AccentAccent http://www.accentmagasin.se Sveriges största tidning om droger och nykterhet Mon, 20 Feb 2017 11:44:31 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.2 Alkobommar föreslås i Sveriges största hamnarhttp://www.accentmagasin.se/politik/alkobommar-foreslas-sveriges-storsta-hamnar/ http://www.accentmagasin.se/politik/alkobommar-foreslas-sveriges-storsta-hamnar/#respond Mon, 20 Feb 2017 11:44:31 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1642342 Trafikverket föreslår att alkobommar införs i 23 svenska hamnar plus på Öresundsbron. Det är betydligt fler än de fem som regeringen bett verket utse.]]>

Trafikverket föreslår att alkobommar införs i 23 svenska hamnar plus på Öresundsbron. Det är betydligt fler än de fem som regeringen bett verket utse.

Trafikverket har på regeringens uppdrag utrett i vilka hamnar det kan passa att införa så kallade alkobommar. Uppdraget var att hitta fem lämpliga hamnar, men Trafikverket föreslår i stället att bommarna placeras i alla hamnar som trafikeras av stora bilfärjor samt på Öresundsbron. Det rapporterar Sveriges Television.

– Det tycker vi är kalas. Jättebra att de tar med Öresundsbron också, säger Göran Sydhage, vd för Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, till Accent.

 

En tidigare utredning ansåg att alkobommar inte gick att införa i svenska hamnar. I början av 2016 lämnade MHF in en egen utredning som visade att det visst var möjligt.

– Vi föreslog 16 hamnar. Anledningen till att vi inte förslog alla 23 var utrymmesskäl. Det finns vissa hamnar där det kan bli svårt att genomföra, säger Göran Sydhage.

Att Trafikverket föreslår att bommarna ska placeras i alla hamnar beror på konkurrensskäl.

– Det var något som vi också påpekade, att om en hamn får bommar så måste även närliggande hamnar få. Annars kan rederierna styra om sin trafik, säger Göran Sydhage.

 

Bommarna fungerar så att föraren blåser i ett munstycke och är promillehalten för hög så går inte bommen upp. Då tillkallas polis eller tulltjänsteman som kan kontrollera nykterheten. På försök har Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, haft alkobommar uppställda i hamnar i Göteborg och Stockholm, men sedan slutet av 2015 står de oanvända på grund av att tullen och polisen inte anser sig ha resurser att komma om någon blåser rött.

– Det är argument som vi inte förstår. Det är ett väldigt marginellt problem. Det behöver inte ens finnas en polis på plats bara det finns en patrull i närheten som kan komma på fem minuter, så är det okej, säger han.

Skulle det inte finnas någon så är det bara att låta bommarna stå öppna.

– När försöket i Värtahamnen pågick skedde ett guldrån på Östermalm. Då drog poliserna som en avlöning och då var det ju bara att öppna bommarna. Det är inget problem, säger han.

Det är också vad Trafikverkets utredare Lennart Kallander föreslagit. Han anser att de kan fungera ungefär som fartkamerorna gör idag, det vill säga att de finns i alla hamnar, och resenärerna inte vet om de kommer att vara igång eller inte.

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:


»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/alkobommar-foreslas-sveriges-storsta-hamnar/feed/ 0
Undersökning ska följa unga nykterister in i vuxenlivethttp://www.accentmagasin.se/forskning/undersokning-ska-folja-unga-nykterister-vuxenlivet/ http://www.accentmagasin.se/forskning/undersokning-ska-folja-unga-nykterister-vuxenlivet/#respond Mon, 20 Feb 2017 06:41:11 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1642308 CAN ska undersöka om den låga alkoholkonsumtionen hos unga håller i sig till vuxen ålder.]]>

CAN ska undersöka om den låga alkoholkonsumtionen hos unga håller i sig till vuxen ålder.

Under våren kommer 10 000 unga att få fylla i en enkät som sedan kommer att följas upp ungefär vartannat år. Ungdomarna går i nian vid första undersökningstillfället och kommer att vara 35–40 år när den sista datainsamlingen görs.

– Jag hoppas att vi kommer att få massor av information. Vår huvudsakliga frågeställning är betydelsen av att växa upp idag när unga dricker mycket mindre än tidigare och många inte dricker alls, säger Jonas Raninen, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, och den som leder studien.

Forskarnas hypotes är att ungdomarna kommer att dricka mindre även när de blir äldre.

– Vi har sett i andra studier att det har långtidseffekter. Det finns en uppsjö av studier som visar på debutålderns betydelse, så den rimliga slutsatsen är att det bör påverka. Å andra sidan finns det en finsk studie som visar att de kommer ifatt i vuxen ålder. Så det blir spännande att se, säger han.

 

De elever som ingår i den nya studien kommer inte att delta i CAN:s vanliga drogvaneundersökning.

– Nej, vi har bett Statistiska centralbyrån göra ett urval som inte sammanfaller med skolundersökningens, säger han.

Redan i höst är tanken att de första resultaten ska publiceras.

– Vi har nya frågeställningar om till exempel föräldra- och kamratrelationer och skolresultat och kommer att kunna redovisa hur de som dricker skiljer sig från de som inte gör det, säger Jonas Raninen.

Undersökningen går under namnet Futura01. Den första datainsamlingen genomförs med stöd av Forum Ansvar.

 

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:


»
]]>
http://www.accentmagasin.se/forskning/undersokning-ska-folja-unga-nykterister-vuxenlivet/feed/ 0
Folkhälsomyndighetens prioriteringar ifrågasättshttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/folkhalsomyndighetens-prioriteringar-ifragasatts/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/folkhalsomyndighetens-prioriteringar-ifragasatts/#respond Fri, 17 Feb 2017 13:06:10 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1642335 Det har uppstått ett vakuum i det förebyggande ANDT-arbetet i Sverige och Folkhälsomyndighetens prioriteringar ifrågasätts. Nu samordnar Länsstyrelserna själva arbetet.]]>

Det har uppstått ett vakuum i det förebyggande ANDT-arbetet i Sverige och Folkhälsomyndighetens prioriteringar ifrågasätts. På eget bevåg samordnar Länsstyrelserna själva nu arbetet.

Folkhälsomyndigheten har ansvar för uppföljning av insatser på alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet, även kallat ANDT. De ska också sammanställa, analysera och förmedla kunskap i syfte att förebygga ANDT-relaterad ohälsa. Men en del av verksamheten samordnar numera Sveriges 21 länsstyrelser själva så gott de kan.

– Vi saknar verkligen en kunskapsmyndighet. Det behövs någon som tar fram nya metoder, vidareutvecklar och förvaltar dem och svarar för implementering, säger Marie Montin, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Örebro län och nationell samordnare, vid ett seminarium anordnat av Alkoholpolitiskt forum i Stockholm.

Uppdraget att vara nationell samordnare har hon inte fått av regeringen eller Folkhälsomyndigheten.

– Jag är utsedd av Länsstyrelserna. Det har alla beslutat tillsammans, säger hon.

 

Länsstyrelserna avsätter en liten del av de medel som de egentligen ska fördela mellan sig till den centrala funktionen. Men helt enkelt är det inte att samordna 21 myndigheter.

– Varje länsstyrelse är sin egen myndighet med ansvar för sin verksamhet och med egna länshandlingsplaner, även om vi tar stor hänsyn till den nationella ANDT-strategin. På varje länsstyrelse finns en ANDT-samordningsfunktion. De tre största länen har två, säger Marie Montin.

Marie Montin. Foto: Eva Ekeroth

Att alla Länsstyrelser gör egna prioriteringar och jobbar utifrån sina skilda förutsättningar har alla nytta av, menar hon:

– Det är en fördel att inte alla jobbar med samma sak. Några jobbar mycket med SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken), medan andra jobbar med ensamkommande flyktingbarn och så vidare. Sedan lär vi oss av varandra.

 

Det var Socialdepartementet som i början av 2000-talet gav länsstyrelserna i uppdrag att samordna länets förebyggande ANDT-arbete, men det var ingen självklarhet. Länsstyrelserna var kontrollmyndigheter som dittills främst ägnat sig åt att kontrollera att lagar och regler efterföljdes, men arbetet blev framgångsrikt.

– Folkhälsoinstitutet och senare Folkhälsomyndigheten bjöd in oss samordnare till träffar fyra gånger per år. Vi kunde komma med önskemål om vilka myndigheter vi ville träffa och vilka genomgångar vi behövde få. Nu vill Folkhälsomyndigheten inte längre ha våra nätverksträffar så vi har fortsatt i egen regi, säger Marie Montin.

Länsstyrelserna har också tagit fram ett metodmaterial: 8 steg till ett lokalt ANDT-arbete.

– Det här är ju inte något som vi ska ta fram. Det är sådant som borde ligga på en kunskapsmyndighet.

 

För att kunna upprätthålla någon form av metodutveckling sökte länsstyrelsen i Örebro län medel från Folkhälsomyndigheten för att ta fram en metod för att utveckla arbetet med föräldrakraften i narkotikafrågan. Men de fick avslag på sin ansökan.

– Jag vill betona att det inte är tjänstemännen på Folkhälsomyndigheten som vi har synpunkter på. Vi har gott samarbete med dem. Det är myndighetens prioriteringar som vi anser vara felaktiga.

 

Länsstyrelserna har framfört synpunkter på bristen på kunskapsstöd till departementet, men i väntan på att något ska hända försöker de än en gång ta saken i egna händer.

– Vi behöver någon som har ansvar för att ta fram metoder, utveckla och beforska dem, göra dem tillgängliga för utförarna och ge möjlighet för oss att vara en del i implementeringen. Länsstyrelserna ordnar plattformar; nätverk och arbetsgrupper regionalt och lokalt för genomförande, men vi är ingen kunskapsproducent. Det måste någon annan stå för. Vi har fått en del hjälp av framförallt CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) med metoder och annat.

Nu söker Länsstyrelserna nya nationella samarbetspartners.

– Efter att Folkhälsomyndigheten lade ner antilangningskampanjen Tänk om har länsstyrelserna inlett diskussioner med Systembolaget, IQ och CAN för att se hur vi kan samarbeta, säger Marie Montin.

 

Anna Bessö, chef för avdelningen för kunskapsstöd på Folkhälsomyndigheten, beklagar att länsstyrelserna känner sig övergivna.

Orsaken till att myndigheten inte längre håller i länsstyrelsernas nätverksträffar är, enligt Anna Bessö, att myndigheten fått en delvis förändrad roll inom ramen för den nya ANDT-strategin.

– Vi har fått ett bredare uppdrag med ansvar att verka för nationell samordning och ett omfattande ansvar för en samlad verksamhetsrapportering på nationell nivå. Vi ska också vidareutveckla ANDT-uppföljningssystemet och analysera genomförda insatser samt ge kunskapsstöd till bland annat länsstyrelserna.

 

En nationell samordningsgrupp har tillsatts.

– Där ingår 14 nationella myndigheter och två representanter för länsstyrelserna. Vi har också regelbundna möten med länsstyrelserna, såväl på chefsnivå som inom olika uppdrag, säger Anna Bessö.

Men tvingar ni inte i praktiken länsstyrelserna att bilda en egen liten nationell myndighet?

– Förändringen på ANDT-området ligger i linje med hur det fungerar på andra områden där vi har ansvar för att samordna kunskapsstödet på nationell nivå. Vi samordnar inte den regionala nivån på de områdena heller. De medel som vi tidigare fick för att fördela till länsstyrelserna går numera till Länsstyrelsen i Örebro län. Jag tror att det kan bli bättre när de samordnar arbetet på den regionala nivån själva, säger hon.

Hon betonar att samarbetet med länsstyrelserna är viktigt.

– Vi ser samarbetet med länsstyrelserna som en förutsättning för ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande arbete. Vi medverkar gärna vid deras nätverksträffar för att informera och ha dialog om frågor de identifierat och nya kunskapsunderlag, även om vi inte administrerar dem längre, säger hon.

 

Enligt Anna Bessö är det inte myndighetens uppgift att sprida praktiska erfarenheter från det lokala och regionala arbetet.

– Vi har inte möjlighet att förvalta eller utbilda i enskilda metoder. Om Länsstyrelserna söker andra samarbetsparter för det arbetet är det bara positivt, säger hon.

 

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:


»
]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/folkhalsomyndighetens-prioriteringar-ifragasatts/feed/ 0
7 av 10 lärarstudenter får ingen utbildning om barn i missbruksmiljöhttp://www.accentmagasin.se/forebyggande/7-av-10-lararstudenter-far-ingen-utbildning-om-barn-missbruksmiljo/ http://www.accentmagasin.se/forebyggande/7-av-10-lararstudenter-far-ingen-utbildning-om-barn-missbruksmiljo/#respond Fri, 17 Feb 2017 05:42:05 +0000 Maria Zaitzewsky Rundgren http://www.accentmagasin.se/?p=1642322 Bara ett fåtal lärarstudenter får utbildning om barn i missbruksmiljöer. Det visar en ny undersökning som CAN, genomfört på uppdrag av Junis.]]>

Bara ett fåtal lärarstudenter får utbildning om barn i missbruksmiljöer. Det visar en ny undersökning som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, genomfört på uppdrag av IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis.

Vart femte barn i Sverige lever med minst en vuxen som har ett riskbruk. Att upptäcka och hjälpa dessa barn i tid är viktigt. Men det återspeglar sig inte i lärarutbildningarna, visar Junis nya rapport Att upptäcka barn i missbruksmiljö.

– Vi har länge vetat att lärarutbildningarna i väldigt liten grad berör de här frågorna och nu, genom den här studien, har vi det svart på vitt. Rapporten gör att vi kan börja arbeta opinionsbildande och på sikt förhoppningsvis få in dessa frågor i lärarutbildningarna, det är jätteviktigt säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis.

Hon menar att alla blivande lärare i sin grundutbildning måste få god kunskap om hur problem i familjen, exempelvis missbruk, påverkar barn samt vad skolan kan göra för att stödja barnet.

 

Studien genomfördes med hjälp av enkätfrågor som skickades ut till lärarstudenter med inriktning mot årskurs 4-6 på de 13 av 20 lärosäten som har utbildningen. Ungefär en tredjedel svarade. Några av studenterna liksom programansvariga intervjuades också.

Av de som besvarade enkäten uttryckte sju av tio framtida lärare att de saknade utbildning om barn i missbruksmiljöer och att de inte känner sig redo att hantera problematiken om och när de skulle uppstå. De saknar kunskap om hur man identifierar elever som lever med missbruk i hemmet och vet inte heller hur de ska gå vidare för att hjälpa.

 

En student uppgav att ”Det är under all kritik att vi lärarstudenter inte har fått ta del av information om barn som far illa i sina hem och hur det kan upptäckas i skolan. Liksom vad vi i skolans verksamhet kan göra.”

Att barn som lever i en missbruksmiljö inte upptäcks av skolan är mycket allvarligt och får många negativa konsekvenser. Exempelvis är risken att gå ut nian utan fullständigt betyg 2-3 gånger så hög som hos andra. Skolan har också, enligt lag, skyldighet att i möjligaste mån uppväga skillnader i elevernas förutsättningar.

 

Trots detta uppger alltså majoriteten av programansvariga för grundlärarutbildningarna och studenterna själva att det inte ingår undervisning om dessa frågor i utbildningen. De få studenter som fått kunskap uppger att den främst handlat om vad man kan göra när man anar att ett barn lever i en familj med missbruk, men inte hur man kan identifiera eleverna.

Mona Örjes, ordförande för Junis. Foto: Nathalie C. Andersson

Med bakgrund av det som framkommit av undersökningen kräver nu Junis att alla blivande pedagoger i sin grundutbildning får god kunskap om hur problem i familjen påverkar barn, samt vad skolan kan göra för att stödja barnet. Junis menar vidare att alla skolor måste ha en plan för vad man gör när man misstänker att ett barn lever i en familj med missbruk och/eller psykisk ohälsa.

– Lyckas vi med detta kommer fler barn att må bra. Dessutom kommer många fler barn att gå ut årskurs nio med fullständiga betyg, vilket kan vara helt avgörande för hur deras liv utvecklas, säger Mona Örjes.

Hin understryker att det här är en stor fråga som Junis kommer att jobba vidare med på olika sätt.

– Den är relevant för minst fyra ministrar; samtliga tre ministrar med ansvar för utbildning samt för Gabriel Wikström som driver frågan om jämlik hälsa. Dem tänker vi uppvakta. Dessutom vill vi skapa opinion kring frågan inte minst inom skolvärlden, exempelvis via fackförbundens tidningar

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:


»
]]>
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/7-av-10-lararstudenter-far-ingen-utbildning-om-barn-missbruksmiljo/feed/ 0
Alkoholfritt fortsätter ökahttp://www.accentmagasin.se/politik/alkoholfritt-fortsatter-oka/ http://www.accentmagasin.se/politik/alkoholfritt-fortsatter-oka/#respond Thu, 16 Feb 2017 15:02:49 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1642317 Under 2016 ökade försäljningen av alkoholfritt på Systembolaget med elva procent jämfört med föregående år. I liter utgör de alkoholfria dryckerna dock fortfarande knappt en procent av Systembolagets försäljning.]]>

Under 2016 ökade försäljningen av alkoholfritt på Systembolaget med elva procent jämfört med föregående år. I liter utgör de alkoholfria dryckerna dock fortfarande knappt en procent av Systembolagets försäljning.

Systembolaget ökade sin försäljning under 2016. Omsättningen uppgick till över 28 miljarder, en ökning med tre procent jämfört med 2015. Enligt Systembolget innebär ökningen främst på att deras kunder handlar allt mer från de dyrare segmenten av utbudet.

– Enligt CANs senaste undersökning håller trenden mot minskad alkoholkonsumtion i sig, vilket är väldigt glädjande, säger Systembolagets VD Magdalena Gerger i ett pressmeddelande.

 

I Sifos regelbundna undersökningar om allmänhetens inställning till Systembolagets alkoholmonopol har stödet ökat sedan 2011 och ligger idag på 76 procent.

Magdalena Gerger säger att Systembolget under 2017 kommer att fortsätta arbeta för att öka kunskapen om alkoholens risker.

 

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:


»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/alkoholfritt-fortsatter-oka/feed/ 0
Rekordmånga beslag av droger 2016http://www.accentmagasin.se/politik/rekordmanga-beslag-av-droger-2016/ http://www.accentmagasin.se/politik/rekordmanga-beslag-av-droger-2016/#respond Thu, 16 Feb 2017 08:30:59 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1642306 Förra året gjordes tio procent fler beslag av droger och dopingpreparat jämfört med 2015. ]]>

Förra året gjordes tio procent fler beslag av droger och dopingpreparat jämfört med 2015.

Tullverket genomförde totalt 7 318 beslag under 2016. Man har framför allt siktat in sig på tyngre trafik under det gångna året vilket gett effekt. Det rapporterar Sveriges Radio.

Satsningen på att kontrollera fler lastbilar har gett stora beslag som resultat enligt Therese Mattson, generaldirektör på Tullverket.

– Vi har jobbat i varuflödet och utmed på gränserna i och i de tunga flödena, det vill säga med lastbilar framförallt, säger hon till Ekot.

 

En stor del av ökningen består av cannabis. Under 2016 beslagtogs mer än 1,3 ton cannabis av tullverket.

– Det är är tre gånger högre än vad de har varit tidigare. Och det tyder på att det finns en stor marknad och efterfrågan i Sverige, säger Therese Mattson.

 

Trots fler beslag av amfetamin och kokain så minskade den totala mängden beslagtagna droger av denna typ. Ecstacy har däremot ökat i Tullverkets statistik. 17 kilo beslagtogs 2016. 2015 var samma siffra bara 2 kilo. Även heroin ökade från 2,6 kilo 2015 till 31,3 kilo förra året. Therese Mattson säger att Tullverket sett en tydlig skillnad i smugglingen av heroin.

– Det är enskilda stora beslag som ger det här utslaget i vår statistik. Uppenbarligen finns det en stor marknad för heroin i Sverige, säger hon till Ekot.

 

Även beslagen i postflödet ökade under 2016. Där handlar beslagen främst om mindre mängder narkotika som säljs via nätet. Under förra året gjordes över 4100 beslag av denna typ och enligt Therese Mattson är det här arbetet väldigt personalintensivt.

– Det är enorma paketflöden som kommer till Sverige. Det kräver stora insatser för att hitta väldigt många paket med väldigt små innehåll, säger hon till Ekot.

 

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:


»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/rekordmanga-beslag-av-droger-2016/feed/ 0
Skatteverket vill beskatta ljusskygg internethandelhttp://www.accentmagasin.se/politik/skatteverket-vill-beskatta-ljusskygg-internethandel/ http://www.accentmagasin.se/politik/skatteverket-vill-beskatta-ljusskygg-internethandel/#respond Wed, 15 Feb 2017 13:38:46 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1642300 På Darknet går det bland annat att köpa droger och sexuella tjänster. Nu vill Skatteverket titta närmare på vad som säljs online och vad som bör beskattas.]]>

På det så kallade Darknet går det bland annat att köpa droger och sexuella tjänster. Nu vill Skatteverket titta närmare på vad som säljs online och vad som bör beskattas.

I årets genomgång av skattedeklarationer kommer Skatteverket att titta extra noga på handel online. Även den handel som sker på den dolda delen av internet, Darknet ska granskas, det rapporterar SVT.

 

Darknet är delar av internet som bara kan nås med speciell programvara. På Darknet sker bland annat försäljning av narkotikaklassade mediciner och cannabisfrön. Det är handel som kan och bör beskattas enligt Skatteverket.

– Ett exempel är cannabisfrön eller lyxfågelfrön som de ofta kallas på nätet. De är inte olagliga att sälja utan det är när du driver upp plantan som det blir olagligt, säger Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare på Skatteverket till SVT.

 

Handel med illegal narkotika går däremot inte att beskatta.

 

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:


»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/skatteverket-vill-beskatta-ljusskygg-internethandel/feed/ 0
Restriktiv alkoholpolitik minskar antalet självmordhttp://www.accentmagasin.se/politik/restriktiv-alkoholpolitik-minskar-sjalvmord/ http://www.accentmagasin.se/politik/restriktiv-alkoholpolitik-minskar-sjalvmord/#respond Wed, 15 Feb 2017 07:09:42 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1642293 Liberal alkoholpolitik leder till fler självmord. Åtgärder som minskar konsumtionen minskar självmordsfrekvensen.]]>

Liberal alkoholpolitik leder till fler självmord. Åtgärder som minskar konsumtionen minskar självmordsfrekvensen.

Berusningsdrickande och högkonsumtion av alkohol har samband med självmord. I ett nytt faktablad från Folkhälsomyndigheten visas att både enskilda alkoholpolitiska åtgärder och en restriktiv, nationell alkoholpolitik, som minskar konsumtionen, kan minska självmorden, särskilt bland män. Det gäller både självmordstalen och antalet självmord där alkohol är inblandat.

 

Faktabladet sammanfattar en litteraturstudie som gjorts av Ziming Xuan från Boston University tillsammans med flera kollegor 2016.

De har tittat på effekter av pris, skatter, åldersgränser, hur tätt det är mellan försäljningsställen samt promillegränser och nolltolerans för unga vid bilkörning.

 

Resultaten tyder på att liberaliseringar av politiken, som till exempel privatisering av försäljningen, istället leder till ökat antal självmord.

 

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:


»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/restriktiv-alkoholpolitik-minskar-sjalvmord/feed/ 0
”Privata vinstintressen bör hållas borta”http://www.accentmagasin.se/politik/privata-vinstintressen-bor-hallas-borta-fran-alkohol/ http://www.accentmagasin.se/politik/privata-vinstintressen-bor-hallas-borta-fran-alkohol/#respond Tue, 14 Feb 2017 11:52:51 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1642072 Alkoholmonopolen världen över är hotade. Starka vinstintressen i kombination med en individualiserad syn på alkohol ligger bakom. Det tror Per Leimar, politisk sekreterare på IOGT-NTO.]]>

Alkoholmonopolen världen över är hotade. I staten Washington avskaffades monopolet efter en folkomröstning. Starka vinstintressen i kombination med en individualiserad syn på alkohol ligger bakom. Det tror Per Leimar, politisk sekreterare på IOGT-NTO.

”Det svenska alkoholmonopolet uppkom ur insikten att privata vinstmotiv och möjligheten att enkelt få sälja alkohol är det som gör det svårt att hålla alkoholskadorna nere – inte invånarnas önskan att dricka alkohol.” Det skriver Per Leimar, politisk sekreterare på IOGT-NTO, i en kommenterande artikel i tidskriften Journal of studies on alcohol and drugs.

Så du menar alltså att intresset för att sälja alkohol är ett större problem än intresset för att dricka?

 – Ja, därför att marknadskrafter, privat vinstintresse och konkurrens är starka krafter som strävar efter att öka konsumtionen och liberalisera politiken. Det ger ökade problem för individen, omgivningen och samhället, säger Per Leimar.

 

Kommentaren i den vetenskapliga tidskriften blev han ombedd att skriva av huvudredaktören Tom Babor. Artikeln Per Leimar ombads kommentera handlade om att opinionsundersökningar visar att invånarna i staten Washington inte är nöjda med utvecklingen sedan alkoholmonopolet avskaffades genom en folkomröstning.

– Studien visar att många i Washington bytte åsikt efter att monopolet hade avskaffats och de såg hur det gick. Tjugo procent av de tillfrågade som hade röstat ja, sa att de nu skulle rösta nej. Det hade ändrat valresultatet och monopolet skulle inte ha avskaffats. Ändå pågår det en diskussion i flera delstater i USA och även i Kanada om att avskaffa monopol. Partier på högerkanten har dominerat politiken och de har liten förståelse för den här typen av reglering av marknaden, säger han.

 

Resultaten av opinionsundersökningar om alkoholpolitiska åtgärder beror mycket på hur alkohol uppfattas.

–Alkohol upplevs i Sverige som ett mindre problem än tidigare. Min tolkning är att alkoholfrågan tappat fokus jämfört med andra frågor. Det ger utrymme för avregleringar.

Han har några teorier om varför.

– Inför EU-inträdet förde Sveriges bryggerier en intensiv diskussion i medierna och ifrågasatte politikens effektivitet. De publicerade en rapport som visade att den oregistrerade alkoholkonsumtionen utgjorde en avsevärd andel av totalkonsumtionen. Att senare beräkningar visat att det inte stämde fick inte samma uppmärksamhet. En annan möjlig orsak är att alkohol alltmer ses som ett individuellt problem med ökat fokus på hälsokonsekvenser för individen och mindre fokus på sociala konsekvenser.

 

 

I artikeln beskriver han också den svenska liberaliseringen av alkohollagen som ett uttryck för politisk vilja, snarare än folkets.

– De senaste femton åren har svenska folket blivit allt mer restriktiva i sina attityder till alkohol medan politiken har blivit allt liberalare.

Viss uppluckring av den svenska alkoholpolitiken skedde som en konsekvens av EU-inträdet, till exempel ansågs import- och partihandelsmonopolen strida mot EU:s regler. Andra lagändringar drev den svenska regeringen igenom utan krav utifrån.

Även här tror han att den alltmer individualiserade synen på alkohol, som betonar individens ansvar, spelar in. Andra faktorer som han tror kan bidra är frihandelsavtal och ett ökat inflytande från alkoholindustrin.

– Monopolet i Washington röstades bort av folket, men initiativ kom från butikskedjan Costco som startade en namninsamling i sina butiker. Att utfallet blev som det blev antyder att folk inte ansåg att alkohol var ett tillräckligt stort problem för att de skulle rösta mot förslaget.

 

Någon folkomröstning om det svenska monopolet ser inte Per Leimar framför sig.

– Det finns just nu ingen öppen, seriös diskussion i Sverige om att avskaffa monopolet. Istället hotas monopolet genom att kommersiella aktörer hittar olika vägar för distansförsäljning. Det underminerar monopolets legitimitet, vilket den svenska regeringen inte gjort något åt, till skillnad från de norska och finska som reagerade redan för bortåt tio år sedan.

 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:


»

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/privata-vinstintressen-bor-hallas-borta-fran-alkohol/feed/ 0
NBV:s rekordår 2016http://www.accentmagasin.se/politik/nbvs-rekordar-2016/ http://www.accentmagasin.se/politik/nbvs-rekordar-2016/#respond Tue, 14 Feb 2017 06:02:29 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1642227 NBV, Nykterhetens Bildningsverksamhet, rapporterar i dagarna resultaten av förra årets folkbildningsverksamhet. Och det mesta pekar uppåt.]]>

NBV, Nykterhetens Bildningsverksamhet, rapporterar i dagarna resultaten av förra årets folkbildningsverksamhet. Och det mesta pekar uppåt.

Under 2016 genomfördes 1 311 078 studietimmar i NBV:s regi. Det är en ökning med mer än 100 000 timmar jämfört med året innan.

– Vi är jättenöjda. Men bakom den här utvecklingen ligger också massor av arbete. Våra anställda ute i landet har slitit ont för detta, säger Åke Marcusson, förbundsrektor på NBV.

Även antalet deltagare ökade med mer än 10 000 personer under 2016. Deltagarna räknas både från studiecirklarna och den övriga folkbildningen som sker utanför studiecirklar. Sammanlagt beräknar Åke Marcusson att NBV nått ut till nästan 72 000 personer. Men poängen med att nå ut till mer folk är inte enbart att samla siffror på hög säger han.

– Det är vårt uppdrag är att nå så många som möjligt. Folkbildning stärker inte bara demokratin utan också den personliga utvecklingen för deltagarna. Det är vår verkliga drivkraft, säger han.

 

Sammanlagt redovisade NBV även 30 000 kulturaktiviteter under 2016. Även det en ökning med 3 000 arrangemang.
– Vi har aldrig redovisat så många tidigare, säger Åke Marcusson.

Nationellt sett är NBV fortfarande ett av de mindre studieförbunden. Men under de senaste åren har man gått om flera av de andra förbunden på flera punkter. Målet är att i slutet av 2018 vara det fjärde största studieförbundet räknat i studietimmar och kulturaktiviteter.

 

Foto: Nathalie C. Andersson

NBV finns idag i samtliga svenska kommuner. Men för att få statsbidrag för sin aktivitet i en kommun krävs det att ett studieförbund kan rapportera in 2000 studietimmar och 100 unika deltagare. I början av 2016 fick NBV statsbidrag för verksamheten i 61 kommuner. Idag är samma siffra 93.

– Det kommer att få effekt för ekonomin på sikt, men vi vet inte än hur det kommer bli mer exakt. Det beror på vad de andra förbunden rapporterar, säger Åke Marcusson.

 

Sedan 2011 jobbar NBV med att utveckla sin verksamhet mot nya höjder.

­– Vi har fokuserat de senaste åren på att få hela förbundet att dra åt samma håll. Och det är det här arbetet som tillåtit oss att nå det bästa resultat vi någonsin haft, säger Åke Marcusson.

I arbetet ingår nya stadgar, smartare administration och nya digitala lösningar och utvecklingsarbetet kommer fortlöpa till 2019.

­– Sista steget är att bli bättre på att nu ut i de områden där vi har ont om verksamhet idag – fattiga områden och avfolkningsområden, säger Åke Marcusson.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:


»
]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/nbvs-rekordar-2016/feed/ 0