopp-infor-operation/#respond Thu, 19 Oct 2017 12:14:47 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1646372 Patientsäkerhet, minskade kostnader och bättre patientflöde. Det är skälen till att Region Östergötland vill att patienter ska avstå alkohol inför operationer.]]>

Patientsäkerhet, minskade kostnader och bättre patientflöde. Det är skälen till att Region Östergötland vill att patienter ska avstå alkohol inför planerade operationer.

Som Accent skrev häromdagen har Region Östergötland beslutat att införa alkoholstopp inför operation.

– Det har diskuterats av och till under ett antal år, men nu finns det så god evidens så det känns som om det är dags. Vi jobbar mycket med rökning redan. Nu finns det anledning att även ta med alkohol, säger Stefan Redéen, ledamot i regionfullmäktige och kirurg, och en av de två som lade förslaget.

 

Främst är det för patienternas egen skull han vill att de ska avstå från alkohol.

– Om man vänder på det, och tänker sig att man har en patient framför sig som fått komplikationer, och man säger till patienten att de kunnat undvikas om patienten inte druckit, så undrar nog patienten varför ingen upplyst om det före operationen. För mig är det en etisk fråga, säger han.

 

Enligt Stefan Redéen finns många studier som visar att läkningen går fortare och komplikationerna blir färre om man inför alkoholstopp.

– Mellan sex och åtta veckor före operationen bör man hålla upp. Sedan är det väl ingen som kommer att vägra att operera om någon inte klarar det. Jag ser det främst som en patientsäkerhetsfråga. Patienterna måste få veta förutsättningarna. Som patient vill man förstås att utfallet ska bli så bra som möjligt.

Han tror att även andra livsstilsfrågor snart kommer att ses över i samband med operation.

– Jag tror att det så småningom kommer att bli aktuellt att diskutera sådant som kost, motion och sockerintag, säger han.

 

Om det blir någon effekt av alkoholstoppet kommer att visa sig framöver.

– Vi har en policy som säger att alla beslut ska följas upp. Så vi kommer att kunna se om beslutet har någon effekt på vår region. Om det visar effekt kanske det borde bli en nationell fråga, även om man kan diskutera om det här verkligen ska vara en politisk fråga, säger han.

Å andra sidan anser han att vården ska vara lika överallt.

– Blir det ojämlikt i sjukvården så borde frågan lyftas till nationell nivå, säger han.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/darfor-infor-ostergotland-alkoholstopp-infor-operation/feed/ 0
Allt yngre tvångsvårdas för missbrukhttp://www.accentmagasin.se/missbruk/allt-yngre-tvangsvardas-missbruk/ http://www.accentmagasin.se/missbruk/allt-yngre-tvangsvardas-missbruk/#respond Thu, 19 Oct 2017 05:38:50 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1646319 Medianåldern bland de som tvångsvårdas för missbruk har sjunkit, och bland de yngsta är kvinnorna i majoritet. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.]]>

Medianåldern bland de som tvångsvårdas för missbruk har sjunkit, och bland de yngsta är kvinnorna i majoritet. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Enligt den nya statistiken vårdas allt färre på institution för sitt missbruk. Den nedåtgående trenden gäller dock inte de som tvångsvårdas enligt LVM, lagen om vård av missbrukare.

Den minoritet som tvångsvårdas är lika stor som tidigare, men de som vårdas är yngre. Medianåldern har sjunkit från 43 till 34 år mellan 2010 och 2016.

– De som vårdas enligt LVM har blivit klart yngre. Det är påtagligt, men exakt vad det beror på är svårt att säga. Kanske prioriterar kommunerna annorlunda. Det kan också vara så att de yngre tidigare vårdats på HVB-hem, men många av de hemmen har ändrat inriktning och tar numera emot ensamkommande flyktingbarn i stället, säger Therese Reitan, som under flera år varit forskningsledare på Statens institutionsstyrelse och numera delar sin tid mellan Stockholms universitet och Södertörns högskola.

 

En annan förändring som Socialstyrelsens rapport visar är att andelen som vårdas för alkoholmissbruk, som tidigare var vanligast, har minskat kraftigt. Nu är det i stället narkotika- eller blandmissbruk som klienterna vårdas för.

– Det hänger ihop. Äldre har oftare alkohol, kompletterat med lite bensodiazepiner, som sin drog. Yngre är oftare blandmissbrukare. Om klienterna blir yngre så ändras missbruksmönstret automatiskt i gruppen. Det behöver inte betyda att blandmissbruk har blivit vanligare i befolkningen, säger hon.

 

Män är i majoritet bland de som omhändertas via LVM, men i de yngsta åldersgrupperna är kvinnorna flest.

– Det behöver inte heller bero på att de blivit fler eller att deras missbruk blivit värre. Det är en väldigt selekterad grupp som far väldigt illa. De hänger ofta med äldre killar och fastnar snabbare i tungt missbruk. De är dubbelt utsatta; ofta sexuellt utnyttjade och med självskadebeteende. De här tjejerna kan ha vårdats inom psykiatrin tidigare. Den psykiska ohälsan är stor i gruppen. Att det är svårt att få hjälp via BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) kan spela in. Om psykiatrin prioriterar annorlunda eller belastas hårdare så kanske de hamnar i missbruksvården i stället, säger hon.

Enligt Therese Reitan är antalet platser på LVM-hemmen ganska konstant.

– Ja, det rör sig om cirka 350–370 platser. Det har varit lika många sedan de stora neddragningarna på 1990-talet.

Vart tar då de äldre vägen?

– Jag skulle kunna föreställa mig att de hamnar på härbergen och i mindre behandlingsintensiva stödformer. Någon måste ju flytta på sig om nya grupper kommer in, säger hon.

]]>
http://www.accentmagasin.se/missbruk/allt-yngre-tvangsvardas-missbruk/feed/ 0
Bildspel – så funkar alkoholhttp://www.accentmagasin.se/politik/bildspel-sa-funkar-alkohol/ http://www.accentmagasin.se/politik/bildspel-sa-funkar-alkohol/#respond Wed, 18 Oct 2017 11:28:07 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1646338 Vi tittar på hur alkohol påverkar kroppen, promille för promille.]]>

Vi tittar på hur alkohol påverkar kroppen, promille för promille.

 Beteendeförändringarna varierar från person till person och beror bland annat på hur van man är att dricka alkohol. Hos den person som dricker ofta försöker kroppen kompensera alkoholens effekter och berusningen märks inte lika tydligt. Det är det som kallas toleransökning.

Alkohol tas upp i kroppen via magsäcken och tunntarmen. Det tar cirka 10 minuter för alkoholen att nå ut i blodet. Efter 30–90 minuter har alkoholen nått samtliga organ. Starkare drycker tas snabbare upp än svagare – även om de innehåller lika stor mängd alkohol. Även kolsyrade alkoholdrycker tas upp snabbare. Att äta samtidigt gör däremot att upptaget går långsammare.

Levern börjar arbeta omgående och förbränner cirka 7 gram alkohol per timme hos en person som väger 70 kilo. Dricker man snabbare än så ökar promillehalten i kroppen. Vid förbränningen omvandlas etanolen till acetaldehyd, som i sin tur blir till ättiksyra som så slutligen omvandlas till koldioxid och vatten. Acetaldehyd är ett giftigt ämne som skadar DNA och kan orsaka cancer.

Källor: Alkoholen – en kortkurs, film utgiven av finska Alko, riddargatan 1.se

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/bildspel-sa-funkar-alkohol/feed/ 0
Karin Hagman blir IQ:s nya vdhttp://www.accentmagasin.se/politik/karin-hagman-blir-iqs-nya-vd/ http://www.accentmagasin.se/politik/karin-hagman-blir-iqs-nya-vd/#respond Wed, 18 Oct 2017 05:04:50 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1646327 Karin Hagman är kommunikationschef på fackförbundet Kommunal. Den 1 januari tillträder hon tjänsten som ny vd för IQ.]]>

Karin Hagman är kommunikationschef på fackförbundet Kommunal. Den 1 januari tillträder hon tjänsten som ny vd för IQ.

– Det ska bli väldigt roligt och spännande. Jag hade inte tänkt lämna Kommunal så snart. Jag har bara varit där i två och ett halvt år, men sådana här jobb växer inte på träd, säger Karin Hagman till Accent om sin nya tjänst.

Hon har precis varit och hälsat på IQ och träffat alla medarbetare.

– Jag tillträder inte förrän vid årsskiftet, men nu vet jag lite mer om hur de arbetar och ser mycket fram emot att börja, säger Karin Hagman.

Har du någon relation till IQ sedan tidigare?

– Nej, inte mer än att jag är tonårsförälder och har fått hem Tonårsparlören i brevlådan, säger hon.

Varför lockade tjänsten dig?

– När jag förstod vilka frågor de jobbade med blev jag väldigt imponerad. Mitt första jobb var på RFSU. Jag har jobbat med sexualpolitik, arbetsmarknadsfrågor och bostadspolitik. Det är frågor som berör. Nu ska jag jobba med alkoholfrågor som också berör alla människor, vare sig man dricker eller ej.

Hon anser att det är viktigt att få igång diskussion.

– Hur man kan få bra samtal och få människor att reflektera över sin konsumtion tycker jag är intressant och viktigt, särskilt i vår tid av normalisering av alkoholdrickande. Sedan jag sökte jobbet har jag börjat tänka mer och mer på det.

 

I jobbet på Kommunal kastades hon snart rätt in i en alkoholskandal.

– Jag hade jobbat där ett halvår när skandalen briserade. Vi hade en väldigt dålig alkoholkultur som vi fick ta tag i. Så jag har verkligen sett vilka konsekvenser det kan få för en arbetsplats. Det har vi fått ordning på nu. Vi har genomfört ett stort åtgärdsprogram och bjuder numera aldrig på en droppe alkohol. Det har jag varit med och drivit igenom, säger Karin Hagman.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/karin-hagman-blir-iqs-nya-vd/feed/ 0
CAN: Fyra miljoner inställda fyllorhttp://www.accentmagasin.se/forskning/can-fyra-tusen-installda-fyllor/ http://www.accentmagasin.se/forskning/can-fyra-tusen-installda-fyllor/#respond Tue, 17 Oct 2017 11:36:21 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1646329 Medan de unga fortsätter att minska sitt berusningsdrickande finns en motsatt, om än liten, trend för de äldsta. ]]>

Medan de unga fortsätter att minska sitt berusningsdrickande finns en motsatt, om än liten, trend för de äldsta.

Unga dricker mer sällan än äldre, men när de dricker så dricker de unga sig oftare berusade. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Antalet dagar per månad som svenskarna dricker sig berusade har minskat från 1,0 år 2004 till 0,8 förra året.

– Det låter som en väldigt liten skillnad, men när man räknar på hela befolkningen så blir det fyra miljoner förre intensivkonsumtionstillfällen. Det är intressant, i synnerhet som det främst gäller de unga som är de som orsakar och råkar ut för mest tråkigheter när de dricker, säger Ulf Guttormsson, chef för avdelningen för analys och metod på CAN.

Enligt Ulf Guttormsson märks positiva resultat av förändringen.

– Antalet alkoholförgiftningar har minskat. I våra skolundersökningar rapporterar ungdomarna färre negativa konsekvenser av alkohol och Brå (Brottsförebyggande rådet) rapporterar minskat snatteri, våld, skadegörelse och misshandel. Så det gör lite avtryck på samhällsnivå. Det är positivt, säger han.

 

Mer oroande är utvecklingen för de äldre. Även om intensivkonsumtionen minskat sedan 2004 så syns en liten uppgång det senaste året – och den står de äldsta för.

– Det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott. Jag vill ha siffror för 2017 innan jag vågar säga något om det, säger Ulf Guttormsson.

Men både gruppen 50–64 år och gruppen 65–84 år visar en ökning.

Är det dags att börja oroa sig för de äldres konsumtion?

– Kanske lite. Äldre tål alkohol sämre på grund av sin fysik, med mindre andel vätska i kroppen och olika skröpligheter som de kan ha. Dessutom använder de mer läkemedel, särskilt sömnmedel vilket inte alls är bra att kombinera med alkohol. Många känner nog till riskerna och undviker att blanda, men alla gör inte det och ju mer äldres konsumtion ökar desto större risk att det händer. Det är nog dags för vården att ta problemet på allvar och prata med äldre om riskerna, säger han.

Främst är det kvinnorna som står för ökningen i den äldsta gruppen.

– Den kvinnliga emancipationen har nog bidragit till det, säger han.

Att äldre dricker mer än tidigare kan ha flera förklaringar tror Ulf Guttormsson.

– De som är pensionärer idag har vuxit upp under mellanölseran och har kanske behållit sina alkoholvanor. Sedan har pensionärer idag bättre ekonomi idag och alkohol är lite av en lyxvara, säger han.

Så då kanske det är ett övergående problem? Vi som är födda på 50- och 60-talet får antagligen mindre pension.

– Ha ha, ja det kanske löser sig av sig själv. Det kan ju också hända att våra barn, som är väldigt nyktra, tar med sig sina alkoholvanor upp i ålderdomen, vilket också gör problemet övergående.

 

Av rapporten framgår också att andelen som inte dricker har minskat något.

– I stort sett har det varit drygt 20 procent som inte druckit de senaste 30 dagarna. Men under några år så ökade andelen och 2011 var det uppe i 25 procent. Vi trodde nog att ökningen skulle fortsätta, men den avstannade och började sjunka igen efter ett par år. Nu är vi där vi började på drygt 20 procent, säger Ulf Guttormsson.

 

Fotnot: Siffrorna i rapporten kommer från de så kallade Monitormätningarna som genomförs i form av telefonintervjuer med ett urval av svenska folket sedan år 2000.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/can-fyra-tusen-installda-fyllor/feed/ 0
Nytt ungdomshus i Bosnien invigthttp://www.accentmagasin.se/politik/nytt-ungdomshus-bosnien-invigt/ http://www.accentmagasin.se/politik/nytt-ungdomshus-bosnien-invigt/#respond Tue, 17 Oct 2017 05:00:31 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1646298 Finaste huset i hela stan tillhör nu ungdomarna i IOGT-NTO:s bosniska partnerorganisation CEM. Det har kostat tid, pengar och kraft, men nu är det invigt och klart.]]>

Finaste huset i hela stan tillhör nu ungdomarna i IOGT-NTO:s bosniska partnerorganisation CEM. Det har kostat tid, pengar och kraft, men nu är det invigt och klart.

IOGT-NTO-rörelsens bosniska partnerorganisation CEM har åstadkommit underverk med det gamla huset, mitt på torget i centrala Travnik.

– Det blå huset lyser som en pärla. Särskilt med tanke på att husen runt omkring är väldigt nedgångna och grå med kulhål kvar sedan kriget. Ungdomarna i CEM tycker att de har det snyggaste huset i staden. Till och med borgmästaren, som var med på invigningen sa att han gärna ville byta mot stadshuset, säger Sara Heine, chef för IOGT-NTO:s internationella avdelning som var på plats vid invigningen.

 

Huset, som av ungdomarna själva fått namnet Second home, är ett hus för alla ungdomar.

– Man kan delta i någon av alla aktiviteter som pågår eller starta en egen verksamhet. Man kan spela musik, gå en utildning eller bara hänga. Egentligen kan man göra nästan vad som helst så länge som alla är välkomna. Diskriminering och motsättningar mellan grupper är ett stort problem i Bosnien, säger Sara Heine.

Ett annat krav är att verksamheten ska vara fri från alkohol och andra droger, inklusive tobak.

– Det är väldigt befriande i ett land där till och med kudden på hotellrummet luktar rök, att komma in i ett hus där luften går att andas, säger Sara Heine.

 

CEM fick löfte om att hyra huset gratis i 15 år mot att de renoverade huset och gjorde det på sex månader.

– Det handlade inte om någon vanlig renovering. Huset var halvt i ruiner när vi var där och besökte dem i december förra året. Det kändes som övermäktig utmaning, med tanke på att det skulle göras vid sidan av den ordinarie verksamheten. Men de lyckades, åtminstone nästan. Det tog åtta månader att få ihop finansiärer och genomföra renoveringen, säger Sara Heine.

Toaletterna före och efter renoveringen. Foto: Sara Heine

CEM är en av de organisationer som stöttas av IOGT-NTO-rörelsen.

– Runt 70 procent av ungdomarna i Bosnien ser ingen framtid. Kriget är fortfarande ständigt närvarande. När jag frågade några ungdomar vart man går om man inte går till CEM, så svarade de till baren. I det perspektivet blir CEM:s verksamhet ännu viktigare.

Som inflyttningspresent av IOGT-NTO-rörelsen fick CEM en metodlåda.

– Vi gjorde i ordning en låda med fyra olika ungdomsmetoder som vi använder i Sverige. De får välja en av metoderna att fördjupa sig mer i. Beroende på vilken av våra organisationer som är upphov till metoden CEM väljer kommer några från den organisationen att åka ner till Bosnien och hålla en workshop om metoden och förhoppningsvis få med sig en massa inspiration hem, säger Sara Heine.

 

Fotnot: CEM står för Centar za edukaciju mladih, vilket betyder ungefär Centrum för ungdomspedagogik eller centrum för ungdomars utbildning.

 

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/nytt-ungdomshus-bosnien-invigt/feed/ 0
Kvinna fastnade i skorsten hos IOGT-NTO i Södertäljehttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/kvinna-fastnade-i-skorsten-hos-iogt-nto-i-sodertalje/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/kvinna-fastnade-i-skorsten-hos-iogt-nto-i-sodertalje/#respond Mon, 16 Oct 2017 11:56:08 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1646302 I lördags morse hörde en granne till IOGT-NTO:s hus i Södertälje av en slump förtvivlade rop på hjälp och larmade föreningens ordförande.]]>

I lördags morse hörde en granne till IOGT-NTO:s hus i Södertälje av en slump förtvivlade rop på hjälp och larmade föreningens ordförande Bo Högstedt. Det visade sig att en kvinna satt fast i skorstenen.

Dagen började bra. Bo Högstedt, ordförande i IOGT-NTO Torekälla i Södertälje, anlände till huset strax före tio på morgonen för att förbereda inför dagens stora event; höstmarknaden. När han låste upp och gick in i huset upptäckte han att det var kaos i köket och kring skafferiet. Någon hade uppenbarligen försökt ta sig in via fönstret, men hindrats av gallren som täcker fönstren.

 

Han hade just städat upp, larmat av och kokat kaffe när en granne, en kvinna från en grannfastighet, kom in och berättade att hon från sin balkong hört någon skrika och ropa desperat. Hon kunde inte härleda ljudet, men trodde att det kom från IOGT-NTO:s hus.

 

Bo Högstedt och grannen gick upp på andra våningen för att försöka begripa varifrån ropen kom. Kunde det vara så illa att någon faktiskt var instängd någonstans i huset?

– Då plötsligt hörde vi en röst inifrån den öppna spisen och förstod att någon uppenbarligen hade fastnat inne i skorstenen, säger Bo Högstedt, som tillsammans med grannens make som tillskyndat till fastigheten, gick upp på vinden för att hitta en väg ut på taket.

 

De fann snart en lucka, grannens make tog sig ut på taket, klättrade upp på stegen som var fäst på den sex meter höga skorstenen – och kikade ner. Och jo, mycket riktigt. Därnere satt en kvinna fastkilad på en yta på trånga 40 X 40 centimeter.

Bo Högstedt larmade räddningstjänsten och inom loppet av en halvtimme var polis, brandkår och ambulans på plats för att försöka fiska upp kvinnan, som är i 25-årsåldern.

 

Foto: Bo Högstedt

Hon firades upp med hjälp av remmar och var efter cirka en timme ute i friheten. Hon fördes omedelbart till sjukhus.

Det ligger nära till hands att tänka att det var ett inbrottsförsök som gått snett. Men det tror inte Bo Högstedt. Kvinnan har själv uppgett för polisen att hon inte vet hur hon hamnat i skorstenen.

– Jag vet vem den här kvinnan är och jag tror att det kan ha funnits andra orsaker än inbrott till att hon försökte ta sig ner via skorstenen. Kanske sökte hon skydd eller värme. Förmodligen satt hon fast sedan fredagskvällen, så det var rena turen att grannen hörde hennes förtvivlade rop. Annars hade hon förmodligen blivit kvar där och dött, säger Bo Högstedt.

 

Han menar att med all aktivitet som var planerad för dagen, med musik och marknadsstånd, är det osannolikt att någon hade hört hennes rop.

– Jag är en luttrad person som sett och hört det mesta. Men detta trodde jag aldrig att jag skulle få uppleva, konstaterar Bo Högstedt.

Av förklarliga skäl blev höstmarknaden hos IOGT-NTO Torekälla inte av på grund av polisens avspärrningar och det tumult som uppstod kring den dramatiska händelsen.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/kvinna-fastnade-i-skorsten-hos-iogt-nto-i-sodertalje/feed/ 0
Alkoholstopp inför operation i Östergötlandhttp://www.accentmagasin.se/politik/alkoholstopp-infor-operation-ostergotland/ http://www.accentmagasin.se/politik/alkoholstopp-infor-operation-ostergotland/#respond Mon, 16 Oct 2017 05:00:02 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1646262 I februari motionerade Kristdemokraterna om att införa alkoholstopp inför operation i Östergötland. Nu blir förslaget verklighet.]]>

I februari motionerade Kristdemokraterna om att införa alkoholstopp inför operation i Östergötland. Nu blir förslaget verklighet.

Förslaget att Region Östergötland skulle följa efter bland andra Akademiska sjukhuset i Uppsala och införa alkoholstopp lades av Stefan Redéen och Anders Eksmo, båda ledamöter i regionfullmäktige.

– Allt fler sjukhus genomför alkoholstopp inför operation, för att minska riskerna och få en så god läkning som möjligt, säger Anders Eksmo (KD) till SVT.

Syftet är att minska vårdskadorna. Alkohol försämrar kroppens immunförsvar och ökar risken för komplikationer.

– Alkoholkonsumtion orsakar risker för själva operationen men även nedsövningen påverkas av alkohol, säger Stefan Redéen, kirurg och ledamot i regionfullmäktige samt i hälso- och sjukvårdsnämnden, till Norrköpings tidningar.

 

Rökstopp är redan infört runt om i landet. Det innebär att patienter som röker måste försöka hålla upp 4–8 veckor före en planerad operation.

Enligt förslaget ska Östergötlands patienter inte dricka alkohol de närmsta fyra veckorna före operation.

Alkoholstoppet gäller inte akuta operationer.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/alkoholstopp-infor-operation-ostergotland/feed/ 0
3 signalsystem i hjärnan kan bidra till att minska sug efter alkoholhttp://www.accentmagasin.se/forskning/tre-signalsystem-hjarnan-kan-minska-alkoholintag/ http://www.accentmagasin.se/forskning/tre-signalsystem-hjarnan-kan-minska-alkoholintag/#respond Fri, 13 Oct 2017 11:30:44 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1646280 Riskbruk och beroende av alkohol leder till obalans mellan kemiska ämnen i hjärnan. Ny forskning ger hopp om läkemedel som kan minska alkoholsug.]]>

Riskbruk och beroende av alkohol leder till obalans mellan kemiska ämnen i hjärnan. Ny forskning ger hopp om läkemedel som kan minska alkoholsug.

I jakten på nya läkemedel som kan minska alkoholberoende har Abdul Maruf Asif Aziz, forskare i cellbiologi vid Linköpings universitet, funnit att tre av hjärnans signalsystem kan påverka alkoholintaget. Det skriver Region Östergötland i ett pressmeddelande.

Hög alkoholkonsumtion leder till en obalans i olika kemiska ämnen i hjärnan, vilket påverkar omdöme, positiva känslor och impulskontroll. Så småningom dricker inte individen för att få en positiv upplevelse, utan för att må bättre, eller för att glömma negativa känslor och upplevelser.

 

I sin doktorsavhandling har Abdul Maruf Asif Aziz funnit att tre av hjärnans signalsystem kan användas till att minska alkoholintaget. Signalsystemen tillhör gruppen neuropeptider. De reglerar bland annat smärta, inlärning, ångest, matintag, fetma, stressreaktion, energibalans och dygnsrytm.

 

– När funktionen för dessa tre signalämnen ändrades minskade alkoholintaget betydligt. Risken för återfall och konsumtion försvagades och motivationen att vilja ha alkohol minskades. Dessutom visade studien att funktionen hos två av signalsystemen, Nociceptin/orfanin FQ och Melanin-koncentrerande hormon, påverkades av en längre tids alkoholkonsumtion, säger Abdul Maruf Asif Aziz i pressmeddelandet.

 

Han hoppas att resultaten ska leda till att nya läkemedel kan tas fram.

– Trots en hög sjukdomsfrekvens som kan kopplas till alkohol finns i dag bara ett begränsat antal läkemedel att få hjälp av. Målet med forskningen är att ta fram fler läkemedel för att bättre behandla patientgruppen, säger Abdul Maruf Asif Aziz.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/tre-signalsystem-hjarnan-kan-minska-alkoholintag/feed/ 0
Musikfest i Umeås ordenshushttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/musikfest-i-ordenshuset-i-umea/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/musikfest-i-ordenshuset-i-umea/#respond Fri, 13 Oct 2017 06:09:27 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1646247 På lördag blir det musikfest i ordenshuset i Umeå. Det blir en Sober October-fest i kulturens tecken med musik, mingel och mat.]]>

På lördag blir det musikfest i ordenshuset i Umeå. Det blir en Sober October-fest i kulturens tecken med musik, mingel och mat.

Ordenshuset i Umeå utsågs nyligen till Årets lokal av Våra Gårdar, och det är ju en anledning att fira lite extra. En annan är den pågående Sober October-kampanjen.

– Vi tänkte att vi ville fira alltihop och anordna en fest i kulturens tecken med musik, mat och annat skoj under lördagskvällen. Vi ska äta tillsammans och fantastiska Kalasorkestern uppträder, säger Carina Granberg, ordförande i IOGT-NTO Umeå, som tillsammans med Tina Engström står bakom den här festen.

 

Ett 50-tal personer är anmälda, vilket är ungefär det antal som får plats i lokalen utan att det blir för trångt. Alkoholfria drinkar från boken Mingla nykter kommer att serveras gratis till gästerna.

Idén med en alkoholfri bar fick arrangörerna från ett företag som grundades av två tjejer i Umeå. De har skrivit boken Mingla nykter, som innehåller tips på smårätter och alkoholfria drinkar.

– Vi ser att folk är mer medvetna om vad de dricker. Nu är det mycket hälsa som styr, vilket är positivt. Vi tycker att tjejerna har gjort ett jättebra jobb och vi hoppas naturligtvis att fler Umeåbor ska inspireras av boken, säger Carina Granberg.

 

Sober Octoberfesten är kostnadsfri och marknadsförs internt och i sociala medier.

– Vi ser mycket fram emot festen och hoppas att vi ska få trevligt tillsammans. Både gamla och nya medlemmar kommer och alla har fått möjlighet att ta med sig en vän vilket innebär är även många icke-medlemmar kommer. Det är ett jättebra sätt att visa upp vår verksamhet externt, säger Carina Granberg.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/musikfest-i-ordenshuset-i-umea/feed/ 0
Gen som påverkar nikotinberoende identifieradhttp://www.accentmagasin.se/forskning/gen-som-paverkar-nikotinberoende-identifierad/ http://www.accentmagasin.se/forskning/gen-som-paverkar-nikotinberoende-identifierad/#respond Thu, 12 Oct 2017 11:16:56 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1646255 En DNA-variant som är vanlig hos européer och afrikaner har visat sig öka risken för att utveckla nikotinberoende, att bli storrökare och att utveckla lungcancer. ]]>

En DNA-variant som är vanlig hos européer och afrikaner har visat sig öka risken för att utveckla nikotinberoende, att bli storrökare och att utveckla lungcancer. Det visar en ny studie.

Enligt WHO röker 1 miljard människor och sex miljoner dör i förtid på grund av tobaksrelaterade orsaker. Det skriver Science daily.  I en ny studie har forskare undersökt närmare 40 000 rökare och före detta rökare i USA, Finland, Island och Nederländerna.

 

Studien visar att personer som har en genetisk variant, som är vanlig hos människor med europeiskt och afrikanskt ursprung, löper betydligt större risk att utveckla nikotinberoende, bli storrökare och drabbas av lungcancer.

– Resultaten breddar vår förståelse för hur genetiska faktorer påverkar nikotinberoende. Genvarianten som vi har identifierat är vanlig. Vi fann den hos omkring 44 procent av alla européer och amerikaner med europeiskt ursprung. Hos amerikaner med afrikanskt ursprung fann vi genvarianten hos cirka 77 procent, säger Dana Hancock, genetisk epidemiolog vid Research Triangle Institute, North Carolina, USA, och medförfattare till studien.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/gen-som-paverkar-nikotinberoende-identifierad/feed/ 0
Yoga mot beroendehttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/yoga-mot-beroende/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/yoga-mot-beroende/#respond Thu, 12 Oct 2017 05:55:55 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1646250 Yogan har mätbara effekter på hippocampus i hjärnan och på vårt parasympatiska system. Det ger en lugn-och-ro-effekt som kan bidra till att drogsuget minskar.]]>

Yogan har mätbara effekter på hippocampus i hjärnan och på vårt parasympatiska system. Det ger en lugn-och-ro-effekt som kan bidra till att drogsuget minskar.

Det finns ett antal internationella forskningsstudier som visar samband mellan yoga och meditation och tillfrisknande från beroendesjukdomar, exempelvis alkoholberoende. I Sverige har dock inga så specifika studier gjorts.

Däremot kom nyligen en färsk studie från Kriminalvården som visar att yoga har stora och positiva effekter på internernas känsloliv. Den medför ökad impulskontroll, mindre stress, bättre sömn och bättre uppmärksamhet – samt ett minskat behov av exempelvis ADHD-medicin.

De som utövat yoga kände sig lugnare och mer rofyllda. De upplevde att de var mindre utåtagerande, stressade och aggressiva. Deras benägenhet till självskadebeteende minskade, liksom antisocialt beteende. De sov bättre och mådde bättre psykiskt totalt sett. Dessutom fick de bättre impulskontroll, vilket var ett oväntat gott resultat.

– Resultaten tyder även på att yoga bör ha en positiv effekt på tillfrisknandet från beroendesjukdomar, säger Nóra Kerekes, docent i experimentell psykiatri vid Högskolan Väst.

Åsa Nilsonne. Foto: Natur och Kultur.

Enligt Åsa Nilsonne, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet som bland annat skrivit boken Mindfulness i hjärnan (Natur & kultur), påverkas hjärnan på ett mätbart sätt av yoga. På magnetkamera kan man se hur hippocampus blir tätare vid meditation. Hippocampus är den del av hjärnan som hjälper oss att hålla känslolivet i balans. Här skapas också nya hjärnceller och när de aktiveras  ”uppgraderas” hjärnan. Att stimulera detta område ger alltså många positiva effekter för vårt välbefinnande.

På magnetkamera kan man se hur hippocampus blir tätare vid meditation.

Göran Boll. Foto: Privat.

Göran Boll, som initierat och deltagit i flera av de studier och projekt på yogans effekter som gjorts i Sverige samt grundat Mediyogainstitutet, förklarar vad som händer i våra hjärnor och kroppar när vi utövar yoga och meditation: det centrala nervsystemet består av såväl det perifera systemet som det autonoma, där bland annat hjärtats funktion ingår. Systemet interagerar konstant och ger en slags gas-broms-effekt.

– Men hos en människa i obalans, av exempelvis långvarig stress, kan systemet ha satts ur spel och ”gasar” hela tiden, vilket sliter på kroppen. Stress försämrar bokstavligen livet på cellnivå. Men med yogiska tekniker kan vi själva trycka på gas- eller bromspedalen. Yoga-andning har effekt på det autonoma systemet och skapar en lugn-och-ro effekt. Puls och blodtryck sjunker, stresshormonhalten i blodet minskar, säger Göran Boll och förtydligar genom en liknelse med Formel1:

Man kör så hårt och snabbt man kan, men om man inte stannar till mellan varven för att fylla på depåerna, så blir vi utbrända, racerbilen kraschar. Det yogan gör är att dra ner varvtalet.

Så hur kan allt detta hjälpa mot beroende?

Då yogan utlöser en effekt på det parasympatiska systemet och därmed skapar en lugn-och-ro-effekt, kan suget efter drogen minska, menar Göran Boll.

– Om man mår bra och känner sig harmonisk har man sällan samma behov av att fylla på med kemiska droger. Behovet av droger är ofta sprunget ur ett behov av flykt. Man flyr från sig själv och sina känslor och man dövar sig med droger. Det yogan gör är att öppna för möjligheten att läka sår från det förflutna. Den blir helt enkelt en plattform för läkande, precis som psykoterapi kan vara, säger Göran Boll. Han tillägger att man själv måste vilja öppna upp för yoga och att ta tag i sitt beroende. Annars uteblir effekten.

Genom konkreta andningsövningar och stretching blir det lättare att nå fram till sina känslor – yogan blir den fysiska länken mellan huvud och kropp; en slags nyckel för att öppna upp och börja bearbeta undanträngda känslor.

Om man inte stannar till mellan varven för att fylla på depåerna, så blir vi utbrända, racerbilen kraschar.

Yoga och meditation har länge använts inom vården och har bevisat goda effekter på bland annat hjärt- och ryggpatienter. Men också på patienter med ätstörningar och andra beroendesjukdomar.

Det vet Lena Westin, chef på Dala ABC ätstörningsklinik, där man sedan åtta år använder yoga och meditation som verktyg för att tillfriskna från ätstörningar. Hon har även erfarenhet av yoga för läkemedelsberoende. Hon menar att yoga inte är hokus pokus, utan en i grunden naturlig metod som framgångsrikt har använts i århundraden.

– Personer med såväl ätstörningar som beroendesjukdomar kan ha utsatts för trauman. Då är yogan ett bra sätt att öppna upp och lyssna inåt, för att handskas med sin livssituation och börja läka. Men det är viktigt att respektera om en person inte vill eller förmår. Man bör gå varsamt fram och ta det steg för steg. Börja med enkla andningsövningar till exempel för att senare lägga till andra övningar, säger Lena Westin.

Hon anser att en viktig faktor med yoga är att den som utövar yoga själv tar kommando över sin livssituation. Man känner att man själv kan styra sitt mående med hjälp av till exempel andningen – och den känslan är positiv och leder framåt. Det är ingen annan som går in och ”fixar”, utan den som utövar yoga kan själv.

Hoppet och självförtroendet växer när man upptäcker att man klarar av det på egen hand, och inte behöver substanser för att uppnå samma känsla. Yogan blir ett sunt verktyg man kan ta till i sin vardag för att få ner varven och uppnå en lugn-och-ro-känsla i kroppen, vilket gör att man lättare får kontakt med kropp och sinne, säger Lena Westin och tillägger att genom att våga landa i yogan förebygger man återfall i beroende.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/yoga-mot-beroende/feed/ 0
Två ordföranden som badar för Världens Barnhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/utmanande-ordforanden-badar-for-varldens-barn/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/utmanande-ordforanden-badar-for-varldens-barn/#respond Wed, 11 Oct 2017 11:12:20 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1646212 Både Junis ordförande Mona Örjes och IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero hur nu badat för Världens barn.]]>

Både Junis ordförande Mona Örjes och IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero hur nu badat för Världens barn.

Inför årets Världens Barn samlade Junis in 21 090 kronor, drygt 6000 kronor över det satta målet. I år har förbundens ordförande utmanat varandra i att samla in mest och Mona Örjes lovade att bada när målet överskridits.

– Vi är väldigt nöjda, kul att så många engagerade sig. Dessutom vet vi ju att många många junisar varit med och skramlat bössa. Junis har ordnat discon och många andra arrangemang till förmån för Världens barn, och de pengarna har de ju vanligen skickat till sin kommuns insamling så de kommer till utöver de egna insamlingarna, säger Mona Örjes och berättar att exempelvis Junis Jönköping fixade disco i Tenhult, med 350 barn. Hela entrén på 7700 kr går till Världens barn.

 

Förra året besökte Junis förbundsstyrelse ett av nykterhetsrörelsens Världens Barn-projekt, Blue Cross Center i Kisumu, Kenya.

– Det var fantastiskt att möta de barn och vuxna vars liv vi är med och förändrar. Från ett liv på gatan, till drömmar om att bli modedesigner, lärare eller revisor. Att på plats ha upplevt vart pengarna går och se att de verkligen gör nytta har gjort att jag inte tvekade att anta utmaningen att försöka samla in riktigt mycket pengar. Trots att det nu innebär att jag måste ta ett dopp i Mälaren, säger Mona Örjes med ett skratt.

 

Inför doppet – som livesändes under onsdagen – var känslorna blandade, men Mona Örjes tycker att det hela är ett kul och bra initiativ.

– Att vi utmanar varandra ger ju vår insamling en extra skjuts och mer uppmärksamhet, det är jättebra, säger hon.

På väg ner i Mälarens kalla vatten uppmanade hon åskådarna att fortsätta skänka pengar till Världens barn.

Johnny Mostacero i mankini. Foto: Privat

Uppmärksamhet fick också IOGT-NTOs förbundsordförande Johnny Mostacero när han häromdagen tog ett dopp – iklädd en minst sagt lustig outfit. Så här skriver han om sin utmaning på Facebook:

”I dag har jag genomfört utmaning tre i min insamling för Världens Barn. En insamling som hittills dragit in 22 800 kronor. Utmaningen innebar att jag iförd en klassisk Borat mankini skulle bada i havet nedanför Hotel Tylösand. Iskallt i vattnet, kraftig blåst med 15 sekundmeter i byarna och sanddyner som omgrupperade, gjorde det till en större utmaning än jag planerat. Men jag gjorde det.”

Johnny Mostaceros utmaning fortsätter på lördag då han finns på plats när Halmstad BK möter IFK Göteborg på Örjans vall i Halmstad. Under lördagen ska han lägga straffar på Halmstads föredetta målvakt Håkan Svensson.

– Målet är att jag ska sätta 4 av 10 straffar. Annars får jag själv betala tusen kronor till insamlingen, säger Johnny Mostacero.

Under matchen kommer reklamspotar för Världens barn uppmuntra publiken att swischa pengar till insamlingen. Än så länge har Johnny Mostacero samlat in 23 800 kronor.

– Ännu har jag inte gett upp mitt mål om att nå 50 000, säger han.

Insamlingen pågår till midnatt på lördag.

 

I år har 81 miljoner kronor samlats in till förmån för Världens Barn. Sedan starten för 20 år sedan har 1,5 miljarder kronor samlats in.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/utmanande-ordforanden-badar-for-varldens-barn/feed/ 0
Kristina Kumlin: Yogan räddade mig från drogernahttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/yogan-raddade-mig-fran-drogerna/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/yogan-raddade-mig-fran-drogerna/#respond Wed, 11 Oct 2017 06:02:13 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1646224 Sexton år gammal reste Kristina Kumlin till Paris för att satsa på en modellkarriär. För att hålla sig smal tog hon droger – och fastnade i ett sex år långt missbruk.]]>

Sexton år gammal reste Kristina Kumlin till Paris för att satsa på en modellkarriär. För att hålla sig smal tog hon droger – och fastnade i ett sex år långt missbruk.

I början av sin modellkarriär var Kristina Kumlin livrädd för droger och tackade alltid nej. Men snart blev drogerna hennes sätt att bestämma hur hon skulle må. Och de hjälpte också effektivt mot hungern. Hon slutade att äta och vikten rasade. Att modeller tog droger under 80- och 90-talen för att hålla sig pinnsmala och orka med tempot, var inte ovanligt berättar hon. Drogerna serverades ofta direkt av modellmammorna.

– Det var jättehärligt att inte vara hungrig, men samtidigt tappade jag kontakten med mig själv. Jag visste inte längre vem jag var. Jag experimenterade mycket och ville se hur långt jag kunde pressa mig själv. Jag festade hela nätterna på en drog, och tog sedan en annan för att piggna till och kunna fortsätta jobba dagen efter, säger hon och skakar på huvudet.

Under flera år arbetade Kristina Kumlin i såväl Paris som New York – och hon fortsatte med drogerna för att orka med sena festnätter och flygresor kors och tvärs. Hon kände själv att hjulen snurrade alldeles för fort, men klarade inte att hoppa av. En omskakande händelse fick henne att vakna upp.

– Jag hade hållit mig vaken i tre dagar med droger och började få minnesluckor. Då blev jag riktigt rädd och insåg att så här kan det inte fortsätta.

Då, äntligen, ringde hon sin mamma hemma i Sverige och bad om hjälp.

Väl hemma fick hon behandling och efter en tid kom hon i kontakt med en person som undrade om hon inte ville följa med på yoga.

– Jag kände mig väldigt tveksam. Men kundaliniyogapasset gav mig en känsla av ren och skär lycka. Jag började läsa på och använde mig dagligen av yoga och andningsövningar för att må bättre.

Foto: Maria Annas.

Kristina Kumlin säger att hon fick kontakt med mig själv igen.

– Yogan blev en ersättning för drogerna och ett sätt att nå fram till min innersta kärna. Min drogfrihet förankrades inte bara i huvudet utan också i min kropp och det var jätteviktigt. Genom yogan fann jag de verktyg jag behövde för att leva ett gott liv utan droger.

Efter en tid vågade hon flytta tillbaka till Paris och fortsatte med modellandet. Nu blev allt annorlunda. Hon slutade att tacka ja till allt, och valde jobben med omsorg. Hon tog hand om sig själv, ägnade mycket tid åt yoga och meditation. Alkohol och droger tackade hon konsekvent nej till. 24 år gammal blev hon mamma, vilket förändrade hennes liv i grunden. Kort därefter flyttade hon och sonen till New York, och Kristina Kumlin började studera filmklippning och yoga. Hon ville att yogan skulle bli en större del av hennes liv och utbildade sig till instruktör.

Jag vägrar att tro att jag aldrig kan bli frisk.

Hon gick all-in med yogan och ägnade flera timmar om dagen åt den. Hon höll också i egna kurser och blev överväldigad när hon såg hur många som faktiskt blev hjälpta, bland annat från depressioner och sömnlöshet. Insikten att yogan på riktigt utlöser fysiologiska, läkande processer i kroppen blev en aha-upplevelse.

– En före detta pojkvän, som är psykiater, sa en gång till mig att det är en del av min hjärna som uppenbarligen inte vill vara lycklig. Han ansåg också att man blir hjärntvättad att tro att man aldrig kan bli frisk från beroendesjukdom. Det fick mig att tänka till. Jag vägrar att tro att jag aldrig kan bli frisk och i dag, när jag har uppnått en inre balans genom yoga och meditation, vet jag att man kan påverka sin hjärna själv. Alla har det i sig, och det är möjligt att tillfriskna från beroendet och bli lycklig och hel, säger Kristina Kumlin med övertygelse.

Sedan 2008 bor och verkar hon i Sverige. Ett av skälen till att hon flyttade hem var att hon ville dela med sig av sin kunskap och sina upplevelser till andra. Hon menar att många i vårt moderna samhälle lever med den typ av inre obalans hon själv hade, en obalans som utlöses av bland annat stress eller olika typer av beroende.

Man måste inte göra övningar i flera timmar. Det viktigaste är att göra lite varje dag.

– Obalans i området kring tallkottkörteln i hjärnan retar den normala utsöndringen av melatonin, som reglerar vakenhet och sömn. Det i sin tur påverkar hypofysen. Då hypofysen reglerar kroppens hormonkörtlar hamnar kropp och själ i obalans. Detta är vetenskapligt bevisat och det är så fantastiskt att vi genom yoga och meditation faktiskt kan påverka hjärnan och därmed vårt mående, säger Kristina Kumlin.

Intensiteten med vilken hon gick in för yogan efter hemkomsten fick henne dock att börja fundera på om det kanske var så att yogan började bli ett substitut för drogerna.

– Yogan hade blivit en del av mig, men jag kände innerst inne att jag fortfarande ljög för mig själv och fortsatte att fly. Så jag valde att sluta med yogan varje dag och prova att leva utan den, säger Kristina Kumlin.

Hon upptäckte då att hon kände tillit till sin egen förmåga, bortom yogan.

– I dag har jag lärt mig att lyssna på mig själv. Yogan har format mig till den jag är. Den har gjort mig mer empatisk och lyhörd både för mina egna och andras behov, och den hjälpte mig till ett beroendefritt liv. Men yoga ska inte vara ett krav, utan är ett verktyg för att må bra, säger Kristina Kumlin, som utövar yoga fem dagar i veckan – och dessutom håller kurser.

– Men man måste inte göra övningar i flera timmar. Det viktigaste är att göra lite varje dag, bara några minuter räcker för att nå resultat och må bättre. Huvudsaken är att man är sann mot sig själv.

Foto: Maria Annas.

Kristinas övning mot beroende och sug

• Sitt i skräddarställning eller på en stol med rak ryggrad och med ett lätt nacklås. Se till att de första sex lägre kotorna är låsta framåt.

• Håll ögonen stängda och fokusera på punkten mellan ögonbrynen.

• Knyt båda händerna och förläng tummarna rakt ut. Placera tummarna på tinningarna och hitta rätt plats där du känner att tumspetsen passar in.

• Lås kindtänderna tillsammans och håll läpparna stängda. Håll tänderna sammanpressade och alternera med att hålla kindtänderna sammanpressade hårt och släpp sen efter på trycket. En muskel kommer att röra sig i takt under tummen. Känn den massera tummen och tillämpa ett fast tryck med händerna.

• Tyst för dig själv ska du säga ljuden, SAA-TAA-NAAMAA.

• Fortsätt i 5-7 minuter. Med lite övning kan tiden ökas till 20 minuter och slutligen till 31 minuter.

Gör meditationen om du börjar känna ett destruktivt sug och behöver komma i balans. Även om den ger resultat redan inom 5–7 minuter, så utöva den gärna upp till maximalt 31 minuter dagligen. Och kom ihåg att det tar tid att etablera nya vanor.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/yogan-raddade-mig-fran-drogerna/feed/ 0
Tvåspråkighet är nyckeln till förståelsehttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/tvasprakighet-ar-nyckeln-till-forstaelse/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/tvasprakighet-ar-nyckeln-till-forstaelse/#respond Tue, 10 Oct 2017 10:45:56 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1646184 Att bibehålla sin tvåspråkighet är viktigt för den invandrades identitet. Därför har NBVnu startat ett modermålsinitiativ för tredje generationens bosnier.]]>

Att bibehålla sin tvåspråkighet är viktigt för den invandrades identitet. Därför har NBV, i samarbete med bosniska NBV-föreningar, nu startat ett modermålsinitiativ för att förmå tredje generationens bosnier att använda sitt modersmål.

Azra Jelacic kom till Sverige från Bosnien 1994. Hon har varit ordförande i Bosnisk-Svenska kvinnoförbundet samt i Bosnien-Herzegovinska riksförbundet. Nu sitter hon i NBV:s förbundsstyrelse och är ordförande för den grupp som har uppdraget att etablera verksamheten kring modersmålet.

– Jag har under mina år i Sverige arbetat mycket med barn och har sett många av andra generationens bosnier lyckas bra i sitt nya hemland. Men när jag kom hit uppmanades vi att tala svenska hemma med våra barn. I dag ser man annorlunda på det. Det är viktigt för identiteten att barnen får båda språken, säger Azra Jelacic.

 

Hon berättar att det i tio års tid har funnits diskussioner om att starta en verksamhet för att stötta tvåspråkigheten. För två år sedan blev planerna mer konkreta.

– Vi i de bosniska föreningarna pratade om hur tvåspråkigheten kan gynna både oss och samhället i stort. Jag såg en möjlighet och en utmaning att ta mig an de som är unga i dag och barnbarn till dem som kom hit på 90-talet. Det är en generation som är väldigt upptagen och därför är det viktigt att erbjuda dem aktiviteter inom föreningslivet, så att de behåller kontakten med sitt ursprung, säger Azra Jelacic.

 

Bosnier är invandrargrupp som generellt är välintegrerad i det svenska samhället. En del ”försvinner” in i sitt nya hemland efter ungefär 25 år. De är kanske gifta med en svensk och lever i en helsvensk kontext.

– Hur man vill ha det är ju individuellt. Men det måste inte vara så att det är antingen eller. Man kan vara både och. Både bejaka det svenska och det bosniska, säger Azra Jelacic, som menar att en människas rötter är viktiga.

 

Många tror att det bara är att klippa rötterna och anpassa sig. Men ursprunget är viktigt i förståelsen för vem man är. Att känna sitt ursprung ger en trygghet och en nyckel till det är språket. Som ung vill man ofta ta till sig det nya, men som äldre söker man sig tillbaka till sina rötter. Tvåspråkigheten är viktig för helheten.

 

Åke Marcusson, studierektor på NBV, har själv erfarenhet av tvåspråkighet i familjen och att ha flera hemländer. Han tycker att det är spännande att notera att oavsett skälen till utvandring, så reagerar vi likartat i det nya landet. Vi går samman för att mötas och tala vårt modersmål och utöva våra traditioner och vår religion.

– I ett första skede träffas de som kommit till landet och det finns ett personligt behov av att bearbeta minnen och möjlighet att stötta varandra i det nya samhället. Men i ett andra skede gäller det barnen. De kommer lätt in i det nya samhället, lär sig språket, umgängesregler och får med sina jämnåriga en egen, gemensam kulturell bas. Då oroas vi vuxna för att de ska tappa sitt modersmål och sina traditioner, säger Åke Marcusson.

 

Sedan kommer den tredje generationen och hur man ska få dem att förstå vikten av tvåspråkighet.

– Här kommer våra föreningar in i bilden och får ett nytt fokus. Folkbildningens metod blir en nyckel till förståelse, konstaterar Åke Marcusson.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/tvasprakighet-ar-nyckeln-till-forstaelse/feed/ 0
Urpo Taskinen – engagerad velomobilisthttp://www.accentmagasin.se/politik/urpo-taskinen-engagerad-velomobilist/ http://www.accentmagasin.se/politik/urpo-taskinen-engagerad-velomobilist/#respond Tue, 10 Oct 2017 03:45:47 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1646133 Urpo Taskinen blev medlem i UNF redan 1979 och har framför allt haft miljöengagemanget som fokus. Ett intresse som fick honom att välja bort bilen för en velomobil.]]>

Urpo Taskinen blev medlem i UNF redan 1979 och har framför allt haft miljöengagemanget som fokus. Ett intresse som fick honom att välja bort bilen för en velomobil.

Du bor i Norrbotten med långa avstånd, men har bytt din bil mot en muskel- och batteridriven velomobil. Hur kommer det sig?

– Jag är biolog och 2006 förstod jag klimatfrågan på riktigt. Våren 2007 drabbades jag av klimatångest och kunde inte sova. Folk förstår inte situationens allvar och att vi smart måste minska användningen av fossila bränslen. Man måste ta konsekvenserna och därför sålde jag bilen.

Med velomobilen tar du dig överallt, till och med till sommarens kongress i Karlstad.

– Jag åkte med tåg genom Finland och sedan med färja över till Sverige, och sista biten med velomobilen. Den har ett batteri som hjälper till, ungefär som en elcykel. Jag var med som deltagare på kongressen. Jag tyckte det var kul att åka dit eftersom min dotter, Linnea Granqvist, varit med i bestyrelsen och arbetat mycket med kongressen.

I Juoksengi finns ingen IOGT-NTO-förening, hur kommer det sig att du är medlem?

– Juoksengi ligger på polcirkeln precis vid finska gränsen. Där har det inte funnits någon IOGT-NTO-förening på många år. Jag är direktansluten, men jag blev medlem i UNF redan 1979 när jag studerade och bodde i Umeå. En period, 1983–1985 var jag suppleant i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse. Då var rörelsens miljöengagemang betydligt större än i dag och det var ju frågor jag brann för. Miljöboken antogs som miljöplattform för IOGT-NTO 1983. Sedan dess har intresset för miljöfrågor minskat betydligt i organisationen.

Vad betyder IOGT-NTO för dig?

– IOGT-NTO-rörelsen har betytt jättemycket för mig. Det har varit en demokratiskola. Folkrörelseengagemanget är nog det som lärt mig mest i livet.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/urpo-taskinen-engagerad-velomobilist/feed/ 0
Regionprocessen i Expedition 50 har startathttp://www.accentmagasin.se/politik/regionprocessen-expedition-50-har-startat/ http://www.accentmagasin.se/politik/regionprocessen-expedition-50-har-startat/#respond Mon, 09 Oct 2017 13:17:05 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1646166 Under årets kongress beslutades att IOGT-NTO:s distriktsindelning ska ses över och distrikten bli färre och större. Nu finns en tidsplan och en tanke om hur processen ska gå till.]]>

Under årets kongress beslutades att IOGT-NTO:s distriktsindelning ska ses över och distrikten bli färre och större. Nu finns en tidsplan och en tanke om hur processen ska gå till.

Även om förbundsstyrelsens förslag att minska ner från 23 distrikt till 6–8 regioner röstades ner under kongressen, så är den uttalade målsättningen att distrikten ska överges till förmån för större och färre regioner.

Vid förbundsstyrelsens senaste möte antogs direktiv för hur processen ska gå till. Under förra helgens möte med distriktsordförande och distriktskonsulenter valdes en processgrupp som har till uppgift att rekrytera en processledare och senare vara bollplank åt denna.

– Det är viktigt att personen känner organisationen väl, men ändå står vid sidan av och kan se på processen med opartiska ögon. Det är också viktigt att personen är väl förankrad hos alla. Därför har processgruppen, och inte förbundsstyrelsen eller kansliet, fått i uppgift att hitta processledare, säger Linda Engström, ansvarig för strategisk utveckling på IOGT-NTO.

 

Processgruppen består av Andrine Winther och Erik Winnfors Wannberg från förbundsstyrelsen, distriktsordförandena Peter Bergström, Norrbotten, Viveca Aldebert, Kalmar och Per Wihlborg, Skåne, samt Linda Engström som representant för förbundskansliet.

När en processledare finns på plats tar den över processen.

– Processledaren kommer att ha en autonom ställning. Vi i gruppen kommer att agera bollplank, men ska inte ha något inflytande över det slutliga förslaget, säger Linda Engström.

 

Den första uppgiften blir att avgöra hur den geografiska indelningen ska se ut. Därefter avgörs vilket uppdrag förbundet respektive regionerna ska ha.

– Det måste göras i den ordningen. Jag kan tänka mig att det blir lite skillnad beroende på om det blir sju eller femton regioner, säger Linda Engström.

För att komma fram till ett förslag kommer processledaren att få i uppgift att föra dialog med såväl distrikt som med de övriga förbunden inom IOGT-NTO-rörelsen, medlemmarna, förbundsstyrelsen och förbundskansliet.

 

En tidsplan har också satts upp, även om den kan komma att revideras. Förhoppningen är att arbetet ska inledas under hösten med samtal med distrikt och övriga förbund, och att det till vårens distriktsårsmöten ska finnas möjlighet att samtala om geografiska gränser. Ett konkret förslag ska skickas ut hösten 2018 och distriktens/regionernas uppdrag diskuteras med distrikten i september. Samma höst hoppas förbundsstyrelsen komma med ett skarpt förslag, och under våren 2019 kan så distrikten formulera egna motioner till kongressen i Örnsköldsvik där beslutet ska fattas.

 

För mer info om Expedition 50 kan du även lyssna på avsnitt 15 av Accentpodden.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/regionprocessen-expedition-50-har-startat/feed/ 0
NBV fortsätter att växahttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/nbv-fortsatter-att-vaxa/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/nbv-fortsatter-att-vaxa/#respond Mon, 09 Oct 2017 04:25:06 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1646164 Enligt NBV:s prognos för 2017 ökar studieförbundet antalet studiecirkeltimmar med 25 procent jämfört med förra året.]]>

Enligt NBV:s prognos för 2017 ökar studieförbundet antalet studiecirkeltimmar med 25 procent jämfört med förra året.

Nu når vi ut med 1 600 000 studietimmar och prognosen för i år tyder på att 10 566 fler personer än förra året kommer att delta i våra studiecirklar, säger Åke Marcusson, studierektor på Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV.

 

86 000 unika personer har under ett år deltagit i någon av NBV:s studiecirklar och annan folkbildning runt om i landet och av dessa är 13 procent medlemmar i någon av NBV:s 21 medlemsorganisationer.

– Det innebär att majoriteten av våra deltagare är icke-medlemmar, vilket ger oss en unik möjlighet att nå ut med nykterhetsrörelsens frågor, säger Åke Marcusson.

Under 2016 genomfördes 1 311 078 studietimmar i NBV:s regi.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/nbv-fortsatter-att-vaxa/feed/ 0
Gatans röster sjunger upphttp://www.accentmagasin.se/kultur/gatans-roster-sjunger-upp-infor-ljusmanifestation/ http://www.accentmagasin.se/kultur/gatans-roster-sjunger-upp-infor-ljusmanifestation/#respond Fri, 06 Oct 2017 14:30:12 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1646053 Just nu övar Gatans röster för fullt inför höstens konserter, däribland Ljusmanifestationen för narkotikans offer på Sergels Torg i Stockholm den 1 november.]]>

Just nu övar Gatans röster för fullt inför höstens konserter, däribland Ljusmanifestationen för narkotikans offer på Sergels Torg i Stockholm den den 1 november.

Gatans kör blev i våras välkända genom SVT:s serie med samma namn. Kören, som består av hemlösa, leddes av operasångaren Rickard Söderberg. Nu har kören bytt namn till Gatans röster och fortsätter att regelbundet träffas för att sjunga tillsammans och öva inför alla de konserter och uppträdanden de medverkar i. De är mycket uppbokade och blir ofta igenkända på stan, vilket de flesta tycker är kul.

– En dag kom en kvinna fram till mig och frågade; är du sångerska? Jag känner igen dig. Det kändes stort, säger Birgitta Johnsson, medlem i IOGT-NTO sedan 17 år då hon blev nykter och drogfri.

 

Gänget som består av 20-25 personer är i stort sett detsamma som under tv-inspelningarna och för körmedlemmarna har medverkan i många fall inneburit en positiv vändpunkt.

De träffas varje tisdag förmiddag i Korskyrkan i Stockholm, Ny Gemenskaps lokaler, för att repetera och sjunga tillsammans med körledaren Marcus Berglund.

 

Sångglädjen går inte att ta miste på och alla deltar av hjärtans lust. Något händer i rummet när alla tar ton. Det trasiga försvinner när stämmorna lyfter mot taket.

– Man har inte tid att grubbla på sina problem när man sjunger, eftersom man måste ha hundra procent fokus på här och nu, säger Irene Pettersson, och berättar att hon var tveksam när hon sökte till programmet: hur skulle det bli? Skulle hon klara att hantera alla undantryckta känslor som kanaliserades i sången?

 

Nu är jag jätteglad för att jag är med, det har betytt allt för mig och erfarenheten med inspelningen var fantastisk. Kören är en plats där jag kan fly verkligheten för en stund på ett hälsosamt sätt. Att sjunga får mig att må bra, säger hon.

 

]]>
http://www.accentmagasin.se/kultur/gatans-roster-sjunger-upp-infor-ljusmanifestation/feed/ 0
Sober October lyfts av IOGT-NTOhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/sober-october-lyfts-av-iogt-nto/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/sober-october-lyfts-av-iogt-nto/#respond Fri, 06 Oct 2017 08:59:01 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1646181 I år stödjer IOGT-NTO och NBV kampanjen Sober october nationellt, eftersom man vill tydliggöra alkoholnormen.]]>

I år stödjer IOGT-NTO och NBV kampanjen Sober october nationellt, eftersom man vill tydliggöra alkoholnormen.

I söndags drog kampanjen Sober october igång för sjätte året i rad och i år är IOGT-NTO och NBV med och lyfter kampanjen nationellt.

För IOGT-NTO är Sober October ett självklart och logiskt samarbete eftersom hälsofrågor och utmanande av alkoholnormen är ämnen i fokus för organisationen, menar Johnny Mostacero, IOGT-NTO:s förbundsordförande.

– Vi har i år valt att ta extra höjd kring detta, eftersom vi tycker det är viktigt att belysa alkoholnormen. Om man tar en vit månad och ställer sig utanför alkoholnormen, så framträder den tydligare, vilket blir en tankeställare, säger han.

 

Han gillar initiativet som han beskriver som otvunget och enkelt. Folk kan utmana varandra eller delta i olika aktiviteter som bland andra IOGT-NTO arrangerar på flera ställen i landet, exempelvis Öjebyn. Själv har han skrivit en debattartikel i ämnet.

– Sober October är en väldigt bra ingång till samtal om alkoholnormen, förutom att den har många hälsofördelar, säger Johnny Mostacero.

 

Sober October startades 2012 av Anders Westermark, vd på mediehuset Norran, och i år har de lanserat en Sober October-app som man kan ladda ner från app-store.

– Med appen kan man ranka sitt mående. Det är ett bra och konkret verktyg för att synliggöra sin alkoholkonsumtion, säger han och berättar att mediehusets uppdrag är bland annat att jobba för folkhälsa.

 

Jag kände att det var viktigt att lyfta frågor kring vår alkoholkonsumtion i lokalsamhället och när jag hörde talas om Sober October i Kanada, så tänkte jag att kan de så kan vi, säger Anders Westermark som för sex år sedan drog igång en Sober October-kampanj för att uppmuntra folk att reflektera kring sin alkoholkonsumtion.

Kampanjen växte snabbt, blev populär och uppmärksammad och är i dag återkommande år efter år.

– Individens reflektion kring sin konsumtion är såklart viktig, men jag tycker att det är lika viktigt att fundera över hur vi bemöter folk som inte dricker. Det är bedrövligt att ifrågasätta folk som väljer att avstå alkohol, säger Anders Westermark.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/sober-october-lyfts-av-iogt-nto/feed/ 0
Global alkoholpolitik diskuteras i Melbournehttp://www.accentmagasin.se/politik/global-alkoholpolitik-diskuteras-melbourne/ http://www.accentmagasin.se/politik/global-alkoholpolitik-diskuteras-melbourne/#respond Fri, 06 Oct 2017 05:04:11 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1646191 Just nu pågår en internationell konferens i Melbourne om global alkoholpolitik. Industrins agerande och nödvändigheten av en ramkonvention är några av frågorna som diskuteras.]]>

Just nu pågår en internationell konferens i Melbourne om global alkoholpolitik. Industrins agerande och nödvändigheten av en ramkonvention är några av frågorna som diskuteras.

Konferensen som går under namnet Global Alcohol policy Conference, GAPC 2017, pågår 4–6 oktober i Melbourne i Australien och har fokus på hur evidens kan omsättas i handling för att minska alkoholskadorna.

– Rätt många här pratar om industrins aktiviteter och om hur man ska minska deras inflytande. Och så pratas det en del om behovet av en ramkonvention om alkohol, säger Pierre Andersson, policyrådgivare för alkohol och utveckling på IOGT-NTO:s internationella avdelning, efter konferensens första dag.

 

Professor Sally Casswell, ordförande för den arrangerande organisationen Global Alcohol Policy Alliance, GAPA, sa i sin inledning att politik driver och formar kultur. Det skriver norska FORUT i ett referat på sin webbplats.

– Därför behövs ett ökat fokus på alkoholpolitik, men vi lyckas inte speciellt väl. Nationell alkoholpolitik har stagnerat i många länder. Antalet förlorade år på grund av alkohol har ökat med 25 procent från 1990 till 2016, sa hon under sitt invigningstal, och refererade till den senaste verionen av WHO:s Global Burden of disease som nyligen publicerats i the Lancet.

 

Flera talare har presenterat skrämmande exempel på senaste nytt på alkoholreklamfronten, där det särskilt märks hur budskap och bilder syftar till att nå unga och moderna kvinnor i världen.

David Jernigan, biträdande professor vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health och chef för Center on Alcohol Marketing and Youth, CAMY, visade på hur flera alkoholvarumärken nu pryds med rosa band för att koppla dem till kampen mot bröstcancer, vilket är ironiskt med tanke på att 15 procent av bröstcancerfallen i USA orsakas av alkohol.

Danica Keric, informations och forskningsansvarig vid McCusker Centre for Action on Alcohol and Youth i Australien, visade exempel på reklamkampanjer som ska göra vodka attraktivt för unga kvinnor genom att använda ord som ”naturlig”, ”inga tillsatser”, ”rent”, ”sockerfritt”, ”glutenfritt”, ”fri från kolhydrater” eller ”grön”.

 

Pierre Andersson anser att konferensen är en viktig mötesplats.

– Vi som arbetar med det här är ju tyvärr inte så många, och resurserna jämfört med industrins är försvinnande små. Vi har förstås evidensen på vår sida, men det räcker inte, vi måste också organisera oss och lära av varandra. Då behövs sådana här mötesplatser, säger han.

Vad är det viktigaste och mest intressanta du hört under konferensen hittills?

– Överlag så pratas det mycket om alkoholindustrin och deras agerande. Även forskarvärlden börjar få upp ögonen för hur fult de agerar och hur mycket på tvärs med evidensen de är, så där finns en del intressanta och viktiga studier nu. Men det enskilt intressantaste är nog studierna som visar hur otroligt effektivt det är med höjda priser på alkohol – även ganska små prishöjningar visar se ge märkbara effekter på allt från rattfylleri till spridningen av gonorré, säger han.

Överlag så pratas det mycket om alkoholindustrin och deras agerande.

I år har konferensen lockat lite färre deltagare än vanligt.

– Jag vet inte riktigt hur många som är här, det är några hundra. Konferensen är lite mindre i år än tidigare, troligen för att den är här i Australien. Sydostasien är väl representerat, likaså hyfsat från Europa. Det är lite färre från Afrika och Latinamerika, tyvärr, säger Pierre Andersson.

Tror du att det är möjligt att en ramkonvention om alkohol kan komma inom överskådlig tid?

– Nästan alla jag pratat med här håller med om att världen behöver en internationell, bindande ramkonvention liknande den på tobaksområdet – inte minst för att därigenom reglera och begränsa industrins inflytande. Men klart är att det inte blir enkelt, alla sådana initiativ kommer att möta motstånd och man måste nog se det som ett långsiktigt arbete. I det sammanhanget är det väldigt glädjande att Kommissionen för jämlik hälsa i våras föreslår just att Sverige ska jobba för en sådan konvention, jag hoppas att Socialdepartementet tar tag i den utredningen nu under hösten, säger han.

 

Redan dagen före konferensen hölls en workshop om alkohol som utvecklingshinder. Värd för den var bland andra IOGT international. Det rapporterar FORUT, som också fanns med bland värdorganisationerna. Representanter för organisationer från Asien, Afrika, Australien och Europa träffades för att diskutera hur alkohol påverkar utvecklingen i låginkomstländer.

Att alkoholindustrin nu ser Afrika och Asien som en ny lovande marknad är i sig anledning för folkhälsoexperter och beslutsfattare att bli oroliga.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/global-alkoholpolitik-diskuteras-melbourne/feed/ 0
De nyktra resornas pionjärerhttp://www.accentmagasin.se/politik/de-nyktra-resornas-pionjarer/ http://www.accentmagasin.se/politik/de-nyktra-resornas-pionjarer/#respond Thu, 05 Oct 2017 13:44:25 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1646147 Förra året startade Fredrik Karlsson en resebyrå som vill göra aktiva resor fyllda med sunda upplevelser.]]>

Researrangören Fredrik Karlsson tycker att resor ska vara alkohol- och drogfria. Förra året startade han Upplevelsen i Fokus, en resebyrå som riktar in sig på bland annat barnfamiljer och pensionärer som vill göra aktiva resor fyllda med sunda upplevelser.

Fredrik Karlsson bygger färdiga koncept som skräddarsys efter kundens önskemål. Nyligen tog han exempelvis NBV Halland till Island. Resorna föregås av en studiecirkel.

– Målet med våra läs och res-upplevelser är att våra kunder ska få drogfri och fin gemenskap. För den som har haft ett missbruk kan reseupplevelserna vara bra verktyg för att komma tillbaka till ett normalt liv, säger han.

Man ska inte behöva utsättas för alkohol i någon form

Fram tills för ett par år sedan drev IOGT-NTO-medlemmen Kjell Axelsson Sober Resor. Nu fortsätter NBV Halland att arrangera resor under samma namn och koncept. 1996 fick Kjell Axelsson ihop ett gäng nyktra globetrotters som tillsammans reste till Kina och Italien, och efter det rullade det på.

– De flesta som reste med mig var organiserade nykterister, men inte alla. Vår profil var helnykter och jag såg alltid till att rensa middagsborden på alkohol och bara servera alkoholfritt. Den som har haft ett beroende ska inte behöva utsättas för alkohol i någon form, säger Kjell Axelsson, som efter många år slutat agera reseledare, men som med glädje minns den starka gemenskapen och tryggheten i gruppen.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/de-nyktra-resornas-pionjarer/feed/ 0
Centerpartiet vill omforma alkoholmonopolethttp://www.accentmagasin.se/politik/centerpartiet-vill-omforma-alkoholmonopolet/ http://www.accentmagasin.se/politik/centerpartiet-vill-omforma-alkoholmonopolet/#respond Thu, 05 Oct 2017 04:52:16 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1646143 Centerpartiet beslutade under helgens riksstämma att man vill jobba för att det ska bli lättare för lanthandlare att bli ombud för Systembolaget.]]>

Centerpartiet beslutade under helgens riksstämma att man vill jobba för att det ska bli lättare för lanthandlare att bli ombud för Systembolaget.

Det fanns mycket upprördhet inom Centerpartiet efter Systembolagets utspel mot gårdsförsäljning för några veckor sedan och två förslag hade lämnats in stämman om att jobba för ett avskaffande av alkoholmonopolet. Stämman valde dock att gå på partistyrelsens linje, men det var med en knapp majoritet som förslaget om att helt avskaffa alkoholmonopolet röstades ner. Istället beslutade man att arbeta för ett nytt slags licenssystem. I praktiken innebär detta en större frihet för Systembolagsombud att ha ett lager av alkohol och att kunna göra vinst på försäljningen, med Systembolagets priser som ett minimum.

Lennart Agén, chef för press- och samhällsrelationer på Systembolaget är försiktig när Accent når honom.
–Alkoholpolitiken vilar på pelarna pris och tillgänglighet. Det här systemet skulle kunna öka tillgängligheten på mindre orter. Men vi behöver möta representanter från Centern och se hur de resonerat innan vi kan uttala oss, säger han.

IOGT-NTO anser att en lanthandel som håller sig med ett eget lager inte längre är ett ombud utan en egen butik och att detta skulle innebära att alkoholmonopolet i praktiken är brutet och ersatt med ett licenssystem.

– Det innebär att vi inte längre har ett monopol. Det blir andra butiker med andra sortiment än vad Systembolaget har. Det är ett knivstick i ryggen på alkoholmonopolet, säger IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero i en video efter att ha tagit del av beslutet.

Centerpartiet jobbar sedan tidigare för att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Systembolaget har idag runt 500 ombud som främst är placerade på mindre orter och landsbygd.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/centerpartiet-vill-omforma-alkoholmonopolet/feed/ 0
Cyklar för dottern och Världens barnhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/cyklar-for-dottern-och-varldens-barn/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/cyklar-for-dottern-och-varldens-barn/#respond Wed, 04 Oct 2017 11:21:21 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1646060 Mikael Kulanko är inte bara extremsportare utan också extremt duktig på att samla in pengar till Världens barn. Nu cyklar han 60 mil från Halmstad till galan i Globen.]]>

Mikael Kulanko är inte bara extremsportare utan också extremt duktig på att samla in pengar till Världens barn. Nu cyklar han 60 mil från Halmstad till galan i Globen.

När Mikael Kulanko 2006 separerade försvann möjligheten att ha ett vardagsliv med sin då 3-åriga dotter. Flickan flyttade med sin mamma till Helsingfors och Mikael blev en lov och helg-pappa. Transporterna fram och tillbaka mellan Sverige och Finland var kostsamma och Mikael insåg att han behövde öka sin intäkter för att kunna träffa sitt barn åtminstone åtta gånger per år.

Där någonstans väcktes ett engagemang för pappors rättigheter och i och med det för Världens barn. Som idrottare tänkte att sportprestationer borde vara ett bra sätt att väcka uppmärksamhet kring frågan.

 

2012 bestämde han sig för att åka alla loppen på Vasaloppet, vilket innebar 9 lopp på 10 dagar – och han klarade det!

Foto: privat

– Jag kontaktade Världens barn eftersom jag kände att jag behövde ha ett konkret syfte med mitt extremidrottande. Jag startade en Facebook-insamling och fick ihop 80 000 kronor. På den vägen är det, säger Mikael Kulanko och berättar att den sunda livsstilen genomsyrar hela hans tillvaro. Han är ytterst måttlig med alkohol, ser till att sova och äta bra för att prestera på topp.

– Alkoholen begränsar mig och tar alldeles för mycket energi. Jag väljer oftast alkoholfritt, eftersom jag inte har något sug efter alkohol. Jag avskyr att vara bakis och vill vakna pigg och fräsch och fullt närvarande. Det är ett livsval och jag älskar det, säger han.

 

Sedan starten har han samlat in 550 000 kronor till Världens barn. Av 96 målgångar är 57 för Världens barn.

Den 4 oktober sätter han sig på cykeln för att cykla de 60 milen från hemstaden Halmstad till Globen i Stockholm, dit han räknar med att komma lagom till galan fredag kväll. Han samlar in pengar genom en öppen, digital insamling.

 

Med dottern har det gått bra, avståndet till trots. Hon är nu 13 år och planerar att flytta till pappa och gå i högstadiet i Sverige.

– Med min historia vill jag visa hur viktigt det är att aldrig sluta kämpa, säger Mikael Kulanko.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/cyklar-for-dottern-och-varldens-barn/feed/ 0
Fokus på nyktert resandehttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/fokus-pa-nyktert-resande/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/fokus-pa-nyktert-resande/#respond Wed, 04 Oct 2017 05:16:19 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1646125 Miljöfrågorna är ofta i fokus när vårt resande debatteras. Alkoholens påverkan berörs däremot sällan. Det vill nätverket Schyst resande ändra på.]]>

Miljöfrågorna är ofta i fokus när vårt resande debatteras. Alkoholens påverkan berörs däremot sällan. Det vill nätverket Schyst resande ändra på.

  • Sex av tio svenskar reser utomlands minst en gång per år, visar en Sifo-undersökning beställd av reseföretaget Ticket. Det ökar vårt avtryck i länderna vi reser till; socialt, ekonomiskt, och miljömässigt.

Det har länge funnits en debatt om hur resandet påverkar vår miljö. Alkoholens påverkan är en fråga som sällan berörs. Det blir det nu ändring på när nätverket Schyst resande under oktober månad lyfter frågan. Nätverket, där IOGT-NTO ingår, ska öka resenärers och researrangörers medvetenhet kring hur vårt resande påverkar på resmålet.

– Social hållbarhet är lika viktig som miljömässig. Vårt mål är att göra människor medvetna om vilka avtryck de gör när de reser, så att de kan göra ett val utifrån det, säger Maria Bergqvist, kommunikatör för IOGT-NTO rörelsens internationella arbete.

Schyst resande jobbar dels med att utbilda studenter som går hotell- och restauranglinjen. De blir förhoppningsvis ambassadörer för sociala hållbarhetsfrågor när de jobbar på olika resmål. Men nätverket jobbar också mot charterbolag och researrangörer för att öka deras medvetenhet om hur upplägg och agerande kan bidra till ökad hållbarhet.

– Det kan handla om att informera om att alkohol får allvarliga konsekvenser för både turister och lokalbefolkning. Vem tar ansvar för de konsekvenserna?

Maria Bergqvist pekar på att alkohol är starkt förknippat med begrepp som sommar, semester, och frihet. I sociala medier, reklam och i resereportage lyfts alkoholbudskap fram tillsammans med glättiga bilder på glada, solbrända människor.

Maria Bergqvist, kommunikatör på IOGT-NTO. Foto: Nathalie C. Andersson

– Den ständiga tillgängligheten påverkar och det vill vi göra researrangörerna medvetna om. Inte genom pekpinnar, utan genom att ge konstruktiva tips.

Men frågan om alkohol är känslig.

  1. – Den väcker känslor och debatt. Folk vill inte kritiseras för sitt val att dricka på semestern. Men faktum är att alkohol är ett enormt hot mot turistnäringen, och i vissa avseenden har medvetenheten om detta bidragit till åtstramningar kring alkohol, till exempel på flyget, säger hon.

Linda Engström. Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

Nykteristen Linda Engström driver bloggen resamedvetet.se. Hennes blogginlägg genomsyras av inställningen att resor är livsviktiga för många människor, och att man inte måste avstå från att resa av miljöskäl. Tvärtom anser hon att resande är fredsförebyggande.

– Det är viktigt att ta ansvar och reflektera över de val man gör under resorna. Det är vår skyldighet som resenärer och besökare i ett annat land att vara pålästa och åtminstone göra genomtänkta och medvetna val, säger hon.

När det gäller alkohol tycker hon att många har inställningen att man inte behöver ta samma ansvar för sitt beteende när man är utomlands. Det kan innebära att man dricker väldigt mycket och beter sig illa, vilket påverkar såväl lokalbefolkningen som en själv.

– Tyvärr är det så att det västerländska idealet, och vårt beteende kring alkohol påverkar dem som bor på resmålet, det går inte att bortse ifrån. Man måste fråga sig vad som händer med lokalbefolkningen när vi dundrar in med våra alkoholvanor, säger Linda Engström.

Annika Myhre. Foto: Maria Olsson

Annika Myhre heter en annan nykter bloggare som driver resfredag.se. Som nykterist försöker hon föregå med gott exempel genom att vara sig själv. Så här skriver hon:

”För många resenärer i allmänhet och svenskar i synnerhet verkar semester eller resor på ett eller annat sätt förknippas med alkohol. Genom att med jämna mellanrum lyfta det faktum att jag är nykterist vill jag visa att det inte alls behöver vara så. Jag vill inte komma med pekpinnar och hävda att alla bör bli nykterister, däremot vill jag att folk reflekterar mer över sina alkoholvanor på resande fot. Med alkohol i kroppen riskerar du att glömma bort allt vad medvetet resande innebär, både vad gäller dig själv, dina medresenärer och personerna som bor eller vistas på det aktuella resmålet.”

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/fokus-pa-nyktert-resande/feed/ 0
Särskilt svårt att sörja den som dött av drogerhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/sarskilt-svart-att-sorja-den-som-dott-av-droger/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/sarskilt-svart-att-sorja-den-som-dott-av-droger/#respond Tue, 03 Oct 2017 12:20:14 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1645974 ”Sorgen kring drog- och alkoholrelaterade dödsfall är en speciellt känslig fråga", säger Marja-Liisa Laapio, som startat ett nätverk för efterlevande i Finland.]]>

”Sorgen kring drog- och alkoholrelaterade dödsfall är en speciellt känslig fråga", säger Marja-Liisa Laapio, som startat ett nätverk för efterlevande i Finland.

I Finland har det traditionellt inte talats om sorg efter alkohol- och andra drogrelaterade dödsfall. Därför startades 2010 ett nätverk för att lyfta frågan – ett nätverk som är relativt okänt. En av grundarna var Marja-Liisa Lapio, sedan ett par år pensionerad från det finska blåbandsförbundet. I en artikel i Popnad säger hon:

– Man måste kunna möta människan som har mist en närstående, möta döden och möta missbruket som funnits kring dödsfallet, och stigmat som finns kring alkohol- och drogrelaterade dödsfall.

 

Sorgen i samband med drogrelaterade dödsfall är komplex, då både bilden av den döde och de anhöriga blivit negativt laddad, säger Katariina Hänninen, det finska blåbandsförbundet, till Popnad.

– Forskaren Mari Pulkkinen har konstaterat att sorg är ett större tabu än döden i Finland, eftersom det att du sörjer förändrar människors inställning till dig. Och om det i samband med dödsfallet finns ytterligare ett tabubelagt ämne, så som missbruk, hur stämplande är inte det?

– Tidigare forskning visar att om det finns ett tabu kring dödsfallet förstärks sorgen. På så sätt är den här sorgen speciell och mer komplex, i jämförelse med så kallad ”vanlig sorg”, säger hon.

 

Nätverket arbetar nu med en handbok i ämnet.

]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/sarskilt-svart-att-sorja-den-som-dott-av-droger/feed/ 0
UNF utmanar i värvninghttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/unf-utmanar-varvning/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/unf-utmanar-varvning/#respond Tue, 03 Oct 2017 05:14:02 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1645982 I början av oktober drar UNF:s distrikt och föreningar igång sina värvarutmaningar. Målet är att värva 2 000 nya medlemmar.]]>

I början av oktober drar UNF:s distrikt och föreningar igång sina värvarutmaningar. Målet är att värva 2 000 nya medlemmar.

I ett försök att vända de sjunkande medlemstalen i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, satsar man nu på en värvarutmaning som går ut på att distrikt, föreningar och städer kan utmana varandra i att värva så många som möjligt.

– Tanken är det ska vara kul och peppande att värva, att tävlingsinstinkten ska väckas och att man vinner något om man värvar exempelvis 100 nya medlemmar. Och den som förlorar utmaningen får någon sorts konsekvens, som att bada i en sjö i oktober till exempel, säger Isabelle Benfalk, ordförande i UNF.

 

En hemsida med en portal där man kan lägga upp sina utmaningar ligger nu uppe. Där kan man anta en utmaning för att till exempel få skapa en egen läsk eller för att få vara UNF:s generalsekreterare för en dag.

– Huvudmilstolpar kommer att sättas upp, Exempelvis när man värvat 200 nya medlemmar så kommer något spännande att hända, säger Isabelle Benfalk.

 

Hon menar att UNF:s stora utmaning är att beröra fler medlemmar och få dem att vilja värva, så att förbundet växer.

– Detta är ett sätt att hitta tillbaka till en känsla av att vi gör detta tillsammans och att det ska vara kul. Vi har också byggt upp en intern struktur för att behålla de medlemmar vi har och ta hand om de som kommer nya. Det har inte fungerat så bra tidigare. Nu ser jag fram emot 2018 och att vi blir fler igen, säger Isabelle Benfalk.

UNF har i dag cirka 4 000 medlemmar.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/unf-utmanar-varvning/feed/ 0
”Stolt över att jämställdheten får plats i IOGT-NTO”http://www.accentmagasin.se/opinion/stolt-att-jamstalldheten-far-plats-iogt-nto/ http://www.accentmagasin.se/opinion/stolt-att-jamstalldheten-far-plats-iogt-nto/#respond Mon, 02 Oct 2017 12:06:43 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1646115 För någon månad sedan kom det en inbjudan till riksmötets öppnande.]]>

För någon månad sedan kom det en inbjudan till mig i egenskap av förbundsordförande. Det var inte till vilket mingel som helst, utan till riksmötets öppnande. Det visade sig vara första gången, i alla fall i modern tid, som IOGT-NTO:s ordförande bjudits in.

Med tanke på att antalet platser är ytterst begränsade och det ideella Sverige är enormt stort undrade jag vad som förskaffat IOGT-NTO denna ära? När väl tanken landat så blir svaret rätt självklart. I riksdagen vårdar vi det finaste och mest värdefulla vi har – vår demokrati. Det styrelseskick som människor genom världshistorien kämpat för att uppnå. I den kampen har många varit beredda att offra mycket, och i vissa fall inte ens väjt för den allra yttersta konsekvensen. Det egna livet.

När jag satt på läktaren och blickade ut över de 349 ledamöter som bär folkets röst, gick det en rysning av välbehag genom mig. Jag kände en enorm stolthet över att vi som folkrörelse varit med och skapat förutsättningar för den välfärd vi har i Sverige i dag. Nykterhetsrörelsen är en skola i demokrati, och devisen var redan från början ”en medlem, en röst,” oaktat kön. Detta redan 40 år innan vi fick allmän rösträtt i Sverige. Därför fanns det ända in på 1950-talet en majoritet av organiserade nykterister i riksdagen. Och att vi bjöds in till riksmötets öppnande i år är för att IOGT-NTO fortfarande är en relevant och viktig organisation. Våra grundsatser demokrati, solidaritet och nykterhet i allra högsta grad aktuella.

Under minglet fick jag möjlighet att träffa och föra samtal med både nuvarande och tidigare riksdagsledamöter och ministrar. Även Anna Kinberg-Batra deltog; glad, positiv och leende. Jag tänkte på hur hon blivit behandlad av sitt eget parti, ivrigt påhejat av media.  Jag försvarar inte på något sätt hennes handlingar och politiska vägval, men det som gör mig beklämd är att jag är övertygad om att hon blivit annorlunda behandlad för att hon är kvinna. En man hade ruskat på sig och traskat vidare i den politiska karriären. Ivrigt påhejad av andra män som slutit upp, försvarat och skyddat.

Trots att vi skriver 2017 och snart har haft allmän och kvinnlig rösträtt i 100 år så är vi fortfarande inte jämställda. Som pappa till två döttrar, och morfar och farfar till två härliga tjejer, gör det mig rent ut sagt förbannad att villkoren för framgång i livet och karriären ska sitta i kön och könsidentitet. Jag är stolt över att jämställdheten också får plats i vårt IOGT-NTO. För även fast vi aktivt arbetar för att förändra och förskjuta alkoholnormen så jobbar vi även på att förändra andra normer. Förresten! Sa jag att vi är relevanta och viktiga?

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/stolt-att-jamstalldheten-far-plats-iogt-nto/feed/ 0